Certificate

1
Datablad for solfanger
1
Typebetegnelse:
Fabrikant/levendør:
Adresse:
Telefon:
Email:
Hjemmeside:
Areal af én solfanger:
Starteffektivitet:
1. ordens varmetabskoeff.:
2. ordens varmetabskoeff.:
Vinkelafhængighed
Nominel effekt:
Nominel årlig besparelse:
Nom. årlig CO2-besp.:
Max. temp. solfanger:
Nibe FP 215-Serie
Vølund Varmeteknik A/S
D 1 20 01
Datablad:
Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk
96 94 97 16
[email protected]
www.volundvt.dk
1,910
0,806
4,164
0,0098
0,95
1,284
1,010
0,212
174
m²
W/(m²K)
W/(m²K²)
kW
MWh/år
ton/år
°C
Inddata til Be10 (x antal solf.)
At
η₀
Inddata til Be10
Inddata til Be10
a₁
Inddata til Be10
a₂
Inddata til Be10
K(50°)
Ved G = 1000 W/m², Tm = 50 °C, Ta
Ta =
= 20
20 °C
°C
Beregnet med Be10 under referenceforhold
Svarende til ovenstående forbrug (naturgas)
Ved G = 1000 W/m², Ta = 30 °C
Basis for godkendelse:
Installationsvejledning:
Brugervejledning:
Bemærkninger:
Solar Keymark
Installatørhåndbog - SOLAR FP215 P/PL
Installatørhåndbog - SOLAR FP215 P/PL
-
Licensnr.:
År:
År:
Udstedende instans:
Kontaktperson:
Telefon:
E-mail:
PlanEnergi Sjælland, Aggerupvej 1, 4330 Hvalsø
Daniel Trier
25 17 04 00
[email protected]
011-7S1158 F
-
Bestemmelse af varmeveksler effektivitetsfaktor til brug i Be10 (Be10 er beskrevet i SBi anvisning 213)
Effektivitetsfaktoren kan sættes til 0,90 ELLER beregnes af:
Effektivitetsfaktor =
UAsol fås fra
1,00 -
6,41 * Antal solfangere
/ UAsol
beholderdatablad
Der er ved udstedelsen af databladet ikke nødvendigvis taget stilling til om produktet kan godkendes efter gældende lovgivning, og udstedelsen er ikke
nogen garanti for det enkelte produkts ydeevne, driftssikkerhed og levetid. Nærværende godkendelsesordning for solvarmeprodukter er tilknyttet
"Kvalitetssikrings-ordning for biobrændselsanlæg, solvarmeanlæg og solcelleanlæg", KSO - www.kso-ordning.dk. KSO-certificerede installatører skal
anvende solvarme-produkter godkendt efter denne ordning. Godkendelsesordningen ejes af Dansk Solvarme Forening. Det er fabrikantens/leverandørens
ansvar at meddele ændringer af produktet til PlanEnergi Sjælland. Der tages forbehold for trykfejl m.v. DSF og PlanEnergi påtager sig intet ansvar for
eventuelle erstatningskrav der måtte rejses som følge af anvendelsen af dette datablad. Datablade listes på www.god-solvarme.dk.
Detaljeret forklaring på værdier, beregninger og forudsætninger, se: www.god-solvarme.dk under menupunktet "Ordningen".
Udstedt Hvalsø d.
13-9-2011
Jan Erik Nielsen
Underskrift
Produktgodkendelseliste : www.god-solvarme.dk