EVENT OM GLUTENFRI ØKOLOGISKMAD

De Vilde Blomsters Dag i Norden
Søndag den 20. juni 2010
Dansk Botanisk Forening
1
2
4
6
99
1
12
2
4
6
3
5
13
7
9
3
5
8
6
11
15
14
9
8
19
16
30
10
10
17
18
20
11
22
21 32
25
23
33
31
19
21 22
24
27
34
73
26
28
70
29
20
62 64
23
24
26
28
61
35
3825
29
37
36
70
65
73
48
71
72
49
63
4162 64
51
67
74,75
85,86
50
84
61
77
52
87 59
40
68
42
45
54
55
65
82,83
53
79
43
66 46 76
48
44
80,81
60
7847
49
58
51
56
91
93 57
50
92
59
52
69
53 54 55
39
71
63
67
74,75
84
77
68
79 76 82,83
66
80,81
60
78
91
69
92
58
57
88
90
88
9 990D TV UBR E DO NV E 2010
R •H
ELE LANDET
Dansk Botanisk Forening • side 1
ilde
lomsters
ag i
orden
93
95 97
95
e
85,86
87
94,96
94,96
56
72
98
Velkommen Til
De Vilde Blomsters Dag i Norden
den 20. juni 2010
Dansk Botanisk Forening byder velkommen til De Vilde Blomsters Dag i
Nor­den 2010, der afholdes for 23. gang i træk. I år kan du vælge mellem
99 ture i Danmark, hvor kyndige turledere tilbyder botaniske oplevelser og
spændende viden om vilde blomster.
I Norge, Sverige, Finland, på Færøerne, på Grønland og på Island afholder
de botaniske foreninger også De Vilde Blomsters Dag den 20. juni 2010.
Derfor kommer op mod 10.000 personer ud og ser på den vilde flora i
Norden den samme søndag i juni.
Alle ture foregår i naturen, dér hvor de vilde blomster vokser. Husk fornuftig
påklædning og gode sko. På flere ture skal vi besøge enge og moser, så
her anbefales gummistøvler (er angivet med et G). Tag gerne en flora og en
lup (10 x forstørrelse) med.
På nogle ture vil der være en pause undervejs eller til slut, hvor du kan
nyde den medbragte proviant (er angivet med et P). Husk siddeunderlag.
Har du spørgsmål om De Vilde Blom­sters Dag eller Dansk Botanisk
Forening, er du velkommen til at kontakte:
Jylland, v. Erik Hammer - 86 15 53 41
Fyn, v. Toni Reese Næsborg - 64 73 14 82
Østdanmark, v. Signe Nepper Larsen - [email protected]
De Vilde Blomsters Dag arrangeres af Dansk Botanisk Forening, som er
Danmarks ældste grønne forening med ca. 1500 medlemmer over hele landet.
Programmet for De Vilde Blomsters Dag 2010 er et tillæg til URT 2:10, og
kan også ses på foreningens hjemmeside
www.botaniskforening.dk
Grafisk tilrettelæggelse: Forlaget Nepper & Stagehøj
Tryk: P. E. Offset.
ISSN 0105-3795
Dansk Botanisk Forening, Sølvgade 83, 1307 København K,
tlf. 33 14 17 03, e-mail: [email protected]
Kontortid: Onsdag og torsdag kl. 10 -12.
De Vilde Blomsters Dag i Norden 2010 • Dansk Botanisk Forening • side 2
Nordjylland
1. Skagens Gren
TID: 14-16
LEDER: Ian Heilmann
STED: Den østlige del af p-pladsen ved Grenens
Kunstmuseum (tæt ved Drachmanns grav)
MEDBRING: P
2. Uggerby Å’s udløb
TID: 10-12
LEDER: Flemming Thorning-Lund
STED: Ad Bettevej og Hængebrovej til p-plads Uggerby Å
MEDBRING: G
3. Skærum Ådal v. naturbruget Vaserne, Kvissel
TID: 10-12
LEDER: Bo Storm og Maren Noe Andersen
STED: Naturbruget Vasen, på Vasenvej i Kvissel
4. Saltum Dale
TID: 13-15.30
LEDER: Anne Marie Steffensen, Anne Mette Finderup
Knudsen og Marianne Fisker
STED: Gårdsplads v. Nørregaard, Tinghøjgade 72,
Saltum. Ring evt. Marianne Fisker for info 7257 7736/
4191 2736.
