Paimenen kirje 4.2011 - Tampereen adventtiseurakunta

K
E
V
Ä
T
2
0
1
1
Maailman lunastus riippui hänestä. s. 21
Paimenen kirje
Joulu 2011
Mistä lahjat ilmestyivät?
Muistatko lapsuutesi joulun?
Joulu on kristillinen juhla, jossa annetaan ja
saadaan lahjoja. Omat joulumuistoni liittyvät
Pielaveden Säviän kylälle. Isäni kuoli ollessani
kahden vuoden ikäinen. Lapsuus kului äidin
kanssa, joulutkin. Meillä oli vaatimaton kahden
huoneen ja eteisen käsittävä vuokra-asunto kylän
keskellä sijaitsevassa talossa. Äitini toimi kylän
Postissa asemanhoitajana. Palkka oli pieni, sillä
tultiin juuri ja juuri toimeen.
Jouluaattoiltana kävimme saunomassa
naapuritalossa. Lähtiessämme saunaan äitini sanoi
salaperäisesti: Jorma, mene sinä edellä, minä tulen
pian perässä. Palattuamme olivat joululahjat
ilmestyneet eteiseen. Olin ymmälläni. Miksi
joulupukki kävi aina silloin, kun olimme
saunassa? En päässyt perille salaisuudesta moneen
vuoteen.
Kun avasin saamani lahjat - joita oli vain
muutama - olin innoissani. Kuorma-auto, itse
koottava mosaiikkitaulu, villasukat, suklaata ja sen
sellaista. Mutta sitten iski pettymys: tässäkö
kaikki! Taas pitää odottaa kokonainen vuosi ennen
kuin saan lahjoja. Pian ikävä tunne haihtui ja aloin
leikkiä saamillani lahjoilla.
Äitini oli harras luterilainen, mutta en muista,
että jouluna olisi mitenkään erikoisesti puhuttu
Jeesuksen syntymästä. Joskus luettiin
Paimenen kirje
Tampereen adventtiseurakunnan tiedotuslehti. Toimittanut Jorma Katainen ja avustajat.
[email protected] , puh. 045 139 1555. Ilmoitathan osoitteesi muuttuessa, tai jos et halua tätä
julkaisua. Seuraava ilmestyy maaliskuussa. Luettavissa myös tampereenadventtikirkko.com. Kansi:
tuntematon kuvalähde. Takakansi: Tony Stone.
2
S
E
Q
U
O
jouluevankeliumi. Äidin ja pojan suhde
oli läheinen, samalla erilainen kuin
normaalissa perheessä.
Äidilläni oli tapana ennen työhön
lähtemistään kuunnella Yleisradion
aamuhartaus. Näin hänen myös istuvan
keittiössä lukemassa Raamattuaan. Kuva
syöpyi mieleeni. Kun hän kuoli, Jumala
nostatti tuon muiston mieleen ja
myöhemmin sain antaa elämäni
Jeesukselle.
Omat joulumuistoni ovat melko
vaatimattomat, silti lämpimät ja
korvaamattomat. Elettiin sodanjälkeistä
aikaa, kansakunta alkoi toipua, kaikkea
oli niukalti. Kun nyt ajattelen miten
kaikkea on tarjona yllinkyllin,
osaammeko olla kiitollisia?
Muistammeko häntä, joka on yksinäinen
tai sairas? Ihminen kaipaa otakin, mikä
auttaa jaksamaan kovassa maailmassa.
Mikä tekee joulun jouluksi? Lahjatko?
Jouluruoka? Omaisten tapaaminen?
I
A
C
L
U
B
Osaltaan kyllä nekin. Joulu on alun perin
pakanallinen roomalainen talvijuhla. Jos
siis vietät joulua vain maallisesti, saat
vain ajallisia lahjoja, ja sanot: Tässäkö
kaikki?
”Sillä hän pelastaa kansansa sen
synneistä.” (Matt. 1:21) Tärkeintä on
Jeesus Kristus, Vapahtajamme.
Joulu on hyvä taukopaikka vuoden
kierrossa. Vanhempien hengellinen
esimerkki lapsilleen on korvaamaton.
Silloin he tulevat antaneeksi parhaimman
”joululahjan”rakkailleen - ei vain kerran
vuodessa, joka päivä. ”
”Tärkeintä, mitä isä voi lapsilleen
antaa, on rakastaa heidän äitiään”, on
Theodore Hesburgh (1917-) sanonut.
Sama pätee varmasti toisinkin päin.
Kaikille seurakuntalaisille ja muille
Paimenen kirjeen lukijoille hyvää joulua
ja siunausta vuodelle 2012!
Jorma Katainen
Vanhempien rakentava riitely
antaa lapselle onnistuneita malleja
Tutkija Sirpa Salo Jyväskylän yliopistosta teki psykologisen väitöstutkimuksen
lapsen suhtautumisesta vanhempiensa riitelemiseen. Lapsi oireilee vanhempiensa
riitelemisestä päänsäryllä, mahakivuilla, unettomuudella, tai ongelmina kavereiden
kanssa. Joillekin tulee jopa itsetuhoisia ajatuksia. Osa lapsista voi oireilla pitkään.
- Lapsen pitää saada olla lapsi. Lapsen olo helpottuu, kun perheen vuorovaikutus
ja riitojen ratkaisu muuttuu rakentavaksi, Salo kertoo. Onnistunut riitely vahvistaa
lasta. Kun vanhemmat kertovat tunteistaan ja tarpeistaan, lapsi saa onnistuneita
malleja toimia ristiriitatilanteissa. Tutkimukseen osallistui yli 200 lasta.
(Aamulehti 30.10)
3
Mistä tiedän mitä
Jumala minusta tahtoo?
”Tapahtukoon sinun tahtosi.” Kun näin rukoilemme,
tulemmeko miettineeksi mitä se merkitsee? Eikö minun
tahtoni halua olla aina etusijalla? Totta. Ihmisen on liki
mahdotonta taipua tekemään sitä mitä Jumala tahtoo. Tätä
kuvaa seuraava kertomus.
Äiti kutsuu pastorin pienen poikansa
sairasvuoteen ääreen. Poika on
kuolemansairas. Äiti pyytää pastoria
rukoilemaan pojan parantumista. Pastori
rukoilee palavasti pojan hengen
puolesta. Hän päättää rukouksensa
sanoihin ”Herra, tapahtukoon tässä
kuten sinä tahdot.”
- Ei! sanoo äiti päättäväisesti. Minä
tahdon, että hän paranee. Minä tahdon,
että hän jää henkiin. Niin tapahtuu ja
poika paranee. Vuosia myöhemmin
sama poika, aikuiseksi kasvanut
nuorukainen, istuu vankilassa taposta
tuomittuna. Onneton äiti suree kotona.
Nyt hän ymmärtää.
Kertomus kuulostaa naiivilta. Mutta
siinä on esimerkki ihmisen halusta saada
tahtonsa läpi odottamatta mikä voisi olla
Jumalan tahto. Sen tähden meidän sopii
rukoilla Martti Lutherin ajatuksin:
”Sinun tahtoosi verrattuna meidän
tahtomme ei ole koskaan hyvä vaan aina
paha. Sinun tahtosi on aina paras, ja sitä
pitäisi rakastaa ja haluta kaiken muun
edellä. Sen tähden ole meille armelias, oi
rakas Isä, äläkä anna minkään tapahtua
vain siksi, että se on meidän tahtomme.”
