Huutavan ääni erämaassa Jumalan rauha kestää sivu 6 Mitä Suomi

U usi E lämä
Tohmajärvi Extra sivut 3-10
Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net
Numero
5/2012
Huutavan ääni
erämaassa
sivu 12
Leena Kataja:
Mitä Suomi
tarvitsee?
sivu 4
Tohmajärveläinen Tanja Jääskeläinen:
Leena Kataja
Jumalan rauha
kestää
sivu 6
Tarja Jääskeläinen
2
Uusi Elämä
Rakkauden ja toivon sanomaa Sinulla on tulevaisuus
Ajatukset siitä, mitä tulevaisuus
tuo tullessaan koskettaa jokaista ihmistä. Siihen voi sisältyä
suuria odotuksia, mutta myös
pettymyksiä sekä toivoa paremmasta huomisesta.
Tätä aikaa leimaa pelko ja epävarmuus. Jotkut ovat pelokkaita
tulevaisuuden suhteen. Monet
pelkäävät talouden romahtavan, luonnonkatastrofia, sotaa,
sairautta, työttömyyttä ja joku
toinen on huolissaaan lastensa
tulevaisuudesta tässä ajassa,
jossa on niin paljon levottomuuksia, väkivaltaa ja ongelmia
ihmissuhteissa. Ainakin tiedotusvälineet osaavat maalata
tulevaisuuden kauhukuvia, jotka
usein johtavat pelkoon.
Raamattu puhuu siitä, että
tämä aikakausi päättyy eräänä päivänä ja silloin ihmiset
pelkäävät tulevia tapahtumia.
”Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä,
Pauli Kemi
Uusi Elämä -lehden toimittaja
mikä maanpiiriä kohtaa; sillä
taivaitten voimat järkkyvät”
(Luuk. 21:26).
Jumalan lapsena sinun ei
kuitenkaan tarvitse pelätä
tulevaisuuttasi, koska Jumala
antaa juuri sinulle todellisen
toivon ja tulevaisuuden.
Toki tietyt Raamatun profetiat täyttyvät, mutta Jumala on
kuitenkin rakkauden Jumala.
Hän haluaa siunata ja pelastaa
luomansa ihmisen tuholta.
Jotkut puhuvat enemmän
tuomiosta kuin Jumalan armosta. Tuomion julistaminen
ei auta ketään ja siksi meidän
tulee vedota Jumalan armoon,
koska Jumala on rakkauden
Jumala. Tämä ei merkitse synnin peittämistä, vaan armon
julistamista synneistä parannusta tekevälle.
Johannes kirjoittaa evankeliumissaan, että niin on Jumala
maailmaa rakastanut, että
hän lähetti oman ainokaisen
Poikansa kuolemaan puolestamme. Raamatussa ei sanottu,
että Jumala lähetti Jeesuksen
tuomitsemaan maailman, vaan
Jumala lähetti Jeesuksen pelastamaan maailman.
Jumala puhuu ja ajattelee
sinusta myönteisesti ja siksi
myös sinun tulee nähdä tulevaisuus myönteisenä. Jumala
sanoi profeetta Jeremian kautta: “Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo
Herra. Minun ajatukseni ovat
rauhan eivätkä tuhon ajatuksia:
minä annan teille tulevaisuuden ja toivon” (Jer. 29:11).
Jos ja kun Jumalalla on niin
myönteiset ajatukset sinua
kohtaan, niin myös sinun tulee
ajatella myönteisesti. Älä elä
menneisyyden tappiossa tai
menestyksessä, vaan elä tätä
päivää tunnustaen Jumalan
lupauksia elämässäsi.
Ehkä olet epäonnistunut
elämässäsi niin kuin monet
muutkin, mutta juuri sinun
tilanteeseen Jumala haluaa
puhua uutta elämää, toivoa.
Paratiisissa syntiinlankeemuksen jälkeen, kuoleman keskellä
Jumala puhui elämää. Hän haluaa puhua myös sinulle uutta
elämää, uusia mahdollisuuksia.
Miljoonat ja taas miljoonat
ihmiset ovat löytäneet uuden
elämän. He ovat hyväksyneet
Jumalan pelastussuunnitelman. He ovat ottaneet vastaan
Jeesuksen henkilökohtaisena
Pelastajanaan. Tämä on hyvin
yksinkertaista. Tunnustat syntisi Jumalalle ja pyydät niitä
Jeesukselta anteeksi.
Jeesus rakastaa juuri sinua
niin valtavan paljon. Hän kuoli
puolestasi ristillä. Hän uhrasi
itsensä, jotta sinä pääset Jumalan yhteyteen eli kaikki on
valmista.
Sinun tehtävänäsi on ottaa
vastaan Jumalan anteeksiantamus. Voit rukoilla syntisen
rukouksen: ”Herra anna minulle syntini anteeksi.” Ota myös
vastaan anteeksianto. Näin
yksinkertaista on pelastus,
uskoon tuleminen. Raamattu
sanoo lisäksi: ”Mutta kaikille,
jotka ottivat hänet vastaan, hän
antoi oikeuden tulla Jumalan
lapseksi, niille, jotka uskovat
hänen nimeensä” (Joh. 1:12).
Edelleen sanoo Jumalan
sana: Se mikä on vanhaa on
kadonnut, katso uusi on sijaan
tullut. Pelastettuna olet uusi
luomus, uusi ihminen Kristuksessa. Synnit ovat poissa ja
nyt alkaa uusi jännittävä elämä
Jumalan yhteydessä.
Pelastuksen kokeneena
sinulla on todellinen toivo.
”Niin ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat
Jeesuksessa Kristuksessa”.
Usko Jumalaan merkitsee
myös uusia mahdollisuuksia
elämän kaikilla alueilla. Jumala luo uutta ja haluaa siunata
juuri sinun arkipäivääsi. Tämä
koskee työtäsi, opiskeluasi,
perhettäsi, vapaa-aikaasi, eläkepäiviäsi, ihan kaikkea.
Haluan rohkaista juuri sinua
näkemään uusia mahdollisuuksia elämässäsi. Ala unelmoimaan uusista asioista Pyhässä
Hengessä. Näe, että kaikki on
mahdollista sille, joka uskoo.
Siellä, missä ennen näit epäonnistumisia, tappioita, nyt näet
Jumalan mahdollisuuksia.
Anna Pyhän Hengen maalata sydämesi sisimpään kuvia
uusista mahdollisuuksista elämässäsi. Uskalla myös puhua
niistä.
Sinulla on todellinen toivo
ja tulevaisuus. Se merkitsee
ikuista elämää Jumalan yhteydessä, mutta Jumala haluaa
antaa sinulle siunauksen myös
arjen elämään, jossa elät
todeksi Jumalan lupauksia
ja jossa Jumalan lupaukseset
saavuttavat sinut (5 Moos. 28:1-14).
Pauli Kemi
Tämä tilaisuus ei toistu
Miksi en käyttänyt hyväkseni eteeni tullutta mahdollisuutta?
Yllä oleva harmittelu on varmasti tuttua. Jokaisella on kokemuksia ohi lipuneista hyvistä
mahdollisuuksista. Emme tarttuneet niihin. Ehkäpä pelko oli
esteenä. On voinut olla kysymys
työelämän tarjoamasta mahdollisuudesta tai vaikkapa tärkeistä
hankinnoista, jotka olisimme
saaneet edullisesti. Tilaisuus jäi
vain käyttämättä. Elämässä voi
olla paljon jos-hetkiä; jos olisin,
jos sittenkin…
Usein kuitenkin menetetty
tilaisuus on myöhemmin saatu
paikatuksi. On avautunut uusi
mahdollisuus, jonka vahingosta
viisastuneina olemme osanneet
käyttää hyväksemme. Usein
myös kohtaamiemme elämänvaiheiden kautta asiat ovat menneet
uuteen tärkeysjärjestykseen.
Ennen niin luovuttamattoman
tärkeät asiat ovatkin menettäneet
entisen merkityksen; ne ovat lopulta vain ajallisia. Vastoinkäymiset ja sairaus ovat olleet tässä
suhteessa opettajan paikalla.
Etsikonaika tarkoittaa eteen
tullutta hyvää mahdollisuutta,
jonka joko menettää tai käyttää
hyväkseen.
Jeesusta, luvattua Hyvää
Paimenta, oli odotettu kauan.
Kun hän tuli, omat eivät ottaneetkaan häntä vastaan. Jerusalemin Öljyvuorella on kappeli,
jonka nimi on Dominus Flevit;
Herra Itki. Viimeistä kertaa
pyhään kaupunkiin tuleva Jeesus
näki katumattoman kaupungin
tulevaisuuden; tuhon. Se tapahtui noin 40 vuotta myöhemmin.
Jerusalem temppeleineen oli
silloin raunioina.
Elämämme tiellä on tilanteita, joissa Jumala kutsuu meitä
rakkautensa ja armonsa syliin.
Ne ovat etsikon, hyvän mahdollisuuden hetkiä; Jumala on
lähellä. Kysymyksessä on tärkeimmän mittaluokan asia; tämä
ja tuleva elämä.
”Etsikää Herraa, kun hänet
vielä voi löytää, huutakaa häntä
avuksi, kun hän on lähellä!”
Pertti Kymäläinen
pastori Pori
Uusi Elämä -lehden tilaus tarjoushintaan
vuoden loppuun asti vain 15 €!
Anna samalla lahja Uusi Elämä -lehdelle! Kiitos
Tilitiedot: Sampo 800016-70845842
IBAN: FI27 8000 1670 8458 42
Pertti Kymäläinen on pastorina
Teljän kirkossa Porissa.
Usein hän on myös vetämässä
matkoja Israeliin.
Yhteystiedot:
Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku
Puh. 02-2317 800 Toimisto
Puh. 0400-959 765 Pauli Kemi
E-mail: [email protected]
www.uusielama.net
Nro 5/2012
Uusi Elämä työ
Uusi Elämä -lehti
Julkaisemme ainutlaatuista
Uusi Elämä -lehteä, joka on
yhteiskristillinen, evankelioiva,
Israelia siunaava, profeetallinen
ja seurakuntia tukeva.
TV-työ
Olemme tehneet ja lähettäneet
TV-ohjelmia TV7:n kautta. Uusi
Elämä ohjelmat jatkuvat nyt
säännöllisesti TV7:ssä. Ks.
ilmoitus s. 11.
Israel-työ
Tuemme Tiberiassa Finnvillan
vastaanottokodin työtä sekä
messiaanisia seurakuntia
Israelissa.
Haaste uskoville
Uskovien ja seurakuntien tuki
merkitsee paljon työssämme
ja siksi vetoamme lehtemme
lukijoihin. Anna lahja evankeliointiin. Olipa lahjasi mitä
tahansa, se merkitsee paljon
Suomen evankelioinnissa!
