Ferpox - ClassicCare

VIESMANN
VITOVENT
Boligventilationssystemer
med varmegenvinding
Planlægningsvejledning
Centrale boligventilationssystemer med varmegenvinding til
behovsorienteret boligventilation med renset og opvarmet
udeluft
Til enfamiliehuse eller lejligheder
VITOVENT 300
Vægmontering (Leveres ikke i DK)
■ Betjening via fjernbetjening (leveringsomfang)
■ Luftvolumenstrøm op til 180 m3/h
VITOVENT 300-W
Vægmontering
■ Betjening via fjernbetjening (leveringsomfang)
■ Type HR A300 med luftvolumenstrøm op til 300 m3/h og type
HR A400 med luftvolumenstrøm op til 400 m3/h
■ Integreret automatisk bypass og elektrisk forvarmer
5619 255 DK
4/2014
VITOVENT 300-C
Vægmontering eller loftmontage (Leveres ikke i DK)
■ Betjening via fjernbetjening (leveringsomfang)
■ Type H32S A150 med luftvolumenstrøm op til 150 m3/h
■ Integreret automatisk bypass og elektrisk forvarmer
VITOVENT 300-F
Opstilling på gulv
Systemkombination med varmepumpe
■ Betjening via varmepumpereguleringen Vitotronic 200,
type WO1C, via fjernbetjening (tilbehør til varmepumpen)
eller Vitotrol-App
■ Type HR A280 med luftvolumenstrøm op til 280 m3/h og
automatisk bypass
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
1.
Grundlag
1. 1 Opvarmningsbehov ...................................................................................................
1. 2 Kontrolleret boligventilation .......................................................................................
2.
Vitovent 300
2. 1 Produktbeskrivelse ...................................................................................................
7
■ Boligventilationssystem til enfamiliehuse eller lejligheder med et boligareal op til
130 m2. ..................................................................................................................
7
■ Fordele ..................................................................................................................
8
■ Leveringsomfang ..................................................................................................
8
2. 2 Tekniske data ...........................................................................................................
9
■ Tekniske data ........................................................................................................
9
■ Lydtryk i opstillingsrummet ....................................................................................
9
■ Lydtryk ved tilslutningsstudserne .......................................................................... 10
■ Mål ........................................................................................................................ 10
■ Ventilatorkarakteristikker ....................................................................................... 10
3.
Vitovent 300-W
3. 1 Produktbeskrivelse ...................................................................................................
■ Boligventilationssystem til enfamiliehuse eller lejligheder med et boligareal op til
230 m2. ..................................................................................................................
■ Fordele ..................................................................................................................
■ Leveringstilstand ...................................................................................................
3. 2 Tekniske data ...........................................................................................................
■ Tekniske data ........................................................................................................
■ Lydtryk i opstillingsrummet ....................................................................................
■ Lydtryk ved tilslutningsstudserne ..........................................................................
■ Mål ........................................................................................................................
■ Ventilatorkarakteristikker .......................................................................................
12
13
13
14
14
14
15
16
16
Vitovent 300-C
4. 1 Produktbeskrivelse ...................................................................................................
■ Boligventilationssystem til boliger med et boligareal op til 90 m2 ..........................
■ Fordele ..................................................................................................................
■ Leveringsomfang ..................................................................................................
4. 2 Tekniske data ...........................................................................................................
■ Tekniske data ........................................................................................................
■ Lydtryk i opstillingsrummet ....................................................................................
■ Lydtryk ved tilslutningsstudserne ..........................................................................
■ Mål ........................................................................................................................
■ Ventilatorkarakteristikker .......................................................................................
18
18
19
19
20
20
20
21
22
22
5.
Vitovent 300-F
5. 1 Produktbeskrivelse ...................................................................................................
■ Boligventilationssystem til enfamiliehuse eller lejligheder med et boligareal op til
180 m2. ..................................................................................................................
■ Fordele ..................................................................................................................
■ Leveringsomfang ..................................................................................................
■ Anvendelse ...........................................................................................................
5. 2 Tekniske data ...........................................................................................................
■ Tekniske data ........................................................................................................
■ Lydtryk ..................................................................................................................
■ Mål ........................................................................................................................
■ Udstyrskarakteristikker ..........................................................................................
24
24
26
27
27
28
28
29
30
30
6. 1 Oversigt ....................................................................................................................
6. 2 Udstyrsspecifikt tilbehør ............................................................................................
■ Forvarmer, elektrisk ..............................................................................................
■ Forvarmer, elektrisk til Vitovent 300-C ..................................................................
■ Eftervarmer, hydraulisk .........................................................................................
■ Kedelvandsbufferbeholder (25 l) ...........................................................................
■ Sommerkassette ...................................................................................................
■ CO2-/fugtføler ........................................................................................................
■ Monteringssokkel ..................................................................................................
■ Tør vandlås ...........................................................................................................
■ Trådløs betjeningskontakt .....................................................................................
6. 3 Friskluft- og udluftningsfiltre ......................................................................................
■ Finfiltersæt ............................................................................................................
■ Grovfiltersæt .........................................................................................................
■ Udeluftfilterkasse ..................................................................................................
32
35
35
35
36
37
37
37
37
38
38
38
38
38
39
Installationstilbehør
VIESMANN
VITOVENT
5619 255 DK
12
4.
6.
2
6
6
Indholdsfortegnelse (fortsat)
6. 4 Rørsystem (rundt) .....................................................................................................
■ Lyddæmper, rund, fleksibel ...................................................................................
■ Lyddæmper i kompakt konstruktion ......................................................................
■ Rør med forbindelsesmuffe (EPP) ........................................................................
■ Bøjning 90° med forbindelsesmuffe (EPP) ...........................................................
■ Forbindelsesmuffe (EPP) ......................................................................................
■ Konsol ...................................................................................................................
■ Viklet falsrør ..........................................................................................................
■ Flexrør med isolering ............................................................................................
■ Flexrør uden isolering ...........................................................................................
■ Forbindelsesrør .....................................................................................................
■ Bøjning 90° (galvaniseret stålplade) .....................................................................
■ Bøjning 45° (galvaniseret stålplade) .....................................................................
■ T-stykke (galvaniseret stålplade) ..........................................................................
■ T-stykke med reduktion (galvaniseret stålplade) ..................................................
■ Reduktionsstykke DN 125/100 (galvaniseret stålplade) .......................................
■ Reduktionsstykke DN 160/125 (galvaniseret stålplade) .......................................
■ Reduktionsstykke DN 180/160 (galvaniseret stålplade) .......................................
■ Tilslutningssæt til Vitovent 300-F (EPP) ...............................................................
6. 5 Ude- og afkastluftsåbninger ......................................................................................
■ Taggennemføring (rustfrit stål) ..............................................................................
■ Taggennemføring (lakeret stålplade) ....................................................................
■ Fladtagstilslutning til taggennemføring .................................................................
■ Universal taginddækning ......................................................................................
■ Ydervægsgennemføring med vejrbeskyttelsesgitter .............................................
■ Ydervægsgennemføring med fuglebeskyttelsesgitter ...........................................
■ Udbygning til ude- og afkastluft .............................................................................
■ Forlængerstykke til udbygning til ude- og afkastluft ..............................................
■ Gennemføring til ude- og afkastluft .......................................................................
■ Kombivæggennemføring .......................................................................................
■ Forlængelse til kombivæggennemføring ...............................................................
6. 6 Rørsystem (fladt), kunststof - system 100 ................................................................
40
40
41
42
42
43
43
43
44
44
44
45
45
45
46
46
46
46
47
47
47
48
49
50
50
52
53
55
55
56
57
57
Planlægningsvejledninger til
Vitovent 300/300-W
7. 1 Opstilling ...................................................................................................................
■ Krav til opstillingen ................................................................................................
■ Opstillingsmuligheder ............................................................................................
■ Foranstaltninger imod mekanisk vibration ............................................................
7. 2 El-tilslutning ..............................................................................................................
■ Nettilslutning .........................................................................................................
7. 3 Fjernbetjening ...........................................................................................................
7. 4 Filterskift ...................................................................................................................
7. 5 Drift med varmegenvinding .......................................................................................
7. 6 Drift uden varmegenvinding (f.eks. om sommeren) ..................................................
■ Vitovent 300 ..........................................................................................................
■ Vitovent 300-W .....................................................................................................
58
58
59
60
60
60
60
60
61
61
61
61
8.
Planlægningsvejledninger til
Vitovent 300-C
8. 1 Opstilling ...................................................................................................................
■ Krav til opstillingen ................................................................................................
■ Opstillingsmuligheder ............................................................................................
■ Foranstaltninger imod mekanisk vibration ............................................................
8. 2 El-tilslutning ..............................................................................................................
■ Nettilslutning .........................................................................................................
8. 3 Fjernbetjening ...........................................................................................................
8. 4 Filterskift ...................................................................................................................
8. 5 Drift med varmegenvinding .......................................................................................
8. 6 Drift uden varmegenvinding (f.eks. om sommeren) ..................................................
61
61
62
64
64
64
64
64
64
65
9.
Planlægningsvejledninger til
Vitovent 300-F
9. 1 Opstilling ...................................................................................................................
■ Krav til opstillingen ................................................................................................
■ Opstillingsmuligheder ............................................................................................
9. 2 El-tilslutning ..............................................................................................................
■ Nettilslutning .........................................................................................................
■ Tilslutning til varmepumpen ..................................................................................
9. 3 Filterskift ...................................................................................................................
9. 4 Drift med varmegenvinding .......................................................................................
9. 5 Drift uden varmegenvinding (f.eks. om sommeren) ..................................................
9. 6 Anvendelse i passivhuse ..........................................................................................
9. 7 Drift med hydraulisk eftervarmer ...............................................................................
■ Hydraulisk integrering ...........................................................................................
■ Luftvolumenstrøm og varmebehov .......................................................................
■ Rørsystem .............................................................................................................
65
65
66
67
67
68
68
68
68
69
69
69
72
72
5619 255 DK
7.
VITOVENT
VIESMANN
3
Indholdsfortegnelse (fortsat)
Planlægningsvejledninger til alle
ventilationsapparater
10.
10.
10.
10.
1
2
3
4
Generelle henvisninger .............................................................................................
Brandbeskyttelse ......................................................................................................
Lufttæthed for bygningens isolerede del ...................................................................
Passivhus .................................................................................................................
■ Krav til et passivhus ..............................................................................................
■ Krav til husteknikken .............................................................................................
Støjdannelse .............................................................................................................
Undgåelse af strømningsstøj og tryktab ...................................................................
Rumluftafhængige fyringsenheder og Vitovent .........................................................
Emhætte, udluftningstørretumbler og Vitovent .........................................................
■ Emhætte: Cirkulationsluft/udluftning .....................................................................
Kondensatafløb .........................................................................................................
■ Tilslutning til afløbsrøret ........................................................................................
Frostsikring ...............................................................................................................
■ Uden ekstern forvarmer ........................................................................................
■ Med ekstern forvarmer ..........................................................................................
Rørsystem ................................................................................................................
■ Eksempel på rørføring med rørsystem (fladt), kunststof .......................................
■ Eksempel på rørføring med rørsystem (fladt), metal ............................................
■ Udeluftsforsyning og afkastluftsåbning .................................................................
■ Friskluft- og udluftningsrør ....................................................................................
■ Isolering af rørsystemet ........................................................................................
■ Rørsystem (fladt), metal eller kunststof ................................................................
■ Luftføring mellem rummene ..................................................................................
■ Friskluft-/udluftningsåbninger ................................................................................
■ Lydisolering og lyddæmper ...................................................................................
Korrekt anvendelse ...................................................................................................
72
73
73
73
73
73
73
74
74
74
74
74
75
75
76
76
77
77
78
79
79
79
79
81
81
82
83
10.
10.
10.
10.
5
6
7
8
11. 1 Nødvendighed af ventilationstekniske foranstaltninger ............................................
11. 2 Oversigt over planlægningsforløb for et boligventilationssystem ..............................
11. 3 Fastlæggelse af udeluftvolumenstrømme .................................................................
■ Eksempel: Fritstående enfamiliehus, samlet anvendelsesareal 140 m2, vindsvagt
område, belægning 4 personer, rumhøjde 2,5 m ..................................................
■ Beregning af infiltrationen .....................................................................................
■ Beregning udeluftvolumenstrøm pga. ventilationsteknisk foranstaltning ..............
■ Udeluftvolumenstrøm pga. ventilationsteknisk foranstaltning for anvendelsesenheder .....................................................................................................................
■ Udeluftvolumenstrøm pga. infiltration (påvirkning af bygningens isolerede del) ...
11. 4 Opdeling af luftvolumenstrømme til de enkelte rum .................................................
■ Udluftningsrum ......................................................................................................
■ Friskluftrum ...........................................................................................................
11. 5 Valg af ventilationsapparat .......................................................................................
11. 6 Fastlæggelse af ventilationsapparatets opstillingssted og rørsystem .......................
■ Ventilationsapparatets opstillingssted og rørsystem, f.eks. side 84 ......................
11. 7 Beregning af eksternt tryktab ....................................................................................
11. 8 Oversigt over komponenterne ..................................................................................
■ Systemopbygning for friskluft/afkastluft ................................................................
11. 9 Oversigt over de anvendte ligninger .........................................................................
83
83
84
85
85
85
85
85
86
86
86
87
87
87
89
10. 9
10.10
10.11
10.12
11.
Dimensionering
84
85
85
12.
Regulering/fjernbetjening til
Vitovent 300-C/300-W
12. 1 Opbygning og funktioner ...........................................................................................
■ Opbygning .............................................................................................................
■ Funktioner .............................................................................................................
■ Kontaktur ...............................................................................................................
■ Bypass ..................................................................................................................
■ Ventilationstrin ......................................................................................................
■ Frostsikringsovervågning ......................................................................................
12. 2 Tekniske data for fjernbetjening ................................................................................
90
90
91
91
91
91
92
92
13.
Regulering/fjernbetjening til
Vitovent 300-F
13. 1 Vitotronic 200, type WO1C .......................................................................................
■ Opbygning og funktioner .......................................................................................
■ Kontaktur ...............................................................................................................
■ Indstilling af ventilationstrinene .............................................................................
■ Frostsikringsovervågning ......................................................................................
■ Ventilationsvarmekreds .........................................................................................
13. 2 Tekniske data for Vitotronic 200, type WO1C ...........................................................
13. 3 Fjernbetjening ...........................................................................................................
92
92
93
93
94
94
94
94
14.
Bilag
14. 1 Tjekliste til dimensionering/tilbudsgivning ................................................................. 95
14. 2 Symboler ................................................................................................................... 96
14. 3 Forskrifter og direktiver ............................................................................................. 96
4
VIESMANN
VITOVENT
5619 255 DK
10.
Indholdsfortegnelse (fortsat)
14. 4 Ordforklaring ............................................................................................................. 96
Stikordsregister
.............................................................................................................................................. 98
5619 255 DK
15.
VITOVENT
VIESMANN
5
Grundlag
1.1 Opvarmningsbehov
240
1
200
50
Varmebehov i kWh/(m² · a)
160
120
50
160
40
80
35
80
40
210
15
A
130
15
B
50
90
15
C
35 70
15
D
25
5 40
10
15
E
Andel varmegenvinding
Ventilationsvarmebehov
(tab ved luftskift)
Transmissionsvarmebehov
(tab via bygningens isolerede del)
Varmebehov til brugsvandsopvarmning
Opvarmningsbehovets udvikling afhængigt af byggestandarden (enfamiliehus, 3 til 4 personer, 150 m2 nytteflade, A/V = 0,84)
A Ældre bygninger
B Bygninger fra og med 1984
C Bygninger fra og med 1995
D Lavenergihus
E Lavenergihus
Inden for de sidste år er der sket store fremskridt med hensyn til energibesparelse i forbindelse med boligbyggeri. Det årlige opvarmningsbehov for et ældre enfamiliehus er således på ca. 200 kWh/(m2 × a),
mens sammenligneligt nybyggeri, som er bygget iht. seneste "Småhusreglement", kun har behov for ca. 70 kWh/(m2 × a).
En boligs opvarmningsbehov består grundlæggende af transmissionsog ventilationsvarmebehovet. Der kan opnås en betydelige reducering
af opvarmningsbehovet ved en konsekvent isolering og dermed et
kraftigt reduceret transmissionsvarmebehov.
Jo lavere transmissionsvarmebehovet er, desto højere er andelen af
ventilationsvarmebehovet i bygningens samlede varmebehov. Hvis en
ældre bygnings andel af ventilationsvarmebehovet i opvarmningsbehovet er på ca. 25 %, er det allerede på ca. 50 % ved en bygning, der
er opført efter 1995.
En gennemført varmeisolering starter med en reducering af ventilationsvarmebehovet. Denne varmeisolering opnås med en så tæt byggekonstruktion som muligt, hvorved det naturlige luftskift, som er vigtig
for helbredet og boligkomforten samt for at undgå bygningsskader,
ikke længere finder sted.
1.2 Kontrolleret boligventilation
5619 255 DK
For at holde ventilationsvarmebehovet så lavt som muligt ved optimalt
luftskift, er det hensigtsmæssigt, at anvende tekniske anlæg til be- og
udluftning af rummene. Disse anlæg hjælper beboerne med energibesparende ventilation. Ved hjælp af moderne boligventilationssystemer er det især under varmeperioden muligt at undlade vinduesventilation og undgå ukontrollerede varmetab.
6
VIESMANN
VITOVENT
Vitovent 300
2.1 Produktbeskrivelse
Boligventilationssystem til enfamiliehuse eller lejligheder med et boligareal op til 130 m2.
2
A
B
C
D
E
F
Afkastluft
Solkollektor
Udeluft
Vitovent 300
Soveværelse
Bad/WC
Køkken
Stue
Solar-Divicon
Varmepumpe med integreret varmtvandsbeholder, f.eks.
Vitocal 343-G
M Kælder
Konstant-volumenstrømreguleringen sikrer en defineret og konstant
luftvolumenstrøm på friskluft- og udluftningssiden uafhængigt af rørsystemets statiske tryk.
På fjernbetjeningen kan der indstilles eller programmeres forskellige
driftsprogrammer manuelt afhængigt af behovet.
For at bortlede den opståede fugt skal ventilationsapparatet altid være
tilkoblet.
Hvis anlægget kobles fra, er der fare for kondensation i ventilationsapparatet og på bygningselementer (fugtskader).
5619 255 DK
Via en ydervægsgennemføring og udeluftrøret suges der frisk udeluft
ind. Når luften suges ind i ventilationsapparatet, ledes denne udeluft
først gennem et filter, hvor den renses, og derefter forvarmes den med
en modstrømsveksler. Den forvarmede udeluft ledes derefter til friskluftsrummene via et rørsystem.
Udluftningen suges ud af de fugtige og lugtbelastede rum (f.eks. køkken, bad, WC) via et rørsystem og transporteres til ventilationsapparatet. Dér renses udluftningen ved hjælp af et filter for at beskytte
modstrømsveksleren. På varmeveksleren forvarmer udluftningen den
koldere udeluft iht. modstrømsprincippet, før denne luft føres ud af
bygningen via afkastluftrøret.
Ved udskiftning af modstrømsveksleren med sommerkassetten (tilbehør) er varmegenvindingen frakoblet. Dermed kan bygningens indre
f.eks. køles med udeluften på køligere sommernætter.
G
H
K
L
VITOVENT
VIESMANN
7
Vitovent 300 (fortsat)
Fordele
A
B
C
D
Friskluft
Afkastluft
Udluftning
Udeluft
2
■ Sørger for et behageligt og sundt indeklima.
■ Reducerede luftgener
■ En afbalanceret luftfugtighed forhindrer bygningsskader.
■ Større sikkerhed mod indbrud og beskyttelse mod larm ved hjælp af
lukkede vinduer
■ Filtrering af udeluften — vigtigt for allergikere
■ Økonomiske jævnstrømsmotorer med konstant-volumenstrøm og
balance-regulering holder luftstrømmen konstant uafhængigt af det
statiske tryk.
■ En meget høj varmegenvindingsgrad reducerer ventilationsvarmetabene til et minimum og reducerer varmeudgifterne.
■ Komfortabel regulering via direkte tilsluttet fjernbetjening
Leveringsomfang
■ 2 jævnstrømsventilatorer med konstant-volumenstrøm- og balanceregulering
■ 4 tilslutningsstudser DN 125, uden kuldebroer
■ Friskluft- og udluftningsfilter G3 (iht. EN 779)
■ Nettilslutningsledning med sikkerhedsstik
5619 255 DK
Kompakt ventilationsapparat best.nr. Z011 417
■ Kabinet af stålplade, hvid, pulverlakeret, lyd- og varmeisoleret
■ Fjernbetjening med kontaktur, programvælger og angivelse for filterskift
■ Modstrømsveksler af PETG-kunststof til varmegenvinding
8
VIESMANN
VITOVENT
Vitovent 300 (fortsat)
2.2 Tekniske data
Tekniske data
Maks. luftvolumenstrøm
Maks. eksternt tryktab ved maks. luftvolumenstrøm
Indstillinger fra fabrikken
Sænket ventilation
– Luftvolumenstrøm
– Eksternt tryktab
Normal ventilation (nom. ventilation)
– Luftvolumenstrøm
– Eksternt tryktab
Maks. ventilation (intensiv ventilation)
– Luftvolumenstrøm
– Eksternt tryktab
Indstillingsområder for luftvolumenstrømme
Sænket ventilation
Normal ventilation (nominel ventilation)
Maksimal ventilation (intensiv ventilation)
Kabinet
Materiale
Farve
Isoleringsblokmateriale til lyd- og varmeisolering
Mål uden tilslutningsstudser
Totallængde (dybde)
Totalbredde
Totalhøjde
Totalvægt
Antal jævnstrømsradialblæsere
Med konstant volumenstrømregulering, suger i én side, fremadbuede rotorblade
Filterklasse iht. EN 779
Udeluftfilter (leveringsomfang/tilbehør)
Udluftningsfilter (leveringsomfang/tilbehør)
Varmegenvinding
Varmegenvindingsgrad
Modstrømsvekslerens materiale
Mærkespænding
m3/h
Pa
180
150
m3/h
Pa
75
20
m3/h
Pa
100
80
m3/h
Pa
150
140
m3/h
m3/h
m3/h
50 til 170
50 til 175
50 til 180
Stålplade
Hvid
EPP/EPS
mm
mm
mm
kg
310
560
600
25
2
G3/F7
G3/G4
%
Maks. elektr. effektoptagelse
Op til 92
PETG-kunststof
1/N/PE
230 V/50 Hz
132
W
Effektoptagelse ved indstilling fra fabrikken
Driftsform
Luftvolumenstrøm
Eksternt tryktab
Elektr. effektoptagelse for begge ventilatorer til sammen
Sænket ventilation
m3/h
Pa
W
75
18 til 40
24 til 26
Normal ventilation
(nom. ventilation)
Maks. ventilation
(intensiv ventilation)
100
150
30 til 69
60 til 150
30 til 42
62 til 86
Lydtryk i opstillingsrummet
Lydtryk for Vitovent 300
Luftvolumenstrøm og tryktab i rørsystemet
75 m3/h og 20 Pa
100 m3/h og 40 Pa
150 m3/h og 80 Pa
180 m3/h og 160 Pa
Lydtryk i dB(A)
29,0
35,5
45,0
49,0
5619 255 DK
Bemærk
Måling ca. 1,5 m fra ventilationsapparatet iht. DIN 45635-01-KL1 og
DIN 45635-02-KL1.
Da der i monteringsrummene kan gøre sig andre værdier gældende
(på grund af specifikke rumlige forhold), kan en måling i henhold til DIN
ikke erstatte en planlægning af hele anlægget.
VITOVENT
VIESMANN
9
2
Vitovent 300 (fortsat)
Lydtryk ved tilslutningsstudserne
Friskluftstuds
Driftsform
Luftvolumenstrøm i m3/h
Sænket ventilation
Normal ventilation
(nom. ventilation)
Maks. ventilation (intensiv ventilation)
Udluftningstuds
Driftsform
8000
19,8
30,9
Total i
dB(A)
49
56
75
100
40
80
63
45,8
53,1
150
160
60,2
61,4
48,9
43,4
66
Lydtrykniveau
i dB ved oktav-middelfrekvens i Hz
125
250
500 1000 2000 4000
35,9
33,2
31,2
22,6
15,4
8,5
41,5
38,5
37,4
29,1
22,2
15,5
8000
9,0
9,2
Total i
dB(A)
31
37
51,2
12,7
45,5
Luftvolumenstrøm i m3/h
Sænket ventilation
Normal ventilation
(nom. ventilation)
Maks. ventilation (intensiv ventilation)
Lydtrykniveau
i dB ved oktav-middelfrekvens i Hz
125
250
500 1000 2000 4000
45,3
43,1
46,8
46,5
37,2
28,7
51,8
49,7
54,3
52,9
45,0
37,9
Tryktab for rørsystem i Pa
75
100
40
80
63
43,3
50,7
150
160
58,0
59,6
46,4
62,7
45,3
63,5
39,2
55,7
32,5
26,4
Bemærk
Højere tryktab i rørsystemet forøger lydtrykket, da ventilatoromdrejningstallet bliver tilpasset.
Mål
79
A
B
C
D
E
Friskluft (DN 125)
Udluftning (DN 125)
Udeluft (DN 125)
Afkastluft (DN 125)
Kondensatafløb
(slangetilslutning til indvendig Ø 12 mm)
F Højde for de stilbare sokkelben
50
75
8
16
77
3
5
12
21
Bemærk
Følgende rør skal tilsluttes til ventilationsapparatets studser (tilbehør,
se fra side 42):
■ Friskluft- og udluftningsstudser: Viklet falsrør
■ Udeluft- og afkastluftstudser: Rør med forbindelsesmuffe (EPP)
Det er ikke muligt at tilslutte 4 rør med forbindelsesmuffe (EPP) til alle
ventilationsapparatets tilslutningsstudser samtidigt.
0
60
0
0
56
31
20
Ventilatorkarakteristikker
Rørsystemet må hverken i friskluften/udeluften eller i udluftningen/
afkastluften overskride det eksterne tryktab iht. karakteristikkerne.
Dimensionering af ventilationsapparatet og beregning af luftvolumenstrømmen og tryktabet, se fra side 83.
10
VIESMANN
Bemærk
Ventilatorernes effektoptagelse varierer og afhænger af luftvolumenstrømmen og af tryktabet i rørsystemet.
5619 255 DK
2
Tryktab for rørsystem i Pa
VITOVENT
Vitovent 300 (fortsat)
225
200
zZ
D
175
150
rE
125
wI
eU
wQ
qU
qT
wT
eQ
25
50
75
100
0
Luftvolumenstrøm i m³/h
125
Eksternt tryktab
i Pa
100
A
75
50
25
0
9
8
qE
qW
tI
C
tE
B
2
wE
150
175
A Anbefalet dimensioneringsområde (nom. ventilation)
B Maks. eksternt tryktab 100 Pa
C Maks. eksternt tryktab 150 Pa
200
D Maks. eksternt tryktab 200 Pa
x Elektrisk effektoptagelse pr. ventilator i W, f.eks. qU = 17 W
5619 255 DK
Bemærk
Overhold kravene til SEL-værdi i forbindelse med dimensioneringen.
VITOVENT
VIESMANN
11
Vitovent 300-W
3.1 Produktbeskrivelse
Boligventilationssystem til enfamiliehuse eller lejligheder med et boligareal op til 230 m2.
3
Afkastluft
Solkollektor
Udeluft
Vitovent 300-W
Soveværelse
Bad/WC
Via en ydervægsgennemføring og udeluftrøret suges der frisk udeluft
ind. Når luften suges ind i ventilationsapparatet, ledes denne udeluft
først gennem et filter, hvor den renses, og derefter forvarmes den med
en modstrømsveksler. Den forvarmede udeluft ledes derefter til friskluftsrummene via et rørsystem.