Mistä sitten tiedämme mikä on
Jumalan tahto?
Joskus on vaikea tietää, mikä on
oikein tai miten tulisi menetellä. Silloin
tarvitsemme tienviittoja, ulkopuolista
ohjausta oikean suunnan löytämiseksi.
Raamatusta, ja erikoisesti Jumalan
itsensä antamassa Kymmenessä
käskyssä löydämme Jumalan tahdon
elämäämme. Kymmenen käskyä on
nerokkaan yksinkertainen, napakka
ohjeistus kaikkia ihmisiä varten kaikkina
aikoina, rodusta, iästä, sukupuolesta,
kansallisuudesta ym. riippumatta.
Kymmenen käskyä löytyy 2. Moos.
20:1-17.
Jeesus selittää Kymmentä käskyä
lähemmin niin kutsutussa
vuorisaarnassaan (Matt. 5-7).
Kirkkomme opettaa: ”Jumalan lain
suuret periaatteet on ilmaistu
kymmenessä käskyssä, ja niiden
noudattamisesta Kristus antoi
elämässään esimerkin. Niissä ilmenee
Jumalan rakkaus sekä se, mikä ihmisen
käyttäytymisessä ja ihmissuhteissa on
Jumalan tahdon ja tarkoituksen
mukaista, ja ne velvoittavat kaikkia
4
S
E
Q
U
O
ihmisiä kaikkina aikoina. Nämä käskyt
muodostavat perustan liitolle, jonka
Jumala on tehnyt kansansa kanssa, ja
mittapuun Jumalan tuomiolla. Pyhän
Hengen vaikutuksen kautta ne osoittavat
synnin ja herättävät ihmisen tajuamaan
Vapahtajan tarpeensa.
Pelastus on kokonaan armosta eikä
teoista, mutta sen hedelmänä on
kuuliaisuus Jumalan käskyille. Tämä
kuuliaisuus kehittää kristillistä luonnetta
ja edistää hyvinvointiamme. Se on
osoituksena rakkaudestamme Herraan ja
huolenpidostamme lähimmäisiämme
kohtaan. Uskon kuuliaisuus osoittaa
Kristuksen voiman muuttaa ihmiselämää,
ja siten se vahvistaa kristillistä
todistusta.” (Perusluonteiset opinkohdat
18)
Jumala itse kirjoitti kauan sitten
Kymmenen käskyä kahteen kiviseen
tauluun. Sittemmin taulut hävisivät.
Hyvä niin. Tauluista olisi tullut
pyhäinjäännöksiä ja palvontakohteita.
Tänään hän kirjoittaa tahtonsa kristityn
sydämeen Pyhän Henkensä kautta.
Kun erehdyn, mistä apu?
Jokainen teemme vääriä valintoja.
Mikä avuksi? Yksinkertaisesti, kadu
tekoasi ja mene Jumalasi luo ja pyydä
anteeksi. Antaako hän anteeksi?
Varmasti. ”Jos me tunnustamme
syntimme, niin Jumala, joka on
uskollinen ja vanhurskas, antaa meille
synnit anteeksi ja puhdistaa meidät
kaikesta vääryydestä.” (1. Joh. 1:9)
Jos olet tehnyt väärin toista ihmistä,
vanhempiasi, ystäviäsi tai ketä tahansa
kohtaan, mene sopimaan. Se ei aina ole
I
A
C
L
U
B
helppoa ylpeälle sydämelle. Mutta kun
sen teet, voit sanoa psalmin kirjoittajan
tavoin, ”Sinun käskyistäsi saan ilon.” (Ps.
119:97)
Kun sinulla on pulma, etkä tiedä mikä
on Jumalan tahto elämääsi nähden, toimi
näin: 1) Mitä itse haluaisin tehdä tämän
asian suhteen? 2) Mitä Jumalan tahtoo
minun tekevän? 3) Rukoile palavasti
Jumalan johdatusta. 4) Voit myös kysyä
joltakin vanhemmalta ja kokeneelta
kristityltä neuvoa.
Ratkaisusi voi olla kauaskantoinen
kuten ammatinvalinta, seurustelu,
uskonratkaisu. Pyhä Henki haluaa
johdattaa valintojasi. Kuuntele häntä.
Mikäli teet väärän valinnan - jokainen
tekee joskus - se ei merkitse, että Jumala
olisi jättänyt asiasi. Varmasti hän ohjaa
elämäsi suunnan. Näin ovat kokeneet
tuhannet ja tuhannet kristityt.
Jumala ratkaisi synnin ongelman
lähettämällä Poikansa Jeesuksen
syntymään Betlehemin tallissa. Se oli
hänen tahtonsa ilmaus. Se oli ristin tie,
vaikea, mutta se onnistui. Betlehemistä
Ihmisen Pojan tie alkoi, ja ristille se
päättyi.
Jeesus opetti meitä rukoilemaan ”Isä
meidän -- tapahtukoon sinun tahtosi”.
Oli oli olemassa ennakkotapaus. Isä oli
näyttänyt mallin, Poika seurasi hänen
esimerkkiään.
KAKSI LAKIA
Välillä sekoitetaan kaksi eri tarkoitukseen
laadittua lakia toisiinsa. Katso seuraavan
sivun selventävää kaaviota Kymmenestä
käskyistä ja Mooseksen laista.
5
KYMMENEN KÄSKYÄ
MOOSEKSEN LAKI
Lex Moralis
Lex Ceremonialis
Jumala puhui ja kirjoitti kahteen
kivitauluun 3 Moos. 20:1-22, 2 Moos.
24:12, 5 Moos. 9:10
Mooses antoi ja kirjoitti kirjaan
Säilytettiin liitonarkussa
Säilytettiin liitonarkun sivulla
5 Moos. 10:5, Hepr. 9:4
5 Moos. 31:24-26
3 Moos. 7:37, 2 Kun. 21:8, 5 Moos. 31:24
Ilmituo Jumalan luonteen, on siten
ikuinen ja täydellinen
Ollen epätäydellinen se lakkasi
olemasta Kristuksen kuollessa
Ps. 117:7, Matt. 5:17,18, Ps. 19:8, Jaak. 1,25 Hepr. 10:1-4, 7:12,18,19
On myös pyhä, hengellisen elämän
mittapuu Room. 7:12, 14
Oli luonteeltaan seremoniallinen
Siinä on elämä Hes. 20:11, Matt. 19:17,
Joh. 12:50
Ei ollut elämää
Hepr. 7:16, 9:9,10
Ihmisen noudatettavaksi aina ja
kaikkialla Saarn. 12:13,14, Room. 3:31,
Joh. 14:15, Ilm. 14:12
Tarkoitettiin juutalaisille määrätyksi
ajaksi Hepr. 8:13, 9:9,10
Noudattaminen antaa rauhan ja ilon
Ps. 119:44, 1 Joh. 5:3
Oli taakka joka poistettiin
Noudattamatta jättäminen on syntiä
Oli esikuvallinen, näytti synnin ja sen
sovittamisen Hepr. 10:1-4
Hes. 20:24,25
Apt. 15:5,10, Gal. 5:1
1 Joh. 3:4, Jaak. 2:10,11
Pyhä Henki kirjoittaa sen
uudestisyntyneen sydämeen
Hepr. 10:15,16
Pyyhittiin pois Uudessa liitossa
Kol. 2:14-17
6
S
E
Q
U
O
I
A
C
L
U
B
Jeesus
Jeesus oli juutalainen. Tarkasti ottaen, vaikka hänen nimensä oli Jeesus - ja jolla
nimellä kristikunta häntä kutsuu - on nimi kreikkalainen muoto heprealaisesta
nimestä Joosua. Aikalaiset käyttivät hänestä nimeä Joshua ben Joseph - Joosua,
Joosefin poika.