Uudista myös lehtemme tilaus
vuodelle 2012.
Tilitiedot:
FI27 8000 1670 8458 42
SWIFT - BIC: DABAFIHH
FI09 8000 1301 9610 83
BIC: DABAFIHH. (* keräystili)
Viitenumerot:
Lahja lehtityö 1025, Israel-työ
1041, Toivon työ 1038 1203 ja
TV-työ 1070
*) Rahankeräyslupa:
POHADno/2010/2315
Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3
Seuraava
Uusi Elämä -lehti
ilmestyy noin
10.-15.8.2012
Ilmoitukset
Uusi Elämä -lehteen
nro 6/2012 tulee lähettää
viimeistään 1.8.2012
mennessä sähköpostitse:
[email protected]
Edulliset ilmoitushinnat,
seurakunnille alennus.
P. 0400-959 765 Pauli Kemi
www.uusielama.net
Uusi Elämä
Nro 52012
Tohmajärvi Extra - Rakkauden ja toivon sanomaa
3
Tarjolla elämä
Jeesus sanoi hänelle: “Sentähden, että minut näit, sinä
uskot. Autuaat ne, jotka
eivät näe ja kuitenkin uskovat! Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu
tähän kirjaan, Jeesus teki
opetuslastensa nähden; mutta
nämä ovat kirjoitetut, että
te uskoisitte, että Jeesus on
Kristus, Jumalan Poika, ja
että teillä uskon kautta olisi
elämä hänen nimessänsä.” (Joh. 20:29-31)
Olemme halunneet koota
jälleen täältä Tohmajärven
tienoilta tähän lehteen kirjoituksia, joissa me tavalliset
ihmiset kuvaamme elämämme
tapahtumia, kokemuksia ja
tilanteita, joiden kautta olemme vakuuttuneet; Jumala on ja
toimii ajassamme. Olemme sen
kokeneet.
Kannustimena on se, että
sinä lukija voisit ymmätää, että
uskon kautta Jeesukseen on
saatavissa Elämä. Iankaikkinen
elämä, joka on täyttä elämää
tässä ajassa, elämän Luojan,
Kaikkivaltiaan Jumalan lapsena, täysin lapsioikeuksin ja tuo
elämä jatkuu ikuisuudessa.
Toisena kannustimena,
miksi tämän lehden olemme
halunneet sinulle tehdä ja
antaa, on ikuisuudesta puheen
ollen, se vaihtoehto, joka sekä
Raamatun että myös monien nytkin elävien, Jumalan
heille salliemien kokemuksien
kautta on selvä asia, kadotus
on olemassa. Valitettavasti
HM Ojala - niin
Gloria nimisen
kitaransa kanssa
kuin muidenkin
medioiden
välityksellä haluaa kertoa
Jumalan
teoista ja
rakkaudesta.
monet tietämättömyyttään tai
välinpitämättömyyttään ovat
kauheassa vaarassa joutua sinne. Helvetin tuskia ei Jumala
koskaan tarkoittanut ihmisen
kärsittäviksi, mutta jos ihminen käyttää vapaata tahtoaan
Jumalan tahdon ja rakkauden
hylkäämiseen, muuta vaihtoehtoa ei jää jäljelle. Synnin
palkka on kuolema ja kuolema
on iankaikkinen ero Jumalasta,
hänen rakkaudestaan, hyvyydestään ja armostaan.
Kadotus on paikka vailla toivoa, mutta niin kauan kuin on
elämää on toivoa. Jumala antaa
meille tulevaisuuden ja toivon poikansa Jeesuksen uhrin
kautta. Jeesus sovitti syntisi,
jos otat sen uskossa vastaan,
saat häneltä ELÄMÄN. Jeesusta seuraten tuo elämä jatkuu
vielä kerran ikuisesti, perillä
Taivaassa.
HM Ojala
Ihminen ja Tohmajärven
Helluntaiseurakunnan pastori
Evakeliumin jakaminen on tiimityötä
Aiemmassa Tohmajärvi
Extrassa oli juttua alueelta kotoisin olevasta eSpecial.TV:n videotyöstä netissä.
Sittemmin on hankittu lisää
parempaa kalustoa ja oppiakin on ikä kaikki näissäkin
hommissa.
Vaikka näin kesällä viikottainen
Erikoisohjelma eSpecial onkin
lomalla, kuvaustiimi on toimessa. Puheita kuvataan ja laitetaan
Saalem.TV:n saitille (http://saalem.tv) ja materiaalia on kesäisin
kuvattu lähetettäväksi talven
mittaan jo useampana vuotena
esim Joensuun Gospel Festivaaleilta.
Viime kaudella eSpecialkuvaustiimimme sai tehdä
yhteistyötä toisen tiimin kanssa,
kun kuvasimme ja lähetimme
ohjelmassa Pyhäselän Majakka
nukketeatterin esityksiä. Nukketatteri on ikivanha taidemuoto
ja siinä yhdistyy niin teatteri,
käsityö, kirjallisuus ja musiikki,
kaikkille osa-aluille tarvitaan
omat osaajansa. Kaiken tarkoitus
on välittää katsojalle kertomuksia siitä, että Jumala on ja hän
rakastaa luotujaan. HM Ojala
Kuvassa Majakan kuvaukset menossa toukokuussa 2012.
---
4
Tohmajärvi Extra - Rakkauden ja toivon sanomaa
Uusi Elämä
Nro 5/2012
Tarvitseeko
Suomi herätystä?
Syvin tarpeemme on hengellinen herätys.
Millä minä perustelen tätä väitettäni?
Säde Hokkanen (os. Kuurala) on onnellinen saatuaan oppia
tuntemaan Jumalan jo lapsena. Kuvassa hän jakaa keinun
tuorehkon aviomiehensä, Jukan, kanssa.
Elämää
Jumalan
kanssa
Synnyin juhannuksen aikaan
vuonna 1978 kaksoissiskoni
kanssa. Äidiltäni tapahtuma
oli viedä hengen, mutta kiitos
rukouksia kuulevan Jumalan
ja lääketieteen, saimme pitää
äidin. Vanhempani ovat uskovia. Uskovainen koti ei tarkoita sitä, että ihmisestä automaattisesti tulee kristitty. Sain
kuitenkin kuulla evankeliumia
seurakunnassa elämäni alusta
lähtien.
Kuusivuotiaana eräässä kokouksessa ymmärsin, että en voi
päästä taivaaseen, koska minäkin olin tehnyt jotain väärää
eli syntiä. Ehkä olin ollut ilkeä
siskolle tai sanonut jotain, mikä
ei ole ihan totta. Leo Niemelä –
niminen evankelista puhui kokouksessa ja rukoili myös puolestani, kun halusin antaa elämäni
Jeesukselle. Olen siis tosi onnekas, että jo lapsena sain näin
mahtavan turvan elämääni.
On tärkeää, että usko pääsee
myös vaikuttamaan elämässä ja
uskossa pääsee kasvamaan. Siinä
itselleni tärkeä merkitys oli sillä,
että sain käydä seurakunnan tilaisuuksissa kuulemassa Raamatun
opetusta ja olla yhdessä toisten
uskovien kanssa. Olen iloinen,
että teini-ikäisenä omalla luokallanikin yläasteella ja lukiossa
oli toisia uskovaisia. Meillä oli
hauskaa yhdessä ilman päihteitä.
Elämä tuntui oikeasti elämältä ja
tulevaisuus mielenkiintoiselta.
Toisaalta painoi tietoisuus siitä, ettei kaikki ole vielä päässeet
kuulemaan Hänestä, joka antaa
elämälle tarkoituksen. Tämä tarkoitus on tuntea Jeesus. Saimme
levittää sanomaa rohkeutemme ja
kykyjemme mukaan esimerkiksi
musiikin avulla.
Uskon, että rukouksella on
elämässä suuri merkitys. Jo mummoni ja ukkini vanhempieni lisäksi muistivat minua rukouksin.
Rukoilimme myös nuortenilloissa johdatusta elämään koulun,
ammatinvalinnan yms. suhteen.
Uskon, että näillä rukouksilla on
merkitystä pitkälle tulevaisuuteen. Sain sopivan opiskelupaikan
ylioppilaskirjoitusten jälkeen.
Sen jälkeen Jumala on auttanut
muutenkin niin opiskelu-, työkuin avioliitto- ja asuntoasioissa.
Aina en ole ymmärtänyt kaikkien tapahtumien tarkoitusta
ja ajoitusta mutta pidemmällä
tähtäimellä asiat ovat kuitenkin
loksahdelleet paikoilleen. Vaikka
kaikki ei mene aina omien odotusten ja suunnitelmien mukaan,
on niin turvallista antaa elämänsä
kaikkina epävarmuuden ja haasteidenkin aikoina taivaallisen
Isän käsiin. Uusiin elämänvaiheisiin siirtyessäni minua on rohkaissut seuraava Pekka Simojoen
ja Anna-Mari Kaskisen laulu:
Siis älä pelkää kun jokin muuttuu,
matkaan jo lähde, tässä on tie.
Jumala antaa sen, mitä puuttuu.
Lävitse kaiken Hän sinut vie.
Havahdu uskon todellisuuteen,
hän saapuu arkeen kuin ennenkin.
Sinua kutsuu johonkin uuteen,
sen, mitä annat, saat takaisin.
Säde Hokkanen
Suomen kansa on hylännyt
Jumalan Sanan lait ja käskyt.
Ne koetaan elämää rajoittaviksi, ahtaiksi säännöiksi,
jotka eivät sovi nyky-yhteiskuntaan. Kuvitellaan, että
ihminen, joka saa elää vain
omien himojensa ja halujensa
vietävänä, voi olla tyytyväinen ja onnellinen.
Se ei pidä paikkaansa. Jumala,
joka on ihmisen luonut tietää
mikä ihmiselle on parasta. Tarvitsemme elämää suojaavia lakeja turvaksemme. Ilman niitä
tuhoamme itsemme ja toisemme.
“Kun peruspylväät murretaan
maahan, mitä voi vanhurskas
tehdä? Herra pyhässä temppelissänsä, Herra, jonka istuin
on taivaassa - hänen silmänsä
näkevät, hänen katseensa tutkii
ihmislapset; Herra tutkii vanhurskaat, mutta jumalattomia ja niitä,
jotka vääryyttä rakastavat, hänen
sielunsa vihaa.” (Ps.11: 3-5).
Hätä on suuri
Suomen kansa on syvässä henkisessä ja hengellisessä hädässä.
Nämä peruspylväät, usko Jumalaan ja Hänen Sanansa auktoriteettiin on murrettu. Siitä korutonta kieltään meille kertovat
perheiden vaikeudet ja suuret
avioerotilastot. Lasten huostaanotot. Liian useat perheissä ja
yhteiskunnassa tapahtuneet väkivaltaiset tragediat.
