K i r k k o p u l l e t i i n i - Seattle Finnish Lutheran Church

Kirkkopulletiini
OF FINNISH LUTHERAN CHURCH
January 2015
Hyvät ystävät,
Rakkaat terveiset teille Helsingistä! Palasin kotiin Suomeen viikko ennen joulua. Sain teidän luotanne
mukaani taas paljon hyviä muistoja. Oli ilo tavata monet teistä, jutella ja viettää aikaa yhdessä erilaisissa
tilaisuuksissa. Lämmin kiitos teille yhteisestä ajasta ja vieraanvaraisuudesta. Olen jälleen hyvin kiitollisella mielellä
kaikesta kokemastani ystävällisyydestä.
Suomessa on juhlittu joulua lumisen maiseman keskellä. Helsinkiinkin satoi kunnon lumipeite kaksi päivää
ennen joulua. Syksyn pimeys väistyi jouluna ihan kirjaimellisesti, kun valkoinen lumi heijastaa valoa. Jeesuksen
syntymäpäivään sopii hyvin ajatus siitä, että valo voittaa pimeän.
Uusi vuosi on juuri alkamassa. Olen huomannut, että vuodenvaihteen tienoilla mielessäni alkaa joka vuosi
soida eräs vanha laulu. Olen viettänyt lapsuuteni ja nuoruuteni loma-ajat, myös joululomat mummolassa KeskiSuomessa. Vuonna 1917 syntynyt Pappani lauloi tätä laulua aina joka vuosi vanhan vuoden päättyessä. Pappani lauloi
vanhan miehen karhealla äänellä, samalla hyvin levollisesti ja hartaasti. Voin vieläkin kuulla Papan laulun korvissani,
vaikka hän on jo päässyt Taivaan kotiin monta vuotta sitten. Musiikki painuu syvälle muistiin ja tunteisiin. Tämä
laulu on kansakoululaulu ja sen on säveltänyt Mikael Nyberg vuonna 1900. Sanat on kirjoittanut runoilija Immi
Hellén. Laulu on kuin rukous vuoden vaihtuessa. Annamme päiviemme vaiheet Jumalan käsiin ja luotamme hänen
hyvään johdatukseensa, vaikeinakin aikoina. Tässä on laulun ensimmäinen ja viimeinen säkeistö:
Vuosi vanha vaipui hautaan
riemuineen ja murheineen.
Ihmissydän puhkee nöyrään
rukoukseen, kiitokseen.
Oi, jos vuosi alkava
oisi Luojan siunaama.
Korkehimman haltuun anna
kallihimmat toivehes,
pienet huolesikin kanna Hän ne kääntää parhaakses.
Hänpä vuoden alkaneen
johtaa hyvään päätökseen
Toivon Sinulle onnellista ja Jumalan runsaasti siunaamaa Uutta Vuotta 2015! Parhain terveisin,
Dear friends,
Warmest greetings to you from Helsinki! I returned home to Finland the week before Christmas. And again I took
with me a lot of good memories. It was a pleasure to meet many of you, to talk and spend time together at various events.
A warm thank you for the time and hospitality. Again, I am very grateful for all the good cheer so much kindness.
Finland has celebrated Christmas in the middle of the snowy landscape. Helsinki received a good snow cover two
days before Christmas. The autumn darkness gave way to Christmas, literally, with the white snow reflecting the light.
Jesus' birthday is well suited to the idea that light overcomes darkness.
The new year is about to begin. I have noticed that at the turn of the year the tune of an old song begins to ring in
my mind every year. I spent the holiday periods in my childhood and youth, including the Christmas holidays at grandma's
place in Central Finland. My grandfather, born in 1917,always sang this song at the end of the year the old He sang it with
the old man's rough voice, at the same time very quietly and earnestly. I can still hear his song in my ears, even though he
is already home in Heaven many years ago. Music makes a deep memory and emotion. This song is sung in the
elementary schools, and it was composed by Mikael Nyberg in 1900. The words are written by the poet Immi Hellén. The
song is like a prayer for the coming New Year. We will leave our steps in God's hands and trust in his good guidance, even
in difficult times. This is the first and the last verse:
The old year dwindled to the grave
with its joys and sorrows.
The human heart is filled
with humble prayer, praise.
Oh, if the year now beginning
would be blessed by the Creator.
May the Highest give you
your dearest wishes
may he carry even your smallest worries.He turns them to the best.
He leads the year now started
to a good ending.
I wish you a happy New Year 2015, filled with God's blessings! Sincerely,
Pastor Marita Toivonen
December events:
Kaunemmat joululaulut - Dec 4Pastor Marita Toivonen
guided us through the Kauneimmat Joululaulut with some
45 singers all excited to start the Christmas Season to
familiar tunes and tasty rice porridge and raisin soup
Kantele Mass on December 7 with Pastor Marita
Lucia celebration, December 14 with Kerttu Juntila's great grand daughter
as Lucia and star girls and star boys
Organist Dr. Joan Purswell and Sister Liz Colver took care
of the service on Dec 21
Christmas Day Service on December 25
again filled the church for a special service with Christmas readings,
joyful singing and music performances including "Ave Maria" and
"Varpunen jouluaamuna" by Maria Mannisto accompanied by Kalevala Trio.