Joosua oli hyvin tavallinen nimi, kuten meillä on Elias, Onni tai Eetu (nämä olivat
Suomessa 2010 kolme suosituinta pojan ensimmäistä etunimeä).
Miltä tuntuisi alkaa kutsua Jeesusta Joshuaksi? Olisi siinä totuttelemista. Taitaa olla
parasta kuitenkin pysyä tutussa suomalaisessa Jeesuksessa.
Kertomus Jeesuksesta alkaa hänen syntymästään. Jeesus kasvoi juutalaisessa
kodissa. Se oli osa Jumalan suunnitelmaa, josta hän oli puhunut jo Abrahamille:
kaikki maailman kansat tulevat siunatuiksi hänen jälkeläisessään. Jeesus täytti tuon
lupauksen. Jeesus tunsi tarkoin juutalaiset lait ja säädökset. Selittäessään uudella,
raikkaalla tavalla niiden merkityksen, hän törmäsi tuon ajan viisaiden vastustukseen.
Hän tiivisti Jumalan palvelemisen nerokkaan yksinkertaiseen muotoon:
”’Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä
on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin
kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat." (Matt. 22:-37-40)
Näin Vanhan testamentin suuri kertomus kristallisoitui muutamaan lauseeseen!
Jeesus tiesi kuka hän oli. Jumala. Se, että hän, Jumala, muuttui ihmiseksi,
(inkarnaatio) on ihmeitten ihme. Syntyä nyt pieneksi, itkeväksi, äidin rintoja imeväksi
vauvaksi! Ja Jeesus tuli juuri oikeaan aikaan: Danielin kirjassa se ennustettiin, Dan.
8.24-27. Paavali puolestaan muistuttaa uskovia, että profetia oli toteutunut, Gal. 4:4.
Seuraavalla sivulla voit rastittaa tuntemuksiasi Jeesuksen syntymästä. ▶ ▶
7
________Jeesus
JOULUN AIKA LAITTAA
MIELIKUVITUKSEN LIIKKEELLE.
5. Ymmärsivätkö Maria ja Joosef täysin
mistä Jeesuksen syntymisessä oikein oli
kysymys?
☐ tuskinpa
☐ tiettyyn rajaan asti
☐ eivät lainkaan
☐ täytyihän heidän ymmärtää
☐ enkeli oli sen heille kertonut
MITEN ON SINUN LAITASI?
1. Mikä sinua säväyttää Marian ja Joosefin
tarinassa?
☐ olivat Davidin jälkeläisiä
☐ ihanan tottelevaisia
☐ heidän nöyrä uskonsa
☐ muuta ______________________
6. Miksi Jumala valitsi nimenomaan
paimenet ottamaan vastaan tiedon Jeesuksen
syntymästä?
☐ he sattuivat olemaan siinä lähellä
☐ heillä oli aikaa kuunnella
☐ he tarvitsivat toivoa
☐ he uskoivat Jumalaan
☐ muuta ______________________
2. Jos olisit ollut Maria, mitä olisit eniten
pohtinut?
☐ olen Jumalan suosikki
☐ tulin raskaaksi vaikka olen neitsyt
☐ mikä on vauvani tulevaisuus?
☐ miten selitän raskauteni ihmisille?
☐ muuta ______________________
3. Jos olisit ollut Marian ja Joosefin tavoin
vailla yösijaa, miten olisit reagoinut?
☐ palannut takaisin kotiin
☐ alkanut raivota ja huutaa
☐ syytellyt puolisoasi
☐ rukoillut Jumalaa apuun
☐ muuta ______________________
7. Kuka elämässäsi oli se ”enkeli”, joka
ensiksi kertoi sinulle Jeesuksesta?
☐ eräs naapuri
☐ perheenjäsen
☐ pastori
☐ ystävä
☐ ei tule ketään mieleen
☐ joku muu ___________________
4. Miksi maailman Pelastaja syntyi
pienessä syrjäkylässä, vieläpä eläinten
suojaan? Epätavallista, eikö totta?
☐ profetiat täyttyivät
☐ näyttääkseen olevansa yksi meistä
☐ se vain tapahtui niin
☐ Jumala ei tahtonut herättää
huomiota Poikansa syntymästä
☐ muuta ______________________
8. Minkä vaikutuksen uutinen Jeesuksen
syntymästä tekee sinuun?
☐ en ymmärrä lainkaan
☐ tietysti olen hyvin iloinen siitä
☐ takaa tulevaisuuteni
☐ kiitollisuus - saan anteeksi
☐ haluan sitoutua Jeesukseen
☐ muuta ______________________
8
S
E
Q
U
O
I
A
C
L
U
B
RAKENNETAAN
PAREMPI
HUOMINEN
JK
RISTO KORVEN, 28, näkee usein
sapattijumalanpalveluksessa istumassa
kirkkosalin parvella. Risto on kotoisin
Laihialta ja opiskelee Tampereella
arkkitehdiksi.
elämisessä mutta voiko vettä erotella
pisaroihin laskeaksesi niiden määrän?
✷ Miten hoidat suhteitasi heihin?
Huumorilla ja ajalla.
✷ Miten selviät kriisistä?
- Täytyy ottaa vähintään yksi askel
taaksepäin, että näkee kokonaisuuden
edessään. Kun vanhat jäljet näkyvät vielä
edessä, voi nähdä missä maa ei kantanut
✷ Mistä onnesi tulee?
- Samasta ovesta, josta se karkaakin.
✷ Miten rentoudut ja pidät huolta
jaksamisestasi?
- Liikunnalla.
✷ Mitä haluat tehdä elämälläsi?
- Hyvää jälkeä.
✷ Mistä haluaisit sinut muistettavan?
- Äidistäni ja hänen viisaudestaan.
✷ Minkä kirjan olet lukenut viimeksi?
- ”Eikä hautani ole täällä”.
✷ Mielimusiikkisi?
- Laineiden liplatus vasten veneen
pohjaa.
✷ Mikä suhde sinulla on Suomeen ja
isänmaahan?
✷ Oletko optimisti vai pessimisti?
- Optimisti.
✷ Mitä ajattelet vanhenemisesta?
Toivon vanhuuden tuovan mukanaan
viisauksia, jotka ovat kokemuksin
hiottuja. Odotan niitäkin aikoja
mielenkiinnolla, mutta eipä syödä
kaikkia kirsikoita heti.
✷ Olet poikamies. Haluaisitko perustaa
perheen?
- Kyllä. Kaikella on aikansa ja Jumalalla
suunnitelmansa.
✷ Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä?
- Ruoka, rakkaus ja rukous.
✷ Mikä sinua harmittaa eniten?
- Hyttysen ininä nukahtaessa.
✷ Montako ystävää sinulla on?
- Ystävyydet ovat kuin raikkainta vettä
9
- Kieli, suku ja vanhempien ihmisten
kanssa jakamat muistot.
✷ Millainen kristitty ajattelet olevasti
arvoasteikolla 1-10?
- En koe tarvetta vertailla ketään
kehenkään, jääköön nämä vain Jumalan
käsiin.
✷ Millä kristillisyyden osa-alueella
haluaisit kasvaa?
- Kaikessa.
