Heldagskursus i Skriftsproglig udvikling og

Kursusprogram
Energirammeberegning med Be10 - Avanceret
Kurset giver dig mulighed for selv at udføre en energirammeberegning.
På kurset gennemgås Be10-programmet. Der startes med en kort redegørelse om de nye energiregler for nybyggeri i BR10.
Kurset veksler mellem oplæg og øvelser, og sideløbende med teorien skal
deltagerne selv udføre en energirammeberegning på et nyt parcelhus.
Kurset er en videreførelse af grundkurset. Hvis du ikke har grundkurset,
kan du stadig tage det udvidede kursus. Dog kræver det et grundlæggende
kendskab til bygningsreglement og byggetekniske begreber som fx. U-værdi,
transmissionstab og linjetab, samt kendskab til et energirammeberegningsprogram, der anvendes ved nybyggeri.
Medbring en computer og lommeregner. Vi lægger en prøveversion af Be10
ind på din PC.
Program
PRAKTISKE OPLYSNINGER
9.00 Velkomst og morgenbrød
Tid og sted:
9.15 Bygningsreglementet Br10 og Be10 værktøjet
Onsdag, 30. marts 2011
Aalborg (lokalitet offentliggøres
senere)
Vi gennemgår kort de nye energiregler for nybyggeri. En prøveversion
af Be10 beregningsværktøjet installeres på kursisternes PC.
Kort præsentation af Sbi-anvisning 230 til beregning af bygningers
energibehov.
09.30 Energirammeberegning - opgaver
Lav energiberegninger med udgangspunkt i forskellige eksempler.
10.30 Pause
10.45 Energirammeberegning - opgaver (fortsættes)
Lav energiberegninger med udgangspunkt i forskellige eksempler.
12.00 Frokost
12.45 Be10 og lavenergibyggeri
Der arbejdes på et eksempel, hvordan går man fra et ’standardbyggeri” til et lavenergibyggeri. Vi gennemgår nogle praktiske løsningsforslag ifm. energiberegninger på lavenergihuse. Isolering, vinduer og
tekniske installationer gennemgås i denne forbindelse.
14.15 Pause
Kursusafgift pr. deltager:
2.300 kr. ekskl. moms.
Prisen er inkl. forplejning og kursusmaterialer.
Obs. Tilmeldning til kursus
“Energirammeberegning med Be10grundkursus” udløser rabat.
Ring og hør nærmere.
Tilmelding:
Senest 22. marts 2011
Ring på 98 15 68 00 eller
[email protected]
Arrangør:
14.15 Økonomi og lavenergibyggeri
Energitjenesten Nordjylland
Hvad koster det at bygge lavenergi? Der præsenters eksempler og
undersøgelser.
Yderligere information:
15.00 Debat og afslutning
Energitjenesten Nordjylland
tlf. 98 15 68 00
OPLÆGSHOLDERE: Claus Jacobsen, energivejleder
www.energitjenesten.dk