MEDBRING: P og praktisk tøj.
OFF. TRANSPORT: Ja, til hovedvejen ca. 200 m fra.
5. Nørreådalen i Brønderslev
TID: 13-15.30
LEDER: Anne Henrichsen, Christian Nørgaard og Henning
Thomsen
STED: P-plads på Hjørringvej v. Brønderslev (overfor
vandtårnet)
MEDBRING: P
6. Nellemanns Have v. Sæby
Vi skal se de 1000 blomstrende paradisæbletræer i den
vilde blomstereng
TID: 14-16
LEDER: Vibeke Carstens og Stella Almholt
STED: Langtvejvej 25, 9330 Sæby
OFF. TRANSPORT: Busstop v. Hotel Viking,
Frederikshavnvej
MEDBRING: P
7. Ellidsbøl Strand og Valbjerg Strand - klithede og
kalkskrænter
TID: 14-16
LEDER: Mariann Stenholm
STED: P-plads Ellidsbøl Strand
MEDBRING: P.
8. Enebæroverdrev ved Gistrup
TID: 17-19
LEDER: Terkel Arnfred og Anton Thøger Larsen
STED:Hougården, Gammel Gistrupvej 47, Gistrup
OFF. TRANSPORT: Bus nr. 2 til Gammel Gistrupvej
9. Østerådalen Syd
TID: 13-16
LEDER: Esben Buch og Anton Thøger Larsen
STED: I Dall By ved indgangen til Østerådalen Syd.
OFF. TRANSPORT: Offentlig bybus til Dall By
MEDBRING: P.
10. Mulbjergene, Dokkedal
TID: 13-16
LEDER: Thorkild Lund og Hanne Holst
STED: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
OFF. TRANSPORT: Rute 56, stå af i Dokkedaæl
MEDBRING: Solidt fodtøj og lup, P
11. Kielstrup Sø, ml. Hobro og Hadsund
TID: 14-17
LEDER: Marianne Hald
STED: Mariagerfjord Naturskole, Lånhusvejen 8. Kør fra
Valsgård ad Skovbovej mod Bramslev Bakker og videre
mod Stinesminde, rød firlænget gård.
MEDBRING: P, G.
Viborg området
12. Lild Strandkær, ø.f. Hanstholm
TID: 10-12.30
LEDER: Søren Telling og Jørgen Nordkvist
STED: Yderste p-plads ved Lild Strand
MEDBRING: P, G.
13. Bulbjerg - kalkklint, strand og hedemoser. En
botanisk perle og en geologisk rejse i tid
TID: 14-16.30
LEDER: Sille Noe-Nygaard
STED: P-plads ovenpå Bulbjerg, 7741 Frøstrup
OFF. TRANSPORT: Bus 25 fra Thisted eller Fjerritslev til
”Bulbjergvej”, herfra ca. 5 km. Cykler kan medbringes i bus.
MEDBRING: P, G.
14. Strandoverdrev og rigkær ved Sdr. Lem Vig, Skive
TID: 14-16
LEDER: Dorthea Harlev Albrechtsen og Anni Oppelstrup
STED: P-plads ved pumpehuset ved Sdr. Lem Vig (v.
Hostrupvej 43)
MEDBRING: P, G.
15. De Vilde Blomsters Dag FOR BØRN på
Naturcenter Brokholm
TID: 10-14
LEDER: Karen-Louise Smidth
STED: Naturcenter Brokholm, Vejsmarksvej 15, 7870 Roslev
MEDBRING: P.