Udluftningen suges ud af de fugtige og lugtbelastede rum (f.eks. køkken, bad, WC) via et rørsystem og transporteres til ventilationsapparatet. Dér renses udluftningen ved hjælp af et filter for at beskytte
modstrømsveksleren. På varmeveksleren forvarmer udluftningen den
koldere udeluft iht. modstrømsprincippet, før denne luft føres ud af
bygningen via afkastluftrøret.
Afhængigt af temperaturerne i og uden for bygningen kan varmegenvindingen frakobles automatisk. Til dette lukker bypass-spjældet. Dermed kan bygningens indre f.eks. køles med udeluften på køligere
sommernætter (se side 61).
Konstant-volumenstrømreguleringen sikrer en defineret og konstant
luftvolumenstrøm på friskluft- og udluftningssiden uafhængigt af rørsystemets statiske tryk. Den monterede forvarmer sikrer afbalanceret
drift selv ved udetemperaturer ned til ca. –10 °C og sørger dermed for
en ensblivende høj varmegenvindingsgrad. Til drift under denne temperatur kan der monteres en ekstra elektrisk forvarmer (tilbehør) i
udeluftrøret.
12
VIESMANN
G
H
K
L
Køkken
Stue
Solar-Divicon
Varmepumpe med integreret varmtvandsbeholder, f.eks.
Vitocal 343-G
M Kælder
På fjernbetjeningen kan der indstilles forskellige tidsprogrammer, med
hvilke boligventilationssystemet kan tilpasses til behovene.
For at bortlede den opståede fugt skal ventilationsapparatet altid være
tilkoblet.
Hvis anlægget kobles fra, er der fare for kondensation i ventilationsapparatet og på bygningselementer (fugtskader).
Ventilationsapparatet har en aktiv overvågning af de monterede friskluft- og udluftningsfiltre. Nødvendige filterskift vises på fjernbetjeningen og foretages dermed behovsorienteret.
Anvendelse i lavenergihus
Vitovent 300-W opfylder kravene til anvendelse i lavenergihuse.
Vedr. krav til et passivhus, se side 73.
5619 255 DK
A
B
C
D
E
F
VITOVENT
Vitovent 300-W (fortsat)
Fordele
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
Udeluftfilter
Modstrømsveksler
Elektrisk forvarmer (monteret fra fabrikken)
Bypass
Udluftningsfilter
Udeluft
Udluftning
Afkastluft
Friskluft
Jævnstrømsradialblæser
3
■ Sørger for termisk komfort og et sundt indeklima.
■ Reducerede luftgener
■ En afbalanceret luftfugtighed forhindrer bygningsskader.
■ Større sikkerhed mod indbrud og beskyttelse mod larm ved hjælp af
lukkede vinduer
■ Filtrering af udeluften — vigtigt for allergikere
■ Økonomiske jævnstrømsmotorer med konstant-volumenstrøm og
balance-regulering holder luftstrømmen konstant uafhængigt af det
statiske tryk.
■ En meget høj varmegenvindingsgrad reducerer ventilationsvarmetabene til et minimum og reducerer varmeudgifterne.
■ Komfortabel regulering via direkte tilsluttet fjernbetjening
■ Egnet til passivhuse
Leveringstilstand
Kompakte ventilationsapparater
■ Type HR A300 med luftvolumenstrøm op til 300 m3/h:
Best.nr. Z012 123
■ Type HR A400 med luftvolumenstrøm op til 400 m3/h:
Best.nr. Z012 124
5619 255 DK
■ Kabinet af stålplade, hvid, pulverlakeret, lyd- og varmeisoleret
■ Fjernbetjening med LC-display til alle betjeningsfunktioner, med filterskiftevisning
■ Modstrømsveksler af PETG-kunststof til varmegenvinding
■ 2 jævnstrømsventilatorer med konstant-volumenstrøm- og balanceregulering
■ 4 tilslutningsstudser, uden kuldebroer:
– Type HR A300: DN 160
– Type HR A400: DN 180
■ Friskluft- og udluftningsfilter G4 (iht. EN 779)
■ Nettilslutningsledning med sikkerhedsstik
■ Automatisk sommerbypass, temperaturstyret
■ Elektrisk forvarmer integreret i apparatet
■ Tilbehør til vægmontering
VITOVENT
VIESMANN
13
Vitovent 300-W (fortsat)
3.2 Tekniske data
Tekniske data
Maks. elektr. effektoptagelse
Drift uden forvarmer
Drift med integreret elektrisk forvarmer
m3/h
Pa
HR A300
300
175
HR A400
400
175
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
50
100
150
225
50
100
200
300
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
0/50
50 til 300
50 til 300
50 til 300
0/50
50 til 400
50 til 400
50 til 400
–20
35
–20
35
°C
°C
Stålplade
Hvid
EPS-kunststof
mm
mm
mm
kg
%
%
%
W
W
540
677
843
39
2
540
677
843
39
2
G4/F7
G4/G4
G4/F7
G4/G4
Op til 90
87
84
PETG-kunststof
1/N/PE
230 V/50 Hz
138
1138
Op til 93
87
84
192
1192
Lydtryk i opstillingsrummet
Bemærk
Måling i opstillingsrummet iht. EN ISO 3741:2010.
Da der i monteringsrummene kan gøre sig andre værdier gældende
(på grund af specifikke rumlige forhold), kan denne måling ikke erstatte
en planlægning af hele anlægget.
Lydtryk for type HR A300
LuftvoluTryktab for rørsystem i Lydtryk i dB(A)
menstrøm i
Pa
Fra
Til
Fra
Til
m3/h
100
50
100
30,0
150
50
100
38,0
200
50
225
100
300
50
100
50,0
Lydtryk for type HR A400
LuftvoluTryktab for rørsystem i Lydtryk i dB(A)
menstrøm i
Pa
Fra
Til
Fra
Til
m3/h
100
10
40
29,5
200
40
75
40,5
225
50
100
43,5
300
85
240
51,0
400
150
230
54,5
32,5
41,5
47,5
54,0
57,0
33,0
38,0
44,0
49,0
52,0
5619 255 DK
3
Type
Maks. luftvolumenstrøm
Maks. eksternt tryktab ved maks. luftvolumenstrøm
Indstilling af luftvolumenstrømmene fra fabrikken
Grundventilation ( )
Sænket ventilation ( )
Nom. ventilation ( )
Intensiv ventilation ( )
Indstillingsområder for luftvolumenstrømme
Grundventilation ( )
Sænket ventilation ( )
Nom. ventilation ( )
Intensiv ventilation ( )
Luftindgangstemperatur
Min.
Maks.
Kabinet
Materiale
Farve
Isoleringsblokmateriale til lyd- og varmeisolering
Mål uden tilslutningsstudser
Totallængde (dybde)
Totalbredde
Totalhøjde
Totalvægt
Antal jævnstrømsradialblæsere
Med konstant volumenstrømregulering, suger i én side, tilbagebuede rotorblade
Filterklasse iht. EN 779
Udeluftsfilter (leveringsomfang/tilbehør)
Udluftningssfilter (leveringsomfang/tilbehør)
Varmegenvinding
Temperaturændringsgrad iht. EN 308:1997
Varmegenvindingsgrad iht. DiBt
Varmegenvindingsgrad iht. PHI
Modstrømsvekslerens materiale
Mærkespænding
14
VIESMANN
VITOVENT
Vitovent 300-W (fortsat)
Lydtryk ved tilslutningsstudserne
Bemærk
Måling af lydtrykket iht. EN ISO 3741:2010
Lydtryk for type HR A300
Luftvolumenstrøm i
m3/h
Friskluftstuds
Udluftningstuds
100
100
150
150
200
225
300
100
100
150
150
200
225
300
Lydtryk for type HR A400
Luftvolumenstrøm i
m3/h
Friskluftstuds
Udluftningstuds
100
200
200
300
300
100
200
200
300
300
Tryktab for
rørsystem i
Pa
50
100
50
100
50
100
100
50
100
50
100
50
100
100
Tryktab for
rørsystem i
Pa
40
40
80
85
240
40
40
80
85
240
63
42,5
41,6
43,1
43,6
45,8
46,7
51,3
43,2
41,7
40,2
42,9
41,6
40,5
45,8
63
44,1
48,8
49,3
54,6
55,3
38,3
35,4
40,2
42,6
46,2
Lydtrykniveau
i dB ved oktav-middelfrekvens i Hz
125
250
500
1000
2000
4000
8000
44,5
50,1
53,2
49,1
51,9
52,7
58,8
41,5
35,1
40,9
48,8
41,4
42,0
46,1
29,0
34,5
39,8
42,5
48,0
50,5
56,5
14,1
17,5
23,0
24,9
30,6
32,7
39,0
18,1
22,4
27,6
31,1
38,1
41,3
48,7
15,8
15,9
16,8
17,1
21,9
23,3
31,8
20,9
21,4
21,7
23,3
28,0
32,0
42,0
20,9
20,9
20,9
20,8
20,8
21,1
22,1
Lydtrykniveau
i dB ved oktav-middelfrekvens i Hz
125
250
500
1000
2000
4000
8000
49,6
53,4
53,7
59,3
61,3
35,9
43,9
41,2
47,4
51,3
24,6
38,0
40,7
50,1
53,0
9,4
20,6
22,5
32,8
35,3
12,0
25,0
28,6
39,6
44,3
8,4
12,2
8,6
17,4
21,1
45,6
47,7
52,9
55,4
59,2
60,6
64,5
36,6
38,2
43,3
47,6
50,8
58,0
57,8
48,5
58,2
59,1
65,5
65,6
39,0
55,1
56,4
63,3
60,9
44,8
47,6
52,5
56,8
61,3
62,2
67,1
31,9
33,8
39,4
41,9
45,9
48,4
54,0
47,4
56,8
59,0
65,3
68,1
34,8
44,0
45,8
53,5
56,4
36,9
40,7
44,8
47,2
52,2
55,0
59,9
17,8
20,7
25,2
27,2
31,7
33,9
40,2
39,6
49,4
51,7
59,2
62,0
20,2
30,3
32,1
40,8
43,7
35,6
47,3
49,3
57,6
60,7
16,5
28,7
30,0
39,2
42,1
Total i
dB(A)
op til
44,0
47,0
52,0
55,0
60,0
62,0
67,0
33,0
34,0
39,0
42,0
45,0
51,0
54,0
Total i
dB(A)
op til
47,5
57,0
59,0
66,0
68,5
35,0
47,0
48,0
57,0
57,0
5619 255 DK
Bemærk
Andre driftsbetingelser, f.eks. højere tryktab i rørsystemet eller en
højere luftvolumenstrøm medfører evt. afvigende lydtryk.
VITOVENT
VIESMANN
15
3
Vitovent 300-W (fortsat)
843
50
Mål
30
3
344
E
280
E
677
540
537
D
137
388
138
C
B
A
Tilslutning
A
B
C
D
E
Type
HR A300
Friskluft
Udluftning
Udeluft
Afkastluft
Kondensatafløbsstuds
(tilslutningstykke til kondensatledning på opstillingsstedet vedlagt)
HR A400
DN 160
DN 160
DN 160
DN 160
AG 1¼
DN 180
DN 180
DN 180
DN 180
AG 1¼
Ventilatorkarakteristikker
Bemærk
Ventilatorernes effektoptagelse varierer og afhænger af luftvolumenstrømmen og af tryktabet i rørsystemet.
5619 255 DK
Rørsystemet må hverken i friskluften/udeluften eller i udluftningen/
afkastluften overskride det eksterne tryktab iht. karakteristikkerne.
Dimensionering af ventilationsapparatet og beregning af luftvolumenstrømmen og tryktabet, se fra side 83.
16
VIESMANN
VITOVENT
Vitovent 300-W (fortsat)
Type HR A300
275
250
zO
225
D
200
175
rR
150
125
wZ
Eksternt tryktab
i PA
100
eE
wU
75
50
25
5
0
0
25
50
75
Luftvolumenstrøm i m³/h
tW
eE
A
8
7
100
125
qT
wE
qW
qQ
qO
150
A Anbefalet dimensioneringsområde (nom. ventilation)
B Maks. eksternt tryktab 100 Pa
C Maks. eksternt tryktab 150 Pa
wE
rZ
C
B
wI
3
175
200
225
250
275
300
325
D Maks. eksternt tryktab 250 Pa
x Elektrisk effektoptagelse pr. ventilator i W, f.eks. qW = 12 W
Bemærk
Overhold kravene til SEL-værdi i forbindelse med dimensioneringen.
Type HR A400
300
275
iZ
250
uO
225
D
200
175
150
125
rO
iE
A
eW
Eksternt tryktab
i Pa
100
50
qW
25
qP
qU
qT
150 175 200
A Anbefalet dimensioneringsområde (nom. ventilation)
B Maks. eksternt tryktab 100 Pa
C Maks. eksternt tryktab 150 Pa
5619 255 DK
rP
wP
75
7
5
0
0
25 50
75 100 125
Luftvolumenstrøm i m³/h
tI
wZ
wW
qO
wI
wE
225 250
C
uQ
B
tQ
eZ
275
300 325
350 375
400
425
D Maks. eksternt tryktab 275 Pa
x Elektrisk effektoptagelse pr. ventilator i W, f.eks. qW = 12 W
Bemærk
Overhold kravene til SEL-værdi i forbindelse med dimensioneringen.
VITOVENT
VIESMANN
17
Vitovent 300-C
4.1 Produktbeskrivelse
Boligventilationssystem til boliger med et boligareal op til 90 m2
4
Afkastluft
Udeluft
Lyddæmper
Vitovent 300-C
Luftfordelerkasse med lydisoleringsfunktion
Via en ydervægsgennemføring og udeluftrøret suges der frisk udeluft
ind. Når luften suges ind i ventilationsapparatet, ledes denne udeluft
først gennem et filter, hvor den renses, og derefter forvarmes den med
en modstrømsveksler. Den forvarmede udeluft ledes derefter til friskluftsrummene via et rørsystem.
18
VIESMANN
F
G
H
K
Fjernbetjening
Udluftning
Trådløs betjeningskontakt
Friskluft
Udluftningen suges ud af de fugtige og lugtbelastede rum (f.eks. køkken, bad, WC) via et rørsystem og transporteres til ventilationsapparatet. Dér renses udluftningen ved hjælp af et filter for at beskytte
modstrømsveksleren. På varmeveksleren forvarmer udluftningen den
koldere udeluft iht. modstrømsprincippet, før denne luft føres ud af
bygningen via afkastluftrøret.
Afhængigt af temperaturerne i og uden for bygningen kan varmegenvindingen frakobles automatisk. Til dette lukker bypass-spjældet. Dermed kan bygningens indre f.eks. køles med udeluften på køligere
sommernætter (se side 61).
VITOVENT
5619 255 DK
A
B
C
D
E
Vitovent 300-C (fortsat)
Konstant-volumenstrømreguleringen sikrer en defineret og konstant
luftvolumenstrøm på friskluft- og udluftningssiden uafhængigt af rørsystemets statiske tryk. Den monterede forvarmer sikrer afbalanceret
drift selv ved udetemperaturer ned til ca. –10 °C og sørger dermed for
en ensblivende høj varmegenvindingsgrad. Til drift under denne temperatur kan der monteres en ekstra elektrisk forvarmer (tilbehør) i
udeluftrøret.
På fjernbetjeningen kan der indstilles forskellige tidsprogrammer, med
hvilke boligventilationssystemet kan tilpasses til behovene.
For at bortlede den opståede fugt skal ventilationsapparatet altid være
tilkoblet.
Hvis anlægget kobles fra, er der fare for kondensation i ventilationsapparatet og på bygningselementer (fugtskader).
Ventilationsapparatet har en aktiv overvågning af de monterede friskluft- og udluftningsfiltre. Nødvendige filterskift vises på fjernbetjeningen og foretages dermed behovsorienteret.
Anvendelse i passivhuse
Vitovent 300-C opfylder kravene til anvendelse i passivhuse.
Vedr. krav til et passivhus, se side 73.
Fordele
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
N
Afkastluft
Jævnstrømsradialblæser, udluftning
Kondensatkar
Udeluftfilter
Udeluft
Elektrisk forvarmer (monteret fra fabrikken)
Friskluft
Jævnstrømsradialblæser, friskluft
Modstrømsveksler
Bypass
Udluftningsfilter
Udluftning
4
■ Lav højde, til montering i nicher eller under sænkede lofter
■ Sørger for termisk komfort og et sundt indeklima
■ Reducerede luftgener
■ En afbalanceret luftfugtighed forhindrer bygningsskader.
■ Større sikkerhed mod indbrud og beskyttelse mod larm ved hjælp af
lukkede vinduer
■ Filtrering af udeluften — vigtigt for allergikere
■ Økonomiske jævnstrømsmotorer med konstant-volumenstrøm og
balance-regulering holder luftstrømmen konstant uafhængigt af det
statiske tryk.
■ En meget høj varmegenvindingsgrad reducerer ventilationsvarmetabene til et minimum og reducerer varmeudgifterne.
■ Komfortabel regulering via direkte tilsluttet fjernbetjening
■ Egnet til passivhuse
■ Vægmontering eller loftmontage
Leveringsomfang
■ 4 tilslutningsstudser DN 125, uden kuldebroer:
■ Friskluft- og udluftningsfilter G4 (iht. EN 779)
■ Nettilslutningsledning med sikkerhedsstik
■ Automatisk sommerbypass, temperaturstyret
■ Elektrisk forvarmer integreret i apparatet
■ Tilbehør til loftmontage og vægmontering
5619 255 DK
Kompakt ventilationsapparat type H32S A150 med luftvolumenstrøm
op til 150 m3/h
■ Kabinet af stålplade, hvid, pulverlakeret, lyd- og varmeisoleret
■ Fjernbetjening med LC-display til alle betjeningsfunktioner, med filterskiftevisning
■ Modstrømsveksler af PETG-kunststof til varmegenvinding
■ 2 jævnstrømsventilatorer med konstant-volumenstrøm- og balanceregulering
VITOVENT
VIESMANN
19
Vitovent 300-C (fortsat)
4.2 Tekniske data
Tekniske data
Maks. elektr. effektoptagelse
Drift uden forvarmer
Drift med integreret elektrisk forvarmer
m3/h
Pa
150
150
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
30
75
100
125
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
0 eller 30
30 til 150
30 til 150
30 til 150
°C
°C
–20
35
Stålplade
Hvid
EPS-kunststof
mm
mm
mm
kg
198
660
1000
24,5
2
G4/F7
G4/G4
%
%
87 (til 89)
84
PETG-kunststof
1/N/PE
230 V/50 Hz
W
W
72
447
Lydtryk i opstillingsrummet
Bemærk
Måling i opstillingsrummet iht. EN ISO 3741:2010.
Da der i monteringsrummene kan gøre sig andre værdier gældende
(på grund af specifikke rumlige forhold), kan denne måling ikke erstatte
en planlægning af hele anlægget.
Filter (udeluft/
udluftning)
Luftvolumenstrøm i
m3/h
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
F7/G4
F7/G4
20
VIESMANN
45
75
45
75
105
150
45
75
105
150
100
100
Tryktab for
rørsystem i
Pa
10
25
50
50
50
50
100
100
100
100
50
100
63
43,6
45,2
44,3
47,2
46,6
49,5
47,9
48,5
48,7
52,4
50,6
52,7
Lydtrykniveau
i dB ved oktav-middelfrekvens i Hz
125
250
500
1000
2000
4000
8000
36,2
43,8
45,8
46,8
48,7
54,3
53,2
51,0
52,1
56,2
55,6
56,9
15,0
15,2
15,3
15,5
16,5
19,8
17,1
16,8
18,0
21,1
19,5
27,0
19,0
19,0
19,0
19,1
19,1
19,3
19,1
19,1
19,1
19,4
19,3
19,7
27,3
36
36,4
39,0
43,0
49,7
42,0
44,4
45,4
50,2
46,0
47,7
24,3
27,8
28,3
30,2
33,7
40,7
34,4
36,0
37,0
41,5
38,3
38,7
19,9
27,3
27,8
29,6
32,9
36,6
33,5
32,6
34,6
37,5
34,9
35,8
12,1
16,1
16,9
17,7
21,3
27,8
23,1
22,0
24,5
29,8
26,2
35,8
Total i
dB(A)
op til
27,0
33,0
33,0
35,0
38,0
44,0
39,0
40,0
41,0
45,0
42,0
44,0
VITOVENT
5619 255 DK
4
Maks. luftvolumenstrøm
Maks. eksternt tryktab ved maks. luftvolumenstrøm
Indstilling af luftvolumenstrømmene fra fabrikken
Grundventilation ( )
Sænket ventilation ( )
Nom. ventilation ( )
Intensiv ventilation ( )
Indstillingsområder for luftvolumenstrømme
Grundventilation ( )
Sænket ventilation ( )
Nom. ventilation ( )
Intensiv ventilation ( )
Luftindgangstemperatur
Min.
Maks.
Kabinet
Materiale
Farve
Isoleringsblokmateriale til lyd- og varmeisolering
Mål uden tilslutningsstudser
Totallængde (dybde)
Totalbredde
Totalhøjde
Totalvægt
Antal jævnstrømsradialblæsere
Med konstant volumenstrømregulering, suger i én side, tilbagebuede rotorblade
Filterklasse iht. EN 779
Udeluftsfilter (leveringsomfang/tilbehør)
Udluftningssfilter (leveringsomfang/tilbehør)
Varmegenvinding
Varmegenvindingsgrad iht. DiBt
Varmegenvindingsgrad iht. PHI
Modstrømsvekslerens materiale
Mærkespænding
Vitovent 300-C (fortsat)
Lydtryk ved tilslutningsstudserne
Bemærk
Måling af lydtrykket iht. EN ISO 3741:2010
Friskluftstuds
Filter (udeluft/
udluftning)
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
F7/G4
F7/G4
Luftvolumenstrøm i
m3/h
45
75
45
75
105
150
45
75
105
150
105
100
Udluftningstuds
Filter (udeluft/
Luftvoluudluftning)
menstrøm i
m3/h
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
F7/G4
F7/G4
Udeluftstuds
Filter (udeluft/
udluftning)
G4/G4
G4/G4
Afkastluftstuds
Filter (udeluft/
udluftning)
G4/G4
G4/G4
45
75
45
75
105
150
45
75
105
150
105
100
Luftvolumenstrøm i
m3/h
105
101
Luftvolumenstrøm i
m3/h
105
101
Tryktab for
rørsystem i
Pa
10
25
50
50
50
50
100
100
100
100
50
100
Tryktab for
rørsystem i
Pa
10
25
50
50
50
50
100
100
100
100
50
100
Tryktab for
rørsystem i
Pa
50
100
Tryktab for
rørsystem i
Pa
50
100
63
48,2
54,1
56,5
57,1
59,5
62,3
63,7
61,3
62,2
64,9
65,4
66,4
63
42,3
43,5
42,5
41,2
41,2
44,7
44,9
43,5
43,7
43,1
42,6
43,5
63
42,5
44,8
63
57,1
61,4
Lydtrykniveau
i dB ved oktav-middelfrekvens i Hz
125
250
500
1000
2000
4000
8000
40,8
48,5
48,5
51,7
53,8
59,6
57,1
57,1
57,9
61,2
59,1
61,5
29,0
40,6
40,7
43,2
47,4
53,6
51,1
47,7
51,3
56,9
53,6
55,3
20,8
33,3
33,9
37,1
42,3
49,4
45,7
42,7
46,7
52,4
49,0
50,6
19,3
24,0
24,9
27,8
34,2
43,2
39,1
35,0
39,9
46,9
43,0
45,1
Lydtrykniveau
i dB ved oktav-middelfrekvens i Hz
125
250
500
1000
2000
4000
8000
34,0
42,8
42,5
44,3
46,0
50,5
48,3
47,2
48,5
51,9
48,9
51,0
11,9
16,5
17,2
18,2
22,3
28,7
24,5
22,3
25,6
30,9
25,7
28,0
15,1
15,4
15,6
15,9
17,5
21,6
18,5
17,5
19,4
23,3
20,1
21,5
19,1
19,1
19,1
19,1
19,2
19,7
19,2
20,5
19,3
20,1
19,5
19,9
Lydtrykniveau
i dB ved oktav-middelfrekvens i Hz
125
250
500
1000
2000
4000
8000
49,8
51,7
29,0
29,7
21,9
22,6
19,4
19,5
Lydtrykniveau
i dB ved oktav-middelfrekvens i Hz
125
250
500
1000
2000
4000
8000
53,6
56,3
41,4
45,5
31,5
37,6
38,0
47,1
47,5
49,5
53,4
60,5
54,0
54,6
56,1
62,2
58,1
60,0
27,9
36,9
39,8
40,6
43,6
51,0
45,8
47,8
48,1
52,0
45,1
48,4
49,1
51,4
53,3
55,4
38,0
44,6
44,5
47,2
50,7
56,7
50,8
51,6
53,6
59,6
55,7
57,2
23,7
31,0
32,5
33,5
37,1
44,0
38,0
39,5
40,4
45,3
39,2
41,7
42,4
44,2
50,6
52,5
38,2
48,3
46,5
51,5
55,4
59,3
55,4
55,2
57,9
60,5
58,8
59,4
18,7
28,3
30,5
30,4
34,4
38,8
36,3
34,7
36,7
39,8
35,1
36,8
35,0
36,5
55,0
57,2
46,4
50,4
Total i
dB(A)
op til
41,0
50,0
49,0
53,0
57,0
62,0
58,0
57,0
60,0
64,0
62,0
63,0
Total i
dB(A)
op til
27,0
34,0
36,0
37,0
40,0
46,0
42,0
42,0
43,0
47,0
42,0
44,0
Total i
dB(A)
op til
44,0
46,0
Total i
dB(A)
op til
57,0
59,0
5619 255 DK
Bemærk
Andre driftsbetingelser, f.eks. højere tryktab i rørsystemet eller en
højere luftvolumenstrøm medfører evt. afvigende lydtryk.
VITOVENT
VIESMANN
21
4
Vitovent 300-C (fortsat)
Mål
660
495
330
D
B
C
AD
1000
A
BC
102
4
A
198
102
E
168
165
1080
C
198
B
D
Tilslutning
Friskluft
A
DN 125
Symbol
B
Udeluft
DN 125
C
Afkastluft
DN 125
D
Udluftning
DN 125
E
Kondensatafløb
(tilslutningstykke til kondensatledning på opstillingsstedet vedlagt)
IG ¾
—
Rørsystemet må hverken i friskluften/udeluften eller i udluftningen/
afkastluften overskride det eksterne tryktab iht. karakteristikkerne.
Dimensionering af ventilationsapparatet og beregning af luftvolumenstrømmen og tryktabet, se fra side 83.
22
VIESMANN
Bemærk
Ventilatorernes effektoptagelse varierer og afhænger af luftvolumenstrømmen og af tryktabet i rørsystemet.
VITOVENT
5619 255 DK
Ventilatorkarakteristikker
Vitovent 300-C (fortsat)
200
175
150
eZ
D
125
wU
Eksternt tryktab
i Pa
100
A
75
qO
50
25
0
6
89
7
5
0
25
50
Luftvolumenstrøm i m³/h
qE
qW
qW
qU
75
100
qR
eW
C
wE
wU
B
qO
125
A Anbefalet dimensioneringsområde (nom. ventilation)
B Maks. eksternt tryktab 50 Pa
C Maks. eksternt tryktab 100 Pa
150
175
D Maks. eksternt tryktab 150 Pa
x Elektrisk effektoptagelse pr. ventilator i W, f.eks. qW = 12 W
Bemærk
■ Overhold kravene til lyddæmpningen i forbindelse med dimensioneringen.
■ Anbefaling: Montér mindst en lyddæmper i friskluftrøret, f.eks.
best.nr. ZK01 376 eller 7249 105.