The Annual Meeting of the Finnish Lutheran Church is on January 25 at 11:30 AM
following the church service. Please come and attend the meeting to hear about the year
2014 and plan for the coming year 2015. We need you your presence to get quorum for the
meeting!
Wedding, Birthday, Graduation or other events..
Rent a space in the Finnish Lutheran Church, Sanctuary, Maki Hall and kitchen. For more information please
contact: Heikki Mannisto ( 206-910-7427) e:mail [email protected]
TAMMIKUU 2015 JANUARY
SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
1
New Year’s Day
2
Aapeli
3
Elmeri
Elmo
4
Ruut
Service at 10 am,
Epiphany, Loppiainen
Pastor Sr. Liz Colver
English Sermon,
Organist : Joan Purswell
5
Lea Leea
6
Harri
7
Augusti Aku
8
Hilppa Titta
9
Veikko Veli
10
Nyyrikki
11
Kari Karri
Service at 10 am,
Pastor: Bill Moos, English Sermon,
Organist; Yvonne and Kalevala Trio
12
Toini
13
Nuutti
14
Sakari Saku
15
Solja
16
Ilmari Ilmo
17
Toni Anton
18
Laura
Service at 10 am
Past. Erik Samuelson,
English Sermon
Organist: Joan Purswell
19
Heikki Henri
20
Sebastian
21
Aune Oona
22
Visa
23
Enni Eine
24
Senja
25
Paavo Pauli
Service at 10 am
Past. Jukka Joensuu
Finnish Sermon,
Organist: Yvonne and Kalevala Trio
Annual Meeting
26
Joonatan
27
Viljo
28
Kalle Kaarlo
29
Valtteri
30
Irja
31
Aili
January
Birthdays to
Celebrate
Tossavainen Lea
Niemistö Thomas
Rudbäck Matias
Kintner Mervi
Liuska Reino
Zieman Randall
Lenox Amy
Zieman Elli
Mannisto Heikki
Sarkanen Anna-Mari
4
5
12
13
13
17
21
21
25
26
Finnish Lutheran Church
8504 - 13th Ave NW
Seattle WA 98117Office phone: 206-789 0864
web page
http://www.finnishlutheranchurch.org/
Finnish Lutheran Church
8504 13th Ave NW
Seattle, WA 98127
Phone 206-789 0864
Finnish Lutheran Church is located in Crown Hill, serving all the Finns in the Washington State area and
people with any interest in Finnish language or culture. We have services both in English and in Finnish with
Finnish Liturgy every Sunday at 10 am, everybody is welcome!!!! Finnish music is presented with our numerous
and gifted members and friends. You are welcome to stay for a coffee and refreshments after church and get to
know new people!
Onnellista Uutta Vuotta.
Vanha vuosi harmaapäinen,
sauvan kanssa kulkee.
Vuoden monet tapahtumat,
muistoihinsa sulkee.
"Kuules Ukko,etkö parempaa,
sä vuotta voinut tuoda?
Monenlaiset ikävyydet,
tahdoit meille suoda".
"Innokkaana aloin vuoden.
Toivoin jokaiselle ilonpäivät.
Parastani yritin, mutta,
ne unelmaksi jäivät."
"Nyt olen vanha, väsynyt.
En jaksa enää huoleen.
Toivon että kääntyisitte,
Taivaan Isän puoleen".
Uusi vuosi kirkassilmä
kevyesti kulkee.
Jokaisen hän ystävänä,
sylihinsä sulkee.
"Ei ole huolta huomisesta,
saat kaikki mitä haluut.
Onnea paljon ennusti,
ne öiset tinan valuut."
Rauha maahan kaikkialla,
hyvä tahto vielä.
Terveyttä, ystävyyttä,
jokaisen elon tiellä.
Terveisin Lempi
The New England Primer was
published in the late 1600s.
Throughout the colonies that would
later become the United States.
This early American textbook
was based largely on the Bible,
and it used pictures and rhymes
on Scriptures to help children
learn to read. It also included
prayers like this:
" Now I lay me down to sleep,
I pray to Lord, my soul to keep.
If I should die before I wake,
I pray that he my soul to take."
In Colonial America , this became
a way that one generation was able
to pass along their faith to the next
generation. It fit well with what God
wanted of His people:
"These words which I command You
shall be in your heart. You should
teach (God's commandments) diligently
to your children, and shall talk of them
....when you walk by the way, when you
lie down, and when you rice up."
God bless us in the New Year.
- Lempi