Virksomhedsplan - Herstedøster Skole

VIESMANN
VITODENS 300-W
Datablad
Best.nr. og priser: Se prislisten
VITODENS 300-W
Type B3HA
Væghængt kondenserende gaskedel
1,9 til 35,0 kW
til natur- og F-gas
5815 171 DK
5/2013
Fordele
D Omdrejningsreguleret forbrændingsluftblæser for støjsvag og
strømbesparende drift
E Integreret, omdrejningsreguleret lavenergipumpe
F Gas- og vandtilslutninger
G Digital kedelkredsregulering
Topproduktet blandt de væghængte, kondenserende gaskedler er
Vitodens 300-W. MatriX-gasbrænderen og Inox-radial-hedefladen af
rustfrit stål er i denne kombination garanterne for høj energieffektivitet
og høj varmekomfort på lang sigt.
Vitodens 300-W har den automatiske forbrændingsregulering Lambda
Pro Control i alle ydelsesstørrelser. Modulationsområde op til 1:10
(19 kW).
Den integrerede, omdrejningsregulerede lavenergipumpe reducerer
strømforbruget med op til 70 %.
Vitodens 300-W er udstyret med en integreret sensorik, som tillader
drift uden yderligere udstyr til sikring af en min. volumenstrøm. På
grund af den indbyggede volumenstrømsføler kan en hydraulisk udligning udføres uden stort besvær.
Anvendelsesanbefalinger
■ Modernisering af varmeanlæg på etagen eller i enfamiliehuse med
høje krav til varme- og brugsvandskomfort
■ Anlæg med begrænset plads til kedlen eller trange (fleksible) monteringsforhold (f.eks. tag- eller skabsmontering)
■ Udskiftning af hidtidige gulvmonterede kedler i forskellige anlæg,
også med flere varmekredse og gulvvarmeanlæg
5815 171 DK
A Modulerende MatriX-gasbrænder med den intelligente forbrændingsregulering Lambda Pro Control, som sørger for ekstremt lav
emission af skadelige stoffer og støjsvag driftsform
B Integreret tryk-ekspansionsbeholder (Vitodens 300-W, indtil
19 kW)
C Inox-radial-hedeflader af rustfrit stål - for høj driftssikkerhed ved
lang levetid og stor varmeydelse på den mindst mulige plads
En kort oversigt over fordelene
■ Normnyttegrad: op til 98 % (Hs)/109 % (Hi)
■ Lav taktfrekvens også ved lav varmeafgivelse grundet pausetidsoptimering og stort modulationsområde på op til 1:10 (19 kW)
■ Lang levetid og effektiv takket være Inox-radial-varmeveksler med
vandkølet for- og bagvæg og udluftningsfunktion
■ MatriX-gasbrænder (kuglebrænder) med Lambda Pro Control-forbrændingsregulering til konstant høj virkningsgrad og lave emissionsværdier.
■ Strømbesparende lavenergipumpe (svarende til energiklasse A)
■ Brugervenlig Vitotronic-regulering med klartekst- og grafikvisning
samt integreret trådløst kommunikationsinterface, alternativt betjening via App på smartphone.
■ Enkel hydraulisk integrering: Der er ikke brug for nogen overstrømningsventil.
■ Diffusionstæt ekspansionsbeholder med førsteklasses butylmembran
■ Forberedt til automatiseret hydraulisk udligning
2
VIESMANN
VITODENS 300-W
Tekniske data
Gaskedel, type B og C, kategori II2N3P
Nominelt ydelsesområde (oplysninger iht. EN 677)
TV/TR = 50/30 ℃
TV/TR = 80/60 ℃
Nominel varmeydelse ved brugsvandsopvarmning
Nominel varmebelastning
Produkt-ID-nummer
Kapslingsklasse
Gastilslutningstryk
Naturgas
F-gas
Maks. tilladt gastilslutningstryk*1
Naturgas
F-gas