16. Blomsterrigt kalkoverdrev ved Mønsted
Kalkgruber
TID: 10-12
LEDER: Arne Friis Hansen
STED: Mønsted Kalkgruber
MEDBRING: G.
De Vilde Blomsters Dag i Norden 2010 • Dansk Botanisk Forening • side 3
17. Orkidéenge og flot natur ved sydenden af Hald Sø
TID: 10-12
LEDER: Jann Ribergaard og Jørgen Glud
STED: P-plads ved badestedet ved sydenden af Hald Sø,
Dollerupvej, Viborg
MEDBRING: P, G.
18. Vium Enge nordvest for Kjellerup
TID: 13-15
LEDER: Leif Pedersen, Peter Lange og Åge Ebbesen
STED: Vium Kirke, ca. 5 km nordvest for Kjellerup
MEDBRING: P, G.
Århus-området
19. Ajstrup Krat og Strand
TID: 14-16 (kan strække sig til 16.30)
LEDER: Sigrid Lynæs Larsen og Søren Rasmussen
STED: P-plads øst for Ajstrup (Ajstrupvej 27, 9560
Hadsund).
MEDBRING: G.
20. Nørreådalen vest for Ålum – botanik på høenge, vi
slår hø på endnu et stykke
TID: 10-14
LEDER: Jan Højland og Mette Risager
STED: Shelters ved Nørreåen, Gl. Viborgvej 418, 8920
Randers NV
MEDBRING: P, G
21. Treå vest for Hemmed, Norddjursland
TID: 10-12
LEDER: Peter Wind og Anne Murmann Hansen
STED: Hemmed Møllegård for enden af Hemmed
Møllevej. Vejen vil være markeret med tydelig skiltning.
22. Gjerrild Nordstrand
TID: 14-16
LEDER: Ellis Jakobsen og Stig Mortensen
STED: På p-pladsen ved toiletbygningen
23. Kasted Mose, Århus
TID: 14-16
LEDER: Hélène Hansen
STED: Foran Kasted Byvej 30, Århus
MEDBRING: P, G. På grund af køer (tamme) kan der ikke
medbringes hund.
24. Brabrand Sø - enge, rigkær og vandhuller
TID: 14-16
LEDER: John Brandbyge
STED: P-plads ved Naturcenter Sølyst
OFF. TRANSPORT: Bus linje 17, nærmeste stoppested
Brabrand Skovvej efter Gjellerupskolenm eller se
nærmere information på http:\\www.naturinformation, dk/
soelyst/soelystindex.htm
MEDBRING: G.
25. Molslaboratoriet
TID: 10-13
LEDER: Morten D.D. Hansen
STED: Molslaboratoriet, Strandkærvej 6, 8400 Ebeltoft.
Mere info på www.fugleognatur.dk
MEDBRING: P, flora og feltgrej.
26. Karpenhøj - vilde planter med medicinsk virkning.
Indvielse af lægeplantehave fra 1760.
TID: 10-12
LEDER: Jens Reddersen
STED: DGI Karpenhøj, Dragsmurvej 12, Fuglsø, 8420 Knebel
MEDBRING: P.
27. Velling Skov - planter fra dinosaurernes tid
TID: 14-16
LEDER: Jan Kjærgaard
STED: P-plads ved landevejen i det store sving ca. 1 km
nord for Velling By.
OFF. TRANSPORT: Bus 215 (Silkeborg-Vejle passerer
regelmæssigt)
MEDBRING: G.
28. Udsigtshøjene Trustrup
TID: 13-15
LEDER: Merete Johansen og Hanne Næsborg Hansen
STED: P-plads ved Udsigtshøjene, Trustrup mellem
Odder og Horsens
MEDBRING: P.
29. Lilleøre, Samsø
TID: 10-12
LEDER: Sune Petersen
STED: Samsø Naturskole
MEDBRING: G.
