Wienermusik - Seniorforedrag

Dansk Atletik Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: [email protected]
Tlf.: +45 4326 2308
DAF-OPMÅLING
LØBET
Løbsnavn
Løbsdato
Sted / By
Arrangørforening
Ansvarlig kontaktperson
Telefon/E-mail
: Sparta Test 1
: 4.1.2015
: København
: Sparta AM
: Lars Nissen
: 2249 2454 [email protected]
OPMÅLER
Opmålers navn
Adresse
Telefon/E-mail
: Peer Jensen
: Mimersvej 5, 4180 Sorø
: 2066 2729 [email protected]
OPMÅLING
Opmålingsdato
Distance(r)
Tillæg 1 promille
Opmålt rute
: 3.1.2015
: 10 km
: 10 m
: 10,010 km
Det bekræftes hermed, at ruten til dette løb er opmålt af en godkendt opmåler fra Dansk Atletik
Forbund. Ruten er opmålt i henhold til bestemmelserne i Dansk Atletik Forbund, og distancen har den
korrekte længde. Opmålingen gælder i 5 år eller indtil ruten ændres.
3.1.2015
Dato
Peer Jensen
Opmålers underskrift
5.1.2015
Dato
Rasmus Lorentzen
DAF’s godkendelse
Dansk Atletik Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: [email protected]
Tlf.: +45 4326 2308
OPMÅLINGSRAPPORT
RUTEN
Beskrivelse af rute
Rundstrækning
Punkt-til-punkt
☒
☐
Underlag
Asfalt
Grus
Græs
Sand
☒
☒
☐
☐
Terræn
Bjergløb
Helt flad
Let kuperet
Stærkt kuperet
☐
☒
☐
☐
Afstand mellem start og mål: 120 m
Start afmærket
Ja
☒
Nej
☐
Beskrivelse af startsted : Gunnar Nu Hansens Plads, ud for Østerbro Stadions østlige indgang
Mål afmærket
Ja
Nej
Beskrivelse af mål
☒
☐
: Gunnar Nu Hansens Plads, ud for statue af H.C. Møller
Kilometer afmærket
Ja
Nej
☒
☐
Dansk Atletik Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: [email protected]
Tlf.: +45 4326 2308
KALIBRERING
Kalibreringsstrækning
Sted/vej
: 306m
: Serridslevvej
Før opmåling
Klokken
Temperatur
1.
2.
3.
4.
Gennemsnit
1000 meter (counts)
+ 1 promille
: 11:45
: 5 grader, letskyet, frisk vind
Counter start
790200
793700
797200
800700
Counter slut
793658
797159
800658
804159
Resultat
3458
3459
3458
3459
: 3458,5
: 11302,29
:
11,30
Opmålings konstant (counts): 11314
Efter opmåling
Klokken
Temperatur
1.
2.
3.
4.
Gennemsnit
1000 meter (counts)
+ 1 promille
: 13:15
: 5 grader, letskyet, frisk vind
Counter start
919300
922800
926300
929800
Counter slut
922757
926258
929758
933259
: 3458
: 11300,65
:
11,30
Efterkalibrerings konstant: 11312
Gennemsnits konstant : 11313
Efterkalibreringen gav ikke anledning til korrektioner
Resultat
3457
3458
3458
3459
Dansk Atletik Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: [email protected]
Tlf.: +45 4326 2308
OPMÅLINGEN
Opmålingsdato
Tidspunkt
Vejrforhold
Temperatur
: 3.1.2015
: 12:00-13:00
: letskyet, frisk vind
: 5 grader
Opmålingsretning
Med løberetningen
Modsat løberetningen
☒
☐
Opmålingskonstant 1.000 m: 11314
Distance
: 10 km
Kilometerpunkt/fixpunkt Counter viste
Counter start
805000
1 km
816314
2 km
827628
3 km
838942
4 km
850256
5 km
861570
6 km
872884
7 km
884198
8 km
895512
9 km
906826
Målstreg
918140
Beskrivelse af sted
Gunnar Nu Hansens Pl. ud for østlig stadionindgang
Øster Allé, 5 m før kryds Edel Sauntes Allé
Gunnar Nu Hansens Pl. ud for statue af H.C.Møller
KONKLUSION/BESKRIVELSE
På ruten må benyttes cykelsti og vej – ikke fortov (se undtagelsen herunder).
På Blegdamsvej trækkes ind i lokalbanen umiddelbart efter Metrobyggeri ved Trianglen
På Øster Allé må lokalbanerne benyttes.
Edel Sauntes Allé deles på midten, så kun venstre vejbane benyttes i begge retninger.
På Jagtvej må både cykelsti og fortov benyttes.
Dansk Atletik Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: [email protected]
Tlf.: +45 4326 2308
KORT OVER OPMÅLT RUTE