SKolebestyrelsesmøde referat 16 september

Helga Poulsens aner
BK 144, BK 152 og HP 248 - 1656 Jens Jensen, Udlejre
KB Gundsømagle 1656 op 8 – Jens Jensen døbt 27/7
Dom 8 post Trinit (27/7) Jens Møllers Jens. Faddere: Hans Jacobsen, Christen Christensen, Bent ?
Hayen, Mette Bents, Kirsten Simons Bøckers.
KB Ølstykke 1725 op 138 nr 2 – Jens Jensen begravet 27/2
D 27. February blef KircheVærgen Jens Jensen af Udleire begravet, 70 år
Side 1 af 19
1656 Jens Jensen^J Udlejre
Helga Poulsens aner
Side 2 af 19
1656 Jens Jensen^J Udlejre
Helga Poulsens aner
KB Ølstykke 1685 op 4 – Jens Jensen og Kirsten Andrisdatter gift 29/11
Gift: Dmca 1. Advent (29/11): Jens Jensen oc Kirsten Andrisdatter
Side 3 af 19
1656 Jens Jensen^J Udlejre
Helga Poulsens aner
Kirsten Andrisdatter født: ca 1664 - ingen KB Ølstykke før 1685
KB Ølstykke 1736 op 60 – Kirsten Andreasdatter begravet 3/4
Dmca Palmarum (3/4) blev Kirsten Andreasdatter sl. Jens Jensens Efterleferske begrafven ætat: 72
an:
kilde "Frederiksborg":
3062. Jens Jensen (se samme person ovenfor i generation 10) f. 1653, Øvre Værebro Mølle, Døbt
15/05 1653, Gundsømagle, Adresse Udlejre, Stilling Gmd. Udlejregaard,
g. 07/12 1685, i Ølstykke, Kirsten Andreasdatter, f. 1663, Udlejre, Adresse Udlejre,
d. 1735, Udlejre, begravet 03/04 1735, Ølstykke.
Jens døde 1725, Udlejre, begravet 29/12 1725, Ølstykke.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Side 4 af 19
1656 Jens Jensen^J Udlejre
Helga Poulsens aner
Side 5 af 19
1656 Jens Jensen^J Udlejre
Helga Poulsens aner
Børn efter Jens Jensen og Kirsten Andreasdatter:
Andris Jensen 1686
KB Ølstykke 1686 op 7 – Andris døbt 3/10
Dom 18 p Trinit (3/10), Andris u: Jens Jensens Søn i Udleyre. Karen Rasmus Postriders i Hillerød
bar det. Faddere: Knud Foeget, Olle Joensen, Mette Olle Andres
Side 6 af 19
1656 Jens Jensen^J Udlejre
Helga Poulsens aner
KB Ølstykke 1690 op 16 – Andris begravet 3/1
D 3. January Andris, u: Jens Jensens Søn udi Udleyre gl: 3 1/4 aar (begravet)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hans Jensen 1688
KB Ølstykke 1688 op 11 – Hans døbt 20/5
Dmca Rogate (20/5), Hans, u: Jens Jensens Søn i Udleyre. Præstequinden bar det.
Faddere: Olle Joensen, Knud Foeget, Knud Lars, Mette Olle Andres, Ingeborg Frandtzs i Stenløse
KB Ølstykke 1689 op 16 – Hans begravet 1/12
Dmca Advent (1/12), Hans, u: Jens Jensens Søn udi Udleyre gl: 1½ år (begravet)
Side 7 af 19
1656 Jens Jensen^J Udlejre
Helga Poulsens aner
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maren Jensdatter 1690
HP 34 - KB Ølstykke 1690 op 18 – Maren døbt 27/4
Dmca Quasimodogeniti (27/4), Maren, Jens Jensens Datter i Udleyre. Karen Rasmus Postriders udi
Hillerød bar det. Faddere: Knud Foeget, Jens Joensen i Kirkerup, Mølleren i Jonstrup Møllen,
Margrethe Jensd:, Johanne Nielsd:
KB Ølstykke 1706 op 74 – Maren gift 1. gang 13/6
Copulerede: Dmca 2 à Trinit: Oluf Jørgensen af Slaglund og Maren Jensdatter
Side 8 af 19
1656 Jens Jensen^J Udlejre
Helga Poulsens aner
KB Slagslunde 1710 op 113 – Marens 1. mand begravet 31/12
D: 31 Dec: Olluf Jørgensen Kircheværge
KB Slagslunde 1711 op 148 – Maren gift 2. gang 31/5
KB Stenløse 1755 op 180 nr 1 – Maren Jensdatter begravet 12/1
D.12. Jan: Maren Jensdatter afg. Andreas Olsens i Søesum. 67 an.