Ringkjøbing-området
30. Bredkær Bæk ved Kilen
TID: 13-15
LEDER: Bo Boysen
STED: Naturskolens p-plads. Kjærsgårdsmøllevej 5, 7600
Struer
MEDBRING: P, G.
31. Vestjylland Højskole, Forundringens Have
TID: 14-16
LEDER: Iben Sophie Bisgaard Jakobsen
STED: Hovedindgangen på Vestjyllands Højskole
OFF. TRANSPORT: Bus
MEDBRING: P
32. Bundsbæk Mølle, Skjern
TID: 13.30 - 15.30
LEDER: Sabine Jensen og Torbjørn Tarp
STED: Bundsbæk Mølles p-plads
MEDBRING: G.
33. Skarrildhus
TID: 10-12
LEDER: Jeanette Davelaar, Inge Thamdrup, Søren Brandt
STED: P-plads foran hovedindgangen ved Skarrildhus,
Sdr. Ommevej 4, Skarrild, 6933 Kibæk
MEDBRING: P.
Vejle-området
34. Harrild Hede, Brande
TID: 10-12
LEDER: Rikke Graversen
De Vilde Blomsters Dag i Norden 2010 • Dansk Botanisk Forening • side 4
STED: P-plads Fasterholtvej 38, 7330 Brande v. Harrild
Vandmølle
MEDBRING: P, G.
35. Haraldskær og Kvak Mølle
TID: 13.30-16
LEDER: Peer Høgsberg, Steen Hedrup og Bo Levesen
STED: Haraldskær Avlsgård, Skibetvej ved Vejle
OFF. TRANSPORT: Bus 244 til Skibet Kirke
MEDBRING: P, G.
36. Overdrev med kildevæld ovenfor Stenvad Mølle
TID: 13 - 15
LEDER: Jesper Ratjen og Bent Vestergaard Petersen
STED: Brødgårdsvej ovenfor Stenvad Mølle
MEDBRING: G.
Ribe-området
Ribe
egnen
37. Møllestien ved Sønderskov
TID: 14-16
LEDER: Janni Blank Wedderkopp og Mogens Kjær
Poulsen
STED: P-plads ved Museet på Sønderskov,
Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup
MEDBRING: P.
38. Vrøgum Kær
TID: 13-15
LEDER: Jens Rye Larsen og Merete Vigen Hansen
STED: På Filsøvej mellem Vrøgum og Kærgård ca. 4 km
fra Vrøgum ved Telefonvej.
MEDBRING: P, G.
39. Fanø sydøst - klithede og strandeng
TID: 10-14
LEDER: Søren Vinding
STED: P-plads ved Sønderho Fuglekøje øst for Postvejen
OFF. TRANSPORT: Bus fra Nordby.
MEDBRING: P.
Sønderjylland
Sønderjylland
40. Rejsby Mose, mellem Skærbæk og Ribe
TID: 10-12
LEDER: Kjeld Forsom og Vibeke Duun Andersen
STED: Rejsby Station.
MEDBRING: P, G.
41. Jels Skovene
TID: 14-16
LEDER: Svend Hansen
STED: P-plads ved Jels Voldsted, Koldingvedj 2, Jels,
6630 Rødding
42. Lakolk Strandeng, Rømø
TID: 10-12
LEDER: Jens Hjerrild Hansen
STED: Sydlig del af Lakolk Strand, drej til venstre efter
nedkørsel på strand og fortsæt sydpå til den østvestgående pælerække 400 m længere fremme
MEDBRING: P.
43. Sølsted Mose, Tønder
TID: 10-12
LEDER: Jens Hadrup
STED: Brændevej (ved vindmøllen), følg skiltene mod
”naturreservatet” fra hovedvej 11 i Sølsted
MEDBRING: G.
44. Soldaterskoven Tønder
TID: 10-13
LEDER: Søren Rask Jessen
STED: Flyverhangaren ved indkørsel fra Ribe Landevej,
mellem rundkørslen og Zeppelin Muséet
45. Lerskov Plantage, Aabenraa
TID: 14-17
LEDER: Martin Reimers, Eva og Poul Olsen
STED: Tingvej i vestkanten af plantagen ved de tyske
bunkers
MEDBRING: P.
