Læs mere her - Vandrådet i Sønderborg Kommune

Frontline
®
Monteringsvejledning
nStor styrke
nIdeel til nordisk klima
n Flere monteringsmuligheder
nTil alle former for facadebeklædning
Facade
12/07
Indholdsfortegnelse
Generelt
Side
Generelt om Frontline 03
Pladetyper og farver
03
Dimensioner
03
Tekniske specifikationer
03
Egenskaber
04
Forarbejdning 04
Stansekanter 04
Limning
04
Boring 04
Skruning
04
Nitning 04
Kintning
04
Savning
04
Kantfinish
Sundheds- og sikkerhedsaspekter
04
Vedligeholdelse og rengøring
04
Håndtering og lagring 04
04
Bortskaffelse
04
Montering
05
10 vigtige råd inden montering påbegyndes
Montage på alu-underkonstruktion
Montage på træ-underkonstruktion
Generelt
05
07
07
Konstruktionsprincip
07
Lastekrav
07
Dilitationsfuger 07
Fiks- og glidepunkter
08
Udvendige hjørner
08
Nitning 08
Mindste kantafstand ved alu-underkonstruktion
09
Planlægningsgrundlag - udvælgelse af fikspunkter
09
Påsætning af facadenitter
09
Bagvedliggende samlinger
10
Undgåelser af vridninger
10
Vindsugningsbelastning
10
Maksimal pladestørrelse for vindsugningsbelastning
11
Fastgørelse på underkonstruktion af aluminium
11
Fastgørelsesafstande til kant
11
Fastgørelse af smalle fibercementplader
12
Tabel 1: Fastgørelse på underkonstruktion af 13
aluminium - lodret plademontage på lodrette bærelægter
Tabel 2: Fastgørelse på underkonstruktion af 14
aluminium - vandret plademontage på lodrette bærelægter
Loftsbeklædning
14
Generelt
15
Konstruktionstyper
Standard konstruktion
15
Bærelægte med rammedybel
Underkonstruktion af træ med af
Samling af underkonstruktioner
Fastgørelse på underkonstruktion af træ
Mindste kantafstand
16
Fugeudformning
16
Hjørne- og samlingsprofiler
17
Minimumsafstande til kant
17
Fastgørelse på underkonstruktion af træ
Tabel 3 - Fastgørelsesafstand på un-
derkonstruktion af træ -
lodret plademontage på lodrette bærelægter
Tabel 4 - Fastgørelsesafstand på un-
derkonstruktion af træ -
vandret plademontage på lod-
rette bærelægter
Stilladsanker
19
Slutrengøring 19
Detalje-tegninger af Frontline på aluunderkonstruktion
Fuge - vandret snit
20
Indvendig hjørne
20
Udvendig hjørne
20
Vindue - top
21
Vindue - bund 21
Vindue - vandret snit
21
Tag
22
Sokkel - 1
22
Sokkel - 2
22
Sokkel - 3
22
Detalje-tegninger af Frontline på træ-underkonstruktion
Udvendig hjørne
23
Indvendig hjørne
23
Vindue - top
23
Vindue - bund 23
Vindue - vandret snit
23
Tag
24
Sokkel - 1
24
Sokkel - 2
24
standsstykker
15
18
19
Generelt om Frontline
Pladetyper og farver
Frontline fås i 3 forskellige typer.
Frontline er en facadeplade produceret af fibercement.
Den er miljøvenlig, ikke brændbar, og den har mange
anvendelsesmuligheder
Produkt sammensætning
n Portland cement
n Kalkstensmel
n Mineral fibre
n Håndproducerede styrkende fibre
n Miljøvenlige tilsætningsstoffer
n Semitransparent vandbaseret akryl coating på forsiden n Polyetylen voks på bagsiden
n Frontline Natura – Farven varierer smukt, da det pga
den halvtransparente overflade, er fibercementens naturlige look, der afgør farven.
n Frontline Structura – Farverne er klare og kraftige,
med den strukturerede overflade skaber det liv og dynamik i arkitekturen.
n Frontline Uncoated – Farven har fibercementens
egen naturgrå, varierende farve.
Frontline Natura fås i 42 flotte farver. Lige fra de helt lyse
over i de helt mørke. Bløde douche farver eller stærke
klare farver. Rekvirer venligst en farvepalette hos ivarsson.
Af hensyn til det endelige resultat, anbefaler vi, at der
anvendes plader fra samme leverance til de enkelte
vægfelter.
Dimensioner, vægt og tolerancer
Tykk.  bredde længde (mm) 8  1280  2530 8  1280  2830
8  1280  2530 Tolerancer
Tykkelse
Længde
Bredde
Vinkelrethed
Antal pr. palle
m²/palle m²/plade Vægt kg/m² Vægt kg/plade
30
97,20
3,24
16
51,84 30 97,20
3,63
16
58,08
30
97,20
4,01
16
64,16
Ustanset
Stanset
± 0,6 mm
±0,6 mm ± 12 mm ±1,0 mm
± 6 mm
± 1,0 mm
4,0 mm/m
2,00 mm/m
Fordele
Tekniske specifikationer
Dentisitet - tør
Bøjningsstyrke


Elasticitetsmodul
Varmeledningskoefficient
Varmeledningsevne
Bevægelser pga. fugt 0-100%
Porøsitet 0-100%
Dampdiffusionsfaktor z-værdi
Trykfasthed
Vejrbestandighed klassifikation
Styrke klassifikation
Brandreaktion
Test for uigennemtrængelighed
Varm vands test
Test for sugeevne
Frost/tø test
Frostbestandighed
Modstand mod boldkast
EN 12467
EN 12467
EN 12467
EN 12467
EN 12467
EN 12467
EN 13467
EN 13467
EN 12467
EN 12467
EN 12467
EN 13501
EN 12467
EN 12467
EN 12467
EN 12467
DIN 52104
Din 18032
 1.650 kg/m³ 24,0 N/mm²
17,0 N/mm² 15.000 N/mm²
0,01 mm/m
0,6 W/mK 1,0 mm/m 18%
6 GPa s m²/kg (12PAM - vådkopmetode) 50 N/mm²
Kategori A Klasse 3
Ubrændbar A2-s1-d0
ok
ok ok
ok ok
ok Egenskaber
n Ubrændbar kl. n 3 typer - Natura, Structura og Uncoated
n Mange farver
n Lydisolerende sandwich-konstruktion
n Vejrbestandig
n Vandbestandig ved udvendig anvendelse, kun lod
ret montering
Forarbejdning
Resistent overfor levende organismer (råd, svamp, bakterier, insekter mm)
Kemisk resistent
Miljøvenlig, ingen udslip af farlige luftarter
Kan monteres både sommer og vinter
Ideel til nordisk klima. Varme-isolerer om vinteren, og virker som varmeskjold om sommeren.