Moni nuori on syrjäytynyt
yhteiskunnasta. Seurauksena
on runsas alkoholin- ja muiden
päihteiden käyttö ja väkivaltainen
käyttäytyminen. Yhä lisääntyvät
mielenterveysongelmat ja kasvavat itsemurhatilastot, kertovat
siitä, että jotakin on pielessä. On
selittämätön paha olo, joka aiheuttaa tuhoavaa käyttäytymistä.
Joka toinen päivä kuolee vanhus oman käden kautta. Syynä
siihen on ajatus: “Minusta ei
kukaan välitä. Olen vain vaivana
täällä.”
Profeetta Jesaja ilmoittaa kansalleen Jumalan sydämen murheen. “Sillä minun kansani on
tehnyt kaksinkertaisen synnin:
minut, elävän veden lähteen, he
ovat hyljänneet, ja ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä
pidä.” (Jeremia 2:13).
Näin on käynyt myös Suomen
kansalle. Ne vesisäiliöt, joista
olemme luulleet saavamme ammentaa iloa ja onnea ovatkin
osoittautuneet sisältävän kan-
Kun ihmiset tulevat henkilökohtaiseen elävään Kristus-uskoon,
he myös omassa elämässään sitoutuvat ilolla Jumalan Sanan
ohjaukseen, sanoo Leena Kataja.
saamme tuhoavaa saastetta.
Tähän on olemassa yksi ainoa
oikea vastaus. Kun ihmiset tulevat henkilökohtaiseen elävään
Kristus-uskoon, he myös omassa
elämässään sitoutuvat ilolla Jumalan Sanan ohjaukseen.
Jeesus sanoo: “Älkää luulko, että minä olen tullut lakia
tai profeettoja kumoamaan; en
minä ole tullut kumoamaan, vaan
täyttämään. Sillä totisesti minä
sanon teille: kunnes taivas ja maa
katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto,
ennenkuin kaikki on tapahtunut.”
(Matt.5:17-18).
Jumalan Sanan laki suojelee
meitä. Vain ja ainoastaan hengellinen herätys voi pelastaa
kansamme tuholta.
Leena Kataja
Kuva: HM Ojala
Uusi Elämä
Nro 52012
5
Tohmajärvi Extra - Rakkauden ja toivon sanomaa
Avunhuuto Jumalan puoleen ja
Hänen vastauksensa.
Olen saanut syntyä ja kasvaa uskovaisessa kodissa,
jossa lapsia ohjattiin taivastielle ja vietiin hengelliseen
kokoukseen. Sain jo kymmenvuotiaana lapsena antaa
elämäni Jeesukselle. Sain
iloita toisten uskovien nuorten kanssa ihanasta Pyhän
Hengen ilmapiiristä, joka
meillä kasvualustana oli.
Tuli oman itsenäistymisen aika
ja lähdin pois kotoa opiskelemaan. Kaverien mukana lähdin
kokeilemaan tämän maailman
menoa ja houkutuksia.
Kolmetoista vuotta olin ns.
luopion teillä ja voin sanoa laulun sanoin: ”Vain hetken hurman
saavutat sä siellä, taas kohta
itkee sydän tyhjyyttään.”
Jumala alkoi uudelleen vetämään minua puoleensa. Tuli
voimakas kuoleman pelko. Mitä,
jos minä nyt kuolen, missä vietän
ikuisuuden? Tämän jälkeen tuli
toisenlainen pelko, mitä sanovat
mieheni, anoppini, ystäväni.
Kiitos Herralle, Jumalan kutsu voitti minut. Sain luovuttaa
elämäni kokonaan Jeesukselle.
Ei avioliitto siihen ratkaisuun
kaatunut. Tuli vain enemmän Jumalan antamaa rakkautta ja lämpöä. Usein kun mieheni nukahti,
panin käteni hänen päällensä ja
siunasin hänet.
Rukousvastauksia tuli
Kohta uskoontuloni jälkeen tuli
pojallemme korvatulehdus. Hän
oli vauvasta asti kärsinyt näistä tulehduksista ja oli nyt seitsemän vuotias. Hän itki kovaa
kipua. Sanoin hänelle:”Kunhan
saan lehmät lypsetyksi, jos kipu
ei ole lakannut, lähdetään lääkäriin.” Lypsettyäni, polvistuin
maitohuoneen lattialle ja pyysin: ”Jeesus paranna lapseni
korva.”
Sisälle tupaan tultuani poika
ihmetellen kysyy: ”Kuka minun korvani paranti?” Kipu oli
lakannut kokonaan, eikä sitä
sen jälkeen ole ollut. Kerroin
kaikille tuvassa olleille: ”Jeesus
sen teki.”
Elimme vuotta 1985. Eteemme tuli suuri pysähdys. Miehelläni todettiin aivokasvain. Hän
oli silloin 38-vuotias. Lapsemme
olivat pieniä.
Mieheni leikattiin. Sairaalasta
leikkauksen jälkeen kotiin tultuani polvistuin sänkyni viereen.
Pienet lapset vierelläni huusin
tuskaani Jumalalle: ”Herra älä
ota Hannua pois, anna olla vaikka sairaana minun rinnallani.”
Kiitos rakkaalle Taivaan Isälle,
hän kuuli rukoukseni. Mieheni
sai jatkoaikaa vielä 24-vuotta.
”Vaikka sairaana,” -sain kuitenkin pitää häntä rinnallani.
Miehelleni jouduttiin tekemään
useita leikkauksia vuoden tai
puolentoista vuoden välein.
Jumala on kasvattanut minua uskomaan, luottamaan, turvaamaan häneen ja hänen johtoonsa kaikissa oloissa.
Hän on uskollinen ja vahva turvamme, sanoo Eeva Kuronen.
Yhteensä kymmenen kertaa pää
aukaistiin.
Erään leikkauksen jälkeen tuli
epilepsia kohtaus. Tätä kohtausta
ei hänen päänsä olisi kestänyt.
Soitin seurakuntamme saarnaajalle. Hänen ja tyttäreni kanssa
teimme rukousketjun ja käsi
kädessä rukoilimme. Kohtaus
loppui siinä hetkessä eikä enää
uusia koskaan tullut. Mitään
estolääkkeitä ei tarvittu. Kiitos
Herralle rukousvastauksesta.
Toisen leikkauksen jälkeen,
aamulla kotona rukoillessani
ihmettelin, miksi minun pitää
huutaa Herran puoleen. Se oli
todellista rukoustaistelua Hengessä. Lähdin heti ajamaan Kuopion sairaalaan. Hänet oli viety
uudelleen leikkaussaliin kovien
tuskien vuoksi. Ompeleita oli
auennut ja auennut luuresektio,
jolloin aivot olivat siirtyneet
kallonpohjaan. Seurauksena oli
aivokalvontulehdus. Jumalan
silmät valvoivat kaiken aikaa ja
Hän laittoi minut rukoilemaan.
Kun mieheni siirrettiin pois
teho-osastolta osastolle, olin
hänen vierellään. Lääkäri kysyi:
”Mistä tämä mies on saanut voiman kestää nämä leikkaukset.”
Sanoin: ”Hänen puolestaan on
paljon rukoiltu.”
Tuli vuosi 2007. Syksyllä todettiin kasvaimien lisääntyneen.
Leikkausta ei voida suorittaa,
koska kasvain on kiinnittynyt
pääverisuonen ympärille.
Jälleen alkoi hätähuuto Herran
puoleen: ”Jeesus paranna hänet,
Jeesus pelasta hänet.” Tilanne oli
vaikea. Sain 2008 Herralta palvelijansa kautta sanan: ”Saat pitää
vielä häntä ja hän tulee uskoon ja
se tullaan jollakin tavalla sinulle
ilmaisemaan.”
Lääkärit eivät antaneet mitään toivoa. Elämässäni alkoi
luopumisen tuska. Jumalan Sana
sanoo, että aviopari tulee yhdeksi
lihaksi. Kun näitä siteitä aletaan
repimään irti, se on tuskaisaa ja
raskasta aikaa.
Alkoi rukoustaistelu Hannun
pelastumisen puolesta. Vaikka
sitä olinkin rukoillut uskoontulostani alkaen. Rakkaus läheistä
ihmistä kohtaan pani rukoile-
maan. Minne hän on matkalla?
Tässä sanonkin, että seurakunta on paikka, jossa saamme
rukoilla ja olla toistemme rinnallakulkijoina niin hyvinä, kuin
vaikeinakin päivinä.
Hannun maallista majaa riisuttiin kaikesta. Hänestä tuli
liikuntakyvytön ja sokea.
Mutta kiitos Jumalalle, Hän on
laittanut meihin oman henkensä,
joka janoaa Jumalaa. Hannu sai
elämänsä loppusuoralla luovuttaa
itsensä Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan käsiin. Hänen, joka
ristillä kuoli meidän syntiemme
tähden. Sovittaen ne omalla verellään. Kun rukoilimme Hannun
puolesta, kuului hänen suustaan
sanat: ”Kiitos Jeesus.” Noita
sanoja en ollut ennen hänen suustaan kuullut. Hän sai vastaanottaa
armahduksen.
Kesällä 2009 hän sai nukkua
pois. Seuraavana aamuna, joka
oli sunnuntai, menin seurakunnan kokoukseen. Siellä oli vierailevia puhujia Helsingistä. He
eivät tienneet asioistani mitään,
mutta Jumala tiesi. Kokouksen
lopussa tuli profetia:”Sinä, joka
olet menettänyt läheisesi, olet
kipuillut kuukausia, vuosia, mikä
on hänen osansa? Ole turvallisella mielellä, hän on minun luonani
levossa.” Tämä oli vahvistus
siihen, mitä Herra oli luvannut
keväällä -08, että hän tulee jollakin tavalla ilmaisemaan tämän.
Sain lohdutuksen ja levon
sydämeeni. Hannu on voittajana
perillä. ”Avuksesi huuda minua
hädän hetkellä, niin minä tahdon
auttaa sinua ja sinun tulee kunnioittaa minua.” Tämä Raamatun
kohta on totta.
Jumala on kasvattanut minua
uskomaan, luottamaan, turvaamaan häneen ja hänen johtoonsa
kaikissa oloissa. Hän on uskollinen ja vahva turvamme. Hän on
pitänyt minusta, lapsistamme ja
heidän perheistään huolta.
Yksin on ikävä tehdä matkaa,
mutta saan pyytää eteenkin päin:
”Jumalani tapahtukoon sinun
tahtosi elämässäni.”
Eeva Kuronen
Kuva: HM Ojala
.
