kysely as oy kotirinteen osakkaille ja vuokralaisille

KYSELY AS OY KOTIRINTEEN OSAKKAILLE JA VUOKRALAISILLE
10.10.2014
Kyselyn tavoitteena on synnyttää vuorovaikutusta osakkaiden, vuokralaisten, hallituksen, isännöitsijän ja
huoltoyhtiön välillä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään hallituksen strategiatyössä. PALAUTA VASTAUKSESI
PORRASHUONEESSA OLEVAAN LAATIKKOON VIIMEISTÄÄN KESKIVIIKONA 22.10.2014! Palautuslaatikon
vieressä on tyhjiä kyselylomakkeita, joita voi tarvittaessa ottaa ja täyttää.
VIESTINTÄ
1. Mistä asioista haluaisit saada lisää tietoa?
taloyhtiön strategiatyö
yhtiön taloudellinen tilanne
tulevat remontit
hallituksen kokousajat
hallituksen jäsenet
tietoa siitä mitä taloyhtiön ympäristössä tapahtuu
huoltoyhtiölle kuuluvat toimet ja vastuut
osakkaille kuuluvat vastuut
vuokralaisille kuuluvat vastuut
isännöitsijätoimiston palvelut
turvallisuuteen liittyvät asiat
muuta, mitä: ______________________________________________________________________
2. a) Kuinka usein luet taloyhtiön omia nettisivuja www.kotirinne.fi?
ainakin kerran viikossa,
harvemmin,
en koskaan
b) Onko yhtiön nettisivuilla riittävästi ajankohtaista tietoa?
Kyllä
Ei
c) Miten sivuja pitäisi kehittää? _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
d) Pitäisikö taloyhtiön nettisivuilla osa tiedoista olla vain osakkaille sekä vuokralaisille ja lisäksi osa
tiedosta erikseen imagoikkunana suurelle yleisölle?
Kyllä
Ei
e) Pitäisikö nettisivut olla vuorovaikutteiset?
Kyllä
Ei
3. a) Kuinka usein luet Isännöitsijätoimisto Kiirava Oy:n www.kiirava.fi nettisivujen asumisinfoa?
ainakin kerran viikossa,
harvemmin,
en koskaan
b) Onko niissä mielestäsi riittävästi tarvittavaa tietoa?
Kyllä
Ei
c) Mitä isännöitsijätoimiston sivuilta puuttuu? ___________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. a) Onko porrashuoneissa olevilla ilmoitustauluilla riittävästi taloyhtiötä koskevaa ajankohtaista
tietoa?
Kyllä
Ei
b) Mitä toivoisit ilmoitustauluilla olevan? _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
c) Pitäisikö porrashuoneissa olla taloyhtiön asioita koskevan ilmoitustaulun lisäksi muita
ajankohtaisia asioita varten toinen ilmoitustaulu?
Kyllä
Ei
5. Toivotko, että taloyhtiötä koskevat ajankohtaiset asiat tiedotetaan
sähköpostitse,
taloyhtiön ilmoitustaululla,
kirjeinä postiluukun kautta
1
ISÄNNÖINTI
6. a) Oletko tyytyväinen taloyhtiön isännöintipalveluihin?
Kyllä
Ei
b) Mitä toivot parannettavan? ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
c) Oletko tyytyväinen isännöitsijäpalveluihin ja niiden hintoihin oman asunnon remontoinnin
yhteydessä?
Kyllä
Ei
d) Pitäisikö isännöitsijän palveluhinnasto olla taloyhtiön kotisivuilla?
Kyllä
Ei
2
HUOLTO
7. a) Oletko tyytyväinen taloyhtiön huoltoon ja siihen kuuluviin palveluihin?
Kyllä
b) Mitä toivot parannettavan?
Ei
porrashuoneiden siivous
parvekkeiden siivous
ullakoiden siivous
saunatilojen siivous
piha-alueiden hoito
lumitöiden hoito
erilaisten pienien korjauksien suorittaminen
oven avaaminen tarvittaessa
nimitaulujen kunto ja ajan tasalla pitäminen
muuta, mitä?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
YHTEISTILOJEN KÄYTTÖ
8. a) Mitä taloyhtiön yhteistiloja käytät?
saunatiloja
pyörävarastoja
askartelutilaa
pihan pöytäryhmää
yhteisiä varastotiloja
b) Toivoisitko että yhteistilat olisivat nykyistä paremmin/monipuolisemmin/tehokkaammin
käytettävissä?
Kyllä
Ei
c) Mitä parannuksia toivoisit yhteistiloihin? _____________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
TAPAHTUMAT
9. a) Toivoisitko että taloyhtiössä olisi erilaisia mukavia tapahtumia eri vuoden aikoina?
Kyllä
Ei
b) Minkälaisia tapahtumia toivoisit?
pihan kesän avaus
kaupunkiviljelyä pihalla / parvekkeilla
sadonkorjuujuhla
tavaroiden kierrätyspiste
pop up kauppa / yritysvuokralaisten avoimet ovet
pihakirppis
jouluglögit
uuden vuoden vastaanotto saunatiloissa
Muuta, mitä? _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
MUUTA
10. Miten haluaisit itse vaikuttaa taloyhtiön toimintaan? ______________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
11. Mitä muuta taloyhtiötä koskevaa haluaisit tuoda esiin? ____________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
HISTORIIKKI
12. Taloyhtiö on täyttänyt 100 vuotta ja talon historiikkiä ollaan kirjoittamassa. Onko sinulla
mielenkiintoista tietoa/kuvia taloyhtiöön vaiheisiin liittyen?
Kyllä
Ei
Mitä?____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ole tarvittaessa historiikkiin liittyvän materiaalin toimittamisesta yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan.
Yhteystiedot: Raimo Suomio, puh 050-4055611, sähköposti [email protected] ja osoite
Nervanderinkatu 1 B 30, 00100 Helsinki.
VASTAAJAN TAUSTATIEDOT
osakas, joka asuu talossa
osakas, joka ei asu talossa
vuokralainen
KIITOS VASTAUKSESTASI!
As Oy Kotirinteen hallitus
3