Klik her - Johannes V. Jensen Museet

Gennem årene, har Lions
Club, Farsø, og museets støtteforening skabt en betydelig
samling af effekter vedrørende Johannes V. Jensens liv og
værk. Denne samling er kommet i stand gennem donationer fra fonde, og ikke mindst
private. Mange effekter er
venligst skænket af Johannes
V. Jensens nærmeste familie.
Genstande fra den store samling, buster, fotos, malerier,
førsteudgaver etc., indgår nu
i museets udstillinger.
Bibliotek
Et rum i det gamle museum,
fødehjemmet, er indrettet til
et hyggeligt bibliotek og arkiv.
Her i ”hulen” har gæsterne
mulighed for en fordybelse
i Jensens omfangsrige, også
emnemæssigt, forfatterskab.
Biblioteket rummer en komplet samling af Johannes V.
Jensens bogudgivelser samt
mange førsteudgaver, førstetryk, sekundærlitteratur, avisartikler, og ikke mindst. Alt
står til benyttelse af museets
gæster.
Statsbibliotekets Udstilling
Med elementer fra udstillingen på Statsbiblioteket, Århus ”Jorden og Lyset”, der markerede 100 - året for udgivelsen af Johannes V. Jensens ”Digte 1906”, danner de
en referenceramme for oplevelsen af den permanente
udstilling i ”Arbejdets rum”. Via TV - og lydoptagelser,
tekst og billeder føres de besøgende ind i Jensens finurlige sprogunivers og begrebsverden.
”Jorden og Lyset” udstillingen er stillet til rådighed af
Statsbiblioteket og bestod af
ti tematiske afsnit. Museet
fokuserer på følgende temaer: Nobelprisen, herunder
”Århundredes Roman”, Himmerlandshistorierne, Digte,
og illustrationer. Johannes
Larsen, Sikker Hansen og Valdemar Andersen var nogle
af de kunstnere, der lod sig inspirere af Jensens værker
og illustrerede mange af dem.
På oversigtkort er de virkelige lokaliteter i mange Himmerlandshistorier ”plottet” ind. Gæsterne kan efterfølgende drage i Johannes V. Jensens fodspor, til bl.a.
Hvalpsund, ”Ane og Koen”, Lovns, ”Cecil”, og til Gedsted,
”Wombwell”.
Mødelokale/cafe’ med vægtæpper
af kunstneren Jytte Helms
Motiver fra
”Den lange Rejse”.
Johannes V. Jensen
Museet Farsø Kirke
På kirkegården ”syd for kirken” ligger gravstedet for dyrlæge Hans Jensen (JVJs far) og forfatteren Thit Jensen
(JVJs søster).
I nærheden af kapellet, finder man en lille gravsten over
Johannes Villadsen, Himmerlands ven, også kaldet SnøvlJohannes. Han var en af Himmerlands originaler, som
døde i 1909. Teksten er skrevet af Johannes V. Jensen:
”Her havned’ den gamle, farende Svend, Johannes vi husker saa nøje: han kendtes af alle, af Børn som Mænd, men nu har han lukket sit Øje.”
Museets åbningstider
Alle åbningsdage fra kl.11.00-16.00
1. april - 1. november åben
mandag-tirsdag-torsdag-fredag
Påsken åben alle dage
Uge 27. – 31. åben alle ugens dage
Uge 42. åben alle ugens dage
Grupper, efter aftale, hele året
Entre
Voksne kr. 40 - Børn u. 14 år gratis
Grupper over 10 personer kr. 30 pr. person
www.gdgruppen.dk • 98631133
Fødehjem
Søndergade 48, 9640 Farsø
Tlf. 98 66 67 88
www.johannesvjensenmuseet.dk
[email protected]
Om museet
Den ældre del af museet er Johannes V. Jensens fødehjem.
En bygning fra starten af 1800 – tallet. Huset var kommunalt ejet og blev i en årrække blandt andet anvendt som
turistkontor.
Huset var i en meget dårlig stand og truet af nedrivning, da
det i 1989 blev overtaget af Lions Klub, Farsø. Klubben havde længe ønsket at oprette et museum for
byens nobelpristager, og dette ønske kunne nu realiseres.
Ved medlemmernes store arbejdsindsats og indsamlede
midler lykkedes det at få huset renoveret, og d. 7. september 1991 kunne museet åbnes.
Med tiden opstod planer for indlån af genstande fra Johannes V. Jensens arbejdsværelse, Primus motor var museets
støtteforening, der var stiftet i 1999. Til dette formål krævedes en tilbygning til museet. Den stod færdig i 2008, arkitekt Palle Breinholm havde skabt en spændende bygning
med form som et sneglehus. I 2011 kunne det nye museum
åbnes for publikum. Nationalmuseet udlånte det største
antal genstande i sin historie, og arkitekt Eskild Bjerre
Laursen, Vesthimmerlands Museum, Ejnar Asgaard fra H.
C. Andersen Museet og museet kunne i samarbejde udvikle
og udføre den nye udstilling i Arbejdets Rum. Som statsanerkendt museum fører Vesthimmerlands Museum tilsyn
med udstillingen, fagligt og sikkerhedsmæssigt.
Museet drives som en selvejende institution, bygningerne
ejes af kommunen, som også yder et årligt tilskud til driften.
Johannes V. Jensen
Johannes Vilhelm Jensen er
født 20. januar 1873 i Farsø
og død 25. november 1950 på
Østerbro, København. Han
blev i 1929 Æresdoktor i Lund,
og modtog i 1944 Nobelprisen
i litteratur.
Han er opvokset i Farsø, Himmerland i et dyrlægehjem
med anti-religiøse forældre,
næstældst i en søskendeflok
på elleve, heriblandt Thit Jensen.
Som ganske ung forlod han
barndomsbyen og bosatte sig i København. Efter tre års
medicinstudier, valgte han at blive fuldtids skribent. Johannes V. Jensen skrev digte, artikler, noveller, romaner,
kronikker, sange samt oversatte bl.a. de islandske sagaer.
For blot at nævne få i den omfattende produktion, Kongens Fald (kåret som århundredets bedste danske roman), Den lange Rejse, og fyrre Himmerlandshistorier.
Mindestenen
Syd for Farsø i retning mod Hvalpsund står en mindesten
udført af professor Mogens Bøggild i årene 1956-1960.
Stenen har motiv fra Bræen og 5. vers af Danmarkssangen.
Johannes V. Jensens fødested
Johannes Vilhelm Jensen blev født d. 20. januar 1873, efter eget udsagn i det nuværende museum, Søndergade
48, Farsø.
I et brev (dateret 27/6 1939) til byens stationsforstander
H.J. Bornæs skriver Johannes V. Jensen bl.a.:
”Det forholder sig rigtigt, som jeg for to Aar siden meddelte Kæmner Lorentzen og Købmand Heidemann i
Overensstemmelse med Oplysninger jeg har fra min afdøde Moder, at jeg er født i den gamle Smedie i Farsø, i
Stuen med Gavlvinduerne mod Nord”.
Bygningen er fra begyndelsen af 1800-tallet og blev kaldt
”Smedehuset” eller, mere poetisk, ”Huset med de syv Linde” efter de lindetræer, der stod på husets østside. Her
havde dyrlæge Hans Jensen lejet to værelser; køkkenet
var fælles med ejeren, en jordbruger, der drev smedehåndværk ved siden af. Beboelseshuset ligger med gavlene syd-nord. Bygningen med smedjen og essen lå mod
vest, i passende afstand fra beboelseshuset på grund af
brandfaren.
På gårdspladsen stod et kastanjetræ. Johannes V. Jensen
er født bag gavlvinduet i hjørnet over mod smedjen.
Nationalmuseets samling i Rotunden
Arbejdets Rum
Genstandene i Arbejdets
Rum har Johannes V.
Jensen Museet lånt fra
Nationalmuseet, der i
årene 1968-72 fik overdraget digterens bohave.
Genstandene stammer
fortrinsvis fra Johannes V.
Jensens arbejdsværelse
og taler for sig selv, men
er arrangeret således, at
det giver en genklang af
digterens liv, hans digtnings ånd og rod og hans
natur- og kulturfilosofi.
På Himmerlandsfrisen
findes billeder og citater
fra Jensens digtning, der
kommenterer udstillingen overfor.
Træder man ind i Arbejdets Rum, betræder man
Johannes V. Jensens poetiske gemyt.