6
Tohmajärvi Extra - Rakkauden ja toivon sanomaa
Uusi Elämä
Nro 5/2012
Jumalan rauha kestää
Lapsesta saakka sisimmässäni on ollut tietoisuus Jumalan läsnäolosta. Jeesukseen
ei meidän perheessämme
kellään ollut elävää yhteyttä,
mutta itselläni oli aika erikoinen tapa rukoilla. Ennen
nukkumaanmenoa hymyilin
kolme kertaa taivasta kohti.
Vasta aikuisena, uskoon tultuani ymmärsin, että nuo kolme hymyä olivat Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Kolmetoistavuotiaana tuo hymyily alkoi tuntua lapselliselta
ja maailma veti puoleensa. Tein
tietoisen ratkaisun irtisanoutua
Jumalasta. En halunnut olla hänen kanssaan missään tekemisissä. Huonoa itsetuntoa ja epävarmuutta piti pönkittää yrittämällä
olla jotain muuta. Jäljestäpäin
ajatellen piti vetää naamari ylle,
ettei kukaan näe sisään. Se on
tänäänkin monen ihmisen tapa
piiloutua totuudelta, jopa omalta
itseltään.
No, elämään tuli alkoholi ja
tupakka. Myöhemmin huumeitakin. Aluksi viikonloppuisin,
myöhemmin arkisinkin. Jos näyttäisin valokuvan noilta vuosilta,
ei voisi uskoa samaksi ihmiseksi. Oli lävistyksiä, hiusten väri
vaihteli mustan ja taivaansinisen
väliä. Vaatetus oli kuin pimeyden
porteilta. Mikä pahinta väitin
olevani ateisti. En halunnut uskoa
Jumalaan, mutta vaikka kuinka
kapinoin ja kielsin Hänet, niin
tietoisuus Jumalan olemassaolosta ei kuitenkaan kadonnut
sydämestäni.
Tohmajärvellä kiersi silloin
Helluntaiseurakunnan teetupabussi, jossa sai ilmaista teetä ja
pullaa. Siellä olisi ollut mahdollisuus keskustella ja saada apua
ihmisiltä, jotka halusivat auttaa
nuorisoa. Minulle kelpasi vain
ilmaiset tarjoilut. Tarjoiluista
kiitokseksi haukuin nämä ihmiset
pahanpäiväisesti.
Maailmanteillä kulkeminen
vei omanarvontunnon kokonaan.
Se toi häpeää, haavoja ja epävarmuutta.
Kaipasin valtavasti rakkautta,
mutta lähteet joista etsin olivat
vääriä. En voinut käsittää, että
vain Jeesus on se joka täyttää
kaiken tyhjiön ja kaipauksen. En
tuntenut koko Jeesusta.
Ajokortin saaminen oli jonkilainen pysäytys ja käänne elämässäni. Pidin ajamisesta niin paljon,
että olin lähes jatkuvasti kuskina,
kuka vain tarvitsi. Juominen
väheni. Mietoja huumeita käytin
vielä satunnaisesti. Elämä alkoi
vähän rauhoittua.
Tutustuin erääseen ihmiseen ja
hän kysyi: ”Tanja, uskotko Jumalaan?” Se kysymys lamaannutti.
Tuntui kuin olisin ollut läpinäkyvä. Ensimäinen ihminen jolle en
voinut valehdella sisimmässäni
olevaa tietoisuutta Jumalan ole-
Rukoilin Jeesusta ja pyysin anteeksi kaikki syntini. Sydämestäni kaduin. Sanoin, tule Jeesus minun sydämeeni asumaan. Ole Herrani ja
Vapahtajani. Annan koko elämäni sinulle, kertoo Tarja Jääskeläinen uskoontulostaan.
massaolosta. Ääneen sanoin: ”No
kai se Jumala on olemassa.” Siitä
alkoi prosessi kohti taivastietä.
Aloin pitkästä aikaa rukoilla.
Sain suoritettua kesken jääneen
ammattikoulun. Minusta tuli täysi
absolutisti. En pystynyt juomaan
pisaraakaan alkoholia. Tupakasta
vapauduin vähän myöhemmin.
Sain kaksi ihanaa lasta. Olin
rukoillut näitä molempia lapsia ja
he ovat Jumalan minulle antamia
lahjoja.
Silti jotakin puuttui. Kaipasin
enemmän. Sama henkilö, joka oli
minulta kysynyt; ”uskotko Jumalaan?” kysyi nyt: ”Oletkohan sinä
udestisyntynyt?”
En voinut käsittää mitä ”uudestisyntyminen” tarkoittaa.
Hammaslääkärin odotusaulasta
löysin traktaatin, jossa oli selitetty tämä asia. En ymmärtänyt
vieläkään. Aika kului ja eräänä
2002 alkuvuoden iltana, yksinäisyydessäni, aloin lukea ”Vain
yksi ainoa elämä” kirjaa. Tämän
kirjan kautta minulle selvisi mitä uudestisyntyminen on. Raamattu
kertoo meille siitä.
Joh. 3:3-7 ”Jeesus vastasi ja
sanoi: ”Totisesti, totisesti minä
sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä
Jumalan valtakuntaa. Nikodeemus sanoi hänelle: Kuinka voi
ihminen vanhana syntyä? Eihän
hän voi jälleen mennä äitinsä
kohtuun ja syntyä? Jeesus vastasi: Totisesti, totisesti minä sanon
sinulle: jos joku ei synny vedestä
ja Hengestä, ei hän voi päästä
sisälle Jumalan valtakuntaan.
Mikä lihasta on syntynyt, on liha;
ja mikä Hengestä on syntynyt, on
henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä
uudesti, ylhäältä”.
Rukoilin, tällä kertaa Jeesusta.
Pyysin anteeksi kaikki syntini.
Sydämestäni kaduin. Sanoin,
tule Jeesus minun sydämeeni
asumaan. Ole Herrani ja Vapahtajani. Annan koko elämäni sinulle.
Samassa ihana lämpöaalto kulki
päästä varpaisiini. Se oli PyhäHenki. Rauha täytti sydämeni
välittömästi. Tiesin, että jos nyt
kuolisin, niin pääsisin taivaaseen
Jeesus ei enää ollut tuolla jossakin kaukana, vaan hän olikin
minussa. Hän on siitä saakka ollut
kanssani.
Uskonnollisuudella ja elävällä
uskolla on valtava ero. Sain heti
halun kertoa tästä kokemukseta ja
elämän muutoksesta toisillekin.
Room. 10:9-10 ”Sillä jos sinä
tunnustat suullasi Jeesuksen
Herraksi ja uskot sydämessäsi,
että Jumala on hänet kuolleista
herättänyt, niin sinä pelastut;
sillä sydämen uskolla tullaan
vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan”.
Aikaisemmin en jaksanut lukea raamattua, koska en siitä
mitään ymmärtänyt. Tänä päivänä
se on minulle maailman mielenkiintoisin kirja. Siihen ei kyllästy.
Ihmisen oma järki ei pysty avaamaan raamattua, siihen tarvitaan
Pyhää Henkeä.
Joh. 10:10 ”Varas ei tule
Uusi Elämä
Nro 52012
muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan”. Tuon
yrityksen kohteeksi joutui minunkin elämäni.
Kiitos Herralle, olen saanut
olla kymmenen vuotta uskossa.
Näihin vuosiin on mahtunut
paljon iloa ja surua. Missään
elämänvaiheessa ei minun ole tarvinnut selvitä omassa voimassa,
eikä yksin.
Joh.14:27 ”Rauhan minä jätän
teille: minun rauhani - sen minä
annan teille. En minä anna teille,
niinkuin maailma antaa. Älköön
teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö”. Tuo Jeesuksen lupaama ja antama rauha
on täyttä totta. Ilman sitä en olisi
selvinnyt elämän myrskyistä.
1 Kor. 15:26 ”Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.”
Kuolemakaan ei ole horjuttanut
Jumalan antamaa rauhaa sydämessäni.
Uskoontultuani sain tutustua
isoveljeeni. Meillä on eri äidit
ja kasvoimme erillämme. Viisi
vuotta saimme olla sisko ja veli.
Eräänä päivänä poliisit seisoivat
ovellamme he kertoivat, että veljeni on löydetty kuolleena. Tätä
ennen mummo oli menehtynyt.
Pienin väliajoin lähdön hetki tuli
isäpuolelle, lasteni isälle, sekä
ystävälleni. Kun heidät kutsuttiin taivaan kotiin, olin heidän
luonaan yksin tuossa tilanteessa.
Niin vaikeita hetkiä kun ne olivatkin, Jumalan rauha ei sydämessäni horjunut.
Fil.4:7 ”Ja Jumalan rauha,
joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne
ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.”
Suru ja ahdistus voi lamata
koko elämän. Itsellenikin se
aiheutti unettomuutta, ruokahaluttomuutta ja rytmihäiriöitä. Tuskan viitta lepäsi ylläni ja painoi
alaspäin, mutta Jumalan rauhaa
se ei järkyttänyt.
Myöhemmin olin erään seurakunnan tilaisuudessa. Siellä
evankelista rukoili puolestani.
Hän ei tuntenut eikä tiennyt minusta mitään, mutta Herra joka
kaiken tietää ja näkee, puhui palvelijansa kautta. Hän sanoi mm:
”Tuskasi nostetaan sinulta pois”.
Siinä Jumala suuressa armossaan
nosti kaiken tuskan pois. Minut
vapautettiin kantamasta tuota
taakkaa. Herra teki tämän minun
itseni, mutta ennenkaikkea lasteni
vuoksi.
Sinä joka luet tätä kirjoitusta
ja olet jollain tavalla vaikeassa
tilanteessa. Niin oman kokemukseni ja Raamatun Sanan pohjalta
vakuutan sinulle, että Kaikkivaltiaan Jumalan käsi ei ole lyhyt
auttamaan. Hän näkee, tietää
ja kuulee, kun häntä avuksesi
huudat. Meillä on elävä Jumala.
Anna elämäsi Jeesuksen hallintaan. Saat saman Jumalan rauhan
sydämeesi, joka minäkin olen
saanut. Sinä kelpaat Jeesukselle
sellaisena kuin olet, minäkin olen
kelvannut. Herra tekee meistä
syntisiä, mutta armahdettuja
syntisiä.
1 Piet. 2:24-25 ”Joka itse
kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristinpuuhun, että me,
synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen
haavainsa kautta te olette paratut.
Sillä te olitte eksyksissä niinkuin
lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja
kaitsijan tykö.”
Tanja Jääskeläinen
Kuvat: HM Ojala
7
Tohmajärvi Extra - Rakkauden ja toivon sanomaa
Ritu Ylipahkalan stoori huumeista vapautumisesta on vetänyt monia pelastukseen
Ritun stoori
”Hei Jumala, täällä on Ritu.