✷ Oletko lähtöisin Jumalasta vai
sattuman tulos?
-Jumalasta. Sattuma olisi mahdoton
selittää.
✷ Mitä ajattelet Jeesuksesta?
- Ystävänä korvaamaton.
✷ Kristitylle on tavoite tulla Jeesuksen
kaltaiseksi.
- Hieno ovi, vaan kovin kapea.
✷ Oletko joskus luopunut jostakin
voidaksesi seurata Jeesusta?
- En mistään mikä olisi luopumista.
✷ Kun tunnet tehneesi väärin Jumalaa
tai lähimmäistäsi kohtaan, miten voit
kasvaa sen yli?
- Jumalan armoon ja anteeksiantoon
vedoten.
✷ Miten kiusaukset voitetaan?
- Jumala tietää. Häneltä voi aina kysyä.
✷ Mikä on tärkeintä uskonelämässä?
- Antaa Jumalan ohjata.
✷ Minkälaista uskonelämää Jumala
odottaa?
- Rakastavaa.
✷ Mitä rukoilet?
- Siunausta, varjelusta, anteeksiantoa,
voimaa, rohkeutta, viisautta, aikaa,
haaveita, tietoa, uskoa, kypsyyttä,
määrätietoisuutta ja ymmärtämystä.
✷ Ihailetko jotakuta kristittyä, joka on
vaikuttanut merkittävästi elämääsi?
- Kaikki ihmiset ovat omalla tavallaan
esimerkkejä, hymy sieltä, viisaus täältä.
✷ Miten ymmärrät seurakunnan
mission?
- Tyrehdyttää Jeesuksen veren jano.
✷ Miten seurakunnassa voidaan
kehittää yhteisöllisyyttä?
- Vähentämällä salista tuoleja.
✷ Minkälaisia todisteita olet havainnut
Jumalan johdatuksesta elämässäsi?
- Odottaessa vastausta useasti miettii
Jumalan todellista tahtoa ja hänen
näkemää kokonaisuutta. Kun sen vain
aina muistaisi ymmärtää, osaisi epäilyt
jättää sikseen.
✷ Miten usko Jumalaan vahvistuu?
- Jumalan ohjaamilla, ihmeellisillä
käänteillä.
✷ Oletko joutunut kärsimään
ihmissuhteissasi siksi, että olet
uskovainen ja seuraat Jeesusta?
- Ehkä siksi, että olen huolissani
läheisestäni ja hänen yhteydestään tai
yhteydettömyydestään kaikkein
suurimpaan.
✷ Paras turva on totuuden tunteminen
ja siihen juurtuminen. Totta vai tarua?
- Totta
✷ Mitä mieleesi tulee tästä: ”Toisen
ihmisen eteen asettuminen merkitsee
aina riskin ottamista” (Jaakko
Heinimäki)
- Totta estäessä, mutta ei jos puolustat
häntä. Riski voi jopa kadota riippuen
siitä, jos suojaat toisen selkäsi taakse.
✷ Miksi Jumala antoi Kymmenen
käskyä?
10
S
E
Q
U
O
I
- Maailmankaikkeuden toimivuuden
tähden.
✷ Miksi Jeesus tuli tänne maailmaamme?
- Saattaakseen sanan lihaksi, ollakseen
esimerkkinä.
✷ Mitä joulu sinulle merkitsee?
- Hiljentymistä hyvän puolesta.
✷ Joulumuisto, joka lämmittää edelleen
mieltäsi?
A
C
L
U
B
- Muilla paistettiin kinkkua, meilläpä
lankkua. Arkkitehdin talossa nikkaroinnit
tehdään itse.
✷ Onko Raamatussa paikka, josta pidät
ja jota voit suositella?
- ”Sinä, Herra, sinä olet minun kilpeni ja
kunniani, sinä nostat minun pääni
pystyyn.” (Ps. 3:4)
Kiitos, Risto! Hyvä Jumala opintosi ja
elämäsi siunatkoon!
Välähdyksiä Jumalasta
7.1! Kolmiyhteinen Jumala
14.1! Alussa
21.1 Jumala lunastajana
28.1!Armon ja tuomion Jumala
4.2 !Jumalan pyhyys
11.2! Jumala lainantajana
18.2 Sapatin Herra
25.2! Luomakunnasta
!
huolehtiminen
3.3! Raamattu ja historia
10.3! Rukouksen merkitys
17.3 Jumala taiteilijana
24.3! Rakkauskertomuksia
31.3! Lupaus hänen paluustaan
Talvikaudella 2012 adventtikirkoissa tutkitaan Jumalan luonnetta ja
olemusta. Tule mukaan! Tilaa tutkisteluopas Raamatun Sanoma osoitteesta
PL 94, 33101 Tampere, tai puh. 03 361 1200. Talven, kevään, kesän ja syksyn
oppaat kestotilaajalle vain 36 €. Lisänä koskettavia kertomuksia
Adventtikirkon lähetystyöstä kautta maailman.
11
KUVA stock.xchng
Arvokas
vanhuus
Mitä toivotte vanhuudelta?
Jospa toiveeni Luoja täyttää,
kysyy pastori vanhukselta.
ja voin päiväni siten käyttää,
Sitä hartaasti pyydän ja rukoilen,
että normaalit askareet hoitamaan,
että kuntoni säilyy ja
pystyn kunnolla yksinkin aikanaan.
liikaa en saa toisista riippuvaksi,
Sitä ylhäältä toivon anon,
enkä kellekään katkeraksi.
teille pastori sen nyt sanon.
Kunpa päiväni loppuun asti,
Viereen rakkaani hautaan kerran,
saisin elellä arvokkaasti,
tahdon ennen kuin luokse Herran
voisin hoidella pihalla kasvimaan,
minut kutsutaan, kukaan ei vaikeroi,
lasten perheitä saapuisi katsomaan,
se on toiveeni.Tuuli vain hiljaa soi,
heille jättäisin herkän muiston,
latvat koivujen tuuleen taipuu,
sielunmaisemaan lapsuuspuiston.
taivaan kotiin on täältä kaipuu.
Pitkää päivää ja rankkaa yötä,
Huokaa pastori ainoastaan,
koko elämän paljon työtä,
tuohon paha on väittää vastaan.
olen jaksanut tehdä,
Toivon, ystävä, hartaasti minäkin,
en kaipaa en sitä enempää,
että aikanaan, kuten sinäkin,
mutta kun vanhenen, rakkautta
tunnen kiitosta vapautuneen,
loppuun asti, sitä toivoisin vakavasti,
kutsu kun tulee ikiuneen.
antaa kaikille omaisille,
sekä parhaille ystäville.
SANAT Anna Tamminen ja Maarit Itkonen
12
S
E
Q
U
O
I
A
C
L
U
B
Rakkauden kautta
vaikuttavia tekoja
Luin marraskuussa kirjan Ravistettava
Omskakas, Toisinajattelijan käsikirja
( Tuominen-Lindroos, Tammi 2010).
Kirjan sanoma on: maailma muuttuu
nopeasti, ihminen hitaasti. Jotta
pysymme mukana kehityksessä, on
opittava ravistelemaan totutuista
ajatustottumuksista ja tavoista.
Heräsi ajatuksia kuten pitäisikö
kirkkoa ravistella? Millä tavalla sen tulisi
tapahtua? Ja vielä: minkälainen
tulevaisuus adventtikirkolla on tämän
päivän mediamyllyssä? Uskomme, että
Jumalalle kaikki on mahdollista - mutta
mitä se tarkoittaa käytännössä, mikä on
meidän osuutemme?
