Sanofi, ClikSTAR käyttöohje

ClikSTAR – Lue tämä ensin - Tärkeää tietoa uudesta insuliinikynästä
Käyttöohje
ClikSTAR®
Insuliinikynä
Ennen kuin aloitat
Lue nämä ohjeet ja noudata niitä tarkasti jokaisella kerralla, kun käytät ClikSTAR-kynää
varmistaaksesi, että saat oikean annoksen. Jos et noudata näitä ohjeita tarkasti, voit saada liian paljon
tai liian vähän insuliinia, mikä voi vaikuttaa verensokeritasoosi.
Jos et itse osaa käyttää ClikSTAR-kynää tai noudattaa kaikkia ohjeita, käytä ClikSTAR-kynää vain sellaisen
henkilön avustamana, joka osaa noudattaa ohjeita tarkasti.
•
•
•
•
•
ClikSTAR® on monikäyttöinen insuliinikynä.
Voit asettaa 1–80 yksikön insuliiniannokset yhden yksikön tarkkuudella.
ClikSTAR-insuliinikynässä voidaan käyttää vain Sanofi Oy:n 3 ml:n (300 yksikön)
insuliinisylinteriampulleja (100 IU/ml).
Sylinteriampulli sisältää 300 yksikköä insuliinia ja sitä voidaan käyttää useamman insuliiniannoksen
pistämiseen, kunnes se on tyhjä, tai on kulunut 28 päivää ampullin ensimmäisestä käyttökerrasta.
Mäntä liikkuu sylinteriampullin pohjaan vasta silloin, kun 300 yksikköä on käytetty.
ClikSTAR-kynän käyttöaika on neljä vuotta insuliinikynän ensimmäisestä käyttökerrasta.
Merkitse tähän kynäsi käyttöönottopäivä: / /
Tärkeää tietoa ClikSTAR-insuliinikynän käytöstä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aseta aina uusi neula ClikSTAR-kynään ennen jokaista insuliinipistosta. Seuraavien valmistajien neulat
ovat yhteensopivia ClikSTAR® -kynän kanssa: Artsana, BD (Becton Dickinson and Company), Ypsomed
ja Owen-Mumford.
Tämä kynä on tarkoitettu vain sinun käyttöösi. Älä anna sitä muiden käyttöön.
Tarkista käyttövalmius aina ennen jokaista insuliinipistosta (katso vaihe 3).
Tarkista aina ennen insuliinin pistämistä sylinteriampullin etiketistä, että olet pistämässä oikeaa insuliinia.
Älä koskaan käytä ClikSTAR-kynää, jos se on vaurioitunut, tai et ole varma, toimiiko se oikein.
Älä koskaan käytä vaurioitunutta sylinteriampullia.
Ampullin pidinhylsyssä ja insuliinikynän runko-osassa olevien kohdistusmerkkien täytyy olla vastakkain.
Pidä aina mukana vaihtoehtoinen insuliinin annosteluväline (esimerkiksi 100 IU/ml -vahvuiselle
insuliinille tarkoitettu insuliiniruisku).
Älä laita kynään osittain käytettyä sylinteriampullia.
Jos käytät erilaisia insuliineja, käytä kullekin insuliinille eriväristä insuliinikynää. ClikSTAR-kynää on
saatavana erivärisinä. Eriväristen kynien annostelunappulat tuntuvat erilaisilta, esimerkiksi niissä voi olla
kohokuvio tai ne voivat olla sileäpintaisia.
Annoksen valitsijaan ei voi kiertää enempää insuliiniyksiköitä, kuin mitä sylinteriampullissa on jäljellä.
Älä kierrä annoksen valitsijaa väkisin, vaan:
 pistä sylinteriampullissa jäljellä oleva määrä ja sitten loput annoksestasi uudesta
sylinteriampullista
 tai ota koko annos uudesta sylinteriampullista.
Ota yhteys diabeteshoitajaan saadaksesi uuden ClikSTAR-kynän, kun olet käyttänyt nykyistä kynääsi neljän
vuoden ajan.