Se endvidere dokumentet ”1681 Andreas Olsen, Søsum”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Side 9 af 19
1656 Jens Jensen^J Udlejre
Helga Poulsens aner
Else Jensdatter 1692
KB Ølstykke 1692 op 23 – Else døbt 17/4
Dmca Jubilate (17/4): u: Jens Jensens Datter i Udleyre, Else, Karen Olle Joensens bar det. Faddere:
gl, Olle Andresen, Peder Skonning, Hans Simonsen, Cidsel Knudsd:
KB Ølstykke 1698 op 46 nr 10 – Else begravet 28/10
d 28. Octobr bleff Else Unge Jens Jensens datter aff Udleire begraffet, gl: 6½ år
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Side 10 af 19
1656 Jens Jensen^J Udlejre
Helga Poulsens aner
Andris Jensen 1694
BK 72 og BK 76 - KB Ølstykke 1694 op 29 – Andris Jensen døbt 11/2
Sexagesima ? d. 11. Febr: Andris, unge Jens Jensens Søn i Udleyre. Karen Rasmus Hansens udi
Frederiksborg bar det. Faddere: Hans Povelsen, Olle Povelsen, Joen Larsen i Jonstrup Mølle, Karen
Knud Jens, Peder Smids Quinde i Ølstøche
Se dokument ”1694 Andreas Jensen, Ølstykke”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Side 11 af 19
1656 Jens Jensen^J Udlejre
Helga Poulsens aner
Karen Jensdatter 1696
KB Ølstykke 1696 op 35 nr 3 – Karen døbt 2/2
Festo Purificationis Maria (2/2) bleff Karen, unge Jens Jensens Datter aff Udleire, christnet. Kirsten
gl: Sørens i Jyllinge bar Barnet. Faddere: Oluf Joensen i Udleire, Hans Poulsen og Oluf Poulsen i
Ølstøche, Clare Sørensdatter af Jyllinge ? og Zidzel Oluf Poulsens i Ølstøche
KB Ølstykke 1696 op 35 nr 4 – Karen begravet 11/3
D 11 Martÿ bleff Karen Jensdatter unge Jens Jensens datter af Udleire, begraffvet ætatis 6 Hebd(?):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Side 12 af 19
1656 Jens Jensen^J Udlejre
Helga Poulsens aner
Margrete Jensdatter 1697
KB Ølstykke 1697 op 43 nr 14 – Margrete døbt 12/12
Dmca 3 Advent (12/12) blef Margrete, Jens Jensens Datter af Udleire, christnet. Trune gl: Hanses
udi Stenløse bar Barnet. Faddere: Rasmus Hansen aff Frederiksborg, Laurits Nielsen i Udleire,
Hans Poulsen i Ølstøche, Kirsten Jørgensdatter fra Gyldenlund, Giørell Jørgensdatter fra Hiørlunde
Side 13 af 19
1656 Jens Jensen^J Udlejre
Helga Poulsens aner
KB Ølstykke 1717 op 110 – Margrete gift 31/1
Copulerede: Dmca Sexagesima Oluf Nielsen af Snodstrup og Margrete Jensisdatter
KB Snostrup 1754 op 150 – Margretes mand begravet 17/5
Den 17 Maji blev Ole Nielsen i Snodstrup begravet, Gammel 60 Aar, mindre faa Dage
KB Snostrup 1769 op 108 – Margrethe begravet 6/8
D: 6 August: Dominica 11me post Fest: S:S: Trinit: blev Sal: Oluf Nielsens Enke Margrethe
Jensdatter i Snodstrup begraven med Ceremonie, til Klokker 72 aar gammel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Side 14 af 19
1656 Jens Jensen^J Udlejre
Helga Poulsens aner
Jens Jensen 1701
KB Ølstykke 1701 op 56 nr 4 – Jens døbt 10/4
Dmca Misericord (10/4) bleff Jens, Jens Jensens Søn aff Udleire, christnet.
Præstequinden bar barnet. Faddere: Tyege Bojesen i Værebro Mølle, Laurits Jensen, u: Jørgen
Lauritzen, Trune gl: Hanses i Stenløse og Inger Olufsdatter
Eftersøgt begravet i Ølstykke i perioden 1703-1734 uden resultat.