5619 255 DK
4
VITOVENT
VIESMANN
23
Vitovent 300-F
5.1 Produktbeskrivelse
Boligventilationssystem til enfamiliehuse eller lejligheder med et boligareal op til 180 m2.
5
Udeluft
Vitovent 300-F
Vitocal 242-S, indedel
Vitocal 242-S, udedel
Udluftningsventil
Via en ydervægsgennemføring og udeluftrøret suges der frisk udeluft
ind. Når luften suges ind i ventilationsapparatet, ledes denne udeluft
først gennem finfilteret F7, hvor den renses, og derefter forvarmes den
med modstrømsveksleren. Den forvarmede udeluft ledes derefter til
rummene via rørsystemet.
24
VIESMANN
F
G
H
K
Gulvudgang, friskluft
Friskluftsventil
Luftfordelerkasse, friskluft
Luftfordelerkasse, udluftning
Udluftningen suges ud af de fugtige og lugtbelastede rum (f.eks. køkken, bad, WC) via et rørsystem og transporteres til ventilationsapparatet. Filtre i udluftningsventilerne (tilbehør) og udluftningsfilteret i ventilationsapparatet beskytter rørsystemet og varmeveksleren mod urenheder. På varmeveksleren forvarmer udluftningen den koldere udeluft
iht. modstrømsprincippet, før denne udluftning føres ud af bygningen
via afkastluftrøret.
VITOVENT
5619 255 DK
A
B
C
D
E
Vitovent 300-F (fortsat)
Afhængigt af temperaturerne i og uden for bygningen kan varmegenvindingen frakobles automatisk ved at lukke bypass-spjældet. Dermed
kan bygningens indre f.eks. køles med udeluften på køligere sommernætter.
Konstant-volumenstrømreguleringen sikrer en defineret og konstant
luftvolumenstrøm på friskluft- og udluftningssiden uafhængigt af rørsystemets statiske tryk.
For at bortlede luftfugtighed i boligen og at undgå fugtskader skal ventilationsapparatet være tilkoblet konstant.
Til opvarmningen af friskluft kan der monteres en hydraulisk eftervarmer (tilbehør) i Vitovent 300-F. Denne eftervarmer forsynes som
direkte varmekreds A1/VK1 af varmepumpen. I den forbindelse er
frisklufttemperaturer på op til 52 °C mulige.
Hvis den hydrauliske eftervarmer anvendes i varmeanlæg uden kedelvandsbufferbeholder, skal kedelvandsvolumen forøges. Til dette kan
kedelvandsbufferbeholderen (25 l, tilbehør) monteres i ventilationsapparatet.
Vitovent 300-F betjenes fuldstændigt via varmepumpen med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C. Ud over drifts- og tidsprogrammerne indstilles reguleringsparametrene for ventilationsapparatet også dér. Egnede fjernbetjeninger kan fås som tilbehør til varmepumpen.
Ventilationsapparatet har en aktiv overvågning af de monterede friskluft- og udluftningsfiltre. Nødvendige filterskift vises på varmepumpereguleringen og foretages dermed behovsorienteret.
Anvendelse i passivhuse
Vitovent 300-F opfylder kravene til anvendelse i passivhuse, både for
den rene ventilationsdrift og for opvarmningen af friskluft i forbindelse
med varmepumpen. Vedr. krav til et passivhus, se side 73.
5619 255 DK
5
VITOVENT
VIESMANN
25
Vitovent 300-F (fortsat)
Fordele
A
B
C
D
E
F
G
H
K
Friskluft
Afkastluft
Udluftning
Udeluft
Udluftningsfilter
Jævnstrømsradialblæser, afkastluft
Jævnstrømsradialblæser, friskluft
Modstrømsveksler
Udeluftfilter
5
■ En meget høj varmegenvindingsgrad reducerer ventilationsvarmetabene til et minimum og reducerer varmeudgifterne.
■ Komfortabel betjening med reguleringen/fjernbetjeningen til varmepumpen
■ Tidsprogrammer til automatisk styring af ventilationstrinene
■ Med hydraulisk eftervarmer (option), frisklufttemperering op til
52 °C
■ Egnet til passivhuse
■ Aktiv filterovervågning muliggør behovsorienteret filterskift og sænker driftsomkostningerne.
5619 255 DK
■ Sørger for termisk komfort og et sundt indeklima.
■ Reducerede luftgener
■ En afbalanceret luftfugtighed forhindrer bygningsskader.
■ Større sikkerhed mod indbrud og beskyttelse mod larm ved hjælp af
lukkede vinduer
■ Filtrering af udeluften med finfilter F7 som standard — vigtigt for
allergikere
■ Økonomiske jævnstrømsmotorer med konstant-volumenstrøm og
balance-regulering holder luftstrømmen konstant uafhængigt af det
statiske tryk.
26
VIESMANN
VITOVENT
Vitovent 300-F (fortsat)
Leveringsomfang
Kompakt ventilationsapparat type HR A280
■ Farve hvid: Best.nr. Z011 432
■ Farve vitosilber: Best.nr. Z012 121
■ Kabinet af stålplade, pulverlakeret, farve vitosilber eller hvid
■ Modstrømsveksler af PS-kunststof til varmegenvinding
■ 2 jævnstrømsventilatorer med konstant-volumenstrøm- og balanceregulering
■ 4 tilslutningsstudser DN 160, uden kuldebroer
■ Udeluftfilter F7, udluftningsfilter G4 (iht. EN 779)
■ Automatisk sommerbypass, temperaturstyret
■ Elektrisk forvarmer (1,5 kW)
■ Kondensatslange, monteret og forbundet i apparatet
■ Nettilslutningsledning 1,3 m
■ Forbindelsesledning til varmepumpen, 4,4 m
Anvendelse
Kan anvendes i forbindelse med følgende varmepumper med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C:
■ Vitocal 200-A
■ Vitocal 200-S
■ Vitocal 222-S og Vitocal 242-S
■ Vitocal 222-G og Vitocal 242-G
■ Vitocaldens 222-F
■ Vitocal 300-A, type AWO-AC 301.B
■ Vitocal 300-G, type BW 301.B
■ Vitocal 333-G
■ Vitocal 343-G
Systemkombinationer bestående af varmepumpe og
Vitovent 300-F
Varmepumpe
Best.nr. for systemkombination
Vitocal 200-A, type
AWCI-AC 201.A07
Z012 796
AWCI-AC 201.A10
Z012 797
Vitocal 222-S, type
AWT-AC 221.A04
Z012 798
AWT-AC 221.A07
Z012 799
AWT-AC 221.A10
Z012 800
AWT-AC 221.B10
Z012 801
AWT-AC 221.B13
Z012 802
Vitocal 242-S, type
AWT-AC 241.A04
Z012 803
AWT-AC 241.A07
Z012 804
AWT-AC 241.A10
Z012 805
AWT-AC 241.B10
Z012 806
AWT-AC 241.B13
Z012 807
5619 255 DK
5
VITOVENT
VIESMANN
27
Vitovent 300-F (fortsat)
5.2 Tekniske data
Tekniske data
Maks. luftvolumenstrøm
Maks. eksternt tryktab ved maks. luftvolumenstrøm
Indstilling af luftvolumenstrømmene fra fabrikken
)
Sænket ventilation (
2
3
)
Nom. ventilation (
)
Intensiv ventilation ( 4 )
Indstillingsområder for luftvolumenstrømme
1
)
Sænket ventilation (
2
3
)
Grundventilation (
Nom. ventilation (
5
)
Maks. elektr. effektoptagelse
28
85
m3/h
120
m3/h
170
m3/h
215
85
m3/h
Intensiv ventilation ( 4 )
Luftindgangstemperatur
Min.
Maks.
Kabinet
Materiale
Farve
Isoleringsblokmateriale til lyd- og varmeisolering
Mål uden tilslutningsstudser
Totallængde (dybde)
Totalbredde
Totalhøjde
Totalvægt
Antal EC-radialblæsere
Med konstant volumenstrømregulering, suger i én side, fremadbuede rotorblade
Filterklasse iht. DIN EN 779
Udeluftfilter
Udluftningsfilter
Varmegenvinding
Varmegenvindingsgrad*1
Varmegenvindingsgrad iht. DiBt
Varmegenvindingsgrad iht. PHI
Modstrømsvekslerens materiale
Mærkespænding
*1
m3/h
m3/h
95 til
m3/h
m3/h
°C
°C
3
3
minus 10
105 til 270
plus 10 til 280
–20
35
Stålplade
Vitosilber/hvid
EPP
mm
mm
mm
kg
680
400
1486
80
2
F7
G4
%
%
%
W
Op til 98
85
88
PS-kunststof
1/N/PE
230 V/50 Hz
175
5619 255 DK
1
Grundventilation (
280
170
m3/h
Pa
Ukorrigeret varmegenvindingsgrad målt i henhold til forskrifterne i DIBt
VIESMANN
VITOVENT
Vitovent 300-F (fortsat)
Lydtryk
Bemærk
Måling af lydtrykket:
■ I opstillingsrummet iht. EN 13141-7:2011-01 og
EN ISO 3741:2009-11 (kontrolfunktion)
■ I rørsystemet iht. EN 13141-7:2011-01 og EN ISO 5136:2003-10
(kontrolfunktion)
Lydtryk for Vitovent 300-F
Ventilationstrin
Vitovent 300-F Normal drift
(måling i opstil- (nom. ventilatilingsrummet)
on)
Intensiv drift
Udeluftstuds Normal drift
(nom. ventilation)
Intensiv drift
Friskluftstuds Normal drift
(nom. ventilation)
Intensiv drift
UdluftningsNormal drift
tuds
(nom. ventilation)
Intensiv drift
AfkastluftNormal drift
studs
(nom. ventilation)
Intensiv drift
LuftvoluTryktab for
menstrøm i rørsystem i
Pa
m3/h
170
100
63
37,0
Lydtrykniveau i dB
ved oktav-middelfrekvens i Hz
125
250
500
1000
2000
39,7
41,1
42,9
41,7
41,1
4000
31,4
8000
22,6
48,5
Total
215
170
169
100
39,4
36,0
43,6
39,6
44,6
38,8
46,3
37,1
46,4
36,7
44,8
25,6
36,2
15,9
26,4
10,9
52,4
44,9
215
170
169
100
50,1
51,7
53,7
52,2
52,6
50,4
50,9
53,6
50,5
56,5
43,4
47,3
32,8
43,7
24,0
38,3
58,9
60,8
215
170
169
100
59,8
44,5
66,7
40,5
66,3
38,8
66,8
37,0
68,1
32,3
64,8
23,7
60,4
18,3
57,3
11,5
74,2
47,3
215
170
169
100
53,0
45,3
58,7
45,9
54,6
45,2
52,2
49,2
47,4
51,4
44,0
44,2
39,5
38,0
34,4
30,8
61,7
55,6
215
169
55,3
61,9
64,4
67,6
71,3
68,1
63,0
60,1
75,2
Bemærk
Andre driftsbetingelser, f.eks. højere tryktab i rørsystemet eller en
højere luftvolumenstrøm medfører evt. afvigende lydtryk.
5619 255 DK
5
VITOVENT
VIESMANN
29
Vitovent 300-F (fortsat)
1534
Mål
260
F
680
400
A
B
C
D
E
A
B
C
D
Afkastluft (DN 160)
Friskluft (DN 160)
Ledningsgennemføring til elektrisk forvarmer (tilbehør)
Udluftning (DN160)
E Udeluft (DN 160)
F Åbning til kondensatledning
(kondensatafløbsvinkel indvendig, slangetilslutning med indvendig Ø på 12 mm)
Bemærk
Overhold minimumafstanden til siden ved opstillingen, se side 65.
Udstyrskarakteristikker
Rørsystemet må hverken i friskluften/udeluften eller i udluftningen/
afkastluften overskride det eksterne tryktab iht. karakteristikkerne.
Dimensionering af ventilationsapparatet og beregning af luftvolumenstrømmen og tryktabet, se fra side 83.
Bemærk
Ventilatorernes effektoptagelse varierer og afhænger af luftvolumenstrømmen og af tryktabet i rørsystemet.
5619 255 DK
5
513
378
243
108
274
126
30
VIESMANN
VITOVENT
Vitovent 300-F (fortsat)
E
F
425
qVI
400
375
350
325
300
qMP
oO
275
250
225
q-T
zT
200
qMW
D
175
qXI
150
rE A
Eksternt tryktab Pa
125
A
B
C
D
100
C
qYR
tU
uT
eE
75
rE
rP
eI
wO
wR
25
0
qCT
20
23
50
75
100
Volumenstrøm i m³/h
125
150
Anbefalet dimensioneringsområde (nom. ventilation)
Maks. eksternt tryktab 100 Pa
Maks. eksternt tryktab 150 Pa
Maks. eksternt tryktab 200 Pa
B
q-W
zO
50
qBW
zR
175
200
225
250
275
300
5
E Maks. eksternt tryktab 300 Pa
F Maks. eksternt tryktab 400 Pa
x Elektrisk effektoptagelse for Vitovent 300-F i W, f.eks.
rE = 43 W
5619 255 DK
Bemærk
Overhold kravene til lyddæmpningen i forbindelse med dimensioneringen.
VITOVENT
VIESMANN
31
Installationstilbehør
6.1 Oversigt
Udstyrsspecifikt tilbehør, se fra side 35
Forvarmer, elektrisk DN 125
Forvarmer, elektrisk DN 125 til
Vitovent 300-C
Forvarmer, elektrisk DN 160
Forvarmer, elektrisk DN 180
Eftervarmer, hydraulisk
Kedelvandsbufferbeholder (25 l)
Sommerkassette
CO2-/fugtføler
Monteringssokkel
Tør vandlås
Trådløs betjeningskontakt med trådløs
modtager
Trådløs betjeningskontakt uden trådløs
modtager
Friskluft- og udluftningsfiltre, se fra side 38
Finfiltersæt F7/G4 til friskluft- og udluftningssystem
6
Grovfiltersæt G3/G3 til friskluft- og udluftningssystem
Grovfiltersæt G4/G4 til friskluft- og udluftningssystem
Udeluftfilterkasse (DN 160)
Ekstrafilter F7 til udeluftfilterkasse
Rørsystem (rundt), se fra side 40
Lyddæmper, rund, fleksibel DN 125
Lyddæmper, rund, fleksibel DN 160
Lyddæmper, rund, fleksibel DN 180
Lyddæmper i kompakt konstruktion
Rør med forbindelsesmuffe DN 125 (EPP)
Rør med forbindelsesmuffe DN 160 (EPP)
Rør med forbindelsesmuffe DN 180 (EPP)
Bøjning 90° med forbindelsesmuffe
DN 125 (EPP)
Bøjning 90° med forbindelsesmuffe
DN 160 (EPP)
Bøjning 90° med forbindelsesmuffe
DN 180 (EPP)
Forbindelsesmuffe DN 125 (EPP)
Forbindelsesmuffe DN 160 (EPP)
Forbindelsesmuffe DN 180 (EPP)
Konsol
Viklet falsrør DN 125
Viklet falsrør DN 160
Viklet falsrør DN 180
Flexrør med isolering DN 125
Flexrør med isolering DN 160
Flexrør med isolering DN 180
Flexrør uden isolering DN 125
Flexrør uden isolering DN 160
Flexrør uden isolering DN 180
Forbindelsesrør DN 125
Forbindelsesrør DN 160
Forbindelsesrør DN 180
*2
32
Best.nr.
7160 135
ZK01 382
7521 195
7521 196
7502 405
7502 407
7249 340
7501 978
7521 200
7521 337
ZK01 374
Vitovent 300
7521 197
ZK01 379
7180 278
7173 846
7249 105
9521 461
7373 027
ZK01 377
7501 764
7501 765
7501 766
7501 767
Vitovent 300-F
Type HR A280
X*2
X*2
X*2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7501 768
X
X
7501 769
7501 770
7501 771
7501 772
7501 773
7249 104
9521 428
7373 026
7249 101
9521 450
7373 023
7249 102
9521 455
7373 024
7249 103
9521 437
7373 025
Vitovent 300-C
Type H32S
A150
X
ZK01 375
7501 790
7521 198
7502 467
ZK01 378
7501 792
Vitovent 300-W
Type HR
Type HR
A300
A400
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5619 255 DK
Tilbehør
Som supplement til den integrerede forvarmer: Kun nødvendigt til passivhuse
VIESMANN
VITOVENT
5619 255 DK
Installationstilbehør (fortsat)
Tilbehør
Best.nr.
Vitovent 300
Bøjning 90° DN 125 (galvaniseret stålplade)
Bøjning 90° DN 160 (galvaniseret stålplade)
Bøjning 90° DN 180 (galvaniseret stålplade)
Bøjning 45° DN 125 (galvaniseret stålplade)
Bøjning 45° DN 160 (galvaniseret stålplade)
Bøjning 45° DN 180 (galvaniseret stålplade)
T-stykke DN 125/125/125 (galvaniseret
stålplade)
T-stykke DN 160/160/160 (galvaniseret
stålplade)
T-stykke DN 180/180/180 (galvaniseret
stålplade)
T-stykke DN 125/100/100 (galvaniseret
stålplade)
T-stykke DN 160/125/125 (galvaniseret
stålplade)
Reduktionsstykke DN 125/100 (galvaniseret stålplade)
Reduktionsstykke DN 160/125 (galvaniseret stålplade)
Reduktionsstykke DN 180/160 (galvaniseret stålplade)
Tilslutningssæt til Vitovent 300-F (EPP)
Ude- og afkastluftsåbninger, se side 47
Taggennemføring DN 160/180 (rustfrit
stål)
Taggennemføring DN 125 (lakeret stålplade)
Taggennemføring DN 160/180 (lakeret stålplade)
Fladtagstilslutning til taggennemføring
DN 125
Fladtagstilslutning til taggennemføring
DN 180/160
Universal taginddækning DN 125
Universal taginddækning DN 160/180
Ydervægsgennemføring med vejrbeskyttelsesgitter DN 160
Ydervægsgennemføring med vejrbeskyttelsesgitter DN 180
Ydervægsgennemføring med fuglebeskyttelsesgitter DN 125
Ydervægsgennemføring med fuglebeskyttelsesgitter DN 160
Ydervægsgennemføring med fuglebeskyttelsesgitter DN 180
Udbygning til ude- og afkastluft DN 160
Udbygning til ude- og afkastluft DN 180
7249 106
X
*3
9521 431
Vitovent 300-W
Type HR
Type HR
A300
A400
X
7373 028
7249 107
X
X
X
X
X
7190 179
X
X
7373 031
X
X
X
7299 293
7249 109
X
X
7373 029
7299 292
X
X
X
X
X
X
7249 108
7373 030
X
ZK01 384
X
9562 054
7501 780
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X*3
X
X
6
X
X
7501 778
X
X
7501 779
7521 334
7521 335
X
X
7439 114
7501 777
X
X
X*3
X
X
X
7501 783
7501 784
7501 787
9562 053
X
X
7501 781
7501 782
Vitovent 300-F
Type HR A280
X
9521 725
7249 110
Vitovent 300-C
Type H32S
A150
X
X
X
X*3
X
X*3
X
X
Med reduktionsstykke DN 160/DN 125
VITOVENT
VIESMANN
33
Installationstilbehør (fortsat)
6
Best.nr.
Forlængerstykke til ude- og afkastluft
7528 052
DN 160
Forlængerstykke til ude- og afkastluft
7528 053
DN 180
Gennemføring til ude- og afkastluft
ZK01 381
Kombivæggennemføring (i forbindelse med ZK01 400
Vitocal 200-A)
Rørsystem (fladt), kunststof - system 100, se fra side 57
Fladkanal, fleksibel 50 m
7440 212
Fladkanal, fleksibel 20 m
7452 131
Forbindelsesrør
7440 218
Læbepakning (10 stk.)
7440 213
Dæksel (10 stk.)
7440 217
Bøjning 90°, bredsidet
7440 215
Bøjning 90°, smalsidet
7440 216
Vendestykke DN 125
7440 214
Forlængerstykke til vendestykke DN 125
7522 373
Ventiltilslutning, lige DN 125
ZK01 380
Gulvudgang
7440 219
Afdækningsgitter til gulvudgang (stålplade, 7440 225
hvid)
Afdækningsgitter til gulvudgang (rustfrit
7440 226
stål)
Luftfordelerkasse DN 125
7440 222
Luftfordelerkasse DN 160
7440 223
Luftfordelerkasse DN 180
7440 224
Luftfordelerkasse DN 125 med lydisoleZK01 376
ringsfunktion
Drosselskive (10 stk.)
7440 221
Tilslutningsstykke
7440 220
Friskluftventil til væg- og loftsmontering
7440 228
DN 125 (kunststof)
Udluftningsventil til væg- og loftsmontering 7440 227
DN 125 (kunststof)
Friskluftventil med montagering til væg- og 7506 393
loftsmontering DN 125 (metal)
Udluftningsventil med montagering til væg- 7506 394
og loftsmontering DN 125 (metal)
Udluftningsfilter (G3) til udluftningsventil
7440 232
DN 125
Køkken-udluftningsventil DN 125 (metal)
7440 231
Rørsystem (fladt), metal - system 100/150
Luftfordelerkasse med 6 tilslutninger
9542 586
Luftfordelerkasse med 3 tilslutninger
9562 050
Lyddæmper, flad, fleksibel, system 100
9542 573
Lyddæmper, flad, fleksibel, system 150
9542 574
Lyddæmper, flad, skridsikker udførelse,
9562 049
system 100
Fladkanal, fleksibel, 3 m, system 100
9542 570
Fladkanal, fleksibel, 3 m, system 150
9542 571
Fladkanal, fleksibel, 15 m, system 100
9559 070
Fladkanal, fast, 3 m, system 150
9542 572
Forbindelsesrør, system 100
9542 575
Forbindelsesrør, system 150
9542 576
T-stykke, bredsidet, system 150/100
9542 577
T-stykke, bredsidet, system 150/150
9542 578
T-stykke, smalsidet, system 150/100
9542 579
T-stykke, smalsidet, system 150/150
9542 580
Reduktionsstykke, system 150/100
9542 581
Forbindelsesstykke, rund til flad DN 125 til 7249 111
system 150
Forbindelsesstykke, rund til flad DN 160 til 9542 582
system 150
Forbindelsesstykke, rund til flad DN 180 til 7373 032
system 150
34
VIESMANN
Vitovent 300
X
Vitovent 300-W
Type HR
Type HR
A300
A400
X
Vitovent 300-C
Type H32S
A150
X
Vitovent 300-F
Type HR A280
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
VITOVENT
5619 255 DK
Tilbehør
Installationstilbehør (fortsat)
Tilbehør
Best.nr.
Vitovent 300
Vendestykke DN 100 til system 100
Forgreningsstykke (T-stykke), rund til flad
DN 125 til system 150
Forgreningsstykke (T-stykke), rund til flad
DN 160 til system 150
Forgreningsstykke (T-stykke), rund til flad
DN 180 til system 150
Bøjning 90°, bredsidet af 2 segmenter, system 100
Bøjning 90°, bredsidet af 2 segmenter, system 150
Bøjning 90°, bredsidet af 3 segmenter, system 150
Bøjning 90°, smalsidet, system 100
Bøjning 90°, smalsidet, system 150
Luftspalte med tilslutningskonsol, system 100
Gulvsokkelbundåbning, system 100
Friskluftventil med montagering til væg- og
loftsmontering DN 100 (metal)
Udluftningsventil med montagering til vægog loftsmontering DN 100 (metal)
Udluftningsfilter (G3) til udluftningsventil
DN 100
Køkken-udluftningsventil DN 100 (metal)
Andet
Krympetape, rulle 15 m
9542 583
7249 112
X
X
Vitovent 300-W
Type HR
Type HR
A300
A400
X
X
9562 051
Vitovent 300-C
Type H32S
A150
X
X
X
Vitovent 300-F
Type HR A280
X
X
7373 033
X
9542 584
X
X
X
X
X
9542 585
X
X
X
X
X
9562 055
X
X
X
X
X
9562 057
9562 056
9542 566
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9559 914
7506 391
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7506 392
X
X
X
X
X
9562 052
X
X
X
X
X
7452 130
X
X
X
X
X
7143 928
X
X
X
X
X
Bemærk
De i det følgende beskrevne komponenter til rørsystemerne er konstrueret uden kuldebroer.
6.2 Udstyrsspecifikt tilbehør
Forvarmer, elektrisk
Best.nr.
7160 135
7521 195
7521 196
Passende til ventilationsapparatets tilslutningsstudser.
■ Færdigforbundet og forsynet med stik.
■ Med elektronisk regulering op til maks. 1 kW.
6
290
Udstyr
Vitovent 300
Vitovent 300-W, 300 m3/h
Vitovent 300-W, 400 m3/h
0
31
Tilslutning
DN 125
DN 160
DN 180
Bemærk
Tryktab svarer til værdien for 1 m EPP-rør med den pågældende
nominelle diameter (se side 42).
Forvarmer, elektrisk til Vitovent 300-C
Best.nr. ZK01 382
5619 255 DK
Passende til tilslutningsstudserne på ventilationsapparatet
Vitovent 300-C
■ Ekstra forvarmer til uafbrudt og afbalanceret drift af ventilationsapparatet ved meget kolde udetemperaturer (anvendelse til passivhuse)
■ Færdigforbundet og forsynet med stik
■ Med elektronisk regulering op til maks. 1 kW
VITOVENT
VIESMANN
35
Installationstilbehør (fortsat)
12
5
12
12
2
52
8
61
19
2
5
Bemærk
Tryktab svarer til værdien for 1 m EPP-rør DN 125 (se side 42).
Eftervarmer, hydraulisk
Best.nr. 7502 405
55
Til montering i ventilationsapparatet Vitovent 300-F.
■ Med to fleksible hydrauliske tilslutningsledninger (dybde 1250 mm).
■ Kan anvendes som lufttemperering i lavenergihuse.
■ Muliggør frisklufttemperaturer på op til 52 °C.
32
4
5
17
28
Ydelsesdiagram for eftervarmer, hydraulisk
Se side 72.
Tryktab, eftervarmer, hydraulisk
6
10
0,1
5
Luftvolumenstrøm i m³/h
36
VIESMANN
50
100
300
5619 255 DK
Tryktab i Pa
1
VITOVENT
Installationstilbehør (fortsat)
Kedelvandsbufferbeholder (25 l)
Best.nr. 7502 407
Til montering i ventilationsapparatet Vitovent 300-F.
Til sikring af den min. volumenstrøm i varmekredsen i forbindelse med
en hydraulisk eftervarmer.
6
13
208
Bemærk
Hvis rumopvarmningen kun foregår via ventilationsvarmekredsen,
skal kedelvandsbufferbeholderen monteres.
46
8
2
27
Sommerkassette
Best.nr. 7249 340
Kun til Vitovent 300.
Til udskiftning af modstrømsvarmeveksleren (som er monteret fra
fabrikken).
Sommerkassetten leder udluftningsvolumenstrømmen direkte videre
til udgangsstudserne. Dermed forhindres forvarmning af udeluften, og
rummene køles med udeluft (f.eks. i køligere sommernætter).
CO2-/fugtføler
Best.nr. 7501 978
30
95
Til regulering af luftvolumenstrømmen afhængigt af CO2-koncentrationen og luftfugtigheden.
■ Kan anvendes som CO2- og/eller som fugtfølger.
■ 3 analoge udgange 0 til 10 V (f.eks. signal til CO2-koncentration og
luftfugtighed).
Bemærk
Kan ikke anvendes i forbindelse med Vitovent 300.
0
10
6
Monteringssokkel
Best.nr. 7521 200
Til gulvopstilling af Vitovent 300-W.
0
66
8
5619 255 DK
393
52
VITOVENT
VIESMANN
37
Installationstilbehør (fortsat)
Tør vandlås
Best.nr. 7521 337
Vedligeholdelsesfri vandlås til kondensvandudledning fra
Vitovent 300-W
■ Forhindrer indsugning af falsk luft i ventilationsudstyret i tilfælde af
udtørring.