Me ei tunneta toisiamme,
mutta mä oon kuullut, että sä
rakastat mua”, oli Ritun ensimmäinen rukous.
Riitta ”Ritu” Ylipahkala, tunnetaan entisenä narkkarina, josta
tuli Suomen Eduskuntaan sen ensimmäinen eduskunta-avustaja.
Ritu on vuosia kiertänyt puhumassa huumeiden käytön vaaroista ja uskoontulostaan kouluissa ja seurakunnissa.
Iloisen naisen tarina ei ole niitä
tavanomaisimpia.
Ritun isä kuoli hänen ollessaan vain 12-vuotias. Pian äiti
otti uuden miesystävän, joka ei
miellyttänyt Ritua ja niinpä ennen
niin rakas kilpaluisteluharrastus ja
koulunkäynti alkoivat jäädä.
Ritu muutti 15-vuotiaana kotipaikkakunnaltaan Imatralta
Helsinkiin. Hän alkoi liikkua jengissä, johon kuuluivat olennaisena
osana huumeet ja runsas alkoholin
käyttö. Ritu kävi samaisen porukan kanssa aina Tanskassa asti
hakemassa kokemuksia ja ”laajentamassa tajuntaa.”
- Mun tajunta laajeni kyllä,
mutta kovasti väärään suuntaan,
Ritu kertoo.
- Lensin ulos kodista, koulusta
ja yhteiskunnasta. Lopulta musta
tuli sekakäyttäjä. Käytin viinaa
ja pillereitä sekaisin ja kaikkia
mahdollisia huumeita, mitä oli
saatavilla.
Trippien aiheuttamat aistiharhat ja pelkotilat olivat Ritulle
arkipäivää.
- Joskus mä pelkäsin raitiovaunussa, että joku ampuu mut. Se oli
hirveä tunne.
Ritu alkoi myös nähdä korok-
keita Mannerheimintiellä ja käveli
sitä pitkin jalkojaan nostellen.
Viimein Ritu joutui psykiatrin
puheille. Hän sai pillereitä ja
terapiaa, mutta palasi useiden
hoitojaksojen jälkeen aina yhä
uudelleen takaisin kadulle.
- Mietin, että mikä mun elämäni tarkoitus oikein on. Että
pitäisiköhän vetää pää täyteen ja
teilata ittensä. Mutta sitten mä
tapasin pari entistä narkkaria. He
pyysivät mua lähtemään Vihreään
Keitaaseen teetuvalle juomaan
teetä ja keskustelemaan. Mä ihmettelin ja kysyin, ett onks niillä
joku enkelitrippi päällä, kun ne
puhu Jumalasta.
- Mä ajattelin silloin, että uskovaiset on kaikki jotain jauholakkeja, kummajaisia menneeltä
vuosisadalta. Mutta nää äijät
eivät olleetkaan mitään sädekehäkiillottajia. Se kolahti.
Ritun stoori kulki lievemmistä
huumeista vahvempiin, mutta niiden jälkeen hän pääsi kokemaan
vahvinta laatua; Pyhän Hengen
voimaa, kun Jeesus pelasti.
Ritu osaa ottaa yleisönsä ja
kouluvierailuissa hän saa nuoret
kuuntelemaan hiiskumatta luentoa
huumeiden vaaroista.
- Joskus, jos kundit ei oo hiljaa, mä sanon että ”Monot ojennukseen, kundit, tai mä tuun ja
pussaan teitä!” Johan hiljenevät,
Ritu nauraa.
Vilkas Ritu on omien sanojensa
mukaan vähän rauhoittunut. Entisestä rääväsuusta on kasvanut
ajan kanssa ihan mallikelpoinen
kansalainen.
- Olen kiitollinen ja onnellinen
siitä, mitä olen saanut. Mutta kyllä
mulla on jalat tukevasti maassa.
- Jumala rakastaa jokaista,
kunnon kansalaista ja renttua.
Sinuakin.
Teksti ja kuva:
Leena Kataja
Ritu Ylipahkala ja
Marja-Liisa Tykkyläinen
vierailevat Tohmajärvellä
26-29.7.2012
.
8
Uusi Elämä
Tohmajärvi Extra - Rakkauden ja toivon sanomaa
Nro 5/2012
Anneli Varosen
todistus
Muutin Tohmajärvelle Helsingistä 1973 avioliiton myötä ja
olen viihtynyt hyvin. Minusta
tuli maatalon emäntä ja sitä
elettiin tavallisissa merkeissä
kunnes 9 vuoden päästä mieheni
kuoli. Veikko
Anneli Varonen Kuva: HM Ojala Se ei tullut ihan yllätyksenä, mutta
silti se oli kova paukku. Lapset olivat alle kymmenen vuotiaita ja minulla ei ollut kunnon ammattia. Se
pisti vähän miettimään miten tästä
eteenpäin. Tulin siihen tulokseen,
että nyt tarvitsen apua ylhäältä,
joten nöyrryin Jumalan edessä ja
pyysin apua koska tiesin että Hän
on olemassa, mutta olin elänyt Hänestä erossa ja se on suurin synti
ja kaikki huonot teot johtuvat siitä, joten halusin luovuttaa elämäni
Jeesuksen käsiin. Minä sain kodinhoito- ja lomitusapua ihmisiltä,
jotka sattuivat olemaan uskovia.
Näiden ihmisten kautta rohkaistuin lähtemään Mäkipirtille
hengelliseen kokoukseen. Siellä
minun puolestani rukoiltiin ja
sain vahvistusta uskonelämääni.
Olen kiitollinen Jumalalle, että
hän johdatti minut helluntailaisten
rukouspiiriin. Sain opetusta ja uusia
ystäviä, jotka jaksoivat rukoilla
perheeni puolesta ja sain heille
soittaa milloin tuntui siltä etten
jaksa eteenpäin ja aina sain avun.
Jossain vaiheessa Herra täytti minut
Pyhällä Hengellä, joka on Jumalan
antama voima uskoville.
Asiani järjestyivät pikkuhiljaa.
Sain töitä kunnasta ja paljon muutakin apua elämän tilanteisiini. Kaikkiin asioihin on tullut vastauksia ja
on ollut turvallista luottaa Jumalaan
ja ottaa askeleen kerrallaan.
Uskoontultuani sain iankaikkisen elämän ja tietoisuuden taivaaseen pääsemisestä elämäni loputtua.
Siellä saan nähdä Jeesuksen kasvoista kasvoihin.
Tämä on elämän tärkein asia on,
että ihmisen täytyy tehdä ratkaisu
Jumalan puoleen täällä maan päällä
silloin, kun Hän kutsuu ottamaan
pelastus vastaan.
Kukkien ja mehiläisten aikaa
Kallis hunajan pisara
Tohmajärven Jees-kerholaisia Veikko Riikosen mehiläistarhalla oppimassa luonnon ihmeitä.
Kevään ja kesän aikana näemme kukissa mettä ja siitepölyä
kerääviä mehiläisiä ja kimalaisia. Niiden merkitys luonnolle ja ihmisille on tunnettu
tärkeäksi jo vuosituhansien
ajan.
Myös Raamatussa mainintaan hunajasta ainakin kymmenessä eri
kohdassa. Sananlaskussa kehotetaan: Syö hunajaa, poikani, sillä
se on hyvää ja mesi on makeaa
suussasi. Samankaltaiseksi tunne
viisaus sielussasi; jos sen löydät,
on sinulla tulevaisuus ja toivosi ei
mene turhaan. Snl 24:13,14.
Myös Psalmissa on vertaus
Jumalan sanan totuudesta ja viisaudesta, että ne ovat ”makeammat hunajaa ja mehiläisen mettä”.
Ps. 19:10,11.
Jesaja ennusti Immanuel-merkkiin liittyvänä: Voita ja hunajaa
hän syö siinä iässä, jolloin hän
oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän. Jes 7:15
Mehiläisten keräämä hunaja
on arvokas luonnontuote ja sitä
käytetään nykyisin monella tavalla ravintona ja energian antajana. Vähemmälle huomiolle on
jäänyt mehiläisten osuus kasvien
pölyttäjinä.
Viimeisin Pro gradu – tutkimus
pölytyksen merkityksestä on tältä
vuodelta. Tässä laajassa tutkimuksessa todetaan, että pelkästään
eräiden kaupallisten viljely- ja
puutarhakasvien kohdalla pölytysarvo on yli 3-kertainen hunajaan verrattuna. Mehiläinen on
arvokas pölyttäjä myös luonnonkasveille. Mustikan ja puolukan
pölytysarvo on Suomessa vuosittain lähes neljä miljoonaa euroa.
Kun on laskettu kaikki pöly-
tysten tuottama hyöty, voidaan
verrata, että kasvien saama mehiläispölytyksen arvo on jopa
11,5-kertainen hunajan arvoon
verratessa.
Tarhattu mehiläinen (Apis
Mellifera) lisää monien tärkeiden
suomalaisten viljely-, puutarhaja metsäkasvien satoa ja sadon
laatua.
Joidenkin kasvien pölytys,
kuten omenan, on lähes täysin
tarhamehiläisten varassa ja vailla
mehiläispölytystä useiden viljelyskasvien satomäärät putoaisivat
dramaattisesti.
Omenan lisäksi muiden hedelmien, kuten kirsikan, luumun ja
päärynän sadon määrää mehiläispölytys voi lisätä lähes puolella.
Mehiläiset ovat tärkeitä puutarhakasvien pölyttäjiä. Ilman niitä
hedelmät ja marjat olisivat har-
valukuisia ja epämuodostuneita.
Suosioon noussut pensasmustikka
hyötyy erittäin paljon mehiläispölytyksestä. Myös herukat,
vadelmat ja avomaankurkku ovat
merkittäviä hyötyjiä.
Eri kasveista saatu hunaja on
rakenteeltaan, väriltään ja maultaan erilaista. Tämä rikastuttaa
hunajavalikoimaamme.
Kun mehiläiset tällä tavalla
huolehtivat luonnon tasapainosta,
kasvien hyvinvoinnista ja saamme
myös osamme hunajasadon energiasta, meidän on sitä suuremmalla syyllä aina muistaa Luojamme
meille ihmisille antamaa tehtävää;
viljellä ja varjella luomakuntaa.
Teksti ja Kuva:
Veikko Riikonen
Tietolähteenä käytetty Pro gradu-työ:
Lehtonen 2012, Helsingin yliopisto
.
Sinä voit pelastua – uudestisyntyä!
On hyvä pysähtyä miettimään
elämän tarkoitusta. Voit asettaa
itsellesi muutamia kysymyksiä:
Miksi elän? Mikä on elämäni tarkoitus? Onko elämää ajallisen
elämän jälkeen? Onko Jumala
todella kaiken Luoja?