Seuraavien vuosien aikana kirkkomme
jäseniä nukkuu pois kiihtyvään tahtiin.
Kuka täyttää kaikkien noiden suloisten
ihmisten paikan? Perinteiset tapamme
voittaa sieluja ovat olleet yleiset
kokoussarjat, Raamattuopiston
kirjekurssityö ja leirit, sekä
henkilökohtainen evankeliointi. Tietysti
myös Sympatiakeräys, jossa kohdataan
ihmisiä. Voitamme jäseniä Kristukselle,
mutta eri syistä johtuen menetämme
samalla heitä. Jotkut jäsenet ovat
menettäneet mielenkiintonsa
seurakunnan toimintaa kohtaan ja
suuntautuneet muualle. Monille
jäsenillemme sapatti merkitsee vain
vapaapäivää.
Sitten meillä on imago-ongelma.
Kirkkomme on melko tuntematon
suurelle yleisölle. Joskus harvoin
pääsemme julkisuuteen, niitä ovat
lähinnä radion ja television lähetykset.
Ekumeenisella tasolla olemme olleet
kiitettävän aktiivisia ja valmiit
yhteiseloon. Tosin kristityt veljet ja sisaret
muissa kirkkokunnissa eivät ymmärrä
intoamme viettää lauantaita lepopäivänä;
heistä se on vain juutalaisille kuuluva
pyhä.
Miten hienoa on, kun välillä saa kuulla
miten monin eri tavoin Adventtikirkko
toimii maailmassa poistamassa sairautta,
edistämässä terveyttä, auttamassa
köyhiä. Esimerkiksi ADRA on yksi
tehokkaimmista avustusjärjestöistä.
Totuus, jota julistamme, kestää
kriittisen tarkastelun. Se myös tyydyttää
sydämen kaipauksen. Kuitenkaan
ihmiset eivät liity joukkoomme pelkän
totuuden tähden. Tutkimusten mukaan
seurakunnasta etsitään ystäviä,
hyväksyntää ja välittämistä. Seurakunnan
tulevaisuuden tekijöistä tärkeimpiä onkin
kyky saada ystäviä ja säilyttää heidät.
Siihen tarvitaan rakkauden kautta
vaikuttavaa uskoa. Jos rakkaus puuttuu,
usko on vain ”helisevä vaski, tai kilisevä
kulkunen” (1. Kor. 13.)
Edellä kerrotun jälkeen on todettava,
että rakkauden tekoja kyllä löytyy
seurakunnasta. Niinpä seurakuntamme
on ollut monin tavoin siunattu kulunena
vuonna. On saatu uusia jäseniä, Herran
työ ei ole ollut turhaa. Toisaalta olemme
13
surullisena saattaneet sisaria ja veljiä
haudan lepoon. Herra lohduttakoon teitä,
jotka menetitte rakkaitaanne.
Keskiviikon 55 Plus läheisesti tilaisuudet
jouduttiin loka-marraskuussa väliaikaisesti
keskeyttämään pastorin sairausloman
johdosta. Tarkoitus on jatkaa ensi vuoden
puolella.
Nuoret aikuiset ovat aktiivisesti
järjestäneet kokoontumisia Kornerissa,
sekä osallistuneet valtakunnallisiin
tapahtumiin. Perhepiste on uusi työmuoto,
josta vastanneet ovat tarttuneet innolla
siihen. Jumalanpalvelukset ovat sujuneet
tuttuun tapaan. Lastentyöstä on vastannut
Anne Harju yhdessä muutamien kanssa.
Työ kaipaa edelleen uusia vetäjiä. Olisitko
sinä sellainen?
Tampereen Etra ry:n vuosikokous
pidettiin 28.9. Kävi ilmi, että vuoden 2005
jälkeen yhdistyksellä ei ole ollut
käytännössä toimintaa, kertoi
puheenjohtaja Vuokko Viljanen.
Vuosikokous päätti ettei yhdistystä
lakkauteta, vaan toimintaa jatketaan, ja
toiminta kytketään seurakunnan muuhun
toimintaan. Tilikertomus ja vastuuvapaus
myönnettiin asianomaisille vuosien
2005-2010 hiljaiselta kaudelta. Jorma
Katainen valittiin puheenjohtajaksi, Mervi
Kanto sihteeriksi ja Pertti Harjula
rahastonhoitajaksi.
Johtokunta kokoontui vuoden aikana
yksitoista kertaa.
Sympatiakeräyksen tulosta ei tätä
kirjoitettaessa ole esittää. Mututuntuma
on, että edellisten vuosien tavoite on
saavutettu. Kiitos kerääjille ja lahjoittajille.
Kiitos myös teille, jotka olette toimineet
jumalanpalveluksen tulkkeina poistamassa
kielimuuria. Ulkomaalaistaustaiset
arvostavat tätä palvelua.
Leena ja Markku Laine kertovat toisaalla
tässä kirjeessä Lempäälässä vetämästään
omaishoitajien hengellisen piirin
toiminnasta.
Seurakuntamme on osallistunut EU:n
elintarvikejakeluohjelmaan monen vuoden
ajan. Avustuspisteemme on tullut tutuksi
tamperelaisille. Ruokakassin sisältöön on
kuulunut kymmenen tuotetta: vehnä- ja
sämpyläjauho, makaroni, puurohiutale (4viljan), näkkileipä, hapankorppu, keksi,
mysli, pastaa juustokastikkeessavalmispussi, ja maitojauhe. EU:n
suunnittelema noin 75%:n leikkaus ruokaapuohjelmansa rahoitukseen 2012 ei näillä
näkymin toteudu kuten pelättiin.
Kirkkorakennuksemme viikoittainen
käyttöaste on ollut hyvä. Johannesyhteisö
on kokoontunut messuunsa sunnuntaisin,
Salonkiorkesteri harjoituksiinsa tiistaisin.
Parhaillaan käydään neuvotteluja
Pirkanmaan Perinteisen
helluntaiseurakunnan kanssa; se on
esittänyt kiinnostuksensa kokoontua
tiloissamme sunnuntaisin ja viikolla.
Vuokrasuhde alkaa vuoden 2012 alusta.
Monet ovat kyselleet: Mikä pastoria
oikein vaivaa, kun on jatkuvasti
sairauslomalla? Kerrottakoon siis lyhyesti.
Vuosi sitten havaitsin oudon pullistuman
alavatsassa. Lääkäri totesi sen
nivustyräksi. Pääsin leikkausjonoon. Kun
kutsu leikkaukseen tuli, se piti perua, kun
havaittiin sepelvaltimon ahtauma. Se
hoidettiin pallolaajennuksella elokuun
lopussa. Nivustyrää ei ole voitu leikata
sydänlääkityksen takia, se kun estää veren
hyytymisen, leikkaus on riskialtis. Nyt
14
S
E
Q
U
O
I
A
C
L
U
B
JK
"JUOKAA TÄSTÄ, TE KAIKKI.” Herran ehtoollinen on seurakunnan tärkeimpiä tilaisuuksia.
Sapattina 3.12 sen toimittivat Pekka Pohjola (takana oik.) yhdessä Markku Laineen kanssa.
Avustamassa diakonit (vas.) Veikko Kulmala, Pertti Harjula, Mauri Laine ja Timo Katajisto.
odottelen jos voisin palata työhön osaaikaisesti.