■ Ingen lugtudvikling efter udtørring af vandlåsen.
Tilslutning:
■ Tilslutning til afløbsledning skal udføres lufttæt.
■ Kan skrues direkte på ventilationsapparatets kondensatstuds.
DN 40
95
106
15-240
1 1/4
140-310
Trådløs betjeningskontakt
Trådløs betjeningskontakt
– Med trådløs modtager
– Uden trådløs modtager
Best.nr.
82
56
ZK01 374
ZK01 375
15
■ 2-trins kontakt inklusive batterier
■ For kortvarig kobling af ventilationsapparatet til intensiv ventilation
■ Betjening af et ventilationsapparat via op til 6 trådløse betjeningskontakter parallelt med fjernbetjeningen
82
56
Bemærk
Der skal monteres 1 trådløs modtager i ventilationsapparatet.
6
6.3 Friskluft- og udluftningsfiltre
Finfiltersæt
Sæt til 1 filterskift
– 1 udeluftfilter F7
– 1 udluftningsfilter G4
Vitovent 300
Best.nr. 7501 790
Vitovent 300-W
Best.nr. 7521 198
Vitovent 300-C
Best.nr. ZK01 378
Vitovent 300-F
Best.nr. 7502 467
Grovfiltersæt
38
VIESMANN
Vitovent 300
Best.nr. 7501 792
Vitovent 300-W
Best.nr. 7521 197
5619 255 DK
Sæt til 1 filterskift
– 1 udeluftfilter G3
– 1 udluftningsfilter G3
– 1 udeluftfilter G4
– 1 udluftningsfilter G4
VITOVENT
Installationstilbehør (fortsat)
Udeluftfilterkasse
Tilslutningstilbehør (leveringsomfang)
– 2 reduktionsstykker DN 160/125, best.nr.
7249 108
– 2 forbindelsesmuffer DN 160 (EPP), best.nr.
7501 771
– 2 reduktionsstykker DN 180/160, best.nr.
7373 030
Til ventilationsapparat
Vitovent 300, Vitovent 300-C
Best.nr.
ZK01 263
Vitovent 300-W, type HR A300, Vitovent 300-F
ZK01 264
Vitovent 300-W, type HR A400
ZK01 264
■ Tilslutning DN 160 til montering i udeluftrøret.
■ Hvis udeluftfilterkassen anvendes, kan det interne udeluftfilter på
ventilationsapparatet tages ud.
65
0
40
⃞3
60
Ø1
0
21
Ø
Dele:
■ Isoleret kabinet af kunststof (EPP, sort)
■ Lommefilter F7 (pollenfilter)
Tryktab udeluftfilterkasse
70
60
50
40
6
30
Tryktab i Pa
20
10
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Luftvolumenstrøm i m³/h
5619 255 DK
Ekstrafilter F7 til udeluftfilterkasse
Best.nr. 7173 846
2 stk. lommefiltre F7 til udeluftfilterkasse
VITOVENT
VIESMANN
39
Installationstilbehør (fortsat)
6.4 Rørsystem (rundt)
Lyddæmper, rund, fleksibel
DN 125
DN 160
DN 180
Mål i mm
a
b
125
160
180
Best.nr.
b
Tilslutning
224
200
224
7249 105
9521 461
7373 027
a
Dele:
■ Hullet indvendigt rør af aluminium
■ Stænkbeskyttelse
■ Absorberingsmateriale
■ Udvendigt rør af aluminium
■ Tilslutning på forsiden: 2 hætter af aluminium
11
00
Tryktab, lyddæmper, rund, fleksibel
3
A
B
Modstand i
Pa/m
2
C
1
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Luftvolumenstrøm i m³/h
A DN 125
B DN 160
C DN 180
Dæmpningsfunktion, lyddæmper, rund, fleksibel
50
6
40
30
Dæmpning i dB
20
A
B
10
C
0
125
250
500
1000
2000
4000
8000 Hz
Oktav-mellemfrekvens
40
VIESMANN
5619 255 DK
A DN 125
B DN 160
C DN 180
VITOVENT
Installationstilbehør (fortsat)
Lyddæmper i kompakt konstruktion
Best.nr. ZK01 377
■ Sænker støjbelastningen i rummene
■ Til direkte tilslutning til ventilationsapparatet Vitovent 300-C eller til
EPP-rør DN 125
■ Tilslutning og mål tilpasset til Vitovent 300-C
48
66
0
2
5
193
12
5
33
0
12
Tryktab for lyddæmper i kompakt konstruktion
40
35
30
25
20
Tryktab i Pa
15
10
5
0
20
40
0
Luftvolumenstrøm i m³/h
60
80
100
120
140
160
Dæmpningsfunktion for lyddæmper i kompakt konstruktion
6
20
18
16
14
12
10
5619 255 DK
Dæmpning i dB
8
6
4
2
0
63
125
250
Oktav-middelfrekvens i Hz
VITOVENT
500
1000
2000
4000
8000
VIESMANN
41
Installationstilbehør (fortsat)
Rør med forbindelsesmuffe (EPP)
Tilslutning
DN 125
DN 160
DN 180
Mål i mm
a
b
155
190
210
Best.nr.
186
221
239
a
7501 764
7501 765
7501 766
■ Varmeledningstal på 0,042 W/(m·K)
■ Isoleringstykkelse på 15 mm
■ Ingen dannelse af kondensat ved en udelufttemperatur ned til
–20 °C (rumluft: 25 °C, 60 % relativ luftfugtighed)
■ Kan afkortes efter ønske
b
10
00
Tryktab, rør med forbindelsesmuffe (EPP)
5
A
4
C
3
B
Tryktab i Pa/m
2
0
0
100
200
Luftvolumenstrøm i m³/h
300
400
500
600
A DN 125
B DN 160
C DN 180
Bøjning 90° med forbindelsesmuffe (EPP)
Tilslutning
DN 125
DN 160
DN 180
Mål i mm
a
b
155
190
210
Best.nr.
c
308
325
391
c
186
221
239
7501 767
7501 768
7501 769
a
5619 255 DK
■ Varmeledningstal på 0,042 W/(m·K)
■ Isoleringstykkelse på 15 mm
■ Ingen dannelse af kondensat ved en udelufttemperatur ned til
–20 °C (rumluft: 25 °C, 60 % relativ luftfugtighed)
■ Kan deles, kan også anvendes som bøjning 45°
b
6
1
42
VIESMANN
VITOVENT
Installationstilbehør (fortsat)
Tryktab, bøjning 90° med forbindelsesmuffe (EPP)
5
A
C
4
B
3
Tryktab i Pa
2
1
0
0
100
200
Luftvolumenstrøm i m³/h
300
400
500
600
A DN 125
B DN 160
C DN 180
Forbindelsesmuffe (EPP)
DN 125
DN 160
DN 180
Mål i mm
a
b
186
221
239
Best.nr.
85
78
85
7501 770
7501 771
7501 772
b
Tilslutning
a
■ Varmeledningstal på 0,042 W/(m·K)
■ Isoleringstykkelse på 15 mm
■ Ingen dannelse af kondensat ved en udelufttemperatur ned til
–20 °C (rumluft: 25 °C, 60 % relativ luftfugtighed)
Konsol
6
Best.nr. 7501 773
Til fastgørelse af viklede falsrør, flexrør og EPP-rør på vægge eller
lofter.
Viklet falsrør
Tilslutning
DN 125
DN 160
DN 180
Mål a i mm
Best.nr.
125
160
180
7249 104
9521 428
7373 026
30
00
5619 255 DK
a
Bemærk
Afhængigt af omgivelsesbetingelserne skal rørene være isolerede på
opstillingsstedet (se side 79).
VITOVENT
VIESMANN
43
Installationstilbehør (fortsat)
Flexrør med isolering
Tilslutning
DN 125
DN 160
DN 180
Mål a i mm
Isolering af mineraluldsfibre, som er bundet sammen af kunstharpiks
Best.nr.
125
160
180
7249 101
9521 450
7373 023
a
25
00
20
Bemærk
Afhængigt af omgivelsesbetingelserne skal rørene være isolerede på
opstillingsstedet (se side 79).
Flexrør uden isolering
Skubbet sammen, udstrakt længde 5 m.
Tilslutning
DN 125
DN 160
DN 180
Best.nr.
125
160
180
7249 102
9521 455
7373 024
a
≥1
2
≤5 50
00
0
Bemærk
Afhængigt af omgivelsesbetingelserne skal rørene være isolerede på
opstillingsstedet (se side 79).
Forbindelsesrør
Tilslutning
DN 125
DN 160
DN 180
Mål a i mm
Best.nr.
125
160
180
a
7249 103
9521 437
7373 025
10
0
Til forbindelse af to folde- eller flexrør.
5619 255 DK
6
Mål a i mm
44
VIESMANN
VITOVENT
Installationstilbehør (fortsat)
Tryktab i viklede false- og flexrør
3
A
Modstand i Pa/m
2
C
B
E
F
D
1
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Luftvolumenstrøm i m³/h
A Flexrør DN 125
B Viklet falsrør DN 125
C Flexrør DN 160
D Viklet falsrør DN 160
E Flexrør DN 180
F Viklet falsrør DN 180
Bøjning 90° (galvaniseret stålplade)
Tilslutning
DN 125
DN 160
DN 180
Mål a i mm
Best.nr.
125
160
180
7249 106
9521 431
7373 028
Bemærk
Tryktab: 5 Pa
a
a
a
Bøjning 45° (galvaniseret stålplade)
Tilslutning
DN 125
DN 160
DN 180
Mål a i mm
Best.nr.
125
160
180
7249 107
9521 725
7373 029
Bemærk
Tryktab: 5 Pa
6
a
45°
a
T-stykke (galvaniseret stålplade)
5619 255 DK
Tilslutning
DN 125
DN 160
DN 180
VITOVENT
Mål i mm
a
b
125
160
180
Best.nr.
200
240
240
7249 110
7190 179
7373 031
VIESMANN
45
Installationstilbehør (fortsat)
Bemærk
Tryktab: 5 Pa
90
b
°
a
a
T-stykke med reduktion (galvaniseret stålplade)
Tilslutning
Mål i mm
a
b
125
160
DN 125
DN 160
Best.nr.
c
205
230
100
125
Bemærk
Tryktab: 5 Pa
7299 292
7299 293
b
c
c
a
Reduktionsstykke DN 125/100 (galvaniseret stålplade)
Best.nr. 7249 109
Bemærk
Tryktab: 5 Pa
0
Ø
10
0
Ø
12
5
17
Reduktionsstykke DN 160/125 (galvaniseret stålplade)
Best.nr. 7249 108
Bemærk
Tryktab: 5 Pa
15
Ø
12
5
Ø
16
0
0
Reduktionsstykke DN 180/160 (galvaniseret stålplade)
Best.nr. 7373 030
Bemærk
Tryktab: 5 Pa
13
18
0
0
Ø
16
0
5619 255 DK
Ø
6
46
VIESMANN
VITOVENT
Installationstilbehør (fortsat)
Tilslutningssæt til Vitovent 300-F (EPP)
Best.nr. ZK01 384
■ For tilslutning af rørsystemet til en tilslutningsstuds på ventilationsapparatet Vitovent 300-F
■ Anbefaling: Anvend 1 tilslutningssæt for hver tilslutningsstuds.
■ Varmeledningstal på 0,042 W/(m·K)
■ Isoleringstykkelse på 15 mm
■ Ingen dannelse af kondensat ved en udelufttemperatur ned til
–20 °C (rumluft: 25 °C, 60 % relativ luftfugtighed)
1
1310
23
160
Tryktab for tilslutningssæt til Vitovent 300-F (EPP)
3,5
3,0
2,5
2,0
Modstand i Pa/m
1,5
6
1,0
0,5
0,0
50
0
100
Luftvolumenstrøm i m³/h
150
200
250
300
350
400
6.5 Ude- og afkastluftsåbninger
Taggennemføring (rustfrit stål)
5619 255 DK
Best.nr. 9562 054
Egnet til fladt tag og skråt tag
■ Tilslutningsstykke
■ EPP-rørhylster Ø 200 (indvendig) og Ø 300 mm (udvendig), derved
uden kuldebroer
Dele:
■ Aftageligt dæksel
■ Skørt (600 x 600 mm) og fuglebeskyttelsesgitter
■ EPP-isoleringshylster
VITOVENT
VIESMANN
47
Installationstilbehør (fortsat)
⃞
34
5
600
Bemærk
Nødvendige reduktionsstykker:
■ 1 stk. DN 160/125 til Vitovent 300 og Vitovent 300-C
■ 1 stk. DN 180/160 til Vitovent 300-W, type HR A400
■ Ved Vitovent 300-W, type HR A300 og Vitovent 300-F er et reduktionsstykke ikke nødvendigt.
Ø160-200
Tryktab for taggennemføring (rustfrit stål)
Tryktab i Pa
20
10
0
100
150
200
250
300
350
400
Luftvolumenstrøm i m³/h
Taggennemføring (lakeret stålplade)
Tilslutning
DN 125
DN 160/180
Mål a i mm
Best.nr.
149
199
7501 780
7501 781
1000
Til luft udefra og afkastluft.
■ Med fuglebeskyttelsesgitter og isoleringshylster.
■ Farve: sort.
6
5619 255 DK
a
48
VIESMANN
VITOVENT
Installationstilbehør (fortsat)
Tryktab, taggennemføring (lakeret stålplade)
Anvendelse som udeluftsgennemføring
A
100
B
10
Tryktab i Pa
1
0,1
10
Luftvolumenstrøm i m³/h
100
1000
A DN 125
B DN 160/DN 180
Anvendelse som afkastluftsgennemføring
AB
100
10
6
Tryktab i Pa
1
0,1
10
Luftvolumenstrøm i m³/h
100
1000
A DN 125
B DN 160/DN 180
Fladtagstilslutning til taggennemføring
5619 255 DK
Tilslutning
DN 125
DN 160/180
Mål a i mm
a
b
320
420
Best.nr.
123
204
7501 782
7501 783
Til taggennemføring, best.nr. 7501 780 og 7501 781.
VITOVENT
VIESMANN
49
Installationstilbehør (fortsat)
115
b
a
Universal taginddækning
Best.nr.
d
172
230
d
DN 125
DN 160/180
Mål i mm
a
b
c
500
500
800
1000
178
205
7501 784
7501 787
c
Tilslutning
a
b
Til teglstens-, tagstens-, bæverhale- og skifertage samt til andre
tage.
Til taggennemføring, best.nr. 7501 780 og 7501 781.
Ydervægsgennemføring med vejrbeskyttelsesgitter
Best.nr.
9562 053
7439 114
5
0
20
0
34
70
60
0
0
35
Bemærk
Nødvendige reduktionsstykker:
■ 1 stk. DN 160/125 til Vitovent 300 og Vitovent 300-C
■ 1 stk. DN 180/160 til Vitovent 300-W, type HR A 400
■ Ved Vitovent 300-W, type HR A 300 og Vitovent 300-F er et reduktionsstykke ikke nødvendigt.
5619 255 DK
6
Med vejrbeskyttelsesgitter, insektbeskyttelsesgitter og isoleringshylstre
■ Ekstremt lavt tryktab, med stort frit tværsnit
■ Uden kuldebroer på grund af EPP-rørhylster Ø 200 (indvendig) og
Ø 300 mm (udvendig)
■ Til vægtykkelser fra 300 til 600 mm
■ Til ydervægsgennemføringen skal der laves en væggennembrydning på min. Ø 300 mm til EPP-isoleringshylstret uden kuldebroer
og murværkstætningen.
■ Tilslutningen af rørsystemet til ydervægsgennemføringen skal udføres isoleret og dampdiffusionstæt.
■ Ved lave udelufttemperaturer og høj luftfugtighed kan kondensat
fryse på insektbeskyttelsesgitteret. Disse vejrforhold opstår kun få
dage om året. Det opståede islag kan bankes af. Hvis montagestedet er svært tilgængeligt, anbefaler vi at anvende et grovmasket
beskyttelsesgitter eller en afskærmning på opstillingsstedet.
D
N
D
16
N
Nominel diameter
DN 160
DN 180
50
VIESMANN
VITOVENT
Installationstilbehør (fortsat)
Tryktab for ydervægsgennemføring med vejrbeskyttelsesgitter
DN 160
50
A
40
30
B
20
Tryktab i Pa/m
10
0
50
100
150
200
250
300
Luftvolumenstrøm i m³/h
A Udeluft
B Afkastluft
DN 180
6
20
A
Tryktab i Pa/m
10
B
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Luftvolumenstrøm i m³/h
5619 255 DK
A Udeluft
B Afkastluft
VITOVENT
VIESMANN
51
Installationstilbehør (fortsat)
Ydervægsgennemføring med fuglebeskyttelsesgitter
Tilslutning
DN 125
DN 160
DN 180
Mål i mm
a
b
124
159
179
Best.nr.
c
267
267
311
245
245
272
7501 777
7501 778
7501 779
b
c
b
■ Til direkte tilslutning til EPP-rør
■ Farve hvid
Bemærk
EPP-røret skal være ført gennem ydervæggen på opstillingsstedet.
a
Nødvendige væggennembrydninger
Tilslutning
7 af væggennembrydningen i mm
DN 125
185
DN 160
220
DN 180
240
Tryktab for ydervægsgennemføring med fuglebeskyttelsesgitter
Anvendelse som udeluftsgennemføring
AB
100
C
10
Tryktab i Pa
1
6
0,1
10
Luftvolumenstrøm i m³/h
100
1000
5619 255 DK
A DN 125
B DN 160
C DN 180
52
VIESMANN
VITOVENT
Installationstilbehør (fortsat)
Anvendelse som gennemføring til afkastluft
A
100
B
C
10
Tryktab i Pa
1
0,1
10
Luftvolumenstrøm i m³/h
100
1000
A DN 125
B DN 160
C DN 180
Udbygning til ude- og afkastluft
1438
1278
161
647
1483
1303
181
D
7521 335
Til bøjning i føringen af udeluft og afkastluft over jorden
■ Til direkte tilslutning til EPP-rør
■ Opfyldelse af højere hygiejniske krav iht. DIN 1946-6
■ Beskyttelse mod indsugning af blade, sne osv.
■ Insektbeskyttelsesgitter
Ved lave udelufttemperaturer og høj luftfugtighed kan kondensat
fryse på insektbeskyttelsesgitteret. Disse vejrforhold opstår kun få
dage om året. Det opståede islag kan bankes af. Hvis montagestedet er svært tilgængeligt, anbefaler vi at anvende et grovmasket
beskyttelsesgitter eller en afskærmning på opstillingsstedet.
■ Må ikke føres i jorden. Under jordniveau skal udbygningen til udeog afkastluft monteres inden for en lysskakt.
C
b
602
d
DN 160 med reduktionsstykke DN 160/125
DN 160 uden reduktionsstykke
DN 180
Mål i mm
Best.nr.
a
b
c
d
756 1440 1278 161
7521 334
c
Tilslutning
6
A
Bemærk
EPP-røret skal være ført gennem ydervæggen på opstillingsstedet.
5619 255 DK
Nødvendige væggennembrydninger
Tilslutning
7 af væggennembrydningen i mm
DN 125
185
DN 160
220
DN 180
240
B
a
Med reduktionsstykke
Bemærk
Reduktionsstykke DN 160/125 for tilslutning til Vitovent 300 og
Vitovent 300-C er inkluderet i leveringsomfanget af best.nr.
7521 334.
VITOVENT
VIESMANN
53
Installationstilbehør (fortsat)
d
C Vægbeslag
D Bøjninger med insektbeskyttelsesgitter
c
C
b
D
A
B
a
Uden reduktionsstykke
A Vægroset
B Kondensatafløbsstuds for tilslutning til afløbsrøret på opstillingsstedet
Tryktab for udbygning til ude- og afkastluft
60
A
50
B
40
6
30
Tryktab i Pa
20
10
0
100
150
200
250
300
350
400
450
Luftvolumenstrøm i m³/h
5619 255 DK
A DN 160
B DN 180
54
VIESMANN
VITOVENT
Installationstilbehør (fortsat)
Forlængerstykke til udbygning til ude- og afkastluft
Tilslutning
DN 160
DN 180
Best.nr.
Bemærk
Tryktab: 5 Pa
500
7528 052
7528 053
0
33
7
13
6
25
51
5
24
167
12
Best.nr. ZK01 381
■ Kombineret gennemføring til ude- og afkastluft i en komponent
■ Til forskydningsfri montage af EPP-rørene DN 125 fra ventilationsapparatet gennem ydervæggen
■ Tilslutninger passende til Vitovent 300-C
■ Separat føring af udeluft- og afkastluftvolumenstrømmen (ingen luftkortslutning)
■ Fuglebeskyttelsesgitter:
Ved lave udelufttemperaturer og høj luftfugtighed kan kondensat
fryse på insektbeskyttelsesgitteret. Disse vejrforhold opstår kun få
dage om året. Det opståede islag kan bankes af. Hvis montagestedet er svært tilgængeligt, anbefaler vi at anvende et grovmasket
beskyttelsesgitter eller en afskærmning på opstillingsstedet.
■ Farve hvid
214
Gennemføring til ude- og afkastluft
14
8
24
4
75
6
Tryktab for gennemføring til ude- og afkastluft
25
A
20
15
5619 255 DK
Tryktab i Pa
10
B
5
0
50
0
Luftvolumenstrøm i m³/h
100
150
A Udeluft
B Afkastluft
VITOVENT
VIESMANN
55
Installationstilbehør (fortsat)
Kombivæggennemføring
Best.nr. ZK01 400
Til fælles udnyttelse af væggennemføringen som varmepumpens udeluftindsugning og ventilationsapparatets udeluftindsugning og afkastluftudledning
G
Dele:
■ Kombivæggennemføring A
■ 2 ventilationskanaler B
■ 2 afdækningsgitre til ventilationskanaler med insektbeskyttelsesgitter C til montering på vejrbeskyttelsesgitteret
0
16
75
0
A B C
750
DN 160
DN
E
D
F
0
200
50
81
190
19
0
C
0
20
60
B
210
810
200
0
35
A
190
0
19
16
5
21
0
A Kombivæggennemføring
B Ventilationskanal til udeluft/afkastluft
C Afdækningsgitter til ventilationskanal med insektbeskyttelsesgitter
D Vejrbeskyttelsesgitter, best.nr. 9570 169
E Væggennemføring lige, best.nr. 7262 983
F Ventilationsudstyr
G Varmepumpe
5619 255 DK
6
56
VIESMANN
VITOVENT
Installationstilbehør (fortsat)
Tryktab for kombivæggennemføring (ventilationskanal)
180
A
160
B
140
120
C
100
D
80
Modstand i Pa/m
60
40
20
0
50
0
100
Luftvolumenstrøm i m³/h
150
200
250
300
A Afkastluft med insektbeskyttelsesgitter
B Afkastluft uden insektbeskyttelsesgitter
350
400
C Udeluft med insektbeskyttelsesgitter
D Udeluft uden insektbeskyttelsesgitter
Forlængelse til kombivæggennemføring
190
0
35
Best.nr. ZK01 415
■ Til forlængelse af ventilationskanalerne til ude- og afkastluft
■ Nødvendig ved anvendelse af mere end 1 lige væggennemføring
0
19
6
Tryktab for forlængerstykke til kombivæggennemføring
3
Tryktab i Pa/m
2
1
0
0
100
200
Luftvolumenstrøm i m³/h
300
400
500
5619 255 DK
6.6 Rørsystem (fladt), kunststof - system 100
System 100 = tilslutningsstuds 100 x 50 mm
Ved rørsystemet (fladt), kunststof, indstilles volumenstrømmene for
delstrækningerne med drosselskiver (se side).
VITOVENT
Til beregningen af tryktabene mellem luftfordelerkassen og ventilerne
er der et beregningsprogram til rådighed (download under
www.viessmann.de).
VIESMANN
57
Planlægningsvejledninger til Vitovent 300/300-W
7.1 Opstilling
Krav til opstillingen
■ Ventilationsapparatet skal helst opstilles inden for bygningens lufttætte og isolerede del.
■ Opstil ventilationsapparatet i det tørre, frostfrie område.
■ Ventilationsapparatet kan monteres stående eller væghængt.
■ Sørg for en kort rørføring til udluftnings- og friskluftsområderne.
■ Friskluft- og udluftningsrør, der løber igennem områder i huset, som
ikke er opvarmede, skal isoleres med dampdiffusionstætte materialer. Denne foranstaltning er ikke nødvendig, hvis der anvendes EPPrør eller -bøjninger.
■ Det er nødvendigt med en sikkerhedsstikdåse til nettilslutningen.
■ Montér fjernbetjeningen på et centralt sted, f.eks. i stuen, køkkenet
eller entréen.
Der skal installeres en 2-ledet styreledning (0,5 mm2, maks. længde
50 m) til tilslutning af fjernbetjeningen til ventilationsapparatet.
■ Kondensatafløbet skal tilsluttes et afløbsrør (kondensatafløbsvinkel
kan ikke drejes ved Vitovent 300).
■ Ventilationsapparatet skal være tilgængeligt i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde.
Vægmontering af Vitovent 300-W i forbindelse med EPP-bøjninger 90°
Hvis afkastluftrøret og/eller udeluftrøret med EPP-bøjninger 90° skal
føres vandret udenfor gennem den bageste væg, skal der overholdes
en vægafstand på ≥ 130 mm. Til dette skal der etableres et vægfremspring på opstillingsstedet.
Mulige opstillingsrum:
■ Separat teknikrum, depotrum eller bryggers
■ Kælderrum
■ Isoleret siderum i loftsrummet (nedside).
Bemærk
Overhold lydværdierne på afkastluftstudsen. Montér en lyddæmper
afhængigt af opstillingen for at overholde de lovmæssige grænseværdier.
13
13
0
0
Minimumsafstande
30
30
500
A
5619 255 DK
7
58
VIESMANN
VITOVENT
Planlægningsvejledninger til Vitovent 300/300-W (fortsat)
Opstillingsmuligheder
Opstilling inden for bygningens lufttætte og isolerede del
■ Fladkanal i øverste etages gulv
■ Friskluft og udluftning til stueetagen via loftsventiler
■ Friskluft til øverste etage via gulvudgange
■ Udluftning på øverste etage via udluftningsrør i skillevæggene
Fordele
■ Ingen unødig gennemtrængning af bygningens lufttætte og isolerede del
■ Kun et monteringsniveau for luftfordelingen
A
B
C
D
E
Vitovent 300/300-W
Udluftning
Friskluft
Udeluft
Afkastluft
Opstilling i den uopvarmede kælder
■ Fladkanal i øverste etages gulv
■ Friskluft og udluftning til stueetagen via loftsventiler
■ Friskluft til øverste etage via gulvudgange
■ Udluftning på øverste etage via udluftningsrør i skillevæggene
Fordel
■ Kun et monteringsniveau for luftfordelingen
B
C
B
Ulemper
■ Alle kanaler i det uopvarmede område skal være isoleret diffusionstæt.
■ Maks. længde af friskluft- og udluftningsrøret fra ventilationsapparatet til luftfordelerkassen: 5 m på grund af tryktab
Udfør evt. friskluft- og udluftningsrør i rør DN 160 eller DN 180.
■ Overhold min. afstand for ude-/afkastluft på 2 m, eller adskil luftvolumenstrømmene via et hushjørne.
■ Kælderen skal være beskyttet mod frost.
C
E
D
7
5619 255 DK
A
A
B
C
D
E
Vitovent 300/300-W
Udluftning
Friskluft
Udeluft
Afkastluft
VITOVENT
VIESMANN
59
Planlægningsvejledninger til Vitovent 300/300-W (fortsat)
Opstilling i det uopvarmede loftsrum
■ Fladkanal i øverste etages gulv
■ Friskluft og udluftning til stueetagen via loftsventiler
■ Friskluft til øverste etage via gulvudgange
■ Udluftning på øverste etage via udluftningsrør i skillevæggene
■ Udeluft via gavl, afkastluft via tag
Fordel
■ Kun et monteringsniveau for luftfordelingen
Ulemper
■ Alle rør i det uopvarmede område skal være isoleret diffusionstæt.