Miljøvenlig, ingen udslip af farlige luftarter
Kan monteres både sommer og vinter
Forarbejdningsoplysninger
Savning og boring bør foregå i tørre omgivelser, da de
ellers kan give permanente pletter
BEMÆRK: Sav og borestøv SKAL omgående fjernes fra
pladen med en blød klud. Alle skårne kanter skal behandles med Luko kantforsegler
Kantfinish
Fint smergellærred eller slibeblok. Når pladerne skæres
eller saves, SKAL kanterne imprægneres med Luko, for
at forhindre farveforskelle pga opsugning af fugt.
Rekvirer venligst brugsvejledning på Luko hos ivarsson
og følg denne nøje
Stansekanter
Frontline leveres med stansekant. Der skal derfor fjernes
min. 15 mm af alle pladens 4 sider for at undgå delaminering
Mulige prefabrikationer
Frontline kan leveres skåret på mål og forboret.
Indhent venligst oplysninger hos salgsafdelingen hos
ivarsson
Limning
Hvis Frontline limes, anbefaler vi, der anvendes PicTec i
nøje overensstemmelse med vejledningen. Ønskes denne type montering, skal der gøres opmærksom på dette,
da den almindelige bagsidecoating ikke er velegnet til
limning, derfor anvendes en anden vandbaseret akryl
coating, der er specielt velegnet til dette.
Indhent venligst yderligere oplysninger hos ivarsson
Sundheds- og sikkerhedsaspekter
Under bearbejdningen kan der fremkomme støv. Dette
kan irritere luftveje og øjne. Vi anbefaler at der anvendes
en støvmaske og beskyttelsesbriller afhængig af stedet,
hvor der arbejdes og af hvilket værktøj, der anvendes,
skal der sørges for en passende støvudsugning eller
god ventilation. Langvarig eksponering af støv kan være
sundhedsskadeligt.
Boring
n Huller: Spiralbor med hårdmetalspids, med øverste punkt på 60º
n Åbninger: Hulbor eller cirkelskærer med hårdme- talspidser
Pladen skal understøttes omkring hullet, der skal bores
(fx ved hjælp af træunderlag), for at undgå grater på
bagsiden.
Vedligholdelse og rengøring
Ved lettere tilsmudsning, afvaskes med mild husholdningsrengøringsmiddel eller en mild sæbeopløsning
efterfulgt af skyl med rent vand.
Indhent venligst drift- og vedligeholdelsesvejledning hos
ivarsson
Skruning
Rustfri stål skruer med linseformet hoved med torx
4,833/4,8 41 mm. Der skal forbores ( 6mm) ved
lægteunderlag og  9,5 mm ved alu/stålunderlag. Tolerancer ved borehuldiameter +0,3mm/-0,0mm. Grater og
borestøv fjernes. Fixpunkter skal IKKE forbores i overstørrelse.
Nitning
Rustfri stålnitter (418 - K15mm) og dertil hørende rustfri
stål cylindriske afstandsbøsninger i  9,5 mm forborede
huller. Fixpunkter forbores til muffe.
Kitning
Brug kun neutralt kit. Silikoner og tensider kan forårsage
permanente pletter
Savning
n Anvend dertil egnede industrimaskiner
n Håndrundsav med diamant savblad uden fortanding
n
n
n
n
n
n
n
Håndtering og lagring
Pladerne leveres stakkede på paller pakket ind i plastfolie, der udelukkende en en transportbeskyttelse. Denne
fjernes og de dækkes af med en pressening. De er pakket med papir, folio ell. lign. mellem pladerne til at beskytte overfladen (papir, folio ell. lign.)
Pladerne skal lagres uden beskyttelsesfolien på pallerne
på et fladt underlag, i et tørt og godt ventileret rum. På
byggepladsen skal pladerne sikres mod alle former for
fugt/kondens/vejrlig. Pladerne dækkes løst med fx en
pressening.
Pladerne skal løftes enkeltvis fra stakken af 2 personer,
uden at trække dem henover den underliggende plade.
Den skal bæres lodret. Skårne plader må max læsses
med en vægt på 1.000 kg på en enkelt palle.
Aflæsning må ikke ske med bånd eller jernstænger - men
skal foregå med gaffeltruck.
Bortskaffelse
Efter nedtagning kan Frontline genanvendes som aktiv
byggekomponent, hvis den ikke er blevet beskadiget.
Er den beskadiget kan den genvindes som knust byggeaffald som vejfyld eller betonfyld.
Montering
Når du vælger at montere Frontline på din facade, er der
forskellige aspekter, der skal tages hensyn til.
