Kuntarekry.fi säästää kustannuksia ja tuo tehokkuutta.

Kuntarekry.fi
Säästää kustannuksia ja tuo tehokkuutta
KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen
1
10.9.2014
Mitä Kuntarekry tarjoaa
– Tukea kunnille, kuntayhtymille ja kuntaomisteisille
yhtiöille rekrytoinnin toteuttamisessa ja kehittämisessä
– Teknisen alustan
• Perusrekrytointien hoitamiseen
• Lyhytaikaisten sijaisuuksin hallinnointiin
– Työpaikkailmoitusten julkaisukanavan, ww.kuntarekry.fi
– Näkyvyyttä työnantajuudelle
• Ainoa kunta-alan työpaikkoihin keskittyvä rekrytointisivusto
– Rekrytointiprosessien hoitamista
– Koulutusta ja konsultointia em. asioihin
– Ratkaisuja HR-toimintoihin, KuntaHR
2
10.9.2014
Kuntarekry.fi
Palveluntuottaja ja palveluiden käyttö
– KL-Kuntarekry Oy
• Omistaja Suomen Kuntaliitto ry
• 1.10.2010 lukien
– Palveluita käyttää yli 200 kuntatoimijaa, yli 11 000
henkilöä näiden työnantajien palveluksessa
3
10.9.2014
Kuntarekry.fi
Nicholas Sarkkinen, diplomityö, LUT
• Mitä hyötyjä sähköisellä rekrytointijärjestelmällä voidaan
saavuttaa?
• Miten sähköisellä rekrytointijärjestelmällä saavutettuja
hyötyjä voidaan mitata?
4
10.9.2014
Kuntarekry.fi
Tutkimusorganisaatiot
A
Toimiala
Henkilöstömäärä
B
C
Kunnat ja kaupungit Kunnat ja kaupungit Terveydenhuolto
D
Koulutus
E
F
Terveydenhuolto Kunnat ja kaupungit
12500
1400
7000
563
4200
1200
heinä.11
5/2012
5/2013
1/2013
4/2011
3/2012
Käyttöoikeuksien määrä
903
201
451
16
239
30
Perusrekrytointien määrä vuodessa
783
91
100
49
400
238
Sijaisrekrytointien määrä vuodessa
4468
2100
6000
Ei käytössä
2000
-
Järjestelmän käyttöönotto ajankohta
Kuntarekry.fi
Mitä ovat e-rekrytointijärjestelmän hyödyt?
1. Nopeus
2. Tehokkuus
3. Tavoitettavuus
4. Laatu
5. Työnantajakuva
Kustannustehokkuus
NOPEUS (Nicholas Sarkkisen diplomityö)
Rekrytoinnin läpimenoaika
Perinteinen
Sähköinen
Täyttölupa
Ilmoituksen tekeminen
Ilmoituksen julkaisu
Hakuaika
Hakemusten käsittely
Haastattelut
Valinnasta ilmoittaminen
Raportit
Otteita Nicholas Sarkkisen diplomityöstä
• Espanjalaistutkimuksen mukaan yhden rekrytoinnin
kustannus perinteisillä menetelmillä sanomalehtiilmoituksineen vuonna 2011 maksoi 6 100,20 euroa. Kun
rekrytointi suoritettiin sähköisesti, oli yhden rekrytoinnin
keskimääräinen kustannus 751,25 euroa. Yhden avoimen
työpaikan täyttämiseen käytettiin perinteisellä tavalla yli
kahdeksan kertaa enemmän resursseja. (Pin & al., 2011, s.
39)
8
10.9.2014
Kuntarekry.fi
Otteita Nicholas Sarkkisen diplomityöstä
• vuonna 2000 Espanjassa perinteisen rekrytointiprosessin
nähtiin kestävän keskimäärin 45 päivää kun sähköisellä
rekrytointijärjestelmällä prosessi kesti hieman yli 20
päivää. Kun prosessia tarkasteltiin kokonaisuudessaan,
kolme osa-aluetta rekrytoinnissa nopeutuivat.