46. Ærskov tunneldal - mose, kær, eng og overdrev,
Nordborg
TID: 13.30 - 16
LEDER: Andreas Andersen
STED: Fra Nordborgvej drejes fra i Havnbjerg til Skovvej,
der følges ca. 400 m, og der drejes fra mod højre til
Ærskovvej, der følges 1 km frem til møedestedet.
MEDBRING: P, G.
47. Krage Sand på Broager
TID: 10-12
LEDER: Finn Lindhart og Niels Kornum
STED: P-plads ved stranden på Krage Strand på det
sydligste punkt på Broager Land
Fyn
FYN
48. Røjle Klint
TID: 10-12
LEDER: Lars Christiansen
STED: P-pladsen på Røjle Klint (Kristiansmindevej)
49. Præsteengen og Stenløse Skov, Odense
TID: 19 - 21.30
LEDER: Henrik Tranberg
STED: Busstoppested på Stenløsevej ud for vejen
Rulkehøjen.
OFF. TRANSPORT: Bus 110.
MEDBRING: G.
50. Ringe Sø og Flagbakkeområdet
TID: 13-15
LEDER: Poul Rafner
STED: Stenen ved Ringe Sø, hjørnet af Søvej og
Rolighedsvej
51. Engene ved Naturskolen Åløkkestedet og Hudevad
Kær
TID: 10-13
LEDER: Elsebeth Pedersen og Anja Weile
STED: Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20,
5792 Årslev
MEDBRING: G.
De Vilde Blomsters Dag i Norden 2010 • Dansk Botanisk Forening • side 5
52. Bo Bakker på Helnæs
TID: 14-16
LEDER: Toni Reese Næsborg
STED: P-plads ved Bo Bakker i den nordlige del af
Helnæs.
61. Eskebjerg Vesterlyng
TID: 10-12
LEDER: Villy Bjergskov Jensen og Lone Knudsen
STED: P-plads indenfor Eskebjergleddet ved vejen til
Mareskoven
53. Vilde blomster og halvtamme kvier ved Sundet,
Faaborg
TID: 13-15.30
LEDER: Erik Vinther, Lars Torup og Leif H. Sørensen
STED: P-plads ved Faaborg Gymnasium
MEDBRING: P, evt. god beskærersaks eller ørnenæb
(mulighed for deltagelse i lille naturplejeprojekt)
62. Ordrup Næs
TID: 10-13
LEDER: Torben Wolff
STED: P-plads ved Langagre
54. Kaleko Mølle - Blomster og bier – et arrangement
for hele familien
TID: 11-15
LEDER: Maria Gram-Jensen
STED: Kaleko Mølle, Prices Havevej 38, 5600 Faaborg
MEDBRING: Entré til museum på kr. 30.00, børn gratis.
55. Rødme Svinehaver
TID: 10-12.30
LEDER: Arne Bruun og Carsten Hunding
STED: Kør 540 m fra Alpevej (5771) mod vest af
Tørvelong.
OFF. TRANSPORT: Nej, men kontakt Arne Bruun på
62233431, hvis du kan tilbyde/ønsker samkørsel.
MEDBRING: P.
56. Voderup Klint, Ærø
TID: 14-16
LEDER: Knud Nielsen
STED: P-plads ved Voderup Klint, Ærø
57. Ristinge Klint
TID: 14-16
LEDER: Claus Dalskov og Henrik Staun
STED: Drej til venstre ved Ristinge Kirke mod p-pladsen
lige før ”Havblink”
58. Skovsgaard, Langeland: Vilde Blomsters Dag og
Dansk Mølledag - nu med honning
TID: 13-17
LEDER: Marianne Krag Petersen
STED: Skovsgaard Mølle, Påøvej 1, Hennetved,
Rudkøbing
59. Lille Mølle, Refsvindinge
TID: 10-12
LEDER: Signe Nepper Larsen
STED: Lille Mølle, Lille Møllevej 14
MEDBRING: P.