Ikke eftersøgt yderligere
Videre forløb?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Side 15 af 19
1656 Jens Jensen^J Udlejre
Helga Poulsens aner
Hans Jensen 1703
HP 124 - KB Ølstykke 1703 op 63 nr 7 og 8 – Hans Jensen døbt 1/7
Dmca IV post Trinitatis (1/7) bleffen begge Jens Jensens Børn som vare tvillinger døbte. Det ene
som var en Søn blev kaldet Hans og bar Præstequinden hannem til Daaben. Det andet som var en
Datter blef kaldet Else og bar Jens Jensens Søster Margrete hende til Daaben. Faddere: ? Hans
Pedersen af Kiøbenhafn, Oluf Jensen af Paastrup, Peder Jensen i Ledøye,
Palle Hansen i Catrineberg Mølle, Madtz Nielsen, Jørgen Lauridtzen, Johanne Malthesdatter,
Karen Hans Nielsens og Maren Pedersdatter.
Se dokument ”1703 Hans Jensen, Svestrup-Stenløse”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Side 16 af 19
1656 Jens Jensen^J Udlejre
Helga Poulsens aner
Else Jensdatter 1703
KB Ølstykke 1703 op 63 nr 7 og 8 – Else døbt 1/7
Dmca IV post Trinitatis (1/7) bleffen begge Jens Jensens Børn som vare tvillinger døbte. Det ene
som var en Søn blev kaldet Hans og bar Præstequinden hannem til Daaben. Det andet som var en
Datter blef kaldet Else og bar Jens Jensens Søster Margrete hende til Daaben. Faddere: ? Hans
Pedersen af Kiøbenhafn, Oluf Jensen af Paastrup, Peder Jensen i Ledøye,
Palle Hansen i Catrineberg Mølle, Madtz Nielsen, Jørgen Lauridtzen, Johanne Malthesdatter,
Karen Hans Nielsens og Maren Pedersdatter.
Side 17 af 19
1656 Jens Jensen^J Udlejre
Helga Poulsens aner
KB Ølstykke op 131 – Else gift 1. gang 10/1
Copulerede: Dmca 1 post Epiph Jens Lauritzen og Else Jensdatter
KB Ølstykke 1749 op 118 nr 1 – Else gift 2. gang 26/1
Dom 3 p Epiph: blefne Peder Jørgensen og Else Jensdatter af Udlejre copulerede
KB Ølstykke 1781 op 70 nr 2 – Else begravet 2/2
Den 2 Februarii blev Else Jensdatter afgangne Gaardmand Peder Jørgensens Enke begraved, 77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kirsten Andreasdatters forældre:
Andreas Holgersen - født: ca 1620 ingen KB Ølstykke før 1685
Gift: ingen KB Ølstykke før 1685
Død: ca 1668 som gårdmand af Ørnebjerggård i Udlejre, ingen KB Ølstykke før 1685
Side 18 af 19
1656 Jens Jensen^J Udlejre
Helga Poulsens aner
kilde 'Frederiksborg':
1082. Andreas Holgersen f. ca. 1620, Adresse Udlejre, Stilling Gmd. Ørnebjerggaard,
g. Else Andersdatter, f. 1626, Adresse Udlejre, d. 1691, Udlejre, begravet 08 06 1691, Ølstykke.
Andreas døde 1668, Udlejre.
Else Andersdatter - født: ca 1626
Gift: (1) Andreas Holgersen
(2) 1668 med Knud Jensen født ca 1633, død 6/8 1694 som sognefoged, Ørnebjerg
KB Ølstykke 1691 op 21 – Else Andersdatter begravet 8/6
D 8 juny Else Andersdatter Sognefogdens hustru i Udleyre, ? Knud Jensen, Gl. 65
Født og gift iflg kilde 'Frederiksborg':
1083. Else Andersdatter f. 1626, Adresse Udlejre,
g. (1) Andreas Holgersen, f. ca. 1620, Adresse Udlejre, Stilling Gmd. Ørnebjerggaard,
d. 1668, Udlejre,
g. (2) 1668, i Ølstykke, Knud Jensen, f. 1633, Adresse Udlejre, Stilling Sognefoged, Ørnebjerg,
d. 1694, Udlejre, begravet 06/08 1694, Ølstykke.
Else døde 1691, Udlejre, begravet 08 06 1691, Ølstykke.
Note vedr. Knud Jensen sognefoged i Udlejre gift igen 1692 Med Karen Jørgensdatter (op 24)
Knud Jensen dør 6/8 1694 (op 30) KB Ølstykke
Side 19 af 19
1656 Jens Jensen^J Udlejre