– Ilmoituksen julkaisu
– Ilmoitukseen vastaaminen
– Hakemusten käsittely
• Kuntarekryn asiakkaiden keskuudessa on päästy 45
päivästä 30 päivään
9
10.9.2014
Kuntarekry.fi
Tehokkuutta sijaisuuksien hallintaan
– Sähköinen sijaisrekisteri, enemmän henkilöitä kuin
kenenkään yksittäisen esimiehen omalla listalla
– Huomattavaa tehokkuutta tekstiviestiavusteisella työhön
kutsulla – voit soittaa vain yhdelle ihmiselle kerrallaan
– Vielä helpompi on julkaisu keikkakalenteriin, josta hakija
voi ilmoittautua tai jopa kiinnittää itsensä sijaisuuteen
– Mitä säännöllisemmin esimies käyttää palvelua sen
paremmin saavat sijaisia
– Raportit ja tilastot
10
10.9.2014
Kuntarekry.fi
SIJAISUUDEN TÄYTTÖ (Nicholas Sarkkisen diplomityö)
Lyhytaikaisten sijaisuuksien hallinta
Perinteinen
Sähköinen
Sijaistarpeen luominen
Sijaisten kontaktointi
Sijaisrekisterin ylläpito
Raportit
TEHOKKUUS
Työnhakija
Manuaaliset prosessit automatisoituu
Esimies
Rekrytoija
Standardi täyttölupaprosessi
Valmiit ilmoituspohjat
Automaattinen julkaisu useammassa mediassa
Sähköiset hakemuksten vastaanotto
Hakemusten luokittelu ja läpikäynti
Hakijayhteenvedon luominen
Kommunikointi ja viestintä
Raportit
Prosessien luotettavuus
Hakemusten säilyttäminen
TAVOITETTAVUUS & LAATU
TYÖNANTAJAKUVA
Miten hyötyjä tulisi mitata?
Kategoria
Strategiset
Mittari
Hakemusten määrä per työpaikka, pätevien
hakijoiden osuus, työpaikkojen täyttö %, käyttäjien
tyytyväisyys järjestelmään, sijaisreservin koko,
passiivisten hakijoiden määrä.
Operatiiviset Rekrytointiprosessin tehokkuus, rekrytoinnin
läpimenoaika, sähköisten rekrytointien osuus,
paperihakemusten määrä, sijaisuuksien määrä,
sijaisuuksien täyttö %.
Taloudelliset Yhden rekrytoinnin kustannukset,
järjestelmäkustannukset, koulutuskustannukset,
tekstiviestikustannukset.
Tavoitteet
Mittari
Tavoitearvo
Mitattu arvo
Rekrytointiprosessin tehokkuus, nopeus
Rekrytoinnin kustannustehokkuus
Sijaisten saatavuus
Hakijoiden laatu
Läpimenoaika
Cost-Per-Hire
Sijaisuuksien täyttö-%
Kelpoisten hakijoiden osuus
< 40 päivää
> 10 000 €
> 80 %
> 50 %
30,9
8 000 €
65 %
60 %
Toimenpiteet
Tulosten arviointi
− Tässä diplomityössä sähköisestä rekrytoinnista on annettu varsin
ruusuinen kuva, se tuntuu olevan täydellinen ratkaisu
rekrytointiprosessin tehostamiseksi.
− Sitä se parhaimmillaan onkin, mutta vain jos sen käyttöönottoon
sitoudutaan läpi koko organisaation. On ensiarvoisen tärkeää että
organisaatiossa vallitsee yhteinen tahtotila uuden järjestelmän
käyttöönotolle. Samalla vanhoista käytännöistä pitää pystyä
luopumaan. Myös järjestelmäkoulutus on erittäin tärkeää
onnistumisen kannalta.
10.9.2014
16
Jotta investointi tuottaisi taloudellista hyötyä, sitä
tulee käyttää oikein, oikeaan tarkoitukseen!
Todellista hyötyä
– Rehtoreiden kommentteja sijaisuuksien hallinnan
tehokkuudesta
– www.kuntarekry.fi/rehtorit
– Muita asiakaskokemuksia
– www.kuntarekry.fi/asiakasreferenssit
– www.kuntarekry.fi/asiakaskokemuksia
18
10.9.2014
Kuntarekry.fi
KIITOS!
Ammattilaisten työkaluksi
ammattimaiseen rekrytointiin
Tuula Nurminen
[email protected]
050 597 2791
20
10.9.2014