Ved hvert enkelt projekt laves statiske beregninger for at
dimensionere konstruktionen. Her skal der tages højde for
vindbelastning, specielt ved høje bygninger eller i vindbelastede zoner.
Frontline monteres på et underskelet af alu/stål eller træ.
Underkonstruktionen skal være plan, således Frontline
kan monteres uden spændinger. Det vil være styrkende
for Frontline’s levetid og egenskaber.
Det vigtigt at sørge for at det er en ventileret konstruktion.
Hulrummet skal som minimum vær 25 mm dybt.
Derudover skal der monteres en vindspærre fx. Ivarit
WinCo, Masterboard eller Conchip.
10 vigtige råd inden montagen påbegyndes
n Opbevaring på byggepladsen
Frontline facadeplader skal opbevares på et plant underlag i hele fladen. Det mellemliggende papir/plastik beskytter kvalitetsoverfladen, og skal derfor lægges ind igen ved omstabling n
Stødprofiler
Bæreprofilerne i områder ved stødsamlinger skal
være 110-120 mm brede. Kun sådan kan det, under hensyntagen til indkalkulerede montagetolerancer
sikres, at alle facadenitter/-skruer rammer profilen sikkert, får tilstrækkeligt greb, og at der ikke opstå nitninger/skruninger ud i luften.
n
Fikspunkter
Hver plade må kun samtidig fastgøres til bæreprofi-
ler, hvis vægbeslag til fikspunkter er i samme højde.
Særligt ved vinduer, skal der derfor som regel arbej-
des med parallelt løbende enkeltprofiler for at undgå
uhensigtsmæssige spændinger mellem underkon struktion og beklædning
n
Vridningsspændinger på Frontline skal undgås
Vridspændinger som forårsages af bygningsdele, der ligger mellem underkonstruktionen og bygningsdele, skal forhindres ved konstruktionsmæssige foranstaltninger
n Alu-elementer må aldrig anbringes på tværs af hinanden uden flex
punkter
Aluminium er et materiale med høj termisk udvidelseskoefficiens. Place
res elementer som for eksempel underkonstruktionsprofiler og alumini-
umsventiationsgitre på gennemløbende vinduesoverliggere i en vinkel på 90º, skal det konstruktionsmæssigt sikres, at en udvidelsesudligning er mulig ved temperatursvingninger, da der ellers er risiko for, at hele underkonstruktionen og beklædningselementerne beskadiges
n
n
Profilstødsoverspændinger skal undgås ved Frontline
I forbindelse med ekspansionssamlinger på underkonstruktionen skal de samme bevægel-
ser være mulige i beklædningsmaterialet. Det betyder, at en plade aldrig må fastgøres hen over et profilstød på to over hinanden liggende profiler samtidig.
Det anbefales at montere ovenfra og ned
Denne fremgangsmåde har følgende fordele:
1. Pladerne opsættes på en vandret justeret ret-
holt
2. De monterede flader bliver ikke beskidte
3. Stilladset kan nedtages undervejs
n
Samlingsmønsteret skal være rent og ensartet
Samlingsmønsteret har stor indvirkning på en faca- des udseende. Samlingsbredden skal som regel
være 8-10 mm. Det er nødvendigt med milimeterpræcis forboring af pladerne, nøjagtig opmåling og brug af samlingsskabeloner for at opnå en vellykket fremtoning
n
Boring af Frontline og centreret placering af borehuller på underkonstruktion
Facadepladen skal ligge ned og bores med special bor til fibercement 9,5mm.
Borehullerne i underkonstruktionen 4,1mm
til indføring af facadenitter, skal altid ske præcist centreret i forhold til det præfabrike-
rede hul i facadepladen for at gøre det mu-
ligt for fibercementen at udligne udvidelser spændingsfrit
n
Minimums afstand mellem fastgørelseselementer skal overholdes
Beklædningspladernes hjørner er de mest belastede områder pga. belastningerne fra nittemontage og optagelse af udvidelsesspændinger.
Det er derfor nødvendigt at overholde minimumsaf-
standende på 30 mm på tværs og 80 mm i profilretningen for at undgå varige materialeskader.
Montage på alu-underkonstruktion
Generelt
En komplet facadebeklædning på metal-underkonstruktion består som hovedregel af:
n Facadebeklædning
n Befæstigelse
n Bæreprofiler
n Forbindelsesstykker
n Afstandsholdere
n Forankringselementer
n Passtykker
n Isolering/isoleringsholder
Anvendelse af kuldebroafbrydere (termobrikker) mellem
den bærende væg og afstandstykkerne reducerer kuldebroeffekten. Kuldebroafbrydere kan købes hos ivarsson.
Ved samling af vægbeslag og bæreprofiler skal der anvendes afprøvede forbindelsesmidler uden påvulkaniseret
neoprenpakning. De dimensioneres udfra statiske beregninger.
Lastkrav
For at kunne dokumentere belastningsstyrken ved anvendelse af facadeplader i storformat samt fastgørelse af
disse skal både last, bøjningsmomentet samt vægtfordelingen beregnes.
Ved alu-underkonstruktion skal statisk tages højde for
fleksibiliteten.
Til forankring i den bærende væg skal der anvendes
godkendte bolte. Fastgørelsen samt dimensioneringen
skal til enhver til kunne dokumenteres. De til enhver tid
gældende anvisninger om placering af fiks- og flexpunkter skal overholdes.
Konstruktionsprincip
Dilitationsfuger
I områder med dilatationsfuger i selve underkonstruktionen, skal disse fuger også være til stede ved montagen
af facadepladerne, således, at der ikke opstår revnedannelser i pladerne pga. underlagets bevægelse.
Én og samme plade må derfor ikke monteres ud over et
underlag, der er delt.
