Ideoita ja ohjelmarunkomalli

PERHEKERHO RUOVEDEN VASTAANOTTOKESKUKSESSA
-
-
Kokoontuu joka keskiviikko klo 13-14.30, joka toinen ke seurakunnan vastuulla
mukana äitejä ja lapsia eri kansallisuuksista, suurin osa äideistä on yh-äitejä
Tarkoitus tukea vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta ja antaa mielekästä tekemistä.
Tavoitteena saada perhe toimimaan yhdessä, on kysymyksessä yh-perhe, ydinperhe tai
uusperhe. Vanhemmilla on vastuu lapsen kasvun ja kehityksen tukemisesta ja
vanhemmuudesta kulttuurista riippumatta.
Toiminta tukee myös suomen kielen ja kulttuurin tuntemusta
IDEAT PERHEKERHOON
-
-
-
Muistelutyö, muistojen rasia, voisi muuntaa vahvuuksien laatikoksi
Tunnetila värien mukaan, kuvien mukaan: kirjoitetaan näkyviin, mitä tunnetilaa kukin väri
kuvaa ja tunnekierroksella jokainen voi ottaa värilapun, joka kuvaa omaa tunnetilaa.
Käydään kierros läpi ja kerholainen saa kertoa enemmän, jos haluaa. Mukana lapset ja
aikuiset.
Kuvakeskustelu: Minusta tuntuu, että olet surullinen (tunnekuva), vai niin, ei en ole
surullinen, minua vain mietityttää/huolestuttaa (tunnekuva) jne.
Theraplay – vuorovaikutteinen hoivaleikki
Hoidollinen nukketeatteri, kerhomaskottina käsinukke tai muu, joka hoivaa, kyselee,
lohduttaa, koskettaa, nauraa ja itkee, tunteiden läsnäoloon ja avoimen ilmapiirin luomiseen.
Jokainen voi tehdä oman maskotin, kaverin. Kaverille voidaan luoda oma tarina, joka
kuvitetaan tai maalataan, syntyy tarinakirja, sadutuksen ja muiden taidemuotojen avulla.
Teijping- nukkeleikki. Oma itse siirretään leikkiin, leikitään yhdessä puuhahmoin esim.
kaupassa käyntiä, lasten leikkiä ulkona, ihan mitä tahansa arjen tilannetta.
Pesäpuu ry:n (internetistä) materiaaleja:
Minun päiväni-suunnittelua, verkostokartta, vahvuuskortit, tunnepyörä, elämäni tärkeät
asiat- kortit (kaikki kortit voidaan tehdä ja toteuttaa itse)
-
TOIMINNALLISUUS, OSALLISTUMINEN, TUNTEET, KUUNTELU JA LEIKKI
tärkeää joka kerralle!
-
Kädentaidoista ja motoriikasta olisi hyvä tehdä seurantaa; ikätason mukaista kehitystä olisi
hyvä seurata, antaa viitteitä oppimisvalmiuksista. Tähän käytettäviä mittareita saatavana
internetin kautta. Taitojen kartoitusta olisi hyvä tehdä myös aikuisille (kynäote,
leikkaaminen, hahmotus, värien tunnistus jne… sekä motoriikasta tasapaino. keskiviivan
ylitys, lihanvoima jne…
-
Kerhon tapahtumajärjestys ja rakenne olisi hyvä kuvittaa, jotta levottomat lapset oppisivat
seuraamaan kuvajärjestyksestä, mikä hetki on nyt ja mikä on tulossa. Ryhmäytymisen ja
osallistujan sisäisen ohjautuvuuden vuoksi kerhon perusrakenne on hyvä olla toistuva ja
selkeä. Esimerkkinä Perhekerhon hahmotelma:
PERHEKERHON OHJELMARUNKO
(Runko voidaan kuvallistaa taululle ja alkulaulun jälkeen voidaan käydä kerran ohjelmarunko läpi)
1 Alkulaulu
-
piiri pieni pyörii
tule ystäväksi näin, kaveriksi nimittäin
2 Nimet
-
Istutaan piiriin lattialle, tai tuoleille
Jokainen voi ottaa itse nimilapun ja aikuiset laittavat allekirjoituksen omaan listaan.
Lauletaan jokaiselle: onko Zara täällä? on Zara täällä. Tai lauletaan yhteisesti:
Kaikki äidit, kaikki äidit, kiva nähdä teitä ja samoin tytöille ja pojille.
3 Alkuleikki/ryhmäytysleikki (esimerkkejä)
-
-
Pehmolelu, käsinukke tms. käy toivottamassa jokaisen tervetulleeksi; koskettaa poskea tai
polvea ja lentää/kulkee seuraavan luo. (Lelu voi olla myös kerhon maskotti, joka on mukana
alkulaulusta lähtien koko kerhon ajan, neuvoo, kiittää, ohjaa ja rohkaisee.)
jokainen sanoo vuorolla nimensä: Hei, olen helena ja osaan tehdä näin ja näyttää jonkin
liikkeen. Muut vastaavat: Hei Helena ja tekevät liikkeen perässä.
Tai heitetään palloa toisillemme ja sanotaan ennen kuin heittää: olen Helena ja pidän kesästä
pallo heitetään seuraavalle ja seuraava jatkaa saman mallin mukaan.
Käydään väri/ tunne kierros
Käydään kuvakeskustelua ryhmässä
4 Päivän aihe
-
Palataan kuvakortteihin ja katsotaan, mitä tänään tehdään: askartelu, leikki, retki, leivonta,
maalaus, liikunta jne.
5 Vapaata leikkiä
-
Tämä tärkeää varsinkin, jos päivän aihe on vaatinut paljon keskittymistä.
6 Lopetus
-
Mahdollisuuksien mukaan kaikki osallistuvat siivoukseen.
Keräännytään yhteen ja tunnekortein (väri) tai ilmekortein käydään läpi, miltä kerta tuntui.
lauletaan loppulaulu: Nyt on laulut laulettu ja lähdettävä on…
Jos kerta on retki tai leivonta yms. voidaan rungosta ottaa vaikka alku- ja loppulaulut, näin tuetaan,
ajatusta, että on tärkeää tulla ajoissa ja olla loppuun asti ja osallistua ”rituaaleihin”.
Laatinut Helena Vettenranta