TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

Lähde: Lion-lehti 1/2012 ( Veijo Riistama)
Alla ko. artikkelin pohjalta laadittu kertomus, joka soveltuu varmaan useimmille klubeille.
Mikäli klubilla ei ole Y-tunnusta, jätetään se kohta merkitsemättä.
TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS
Lions Club Helsinki /NN ry:n vuosikokoukselle
Olen tarkastanut/Olemme tarkastaneet Lions Club Helsinki/NN ry:n (Y-tunnus xxxxxxx-x) talouden
ja hallinnon sekä tilinpäätöksen toiminta- ja tilivuodelta 1.7.2011 – 30.6.2012.
Tarkastukseni/Tarkastuksemme perusteella olen todennut/olemme todenneet, että




tilinpäätös, joka perustuu tilivuoden kirjanpitoon, sisältää olennaisilta osin klubin tuotot,
kulut, varat, oman pääoman ja velat
aktiviteetti- ja hallintovarojen käyttö ja varojen erillään pito on hoidettu asianmukaisesti
toimintakertomus sisältää olennaiset tiedot klubin toimintavuoden toiminnasta
klubin hallinto on järjestetty hyväksyttävällä tavalla
Päiväys ja allekirjoitus/allekirjoitukset sekä nimen/nimien selvennykset