Usko Jeesukseen antaa todellisen identiteetin. Löydät yhteyden Luojaasi. Usko Jumalaan
luotaa pitkälle - elämään kuoleman jälkeen.
On olemassa vain yksi pelastuksen perusta ja vain yksi
tie taivaaseen, ja se on Jeesus.
“Eikä ole pelastusta yhdessäkään
toisessa; sillä ei ole taivaan alla
muuta nimeä ihmisille annettu,
jossa meidän pitäisi pelastuman”
(Apt. 4:12). Tuo nimi on Jeesus.
Jumalan puolelta kaikki on
valmista. Sinun tulee vain ottaa
vastaan taivaan lahja. “Sillä niin
on Jumala maailmaa rakastanut,
että hän antoi ainokaisen Poikan-
sa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä” (Joh. 3:16).
Pelastuminen on yksinkertaista
ja helppoa jokaiselle. Raamatussa
sanotaan: “Sillä jos sinä tunnustat
suullasi Jeesuksen Herraksesi ja
uskot sydämessäsi, että Jumala
on Hänet kuolleista herättänyt,
niin sinä pelastut, sillä sydämen
uskolla tullaan vanhurskaaksi ja
suun tunnustuksella pelastutaan”
(Room. 10:9-10).
Voit rukoilla kanssani syntisen
rukouksen, jos haluat tulla uskoon: “Jeesus, tunnen kurjuuteni
ja syntisyyteni Sinun edessäsi.
Uskon, että olet kuollut minun
syntieni tähden ja että sinä olet
ylösnoussut kuolleista, jotta minulla olisi iankaikkinen elämä.
Kiitos, että annat anteeksi kaikki
syntini ja tulet elämääni. Kiitos
siitä, että veresi puhdistaa kaikki
syntini ja että saan uudestisyntyä
Pyhän Hengen kautta Jumalan
lapseksi. Amen.”
Ota yhteyttä paikkakunnallasi toimivaan elävään seurakuntaan. Se on tärkeää, jotta
voit kasvaa uskossa yhdessä
toisten uskovien kanssa. Voit
ottaa yhteyttä myös lehtemme
toimitukseen. Autamme sinua
löytämään asuinalueeltasi sinulle sopivan uskovien yhteyden.
Pauli Kemi,
Uusi Elämä
Nro 52012
9
Tohmajärvi Extra - Rakkauden ja toivon sanomaa
Pyhäselän Majakka
Olemme harrastelija nukketeatterilaisia. Anneli Lahikainen (Helsingin Saalemin
evankelista) toi Joensuuhun
oppia miten tehdään nukketeatteria. Terttu Hiltunen
(Joensuun Helluntaiseurakunnan lapsityön johtaja)
viritti viikonloppu ”leirin”
jonka aikana opettelimme
tekemään keppinukkeja sekä harjoittelimme nuken
käyttöä peilin edessä. Nukkehan pitää saada eläväksi
pienin liikkein.
Siellä leirillä sain kutsun evankelioimaan nukketeatterin kautta. Itse saan olla piilossa ja nuket
näyttelee, mikä mahdollisuus!
Uskomattomalle tämä kuulostaa,
kun lapsenakaan en leikkinyt nukeilla. Mutta kissani Kalle joutui koville kun riisuin ja puin ja
työntelin sitä nukenvaunuissa.
Yksin tämä työ ei onnistu.
Aila Kaikkonen oli myös samalla leirillä. Tiesin Ailan taitavaksi
ompelijaksi ja käsillä tekijäksi
pyysin häntä räätälimestariksi.
Aila lupasi tulla mukaan. Hän on
puvustanut nuket eri rooleihin.
Voin vain ihailla hänen taidokkuuttaan ja kekseliäisyyttään.
Aila paljasti minulle jokin aika
sitten. Hän oli sanonut Jumalalle, että tuohon teatteriin minä
haluan mukaa. Mutta pyytääkö
Anita?
Lisäksi tiimiimme kuuluu iso
joukko auttavia ihmisiä, joka ovat
muka cd:n teossa ja ohjelmien
esityksessä. He antavat äänensä
roolihahmoille. Cd:n tekokaan
ei aivan kaikilta onnistu. Monenlaisia taustaääniä, puhetta,
musiikkia eläinten ääniä jne.. jne..
Kotitiloissa äänittäminenkin tuo
omat haasteensa, häiriötekijät on
huomioitava. Jopa kellon tikitys
kuuluu nauhoitteissa. Mutta kaikesta huolimatta kaikki tämä on
antoisaa ja hauskaa.
Annelilta saimme näytelmän
Nukketeatteriseurue, jossa näkyy edustajia niin Tohmajärveltä, Pyhäselästä, muinaisesta Baabelista kuin Taivaastakin. Anita Keinänen
- kirjoittaja - on äärimmäisenä oikealla, Aila Kaikkonen edessä vasemalla.
Opetuslapset myrskyssä. Se oli
näytelmä, jolla läksimme liikkeelle. Valmiita kertomuksia olemme
myös muunnelleet teatterille
sopivaksi.
Aiheet näytelmiin tulevat
Raamatusta. Ne ovat raamatun
kertomuksia, tapahtuneita tosiasioita. Itsekin olen kirjoittanut
muutaman näytelmän. Viimeisin
niistä on Pääsiäisen näytelmä,
Hauta on tyhjä. Se on ihmeellistä,
sanoja vaan alkaa tulla, kirjoitan
niitä kynällä paperille ja tarkistelen Raamatusta, että ovat niin
kuin Raamattu sanoo. Tietysti jää
keksimisellekin sijaa kun ajatukset muuttaa näytelmäksi ja vielä
Daniel kollegoidensa syytettävänä kuningas Daarejaveksen edessä.
lapsille tarkoitetuksi. Tallin ihme
näytelmässä tuli sisäinen halu
kirjoittaa, miten Jumala valmisteli
Jeesuksen syntymää, ennusmerkein. Se ei alakaan tutusti keisari
Augustukselta tuli käsky.. vaan se
alkaa ihan muualta.
Olemme käyneet mm. erilaisissa lasten tapahtumissa, leireillä,
kouluissa, talvitapahtumissa, Joenyössäkin olimme kerran. Kierrämme ympäri maakuntaa sinne
minne kutsutaan, mahdollisuuksien mukaan. Viimekesänä olimme
Ähtärissä lastenleirillä. Reissut
ovat olleet valtavia kokemuksia.
Saadaan konkreettisesti huomata,
että kuljemme edeltä valmistetuil-
la teillä ja Pyhän Hengen läsnä
olo on niin todellista. Voiko sen
parempaa ollakaan?
Haluamme viedä sanomaa
Jeesuksesta! Rukoillen teemme
tätä työtä. Rukouksemme onkin,
että ihmiset niin pienet kuin suuret ymmärtäisivät, että Jeesus on
TOTTA.
Jeesus rakastaa ihmistä ja
antaa anteeksi pahat tekomme,
vapauttaa syntitaakasta ja luo
uutta, onhan hän Jumalan Poika
Vapahtaja. Jeesus rakastaa meitä
niin paljon, että kärsi rangaistuksen puolestamme ristillä.
Tänä päivänä ihmiset kokevat
turvattomuutta, ahdistusta. Mo-
nissa perheissä on kaikenlaista
vaikeutta ja rikkinäisyyttä.
Jeesus on luvannut antaa yltäkylläisen elämän. Ehkei tämä
tarkoita rikkauksia, menestystä
tai lottovoittoa. Jeesus eheyttää
sisäisesti ja ulkoisesti niin, että
ihmisellä on turvallinen olo ja
hänen on hyvä olla.
Tämä innoittaa meitä lähtemään kertomaan sinulle maailman
tärkeimmästä asiasta. Jeesus antaa
anteeksi ja rakastaa sinua. Uskotko tämän?
Teksti: Anita Keinänen
Kuvat: HM Ojala
Jeesus ilmestyy myrskyssä opetuslastensa avuksi.
Uusi Elämä
Tohmajärvi Extra - Rakkauden ja toivon sanomaa
10
Ve
ka
n
VERSTAS
VEKAN VERSTAS
Autojen ruostevaurio
ja muut korjaukset
puhelin: 040 573 8824
osoite: Onkamontie 462
Tohmajärvi
Ravintola WÄKÄ
PITOPAIKKA isompiinkin tarpeisiin
TILAISUUDET niin ilossa kuin surussa
Meiltä saat kaikki PITOPALVELUT
Maittava LOUNAS arkisin noutopöydästä 7.90e
Kauppakatu 5 TOHMAJÄRVI Puh. 044 5550464
Nro 5/2012
Uneni Kadotuksesta
Me ymmärrämme ja tiedämme Raamattua lukeneina sen,
että on olemassa Taivas ja on
olemassa Helvetti. Jokainen
ihminen, joka ei ota Jeesusta
Pelastajana vastaan on menevä
Kadotukseen.
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka
häneen uskoo, hukkuisi (joutuisi
Kadotukseen), vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä. (Joh. 3:16).
Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. (Mark. 16:16).
En omalla kohdallani aikaisemmin pystynyt sitä niin syvällisesti
ymmärtämään, millainen paikka se
on, vaikka on tietoa Tulijärvestä ja
siitä tuskasta. Näissä ajatuksissa,
eräänä iltana muutamia kuukausia
sitten, pyysin Jumalalta: ”Näytä
minulle Helvetti, että voisin toisille
kertoa ja pystyisin sitä painottamaan syvällisemmin, kuin mitä
me omalla järjellämme pystymme
ymmärtämään.”
Tiedän, että Raamatussa puhutaan Tulijärvestä, Helvetin tulesta
ja millainen se piina tulee olemaan.
Kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki
hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ja
hän huusi sanoen: ’Isä Aabraham,
armahda minua ja lähetä Lasarus
kastamaan sormensa pää veteen
ja jäähdyttämään minun kieltäni,
sillä minulla on kova tuska tässä
liekissä!’ (Luuk. 16:23-24).
Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien
ja huorintekijäin ja velhojen ja
epäjumalanpalvelijain ja kaikkien
valhettelijain osa on oleva siinä
järvessä, joka tulta ja tulikiveä
palaa; tämä on toinen kuolema.”
(Ilm. 21:8).