Bæreprofilerne skal være monteret helt ret og i lige
vinkel, således at pladerne ligger på en hel jævn flade og
kan monteres uden spændinger af nogen art.
Fiks- og glidepunkter
Frontlinepladen må kun fastgøres samtidig til bæreprofiler, hvis fikspunkt er i samme højde.
Ved fx. vinduesbrystninger skal profilerne derfor adskilles
for at undgå profilstød under pladen.
Glidepunkt - underlag
Fixpunkt - underlag
Udvendige hjørner
Når udvendige hjørner samles, skal der tages højde for,
at der skal være en afstand på 3mm, så pladerne kan
bevæge sig - de må ikke låses!
Nitning
Et pænt fastgørelsesmønster opnås men en nøjagtig forboring af pladerne. Ved montering med nitter forbores alle
huller med  9,5 mm.
Til forboring på bagsiden af liggende facadeplader (må
ikke ligge på underkonstruktionen) anbefales det at
anvende spiralbor med hårdmetalspids (til fibercement),
9,5 mm med øverste punkt på 60º.
Til borehuller, der ikke kan forbores i pladerne, anvendes
et trinbor.
Forborede facadeplader fastgøres på en underkonstruktion af aluminium med fiks- og glidepunkter. Der skal være 2 fikspunkter pr. facadeplade - disse forsynes med fikspunktmuffer. De sikrer en præcis og spændingsfrit lejring på underkonstruktionen.
Fikspunkterne placeres tæt på midten.
Af hensyn til garantien skal der altid anvendes
Aluminiumsblindnitter
Til 8 mm plader: 4  18 K-15 mm klemmelængde 8-13
Til 12 mm plader og 8 mm plader, synlig
fastgjort klinkbeklædning: 4  25 K-15 mm
klemlængde 12-18 mm
Rustfri nittedorn, hoved  15 mm, belagt.
Nittefastgørelse
muffe
ivarsson
Fikspunkt med fikspunktmuffe
Borehul i facadeplade  9,5 mm
Borehul i underkonstruktion  4,1mm
Glidepunkt
Borehul i facadeplade  9,5 mm
Borehul i underkonstruktion  4,1mm
Mindste kantafstande ved alu-underkonstruktion
Afstand til kant må ikke være mindre end 80 mm i aluprofilernes retning, og 30 mm på tværs af bæreprofilerne.
Afstand til kant på over 160 mm bør ikke udføres.
Ved at anvende bæreprofiler belagt med sort aluminium
undgås uønskede spejlinger i samlingerne.
Fastgørelseselementer på underkonstruktioner af galvaniseret stål leveres på forespørgsel.
Planlægningsgrundlag
Udvælgelse af fixpunkter
De to fikspunkter monteres med fikspunktmuffer.
De sikrer, at pladen lejres præcist og spændingsfrit på
aluminiumsunderkonstruktionen.
Der må aldrig udføres to fikspunkter på samme underkonstruktionsprofil med undtagelse ved klinkbeklædning på bæreprofil.
De to fikspunkter skal sidde så centralt som muligt.
Hvert fikspunkt sættes - så vidt muligt - yderst fra højre og
venstre og indad på den anden bæreprofil.
Påsætning af facadenitter
Facadenitter påsættes uden brug af nitteholder (uanset
om det er glide- eller fikspunkter. Til konstruktion af et
fikspunkt sættes facadenitten med fikspunktmuffen på
i en arbejdsgang. Nittehovedet skal ligge fladt på facadepladen. Mundstykket og spændebakken (4,0 mm
nitteskaftdiameter) på nitteapparatet skal vælges, så
nittehovedoverfladen ikke beskadiges. Facadepladernes
fastgørelse er først helt sikker og præcis med to fiks- og
mindst 2 flexpunkter. Boring og montage af nitte skal ske i
følgende rækkefølge:
Fikspunkter Øverste glidepunkter,
Nederste glidepunkter.
Alle glidepunkter udføres uden fikspunktmuffe.
Fugeprofil
Alu bæreprofilprofil
Bagvedliggende lodrette og vandrette samlinger
Hvis samlinger skal konstrueres, så de ligger bagved,
kan der indsættes en fugeprofil af belagt aluminium i den
afbiledede form. Tykkelsen må ikke være mere end 0,8
mm. I området ved krydssamlingerne må fugeprofilerne
ikke ligge dobbelt.
Fugeprofilerne kan udføres i sort eller afstemmes med
facadepladernes farve.
Ved brug af vandrette fugeprofiler, må der påregnes øget,
spredt tilsmudsning af ydervæggen.
Undgåelse af vridninger
De ujævnheder, der fører til vridninger, skal forhindres ved konstruktionsmæssige foranstaltninger som vist i
nedenstående eksempel.
Tykkelsen  0,8 mm skal overholdes. I forbindelse med krydsfugen bør fugeprofilerne ikke ligge dobbelt (krydse over
hinanden)
Vindsugningsbelastninger
I henhold til DIN 18516-1: 1999-12 er det ikke nødvendigt
at regne med forhøjet vindsugningsbelastning i henhold
til DIN 1055-4 på kanten af bygninger med forhængte
facader med ventilerede hulrum, hvis facaden er vindgennemtrængelig. Det kan for eksempel være på grund af
åbne samlinger mellem facadepladerne. Det betyder, at
der ikke skal anvendes forstærket underkonstruktion eller
forhøjet antal fastgørelseselementer i kantzonen.
Bygningens kantzone kan opføres som den almindelige
flade. I dette tilfælde skal der placeres en holdbar og
formstabil lodret vindspærre langs den lodrette bygningskant i hele bygningens højde, for at sikre optimal luftgennemstrømning i det ventilerede hulrum.
Anvend f.eks. ivarit WinCo eller Conchip vindspærre som
vindspærre.
