Suoramarkkinointikampanja, syyskuu 2014

Mitä ajattelet: muuttaako isännöitsijän
vaihtaminen oikeasti yhtään mitään?
Arvoisa taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja, isännöintipalveluja kritisoidaan julkisuudessa alinomaa ja ankarastikin.
Tyytymättömyys on yleistä, mutta silti merkittävää liikehdintää asiakkuuksissa ei esiinny. Ihmiset taloyhtiöissä ovat
kaiketi siinä käsityksessä, ettei isännöitsijän vaihtaminen muuta mitään.
He ovat oikeassa! Isännöitsijän vaihtaminen on hyödytöntä,
jollei samalla vaihdu myös isännöintimalli.
SKH Isännöintimalli yhdistää 1) henkilökohtaisen ja 2) sähköisen palvelun sekä 3) teknisen
isännöinnin niin, että sinä saat iloita niistä kaikista samaan rahaan.
1) Isännöitsijä on ihminen.
Ihmisellä on nimi ja näkemys.
Isännöitsijä ei saa olla henkilö, joka toistaa
laki­sääteisiä hallintovaiheita, vaan ihminen,
joka ajattelee taloyhtiön tarpeita. Taloyhtiösi ansaitsee asiantuntijan, joka tarkastelee kokonaisuuksia suunnittelevalla ja
kehittävällä otteella. SKH:ssa isännöitsijän
huomion keskipisteessä on arvon- ja asumismukavuuden kehitys, ja tälle on tehty
tilaa eri osaajista koostuvilla tiimeillä sekä
tehostamalla rutiineja sähköisin palveluin.
2) Digitoidut palvelut
ovat edullisuuden ja
avoimuuden tae.
Isännöitsijöiden kutistuva ammattikunta
ei voi parantaa palvelujaan kiihdyttämällä
juoksuaan. Ainoa todellinen keino tehostaa isännöintiä on digitoida se, mikä on
mielekästä digitoida. Taloyhtiön hallituksen
PALVELU­KESKUS
Neuvonta ja
viestikeskus
Asukas- ja
osakaspalvelu
K IINTEISTÖ
KATSASTUKSET
Korjaustarve­
selvitykset
TALOUS­
HALLINTO
Kirjanpito
ja maksuliikenne
PÄÄ­
VASTUULLINEN
ISÄNNÖITSIJÄ
Kokonaisuuden
hallinta
Riskien hallinta
TEKNINEN­
ISÄNNÖINTI
Nimetty
tekninen
isännöitsijä
Projektinjohto
Korjaustoiminta
Sähköinen
informaationhallinta
ja taloyhtiön verkko­
palvelu Talokanava
24/7
SKH I SÄ N N Ö I N TI­
MALLI
jäsenten on esimerkiksi voitava tutkia taloyhtiön tietoja, raha- ja
talousasioita, korjausohjelmia ja pöytäkirjoja oman tietokoneensa
ääressä, ilman että tietoja on pyydettävä keneltäkään.
Sujuvuus, avoimuus ja säästäväisyys edellyttävät, että tieto on
kaikilla siihen oikeutetuilla saatavilla aina. Tämä on SKH Talokanavan
myötä ollut mahdollista jo vuosia, ja verkkopalvelu on yhä eräissä
keskeisissä piirteissä Suomen ainoa.
3) Kiinteistöjä ei kunnosteta joskus, vaan aina.
Pääkaupunkiseudun taloyhtiöissä on alkamassa poikkeuksellisen
paljon raskaita putki-, sähkö- ja julkisivuremontteja. Niitä valmisteTaloyhtiön tiedot eivät enää ole kenenkään
lemassa ovat usein ensi kertaa saneeraushankkeisiin osallistuvat
selän takana, vaan SKH Talokanavassa kai­
killa käyttö­oikeuksien puitteissa 24/7.
hallituksen jäsenet satunnaisten konsulttien avustamina. Tilanne
merkitsee valtavia taloudellisia ja turvallisuusriskejä.
Isännöitsijän omat erikoistuneet teknisen isännöinnin resurssit ovat mielestämme välttämättömät. Toisaalta harvoin
toistuvien saneerausten vuoksi, mutta myös ainaisen arjen vuoksi. Kiinteistöomistaminen on kroonista korjaamista, jossa
auttaa parhaiten teknisen isännöinnin suunnitelmallisuus ja systemaattiset kiinteistökatsastukset.
Olemme juuri vahvistaneet joukkojamme Helsingin keskusta-alueen uudella
isännöitsijällä, Timo Lehtosella. Timo on erinomainen asiantuntija taloyhtiöille,
jotka edellyttävät isännöitsijältään omistautumista ja kokemusta. Timo on vakuuttanut meidät ammattitaidollaan ja palveluhenkisellä asenteellaan. Hän on
valmis taloyhtiösi haasteisiin tukenaan
l Isännöitsijä Mikko Sädevuori, SKH Isännöintitiimin vetäjä
l Isännöitsijä Markku Kulomäki, SKH:n toimitusjohtaja
Timo Lehtonen (puh. 040 456 2091)
on Helsingin keskusta-alueen
uutena isännöitsijänämme valmis
taloyhtiösi haasteisiin.
Timo on valmis myös esittäytymään henkilökohtaisesti ja kertomaan paitsi
itsestään myös isännöintimallistamme. Löytäisitkö vapaan hetken keskusteluun
kahvikupin yli? Ole hyvä, meilaa pari mahdollista tapaamisaikaa osoitteeseen
[email protected]
Pyydä tarjous, tee se helposti.
Tarjouksemme saat toki tapaamattakin, jos niin haluat. Pyydä se todella helposti poikkeamalla osoitteessa skh.fi.
Neuvontaa kaivatessasi ota yhteys Satu Rautevaaraan (puh. 050 551 0701, [email protected]).
Ystävällisin terveisin
SKH Isännöinnin väki
PS. Kaiken vaihtamiseen liittyvän vaivan näemme me
SKH Isännöinti on tarjonnut luotettavaa isännöintipalvelua pääkaupunkiseudun taloyhtiöille jo yli 30 vuotta. SKH Isännöintimalliin
luottaa yli 260 taloyhtiötä. Henkilökuntaamme lukeutuu 50 eri alan asiantuntijaa. Kokemusta meillä on lähes
100 linjasaneerauksesta; rakennutamme vuodessa noin 50 miljoonan euron korjaushankkeet.
Osoitelähde: JM Tieto Oy:n Taloyhtiöpäättäjät-rekisteri kohdennettuna Väestötietojärjestelmän tiedoilla.
Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 123, 00531 Helsinki. JM Tieto Oy, Lentäjäntie 3, 01530 Vantaa, puh. 0207 698 240.
Saammeko esitellä uusimman vahvistuksemme.
Tai esitelköön Timo itsensä!