Sanoin kyllä jo kuitenkin Jumalalle, että jos ei nyt kuitenkaan
(tarvitsisi asiaa kokea). Mutta meni
siinä muutamia päiviä ja sitten
Veikko
Ryynänen
eräänä yönä näin unen. (Unessa)
oli sellainen tilanne; (näin miten)
alkoi mustat pilvet tulemaan, koin
se tarkoittavan ehkä että oma aikani
tässä maailmassa päättyy, mutta
vaikka olin ollut uskossa jo vuosia, siinä tilanteessa (kokiessani jo
kadotuksen toivottomuuden) tunsin
olevani langenneessa tilassa, ja
minulla ei ollut mitään perusteita
selittää tai puolustella tilaani, vaan
koin, että olen itse itseni tuominnut
niillä teoilla, jotka olivat sattuneet,
ennekuin tulin siihen kuolemaan
(unessa). Jäi pari asiaa mieleeni;
(1) tämä on ikuinen, tälle ei ole
muutosta, minä tulen aina olemaan tuossa paikassa, johon olen
joutunut.
Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää
pois minun tyköäni, te kirotut,
siihen iankaikkiseen tuleen, joka
on valmistettu perkeleelle ja hänen
enkeleillensä. (Mat.25:41).
Ja perkele, heidän villitsijänsä,
heitetään tuli- ja tulikivijärveen,
jossa myös peto ja väärä profeetta
ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät,
aina ja iankaikkisesti. (Ilm 20:20).
Ja heidän vaivansa savu on
nouseva aina ja iankaikkisesti,
eikä heillä ole lepoa päivällä eikä
yöllä, heillä, jotka petoa ja sen
kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.
(Ilm.14:11).
(2) Se toivottomuus, se tuska!
Siihen tuli sitten joku mies minun
viereeni ja otti veitsen ja kävi leikkaamaan paloja minun kädestäni.
Siinä käsitti, että minulla ei mitään
mahdollisuutta vastustaa mitään.
Minulla ei ole omaa tahtoa. Minä
en pysty tekemään mitään. Nuo
henkivallat, jotka tulevat siellä
vaikuttamaan ikuisuuden, ovat
vastustamattomia, niille en pysty
mitään, minulla ei ole mitään
keinoa puolustautua niitä vastaan.
Kun sitten heräsin tuosta unesta,
tunsin suurta kiitollisuutta Jumalaa
kohtaan, että saan olla vielä Jumalan lapsi, kulkien tätä tietä.
Kokemukseni kannustaa minua
kilvoittelemaan, lähestymään Jumalaa, mutta myös ennenkaikkea
-jonka takia halusinkin sen kokeaolemaan enemmän Hänen käytössään, olla varoittamassa ihmisiä
siitä, minne ihminen on menossa
ilman Jumalaa. Ikuisuus erossa
Jumalasta, tuskassa ja vaivassa,
toivottomuudessa!
Jos sinä tunnustat suullasi
Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella
pelastutaan. (Room.10:9-10).
Sillä ”jokainen, joka huutaa
avuksi Herran nimeä, pelastuu.”
(Room. 10:13).
Teksti ja kuva: HM Ojala
Voit kuunnella ja katsella Veikon
kertomuksen unestaan netissä:
http://especial.tv/2012esp22
Uusi Elämä
Nro 5/2012
11
Rakkauden ja toivon sanomaa / Ilmoitukset
On laiva valmiina lähtöön Talikkajärven rajavartioaseman uusi elämä
Hoilolan Rajavartioasema on
nyt Sanan Keidas. Sanan Keitaan syntyminen on totisesti
Jumalan ihme!
Lapsuuden lauluja. Jäähyväisten
äärellä. Taakse jää paljon. Edessä on vielä enemmän.
Kun nousee purjeet purren ja
köydet irroitetaan. Ystäviä jää
tänne ja uusia tulee uudella
kotiseudulla.
Oikea ystävä on kuitenkin aina
lähellä ja hänellä on paikka sydämessä mihin tahansa ankkuri
lasketaankaan.
Jokainen päivä on uusi mahdollisuus. Tulevaisuus on toivoa
täynnä. Ja Majakan Valo paistaa
kirkkaasti. Sinne suunnataan,
sitä kohti kuljetaan. Kotisatamaan saavutaan.
Eräänä päivänä päättyy elämä
täällä. Hetken kestää tämä elämä.
Kyynelin kylvetään, riemuiten
leikataan. Kyyneleet kuivataan
Kotisatamassa. Siellä ei enää
kyyneleitä. Ei tuskaa. Ei kipua.
Iankaikkinen elämä.
Rakkaus ei kuole koskaan. Toivothan, vaikka ei toivoa olisi.
Uskothan, vaikka uskoa ei olisi.
Rakastathan, vaikka ympärilläsi
myrskyää.
Kesäkonferenssi
Tukholmassa
Löftets kyrka,
Storg. 27, T-Solna
28.6.- 1.7.2012
klo 16.00 ja 19.00
Roger Larsson
Curt Johansson
Barbro Erling, Pauli Kemi
Kjell Eldensjö,Vesa Kemi
www.agapemission.net
Sirpa Tervahauta
Kylmyys ja kovuus lyö vasten kasvoja, toisinaan. Mutta
rakkaus voittaa. Ja viimeisenä
päivänä..
Tehdään tätä matkaa yhdessä
-vain hetken se kestää. Puhtaisiin, valkoisiin vaatteisiin
meidät puetaan. Iankaikkiseen
iloon pääsy avataan.
Elettiin marraskuuta vuonna
2011. Jumala alkoi vaikuttamaan erään liikemiehen sydämessä hanketta, jossa ei ensin
tuntunut olevaan minkäänlaista
järkeä. Hankkia vanha rajavartioasema jostain syrjäseudulta.
Loppiaisena 2012 kauppakirjat
olivat allekirjoitettuna. Jumala
oli vahvistanut tämän hankkeen
useiden henkilöiden kokemusten
kautta. Olimme rohkealla mielellä, Jumala oli edellä kulkijana ja Hänen tahtonsa oli, että
suunnitelmat etenevät ripeästi,
pienestä vastuksesta huolimatta.
Kaikki oli valmista ja saimme
järjestää ensimmäiset raamattupäivät 9.-13.3.2012. Kiitos kuuluu Jumalan näyn valtaamille
talkoolaisille!
Tänään täällä Pohjois-Karjalan
Rakkaassa Jeesuksessa se on
aivan jokaiselle mahdollinen.
Uusi taivas ja uusi maa. Tervetuloa! Lähde matkaan!
Uusi Elämä
ohjelmat TV7:ssä
Tue TV-työtämme
Tili: 800016-70845842
IBAN: FI27 8000 1670 8458 42
Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3
Sanan, rukouksen ja ylistyksen illat Turussa
Martin kirkossa tiistaisin klo 19.00
Puhuu: Tuula Ekbom ja vieraina julistajia
kautta Suomen. Henkilökohtainen rukouspalvelu sairaiden ja muiden asioiden puolesta.
Lisää infoa tilaisuuksista:
www.ilpoistenpiiri.net
Tuula
Ekbom
Olet sydämellisesti tervetullut!
TOIVO
Itäinen Pitkäk. 42, Turku
Puh. 02-2317 800, 040-965 37 03
Sunnuntai klo 16.00
Keskiviikko klo 18.00. Ma-Pe klo 12.00
Kalle Vihonen, Juha Lehtiö, Sirpa Ahti ym.
Sirpa Tervahauta
Ti 26/6 klo 22:40 Profeetallisuus
Su 8/7 klo 19:30.Ti 17/7 klo 22:40
Su 5/8 klo 19:30. Ti 14/8 klo 22.40
Näkyy myös netissä: www.tv7.fi
Hoilolan Rajavartioasema on nyt Sanan Keidas.
vaaramaisemissa, Suomen van- ihmisten Sanan Keidas on perushinman matkailutie Via-Karelia tanut näkynsä Jumalan Sanaan.
- Runon ja Rajan tien varrella, Raamattupäivät, hengelliset juhKorpijärven rannalla, 70 km lat ja leirit ovat kaikenikäisten
Joensuusta sijaitsee Keidas jossa Pyhän Hengen kohtaamisen ja
voimme yhdessä kaikkien Juma- virvoittumisen paikkoja. Näiden
lan lasten kanssa kokea taivaal- ohessa Sanan Keidas tarjoaa
puitteet järjestää lomanviettopallisen vartiomajan uutta elämää!
Sanan Keitaan tärkein anti on veluja yhteisöjen tarpeisiin, valtarjota mahdollisuus Jumalan mistujaisjuhlista sukujuhliin jne.
kohtaamiseen. Tämä kaikkien Leo Lehmus
Messiaan
Jerusalem
Äänitteen laulut ja soitto vievät sinut Israelin kansan juhlien sykkeeseen. Ilon ja surun
sävelet saavat myös juutalaisen äänensävyn Messiaan
Jerusalem – äänitteellä, jonka laulut ovat Vesa Kemin ja
Markku Ylipään käsialaa, paitsi kaksi laulua.
Rauno Helppi
Toivossa 12/8
Su 12/8 klo 16.00 ja 18.00
Rauno Helppi
Puh. 040 965 37 03 - Katso myös netistä
Tilaisuuksia Turussa (vas. reura): www.uusielama.net
Huom! Kesäaikana ei joka sunnuntai kokousta.
Messiaan Jerusalem CD
Nyt tarjoiushintaan 15 € + pk
Tule Pauli Kemin ja Timo Hakkaraisen mukana
Israeliin 4.- 11.11.2012
Jerusalem - Kuollut meri, Masada
- Golan- Nasaret - Karmel - Haifa
Hinta: 13400 kr, noin 1485 €
Hintaan sisältyy: Suora lento Arlandasta, hyvät
juutalaiset hotellit, puolihoito, monipuolinen
retkipaketti, sisäänpääsymaksut ohjelman
Timo Hakkarainen,
mukaisesti ja suomenkielinen opas.
Suomalaisen helluntaiseurakunnan,
Vierailemme messiaanisessa seurakunnassa.
Finska Filadelfian
Varaamme aikaa myös virkistymiseen. Rukous- johtaja
hetkiä matkan eri kohteissa ja tilaisuuksia
hotelleissa. Matkan tekninen järjestäjä on
Israel Tours AB. Matkaesite ja ilmoittautumiskaavake on netissä: www.uusielama.net
Ilmoittaudu heti!
Pauli Kemi, puh. 0400 959 765 –
S-posti: [email protected]
Ruotsissa puh. 08-779 35 10, 072-531 88 11
Pauli Kemi, pastori
ja toimittaja
Kysy myös matkaa Lehtimajanjuhlaan 30/9.- 7/10.2012
Todella edullinen matka. Pieni ryhmä.
Tilaukset: 040-960 85 35
[email protected]
www.vesakemi.fi
P. 02-2317 800, 0400 422 777
S-posti: [email protected]
www.uusielama.net
SURUADRESSIT
A4 koko, kelmussa,
10 kpl 35€ tai 30 kpl 99 €
1-os.kortit 200 kpl 20 €
2-os.kortit a 1 €
Kristillinen divari,
yli 11 000 kirjaa!