10
Maksimal pladestørrelse for vindsugningsbelastning
Ved underkonstruktioner af aluminium lukkes den lodrette samling som regel, så vurderingen af reduceret vindsugningsbelastning for den vandrette åbne fugeandel skal være uforholdsmæssig stor.
Tilsvarende er det muligt ved følgende liggende pladestørrelser på lodret underkonstruktion af aluminium, at vurdere
en reduceret vindsugninjgsbelastning i henhold til DIN 18516-1 afhængigt af samlingsbredden.
Herved kan de forhøjede omkostninger til kantzonen reduceres for hele bygningen til normalområdets krav.
Maksimal pladehøjde til reduceret vindsugningsbelastning
ved åbne vandrette og lukkede lodrette fuger alu-på underkonstruktion
Fugebredde
min. pladebredde
3100
8 mm
max. pladehøjde
960
Fugebredde min. pladebredde 3100
10 mm max. pladehøjde
1200
Fugebredde
min. pladebredde3100
12 mm max. pladehøjde 1450
Vandrette fugelukninger gennem
260
lodret bæreprofil
2800
955 2800
1180
2800
1440
260
1300
925
1300
1160
1300
1390
160
600
855
600
1000
600
1300
110
400
770
400
965
400
1150
110
300
675
300
850
300
1020
110
200 490 200 624
200 750 110
Fastgørelse på underkonstruktion af aluminium
Fastgørelsesafstande til kant
De efterfølgende fastgørelsestabeller udgør en uforbindende hjælp til de maksimale brugsmål på pladestørrelser.
Dokumentationen for stabiliteten samt den udførelsesplanlægning, der er baseret herpå, skal til enhver tid ske i
forbindelse med det enkelte projekt.
Fastgørelsesafstande påvirkes af valget af underkonstruktion, placering og forankring.
Hvis ivarsson facadenitter belastes ved forskydningstræk,
må den tilladte trækkraft till Fz reduceres svarende til den
eksisterende forskydningskraft FQ i henhold til figuren.
Afhængigt af nittens placering i pladen gælder det at
linien aFelt eller aKant/hjørne
Till. Fz [kN]
aFelt
Alu-underkonstruktion
b
aKant/hjørne
c
Frontline facadeplade
Minimumsafstande til kant
på underkonstruktion af aluminium
Bemærk:
De angivne minimumsafstande til kant skal overholdes
Som regel må afstande til kant på mere end 160 mm ikke
udføres, idet der ved afstand til kant på over 160 mm kan
der forekomme små forskelle i niveau mellem tilgrænsende plader. Dette skader dog ikke stabiliteten.
FQ [kN]
FQ = eksisterende forskydningskraft
Till. FZ = tilladt trækkraft
For:
FQ  0,44; gælder till. FZ = 0,67 [kN] (aFelt)
FQ 0,5; gælder till. FZ = 0,56 [kN] (aKant/hjørne)
0,44 < FQ  0,69; gælder till. FZ = -1,113 FQ + 1,162 [kN] (b)
0,69 < FQ  0,82; gælder till. FZ = -3,045 FQ + 2,491 [kN] (c)
11
Fastgørelse af smalle fibercementplader
(tykkelse 8 mm)
Alu-underkonstruktion
Vandret bæreprofil
Lodret bæreprofil
Smalleste pladeformat
1,0 m længde med en
fastgørelsesrække
Bredde fra 60 mm
a = 30 mm
Bredde fra 160 mm
a = 80 mm
Smalleste pladeformat
3,1 m længde med en
fastgørelsesrække
Bredde fra 100 mm
Centreret fastgørelse
a = 50 mm
Bredde fra 160 mm
Centreret fastgørelse
a = 80 mm
Excentrisk fastgørelse
30 mm  a  70 mm
Excentrisk fastgørelse
80 mm  a  160 mm
Bredde op til 300 mm
Centreret fastgørelse
a = 150 mm
Bredde op til 300 mm
Centreret fastgørelse
a = 150 mm
Excentrisk fastgørelse
40 mm  a  150 mm
Excentrisk fastgørelse
80 mm  a  150 mm
Bredde fra 140 mm
Bredde fra 240 mm
Fastgørelsesafstand
b  80 mm
Bredeste pladeformat
3,1 m længde med en
fastgørelsesrække
Smalleste pladeformat
3,1 m længde med to
fastgørelsesrække
Fastgørelsesafstand
b  80 mm
Antal fastgørelseselementer pr. fastgørelsesrække er afhængigt af pladelængde og bygningshøjde.
Fikspunkternes placering på plader, der sidder ved siden af hinanden, skal være ens.
Dvs. altid centreret og til venstre.
Sådan sikres det, at der ikke kan ske en
sammenføjning på tværs af plader.
Fikspunkt med fikspunktmuffe
Glidepunkt
Alle mål er i mm
Placering af fiks- og glidepunkter
Fikspunkt med fikspunktmuffe
Glidepunkt
Anvendelseseksempel
Klinkbeklædning
Adskillelsen af underkonstruktionen af aluminium i vandret retning skal ved fastgørelsen af pladen over et fag ske
mindst for hver 3,0 meter.