Elektrisk effektoptagelse
(I leveringstilstand)
Vægt
Indhold, varmeveksler
Maks. volumenstrøm
(Grænseværdi for anvendelse af hydraulisk udligning)
Nominel gennemstrømningsvandmængde
ved TV/TR = 80/60 ℃
Tryk-ekspansionsbeholder
Indhold
Fortryk
Till. driftstryk
5815 171 DK
Tilslutning, sikkerhedsventil
Mål
Dybde
Bredde
Højde
Højde med røggasbøjning
Højde med understillet varmtvandsbeholder
Gastilslutning
Tilslutningsværdier
baseret på maks. belastning
med gas
naturgas E
F-gas
Røggaskendetal
Røggasværdigruppe iht. G 635/G 636
Temperatur (ved returtemperatur på 30 ℃)
– ved nominel varmeydelse
– ved dellast
Temperatur (ved returtemperatur på 60 ℃)
Massestrøm
Naturgas
– ved nominel varmeydelse
– ved dellast
F-gas
– ved nominel varmeydelse
– ved dellast
Disponibelt træk
Normnyttegrad ved
TV/TR = 40/30 ℃
Gennemsnitlig kondensatmængde
ved naturgas og TV/TR = 50/30 °C
Indvendig diameter for ledningen til ekspansionsbeholderen
Kondensattilslutning (slangenippel)
*1
Kondenserende gaskedel
kW
kW
1,9 - 11,0
1,7 - 10,1
1,9 - 19,0
1,7 - 17,2
4,0 - 26,0
3,6 - 23,7
4,0 - 35,0
3,6 - 31,7
kW
kW
1,7 - 16,0
1,8 - 16,7
1,7 - 17,2
3,6 - 23,7
1,8 - 17,9
3,8 - 24,7
CE-0085CM0463
IP X4D iht. EN 60529
3,6 - 31,7
3,8 - 33,3
mbar
kPa
mbar
kPa
20
2
30
3
20
2
30
3
20
2
30
3
20
2
30
3
mbar
kPa
mbar
kPa
W
25,0
2,5
30,0
3,0
35
25,0
2,5
30,0
3,0
58
25,0
2,5
30,0
3,0
76
25,0
2,5
30,0
3,0
122
kg
l
l/h
50
3,8
1000
50
3,8
1200
48
5,6
1400
50
5,6
1600
l/h
434
739
1018
1376
l
bar
kPa
bar
MPa
Rp
10
0,75
75
3
0,3
¾
10
0,75
75
3
0,3
¾
—
—
—
—
3
0,3
¾
3
0,3
¾
mm
mm
mm
mm
mm
R
360
450
850
1053
1925
½
360
450
850
1053
1925
½
380
480
850
1066
1925
½
380
480
850
1066
1925
½
m3/h
kg/h
1,77
1,31
1,89
1,40
2,61
1,93
3,52
2,60
G52/G51
G52/G51
G52/G51
G52/G51
45
35
68
45
35
68
45
35
70
45
35
70
kg/h
kg/h
29,7
3,2
31,8
3,2
43,9
6,8
59,2
6,8
kg/h
kg/h
Pa
mbar
28,2
3,0
250
2,5
30,3
3,0
250
2,5
41,7
6,4
250
2,5
56,3
6,4
250
2,5
°C
°C
°C
%
op til 98 (Hs)/109 (Hi)
l/dag
DN
9-11
–
10-12
–
11-13
20
15-17
20
Ø mm
20-24
20-24
20-24
20-24
Hvis gastilslutningstrykket ligger over det maks. tilladte, skal der monteres en separat gastrykregulator før anlægget.
VITODENS 300-W
VIESMANN
3
Tekniske data (fortsat)
Gaskedel, type B og C, kategori II2N3P
Nominelt ydelsesområde (oplysninger iht. EN 677)
TV/TR = 50/30 ℃
TV/TR = 80/60 ℃
Røggastilslutning
Frisklufttilslutning
Kondenserende gaskedel
kW
kW
1,9 - 11,0
1,7 - 10,1
1,9 - 19,0
1,7 - 17,2
4,0 - 26,0
3,6 - 23,7
4,0 - 35,0
3,6 - 31,7
60
100
60
100
60
100
60
100
Ø mm
Ø mm
Vitodens 300-W, 1,9 til 19 kW
KAS
215
225
225
C
SVL
E
ATR
+15
0
HV GA HR
861
SRL
1925 -
360
1925 -
2053
+15
0A
A
HV GA HR
850
850
876
SRL E
1035
SVL
902
850
128
B
95
50
162
95
225
162
287
225
355
287
450
355
450
OKFF
B
C
ATR
E
GA
Påkrævet i forbindelse med understillet varmtvandsbeholder,
ellers anbefalet.
Montage på væg
Forsænket montage
Afløbstragt
Tømning
Gastilslutning
Varmekredsretur
Varmekredsfremløb
Kedeltilslutningsstykke
Overkant på færdiggulv
Beholderretur
Beholderfremløb
Færdigvæg
35
Bemærk
Vedr. tilslutningsmål for montage på væg eller forsænket montage
med montagehjælp, se planlægningsvejledningen.