Sairauteni aikana monet ovat joutuneet
hoitamaan pastorille kuuluvia tehtäviä.
Olen nöyrästi kiitollinen kaikista teistä.
Esirukoukset seurakunnan ja sen
pastorin, vanhimpien ja virkailijoiden
tekemän työn puolesta on kantanut meitä
kaikkia. Te, jotka ette pääse seurakunnan
tilaisuuksiin vähentyneiden voimienne
takia, tietäkää, että myös teidän
kotirukouksenne ovat tulleet kuulluiksi
Taivaassa.
Sairaus on opettanut kärsivällisyyttä.
”Miksi murehdit, minun sieluni, ja olet
minussa niin levoton? Odota Jumalaa.
Sillä vielä minä saan häntä kiittää hänen
kasvojensa avusta. ”(Ps. 42:6)
Kiitos teille, jotka olette avustaneet
kirjoituksin ja taloudellisesti Paimenen
kirjeen tekemisessä. Julkaisumme on
pieni, mutta tärkeä yhdysside
seurakunnan sisällä.
Maailmanpoliittinen epävarmuus tulee
jatkumaan myös ensi vuonna. EU on
ravistelun kourissa. Voimme rukouksin
muistaa tätäkin asiaa.
Kiitos Taivaan Isälle, hänen Pojalleen
Jeesukselle Kristukselle ja Pyhälle
Hengelle - he ovat siunanneet meitä
Sanansa ja johdatuksensa kautta.
Tiedämme, että kaikki yhdessä lopulta
vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa
rakastavat (Room. 8:28).
Tähän uskomme, tätä toivomme.
Jos osaa tehdä jonkin asian silmät kiinni,
on aika opetella jotain uutta. KATHIE LEE GIFFORD
15
”Mielenrauhaa,
ystävyyttä, kiitollisuutta.”
Näillä sanoilla luonnehti Maire, yksi Lempäälän omaishoitajien
hengellisen piirin osallistuja, kun kysyin ryhmäläisiltä ”Mitä
omaishoitajien hengellinen ryhmä merkitsee sinulle?”
Eevalle taas ryhmä merkitsee
voimaantumista, jota tulee sekä
Raamatun tutkimisesta, rukouksen
kautta että muiden ryhmäläisten
kohtaamisesta. Eeva hoitaa kotona
pyörätuoliin sairauksien takia joutunutta
aviomiestään. Mirja on ollut mukana
ryhmässä koko vuoden ajan, mutta
hengelliseen ryhmään osallistuminen on
muuten uutta hänen elämässään.
Kuka on sitten omaishoitaja? Kun
läheinen ihminen tarvitsee arjen
toiminnoissa toisen apua sairaudesta tai
vammautumisesta johtuen, voidaan
puhua omaishoitajuudesta. KELA ja
kunnat määrittelevät hyvinkin
yksityiskohtaisesti omaishoitajuuden.
Vuonna 1996 Omaishoitajat ja Läheiset liitto järjesti omaishoitajien arjesta
kertovan kirjoituskilpailun. Kilpailuun
osallistuneista kirjoituksista on nidottu
kirja Omaishoitaja arjen ristiaallokossa.
Kirjassa on omaishoitajien tarinoita ja
runoja arjen myllerryksessä. Niissä tulee
parhaiten määriteltyä omaishoitajuus.
Ansa Luumi kirjoittaa runossaan
Uudelle polulle:
Omaishoitajako
Kuka hän on?
Mitä hän tekee?
Hän nostaa, kantaa
pesee, pukee, syöttää, juottaa.
Touhuaa päivät, valvoo yöt.
Hän itkee, rukoilee, nauraa, laulaa.
Hän väsyy, tiuskii, komentaa.
Mutta ennen kaikkea, hän rakastaa.
Hän on ihminen.
Usein omaishoitotilanne syntyy
hiljalleen elämän varrella esim. puolison
tai omien vanhempien vanhetessa ja
sairauksien pahentuessa. Joskus
omaishoitotilanne tulee taas yllättäen
läheisen ihmisen sairastuessa tai
vammautuessa, vammaisen tai sairaan
lapsen syntyessä jne. Omaishoitotilanne
muuttaa arjen normaalia kulkua ja
varsinkin alkuvaiheessa olisi hyvin
tärkeää, että uudessa tilanteessa kaikki
mahdollinen apu ja tuki niin
yhteiskunnan kuin lähipiirin taholta olisi
saatavissa. Valitettavasti näin
ihanteellisesti asia ei useinkaan ole, vaan
apua ja tietoa joudutaan etsimään
uudessa, muuttuneessa elämäntilanteessa
eri tahoilta.
Omaishoitotilanne muuttaa elämää, se
rajoittaa sosiaalisia suhteita, pakottaa
ehkä luopumaan jostakin esim.
harrastuksista. Mutta samalla se tuo
elämään myös uusia vivahteita.
16
S
E
Q
U
O
Omaishoitotilanteessa on paljon
tunnesiteitä, rakkautta, kiintymystä,
mutta myös ahdistusta, pelkoa,
yksinäisyyttä ym. Tunteet laidasta laitaan
ovat muuttuneessa tilanteessa
mahdollisia ja senkin vuoksi on hyvin
tärkeää että vaihtelevia, yllättäviäkin
tuntoja ja kokemuksia voi purkaa
esimerkiksi turvallisessa
vertaistukiryhmässä. Samalla voi saada
elämäänsä toivoa ja rohkaisua ja uusia
näkökulmia.
Omaishoitajien keskuudessa tehdyn
tutkimuksen mukaan ne omaishoitajat,
joilla on usko ollut mukana elämässä jo
ennen omaishoitotilanteen syntymistä,
saavat uskosta ja rukouksesta voimaa
arjen muuttuneessa tilanteessa.
Olemme itsekin omaishoitajia
hoitaessamme Markun pian 92 vuotiasta
äitiä. Olemme kokeneet tässä
elämäntilanteessa, kuinka tärkeää on se
apu, mitä Jumala antaa ja miten hän
ohjaa ja johdattaa arjen pienissä asioissa.
Koemme, että aivan erikoisesti sapattisin
Jumalan siunausten pöytä on katettuna
seurakunnan yhteisessä
jumalanpalveluksessa. Kutsumme
sinuakin, oletpa missä elämän tilanteessa
tahansa, tule sapattisin kirkkoon
rakentumaan Jumalan sanasta, saamaan
anteeksi ja jatkamaan hengellisesti
ravittuna taivaskotimatkaa yhdessä
uskonsisarten ja -veljien kanssa.
Omaishoitajien hengellinen piiri
Lempäälässä sai alkunsa, kun Eeva soitti
meille ja pyysi meitä aloittamaan
raamatuntukistelu- ja rukouspiiriä
omaishoitajille. Koimme sen Jumalan
kutsuna. Olemme kokoontuneet
I
A
C
L
U
B
kuluneen vuoden aikana, kesäkuukausia
lukuunottamatta, kolmen viikon välein.
Tämän syksyn alusta ryhmämme on
kokoontunut Ehtookodon
palvelukeskuksessa.
Aloitamme yhteisen tilaisuuden
lämpimällä teekupposella, jonka meille
maukkaan syötävän kanssa tarjoaa
Pirkanmaan Omaishoitajat Pioni ry.