12
Parameter:
– Bygningshøjde H  8 m
– Underkonstruktion af aluminium
– Vandret plademontage - lodrette bæreprofiler
– Bygningens normalområde
– Pladetykkelse 8 mm
– Pladestørrelse (H  B) 1250 3100 mm
a = 4 x 760 mm = vandret fastgørelsesafstand
b = 2 x 545 mm = lodret fastgørelsesafstand
Fikspunkt med fikspunktmuffe
Glidepunkt
Alle mål er i mm
Forskalling
Tabel 1: Fastgørelsesafstande på underkonstruktioner af aluminium
Lodret plademontage på lodrette bæreprofiler
Normalområde
Bygningshøjde
8 - 20 m
Kantområde
Bygningshøjde
8 - 20 m
*Dobbelt fikspunkt til tværkraft
13
Tabel 2: Fastgørelsesafstande på underkonstruktioner af aluminium
Vandret plademontage på lodrette bæreprofiler
Normalområde
Bygningshøjde
8 - 20 m
Minimumsafstand til kant vandret: 30 mm/lodret: 80 mm
Maksimal konstruktionsmæssig fastgørelsesafstand;
Ved 8 mm, a og b  800 mm
Ved 12mm, a og b  1020mm
Kantområde+
Bygningshøjde
8 - 20 m
Bemærk: Kantområdet falder bort, hvis der kan beregnes
reducerede vindsugningsbelastninger i henhold til DIN
18516-1
* Tvillingefikspunkter til tværkraften.
+
Loftsbeklædning
Monterings- og fastgørelsesanvisningerne til loftfastgørelse af facadeplader i fibercement skal afhængigt af den ønskede udførselsvariant afstemmes med den tekniske afdeling hos ivarsson. Loftskonstruktionen skal dokumenteres af
ordregiver med statisk dokumentation.
14
Montage på træ-underkonstruktion
Generelt
Beklædning af ydervægge på underkonstruktioner af træ
består som regel af følgende dele:
n
n
n
n
n
n
n
Til forankring af underkonstruktionen på den bærende
væg skal anvendes godkendte bolte (skrue-boltkombinationer). De til enhver tid gældende tilladelsesbestemmelser
skal overholdes.
Trælægter i sorteringsklasse S10 eller MS10 i henhold til
DIN 4074-1 anvendes som underkonstruktion til fastgørelse af pladerne.
Facadebeklædning
Bærelægte af træ
Kontralægte eller afstandsstykke af metal
Fastgørelseselementer
Forbindelsesmidler
Forankringselementer
Isolering/isoleringsholder
Konstruktionstyper
Standard konstruktion
Bærelægte med rammedybel
Med lodret bærelægte. Isolering
mellem vandret placeret kontralægteværk.
Lodret bærelægte lagt på isolering
uden afstandsstykke. Optagelse
af konstruktionens egenvægt med
egnede rammedybler.
Underkonstruktion af træ
med afstandsstykker konstruktion
Hvis der ønskes en større isoleringstykkelse, kan den lodrette bærelægte opklodses med metalvinkel eller
U-afstandsstykke med kuldebroafbryder (kan fås i specialforretninger).
Afstandsstykket skal være korrosionsbestandigt over for det anvendte
træbeskyttelsesmiddel.
Samling af underkonstruktion
Bærelægte
Forbindelseselement
Kontralægte
Kontralægte
Bærelægte
Isolering
Kontralægte
Forbindelseselement
Forankringselement
Forbindelseselement
Bærelægte
Minimumsdimensioner på lægter og
tilhørende skrue- og sømplaceringer:
Placering
2 forbindelsesmidler diagonalt for hvert
lægtekryds. Bærelægten placeres som
regel lodret.
Lægtebredden gælder udelukkende
for de viste afstande mellem forbindelsesmidlerne. Bolttype og -placering
(forankring i ydervæg) samt placering
af bærelægte bag en pladesamling
kan gøre det nødvendigt at anvende
bredere lægter.
15
Forbindelsesmidler
Fastgørelse på underkonstruktion af træ
Ved montage må pladerne ikke tvinges på plads. Anvendelse af tvang som følge af formændring må ikke bevirke
beskadigelser af beklædning eller underkonstruktion på
samlings- og fastgørelsessteder. Pladerne kan monteres
på underkonstruktion af træ uden at anvende tvang, når
alle borehuller i en plade bores 2 mm større i forhold til
skrueskaftdiameteren.
EPDM-bånd eller aluminiumsbelagt fugebånd
i-fix facadeskrue
Der anvendes i-fix-facadeskrue, eller anden godkendt
facadeskure af hensyn til garantien.
n 5,5 x 35 mm til 8 mm facadeplader
n 5,5 x 45 mm til 12 mm facadeplader og synlig klink
beklædning med 8 mm plader
Lægterne skal udvælges, så afstanden fra skruer til
lægtens kant ikke er mindre end 15 mm. Skruehullet
skal laves 2 mm større end skrueskaftdiameteren. Til i-fix
facadeskruer skal pladerne forbores med specialbor til
fibercement med Ø 6 mm.
Mindsteafstand kantafstand
Afstand til kant må ikke være mindre end 80 mm i træbæEPDM-bånd
relægternes retning og 20 mm på tværs af bærlægterne.
Afstand til kant på over 160 mm bør
ikke udføres.
For at undgå fugtskader på undekonstruktionen af træ skal der indlægges
EPDM-bånd mellem plader og bærelægter i en passende bredde.
Med denne foranstaltning undgås en
Fuge 10 mm
varig gennemvædning af lægterne.
EPDM-båndet eller sortbelagt aluminiumsfolie skal stikke mindst 5 mm ud
over kanten på den lægte, der skal
beskyttes.
Bærelægte af træ
i-fix
facadeskrue
EPDM bånd
Frontline facadeplade
i-fix facadeskrue
Lodret fuge (10
mm) med EPDM
bånd op lodret
bærelægte
Fuge-udformning
På baggrund af mange års praktisk erfaring har vi konstateret, at den optimale bredde på samlingerne mellem
store facadeplader i fibercement er 10 mm.
Valget af 10 mm brede samlinger muliggør både et harmonisk samlingsmønster på facaden og en teknisk upåklagelig funktion med et godt udførelsesresultat. Samlinger på under 8 mm må ikke udføres.