HR
HV
KAS
OKFF
SRL
SVL
50
A
OKFF
5815 171 DK
HV SVL GA SRL HR
4
VIESMANN
VITODENS 300-W
Tekniske data (fortsat)
Vitodens 300-W, 4,0 til 35 kW
KAS
240
168
C
ADG
128
B
240
ADG
HV GA HR
850
+15
0
ATR
1925 -
380
1925 -
2068
+15
0A
HV GA HR
SRL E
1035
850
902
876
850
SRL E
861
SVL
SVL
110
65
177
110
240
177
302
240
370
302
480
370
480
OKFF
B
C
ADG
ATR
E
Påkrævet i forbindelse med understillet varmtvandsbeholder,
ellers anbefalet.
Montage på væg
Forsænket montage
Tilslutning ekspansionsbeholder G ¾
Afløbstragt
Tømning
GA
HR
HV
KAS
OKFF
SRL
SVL
Bemærk
Vedr. tilslutningsmål for montage på væg eller forsænket montage
med montagehjælp eller montageramme, se planlægningsvejledningen.
Gastilslutning
Varmekredsretur
Varmekredsfremløb
Kedeltilslutningsstykke
Overkant på færdiggulv
Beholderretur
Beholderfremløb
35
Færdigvæg
50
A
OKFF
5815 171 DK
HV SVL/ GA SRL/ HR
WW
KW
Omdrejningsreguleret varmekredspumpe i Vitodens 300-W
Den integrerede pumpe er en lavenergipumpe med markant reduceret
strømforbrug sammenlignet med almindelige pumper.
Pumpeomdrejningstallet og dermed gennemstrømningsvolumen
reguleres afhængigt af udetemperaturen og aktiveringstiderne for
opvarmningen eller reduceret drift. Reguleringen overfører de aktuelle
indstillinger for omdrejningstallet til pumpen via en intern databus.
En individuel tilpasning af det min. og maks. omdrejningstal samt
omdrejningstallet i reduceret drift på det eksisterende varmeanlæg kan
udføres vha. kodningerne på reguleringen.
I leveringstilstanden er min. gennemstrømningsvolumen (kodningsadresse „E7”) indstillet på 10 %. Maks. gennemstrømningsvolumen
(kodningsadresse „E6”) er indstillet til følgende værdier:
VITODENS 300-W
Nominelt ydelsesområde i kW
1,9-11
1,9-19
4,0-26
4,0-35
Fabriksindstillet omdrejningsregulering i %
45
65
65
80
VIESMANN
5
Tekniske data (fortsat)
Tekniske angivelser, pumpe
Nominelt ydelses- kW
1,9-11
område
Pumpe
TyUPM2
pe
15-50
Mærkespænding
V~
230
Effektoptagelse
– maks.
W
37
– min.
W
5
– Leveringstilstand W
14
1,9-19
4,0-26
4,0-35
UPM2
15-50
230
UPM2
15-70
230
UPM2
15-70
230
37
5
24
70
5
39
70
5
60
Resttransporthøjder for den indbyggede pumpe
Vitodens 300-W, 1,9-19 kW
600
60
550
500
50 L
450
400
K
40
H
350
G
300
30
F
250
E
200
20
Resttransporthøjde
mbar
150
100
D
C
10
B
A
Karakteristik
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
6
0
0
100
200
300
Volumenstrøm i liter/h
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
Pumpens gennemstrøm- Indstilling kodningsadr.
ningsvolumen
„E6”
VIESMANN
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
E6:010
E6:020
E6:030
E6:040
E6:050
E6:060
E6:070
E6:080
E6:090
E6:100
5815 171 DK
0
kPa
50
VITODENS 300-W
Tekniske data (fortsat)
Vitodens 300-W, 4,0-35 kW
800
80
750
700
70
L
650
600
60
K
550
H
500
50
450
400
G
40
F
350
300
30 E
250
200
D
20
Resttransporthøjde
mbar
150
100
M
C
B
10 A
5815 171 DK
0
Karakteristik
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
kPa
50
0
0
100
200
300
Volumenstrøm i liter/h
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
Pumpens gennemstrøm- Indstilling kodningsadr.
ningsvolumen
„E6”
VITODENS 300-W
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
E6:010
E6:020
E6:030
E6:040
E6:050
E6:060
E6:070
E6:080
E6:090
E6:100
VIESMANN
7
Tekniske data (fortsat)
Minimumsafstande
Hold et område på 700 mm foran hhv. Vitodens eller varmtvandsbeholderen fri til servicearbejder.
Til venstre og højre for Vitodens kræves der intet frit område til service.
Viessmann A/S
2640 Hedehusene
Telefon:46 55 95 10
Telefax:46 59 03 22
www.viessmann.dk
8
VIESMANN
VITODENS 300-W
5815 171 DK
Der tages forbehold for tekniske ændringer!