■ Maks. længde af friskluft- og udluftningsrøret fra ventilationsapparatet til luftfordelerkassen: 5 m på grund af tryktab
Udfør evt. friskluft- og udluftningsrør i rundrør DN 160 eller DN 180.
■ Overhold min. afstand for ude-/afkastluft på 2 m, eller adskil luftvolumenstrømmene via forskellige tagsider.
■ Loftsrummet skal være beskyttet mod frost.
A
B
C
F
G
Vitovent 300/300-W
Udluftning
Friskluft
Afkastluft via tag
Udeluft via gavl
Foranstaltninger imod mekanisk vibration
Ventilationsapparatet har lydabsorberende, stilbare sokkelben og
gummiskriver til lyddæmpning. I forbindelse med opstilling af ventilationsapparatet på beton- eller rågulve og på massive vægge er det
derfor ikke nødvendigt med ekstra foranstaltninger.
Ved opstilling på lofter af træbjælker anbefales en ekstra udkobling
vha. en betonplade eller vibrationsdæmper.
Ved lofter af træbjælker må ventilationsapparatet ikke placeres midt
på loftet.
7.2 El-tilslutning
Nettilslutning
Ventilationsapparatet leveres forberedt for stik-montage.
Tilslutning til sikkerhedsstikdåse 230 V/50 Hz.
Hvis der også skal anvendes en elektrisk forvarmer, skal der være en
ekstra sikkerhedsstikdåse med samme specifikation.
Nettilslutningen og beskyttelsesforanstaltningerne skal udføres iht.
følgende forskrifter:
■ IEC 60 364-4-41
■ Arbejdstilsynets forskrifter
■ Tilslutningsbetingelserne fra det lokale energiforsyningsselskab
7.3 Fjernbetjening
For at tilslutte fjernbetjeningen er det nødvendigt med en 2-ledet ledning med et tværsnit på min. 0,5 mm2.
Yderligere oplysninger om fjernbetjeningerne
■ Vitovent 300
■ Vitovent 300-W: Se side 90
7.4 Filterskift
Ventilationsapparatet har en overvågning af udeluft- og udluftningsfiltrene. Ved tilsmudsning, dog senest et år efter den sidste udskiftning
af filtrene vises det på fjernbetjeningens display, at filtrene skal kontrolleres.
5619 255 DK
7
60
VIESMANN
VITOVENT
Planlægningsvejledninger til Vitovent 300/300-W (fortsat)
7.5 Drift med varmegenvinding
TAB
TZU
TFO
A
B
C
D
Forvarmningen af udeluften sker ved varmegenvindingen af udluftningen.
Den temperaturafhængige varmegenvindingsgrad ηWRG beregnes på
følgende måde:
ηWRG = ((TZU – TAU) / (TAB – TAU)) · 100 [%]
På baggrund heraf kan frisklufttemperaturen beregnes som følger:
TZU = ηWRG · (TAB – TAU) + TAU
Eksempel:
Beregning af frisklufttemperaturen for Vitovent 300
Varmegenvindingsgrad: op til 91 % (ved normal ventilation iht. måling
fra Europäisches Testzentrum für Wohnungslüftungsgeräte e.V. Dortmund, TZWL)
TAB = +21 °C
TAU = +5 °C
TZU = 0,9 · (+21 – (+5)) + (+5) = 19,4 °C
TAU
Friskluft (TZU)
Afkastluft (TFO)
Udeluft (TAU)
Udluftning (TAB)
7.6 Drift uden varmegenvinding (f.eks. om sommeren)
Vitovent 300
Ved at udskifte den fabriksmonterede modstrømsveksler med sommerkassetten (se side 37) ledes udluftningsstrømmen direkte til
afkastluftstudsen. Derved forhindres det, at udeluften forvarmes.
Vitovent 300-W
C Udeluft
D Udluftning
E Bypass-spjæld (åbnet)
A
D
Ved aktivt bypass (bypass-spjæld åbent) ledes luftvolumenstrømmen
op til 100 % forbi varmeveksleren, og den filtrerede udeluft føres ind i
friskluftområdet.
B
E
C
A Friskluft
B Afkastluft
Planlægningsvejledninger til Vitovent 300-C
8.1 Opstilling
5619 255 DK
Krav til opstillingen
■ Ventilationsapparatet skal helst opstilles inden for bygningens lufttætte og isolerede del.
■ Opstil ventilationsapparatet i det tørre, frostfrie område.
■ Ventilationsapparatet kan monteres i loftet eller væghængt.
■ Sørg for en kort rørføring til udluftnings- og friskluftsområderne.
VITOVENT
■ Friskluft- og udluftningsrør, der løber igennem områder i huset, som
ikke er opvarmede, skal isoleres med dampdiffusionstætte materialer. Denne foranstaltning er ikke nødvendig, hvis der anvendes EPPrør eller -bøjninger.
■ Det er nødvendigt med en sikkerhedsstikdåse til nettilslutningen.
VIESMANN
61
8
Planlægningsvejledninger til Vitovent 300-C (fortsat)
80
Mulige opstillingsrum:
■ Separat teknikrum, depotrum eller bryggers
■ Kælderrum
■ Isoleret siderum i loftsrummet (nedside).
Bemærk
Overhold lydværdierne på afkastluftstudsen. Montér en lyddæmper
afhængigt af opstillingen for at overholde de lovmæssige grænseværdier.
14
0
Vægmontering
Hvis afkastluftrøret og/eller udeluftrøret med EPP-bøjninger 90° skal
føres vandret udenfor gennem den bageste væg, skal der overholdes
en vægafstand på ≥ 140 mm. Til dette skal der etableres et vægfremspring på opstillingsstedet.
Opstillingsmuligheder
Opstilling inden for bygningens lufttætte og isolerede del
Et separat boligventilationssystem for hver bolig
■ Ventilationsapparat under loftet eller skråt tag
■ Fladkanal under loftet eller skråt tag
■ Friskluft og udluftning via loftsventiler og ventiler i skillevæggene
B
C
Fordele
■ Ingen unødig gennemtrængning af bygningens lufttætte og isolerede del
■ Kun et monteringsniveau for luftfordelingen
A
D
E
D
C
E
B
A
B
C
D
E
Vitovent 300-C
Udluftning
Friskluft
Udeluft
Afkastluft
5619 255 DK
8
■ Montér fjernbetjeningen på et centralt sted, f.eks. i stuen, køkkenet
eller entréen.
Der skal installeres en 2-ledet styreledning (0,5 mm2, maks. længde
50 m) til tilslutning af fjernbetjeningen til ventilationsapparatet.
■ Kondensatafløbet skal tilsluttes med fald til et afløbsrør.
■ Ventilationsapparatet skal være tilgængeligt i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde.
62
VIESMANN
VITOVENT
Planlægningsvejledninger til Vitovent 300-C (fortsat)
Opstilling i den uopvarmede kælder
■ Ventilationsapparat
■ Fladkanal i øverste etages gulv
■ Friskluft og udluftning til stueetagen via loftsventiler
■ Friskluft til øverste etage via gulvudgange
■ Udluftning på øverste etage via udluftningsrør i skillevæggene
8
Fordel
■ Kun et monteringsniveau for luftfordelingen
B
C
B
Ulemper
■ Alle kanaler i det uopvarmede område skal være isoleret diffusionstæt.
■ Udfør evt. friskluft- og udluftningsrør i rør DN 160 eller DN 180.
■ Overhold min. afstand for ude-/afkastluft på 2 m, eller adskil luftvolumenstrømmene via et hushjørne.
■ Kælderen skal være beskyttet mod frost.
C
E
D
A
A
B
C
D
E
Vitovent 300-C
Udluftning
Friskluft
Udeluft
Afkastluft
Opstilling i det uopvarmede loftsrum
F
■ Fladkanal i øverste etages gulv
■ Friskluft og udluftning til stueetagen via loftsventiler
■ Friskluft til øverste etage via gulvudgange
■ Udluftning på øverste etage via udluftningsrør i skillevæggene
■ Udeluft via gavl, afkastluft via tag
G
Fordel
■ Kun et monteringsniveau for luftfordelingen
A
B
C
5619 255 DK
B
A
B
C
F
G
Ulemper
■ Alle rør i det uopvarmede område skal være isoleret diffusionstæt.
■ Maks. længde af friskluft- og udluftningsrøret fra ventilationsapparatet til luftfordelerkassen: 5 m på grund af tryktab.
Udfør evt. friskluft- og udluftningsrør i rundrør DN 160 eller DN 180.
■ Overhold min. afstand for ude-/afkastluft på 2 m, eller adskil luftvolumenstrømmene via forskellige tagsider.
■ Loftsrummet skal være beskyttet mod frost.
C
Vitovent 300-C
Udluftning
Friskluft
Afkastluft via tag
Udeluft via gavl
VITOVENT
VIESMANN
63
Planlægningsvejledninger til Vitovent 300-C (fortsat)
Foranstaltninger imod mekanisk vibration
Anbefaling: Ved montage på lofter af træbjælker skal der derudover
anvendes vibrationsdæmpere til udkoblingen. Ventilationsapparatet
må ikke placeres midt på loftet.
8.2 El-tilslutning
Nettilslutning
Ventilationsapparatet leveres forberedt for stik-montage.
Tilslutning til sikkerhedsstikdåse 230 V/50 Hz.
Hvis der også skal anvendes en elektrisk forvarmer, skal der være en
ekstra sikkerhedsstikdåse med samme specifikation.
Nettilslutningen og beskyttelsesforanstaltningerne skal udføres iht.
følgende forskrifter:
■ IEC 60 364-4-41
■ Arbejdstilsynets forskrifter
■ Tilslutningsbetingelserne fra det lokale energiforsyningsselskab
8.3 Fjernbetjening
For at tilslutte fjernbetjeningen er det nødvendigt med en 2-ledet ledning med et tværsnit på min. 0,5 mm2. Mht. yderligere oplysninger om
fjernbetjeningen, se side 90.
8.4 Filterskift
Ventilationsapparatet har en overvågning af udeluft- og udluftningsfiltrene. Ved tilsmudsning, dog senest et år efter den sidste udskiftning
af filtrene vises det på fjernbetjeningens display, at filtrene skal kontrolleres.
8.5 Drift med varmegenvinding
TZU
TFO
A
B
C
D
TAB
TAU
Forvarmningen af udeluften sker ved varmegenvindingen af udluftningen.
Den temperaturafhængige varmegenvindingsgrad ηWRG beregnes på
følgende måde:
ηWRG = ((TZU – TAU) / (TAB – TAU)) · 100 [%]
På baggrund heraf kan frisklufttemperaturen beregnes som følger:
TZU = ηWRG · (TAB – TAU) + TAU
Eksempel:
Beregning af frisklufttemperaturen for Vitovent 300-C
Varmegenvindingsgrad: 89 %
TAB = +21 °C
TAU = +5 °C
TZU = 0,89 · (+21 – (+5)) + (+5) = 19,2 ℃
Friskluft (TZU)
Afkastluft (TFO)
Udeluft (TAU)
Udluftning (TAB)
5619 255 DK
8
Det er ikke nødvendigt med ekstra foranstaltninger ved montage i
betonlofter og på massive vægge. Ventilationsapparatet har lydabsorberende gummibuffere.
64
VIESMANN
VITOVENT
Planlægningsvejledninger til Vitovent 300-C (fortsat)
8.6 Drift uden varmegenvinding (f.eks. om sommeren)
C Udeluft
D Udluftning
E Bypass-spjæld (åbnet)
A
D
Ved aktivt bypass (bypass-spjæld åbent) ledes luftvolumenstrømmen
op til 100 % forbi varmeveksleren, og den filtrerede udeluft føres ind i
friskluftområdet.
9
B
E
C
A Friskluft
B Afkastluft
Planlægningsvejledninger til Vitovent 300-F
9.1 Opstilling
Krav til opstillingen
Bemærk
Overhold derudover kravene til opstilling af varmepumpen. Se „Mappe
med planlægningsvejledninger til varmepumper”.
Mulige opstillingsrum:
■ Separat teknikrum, depotrum eller bryggers i stueetagen
■ Kælderrum
Bemærk
Overhold lydværdierne på afkastluftstudsen. Montér en lyddæmper
afhængigt af opstillingen for at overholde de lovmæssige grænseværdier.
a
Opstilling i vilkårlig afstand til en væg
0
400
A
1000
■ Ventilationsapparatet skal helst opstilles inden for bygningens lufttætte og isolerede del.
■ Vitovent 300-F kan kun monteres i nærheden af varmepumpen. Vær
opmærksom på forbindelsesledningens længde: Se side 68.
■ Opstil ventilationsapparatet i et tørt og frostfrit område.
■ Sørg for en kort rørføring til udluftnings- og friskluftsområderne.
■ Friskluft- og udluftningsrør, der løber igennem områder i huset, som
ikke er opvarmede, skal isoleres med dampdiffusionstætte materialer. Denne foranstaltning er ikke nødvendig, hvis der anvendes EPPrør eller -bøjninger.
■ Til nettilslutningen er en udstyrstilslutningsboks nødvendig.
■ Kondensatafløbet skal tilsluttes et afløbsrør.
■ Ventilationsapparatet skal være tilgængeligt i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde.
■ Montér fjernbetjeningen (tilbehør til varmepumpen) på et centralt
sted, f.eks. i stuen, køkkenet eller entréen.
Eksempel på opstilling til venstre mod en væg
A Vitovent 300-F
a ≥ 80 mm
80 mm ≤ a ≤ 150 mm:
■ Afkastluftrøret kan ikke føres vandret udenfor gennem den bageste
væg.
5619 255 DK
a ≥ 150 mm:
■ Afkastluftrøret kan føres vandret udenfor gennem den bageste væg.
Anvend EPP-bøjning 90°.
VITOVENT
VIESMANN
65
Planlægningsvejledninger til Vitovent 300-F (fortsat)
Opstilling uden mellemrum til venstre eller højre for varmepumpen
80 mm ≤ a ≤ 150 mm:
■ Afkastluftrøret kan ikke føres vandret udenfor gennem den bageste
væg.
a
a ≥ 150 mm:
■ Afkastluftrøret kan føres vandret udenfor gennem den bageste væg.
Anvend EPP-bøjning 90°.
20
400
9
1000
B
A
Eksempel på opstilling uden mellemrum til højre for varmepumpen
A Vitovent 300-F
B Varmepumpe
a ≥ 80 mm
Opstillingsmuligheder
Opstilling inden for bygningens lufttætte og isolerede del
■ Fladkanal i øverste etages gulv
■ Friskluft og udluftning til stueetagen via loftsventiler
■ Friskluft til øverste etage via gulvudgange
■ Udluftning på øverste etage via udluftningsrør i skillevæggene
E
B
C
D
B
Fordele
■ Ingen unødig gennemtrængning af bygningens lufttætte og isolerede del
■ Kun et monteringsniveau for luftfordelingen
C
A
Vitovent 300-F
Udluftning
Friskluft
Udeluft
Afkastluft
5619 255 DK
A
B
C
D
E
66
VIESMANN
VITOVENT
Planlægningsvejledninger til Vitovent 300-F (fortsat)
Opstilling i den uopvarmede kælder
■ Fladkanal i øverste etages gulv
■ Friskluft og udluftning til stueetagen via loftsventiler
■ Friskluft til øverste etage via gulvudgange
■ Udluftning på øverste etage via udluftningskanaler i skillevæggene
Fordel
■ Kun et monteringsniveau for luftfordelingen
B
C
B
Ulemper
■ Alle kanaler i det uopvarmede område skal være isoleret diffusionstæt.
■ Maks. længde af friskluft- og udluftningsrøret fra Vitovent til luftfordelerkassen: 5 m på grund af tryktab
Udfør evt. friskluft- og udluftningsrør i rør DN 160 eller DN 180.
■ Overhold min. afstand for ude-/afkastluft på 2 m, eller adskil luftvolumenstrømmene via et hushjørne.
■ Kælderen skal være beskyttet mod frost.
C
E
D
A
A
B
C
D
E
Vitovent 300-F
Udluftning
Friskluft
Udeluft
Afkastluft
9.2 El-tilslutning
De elektriske ledninger er tilsluttet i ventilationsapparatet i leveringstilstanden og ført ud på apparatets bagside.
A
B
A Netkabel med 3 ledere
B Forbindelsesledning til varmepumpen med stik (modbus)
Nettilslutning
5619 255 DK
Netkablet (længde 1,3 m) tilsluttes i en udstyrstilslutningsboks til netspænding (230 V/50 Hz). En separat sikring er nødvendig.
VITOVENT
Nettilslutningen og beskyttelsesforanstaltningerne skal udføres iht.
følgende forskrifter:
■ IEC 60 364-4-41
■ Arbejdstilsynets forskrifter
■ Tilslutningsbetingelserne fra det lokale energiforsyningsselskab
VIESMANN
67
9
Planlægningsvejledninger til Vitovent 300-F (fortsat)
Tilslutning til varmepumpen
Forbindelsesledningen til varmepumpen (længde 4,4 m) tilsluttes i
varmepumpen med et stik.
Forbindelsesledningen kan forlænges til maks. 20 m på opstillingsstedet. Anvend ledning 3 G, 1 mm2.
9.3 Filterskift
Vitovent 300-F har en aktiv overvågning af friskluft- og udluftningsfiltrene. Hvis filtrene er tilsmudsede, men senest efter et år, vises det på
varmepumpereguleringens display, at filtrene skal udskiftes.
9.4 Drift med varmegenvinding
TAU
TFO
Eksempel:
Beregning af friskluftstemperaturen
Se side 61.
D
A
TAB
TLUKKET
A
B
C
D
Forvarmningen af udeluften sker ved varmegenvindingen af udluftningen.
Den temperaturafhængige varmegenvindingsgrad ηWRG beregnes på
følgende måde:
ηWRG = ((TZU – TAU) / (TAB – TAU)) · 100 [%]
På baggrund heraf kan frisklufttemperaturen beregnes som følger:
TZU = ηWRG · (TAB – TAU) + TAU
C
B
Friskluft (TZU)
Afkastluft (TFO)
Udeluft (TAU)
Udluftning (TAB)
9.5 Drift uden varmegenvinding (f.eks. om sommeren)
C Udeluft
D Udluftning
E Bypass-spjæld (lukket)
B
C
Ved aktivt bypass (bypass-spjæld lukket) ledes luftvolumenstrømmen
op til 100 % forbi varmeveksleren, og den filtrerede udeluft føres ind i
friskluftområdet.
A
E
D
A Friskluft
B Afkastluft
5619 255 DK
9
68
VIESMANN
VITOVENT
Planlægningsvejledninger til Vitovent 300-F (fortsat)
9.6 Anvendelse i passivhuse
I passivhuse er det på grund af det lave varmebehov på ca. 10 W/m2
muligt at dække den maks. daglige, gennemsnitlige varmeydelse fuldstændigt via opvarmningen af friskluften. Forudsætning herfor er en
høj termisk kvalitet for hele bygningens isolerede del inkl. vinduer. Ud
over isoleringen og fraværet af kuldebroer er lufttætheden af bygnings
isolerede del en væsentlig forudsætning for passivhusets funktion.
Kun hvis infiltration eller eksfiltration i vid udstrækning minimeres, kan
den kontrollerede ventilation med varmegenvinding arbejde effektivt,
varmebehovet holdes lavt og komforten sikres.
Tilsvarende høje overfladetemperaturer sørger for komfort, selv om
der ikke er installeret udlignende hedeflader i nærheden af vinduer
eller ydervægge. Til forøget komfort er en lille radiator i udluftningsrummene hensigtsmæssig, f.eks. i badeværelset.
Vitovent 300-F er egnet til drift i passivhuse. Den hydrauliske kombination af Vitovent 300-F og varmepumpen gør en effektiv opvarmning
af friskluft mulig. Ekstra radiatorer/hedeflader kan forsynes parallelt af
varmepumpen.
Vedr. krav til et passivhus og den deri installerede husteknik, se
side 73.
Bemærk
Hvorvidt bygningen udelukkende kan opvarmes med en opvarmning
af friskluft, skal dokumenteres med projekteringsbilagene fra
PHPP*4 .
9.7 Drift med hydraulisk eftervarmer
Den hydrauliske eftervarmer forsynes som ventilationsvarmekreds A1/
VK1 via en varmepumpe med varmepumperegulering Vitotronic 200,
type WO1C.
Hydraulisk integrering
5619 255 DK
Bemærk
De følgende skemaer er generelle eksempler uden spærreanordninger og sikkerhedsudstyr. Det erstatter ikke den fagkyndige planlægning på opstillingsstedet.
*4
Passivhus-projekteringspakke, se www.passiv.de.
VITOVENT
VIESMANN
69
9
Planlægningsvejledninger til Vitovent 300-F (fortsat)
--2--
105
--20--230 V--52--
-8/145-
91
-KM-bus-
Varmepumpe med 3 varmekredse
93
90
A1
9
96
--2/212.2--
73
--2/F12-74
--2/225.1-76
--2/225.1--
70
M2
100
M3
103
--105/2-106
--105/20--
77
107
--105/52--
--2/F13--
--2/225.2;3--
62
--2/F4--
1
61
60
Pos.
1
zP
zQ
zW
oP
oQ
oE
oZ
uP
uE
uR
Pos.
q-P
q-E
q-T
q-Z
q-U
Betegnelse
Varmekreds med blandeventil M3/HK3 (KM-bus)
Radiatorvarmekreds M3/HK3
Fremløbsføler VTS
Udbygningssæt til blandeventil
Varmekredspumpe
3-vejs-blandeventil til varmekreds
Blandeventilmotor til 3-vejs-blandeventil
5619 255 DK
uZ
uU
Betegnelse
Varmeforsyner
Interface til varmepumpe med varmepumperegulering
Vitotronic 200, type WO1C
Kedelvandsbufferbeholder
Buffertemperaturføler PTS
Fremløbsføler til anlæg VTS (option)
Varmekreds uden blandeventil A1/VK1
Ventilationsvarmekreds med Vitovent 300-F
Fjernbetjening Vitotrol 300B (til alle varmekredse, tilbehør
til varmepumpe)
Hydraulisk eftervarmer, monteret i Vitovent 300-F (tilbehør)
Varmekredspumpe
Varmekreds med blandeventil M2/VK2
Gulvvarmekreds/kølekreds
Fremløbsføler
Termostat som maksimaltemperaturbegrænsning for gulvvarmeanlæg
– Som dykrørstermostat
eller
– Som påspændingstermostat
Varmekredspumpe
3-vejs-blandeventil til varmekreds
Blandeventilmotor til 3-vejs-blandeventil
70
VIESMANN
VITOVENT
Planlægningsvejledninger til Vitovent 300-F (fortsat)
--2--
-KM-bus-
Varmepumpe med 2 varmekredse
75
--20--230 V--52--
-8/145-
91
93
90
A1
96
--2/212.2--
73
--2/F12-74
--2/225.1--
70
M2
9
76
--2/225.1-77
--2/F13--
--2/225.2;3--
62
--2/F4--
1
61
60
Pos.
1
zP
zQ
zW
oP
oQ
oE
oZ
Betegnelse
Varmeforsyner
Interface til varmepumpe med varmepumperegulering
Vitotronic 200, type WO1C
Kedelvandsbufferbeholder
Buffertemperaturføler PTS
Fremløbsføler til anlæg VTS (option)
Varmekreds uden blandeventil A1/VK1
Ventilationsvarmekreds med Vitovent 300-F
Fjernbetjening Vitotrol 300B (til alle varmekredse, tilbehør
til varmepumpe)
Hydraulisk eftervarmer, monteret i Vitovent 300-F (tilbehør)
Varmekredspumpe
Pos.
uP
uE
uR
uZ
uU
uT
Betegnelse
Varmekreds med blandeventil M2/HK2 (KM-bus)
Gulvvarmekreds/kølekreds
Fremløbsføler
Termostat som maksimaltemperaturbegrænsning for gulvvarmeanlæg
– Som dykrørstermostat
eller
– Som påspændingstermostat
Varmekredspumpe
3-vejs-blandeventil til varmekreds
Blandeventilmotor til 3-vejs-blandeventil
Udbygningssæt til blandeventil
Varmepumpe med 1 varmekreds
Kun til følgende varmepumper med varmepumperegulering
Vitotronic 200, type WO1C:
■ Vitocal 200-S, type AWB/AWB-AC 201.B04
■ Vitocal 222-S, type AWT-AC 221.A04
■ Vitocal 242-S, type AWT-AC 241.A04
-8/145-
91
93
94
--2/X3.8;3.9--
92
90
A1
5619 255 DK
1
VITOVENT
VIESMANN
71
Planlægningsvejledninger til Vitovent 300-F (fortsat)
Pos.
1
oP
oQ
oW
oE
oR
Betegnelse
Varmeforsyner
Interface til varmepumpe med varmepumperegulering
Vitotronic 200, type WO1C
Varmekreds uden blandeventil A1/VK1
Ventilationsvarmekreds med Vitovent 300-F
Fjernbetjening Vitotrol 300B (til alle varmekredse, tilbehør
til varmepumpe)
Kedelvandsbufferbeholder (25 l), monteret i
Vitovent 300-F (tilbehør)
Hydraulisk eftervarmer, monteret i Vitovent 300-F (tilbehør)
Frostsikringskontrol (på opstillingsstedet)
Luftvolumenstrøm og varmebehov
Bemærk
Den hydrauliske eftervarmer er ikke egnet til rumkøling.
Ved frisklufttemperaturer under 18 °C kan der dannes kondensat på
eftervarmeren, som ikke kan ledes bort fra den. Det kan medføre skader på apparatet.
A
B
C
D
E
250
200
Luftvolumenstrøm i m³/h
150
100
50
0
0
500
1000
Varmeydelse i W
1500
2000
2500
3000
Fremløbstemperaturer for varmekreds A1/VK1
A 30 °C
B 35 ℃
C 40 ℃
D 45 ℃
E 50 ℃
Rørsystem
Til driften med den hydrauliske eftervarmer anbefaler vi at udføre hele
ventilationens rørsystem isoleret, også i bygningens isolerede del.
Derved er det sikret, at friskluften blæses ind i rummene med de
beregnede temperaturer.
Yderligere krav til rørsystemet, se side 77.
Planlægningsvejledninger til alle ventilationsapparater
10.1 Generelle henvisninger
■ Centrale ventilationsapparater må kun anvendes i en lukket bolig
(f.eks. enfamiliehus eller lejlighed).
■ Ventilationsapparaterne kan kun betjenes og styres med en regulering, så ventilationen kun kan tilpasses til anvendelsesforholdene i
en bolig.
■ Be- og udluftningen af flere små lejligheder er ikke tilladt.
■ Ventilationsapparaterne er ikke dimensioneret til erhvervslokaler
(f.eks. restauranter, butikker osv.).
■ Anvendelse som ventilation i forbindelse med svømmebassiner,
garager eller specialrum er ikke tilladt.
■ Overhold korrekt anvendelse, se side 83.
5619 255 DK
10
Den beregnede friskluftvolumenstrøm kan afhængigt af den indstillede
fremløbstemperatur for varmekredsen A1/HK1 kun dække et bestemt
varmebehov.
Hvis bygningen har et højere varmebehov, skal dette varmebehov
dækkes med et ekstra hydraulisk fordelingssystem eller med en elektrisk tilskudsvarme (på opstillingsstedet).
Det følgende diagram viser den transporterede varmeydelses afhængighed af friskluftvolumenstrømmen for forskellige fremløbstemperaturer for varmekredsen A1/VK1. Afhængigt af udelufttemperaturen kan
der for hele bygningen med den hydrauliske eftervarmer overføres
maks. 2 kW varmeydelse til rummene (luftvolumenstrøm 205 m3/h,
frisklufttemperatur 50 °C, linje E).