Vestsjælland
60. Rosengårdsstien, Kværkeby
TID: 10-12
LEDER: Jon Feilberg
STED: Vigeplads ved Ørevad Bro, Ejdamsvej
63. Skansehage i Odsherred
TID: 14-16
LEDER: Jørgen Stoltz
STED: P-pladsen på Skansehage for enden af
Skansehagevej.
MEDBRING: P.
64. Grevindeskoven - langs gammel Skovvej, Jyderup
TID: 10-12
LEDER: Erik Hansen og Kirsten Dreyer
STED: Gl. Skovvej, 50 m nord for krydset på Skovvejen
ved Jyderup
65. Delhoved Skov
TID: 10-12
LEDER: Gerth Nielsen
STED: Rangle Mølle, Møllevej 1, Holmstrup, 4450 Jyderup
66. Maglesø
TID: 14-16
LEDER: Henrik Vigsø og Marianne Rahbech
STED: P-plads ved Traktørstedet
67. Kongsøre Skov
TID: 14-16
LEDER: Inge Gotfredsen og Vagn Godtfredsen
STED: P-plads ved Sandskredet
68. Eriksholmskoven
TID: 10-12
LEDER: Jens Snedker Holm
STED: P-plads vest for Munkholmbroen ved ishuseet.
69. Mosen, Langelandsøre, Omø
TID: 14-16
LEDER: Gunhild Jensen og Birgit Christensen
STED: Omø Skole, Omø By. Evt. opsamling ved havnen
kl. 13.45
OFF. TRANSPORT: Omøfærgen fra Stigsnæs kl. 13.00
MEDBRING: P.
70. Klint i Odsherred
TID: 19-21
LEDER: Jørgen Stoltz
STED: Det gamle kalkbrud i Klint for enden af Klint
Havnevej
MEDBRING: P.
De Vilde Blomsters Dag i Norden 2010 • Dansk Botanisk Forening • side 6
Øst- og Nordsjælland, Storkøbenhavn
71. Rundebakke-overdrevet ved Ølsted
TID: 10-12
LEDER: Peter Vestergaard og Jakob Christian Lausen
STED: På hjørnet af Frederikssundsvej og C.A.
Nielsensvej (ved gravhøjen)
OFF. TRANSPORT: Bus 329 fra Frederiksværk St.
Stoppested Birkebakkerne (kører kun hver anden time).
72. Enge ved Usserød Å i Hørsholm
TID: 13-16
LEDER: Harald K. Hansen
STED: Mortenstrupvejs skæring m. Usserød Å i Hørsholm.
MEDBRING: P, G.
73. Hellebæk Kohave
TID: 11-14
LEDER: Margrethe Tjalve og Gunnar Rylander Hansen
STED: Helle Avlsgård, Hellebækvej 84, Helsingør
OFF. TRANSPORT: Tog til Hellebæk, derefter gåben ca.
15 min til avlsgården
MEDBRING: P (frokost), G.
80. Tryggevælde Å’s udløb
TID: 10-12
LEDER: Niels Faurholdt
STED:P-plads ved Prambroen over Tryggevælde Å
MEDBRING: P, G.
81. Elbæk engen
TID: 14-16
LEDER: Kirstine Ø. Madsen og Inge Ambus
STED: Ved skiltet Køgevej 72, 4600 Køge (overfor
golfklubben og Elbæk Mejeri)
OFF. TRANSPORT: Bus 255
MEDBRING: G.
82. Naturcenter Herstedhøje - udstilling af vilde
planter
TID: 11-17
LEDER: Anne-Marie C. Bürger og Ungenetværket i Dansk
Botanisk Forening
STED: Naturcenter Herstedhøje, Herstedhøje Allé 1, 2620
Albertslund
74. Gulddysseskoven nord for Gundsømagle
TID: 10-12
LEDER: Søren Grøntved Christiansen
STED: P-plads over for Gulddyssegård, Gulddyssevej 70
83. Vestskoven omkring Stensletten
TID: 13-16
LEDER: Poul Evald Hansen og Kaare Jacobsen
STED: Herstedhøje Naturcenter, Herstedhøje Allé 1, 2620
Albertslund
MEDBRING: P.
