Økonomisk/ Matematisk Innovation Marketing & Multimedier

Helsingør Gymnasiums Elevfond
Ansøgning om økonomisk støtte til studierejse
Elevens navn:
Elevens personnummer:
Klasse:
Telefonnummer:
-
E-mail:
Adresse:
Kontonummer, som en evt. støtte skal overføres til (Registreringsnummer + kontonummer):
Hvilken studierejse søger du støtte til? (oplys rejsens mål, rejsens pris samt navne på ansvarlige
lærere):
Hvorfor søger du støtte? (redegør præcist for din økonomiske og sociale situation):
Vedlæg følgende bilag til din ansøgning:




Seneste slutopgørelse fra SKAT for både dig selv og dine forældre/værger
(Hvis du er over 18 og udeboende: Kun for dig selv)
Anden dokumentation for din/jeres økonomiske situation
Oplysninger om eventuel SU
Dato:
Underskrift:
Forældre/værges underskrift, hvis du ikke er fyldt 18 år.
Forældres navn:
Ansøgningen sendes til:
Som mail: [email protected] (vedhæftet bilag)
eller som almindeligt brev:
Helsingør Gymnasiums Elevfond
Att. Olaf Hauge
Borgmester P Christensensvej 3
3000 Helsingør
Du skal være opmærksom på, at fonden kun i meget sjældne tilfælde kan yde hele rejsens pris i støtte.