Jos sinulla on kysyttävää ClikSTAR-kynästä, ota yhteys terveydenhuoltohenkilöstöön tai tässä
pakkausselosteessa mainittuun paikalliseen Sanofin maksuttomaan insuliinikynäpuhelinpalveluun, puh:
0800 123 777.
Tietoa ClikSTAR-kynän säilyttämisestä ja huoltamisesta
Katso käytössäsi olevan Sanofi Oy:n 3 ml:n insuliinisylinteriampullin pakkausselosteesta täydelliset
säilytysohjeet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ota uusi sylinteriampulli kylmäsäilytyksestä (esimerkiksi jääkaapista) 1–2 tuntia ennen insuliinin käyttöä,
jotta insuliini lämpenee. Kylmän insuliinin pistäminen on kivuliaampaa.
Suojaa ClikSTAR-kynäsi pölyltä, lialta ja suoralta auringonvalolta.
ClikSTAR-kynä säilytetään alle 25 °C.
Älä säilytä ClikSTAR-kynää jääkaapissa.
Kun olet käyttänyt ClikSTAR-kynää neljä vuotta, hävitä se turvallisesti terveydenhuoltohenkilöstön
antamien ohjeiden mukaisesti.
Voit puhdistaa ClikSTAR-kynäsi pyyhkimällä sitä ulkopuolelta kostealla kankaalla.
Älä kastele, pese tai voitele ClikSTAR-kynää, jotta se ei vahingoittuisi.
Käsittele ClikSTAR-kynääsi varovasti. Vältä tilanteita, joissa ClikSTAR-kynäsi voi vaurioitua. Jos
epäilet, että ClikSTAR-kynäsi on vaurioitunut, ota käyttöön uusi kynä.
ClikSTAR: Insuliinikynän käytön aloittaminen
VARMISTA, ETTÄ OLET LUKENUT KÄYTTÖOHJEET KOKONAAN
Lue ohjeen molemmat puolet ennen kuin käytät ClikSTAR-kynää.
Tarvitset insuliinin pistämistä varten:
•
•
•
•
ClikSTAR-insuliinikynäsi
Yhden Sanofi Oy:n 3 ml:n sylinteriampullin (toimitetaan erikseen)
Kynäneulan (toimitetaan erikseen)
Lue käyttöohjeen vaiheet 1–7.
Kynäneula ja sylinteriampulli (eivät sisälly pakkaukseen)
Ampullin
pidinhylsy
Kynän
runkoosa
Kohdistusmerkit
Annosikkuna
Sylinteriampulli
Suojakalvo
Ulompi
neulansuojus
Sisempi
neulansuojus
Annosasteikko
Neula
Mäntä
Kynänsuojus
Annoksen valitsija
Annostelunappula
ClikSTAR-kynän käyttö erityistilanteissa
• Useita potilaita hoitavissa paikoissa, kuten esimerkiksi sairaaloissa tai hoitolaitoksissa, on varmistettava,
että kukin potilas saa oikean, henkilökohtaisen kynän käyttöönsä.
• Jos annat insuliinipistoksen toiselle henkilölle tai toinen henkilö antaa pistoksen sinulle, on noudatettava
erityistä varovaisuutta neulan aiheuttamien vammojen ja infektioiden välttämiseksi, erityisesti
pistettäessä ja neulaa poistettaessa.
Vaihe 1: Aseta uusi insuliinisylinteriampulli
A. Vedä tai käännä kynänsuojus pois.
Kynänsuojus
Kynän runko-osa
B. Kierrä ampullin pidinhylsy irti kynän runko-osasta.
Ampullin pidinhylsy
C. Tarkista insuliini
Kynän runko-osa
•
•
Varmista, että sinulla on oikea insuliini.
Noudata sylinteriampullipakkauksen käyttöohjeita insuliinin viimeisen käyttöpäivämäärän ja kunnon
tarkastamiseksi.
Sylinteriampulli
D. Aseta sylinteriampulli ampullin pidinhylsyyn.
Ampullin pidinhylsy
E.
Sylinteriampulli
Paina mäntä tarvittaessa takaisin.
Jos mäntä on ulkona insuliinikynän runko-osasta, se painuu takaisin, kun asetat ampullin pidinhylsyn
paikoilleen.
F. Kierrä ampullin pidinhylsy kiinni insuliinikynän runko-osaan. Varmista, että se naksahtaa paikalleen.
Ampullin pidinhylsy
Kynän runko-osa
TARKISTA
Varmista, että ampullin pidinhylsyssä ja insuliinikynän runko-osassa olevat kohdistusmerkinnät ovat
vastakkain.
Vaihe 2: Neulan asettaminen
TÄRKEÄÄ
Käytä jokaiseen pistokseen aina uutta steriiliä neulaa. Tämä auttaa estämään kontaminaatiota, epätarkkaa
annostelua ja neulan tukkeutumista.
A. Tarkista insuliinin ulkonäkö.
• Jos käytät kirkasta insuliinia (Lantus, Apidra tai Insuman Rapid), älä käytä sylinteriampullia, jossa
insuliini on sameaa, värillistä tai sisältää hiukkasia.
• Jos käytät insuliinisuspensiota (Insuman Basal tai Insuman Comb), käännä kynää ylösalaisin vähintään
10 kertaa, jotta insuliini sekoittuu tasaiseksi. Käännä kynää varovasti, ettei insuliiniampulliin muodostu
vaahtoa.
•
Tarkista insuliinin ulkonäkö sekoittamisen jälkeen. Sekoittamisen jälkeen insuliinisuspension on oltava
tasaisen maitomaista.
B. Poista paperinen suojakalvo uudesta neulasta.
C. Kiinnitä kynäneula ampullin pidinhylsyyn. Aseta se kohtisuorassa kynään.
• Kierrä tai työnnä neulaa käyttämästäsi neulatyypistä riippuen (katso käyttöohjeet neulapakkauksesta).
Kynäneula
Ampullin pidinhylsy
TARKISTA
Varmista, että kiinnität neulan kohtisuorassa ja tukevasti.
Vaihe 3: Käyttövalmiuden tarkistus
TÄRKEÄÄ
Tarkista käyttövalmius aina ennen jokaista insuliinipistosta varmistaaksesi, että saat oikean
insuliiniannoksen. Käyttövalmiuden tarkistus poistaa ilmakuplat ja varmistaa, että kynä ja neula
toimivat oikein.
A. Valitse 2 yksikön suuruinen annos kiertämällä annoksen valitsijaa.
•
Annosikkunassa näkyy ”2”.
B. Poista ulompi neulansuojus. Poista sisempi neulansuojus ja hävitä se huolellisesti.
Säilytä
Hävitä
C. Pidä kynää niin, että neula osoittaa ylöspäin.
Naputa sormella ampullin pidinhylsyä, jotta mahdolliset ilmakuplat nousevat neulaa kohti.
NAPUTA
D. Paina annostelunappula kokonaan pohjaan.
TARKISTA
Tarkista, että neulan kärkeen ilmestyy insuliinia.
Annostelunappula
TÄRKEÄÄ
Voit joutua toistamaan tämän useamman kerran ennen kuin näet insuliinin ilmestyvän neulan kärkeen.
Jos et vieläkään näe insuliinin ilmestyvän neulan kärkeen
• Vaihda neula.
• Tarkista, että sylinteriampulli on asetettu oikein eikä se ole vahingoittunut.
• Toista käyttövalmiuden tarkistus.
Jos tämänkään jälkeen insuliinia ei ilmesty neulan kärkeen, älä käytä tätä ClikSTAR-kynää. Ota yhteyttä
diabeteshoitajaasi tai soita Sanofin maksuttomaan insuliinikynäpalveluun, puh: 0800 123 777.
Vaihe 4: Insuliiniannoksen asettaminen
A.
•
Valitse insuliiniannoksesi kääntämällä annoksen valitsijaa.
Jos käännät annoksen valitsijaa tarvitsemasi annoksen ohi, voit kääntää sitä takaisinpäin.
Annoksen valitsija
TÄRKEÄÄ
Annosikkunan lukeminen.
Suurin annos, jonka voit kerralla valita on 80 yksikköä.
Parittomat luvut näkyvät viivana parillisten lukujen välillä.
Valittu annos: 15 yksikköä.
Annosikkunassa näkyvät parilliset luvut.
Valittu annos: 30 yksikköä.
Vaihe 5: Annoksen pistäminen
Pistä insuliiniannos täsmälleen, kuten hoitopaikassasi on näytetty.
A.
Pistä neula ihon alle.
B.
Pistä insuliiniannos painamalla annostelunappula hitaasti kokonaan pohjaan ja odota 10 sekuntia.
C.
Pidä annostelunappula pohjassa. Laske hitaasti kymmeneen. Vedä sitten neula ihosta.
Jos olet pistänyt koko annoksesi, annosikkunassa näkyy ”0”.
TÄRKEÄÄ
Koko annoksen pistämisen varmistamiseksi, on tärkeää, että painat annostelunappulan pohjaan asti ja pidät
sen pohjaan painettuna 10 sekunnin ajan.
Vaihe 6: Hävitä kynäneula
Poista ja hävitä käytetty neula aina jokaisen pistoksen jälkeen.
Tämä auttaa estämään kontaminaation, epätarkan annostelun ja neulan tukkeutumisen.
Varo koskettamasta neulan kärkeä ja, erityisesti, estä muita henkilöitä saamasta infektiota neulan kärjestä.
Poista neula ja hävitä se juuri sillä tavalla kuin terveydenhuoltohenkilöstö on näyttänyt.
A.
Esimerkiksi ”aseta” ulompi neulansuojus takaisin neulan päälle kuvan osoittamalla tavalla.
B.
Kierrä käytetty neula pois ClikSTAR-kynästä pitämällä ulommasta neulansuojuksesta kiinni toisella
kädellä ja ampullin pidinhylsystä toisella kädellä.
C.
Hävitä käytetty neula viiltävän jätteen säiliöön.
Vaihe 7: ClikSTAR-kynän säilyttäminen
A.
Aseta kynänsuojus takaisin ClikSTAR-kynän päähän ja säilytä kynä näin seuraavaa käyttöä varten.
Kynänsuojus
Kynän runko-osa
TÄRKEÄÄ
Insuliinisylinteriampulli on monikäyttöinen. Säilytä ClikSTAR-kynäsi sylinteriampullin kanssa valmiina
seuraavaa pistosta varten.
Älä säilytä ClikSTAR-kynää jääkaapissa. Insuliinia ei tarvitse säilyttää jääkaapissa sen jälkeen, kun
insuliiniampulli on kiinnitetty ClikSTAR-kynään. Säilytä alle 25 °C.
Jos olet käynyt läpi tämän sivun ohjeet, tiedät ClikSTAR-kynän käytön perusvaiheet.
Käännä sivua. Toiselta puolelta löydät ClikSTAR-kynän täydelliset ohjeet säilytyksestä, huollosta, mitä
tehdä, kun insuliiniampulli on melkein tyhjä ja mistä saa apua.
Valmistaja
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
65926 Frankfurt am Main
Saksa
Jakelija
Sanofi Oy
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki
puh. 0201 200 300
puh. 0800 123 777 (maksuton insuliinikynäpalvelu)
ClikSTAR® on Sanofin rekisteröity tavaramerkki.
CE0123
ClikSTAR® yhdessä Sanofin 3 ml:n sylinteriampullien kanssa täyttää voimassa olevat annostarkkuutta ja
toimintaa koskevat ISO 11608-1:2012 vaatimukset.
Käyttöohje
Eräkoodi
Säilytettävä suojassa auringonvalolta
Valmistaja
Käyttöohje tarkistettu heinäkuussa 2013.