PRIDE-kotitehtävä NELJÄS TAPAAMINEN Lapselle mahdollisuus

PR I DE- K O TI TEH T ÄV ÄT
K o t it e ht ä vä 4 / S i v u 1
Nimi:
PRIDE-kotitehtävä
NELJÄS TAPAAMINEN
Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä
PRIDE-valmennuksen neljännessä tapaamisessa puhuimme siitä, miten vaikeat kokemukset voivat aiheuttaa viiveitä
lapsen kehityksessä. Sijais- ja adoptioperheisiin sijoitettavat lapset ovat kokeneet monenlaisia terveyteen, läheisiin
ihmisiin ja aineelliseen omaisuuteen liittyviä menetyksiä. Olet saanut tietoa siitä, miten lapsi voi kokea nämä menetykset ja miten ne vaikuttavat lapsen itsetuntoon ja käyttäytymiseen. Olemme puhuneet myös siitä, miten aikuiset
voivat auttaa lapsia, joilla on menetyksiä.
Monilla tulevilla sijais- ja adoptiovanhemmilla on samanlaisia menetyksen kokemuksia itselläänkin, vaikka ei ehkä
yhtä monia ja yhtä vaikeita kuin sijoitetuilla lapsilla ja heidän vanhemmillaan. Tapa, jolla sinä olet käsitellyt omia
menetyksiäsi, vaikuttaa siihen, miten voit auttaa perheeseesi tulevaa lasta käsittelemään menetyksiään. Mieti,
millaisia menetyksiä sinä olet kokenut lapsena ja myöhemmin elämässäsi. Mitä silloin tapahtui, miltä sinusta tuntui,
kuka sinua auttoi ja miten. Miten menetysten kokemukset ovat vaikuttaneet elämääsi?
Seuraavat kysymykset auttavat sinua tunnistamaan omia kokemuksiasi ja tiedostamaan niiden vaikutuksia.
Tunteiden ilmaisu lapsuudenperheessäsi
1. Ajattele lapsuuttasi.
a) Millaisia tunteita lapsuudenperheessäsi ilmaistiin ja miten?
b) Oliko lapsuudenperheessäsi joidenkin tunteiden ilmaiseminen kiellettyä? Jos oli, niin mitä nämä tunteet olivat?
COPYRIGHT Perhehoitoliitto ry / Pelastakaa Lapset ry
PRIDE-K O TI TEH T ÄV ÄT
K o t it e ht ä vä 4 / S i v u 2
2. Kun olit lapsi, mitkä asiat/tapahtumat
a) saivat sinut iloiseksi?
b) saivat sinut vihaiseksi?
c) saivat sinut pettyneeksi?
d) tekivät sinut surulliseksi?
3. Kun olit lapsi, kenelle kerroit ja miten ilmaisit tunteitasi?
4. Kuka auttoi sinua lapsena surun, pettymyksen ja vihan tunteiden käsittelyssä? Miten?
COPYRIGHT Perhehoi toliitto ry / Pelastakaa Lapset ry
PR I DE- K O TI TEH T ÄV ÄT
K o t it e ht ä vä 1
4 / Sivu 3
Tunteiden ilmaisu nykyisessä perheessäsi
5. Ajattele elämääsi tällä hetkellä. Mitkä asiat/tapahtumat
a) saavat sinut iloiseksi?
b) saavat sinut vihaiseksi?
c) saavat sinut pettyneeksi?
d) tekevät sinut surulliseksi?
6. Millaiset tavat ilmaista tunteita ovat perheessäsi sallittuja ja millaiset kiellettyjä? Kerro esimerkkejä.
Menetysten taulukko
Tulevien sijais- ja adoptiovanhempien tulee arvioida kykyään auttaa lapsia käsittelemään menetyksiään. Siksi heidän
on tärkeää tutustua omiin menetyksiinsä.
Pyydämme sinua nyt tekemään oman menetysten taulukkosi. Sitä on mahdollisuus täydentää perhetapaamisessa.
Ymmärrämme, että menetyksiin liittyy tunteita ja paljon henkilökohtaista tietoa, josta voi olla vaikea kertoa, mutta
on välttämätöntä, että käymme menetyksiäsi myös yhdessä läpi. Menetysten taulukon avulla voit arvioida missä
surutyön vaiheessa olet kunkin menetyksesi suhteen.
COPYRIGHT Perhehoitoliitto ry / Pelastakaa Lapset ry
PRIDE-K O TI TEH T ÄV ÄT
4 / Sivu 4
K o t it e ht ä vä 1
Menetysten taulukko
Ikä
menetyksen
sattuessa?
Mitkä menetykset
koit (terveys,
läheinen ihminen,
aineellinen menetys)?
Mitä sinulle tapahtui,
missä ja millaisissa
olosuhteissa?
Mitä apua sait ja
keneltä?
Miten menetys vaikutti
sinuun ja on vaikuttanut
elämääsi?
COPYRIGHT Perhehoi toliitto ry / Pelastakaa Lapset ry
PR I DE- K O TI TEH T ÄV ÄT
K o t it e ht ä vä 4 / S i v u 5
7. Kun katsot tekemääsi menetysten taulukkoa, millaisia ajatuksia se sinussa herättää?
8. Mistä menetyksistäsi koet selviytyneesi niin, että voit auttaa muita heidän menetyksen kokemuksissaan?
Ajatuksia neljännestä tapaamisesta sekä vahvuuksistani ja
tarpeistani sijais- tai adoptiovanhempana
9. Neljäs tapaaminen herätti minussa seuraavia ajatuksia ja kysymyksiä:
10. Vahvuuteni tukea lasta menetysten läpikäymisessä?
11. Asiat, joissa minun tulee kehittyä voidakseni tukea lasta selviytymään menetyksistä:
Kiitos, että olet tehnyt PRIDE-kotitehtävät liittyen menetyksiin!
Pyydämme sinua jättämään ne kouluttajille seuraavassa tapaamisessa.
COPYRIGHT Perhehoitoliitto ry / Pelastakaa Lapset ry