Produktbeskrivelse

Silkeborg SøSpejder
Har du lyst til at opleve spejder
livet med et kraftigt twist af
sejlads og vandaktivitet.
Du får bl.a. mulighed for:
Målgruppe Unge og voksne der ønsker at kombinere spejderaktiviteter med de
gode muligheder i området for sejlads af enhver art på vore søer. I sommerhalvåret
fokus på sejlaktiviteter kombineret med spejder og friluftslivet. I vinterhalvåret lidt
vedligeholdelse og teori og lidt mere spejderindhold i programmet.
Hvad kan man opleve som søspejder ! ! !
Kano aften og weekend ture i kano som transportmiddel.
Kajak Bliv fortrolig med kajakken og dens egenskaber. Se hvor hurtig og let den er og prøv om du kan lave en grønlænder vending.
Så er det nu muligt.
-Maxi 77 Kølbådsprojekt
-Flåde af 3 Meginjoller
-Kajak team m/ 5 havkajakker
Megin jolle Sejl for sejl. Ingen hårdt arbejde. Bare læn dig tilbage og lad vinden
føre dig frem. Deltag i en lille lokal kapsejlads eller den årlige MeginBowle med 15 –
25 deltagende både.
Kølbåds projektet Her har du mulighed for at koble dig på vores nye kølbåds
projekt, hvor der er fokus på fællesskab omkring forårets klargøring – sejlads på
søerne, kapsejladser og et team der tager duelighedsbevis i Sejlerskolen over et år.
Vi har en ambition om at kunne stille et team til Spejdernes lejr 2012 i perioden 21/7
– 27/7 2012.
Vi tænker kølbådsprojektet todelt, således du har mulighed for på delebasis, blot at
følge egne ønsker og behov for sejlads (et større kontingent) eller en deltagelse hvor
du også deltager i at give sejloplevelser for spejdere, som en del af det nye søspejder
initiativ (Et mindre kontingent).
Det hele foregår fra bådplads i Sejlklubben med sejlads i området herfra og til Julsø.
Der vil være erfarne instruktører med som underviser.
Tid:
Sted:
Opstartmøde:
Onsdag d. 7/3 2012 kl. 19.00 – 21.00
Spejderhuset Phoenix, Harsnaplundvej
Tilmelding til mødet eller interesse tilkendegivelse til [email protected]
Se mere: www.spejderlopper.dk og www.silkeborgspejderne.dk
Yderligere oplysninger: Claus Lavdal/21740231
Silkeborgspejderne.dk