For hvert rum skal det kontrolleres, om den indstillede luftvolumenstrøm kan dække rummets varmebehov. Hvis rummets varmebehov er
højere, kan det korrigeres med følgende foranstaltninger:
■ Forøgelse af friskluftvolumenstrømmen
■ Forøgelse af fremløbstemperaturen for varmekreds A1/VK1
■ Anvendelse af ekstra varmekilder
72
VIESMANN
VITOVENT
Planlægningsvejledninger til alle ventilationsapparater (fortsat)
10.2 Brandbeskyttelse
Der er ingen særlige krav til brandbeskyttelse i familieshuse i et plan.
For enfamilieshuse med mere end et plan henvises til DS 428 Anneks
A.
10.3 Lufttæthed for bygningens isolerede del
Den vejledende værdi for luftskiftet i beboelsesejendomme er på 0,5.
Det betyder, at den samlede luftmængde i bygningen udskiftes hver
2. time.
For at sikre et defineret luftskift via indstillingerne på ventilationsapparatet skal bygningens isolerede del være så tæt som muligt.
Med „Blower-Door-testen” kan det dokumenteres, at bygningens isolerede del er tæt. Under denne test skabes en trykforskel på 50 Pa
(0,5 mbar) mellem bygningens indvendige og udvendige vægge vha.
en ventilator.
Ved boligventilationssystemer med varmegenvinding skal der tilstræbes et luftskift på ≤ 1,5.
Den nøjagtige beregning af de nødvendige luftvolumenstrømme skal
udføres iht. DIN 1946-6.
10.4 Passivhus
10
Vitovent 300-W, Vitovent 300-C og Vitovent 300-F opfylder de følgende krav til anvendelse i passivhuse. Bemærk at kravene i Danmark
kan afvige herfra.
Krav til et passivhus
Forudsætninger for opfyldelsen af standarden for passivhuse:
■ Opvarmningsbehov < 15 kWh/(m2·a)*5.
■ Maks. påkrævet varmeydelse < 10 W/m2*5.
■ Varmegennemgangskoefficient for bygningens isolerede del
U < 0,15 W/(m2·K), uden kuldebroer.
■ Varmegennemgangskoefficient for vinduerne U < 0,80 W/(m2·K), i
monteret tilstand U < 0,85 W/(m2·K).
■ Indstillingen af hovedvinduesarealerne mod syd gør det nemmere
at overholde kendetallene, men er ikke absolut nødvendigt, f.eks.
hvis byggeplanen ikke tillader det. For at undgå en for kraftig
opvarmning af bygningen i sommermånederne skal man være
opmærksom på tilsvarende muligheder for skygge.
■ Lufttæthed n50 < 0,6 l/h: Ved et over- eller undertryk i bygningen på
50 Pa må mindre end 0,6 gange det opvarmede luftvolumen trænge
ud eller ind.
Dokumentationen skal foretages med en „Blower-Door-test”. Vi
anbefaler at foretage planlægningen og dimensioneringen iht. projekteringsbilagene fra PHPP*4.
Krav til husteknikken
Passivhaus Institut Darmstadt (www.passiv.de) definerede følgende
krav til kompakt udstyr til rumventilation/-opvarmning for passivhuse:
■ Varmegenvindingen i den kontrollerede boligventilation skal være
mere end 75 %.
■ Varmegenvindingen og opvarmningen af friskluft skal være frostsikret.
■ Ventilationens friskluftstemperatur må ikke overskride 52 ºC, så forkulning af støv undgås.
■ Ventilationsanlæggets effektoptagelse skal være under
0,45 W/(m3/h).
■ Apparatets mulige luftskiftsrate skal være på op til 0,7 gange rumvolumenet.
■ Apparatets interne og eksterne tab skal være under 3 %.
■ Ventilationsapparatet skal have en volumenstrømsbalance.
■ I ventilationsapparatet skal der være monteret udeluftfilter F7 og
udluftningsfilter G4.
5619 255 DK
10.5 Støjdannelse
Ventilationsapparatets lydtrykniveau er afgørende for støjniveauet på
opstillingsstedet og i rørsystemet.
Lydtrykkene i frekvensområdet omkring 50 Hz har afgørende indflydelse på lydtrykniveauet, der iagttages på opstillingsstedet. Disse frekvensers transmissionsstyrke afhænger kraftigt af specifikke rumlige
og bygningsmæssige forhold på opstillingsstedet.
*5
*4
Støjdannelsen via rørsystemet kan minimeres med lyddæmpere. Lyddæmperne skal dimensioneres afhængigt af det foreliggende lydtryk.
Foretag en separat afskærmning af friskluft-, udluftnings-, udeluft- og
afkastluftrørene ved opstilling i nærheden af opholdsrum.
Traf egnede foranstaltninger til lydreducering med henblik på reduktion af lydemissionerne i opholdsrummet afhængigt af de bygningsmæssige forhold, anvend f.eks. lydabsorberende materialer.
Beregning iht. DIN 277 (boligarealberegning II. BV)
Passivhus-projekteringspakke, se www.passiv.de.
VITOVENT
VIESMANN
73
Planlægningsvejledninger til alle ventilationsapparater (fortsat)
10.6 Undgåelse af strømningsstøj og tryktab
■ Montér luftfordelerkassen så tæt på ventilationsapparatet som
muligt.
■ Maks. længde af friskluft- og udluftningsrørene fra ventilationsapparatet til luftfordelerkassen: 5 m
■ Symmetrisk opbygning af friskluft- og udluftningsstrengene
■ Korte veje, få krumninger
■ I hvert friskluft- og udluftningsrør mellem luftfordelerkassen og ventilationsapparatet skal der monteres en lyddæmper (tilbehør).
■ Kun til rørsystem (fladt) af metal:
– Montér ved forøgede krav derudover ekstra lyddæmpere mellem
tilstødende opholds- og soverum samt toiletter.
– Udfør evt. de centrale rør med stigning/fald med EPP-rør
DN 160 eller DN 180 for at reducere tryktabene i rørene.
10.7 Rumluftafhængige fyringsenheder og Vitovent
Driftsvejledning til ventilationsapparatet i forbindelse med en
rumluftafhængig fyringsenhed
■ Der skal installeres sikkerhedsudstyr på opstillingsstedet, som ved
undertryk i rummet frakobler ventilationsapparatet.
■ Den ansvarlige skorstensfejers godkendelse er påkrævet. Afstem
kravene inden installation af ventilationsapparatet og fyringsenheden.
■ Sænkning af friskluftvolumenstrømmen til frostsikring skal være
deaktiveret. Frostsikringen skal sikres vha. elektrisk forvarmer (tilbehør) eller en jordvarmeveksler (på opstillingsstedet).
10.8 Emhætte, udluftningstørretumbler og Vitovent
■ Hvis en emhætte eller en udluftningstørretumbler og ventilationsapparatet anvendes samtidigt i samme luftforbindelse, fører det til et
undertryk i rummet.
■ Emhætten og udluftningstørretumbleren må ikke integreres i rørsystemet til ventilationsapparatet.
Emhætte: Cirkulationsluft/udluftning
≥2m
BR10 foreskriver, at emhætter skal være udført med mekanisk afkast
til det fri.
Tilslut af følgende årsager ikke eksisterende udluftningsemhætter
til boligventilationssystemets udluftningsrør:
■ Hygiejne, tilsmudsning:
Aflejring af fedt i udluftningssystemet
■ Støjdannelse på friskluftsventilerne:
Køkkenemhætter er dimensioneret til væsentligt større luftvolumenstrømme (> 300 m3/h).
Den ekstra, væsentligt større udluftningsvolumenstrøm forårsager
en kortslutning i systemet, da den tilsvarende differensluftmængde
som følge af det dannede undertryk i vid udstrækning skal efterstrømme via boligventilationssystemet.
Tilslut udluftningsemhætter via et koaksialt afkastluftssystem, hvor
den pågældende differensluftmængde kan strømme igennem. Derved
undgås en forringelse af boligventilationssystemet som følge af kortslutning.
Ved udluftningsemhætter skal der i forbindelse med rumluftafhængige
fyringsenheder monteres en spærring af emhætten (se side 74).
10.9 Kondensatafløb
Der opstår kondensat i modstrømsveksleren som følge af varmegenvindingen.
■ Til kondensatafløbet er en frostfri tilslutning med fald til et afløbsrør
nødvendig.
■ På grund af ophobningsfaren er det ikke tilladt at forbinde kondensatafløbet til nedløbsrøret.
■ Undgå, at kondensatet ophobes, f.eks. ved gulvopstilling:
– Ved Vitovent 300 monteres evt. en sokkel på opstillingsstedet.
– Ved Vitovent 300-W anvendes monteringssokkel (tilbehør).
■ Hvis kondensatafløbet føres gennem uopvarmede rum, skal det
beskyttes mod frost i disse rum (f.eks. med isolering eller varmeledninger).
74
VIESMANN
Bemærk
For at undgå at kondensatkarret bliver utæt, må kondensatafløbsvinklen ikke drejes ved Vitovent 300 og Vitovent 300-F.
5619 255 DK
10
Hvis en rumluftafhængig fyringsenhed (f.eks. en åben brændeovn) og
ventilationsapparatet anvendes samtidigt i samme forbrændingsluftforbindelse, opstår der et farligt undertryk i rummet. Undertrykket kan
føre til, at røggasserne strømmer tilbage til rummet.
■ Vi anbefaler kun at anvende fyringsenheder med balanceret aftræk
med separat forbrændingslufttilførsel. Disse fyringsenheder skal
have en generel byggeteknisk godkendelse som fyringsenhed med
balanceret aftræk fra Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt).
■ Døre til kedelrum, som ikke har forbrændingsluftforbindelse med
beboelsesrum, skal være tætte og holdes lukkede.
VITOVENT
Planlægningsvejledninger til alle ventilationsapparater (fortsat)
Tilslutning til afløbsrøret
Kondensatafløb via vandtilslutning (Vitovent 300/300-C/300-F)
Kondensatafløb via tør vandlås (Vitovent 300-W)
60
A
B
A
A Skrues på kondensatafløbsstuds (AG 1¼).
B Afløbsrør DN 40, f.eks. HT-rør (på opstillingsstedet)
10
A Til ventilationsapparatets kondensatafløbsvinkel
Kondensatafløb via vedligeholdelsesfri vandlås
(Vitovent 300/300-C/300-W/300-F)
60
A
A Vitovent 300/300-F: Til ventilationsapparatets kondensatafløbsvinkel
Vitovent 300-C/300-W: Til ventilationsapparatets kondensatafløbsstuds. Ved Vitovent 300-W anvendes vedlagt tilslutningsstykke.
10.10 Frostsikring
5619 255 DK
Ventilationsapparatet har en frostsikringsfunktion, så kondensatet, der
opstår i varmeveksleren ved lave udetemperaturer, ikke fryser.
Frostsikringsanordninger
Ventilationsapparat
Elektrisk forvarmer
Integreret
Vitovent 300
—
Vitovent 300-C
Leveringsomfang
Vitovent 300-W
Leveringsomfang
Vitovent 300-F
VITOVENT
—
Jordvarmeveksler
Ekstern
Best.nr. 7160 135
Best.nr. ZK01 382
Best.nr. 7521 195
Best.nr. 7521 199
Leveringsomfang, egnet til passivhuse
På opstillingsstedet
På opstillingsstedet
På opstillingsstedet
På opstillingsstedet
VIESMANN
75
Planlægningsvejledninger til alle ventilationsapparater (fortsat)
Uden ekstern forvarmer
Luftvolumenstrømmene reguleres afhængigt af udelufttemperaturen
og tryktabet på modstrømsveksleren. Til frostsikringen reduceres
friskluftvolumenstrømmen, evt. indtil ventilatorerne standses. Derved
kan modstrømsveksleren beskyttes mod tilisning ved hjælp af varmen
fra udluftningen. Reguleringen kontrollerer kontinuerligt, om og med
hvilket omdrejningstal friskluftventilatoren kan anvendes.
Bemærk
Vitovent 300-C og Vitovent 300-W har fra fabrikken en monteret elektrisk forvarmer. Friskluftvolumenstrømmen sænkes først, hvis den
monterede forvarmers effekt til frostsikring af modstrømsveksleren
ikke længere er tilstrækkelig.
Med ekstern forvarmer
For at forhindre den hyppige sænkning af luftvolumenstrømmen eller
frakoblingen af ventilatorerne skal udeluften forvarmes med en elektrisk forvarmer (tilbehør) eller en jordvarmeveksler (på opstillingsstedet).
Bemærk
■ Til et passivhus kan det grundlægge anbefales at anvende en ekstern elektrisk forvarmer (tilbehør) eller en jordvarmeveksler (på
opstillingsstedet).
■ Ved fælles drift af ventilationsapparatet med en rumluftafhængig
fyringsenhed skal frostsikringen sikres med en elektrisk forvarmer
(tilbehør) eller en jordvarmeveksler (på opstillingsstedet).
10
A
A
B
A Udeluft
B Elektrisk forvarmer (tilbehør). Bemærk afstandskrav, jf. DS. 428.
eller
Bemærk
Forskellige producenter tilbyder kompletsystemer. Nærmere oplysninger om dimensionering og anvendelse hos VVS-forhandler.
5619 255 DK
■ Denne løsning er ikke anbefalet i DK, jf. SBI, af hensyn til ophobning
af bakterier og svampevækst..
76
VIESMANN
VITOVENT
Planlægningsvejledninger til alle ventilationsapparater (fortsat)
10.11 Rørsystem
Eksempel på rørføring med rørsystem (fladt), kunststof
Vitovent 300/300-C/300-W/300-F
GA
K
DE
R
M
F
H
R
P
LM
10
N
L
B
C
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
N
Soveværelse
Stue
Køkken
Toilet
Bad
Udluftning
Friskluft
Udeluft
Afkastluft
Luftfordelerkasse
Fladkanal
Vitovent
Vitovent 300-C
L
M
G
G
G
E
N
F
K
LK
H
D
C
A
5619 255 DK
B
A
B
C
D
E
Stue eller soveværelse
Køkken eller bad/toilet
Afkastluft
Gennemføring til ude- og afkastluft
Udeluft
VITOVENT
F
G
H
K
L
Vitovent 300-C
EPP-rør
Udluftning
Ventiltilslutning, lige
Fladkanal
VIESMANN
77
Planlægningsvejledninger til alle ventilationsapparater (fortsat)
M Luftfordelerkasse med lydisoleringsfunktion
N Friskluft
Eksempel på rørføring med rørsystem (fladt), metal
Vitovent 300/300-C/300-W/300-F
K
A
DE
M
10
H
G
L
M
N
B
L
F
A
B
C
D
E
F
C
G
H
K
L
M
N
Soveværelse
Stue
Køkken
Toilet
Bad
Udluftning
Friskluft
Udeluft
Afkastluft
Luftfordelerkasse
Fladkanal
Vitovent
Vitovent 300-C
G
G
L
E
F
N
M
L
A
D
C
M
H
A Stue eller soveværelse
B Køkken eller bad/toilet
C Afkastluft
78
VIESMANN
5619 255 DK
B
D Gennemføring til ude- og afkastluft
E Udeluft
F Vitovent 300-C
VITOVENT
Planlægningsvejledninger til alle ventilationsapparater (fortsat)
G EPP-rør
H Udluftning
L Fladkanal
M Luftfordelerkasse
N Friskluft
Udeluftsforsyning og afkastluftsåbning
Via anbefaler, at udeluften suges ind via ydervæggen.
Bemærk
Ved udeluftindsugning via taget skal indsugningsåbningen (taggennemføringen) monteres i tilstrækkelig afstand til skorstenen. Overhold
den aktuelt gældende forordning.
Ydervægstilslutning:
■ Udeluften skal hentes fra et sted med så lidt forurening af udeluften
som muligt.
■ Til ydervægstilslutningen skal der etableres følgende væggennembrydninger:
Tilslutning
Afkastluften ledes via taget eller ydervæggen.
Hvis ventilationsapparatet er opstillet i kælderen, anvendes udbygningen til ude- og afkastluft (tilbehør) til at omlede udeluften og/eller
afkastluften over jordniveau. Udbygningen til ude- og afkastluft må kun
monteres i lysskakter.
For at undgå, at luftstrømmene krydser hinanden, skal indsugningsåbningen til udeluften og udblæsningsåbningen til afkastluften placeres så langt som muligt væk fra hinanden. Overhold i den forbindelse
en min. afstand på 2 m, eller adskil luftvolumenstrømmene via et hushjørne. For at undgå en påvirkning som følge af vindtryk skal der tages
højde for vindretningen.
DN 125
DN 160
DN 180
Diameter for væggennembrydning
YdervægsgenYdervægsgennemnemføring med
føring med fuglebevejrbeskyttelsesskyttelsesgitter
gitter
―
185 mm
300 mm
220 mm
300 mm
240 mm
■ Rørene fra ventilationsapparatet til ydervægstilslutningen skal være
i isoleret og dampdiffusionstæt udførelse (se side 79).
Friskluft- og udluftningsrør
Luftfordelingen fra ventilationsapparatet til opholdsrummene (friskluft)
og fra vådrummene til ventilationsapparatet (udluftning) sker via luftfordelerkassen med fladkanaler, samleelementer, lyddæmpere, friskluft- og udluftningsåbninger.
Bemærk
For at undgå komplicerede rørføringer prioriteres føringen af rørsystemet til ventilation før varme-, vand- og afløbsrørene.
Overhold følgende for at undgå tryktab og strømningsstøj:
■ Symmetrisk opbygning af friskluft- og udluftningsstrengene
■ Korte veje, få krumninger
■ Fladkanal, rørsystem (fladt), metal, system 150:
Maks. ledningslængde af friskluft- og udluftningskanalerne fra ventilationsapparatet til luftfordelerkassen: 5 m
■ Montér luftfordelerkassen i nærheden af ventilationsapparatet.
■ Udfør de centrale rør med stigning/fald med rør DN 160 eller
DN 180 for at reducere tryktabene i kanalerne.
Rør:
■ Anvend glatte rør.
Glatte rør forhindrer at der samler sig støv og forhindrer unødige
tryktab.
■ Rørene skal være korrosionsbestandige.
■ Rørene må ikke være hygroskopiske.
Alle komponenter skal forbindes lufttæt.
■ Rørsystem (fladt), metal: Anvend forbindelsesrør, og tætn forbindelserne med koldtætningsbånd.
■ Rørsystem (fladt), kunststof: Forbind komponenterne med en læbepakning.
Isolering af rørsystemet
■ Friskluft- og afkastluftsrør skal isoleres for at undgå kondensatdannelse og have en udvendig dampspærre.
Overhold isoleringstykkelserne iht. DS 452.
■ For at opnå en optimal varmegenvinding i ventilationsapparatet skal
rørsystemets varmetab holdes så lave som muligt:
Isolér alle rør i uopvarmede områder iht. DS 452, så de er diffusionstætte.
■ Undgå åbninger.
■ Sørg for udkobling af lofts- og væggennemføringer med isoleringslister.
■ Armaflex er f.eks. egnet som isoleringsmateriale.
Bemærk
Til EPP-rør eller -bøjninger kræves der ingen yderligere isolering.
Isoleringsforanstaltninger:
■ Isoleringen skal udføres efter de tekniske regler.
■ Sørg for at tætne samlinger godt.
5619 255 DK
Rørsystem (fladt), metal eller kunststof
Henvisninger vedr. føring i gulvet
■ Hvis de fleksible fladkanaler føres fra system 150 inde i isoleringslaget under gulvet, skal der monteres trinbeskyttelse. Til dette skal
fladkanalerne beskyttes med dækplader (på opstillingsstedet) mod
deformation som følge af punktbelastning.
■ Fastgør fladkanalerne tilstrækkeligt.
■ Vær opmærksom på de grundlæggende aspekter ved trinlyddæmpning.
■ Ved planlægning af gulvopbygningen skal der tages højde for kravene i "Småhusreglementet".
VITOVENT
■ Overhold også angivelserne fra producenten af gulvvarmeanlægssystemet i forbindelse med gulvopbygningen.
Ved anvendelse af Viessmann gulvvarmeanlægssystemet skal
angivelserne i planlægningsvejledningen „Vitoset gulvvarmeanlæg” overholdes.
■ Skaf vished for, at gulvet har tilstrækkelig styrke, evt. ved rådføring
med en fagmand på området.
VIESMANN
79
10
Planlægningsvejledninger til alle ventilationsapparater (fortsat)
Linjeføring iht. Bundesverband Estrich und Belag e. V. (BEB)
Rørledninger og andre rørsystemer skal planlægges, så de ikke krydser hinanden, i lige linje og parallelt med væggene. Føringen af
varme-, vand- og ventilationsrør prioriteres før elektriske ledninger og
ledningsrør. Udover i forbindelse med planlægningen skal der især
tages højde for denne fremgangsmåde ved føringen og byggeforløbets koordinering.
Overhold også de nævnte mål foran fordelerskabe eller varmekredsreguleringer ved hjælp af egnet rørføring og afhængigt af det anvendte
rør- og isoleringssystem.
Ved afvigende planlægning skal der påtænkes dækplader til stabilisering. Der er nødvendigt at rådføre sig med en fagmand på området
for rågulve.
Overhold følgende mål ved planlægning af linjeføringen:
■ Linjebredden for parallelt førte rør må maks. være 30 cm inklusive
rørisoleringen.
■ Bredden af underlaget mellem 2 linjer skal være min. 20 cm.
Placér rør og rørsystemer så tæt som muligt ved siden af hinanden.
■ Afstandene skal mellem en væg og yderkanten af et rør eller en rørlinje som understøtning til gulvet være på min. 20 cm.
Opbygning af gulvet uden gulvvarmeanlæg
Stueetage
10
Øverste etage
A
A
B
C
D
B
C
D
E
F
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
Gulvbelægning
Cementgulv
Støbt gulv eller byggefolie
Fladkanal med udligningsdæmpning: 60 mm
Ekstraisolering
Bitumenplade
Råbeton
A
B
C
D
E
F
Gulvbelægning
Cementgulv
Støbt gulv eller byggefolie
Fladkanal med udligningsdæmpning: 60 mm
Trinlyddæmpning
Råbeton
Opbygning af gulvet med gulvvarmeanlæg
Stueetage
Øverste etage
A
A
B
B
C
D
E
F
G
C
D
E
F
G
H
Gulvbelægning
Cementgulv
Gulvvarmeanlæg
Støbt gulv eller byggefolie
Fladkanal med udligningsdæmpning: 60 mm
Ekstraisolering
Bitumenplade
Råbeton
A
B
C
D
E
F
G
Gulvbelægning
Cementgulv
Gulvvarmeanlæg
Støbt gulv eller byggefolie
Fladkanal med udligningsdæmpning: 60 mm
Trinlyddæmpning
Råbeton
5619 255 DK
A
B
C
D
E
F
G
H
80
VIESMANN
VITOVENT
Planlægningsvejledninger til alle ventilationsapparater (fortsat)
Luftføring mellem rummene
Der skal monteres en åben forbindelse, så luftstrømmen fra friskluftsområderne til udluftningsområderne sikres.
Til dette formål rækker en åben spalte under dørene. Indstil spaltens
højde afhængigt af luftvolumenstrømmen efter følgende tabel.
Montér lyddæmpede overstrømsåbninger i indervæggen eller i døren
ved tætsluttende, indvendige døre på opstillingsstedet. Det maks.
tryktab ved nominel ventilation skal i den forbindelse være under
1,5 Pa. Producentens angivelser om tryktab skal overholdes for overstrømsåbningen.
10
Spaltearealer iht. DIN 1946-6
Luftvolumenstrøm i m3/h
10
20
30
Dør med tætning
Påkrævet spalteareal
Spaltehøjde ved 89 cm dørbredde
Dør uden tætning
Påkrævet spalteareal
Spaltehøjde ved 89 cm dørbredde
40
50
60
70
80
90
100
cm2
mm
25
3
50
6
75
8
100
11
125
14
150
17
175
20
200
22
225
25
250
28
cm2
mm
0
0
25
3
50
6
75
8
100
11
125
14
150
17
175
20
200
22
225
25
Friskluft-/udluftningsåbninger
Vægmontering: Fladkanal i væggen
200 - 300
■ Ventiler skal placeres på en sådan måde i rumgeometrien, at der er
en så direkte luftføring mellem friskluft- og udluftningsrummene som
muligt. Samtidigt skal gennemstrømningen af hele rummet være
sikret bedst muligt.
■ Maks. afstand til loftet: 300 mm
A
B
C
5619 255 DK
A Friskluftventil, udluftningsventil, køkken-udluftningsventil eller
luftspalte
B Vendestykke — rund til flad (ikke nødvendigt til luftspalte)
C Fladkanal
Bemærk
Ved friskluftventiler forbedrer en afstand på ca. 200 til 300 mm til loftet
luftgennemstrømningen.
VITOVENT
VIESMANN
81
Planlægningsvejledninger til alle ventilationsapparater (fortsat)
Vægmontering: Fladkanal i sænket loft
C Fladkanal
D Vendestykke — rund til flad (ikke nødvendigt til luftspalte)
E Friskluftventil, udluftningsventil, køkken-udluftningsventil eller
luftspalte
200 - 300
Gulvmontering
≥140
A
A
B
C
D
D
C
A
B
C
D
Sænket loft
Fladkanal
Ventiltilslutning, lige (ikke nødvendigt til luftspalte
Friskluftventil, udluftningsventil, køkken-udluftningsventil eller
luftspalte
A
B
C
D
Gulv
Trinlyddæmpning
Fladkanal med udligningsdæmpning: 60 mm
Gulvudgang
Bemærk
Ved friskluftventiler forbedrer en afstand på ca. 200 til 300 mm til loftet
luftgennemstrømningen.
Loftsmontering
A
B
C
E D
A Gulv
B Trinlyddæmpning
Lydisolering og lyddæmper
For dimensioneringen af støjfrie ventilationsapparater gælder følgende vejledende værdier for lydtrykniveauet i opholds- og soverum
iht. DIN 4109/A1:2001-01:
■ Om natten: 25 dB(A) + 5 dB(A)
■ Om dagen: 30 dB(A) + 5 dB(A)
Ved lydtransmission inde i bygninger og ved luftbåret støj og mekanisk
vibration gælder følgende vejledende værdier iht. VDI-retningslinje 2058 (uafhængigt af bygningens placering):
■ Dag: 35 dB(A)
■ Nat: 25 dB(A)
Bemærk
Til beregning af det opståede lydtrykniveau skal der tages højde for
de vejledende værdier iht. VDI-retningslinje 2081.
For at opnå en høj brugertilfredshed anbefaler vi at overholde den vejledende værdi på maks. 25 dB(A) i opholds- og soverum iht. VDI-retningslinje 2058. Til dette skal der i rørsystemet undgås store tryktab,
og der skal anvendes lyddæmper.
Kortvarige høje støjniveauer må ikke overskride den vejledende værdi
med mere end 10 dB(A).
Vejledende værdier for lydemissioner og lydmåling i henhold til VDIretningslinjen 2058, blad 1.
Alle vejledende værdier er baseret på typiske opholdsområder i et
opholds- eller soverum.
82
VIESMANN
5619 255 DK
10
B
VITOVENT
Planlægningsvejledninger til alle ventilationsapparater (fortsat)
10.12 Korrekt anvendelse
Udstyret må kun installeres og anvendes i ventilationssystemer i henhold til DIN 1946-6 under hensyntagen til de tilhørende montage-, service- og betjeningsvejledninger. Det er udelukkende beregnet til den
kontrollerede boligventilation.
Den korrekte anvendelse forudsætter, at der er foretaget en stationær
installation i forbindelse med anlægsspecifikt tilladte komponenter.