Samalla vaihdamme kuulumiset arjen
tapahtumista. Sen jälkeen nautimme
hengellistä ravintoa Raamattua
tutkimalla. Luemme Johanneksen
evankeliumia ja keskustelemme luetun
tekstin pohjalta. Kuuntelemme
hengellistä musiikkia ja Aarno, yksi
ryhmäläisistä, on jo kotona valinnut
raamatunkohtaan sopivan laulun tai
virren, jonka hän lopuksi laulaa meille.
Rukoshetkessä jokaisella ryhmäläisellä
on mahdollisuus kertoa esirukousaiheita,
joiden puolesta yhdessä rukoilemme.
Olemme antaneet ryhmäläisille
Nykyaika-lehteä ja Tie Jeesuksen luokirjaa kotona luettavaksi.
Tahdomme sulkeutua rakkaan
seurakuntaperheen esirukouksiin, kun
palvelemme omaishoitajien hengellisessä
ryhmässä lähimmäisiämme.
Nyt seimellesi seisahdun, oi Jeesus,
autuuteni, ja maahan asti kumarran
Herralle, Luojalleni. Sain elämäni,
kaikkeni, sinulta synnyinlahjaksi. Ne ota,
Jeesus vastaan. / Siis Vapahtaja, rukoilen,
et sitä koskaan kiellä. Nyt ota sydän
syntinen ja asu aina siellä, sen ainoana
Herrana, sen ilona ja riemuna ja täynnä
lohdutusta. - Seurakunta laulaa 135:1,4
Jumalan siunaamaa Vapahtajamme
Jeesuksen syntymäjuhlaa.
Leena ja Markku Laine
17
Telkkari kaappiin ja kirja
käteen
Mihin meitä
viedään, mitä
asenteita
meille
syötetään?
Säpsähdin yhtänä iltana. Nopea laskutoimitus. Olin tuijottanut
päivän aikaan televisiota jo ainakin viisi tuntia. Asiaohjelmia. Kaksi
elokuvaa. Luontodokumentti. Kamalaa! Eihän tällainen vetele.
Seuraavana aamuna nostin näköradion vaatekaappiin. Pelkäsin,
etten pysty hillitsemään katselutottumuksiani. Ja kun Ulla on
Lontoossa, saatoin tehdä yksimielisen valinnan.
Suuntasin kirjastoon. Valitsin Waltaria, Ijäksen Ikääntyvän
ihmissuhteet ja vielä Hotakaisen Iisakin kirkko - nimisen kuvauksen
miehestä, joka sairastuu, joutuu sairaalan sandaaleihin
kamppailemaan uskon ja epäuskon välillä.
Muuttuiko maailmani paremmaksi? Tuliko pastorin elämästä
pyhempää ja enemmän rukousta? No ei varsinaisesti. Mutta kotiin
laskeutui jonkinlainen hiljaisuus. Vieraat eivät enää jatkuvasti
mekastaneet olohuoneessa.
Mikä on ero televisiolla ja kirjalla? Television edessä aivot saa
kuulemma laittaa narikkaan, ainakin joidenkin ohjelmien kohdalla.
Kirjaa pitää miettiä. Kirja vie pois omasta todellisuudesta. Kauas,
kuten Waltarin Ihmiskunnan viholliset tekee. Kirjaa lukiessa
muodostuu kuvia omaan mieleen. Ja aina voi kääntää sivuja
taaksepäin, jos ajatus harhailee tai ei ymmärrä mistä oli kysymys.
Kirja armahtaa, televisio ei. Kirjoista pystyy omaksumaan tietoa
enemmän ja nopeammin kuin äänistä ja kuvista. Kirjan kansien
välissä on maailmoja, joissa voi liikkua mielin määrin.
Onko televisio siis vain pahasta? Ei suinkaan. Vaikeus on sen
hypnoottisessa otteessa. ”Voihan sen aina sulkea”, on puolustus Ei
näköjään voi. Kaukosäädintä tulee käytettyä pikemminkin
ohjelmien välillä surfailuun kuin sulkemiseen. Havaitsin itseni
vaihtamassa kanavaa tuon tuosta. Se ei ollut reilua itseäni kohtaan.
Television katseleminenhan lihottaa, saattaa lyhentää elämää, on
kuolemaksi, sydän ei kestä. Vanhoillislestadiolaiset sanovat, että
television katseleminen on synti. Joskin torjumme kaiken
yksipuolisuuden, monet tahot ovat huolestuneita: Mihin meitä
viedään, mitä asenteita meille syötetään? Päivästä toiseen.
”On osoitettu, että lasten television katseluun käyttämä aika on
suoraan verrannollinen vanhempien television katselun määrään.
Pienen lapsen vanhemmat joutuvat viettämään tavallista enemmän
18
S
E
Q
U
O
I
A
C
L
U
B
aikaa kotona ja näin ollen myös television rooli on suurempi.
Kasvaessaan lapset kiinnostuvat samoista ohjelmista kuin
vanhempansa ja näin tv:n katselu on koko perheen yhteistä
ajanvietettä. Murrosikään tultaessa lapset alkavat erkaantua
vanhemmistaan ja television merkitys pienenee. Vaikka 9-14vuotiaat lapset katsovat televisiota enemmän kuin 15–19-vuotiaat
nuoret, he katsovat sitä vähemmän kuin aikuiset keskimäärin.
Perheen antama malli vaikuttaa lapsen myöhempiin
katselutottumuksiin. Paljon televisiota katsovien perheiden lapsista
tulee useammin television suurkuluttajia kuin niistä lapsista, joiden
perheissä katsotaan vähän televisiota.” (Jussi Silvius ”Jos ei oo
mitään muutakaan tekemist” http://www.edu.utu.fi/laitokset/
tokl/tutkimus/julkaisut/SilviusJussi.pdf
Onko mitään tehtävissä?
Kaikki eivät halua laittaa telkkariaan kaappiin.
Ihmisen käyttäytymisestä tiedetään, että tottumuksia voi
muuttaa. Jonkin asian kokeilusta voi tulla tapa parissa viikossa.
Tarvitaan siis toistoa. Teoista syntyy tapoja. Uudenvuoden
lupaukset tavallisesti rikotaan. Siksi, että ei olla tosissaan mitä
aioitaan tehdä. Aivoja ei voi narrata, todistavat aivotutkimukset.
Mutta toisaalta aivoja voi manipuloida toistamalla samaa asiaa.
Alussa epämiellyttävästä tulee nautinto, ajatellaan vaikka
säännöllistä liikuntaa tai ruokatottumuksia. Mielihyvähormoonit
alkavat hyrrätä ”uuden suhteen” positiivilla tuntemuksilla.
Pari viikkoa tosiaan riittää.
Itselleni kirjan ottaminen käteen ei ole ollut koskaan vaikeaa.
Vaikeus on moraalinen: onko hyödyllistä lukea Waltarin tai
Hotakaista, eikö senkin ajan voisi käyttää Raamatun lukemiseen?
Elämmehän lopun ajassa, ja nyt tulee valmistautua Jeesuksen
tulolle. Aikaa ei saa tuhlata epäolennaiseen. Oikein.
Maailma on kuitenkin suuri kylä, jota on syytä oppia tuntemaan
monelta taholta. Ijäksen kirja (kirjoittaja on toiminut Imatran
perheneuvottelukeskuksen johtajana, nyt eläkkeellä) avasi itselleni
uusia näköaloja minäkäsityksestäni, ikääntyvän naisen ja miehen
suhteesta, suvun, työtoverien ja ystävien merkityksestä, eläkeajasta,
kuolemastakin. Mielenkiintoista!