75. Gundsømagle Sø
TID: 10-12
LEDER: Claus Helweg Ovesen
STED: Østrup Trafikplads
MEDBRING: P.
84. Egebjerg Naturpark
TID: 10-12
LEDER: Keld Nørgaard
STED: For enden af vejen Digterparken (tæt på Ring 4)
OFF. TRANSPORT: Bus 167 og 400S
76. Himmelev Skov og gamle grusgrave
TID: 14-16
LEDER: Anette Lind Touborg
STED: P-plads ved Store Valbyvej til Himmelev Skov, tæt
på Østre Ringvej
85. Bernstorffsparken, Charlottenlund
TID: 14-15.30
LEDER: Kirsten Tind og Lisbeth Boye Jensen
STED:Plads foran den nv-vendte side af Bernstorffs Slot
OFF. TRANSPORT: Bus 169, 179, 185, stoppested ved
Femvejen.
77. Ejby Ådal
TID: 10-12
LEDER: Aase Gøthgen
STED: P-pladsen på Kyndeløse Strandvej
MEDBRING: P, G.
78. Elseengen
TID: 13-16
LEDER: René Andersen, Bente Nielsen og Solvejg
Pedersen
STED: Vigeplads på S-siden af Næstvedvej ml.
Frederiksberg og Vr. Broby
MEDBRING: G.
79. Vibefedtmosen i Ravnsholte Skov
TID: 19-21
LEDER: Søren Grøntved Christiansen
STED: Den store p-plads vest for Avnstrup
Modtagecenter syd for Hvalsø
OFF. TRANSPORT: Bus 232 fra Roskilde
86. Tordals Mose
TID: 10-12
LEDER: Ole B. Lyshede og Jens Ockelmann
STED: Hvidegårdsparken, for enden af stamvejen
OFF. TRANSPORT: Bus 36
MEDBRING: G, (P)
87. Amager Strandpark
TID: 10-12
LEDER: Kim Larsen og Susanne Henriksen
STED: Amager Strandpark ved hj. af Amager Strandvej
og Øresundsvej
OFF. TRANSPORT: Metrostation Øresund
Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn
88. Lars Jensens Skov
TID: 10-12
LEDER: Troels Lyndelse og Tubas Løkkegaard
STED: Pumpestationens p-plads, Hejrede Sø, Røgbøllevej 6
MEDBRING: P.
De Vilde Blomsters Dag i Norden 2010 • Dansk Botanisk Forening • side 7
89. Skejten på Lolland
TID: 10-13
LEDER: Marianne Helkjær og Henrik Holck
STED: P-plads ved Fuglsand Kunstmuseum
MEDBRING: G.
90. Saksfjed Inddæmning
TID: 10-13
LEDER: Uffe B. Nielsen
STED: P-plads ved Store Brunddrag i Saksfjed
Inddæmning, for enden af Lyttesholmvej, 4970 Rødby
MEDBRING: P.
91. Holmegårds Mose
TID: 10-12
LEDER: Rune Larsen og Regin Rønn
STED: P-plads ved Fensmark Skov, lidt nord for
Fensmark, kør ad Stenskovvej.
MEDBRING: G.
92. Olstrup Skov
TID: 14-16
LEDER: Niels Faurholdt og Rudy Burmeister
STED: P-pladsen ved Olstrup Skov, ved landevejen
mellem Dalby og Karise
MEDBRING: P.