Myyn 44 vuotiaan
postimyynnin/krist.divarin.
www.postimyynti-kivioja.net
Puh. 050 - 400 7142
SATEET LÄHETÄ
Rukouspalvelun ja ylistyksen ilta Seinäjoella joka keskiviikko klo 19.00
MUKANA:
Martti Kallionpää, Timo
Närhi, Ville Pitkänen,
Jaakko Huttunen
MUSIIKKI:
Ylistysryhmät
Martti Kallionpää
www.seinajoenhelluntaiseurakunta.fi Helluntaiseurakunta, Vellamonrinne 1 Tervetuloa!
Uusi Elämä
Nro 5/2012
Uusi Elämä on yhteiskristillinen,
riippumaton herätyslehti, joka
ilmestyy kerran kuukaudessa,
vähintään 10 kertaa vuonna
2012. Tilausmaksu on 35 euroa/
vuosi.
Postiosoite:
Uusi Elämä
PL 755, 20101 Turku
Puh. 02-2317 800 Vastaava toimittaja:
Pauli Kemi, puh. 0400 959 765
E-mail: [email protected]
Toimitus:
Heljä Ahjovaara-Steck
Ahjovaara-Steck(at)kolumbus.fi
Tämän lehden tekemisessä
mukana myös:
Ryhmä Tohmajärven
helluntaiseurakunnasta,
Anja Örtlund ja Sirpa Ahti
Tilitiedot:
Sampo 800016-70845842
IBAN: FI27 8000 1670 8458 42
SWIFT - BIC: DABAFIHH
Tilaukset ja osoitemuutokset:
Sirpa Ahti, puh. 02-2317 800
Puh. 0400-422 777
E-mail: [email protected]
Ilmoitukset:
Netissä mediatiedot
www.uusielama.net
Pauli Kemi, puh. 0400-959 765
Postiosoite Ruotsissa:
Box 135
S-125 23 Älvsjö, Sverige
Puh. 072-531 88 11
Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3
Painos: 15 000 kpl
Etusivun kuvat: Hanna
Tarkiainen ja Hannu Ojala
Painopaikka: Tidnings
Tryckarna Ab, Mariehamn 2012
UUSI ELÄMÄ -lehti on myös
elektronisessa muodossa (pdf)
taltioitu lehden kotisivulle:
www.uusielama.net
Uusi Elämä -lehti ei vastaa pyytämättä lähetetystä materiaalista.
Jos sinulla on ehdotuksia julkaistavista uutisista ja muista kirjoituksista, niin ota yhteyttä lehden
toimitukseen sähköpostitse:
[email protected]
Seuraava Uusi Elämä -lehti
ilmestyy noin 10.-15.8.2012
Huutavan ääni erämaassa
Tänä kesänä toista näytäntökautta
esitettävä
“Helena Konttinen, Karjalan profeetta”-kesäteatterinäytelmä on Hyvinkään
kirkkoteatterissa
ensimmäinen, jonka keskiössä on naisjulistajan
elämä ja kasvu tehtäväänsä. Aikaisemmissa, suosituissa esityksissä on käyty
läpi tunnettuja kristillisen
kirkon vaikuttajia Franciscus Assisilaisesta Martti Lutheriin.
Helena Konttisen elämää
ja julistusta käsittelevä
kirkkodraama sai ensi-iltansa viime vuonna, Helena Konttisen syntymän 140
v. syntymäpäivänä. Tämän
vuoden esityksistä osa
näytelläänkin Parikkalassa, osana perinteisiä Saaren Orpokotipäiviä ohjaaja
Jouni Laineen johdolla.
Hyvinkään seurakunnan
kirkkoteatteriohjaaja Jouni
Laine vetää näytelmäproduktioita konkarin ottein.
Hänellä on hallussaan Suomessa vielä toistaiseksi
ainutlaatuinen kirkkoteatteriohjaajan virka.
Kirkkoteatterin
kehittyminen
Jouni Laine opiskeli kirkkodraamaa kirkon nuorisotyön koulutuksen yhteydessä. Jatkoksi hän opiskeli
teatteri-ilmaisua Helsingin
ammattikorkeakoulussa.
Hyvinkäällä Laine alkoi kehittää kirkkodraamaa nuorisotyön menetelmänä vuodesta 1982. Teatteri Beta on
tuottanut kirkkodraamoja,
jotka ovat olleet suosittuja
ja joiden näyttelijäjoukko
edustaa kirkon ja hengellisen elämän eri laitoja vapaista suunnista ortodokseihin. Vakaumuksen puute
ei ole ollut este osallistua
näyttämötyöskentelyyn. Itseään Laine kuvaa körtiksi.
Suomessa on esitetty
90-luvulta alkaen satoja
erilaisia pääsiäispassioita,
joihin paikalliset seurakuntalaiset ovat päässeet osallistumaan eri tavoin. Laineen
mukaan pääsiäispassioon
osallistuminen on monille
näytelmäharrastajille keskei-
Helena Konttisen elämää kuvaava näytelmä Hyvinkäällä.
nen osa pääsiäisenviettoa ja
pääsiäispassiot ovat osaltaan
olleet herättämässä draamainnostusta seurakunnissa.
-Toivoisimme tietysti,
että porukka ammattitaitoistuisi passioiden tekemisessä,
Laine toteaa.
Järvenpäässä pääsiäispassioita katsastettiin omassa festivaalissaan joitakin
vuosia sitten, uusien näkökulmien toivossa. Vuosittainen kirkkodraamakatselmus
puolestaan kokoaa teatterintekijöitä niin evankelisluterilaisen. kirkon kuin
vapaiden suuntienkin piiristä
yhteiseen näytelmäkatselmukseen. Laine pitää kirkkoteatterin näkymiä kaiken
kaikkiaan positiivisina.
-Meillä on ollut valtakunnallisia kirkkodraamakatselmuksia ja nyt on tulossa pari
oppikirjaa teatteria tekeville.
Jouni Laineen tavoitteena olisikin kirkkoteatterin
vakiintuminen seurakuntaelämässä osana seurakunnan
normaalia toimintakenttää.
-Pyrimme vaikuttamaan
siihen, että seurakunnat nimeäisivät työntekijäjoukostaan kirkkoteatterista
vastaavan työntekijän, joka
saisi käyttää työaikaa kirkkoteatterin tuotantoon.
Kutsu ja kamppailu
Helena Konttinen, o.s. Eronen, syntyi Uukuniemellä v.
1871. Konttinen koki hengellisen herätyksen 24-vuotiaana, minkä jälkeen hän
sai kutsun julistaa evankeliumia eri tavoin. Konttinen
näki näkyjä taivaan joukoista, luopioista ja tuonelasta.
Perheenäitinä
Konttinen
taiteili hengellisen kutsunsa ja arkielämän välillä.
Konttisen julistus käsitteli
usein oikeaa parannuksentekoa. Hän kertoi Suomen
itsenäistymiseen johtaneista
vaiheista kirjassa, joka julkaistiin vuosi ennen bolshevikkivallankumousta. Konttisen saamissa ilmestyksissä
käsiteltiin myös mm. lopunaikaa, ateismia ja kristittyjen vainoa. Konttiseen on
suhtauduttu usein ristiriitaisesti, eikä jokainen pappi
kouluttamatonta Konttista
hyväksynyt. Rovasti Karl
Sarlin kuitenkin kiinnostui
Konttisen ns. horrosnäyistä ja kirjoitti niitä muistiin.
Metodistisaarnaaja T.V.
oli jonkin aikaa Konttisen
työtoverina. Helena Konttisella oli ristiriitainen suhde
vapaisiin suuntiin. Hän ei
hyväksynyt heidän pyrkimyksiään saada häntä eroamaan kirkosta, mutta kuvasi
kuitenkin heidän seuraansa
lämpimästi: “Minulla oli
niin kovin ikävä uskovaisten seuraa, ja se kaunis laulu ja soittokin minua siellä
erinomaisesti viehätti.”
Konttinen
näyttämöllä
Jouni Laineen näytelmäsovitus Helena Konttisesta
perustuu Paavo Kiurun romaaniin Karjalan naisprofeetta. Pääosaa näytelmässä
esittää diakoniaopiskelija
Linda Laaksonen. Karjalan naisprofeetta-näytelmä
on Laineella ollut tekeillä
vuodesta 2002. Laine kehuu kotitalonsa pihapiiriä,
johon näyttämö siirrettiin
aiemmasta Hyvinkään rautatiemuseon puistosta. Palopuron maalaismaisemassa
Konttisen elämän ajankuvaus tulee ohjaajan mielestä
oikealla tavalla esille.
-Saimme maaseudun hen-
Tilaa Uusi Elämä -lehti tarjoushintaan!
Tilaa Uusi Elämä -lehti vuoden
2012 loppuun tarjoushintaan
nyt vain 15 €!
Maksa 15 € tilille:
800016-70845842
IBAN: FI27 8000 1670 8458 42
Tili Ruotsissa: PG 496 39 26-3
Muista myös osoitetietosi!
Uusi Elämä -lehti kertoo yksinkertaisesti
uskosta Jumalaan ja seuraa aikamme tapahtumia.
Uusi Elämä -lehti on yhteiskristillinen, evankelioiva,
Israelia siunaava, profeetallinen ja seurakuntia tukeva.
Voit tilata Uusi Elämä -lehden myös
sähköpostitse: [email protected]
tai soittamalla: puh. 02-2317 800, 0400 422 777
Tue Uusi Elämä -lehteä! Tili: FI09 8000 1301 9610 83
Uusi Elämä ry:llä on rahankeräyslupa: POHADno/2010/2315
www.uusielama.net – Tili: FI27 8000 1670 8458 42
gen kesäteatteriin, joskin
rautatiemuseon puistokin
on idyllinen paikka sinänsä,
Laine toteaa.
Konttisen jälkeen seuraava naishahmo näyttämöllä
voi hyvinkin olla Mathilda
Wrede, joka on ollut Laineella työn alla jo pidemmän aikaa. Käsiteltävien
kirkkohistorian henkilöiden
tai muiden vaikuttajien tulee olla sellaisia, että tarina
toimii näyttämöllä, Laine
linjaa.
-Tarinassa pitää olla kirkkoteatterin edellytykset.
Kouvolalainen evankelista totesi Laineen mukaan Karjalan naisprofeettanäytelmän nähtyään, että
“Konttinen oli taas hänet
opettanut”.
-Helena luki armon sanan ehdoitta, Laine siteeraa
evankelistaa.
Kesän näytökset ovat
heinä-elokuussa Hyvinkään
Palopurossa ja Parikkalan
Oronmyllyllä.
Haastattelu: Heljä
Ahjovaara-Steck
Kuvat: Hanna
Tarkiainen