Åbne samlinger på over 12 mm bør ikke udføres.
Åben vandret
fuge (10 mm)
16
En åben udførelse af vandrette samlinger reducerer smudsmodtageligheden på facadeoverfladen betydeligt.
Det øger samtidig facadens funktionssikkerhed.
Facaden med åbne samlinger (8 - 10 mm) fungerer perfekt (yder regnbeskyttelse) .
Hjørne- og samlingsprofiler
De bagvedliggende samlingsprofiler må ikke være tykkere end 0,8 mm. Profilvandring forhindres ved en simpel
fastgørelse.
Smudsmodtageligheden øges dog ved vandrette samlingsprofiler.
Materiale: lakeret aluminium, plastbelagt eller pulvermalet.
Undgå overlap af samlingsprofiler.
1 Fuprofil / 2 L-profil / 3 uden bagvedliggende samling
1. Fugeprofil
2. Z-profil
3. Åben fugeprofil Hjørneprofier
Hjørneprofilen må ikke føre til spændinger i facadepladerne.
Det sikres med samlingsfrie ekspansionssamlinger.
Materiale: Lakeret aluminium, plastbelagt eller pulvermalet.
Minimumsafstande til kant på
underkonstruktion af træ
Underkonstruktion af træ
EPDM-bånd på
underkonstruktion
af træ
Frontline
facadeplade
De angivne minimumsafstande til kant skal overholdes.
Som regel må afstande til kant på mere end 160 mm ikke
udføres.
I særlige tilfælde, f.eks. over kasser til rullejalousi, kan afstand til kant på op til 200 mm tillades.
Ved afstande til kant på over 160 mm kan der forekomme
små forskelle i niveau mellem tilgrænsende plader. Dette
skader ikke stabiliteten.
Anvendelseseksempel
Parameter:
– Bygningshøjde H  8 m
– Underkonstruktion af træ
– Lodret plademontage på lodrette bærelægter
– Pladestørrelse (H  B) 2500 mm x 1250 mm
– Pladetykkelse 8 mm
– Bygningens normalområde
Fra tabel 3 (indrammet)
a = 2605 mm = Vandret fastgørelsesafstand
b = 3780 mm = Lodret fastgørelsesafstand
17
De efterfølgende fastgørelsestabeller udgør en uforbindende hjælp til de maksimale brugsmål på pladestørrelser.
Stabilitetsdokumentationen, diverse beregninger mm,
skal til enhver tid ske i forbindelse med den enkelte ejendom.
Fastgørelsesafstande påvirkes af valget af underkonstruktion samt dennes placering og forankring.
De angivne minimumsafstande til kant skal overholdes.
Som regel må afstande til kant på mere end 160 mm ikke
udføres.
I særlige tilfælde, f.eks. over kasser till rullejalousi, kan
afstand til kant på op til 200 mm tillades.
Ved afstande til kant på over 160 mm, kan der forekomme
små forskelle i niveau mellem tilgrænsende plader. Dette
skader ikke stabiliteten.
Fastgørelse af smalle fibercementplader (tykkelse 8 mm)
Træ-underkonstruktion
Vandret bæreprofil
Lodret bæreprofil
Smalleste pladeformat
1,0 m længde med en
fastgørelsesrække
Bredde fra 60 mm
a = 30 mm
Bredde fra 160 mm
a = 80 mm
Smalleste pladeformat
3,1 m længde med en
fastgørelsesrække
Bredde fra 100 mm
Centreret fastgørelse
a = 50 mm
Bredde fra 240 mm
Centreret fastgørelse
a = 80 mm
Excentrisk fastgørelse
20 mm  a  80 mm
Excentrisk fastgørelse
80 mm  a  160 mm
Bredde op til 300 mm
Centreret fastgørelse
a = 150 mm
Bredde op til 300 mm
Centreret fastgørelse
a = 150 mm
Excentrisk fastgørelse
40 mm  a  150 mm
Excentrisk fastgørelse
80 mm  a  150 mm
Bredde fra 120 mm
Fastgørelsesafstand
b  80 mm
Bredde fra 240 mm
Fastgørelsesafstand
b  80 mm
Bredeste pladeformat
3,1 m længde med en
fastgørelsesrække
Smalleste pladeformat
3,1 m længde med to
fastgørelsesrække
Antal fastgørelseselementer pr. fastgørelsesrække er afhængigt af pladelængde og bygningshøjde.
Tabel 3 - Fastgørelsesafstande på underkonstruktion af træ
Lodret plademontage på lodrette bærelægter
Pladedimensioner
Højde  Bredde  Tykkelse
mm
Fastgørelsesafstande
mm
Vandret a =
Lodret b =
Vandret a =
Lodret b =
Vandret a =
Lodret b =
Vandret a =
Lodret b =
18
Kantzone
bygningshøjde
Normalområde
bygningshøjde
8m
8 til 20 m
20 til 100 m
8m
8 til 20 m
20 til 100 m
Tabel 4 - Fastgørelsesafstande på underkonstruktion af træ
Vandret plademontage på lodrette bærelægter
Pladedimensioner
Højde  Bredde  Tykkelse
mm
Fastgørelsesafstande
mm
Kantzone+
bygningshøjde
Normalområde
bygningshøjde
8m
8 til 20 m
20 til 100 m
8m
8 til 20 m
20 til 100 m
Vandret a =
Lodret b =
Vandret a =
Lodret b =
Vandret a =
Lodret b =
Vandret a =
Lodret b =
Minimumsafstande til kant vandret: 20 mm / lodret: 80 mm
Maksimal konstruktionsmæssig fastgørelsesafstand: ved 8 mm, a og b  800 mm ved 12 mm, a og b  1020 mm
+Bemærk! Kantområdet falder bort, hvis der kan beregnes reducerede vindsugningsbelastninger i henhold til DIN
18516-1
Stilladsankre monteres i samlinger
- kan genanvendes.