93. Overdrevet ved Flagbanken
TID: 14-16
LEDER: Kirsten Føns
STED: Stevns Naturcenter, Mandehoved 10, Store
Heddinge
94. Høvblege på Møn
TID: 10-12
LEDER: Martin Vestergaard
STED: P-plads ved Høvblege eller ca. 175 m syd på ad
Gurkebakken, Møn
95. Klintemølleruinen og Møllevejen
TID: 19-21
LEDER: Elin Kupferstick og Jon Feilberg
STED: Klintholmhavnevej, Møn. Der vil være opsat et skilt.
OFF. TRANSPORT: Bus 52 fra Stege.
96. Jydelejet, Høje Møn
TID: 13.30 - 16.30
LEDER: H. C. Gravesen, Ib Johnsen, Ebbe Møller Olesen
STED: P-plads ved Jydelejet, Langebjergvej 1, 4971 Borre
MEDBRING: P.
Bornholm
BORNHOLM
97. Hammerknuden
TID: 9-11
LEDER: Louse Lyng Bojesen
STED: P-plads ved Østersøbadet
OFF. TRANSPORT: Rute 1,2 eller 7.
98. Hammerslet og Vigehavnen
TID: 10-12
LEDER: Morten Bach Jørgensen
STED:P-plads ved Røgeriet, Vagtbodgade, Svaneke
OFF. TRANSPORT: Rute 4
Grønland
Grønland
99. Grønnedalen, Kangilinnguit, Grønland
TID: 10-12
LEDER: Terese Scheller Sandvei
STED: Vi mødes ved skiliften
MEDBRING: P.
Tak til vores samarbejdspartnere…
Frederikshavn Kommune, Jammerbugt Kommune,
Brønderslev Kommune, Aalborg Kommune,
Mariagerfjord Kommune, Struer Kommune, Viborg
Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande
Kommune, Silkeborg Kommune, Vejle Kommune,
Kolding Kommune, Svendborg Kommune, Lolland
Kommune, Halsnæs Kommune, Københavns
Kommune, Bornholms Regionskommune,
Kommuneqarfik Sermersooq, Ivittuut
Skov- og Naturstyrelsen - Kronjylland, Søhøjlandet,
Vadehavet, Østsjælland, Storstrøm
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Lille Vildmosecentret, Naturcenter Brokholm,
Vestjyllands Højskole, Ringkøbing-Skjern Museum,
Samsø Naturskole, Naturskolen Åløkkestedet,
Trente Mølle Naturskole, Ærø Natur- og Energiskole,
Hejrede Friluftsgaard, Engestofte Gods, Nature Image
Bank Lolland-Falster, Silva Danica, Naturcenter
Herstedhøje, Blå Flag Ringsted, Stevns Naturcenter,
Biomedia, Øhavsmuseet - Faaborg
Biologisk Forening Nordvestjylland, Nellemanns Have,
Kasted Mose Kogræsser- og Naturplejeforening,
Naturhistoriske Museum - Molslaboratoriet, DGI
Karpenhøj, Fugleværnsfonden, Faaborg Naturpleje
og Kogræsselaug (FNok), Skovsgaard Møllelaug,
Langelands Biavlerforening, Fugleværnsfonden,
Hellebæk Kohaves Venner, Nordvestsjællands
Naturhistoriske Forening, Tryggevælde - og Stevns
Ådals Bevarelse, Græsningsforeningen Høje Møn,
Københavns Universitet Botanisk Institut, Bornholms
Naturhistoriske Forening
DNs lokalkomiteer i Skagen, Hjørring, Frederikshavn,
Nordthy, Jammerbugt, Aalborg, Skive, Mariager,
Fjends, Viborg, Randers, Norddjurs, Odder, Vejle,
Vejen, Varde, Fanø, Sønderborg, Middelfart. Odense,
Assens, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Langeland,
Danmarks Naturfond, Guldborgsund, Hørsholm,
Holbæk, Roskilde, Lejre, Albertslund, LyngbyTaarbæk, Sorø, Køge, Næstved, Stevns, Faxe,
Vordingborg, Bornholm
De Vilde Blomsters Dag i Norden 2010 • Dansk Botanisk Forening • side 8