Den erhvervsmæssige eller industrielle anvendelse med et andet formål end boligventilation anses for ukorrekt.
Al anden brug skal godkendes af producenten i hvert enkelt tilfælde.
Fejlagtig brug af udstyret eller ukorrekt betjening (f.eks. hvis brugeren
åbner udstyret) er forbudt og fører til ansvarsfraskrivelse. Det anses
også for fejlagtig brug, hvis der foretages ændringer af de tilladte funktioner for komponenterne i ventilationssystemet.
Bemærk
Ventilationsapparaterne er udelukkende beregnet til brug i private
hjem, hvilket betyder at også personer, der ikke er instruerede i brugen, kan betjene udstyret sikkert.
Dimensionering
11.1 Nødvendighed af ventilationstekniske foranstaltninger
Beregningen af det ventilationstekniske anlæg foretages iht.
DIN 1946-6, DS447 og Bygningsreglementet.
Til nybyggeri og bygninger, der skal moderniseres, med ventilationsteknisk relevante ændringer skal der udarbejdes et ventilationskoncept. Ventilationskonceptet omfatter konstateringen af nødvendigheden af ventilationstekniske foranstaltninger og valget af ventilationssystemet. I den forbindelse skal der tages højde for bygningsfysiske,
ventilations- og bygningstekniske samt hygiejniske synspunkter.
Ventilationstekniske foranstaltninger i en anvendelsesenhed er nødvendige, hvis ligning (1) (se side 89) er opfyldt.
Hvis der stilles yderligere øgede krav til energieffektivitet, hygiejne
eller lydniveau, skal man altid overveje ventilationstekniske foranstaltninger.
11
En istandsættelse/modernisering af en eksisterende bygning er ventilationsteknisk relevant, når der ved en n50-værdi for eksisterende
bygninger på 4,5 h-1 opfyldes følgende betingelser:
■ I et flerfamiliehus udskiftes mere en 1/3 af de eksisterende vinduer.
■ I et enfamiliehus udskiftes mere end 1/3 af de eksisterende vinduer
eller mere end 1/3 af tagfladen tætnes.
11.2 Oversigt over planlægningsforløb for et boligventilationssystem
En detaljeret planlægning forudsætter en snittegning og en plantegning med målangivelser af det planlagte byggeri/bygningen.
Se side 84
Se side 85
Se side 86
Se side 86
Se side 87
Se side 87
Se side 89
5619 255 DK
Anbefalet fremgangsmåde for planlægning iht. DIN 1946-6:
1.
Fastlæggelse af udeluftvolumenstrømme.
2.
Opdeling af luftvolumenstrømme til de enkelte rum.
3.
Valg af ventilationsapparat.
4.
Fastlæggelse af opstillingssted for ventilationsapparatet og rørsystem.
5.
Beregning af eksternt tryktab.
6.
Oversigt over komponenterne
7.
Oversigt over de anvendte ligninger
VITOVENT
VIESMANN
83
Dimensionering (fortsat)
11.3 Fastlæggelse af udeluftvolumenstrømme
2,5 m
2,5 m
Eksempel: Fritstående enfamiliehus, samlet anvendelsesareal 140 m2, vindsvagt område, belægning 4 personer, rumhøjde 2,5 m
Fritstående enfamiliehus
(tværsnit)
11
Udluftningsområde
Gitterspær
Friskluftsområde
A
15,0 m²
7,0 m²
B
4,4 m²
E
16,0 m²
F
7,3 m²
C
3,6 m²
3,6 m²
D
45,0 m²
Friskluftsområde
D Beboelsesrum
E Soveværelse
G Børneværelse 1
H Børneværelse 2
84
VIESMANN
G
17,0 m²
Loft
Udluftningsområde
A Køkken
B Toilet
C Bryggers
F Bad
5619 255 DK
Stueetage
H
21,1 m²
VITOVENT
Dimensionering (fortsat)
Perspektiv
Iht. anvendelsesareal
Ikke i DK
Iht. rummenes anvendelsestype
Beregning
140 m2 anvendelsesareal → 140 m2 * 1,08 m3/h = 151,2 m3/h
Iht. tabel:
Stueetage, køkken:
Stueetage, toilet:
Stueetage, bryggers:
Øverste etage, bad:
Sum:
Samlet udeluftvolumenstrøm, der skal tages højde for
Samlet udeluftvolumenstrøm
151,2 m3/h
72 m3/h
35 m3/h
36m3/h
54 m3/h
198 m3/h
198 m3/h
198 m3/h
Beregning af infiltrationen
Hver bygning har i sit ydre utætheder, hvor udeluften strømmer ind i
bygningen (infiltration) eller rumluften strømmer ud af bygningen (eksfiltration). Infiltrationen lægges til den samlede udeluftvolumenstrøm.
Beregningen foretages tilnærmelsesvis iht. ligning (2) (se side 89).
Eksempelhus iht. ligning (2):
qv,Inf,wirk = 0,45 ⋅ (140 m2 ⋅ 2,5 m) ⋅ 1,0 h–1 ⋅ (1 ⋅ 2/50)0,667 = 18,4 m3/h
Beregning udeluftvolumenstrøm pga. ventilationsteknisk foranstaltning
Udeluftvolumenstrømmen, der er nødvendig for dimensioneringen af
den ventilationstekniske foranstaltning, er forskellen mellem den samlede udeluftvolumenstrøm og udeluftvolumenstrømmen pga. af infiltrationen. Her tages der ikke højde for luftvolumenstrømmen, fordi
vinduer åbnes.
Udeluftvolumenstrøm pga. ventilationsteknisk foranstaltning for anvendelsesenheder
11
Af den nødvendige samlede udeluftvolumenstrøm i anvendelsesenheder qv,ges følger kravene til udeluftvolumenstrømmene pga. ventilationstekniske foranstaltninger qv,LtM iht. ligning (7) (se side 89). I den
forbindelse kan der tages højde for infiltrationen og evt. åbning af vinduer (f.eks. ved maks. ventilation).
Udeluftvolumenstrøm pga. infiltration (påvirkning af bygningens isolerede del)
Luftvolumenstrømmen pga. infiltration påvirkes af de anvendte ventilationssystemer. Det tages der højde for i ligning (2) (se side 89) med
faktoren fwirk,Komp.
Eksempelhus iht. ligning (7) (se side 89):
qv,LtM,vg = 162,5 m3/h – 198 m3/h – 18,4 m3/h = 179,6 m3/h
Pga. ventilationsapparatet skal der frembringes 144,1 m3/h udeluftvolumenstrøm – ved normal ventilation (nominel ventilation) –.
11.4 Opdeling af luftvolumenstrømme til de enkelte rum
Udluftningsrum
Udluftningsvolumenstrømmene ud af udluftningsrummene beregnes i
forhold mellem udluftningsvolumenstrømmen til udluftningsrummet
ved normal ventilation (nominel ventilation) iht. tabel, i DIN 1946-6 og
den samlede udluftning fra alle rum iht. ligning (8) (se side 89).
Eksempelhus
qv,LtM,R,køkken =
72 m3/h
198 m3/h
Rum
5619 255 DK
Stueetage, køkken
Stueetage, toilet
Stueetage, bryggers
Øverste etage, bad
Sum
⋅ 179,6 m3/h = 65,3 m3/h
Udeluftvolumenstrøm (nominel Andel af udluftningsvolumens- Udluftningsvolumenstrøm til
trøm
ventilation) i m3/h, se tabel
udluftningsrum i m3/h
72
0,321
46,3
36
0,179
25,8
36
0,179
25,8
54
0,321
46,3
198
1
144,1
Friskluftrum
Friskluftvolumenstrømmene til fristluftsrummene beregnes ved hjælp
af anvendelsestypiske opdelingsfaktorer iht. ligning (9) (se side 89).
Faktorerne kan i begrundede tilfælde korrigeres manuelt.
VITOVENT
VIESMANN
85
Dimensionering (fortsat)
Anbefalet opdeling af friskluftvolumenstrømme iht. DIN 1946-6
Rum
Faktor frR,zu til planmæssig opdeling af friskluftvolumenstrømmene
Stue
3 (± 0,5)
Sove-/børneværelse
2 (± 1,0)
Spisestue
1,5 (± 0,5)
Arbejdsværelse
Gæsteværelser
Hvis rum til tørring af vasketøj skal anvendes, bortfalder den sænkede
ventilation. Som minimumkrav gælder i så fald den normale ventilation
(nominel ventilation).
Bemærk
Hvis der foreligger en belægning, der afviger kraftigt fra gennemsnitlige belægningstal, kan faktorerne ændres. I det tilfælde er en dokumentation nødvendig.
Eksempelhus med 144,1 m3/h friskluftvolumenstrøm
Rum
Stueetage, stue/spisestue
Øverste etage, forældre
Første etage, barn 1
Første etage, barn 2
Sum
Faktorer, se forudgåen- Manuel korrektion
Andel af friskluftvoluFristluftvolumenstrøm til
de tabel
menstrøm
udluftningsrum i m3/h
3
3/9,5 = 0,316
45,5
2
+ 0,5
2,5/9,5 = 0,263
37,9
2
2/9,5 = 0,21
30,3
2
2/9,5 = 0,21
30,3
9
+ 0,5
1
144,1
11.5 Valg af ventilationsapparat
De beregnede luftvolumenstrømme til friskluftrum tilpasses med indstillingsområderne for luftvolumenstrømmen for ventilationsapparatet
(se „Tekniske data”).
11
Valg til eksempel, side 84
■ Beregnet nødvendig samlet luftvolumenstrøm for udluftnings-/friskluftrummene ´ = 144 m3/h
■ Valgt ventilationsapparat:
– Vitovent 300-W til maks. luftvolumenstrøm 300 m3/h
eller
– Vitovent 300-F til maks. luftvolumenstrøm 280 m3/h
Begge ventilationsapparater har tilstrækkelige reserver til komfortfunktionerne.
Nødvendige indstillinger på det valgte ventilationsapparat
Indstillingsværdi for luftvolumenstrøm
Ventilationstrin
Vitovent 300-W
0,7 x 144 m3/h = 101 m3/h
144
m3/h
1,3 x 144
m3/h
= 187
m3/h
Vitovent 300-F
Sænket ventilation
2
Nom. ventilation
3
Intensiv ventilation
4
Luftvolumenstrømme for grundventilation
■ Vitovent 300-C: 30 m3/h (indstillet fra fabrikken, må ikke ændres)
■ Vitovent 300-W: 50 m3/h (indstillet fra fabrikken, må ikke ændres)
■ Vitovent 300-F: 85 m3/h (kan ikke ændres)
11.6 Fastlæggelse af ventilationsapparatets opstillingssted og rørsystem
Ventilationsapparatets opstillingssted og rørsystemet indtegnes i plantegningen og evt. i bygningssnittet:
■ Indtegn ventilationsapparatet i det pågældende opstillingsrum.
■ Placér friskluft- og udluftningsåbninger i rummene. Tag højde for det
beregnede antal.
■ Placér luftfordelerkasserne så tæt som muligt på ventilationsapparatet (tryktab).
■ Indtegn rørene fra friskluft- og udluftningsåbningerne til den pågældende luftfordelerkasse, undgå, at de krydser hinanden.
■ Indtegn udelufts- og afkastluftsrør.
■ Ved placering af indsugningsåbningerne til udeluft skal der tages
hensyn til minimumafstandene til udgangsåbningerne på skorstene.
Overhold forskrifterne i den aktuelt gældende forordning.
■ Indtegning af delstrækninger.
■ Fastlæg rørsystem for delstrækningen: Rørsystem (rundt)
DN 125/160/180, rørsystem (fladt), metal, system 100/150, eller rørsystem (fladt), kunststof, system 100.
Ventilationsapparatets opstillingssted og rørsystem, f.eks. side 84
86
VIESMANN
5619 255 DK
I det viste eksempel befinder Vitovent sig i bryggerset. Luftfordelingen
sker via fladkanaler i råhusets loft på 1. etage (henvisninger til gulvopbygning, se fra side 80).
VITOVENT
Dimensionering (fortsat)
11.7 Beregning af eksternt tryktab
Det valgte ventilationsapparat skal ikke kun stille den beregnede luftvolumenstrøm til rådighed, men også overvinde tryktabet i rørsystemet
(eksternt tryktab). For at kontrollere det maks. tryktab i rørsystemet for
udeluft + friskluft og for udluftning + afkastluft skal tryktabet beregnes
separat.
Følgende trin er nødvendige:
■ Beregn delstrækningernes længde afhængigt af rørsystemet.
■ Beregn antallet af de pågældende komponenter (bøjninger, forgreningsstykker, lyddæmpere osv.) for delstrækningen.
■ Beregn tryktab for de enkelte komponenter ved hjælp af de tilhørende tryktabsdiagrammer.
■ Læg tryktabene for komponenterne pr. delstrækning sammen.
■ Bestem delstrækninger til friskluftrum og udluftningsrum med det
højeste tryktab.
■ Læg følgende tryktab sammen:
– Tryktab for delstrækningen til friskluftrum og udluftningsrum med
det højeste tryktab
– Tryktab for delstrækningen fra ventilationsapparatet til fordelerkassen
– Tryktab for delstrækningen for udeluft og afkastluft til ventilationsapparatet
■ Kontrollér med ventilatorkarakteristik, om det samlede tryktab (friskluft + udeluft og udluftning + afkastluft) ligger i det mulige område for
det valgte ventilationsapparat (se „Tekniske data”).
Bemærk
– For alle T-stykker, bøjninger, reduktionsstykker og forbindelsesstykker antages et tryktab på 5 Pa.
– For lyddæmpere antages tryktabet for et tilsvarende langt rør/lang
fladkanal (fleksibel eller fast).
11.8 Oversigt over komponenterne
Systemopbygning for friskluft/afkastluft
For alle ventilationsapparater
11
8
6
4 53 4 3
4
3
3
9
7
1
5619 255 DK
1
2
VITOVENT
VIESMANN
87
Dimensionering (fortsat)
Best.nr. for komponenterne: Se kapitlet „Installationstilbehør” fra side 32.
Pos. Komponenter
Vitovent 300
Vitovent 300-W, type
HR A300
HR A400
Tilslutningsstuds til ventilationsapparat
DN 125
DN 160
DN 180
1
Ydervægsgennemføring med vejrbeskyttelDN 160
DN 160
DN 180
2
sesgitter
Reduktionsstykke (uden illustration)
DN 160/DN 125
eller
DN 125
DN 160
DN 180
Ydervægsgennemføring med fuglebeskyttelsesgitter
eller
DN 160
DN 160
DN 180
Udbygning til ude- og afkastluft
Vitovent 300-C
Vitovent 300-F
Type H32S A150 Type HR A280
DN 125
DN 160
DN 160
DN 160
DN 160/DN 125
DN 125
DN 160
DN 160
DN 160
Bemærk
Kan også anvendes som afkastluftsåbning.
3
4
5
6
7
8
eller
Taggennemføring (lakeret stålplade)
DN 160/DN 125
DN 160/DN 125
DN 125
DN 160
DN 180
DN 125
DN 160
DN 125
DN 125
DN 125
DN 160
DN 160
DN 160
DN 180
DN 180
DN 180
DN 125
DN 125
DN 125
DN 160
DN 160
DN 160
DN 125
DN 160
DN 160
DN 160
DN 180
DN 160
DN 125
DN 160
DN 160
DN 160
DN 160/DN 125
DN 125
DN 160
DN 180/
DN 160
DN 180
DN 125
DN 160
DN 125
DN 160
DN 180
DN 125
DN 160
DN 160/DN 125
Bemærk
Kan også anvendes som udeluftåbning.
Lyddæmper, rund, fleksibel
9
Yderligere komponenter uden illustration
Udeluftfilterkasse (med filter F7)
Reduktionsstykke (uden illustration)
Sommerkassette
DN 160/DN 125
DN 125
DN 160
DN 180/
DN 160
DN 160/DN 125
DN 125
5619 255 DK
11
Reduktionsstykke (vedlagt til udbygning til
ude- og afkastluft DN 160)
Rør med forbindelsesmuffe (EPP)
eller
Flexrør
eller
Viklet falsrør
Forbindelsesmuffe (EPP)
Konsol
Bøjning 90° med forbindelsesmuffe (EPP,
kan dele i 2 bøjninger 45°
Ekstern elektrisk forvarmer
Taggennemføring (rustfrit stål) med aftagelig
hætte
Reduktionsstykke (uden illustration)
88
VIESMANN
VITOVENT
Dimensionering (fortsat)
For Vitovent 300-C
7
3
9
1
3
5
3
9
3
11
2
Best.nr. for komponenterne: Se kapitlet „Installationstilbehør” fra side 32.
Pos. Komponenter
Vitovent 300-C
1
Gennemføring til ude- og afkastluft
2
Rør med forbindelsesmuffe (EPP)
3
eller
Flexrør
Konsol
5
Elektrisk forvarmer
7
Lyddæmper, rund, fleksibel
9
System/DN
DN 125
DN 125
DN 125
DN 125
DN 125
DN 125
5619 255 DK
11.9 Oversigt over de anvendte ligninger
(1)
qv,ges,NE,FL > qv,Inf,wirk
(2)
qv,Inf,wirk = fwirk,Komp ⋅VNE ⋅ n50 ⋅ (fwirk,Lage ⋅ Δp/50)n
(3)
qv,ges = qv,LtM + qv,Inf,wirk + qv,Fe,wirk
(4)
qv,ges,FL =
qv,ges,NL
qv,ges,NE,NL
⋅ qv,ges,NE,FL
(5)
qv,ges,RL =
qv,ges,NL
qv,ges,NE,NL
⋅ qv,ges,NE,RL
(6)
qv,ges,IL =
qv,ges,NL
qv,ges,NE,NL
⋅ qv,ges,NE,IL
(7)
qv,LtM,vg = qv,ges – (qv,Inf,wirk + qv,Fe,wirk)
(8)
qv,LtM,R,ab =
qv,ges,R,ab,NL
∑ qv,ges,R,ab,NL
⋅ qv,LtM,vg,NL
R,ab
VITOVENT
VIESMANN
89
Dimensionering (fortsat)
(9)
qv,LtM,R,zu =
fR,zu
∑ fR,zu
⋅ qv,LtM,vg,NL
R,zu
Formeltegn
Δp
Betydning
Dimensionerings-differenstryk
fR,zu
fwirk,Komp
Faktor til opdeling af friskluftvolumenstrømmene
Korrektionsfaktor til den effektive infiltrationsandel ved en ventilationskomponent
Korrektionsfaktor for den effektive infiltrationsandel afhængigt af bygningens
placering
Trykeksponent
Foreskrevet værdi fra DIN 1946-6 eller måleværdi for luftskiftet ved Δp = 50 Pa
differenstryk i h–1
Effektiv luftvolumenstrøm pga. manuel åbning af vinduer
fwirk,Lage
n
n50
qv,FE,wirk
qv,ges
qv,ges,FL
qv,ges,IL
qv,ges,NE,FL
qv,ges,NE,IL
qv,ges,NE,NL
qv,ges,NE,RL
qv,ges,NL
qv,ges,R,ab,NL
qv,LtM,R,zu
qv,LtM,vg
qv,LtM,vg,NL
VNE
Iht. DIN 1946-6: 1
Forenklet: 0,667
Iht. DIN 1946-6: 1,0
Anvendes ikke til dimensioneringen iht.
DIN 1946-6.
Ligning (3)
Ligning (4)
Ligning (6)
Fra tabel
Tabel
Ligning (5)
Ligning (2)
Ligning (7)
Ligning (8)
Ligning (9)
Ligning (7)
Ligning (7)
Plantegning, se eksempel på side 84
Regulering/fjernbetjening til Vitovent 300-C/300-W
Reguleringen af ventilationsapparatet består af elektronikmoduler og
fjernbetjeningen.
■ Eksterne komponenter kan styres, f.eks. en ekstern elektrisk forvarmer. Disse komponenter tilsluttes ventilationsapparatet.
■ Alle betjenings- og visningsfunktioner er til rådighed på fjernbetjeningen.
Montagested for fjernbetjeningen:
■ På et centralt sted på en indervæg, ca. 1,5 m fra gulvet, f. eks. i stuen
■ Ikke i nærheden af vinduer eller døre
■ Ikke over radiatorer
■ Ikke i nærheden af varmekilder (direkte sollys, brændeovn, tv osv.)
12.1 Opbygning og funktioner
Opbygning
Fjernbetjening:
■ Med digitalt kontaktur
■ LC-display med baggrundsbelysning
■ Klartekstunderstøttelse
■ Driftsstatus for ventilatorerne
■ Visning af klokkeslæt, dato og indstillet ventilationstrin
90
VIESMANN
■ Visning af filterskift
■ Visning af fejlmeldinger
■ Visning af måleværdier
■ Indstillingsknap til navigation og til indstilling og bekræftelse
■ Tilslutning til ventilationsapparatet via 2-ledet ledning (lederne må
ombyttes)
VITOVENT
5619 255 DK
12
qv,ges,RL
qv,Inf,wirk
qv,LtM
qv,LtM,R,ab
Samlet udeluftvolumenstrøm i m3/h
Samlet udeluftvolumenstrøm, ventilation til fugtbeskyttelse, afhængigt af varmeisoleringen i m3/h
Samlet udeluftvolumenstrøm, anvendelsesenhed, maksimal ventilation (intensiv
ventilation) i m3/h
Luftvolumenstrøm til fugtbeskyttelse pr. anvendelsesenhed i m3/h
Samlet udeluftvolumenstrøm, anvendelsesenhed, maksimal ventilation (intensiv
ventilation) i m3/h
Udeluftvolumenstrøm, anvendelsesenhed, normal ventilation (nominel ventilation) i m3/h
Udeluftvolumenstrøm, anvendelsesenhed, sænket ventilation i m3/h
Samlet udeluftvolumenstrøm, normal ventilation (nominel ventilation) i m3/h
Udluftningsvolumenstrøm til udluftningsrummet ved normal ventilation (nominel
ventilation) i m3/h
Samlet udeluftvolumenstrøm, sænket ventilation i m3/h
Effektiv luftvolumenstrøm pga. infiltration pr. anvendelsesenhed i m3/h
Luftvolumenstrøm pga. ventilationstekniske foranstaltninger (fri) i m3/h
Udluftningsvolumenstrøm pga. ventilationstekniske foranstaltninger til udluftningsrummet i m3/h
Friskluftvolumenstrøm pga. ventilationstekniske foranstaltninger til friskluftrummet i m3/h
Udeluftvolumenstrøm pga. ventilationstekniske foranstaltninger (ventilatorstøttet) i m3/h
Udluftningsvolumenstrøm pga. ventilationstekniske foranstaltninger til anvendelsesenheden ved normal ventilation (nominel ventilation) i m3/h
Luftvolumen for anvendelsesenheden i m3
Kilde
Iht. DIN 1946-6:
– Vindsvagt område: 2
– Vindkraftigt område: 4
Fra tabel, side 86
Iht. DIN 1946-6: 0,45
Regulering/fjernbetjening til Vitovent 300-C/300-W (fortsat)
Funktioner
■ Regulering af ventilationsapparatet til konstant luftvolumenstrøm
■ Frostsikringsfunktion med styring og/eller regulering af følgende
komponenter:
– Fabriksmonteret elektrisk forvarmer
– Ekstern elektrisk forvarmer (tilbehør)
– 3-vejs-zoneventil til jordvarmeveksler (på opstillingsstedet).
■ Automatisk valg af ventilationstrin via 3 forskellige tidsprogrammer
eller manuelt valg
■ Automatisk åbning og lukning af bypass-spjældet, afhængigt af temperaturerne i og uden for bygningen
■ Luftvolumenstrømtilpasning afhængigt af CO2-koncentrationen og/
eller luftfugtigheden (tilbehør nødvendigt).
■ Integreret diagnosesystem: Visning for filterskift og visninger af fejlmeldinger.
Kontaktur
Digitalt kontaktur
■ Dags- og ugeprogram
■ Automatisk sommer-/vintertidsomstilling
■ Klokkeslæt, ugedag og standard-aktiveringstider er forindstillet fra
fabrikken.
■ Aktiveringstiderne (perioderne) kan programmeres individuelt,
maks. 6 perioder pr. dag
Korteste aktiveringstidsrum: 1 min.
Bypass
Ventilationsapparatet har en bypass-forbindelse, gennem hvilken udeluften kan ledes fuldstændigt forbi varmeveksleren, f.eks. til køling på
sommernætter.
Via fjernbetjeningen kan forskellige bypass-funktioner indstilles:
■ Automatik (leveringstilstand):
Bypass-forbindelsen aktiveres og spærres afhængigt af udeluft- og
udluftningstemperaturen.
■ Åben:
Bypass-forbindelsen er permanent aktiv. Varmegenvindingen er frakoblet.
■ Lukket:
Bypass-forbindelsen er permanent spærret. Varmegenvindingen er
tilkoblet.
Temperaturbetingelser for bypass-forbindelse
Hvis en af følgende betingelser er opfyldt, er bypass-forbindelsen
spærret (varmegenvinding aktiv):
■ Udelufttemperaturen er højere end udluftningstemperaturen.
■ Udluftningstemperaturen underskrider den nominelle udluftningstemperatur med mere end den indstillede udluftningstemperaturdifference.
■ Udelufttemperaturen er lavere end 10 °C.
Hvis alle efterfølgende betingelser er opfyldte, er bypass-forbindelsen
aktiv (ingen varmegenvinding):
■ Udelufttemperaturen er lavere end udluftningstemperaturen.
■ Udluftningstemperaturen er højere end den nominelle udluftningstemperatur.
■ Udelufttemperaturen er højere end 10 °C.
Ventilationstrin
Luftvolumenstrømme i m3/h
Ventilationstrin
Vitovent 300-W, type
HR A300
HR A400
A
B
50
0 eller 50
A
50
Vitovent 300-C
Type H32S A55
B
A
0 eller 50
30
B
0 eller 50
0
Grundventilation
1
Sænket ventilation
100
50 til 400
100
50 til 400
75
30 til 150
2
Normal ventilation
150
50 til 400
200
50 til 400
100
30 til 150
3
Intensiv ventilation
225
50 til 400
300
50 til 400
125
30 til 150
A Indstilling fra fabrikken
B Indstillingsområde
Luftvolumenstrømmen defineret gennem ventilationstrinet holdes konstant. Hvis der er tilsluttet en CO2-/fugtighedsføler på ventilationsapparatet, tilpasses luftvolumenstrømmen automatisk kortvarigt ved stigende fugtighedskoncentration og/eller CO2-koncentration.
5619 255 DK
Indstilling af ventilationstrinnet via tidsprogrammerne
Hvert tidsprogram indeholder en automatisk sekvens af perioder (tidsafsnit). Der kan tilordnes et ventilationstrin til hver periode.
VITOVENT
Følgende tidsprogrammer med forskellige forløb er til rådighed:
■ „P1: Woche” [uge]
Tidsprogrammets forløb er ens for alle ugedage.
■ „P2: Wo./W-end” [uge/w-end] („P2: Woche/Wochenende” [uge/
weekend])
Forløbet er anderledes for mandag til fredag end for lørdag og søndag.
■ „P3: Tag” [dag]
Til hver ugedag kan der indstilles et andet forløb.
Midlertidig ændring af ventilationstrinet
■ En midlertidig ændring af ventilationstrin 0 til 2 ( ,
og ) afsluttes automatisk, når den næste periode i tidsprogrammet begynder.
■ En midlertidig ændring til ventilationstrin 3 ( ) slutter efter
30 minutter.
VIESMANN
91
12
Regulering/fjernbetjening til Vitovent 300-C/300-W (fortsat)
Manuel drift
Et ventilationstrin, der er indstillet i „Handbetrieb” [Manuel drift], forbliver aktivt, indtil der vælges en anden funktion.
Frostsikringsovervågning
For at forhindre at kondensatet i modstrømsveksleren fryser, bliver
udeluften ved lave udetemperaturer forvarmet via den elektriske forvarmer, der er monteret i ventilationsapparatet.
