mål 2012_DK3.pdf

EVENT OM GLUTENFRI ØKOLOGISK MAD
Projekt Glutenfri økologi og Comwell Sport Rebild Bakker inviterer til event om glutenfri mad
Tirsdag den 4. november 2014 kl. 12.00
Alle deltagere får udleveret informationsmateriale om projektet, smagfulde retter på dagen og lækre smagsprøver til at tage med hjem. Vi dækker op til max. 30 personer, så hurtig tilmelding anbefales.
PROGRAM
Kl. 12.00
Kl. 12.10
Kl. 12.30
Kl. 12.50
Kl. 13.10
Kl. 14.00
Kl. 14.20
Kl. 14.35
Kl. 14.45
Kl. 15.15
Kl. 15.30
Ankomst til Comwell Sport Rebild Bakker, Rebildvej 36, og servering af glutenfri snacks
Velkomst ved projektleder Karen Poulsen fra Naturstyrelsen Himmerland
og præsentation af projektet Glutenfri økologi – fra muld til mund
Sven-Erik Jacobsen fra Københavns Universitet holder et oplæg om danske glutenfri afgrøder
Lektor Åse Solvej Hansen fra Københavns Universitet holder et oplæg om de ernæringsmæssige
kvaliteter i de glutenfri afgrøder og baggrunden for stigende efterspørgsel på glutenfri mad
Køkkenchef Flemming Horup fortæller om de glutenfri retter og den glutenfri frokost serveres
Økologisk landmand Karsten Kjærgaard fra Livø fortæller om dyrkningen af de glutenfri afgrøder
Konceptet for Comwell Sport Rebild Bakker v/ hotelchef Jane Andersen
Sportsinstruktøren får deltagerne op af stolene i pausen
Produktionschef Jørn Ussing Larsen fra Aurion A/S holder et oplæg om forarbejdning af de
glutenfri økologiske råvarer i mølleriet og om udvikling af nye glutenfri produkter
Afrunding og spørgsmål til oplægsholderne
Der vil være mulighed for at deltage i tre frivillige aktiviteter:
• Mountainbike tur i bakkerne sammen med en instruktør fra Comwell Sport (Max. 18 pers.)
•V
andretur i Rebild Bakker med skovrider Bendt E. Andersen, Naturstyrelsen Himmerland
• Yoga-træning sammen med en instruktør fra Comwell Sport.
TILMELDING TIL EVENT OG AKTIVITETER
Kontakt Bente Føns Nielsen på tel 5129 0060 eller e-mail: [email protected] – senest den 22. oktober 2014.
Tilmelding efter ”først til mølle” princippet da deltagerantallet er begrænset til 30 personer.
Har du lyst til at overnatte på hotellet, så er prisen for et enkeltværelse kr. 645,- inkl. morgenmad. Vi tilbyder at
dække op til 1.000 kr. af dokumenterede transportudgifter.
Projektet er finansieret med tilskud fra GUDP, NaturErhvervstyrelsen, under Fødevareministeriet.
Med venlig hilsen
Projekt Glutenfri økologi og Comwell Sport Rebild Bakker