Stilladsanker
Plader, der ligger i området omkring stilladsankret, skal
under stilladsfjernelse desuden fastgøres med fastgørelseselementer fra ivarsson. Hvis dette ikke er muligt, bør
hullerne i facadepladen være åbne. Indklæbning af stilladskapper er ikke tilladt.
Slutrengøring
Slutrengøring af facaden sker under nedtagning af stillads
med vandslange og svamp. Hvis yderligere rengøring
ønskes, kan almindeligt opvaskemiddel tilsættes.
Højtryksrenser med reduceret tryk kan også anvendes.
Mindre kalkpletter eller cementsprøjt behandles med eddikesyre på 5 % og skylles efter med vand.
Det er vigtigt, at eddikesyren ikke berører blanke metaldele. Fibercementstøv fjernes nemt med en mikrofiberklud
19
Detalje-tegninger af Frontline på alu-underkonstruktion
Fuge - Vandret snit
01 Frontline Facadeplade
02 Vandret alu-bæreprofiil
03 Facadeskrue
04 Lodret alu-bæreprofil
05 Nitte
06 Vægholder
07 Isolering
Udvendig hjørne
01 Frontline Facadeplade
02 Facadeskrue
03 Konsol
Indvendig hjørne
01 Frontline Facadeplade
02 Facadeskruer
03 Alu-bæreprofil
20
04 Isolering
05 Vægholder med termisk adskillelseselement
04 Isolering
05 Alu-bæreprofil
06 Hjørneprofil, indstillelig
Vindue - top
01 Frontline Facadeplade
02 Facadeskrue
03 Alu-bæreprofil
04 Isolering
05 Konsol med ter misk adskillelsesele ment
06 Perforeret aluplade Vindue - vandret snit
for ventilation og beskyt 01 Frontline Facadeplade
telse mod mindre dyr
02 Facadeskrue
03 Alu-bæreprofil
04 Isolering
Vindue - bund
01 Frontline Facadeplade
02 Facadeskrue
03 Alu-bæreprofil
04 Isolering
05 Konsol med termisk adskillelseselement
05 Konsol med termisk adskillelseselement
06 Afslutningsprofil
07 Alu-vinkel
06 Forbindelseselement, fixpunkt
07 Forankringsbolt
08 Sålbænk
09 Vandnæse
21
Tag
01 Frontline Facadeplade
02 Facadeskrue
03 Alu-bæreprofil
04 Isolering
05 Konsol med termisk adskillelseselement
Sokkel - 1
01 Frontline Facadeplade
02 Facadeskrue
03 Alu-bæreprofil
04 Isolering
05 Konsol med termisk adskillelseselement
22
06 Forbindelseselement fixpunkt
07 Forankringsbolt
08 Alu-afslutningsblik
Sokkel - 2
01 Frontline Facadeplade
02 Facadeskrue
03 Alu-bæreprofil
04 Isolering
05 Konsol med termisk adskillelseselement
06 Forbindelseselement
glidepunkt
Sokkel - 3
01 Frontline Facadeplade
06 Forbindelseselement
02 Facadeskrue
glidepunkt
03 Alu-bæreprofil
07 Forankringssbolt
08 Perforeret aluplade 04 Isolering
for ventilation og beskyt 05 Konsol med termisk adskillelseselement
telse mod mindre dyr
07 Forankringsbolt
08 Perforeret aluplade for ventilation og beskyt telse mod mindre dyr
09 Isolering
10 Afdækning
11 Conchip
06 Forbindelseselement
glidepunkt
07 ment
08
09
Detalje-tegninger af Frontline
på træ-underkonstruktion
Vindue- top
01 Frontline Facadeplade
02 Facadeskrue
03 EPDM-bånd
04 Isolering
05 Perforeret aluplade for ventilation og beskyttel se mod mindre dyr
Udvendig hjørne
01 Frontline Facadeplade
02 Isolering
03 Facadeskruer
06 Alu-afslutningsprofil
07 Forbindelseselement
08 Forankringselement
09 Lodret bærelægte
10 Vandret tværlægte
04 Lodret bærelægte
05 EPDM-bånd
06 Alu-profil
Vindue - bund
01 Frontline Facadeplade
02 Facadeskrue
03 Lodret bærelægte
04 Isolering
05 Sålbænk
Indvendig hjørne
01 Frontline Facadeplade
02 Isolering
03 Facadeskrue
04 Lodret bærelægte
05 EPDM-bånd
Vindue - vandret snit
01 Frontline Facadeplade
02 Isolering
03 Facadeskrue
04 Lodret bærelægte
05 EPDM-bånd
06 Vindueskarrm
07 U-afslutningsprofil
06 Forbindelseselement
07 Forankringselement
08 Vandret tværlægte
09 EPDM-bånd
23
Tag
01 Frontline Facadeplade
02 Isolering
03 Facadeskrue
04 Lodret bærelægte
Sokkel 1
01 Frontline Facadeplade
02 Facadeskrue
03 Lodret bærelægte
04 Vandret tværlægte
05 EPDM-bånd
24
06 Forankringsbolt
07 Isolering
08 Perforeret aluplade for ventilation og beskyt telse mod mindre dyr
05 Tværlægte
06 EPDM-bånd
07 Vandnæse
Sokkel 2
01 Frontline Facadeplade
02 Facadeskrue
03 Alu-bæreprofil
04 Isolering
05 Vægholder med termisk adskillelseselement
06 Forbindelseselement,
glidepunkt
07 konsol
08 Perforeret aluplade for ventilation og beskyt telse mod mindre dyr
09 Isolering
10 Afdækning
11 Conchip