Hvis ydelsen af den monterede forvarmer for at undgå isdannelse på
varmeveksleren ikke er tilstrækkelig, begrænses desuden luftvolumenstrømmen. Ventilatoren frakobler evt.
En ekstra forvarmer, der er monteret i udeluftrøret (tilbehør), sikrer selv
ved temperaturer under ca. –10 °C den ønskede luftvolumenstrøm.
Alternativt kan der også anvendes en jordvarmeveksler til forvarmning
af udeluften. Ved lave temperaturer aktiveres en 3-vejs-zoneventil, der
frigiver vejen gennem jordvarmeveksleren.
12.2 Tekniske data for fjernbetjening
14
3
96
39
Tekniske data
Tilslutning til ventilationsappa- – 2-ledet ledning
ratet
– Ledertværsnit 0,5 mm2
– Maks. ledningslængde 50 m
Beskyttelsesklasse
III iht. EN 60730-1
Skal sikres vha. opbygning/montering
Kapslingsklasse
IP 20 iht. EN 60529-1, skal sikres vha.
opbygning/montering.
Virkemåde
RS type 1B iht. EN 60730-1
Tilladt omgivelsestemperatur
– Drift
2 til 35 ℃
– Opbevaring og transport
–20 til 65 ℃
Regulering/fjernbetjening til Vitovent 300-F
13.1 Vitotronic 200, type WO1C
Betjeningen, indstillingen af reguleringsparametrene og diagnosen af
ventilationsapparatet foretages via varmepumpereguleringen
Vitotronic 200, type WO1C.
Opbygning og funktioner
Modulopbygning
Varmepumpereguleringen består af grundmodulerne, printpladerne
og betjeningsenheden.
Grundmodul:
■ Netafbryder
■ Optolink-interface
■ Drifts- og fejlvisning
■ Sikringer
Printplader til tilslutning af eksterne komponenter:
■ Tilslutning til Vitovent 300-F (via modbus)
■ Tilslutninger til driftskomponenter 230 V~ som f.eks. pumper, blandeventil osv.
■ Tilslutninger til signal- og sikkerhedskomponenter
■ Tilslutninger til temperaturfølere og KM-BUS
Betjeningsenhed
■ Enkel betjening:
– Display egnet til grafik med klartekstvisning
– Stor skrift og sort/hvid visning med stor kontrast
– Kontekstrelaterede hjælpetekster
■ Med kontaktur
92
VIESMANN
■ Betjeningstaster:
– Navigation
– Bekræftelse
– Hjælp
– Udvidet menu
■ Indstillinger for ventilation:
– Normal og sænket rumtemperatur ved drift med hydraulisk eftervarmer
– Driftsprogram for ventilation
– Tidsprogram for ventilation
– Grundventilation
– Intensiv ventilation
– Ferieprogram
– Parametre, f.eks. nominel udluftningstemperatur, volumenstrømme for ventilationstrin
■ Visninger for ventilation:
– Ventilationstrin
– Frostsikring
– Filterskift
– Driftsdata
– Diagnosedata
– Henvisnings-, advarsels- og fejlmeldinger
VITOVENT
5619 255 DK
13
Efterfølgende beskrives kun de kendetegn og funktioner på
Vitotronic 200, type WO1C, der har forbindelse med Vitovent 300-F.
For en udførlig beskrivelse af varmepumpereguleringen, se mappe
med planlægningsvejledninger til varmepumper.
Regulering/fjernbetjening til Vitovent 300-F (fortsat)
■ Disponible sprog:
– Tysk
– Bulgarsk
– Tjekkisk
– Dansk
– Engelsk
– Spansk
– Estisk
– Fransk
– Kroatisk
– Italiensk
– Lettisk
– Litauisk
– Ungarsk
– Hollandsk
– Polsk
– Russisk
– Rumænsk
– Slovensk
– Finsk
– Svensk
– Tyrkisk
Ventilationsfunktioner
■ Regulering af ventilationsapparatet til konstant luftvolumenstrøm
■ Frostsikringsfunktion med styring og regulering af en elektrisk forvarmer (tilbehør)
■ Valg af ventilationstrinnet via drifts- og tidsprogram og energi- og
komfortfunktioner
■ Automatisk åbning og lukning af bypass-spjældet, afhængigt af temperaturerne i og uden for bygningen
■ Styring af en ventilationsvarmekreds i forbindelse med den hydrauliske eftervarmer (tilbehør)
■ Styring af yderligere varme-/kølekredse, uafhængigt af ventilationsapparatet
■ Automatisk luftvolumenstrømtilpasning i forbindelse med ventilationsvarmekredsen
■ Luftvolumenstrømtilpasning afhængigt af CO2-koncentrationen og/
eller luftfugtigheden (tilbehør nødvendigt).
■ Integreret diagnosesystem.
■ Eksterne funktioner: Omstilling af driftsstatussen (med udbygning
EA1, tilbehør)
Kontaktur
Digitalt kontaktur (integreret i betjeningsenheden)
■ Dag- og ugeprogram
■ Automatisk sommer-/vintertidsomstilling
■ Standard-aktiveringstider i tidsprogrammet for ventilation er forindstillet fra fabrikken.
■ Tidsprogrammet kan indstilles individuelt, maks. 8 tidsfaser pr. dag.
Korteste aktiveringstidsrum: 10 min.
Gangreserve: 14 dage
Indstilling af ventilationstrinene
Ventilationstrinene indstilles med driftsprogrammet („Grundbetrieb”
[Grunddrift], „Lüftungsautomatik” [Automatisk ventilation]), energisparefunktionerne („Ferienprogramm” [Ferieprogram], „Reduzierter
Betrieb”) [Reduceret drift], komfortfunktionen („Intensivbetrieb”
[Intensiv drift]) eller driftsstatussen i tidsprogrammet („Reduziert”
[Sænket], „Normal” [Normal], „Intensiv” [Intensiv]).
Ventilationstrin
Ventilationstrin
(visning i reguleringen)
1
2
3
5619 255 DK
4
Funktion/driftsprogram
„Grundbetrieb” [Grunddrift]
„Ferienprogramm” [Ferieprogram]
„Reduzierter Betrieb” [Reduceret drift]
„Lüftungsautomatik” [Automatisk ventilation]
„Lüftungsautomatik” [Automatisk ventilation]
„Lüftungsautomatik”
„Intensivbetrieb” [Intensiv drift]
Driftsstatus i tidsprogrammet
for ventilation
―
Luftvolumenstrøm
―
„Reduziert” [Sænket]
Indstillelig
„Normal” [Normal]
Indstillelig
„Intensiv” [Intensiv]
―
Indstillelig
13
85 m3/h
■ I alle tilfælde er frostsikringsovervågningen aktiv.
■ Den intensive drift er tidsmæssigt begrænset. Varigheden hertil kan
indstilles.
■ Hvis driftsstatussen „Normal” [Normal] er aktiv i tidsprogrammet,
tilpasses luftvolumenstrømmen automatisk inden for grænserne
„Reduziert” [Sænket] og „Intensiv” [Intensiv] afhængigt af følgende faktorer:
– Luftfugtighed
– CO2-koncentration
– Udluftningstemperatur ved rumopvarmning
VITOVENT
VIESMANN
93
Regulering/fjernbetjening til Vitovent 300-F (fortsat)
Frostsikringsovervågning
■ Uden forvarmer reduceres friskluftvolumenstrømmen, så snart
afkastluftstemperaturen underskrider 2 °C. Under 1 °C frakobles
begge ventilatorer. Hvis afkastluftstemperaturen efter et bestemt
tidsrum underskrider 3 °C, tilkobles ventilatorerne igen, og ventilationstrinet forøges trinvist.
■ Den elektriske forvarmer (tilbehør) tilkobles, hvis afkastluftstemperaturen underskrider 2 °C. Varmeydelsen reguleres afhængigt af
afkastluft- og udelufttemperaturen.
Bemærk
For at sikre en uafbrudt drift af ventilationsapparatet, også ved lave
udelufttemperaturer, anbefaler vi at montere en elektrisk forvarmer
(tilbehør).
Ventilationsvarmekreds
■ Udeføleren skal tilsluttes til varmepumpereguleringen (leveringsomfang for varmepumpen, tekniske data, se mappe med planlægningsvejledninger til varmepumper).
■ Hvis ventilationsvarmekredsen forsynes via varmeanlæggets kedelvandsbufferbeholder, skal denne kedelvandsbufferbeholder have
en buffertemperaturføler. (Tilslutning til varmepumperegulering).
■ Hvis kedelvandsbufferbeholderen (25 l, tilbehør) monteres i ventilationsapparatet for ventilationsvarmekredsen, er en buffertemperaturføler ikke nødvendig.
13.2 Tekniske data for Vitotronic 200, type WO1C
Generelt
Mærkespænding
Mærkefrekvens
Mærkestrøm
Beskyttelsesklasse
Tilladt omgivelsestemperatur
– Drift
– Opbevaring og transport
Indstillingsområde for brugsvandstemperatur
Indstillingsområde for varme- og kølekarakteristikker
– Hældning
– Niveau
230 V~
50 Hz
6A
I
0 til +40 ℃
Anvendelse i opholds- og opvarmningsrum (normale omgivelsesbetingelser)
–20 til +65 ℃
10 til +70 ℃
0 til 3,5
–15 til +40 K
20
5
5619 255 DK
15
97
13
De vigtigste reguleringsfunktioner for ventilationen er også til rådighed
på fjernbetjeningerne Vitotrol 300B og Vitotrol 300 RF B (tilbehør til
varmepumpen). Fjernbetjeningen tilsluttes til varmepumpereguleringen. Yderligere funktioner og tekniske data for Vitotrol 300B, se mappe
med planlægningsvejledninger til varmepumper.
,5
13.3 Fjernbetjening
94
VIESMANN
VITOVENT
Bilag
14.1 Tjekliste til dimensionering/tilbudsgivning
På www.viessmann.de kan De downloade en „tjekliste over boligventilationssystemer” i forbindelse med dimensionering/udarbejdelse
af tilbud. Vælg i den forbindelse følgende links:
Ú „Login”
Ú „Start login”
Ú „Dokumentation”
Ú „Tjeklister”
5619 255 DK
14
VITOVENT
VIESMANN
95
Bilag (fortsat)
14.2 Symboler
Ventilationsapparat
Afgrening
Lyddæmper
Luftåbning
Udeluft
Friskluft
Udluftning
Afkastluft
Bøjning
Udluftningsåbning
Friskluftåbning
Rengøringsåbning
14.3 Forskrifter og direktiver
Følgende standarder og forskrifter skal overholdes under planlægning
og udførelse.
Generelt gældende forskrifter og direktiver:
■ TA Lärm
■ DIN 4701
■ EN 12831
■ DIN 4108, DIN 4108
■ DIN 1946-6
■ DIN 1946-10
■ VDI 6022
■ "Småhusreglementet"
■ EN 13134
■ Bygningsreglementet
■ DS447
El-forskrifter
■ EN 60335
■ DIN VDE 730
■ VDE 0100
■ Stærkstrømsbekendtgørelsen
14.4 Ordforklaring
Udluftningsåbning
Se „Udluftningsventil”.
Udluftningsventil
En åbning, som udluftningen i et rum suges ud igennem.
Udeluft
Den samlede indsugede luft udefra
„Blower-Door-test”
Metode til tæthedskontrol af bygninger
14
Falsk luft
Ukontrolleret, fri ventilation via fuger i byggeriet, f.eks. ved vinduer og
døre
Vinduesventilation
Luftskift som følge af åbnet vindue (ukontrolleret luftskift).
Filter
Ikke lufttæt stof, i hvilket luftforureningen fra luftstrømmene opsamles.
Afkastluft
Den luft, der ledes ud i det fri
Intensiv ventilation
Iht. DIN 1946-6.
96
VIESMANN
Det nødvendige luftskift for at opretholde en god hygiejne og rumluftkvalitet ved mange personer i boligen eller ved høj luftbelastning
(f.eks. som følge af tobaksrygning).
Ventilationsvarmebehov
På grund af ventilationen ledes varm luft ud af boligen, og kold luft
ledes ind i boligen udefra. Ventilationsvarmebehovet er den varmemængde, der er brug for, til at opvarme den tilførte udeluft til rumtemperaturen.
Luftskift
Mål for luftudskiftningen i en bygning. Luftskiftet angiver, hvor tit luften
i en bygning udskiftes helt pr. time.
Maksimal ventilation
= „intensiv ventilation” iht. DIN 1946-6
Normal ventilation
= „Nominel ventilation” iht. DIN 1946-6.
Det nødvendige luftskift for at bibeholde en god hygiejne og rumluftkvalitet ved normal beboeraktivitet.
Partyventilation
Se „Maksimal ventilation”.
Sænket ventilation
Iht. DIN 1946-6.
Det nødvendige luftskift for at bibeholde en god hygiejne og rumluftkvalitet ved ringe aktivitet eller ingen beboere.
Varmegenvinding
Foranstaltning til udnyttelse af varmen fra udluftningen.
VITOVENT
5619 255 DK
Udluftning
Den luft, der suges ud af rummet vha. ventilationssystemet
Bilag (fortsat)
Den udstrømmende varme i udluftningen genvindes og tilføres friskluften.
Friskluftåbning
Åbning, som friskluften blæses ind i rummet igennem.
Friskluft
Den samlede luft, der strømmer til rummet
5619 255 DK
14
VITOVENT
VIESMANN
97
Stikordsregister
A
Advarsel...........................................................................................92
Afkastluft........................................................................10, 16, 30, 96
Afkastluftrør......................................................................................24
Afkastluftsåbning..............................................................................79
Afkastluftsåbninger...........................................................................47
Afløbsrør..........................................................................................74
Aktiveringstidsrum......................................................................91, 93
Anvendte ligninger...........................................................................89
Arbejdstilsynets forskrifter....................................................60, 64, 67
Automatisk ventilation......................................................................93
B
Beregning af tryktab for komponenterne..........................................87
Beregning af udeluftvolumenstrøm..................................................85
Beskyttelsesforanstaltninger................................................60, 64, 67
Blandeventil til varmekreds........................................................70, 71
Blower-Door-test........................................................................73, 96
Bolig.................................................................................................72
Brandbeskyttelse..............................................................................73
Buffertemperaturføler.................................................................70, 71
Bygningens isolerede del.................58, 59, 61, 62, 65, 66, 69, 73, 85
Bypass.............................................................................................91
Bøjning 45°.......................................................................................45
Bøjning 90°.......................................................................................45
Bøjning 90° med forbindelsesmuffe...........................................42, 88
C
CO2-/fugtføler..................................................................................37
D
Dampspærre....................................................................................79
Delstrækning....................................................................................86
Delstrækninger.................................................................................87
Diagnosedata...................................................................................92
Diagnosesystem.........................................................................91, 93
DIN 1946-6.................................................................................83, 90
Direktiver..........................................................................................96
Drift med fyringsenhed.....................................................................74
Driftsprogram.............................................................................25, 92
Driftsstatus.......................................................................................93
– Intensiv..........................................................................................93
– Normal..........................................................................................93
– Sænket..........................................................................................93
Drosselskive.....................................................................................34
Dykrørstermostat........................................................................70, 71
Dæksel.............................................................................................34
Dæmpningsfunktion
– Lyddæmper, rund, fleksibel...........................................................40
– Lyddæmper i kompakt konstruktion..............................................41
E
Effektiv luftvolumenstrøm.................................................................90
Eftervarmer......................................................................................32
Eftervarmer, hydraulisk..............................................................25, 36
Eksfiltration.......................................................................................85
Eksterne tilkoblinger.........................................................................93
Eksternt tryktab..........................................................9, 14, 20, 28, 87
Ekstrafilter........................................................................................32
Ekstrafilter til udeluftfilterkasse.........................................................39
Elektr. effektoptagelse......................................................9, 14, 20, 28
Elektrisk forvarmer.................................13, 19, 35, 60, 64, 88, 89, 94
El-tilslutning
– Vitovent 300/300-W................................................................58, 60
– Vitovent 300-C........................................................................61, 64
– Vitovent 300-F.........................................................................65, 67
Emhætte...........................................................................................74
EPP-rør......................................................................................77, 79
98
VIESMANN
F
Falsk luft...........................................................................................96
Fastlæggelse af opstillingssted........................................................86
Fastlæggelse af rørsystem...............................................................86
Fastlæggelse af udeluftvolumenstrømme........................................84
Fejl...................................................................................................92
Ferieprogram..............................................................................92, 93
Filter.............................................................7, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 96
Filterklasse.................................................................................14, 20
Filterskift.........................................................................60, 64, 68, 92
Filtre.................................................................................................28
Finfiltersæt.................................................................................32, 38
Fjernbetjening..............7, 8, 12, 13, 19, 58, 60, 62, 64, 70, 71, 72, 94
– Funktioner.....................................................................................91
– Opbygning.....................................................................................90
– Vitovent 300-C/300-W...................................................................90
– Vitovent 300-F...............................................................................92
Fjernbetjeningens funktioner............................................................91
Fjernbetjeningens opbygning...........................................................90
Fladkanal........................................................................34, 77, 78, 79
Fladtagstilslutning............................................................................33
Fladtagstilslutning til taggennemføring.............................................49
Flexrør........................................................................................32, 88
Forbindelsesledning til varmepumpen.............................................67
Forbindelsesmuffe................................................................32, 43, 88
Forbindelsesrør..........................................................................32, 34
Forbindelsesstykke..........................................................................34
Forbrændingsluftforbindelse............................................................74
Fordele
– Vitovent 300....................................................................................8
– Vitovent 300-C..............................................................................19
– Vitovent 300-F...............................................................................26
– Vitovent 300-W.............................................................................13
Forgreningsstykke............................................................................35
Forlængelse kombivæggennemføring.............................................57
Forlængerstykke, udbygning til ude- og afkastluft............................55
Forskrifter.........................................................................................96
Forvarmer...........................................................13, 19, 32, 76, 89, 92
Forvarmer, elektrisk.........................................................................35
Fremløbsføler...................................................................................70
Fremløbsføler til anlæg..............................................................70, 71
Fremløbsføler til varmekreds.....................................................70, 71
Friskluft...........................................................................10, 16, 30, 97
Friskluftfilter......................................................................................32
Friskluft- og udluftningsfiltre.............................................................38
Friskluftrør........................................................................................79
Friskluftstemperatur.........................................................................68
Frisklufttemperatur...............................................................61, 64, 72
Friskluftventil..................................................................34, 35, 81, 82
– Loftsmontering..............................................................................82
– Vægmontering........................................................................81, 82
Friskluftvolumenstrøm......................................................................72
Friskluftåbning............................................................................81, 97
Frostsikring...........................................................................75, 92, 94
– Med forvarmer...............................................................................76
– Med jordvarmeveksler...................................................................76
– Uden forvarmer.............................................................................76
Frostsikringskontrol..........................................................................72
Frostsikringsovervågning.................................................................93
Fugtbeskyttelse................................................................................90
Fugtskader.............................................................................7, 12, 19
Funktioner, varmepumperegulering.................................................93
Fyringsenhed...................................................................................74
5619 255 DK
"
"Småhusreglement"...........................................................................6
VITOVENT
Stikordsregister
G
Gangreserve....................................................................................93
Generelle henvisninger....................................................................72
Gennemføring til afkastluft.............................................55, 77, 78, 89
Gennemføring til udeluft.......................................................77, 78, 89
Gennemføring til ude- og afkastluft............................................34, 55
Grovfiltersæt...............................................................................32, 38
Grunddrift.........................................................................................93
Gulvopbygning.................................................................................79
– Med gulvvarmeanlæg...................................................................80
– Uden gulvvarmeanlæg..................................................................80
Gulvsokkelbundåbning.....................................................................35
Gulvudgang............................................24, 34, 59, 60, 63, 66, 67, 82
Gulvvarmeanlæg..............................................................................79
Gulvvarmekreds.........................................................................70, 71
H
Henvisning.......................................................................................92
Hjælpetekst......................................................................................92
Hydraulisk eftervarmer.......................................25, 36, 69, 70, 71, 72
– Hydraulisk integrering...................................................................69
– Krav til rørsystem..........................................................................72
I
Indstillinger.......................................................................................92
Indstillingsområde
– Grundventilation................................................................14, 20, 28
– Intensiv ventilation........................................................9, 14, 20, 28
– Nom. ventilation................................................................14, 20, 28
– Nominel ventilation..........................................................................9
– Sænket ventilation........................................................9, 14, 20, 28
Indsugningsåbning...........................................................................79
Infiltration..........................................................................................85
Infiltrationsandel...............................................................................90
Installationstilbehør..........................................................................32
Intensiv drift......................................................................................93
Intensiv ventilation......................................................................90, 96
Isolering..............................................................................................6
– Rørsystem.....................................................................................79
Isoleringsforanstaltninger.................................................................79
J
Jordvarmeveksler.......................................................................76, 92
Jævnstrømsradialblæser..........................................13, 14, 19, 20, 26
M
Maks. luftvolumenstrøm...................................................9, 14, 20, 28
Maksimal ventilation...................................................................90, 96
Mekanisk vibration.....................................................................60, 64
Minimumsafstande
– Vitovent 300/300-W......................................................................58
– Vitovent 300-F.........................................................................65, 66
Modbus............................................................................................67
Modstrømsveksler..........................7, 9, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 26, 28
Montage
– Loft af træbjælker..........................................................................64
Monteringssokkel.............................................................................32
Monteringssokkel Vitovent 300-W....................................................37
Mærkespænding..............................................................9, 14, 20, 28
Mål...................................................................................9, 14, 20, 28
– Vitovent 300..................................................................................10
– Vitovent 300-C..............................................................................22
– Vitovent 300-F...............................................................................30
– Vitovent 300-W.............................................................................16
N
Navigation........................................................................................92
Nedløbsrør.......................................................................................74
Netkabel...........................................................................................67
Nettilslutning.........................................................................60, 64, 67
Nominel ventilation...........................................................................90
Normal ventilation....................................................61, 64, 68, 90, 96
Nødvendige indstillinger...................................................................86
5619 255 DK
K
Kabinet.................................................................................14, 20, 28
Kedelvandsbufferbeholder.................................25, 32, 37, 70, 71, 72
Klartekstvisning................................................................................92
Koldtætningsbånd............................................................................79
Kombivæggennemføring............................................................34, 56
– Forlængelse..................................................................................57
Kondensatafløb..................................................10, 22, 58, 62, 65, 74
– Via vandlås...................................................................................75
– Via vandtilslutning.........................................................................75
Kondensatafløbsstuds................................................................16, 22
Kondensatafløbsvinkel.....................................................................30
Konsol........................................................................................43, 88
Kontaktur....................................................................................91, 93
Korrekt anvendelse..........................................................................83
Krav til husteknik..............................................................................73
Krav til passivhuse...........................................................................73
Krympetape......................................................................................35
Køkken-udluftningsventil................................................34, 35, 81, 82
L
Lavenergihus......................................................................................6
Leveringsomfang
– Vitovent 300....................................................................................8
– Vitovent 300-C..............................................................................19
– Vitovent 300-F...............................................................................27
Leveringstilstand
– Vitovent 300-W.............................................................................13
Ligninger..........................................................................................89
Linjeføring........................................................................................80
Lommefilter......................................................................................39
Luftfordelerkasse..........................................24, 34, 67, 74, 77, 78, 79
Luftfugtighed..............................................................................25, 93
Luftføring mellem rum......................................................................81
Luftindgangstemperatur.......................................................14, 20, 28
Luftskift...................................................................................6, 73, 96
Luftskiftsrate.....................................................................................73
Luftspalte....................................................................................35, 82
Lufttæthed........................................................................................73
Luftvagt............................................................................................74
Luftvolumenstrøm........................................................................9, 93
– Indstillinger fra fabrikken...............................................................91
– Indstilling fra fabrikken......................................................14, 20, 28
– Indstillingsområder............................................................14, 20, 28
Lyd...................................................................................................96
Lyddæmper..............................................................32, 34, 73, 74, 82
– Kompakt konstruktion...................................................................41
Lyddæmper, rund, fleksibel..................................................40, 88, 89
Lydisolering......................................................................................82
Lydoverførsel.............................................................................60, 64
Lydtryk
– Vitovent 300..............................................................................9, 10
– Vitovent 300-C........................................................................20, 21
– Vitovent 300-F...............................................................................29
– Vitovent 300-W.......................................................................14, 15
Lydtrykniveau...................................................................................73
Lysskakt...........................................................................................79
Læbepakning.............................................................................34, 79
VITOVENT
VIESMANN
99
Stikordsregister
O
Opdeling af luftvolumenstrømme.....................................................85
Opstilling
– I den uopvarmede kælder.................................................59, 63, 67
– I det uopvarmede loftsrum......................................................60, 63
– Inden for bygningens isolerede del...................................59, 62, 66
– Mod en væg..................................................................................65
– På lofter af træbjælker..................................................................60
– Ved siden af varmepumpe............................................................66
– Vitovent 300/300-W......................................................................58
– Vitovent 300-C..............................................................................61
– Vitovent 300-F...............................................................................65
Opstillingsmuligheder
– Vitovent 300/300-W......................................................................59
– Vitovent 300-C..............................................................................62
– Vitovent 300-F...............................................................................66
Opstillingssted
– Vitovent 300/300-W......................................................................58
– Vitovent 300-C..............................................................................62
– Vitovent 300-F...............................................................................65
Opvarmningsbehov............................................................................6
Oversigt over anvendte ligninger.....................................................89
Oversigt over komponenterne..........................................................87
Oversigt over planlægningsforløb....................................................83
Overstrømsåbning............................................................................81
P
Partyventilation.................................................................................96
Passivhus.............................................................................25, 69, 73
Passivhus-projekteringspakke.........................................................69
Placering af luftfordelerkasser..........................................................86
Planlægningsvejledninger
– Vitovent 300/300-C/300-W/300-F.................................................72
– Vitovent 300/300-W......................................................................58
– Vitovent 300-C..............................................................................61
– Vitovent 300-F...............................................................................65
Plantegning......................................................................................83
Programvælger..................................................................................8
Påspændingstermostat..............................................................70, 71
T
Taggennemføring...........................................................33, 47, 48, 88
Taginddækning................................................................................33
Tekniske data
– Fjernbetjening til Vitovent 300-C/300-W.......................................92
– Varmepumperegulering................................................................94
– Vitovent 300....................................................................................9
– Vitovent 300-C..............................................................................20
– Vitovent 300-F...............................................................................28
– Vitovent 300-W.............................................................................14
Temperaturbetingelser for bypass-forbindelse.................................91
Temperaturændringsgrad................................................................14
Termostat...................................................................................70, 71
Tidsprogram.........................................................................25, 92, 93
Tilkoblinger.......................................................................................93
Tilslutning
– Afkastluft.....................................................................10, 16, 22, 30
– Friskluft.......................................................................10, 16, 22, 30
– Udeluft.........................................................................10, 16, 22, 30
– Udluftning....................................................................10, 16, 22, 30
Tilslutningsbetingelser..........................................................60, 64, 67
Tilslutningsstuds.....................................................................8, 13, 19
Tilslutningssæt til Vitovent 300-F.....................................................47
Tilslutning til varmepumpen.............................................................68
Tjekliste til dimensionering/tilbudsgivning........................................95
Trinlyddæmpning.......................................................................79, 80
Tryktab.............................................................................................87
– Bøjning 90° med forbindelsesmuffe..............................................43
– Eftervarmer, hydraulisk.................................................................36
– Flexrør...........................................................................................45
– Forlængerstykke til kombivæggennemføring................................57
– Gennemføring til ude- og afkastluft...............................................55
– Kombivæggennemføring (ventilationskanal).................................57
– Lyddæmper, rund, fleksibel...........................................................40
– Lyddæmper i kompakt konstruktion..............................................41
– Rør med forbindelsesmuffe...........................................................42
– