SFO i følge Herning Kommune.pdf

link
www.link-kommunikation.dk
Tid og sted:
1. gang: tors. d.26. jan.
2012 Kl.13 - 16
2. gang: tors. d.23. feb.
2012 Kl.13 - 16
3. gang: tors. d.29. marts 2012 Kl.13 - 16
Den gode klasserumsLeder
Et praktisk og brugbart kursusforløb for undervisere
4. gang: tors. d.26. april 2012 Kl.13 - 16
Gladsaxe Gymnasium
Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg.
Lokale: Væksthuset
Klasserumsledelse
Konflikthåndtering
Pris for 4 kursusdage inkl. forplejning:
4.850,- + moms
Tilmelding eller yderligere information:
[email protected]
eller på tlf. 28 78 05 45
Kurset forestås af
link
v. Pernille Hedegaard
Bøgh og Ditte Gøricke Jensen i samarbejde med
Gladsaxe Gymnasium.
www.link-kommunikation.dk
Den gode time
Mulivation
1. gang - Den gode klasserumsledelse
3. gang - Konflikthåndtering
• Den personlige relation
• Imellem elever
• Anerkendende kommunikation
• Imellem underviser og elev
• Organisering af grupper i læring
• Imellem kolleger og ledelse
Mål: at give underviseren redskaber til ledelse af
klasserummet.
Mål: at give underviseren teknikker til håndtering
af hverdagens forskellige konflikter.
2. gang - Den gode time
4. gang - Mulivation
• Rollen som motivator – fang eleverne.
• Undersøgelse og afprøvning af tilgange til
• Hvad er læring? Og hvordan skaber vi de bedste
muligheder for at opnå den?
• Underviserens performance – infotainment.
Mål: at optimere den enkelte undervisers performance
i klasserummet.
undervisning
• Det, der dur
• Iscenesættelse af undervisningen. Hvorfor og
hvordan?
Mål: at udveksle, afprøve og udtænke undervisningsmetoder, der kan udfordre, involvere og motivere
klassens elever.
Det overordnede mål for forløbet er at give redskaber til en optimering af den enkelte undervisers
klasserumsledelse samt en akkumulation af undervisningstilgange, som skaber gejst, motivation og glæde
i læringsrummet.
Pernille Hedegaard Bøgh
Ditte Gøricke Jensen
Antal deltagere max. 22. med mulighed for sparring
og netværk.