19
VA
KU
k
ek
aK
k
rk
en
äin
ä
P
Nuoret järjestivät kirkolla VALON JUHLAN 12.11. Hyvä ohjelma ja monipuolinen
tarjoilu takasivat, että kaikki viihtyivät. Ensi vuonna taas, jos Jumala ja nuoret suo.
Tanskalaisen tutkimuksen
mukaan kynttilän liekki saastuttaa
huoneilmaa kuin jos tupakoisi sisällä.
Kynttilä nostaa huoneilman
hiukkaspitoisuuden muutamassa
minuutissa 300 000 hiukkaseen cm3.
Poltettaessa syntyy nokea ja orgaanisia
yhdisteitä saman tapaan kuin auton
pakokaasuista. Ne vahingoittavat
keuhkoja ja verenkiertoa. Allergisille ja
astmaatikoille Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen erikoistutkija Raimo O. Salonen
suosittaa kynttilöiden pitämistä ulkona
lyhdyssä. Siellä niitä voi huoletta polttaa.
- Aamulehti 3.12.
20
S
E
Q
U
O
I
A
C
L
U
B
EGW SITAATTEJA
LUNASTUSSUUNNITELMAA ei laadittu Aadamin lankeemuksen jälkeen. Jumala
näki ennalta synnin ilmaantumisen ja valmistautui tuohon kauhistuttavaan
hätätilanteeseen. 13
Ihmisenä Kristus sai
kosketuksen ihmiskuntaan;
Jumalana hän on
yhteydessä Jumalan
valtaistuimeen. 15
Jeesus vietti lapsuutensa ja nuoruutensa
pienessä vuoristokylässä. 42
Meidän sijaisenamme
ja takaajanamme
Kristus kantoi meidän
kaikkien synnit. 560
Kristus ilmoitti,
että hänen uhrinsa ihmisten
puolesta oli riittävä ja
täydellinen. 609
YKSIN hänen oli kuljettava tie.
Maailman lunastus riippui
hänestä. 72
Tiesivät he sitä tai eivät, kaikkia painaa
kuorma, jonka vain Kristus voi ottaa pois.
241
Kun Kristus otetaan vastaan
henkilökohtaisena
Hän vietti kokonaisen yön
yksin vuorella rukoillen heidän Vapahtajana, sielulle tulee
pelastus. 410
puolestaan. 213
Lähde: Ellen G. White, RAKKAUDELLA ISÄLTÄ, Kirjatoimi 1995
21
TONY STONE
Kristuksen seuraaja joutuu usein
tilanteeseen, jossa kuuliaisuus
selvälle Jumalan käskylle näyttää
johtavan toimeentulon menetykseen.
79
i
r
e
t
n
e
l
a
k
a
m
u
Tapaht
ILOMÄENTIE 5
NUORTEN TOIMINTAA
www.tampereenadventtikirkko.com
www.korneri.org
Facebookissa Tamperereen adventtinuoret
KORNERI-ILLAT huom. perjantaisin klo
18.30 alkaen 13.1, ohjelmassa purtavaa ja
KESKIVIIKKOISIN klo 17-18 ADRApalvelupisteessa EU-ruokaa pienitulosille.
Seurakunnan kirpputori avoinna samaan
aikaan.
hengellistä antia.
21.1 klo 19 PIZZAKIRKKO, Aitolahti
SAPATTISIN KLO 10-12 raamattutunti
ja jumalanpalvelus.
28.1 TUPARIT Suskilla & Timolla Tuparit 11.2 YSTÄVÄPÄIVÄN VIETTO Jyväskylässä
(yhteiskyydit) Vierailijoita ja tapahtumia:
18.2 NYYTTÄRILOUNAS kirkon jälkeen
Kornerissa, ja siitä laskiaispulkkamäkeen.
Illalla pizzakirkko 19:00 Aitolahti
31.12 Uudenvuodenaatto, Dragoslav Vrcelj
14.1 Matti Markkanen
21.1 Erkki Haapasalo. Lavrenchukin
perheen konsertti
11.2 Marja-Terttu Junikkala
18.2 Herran ehtoollinen
3.3. Kerttuli ja Ioannis Giantzaklidis
5.4 Kiirastorstain ehtoollispalvelus klo 19
7.4 Pääsiäinen, Jorma Katainen
14.4 Antti Oksanen
10.3 KEILAAMAAN
31.3 klo 19 PIZZAKIRKKO, Aitolahti
20.4 klo 18.30 KORNERI-ILTA poikkeuks.
Valkeakoskella, Linnuntie 7
27.4 KORNERI-ILTA poikkeuksellisesti
Aitopirtillä, sauna ja uintia. 6.5 klp 13 AITOPIRTTITALKOOT
19.5 PIKNIKLOUNASNYYTTÄRIT +
ULKOPELEJÄ kirkon jälkeen
Rosendahlissa. SUOMEN ADVENTTIKIRKON
TAPAHTUMIA www.adventist.fi
25.5 KORNERI-ILTA poikkeuksellisesti
Aitopirtillä, sauna ja uintia.
LUE RAAMATTUA
KIRJATOIMEN KIRJAKAUPPA
NETISSÄ
Media7 kirjeelliset raamattukurssit
maksutta ja sitoumuksetta.
Raamattuopisto, PL 200, 00121 Helsinki,
puh. 0400 200 770,
[email protected]
www.kirjatoimi.fi
22
S
E
Q
U
O
I
A
C
L
U
B
TAMPEREEN
ADVENTTISEURAKUNTA
Ilomäentie 5
tampereenadventtikirkko.com
Pastori, johtokunnan pj. Jorma Katainen 045 139 1555
Seurakunnan vanhimmat Markku Laine 050 592 6916, Leena Laine 050 583
2334, Anne Harju 040 576 2068, Sergio Caja 044 276 1652
Seurakunnanpalvelijat Ulla Katainen, toimikunnan pj. 045 120 2390
Seurakunnan sihteeri Mervi Kanto 044 545 5315
Jäsensihteeri Anneli Rintamäki 040 351 8101
Rahastonhoitaja Pertti Harjula 040 590 7605
Kotiseutulähetys
- Sympatiakeräys Aila Vesterinen 040 559 2558
- ADRAn palvelupiste Anne Harju, Helena Mäentaka 044 353 5860
- Vankilalähetystyö Mauri Laine
Jumalanpalvelustoimikunta Leena Laine, pj.
Perhetyö Sergio Caja, Keren Lopez, Leena ja Markku Laine
Lapsityö Anne Harju
Kansainvälinen työ Dragoslav Vrcelj, 040 964 5575
Tiedotus jumalanpalveluksen käsiohjelma Anneli Rintamäki. Lehti-ilmoittelu:
Aamulehti/tapahtumakalenteri, Tamperelainen (ke), Nykyaika Jorma
Katainen, internet-kotisivu: Hannu Hinkka 040 911 5264, Jorma Katainen
Isännöitsijä Erkki Vesterinen 040 540 6730
Suojelupäällikkö Pertti Harjula
Edustus Tampereen kristillisessä koulussa Jorma Katainen
Toimisto Puh. 03 223 6563
SEURAKUNNAN KIRPPUTORI
avoinna keskiviikkoisin klo 17-18
Otetaan kiitollisena vastaan ehjää käyttötavaraa, kirjoja,
koriste-esineitä, astioita, ym. Tuotto seurakunnan hyväksi.
Tiedustelut: Ulla 045 120 2390, Kaarina 040 565 8578
23
2
Sinulle
24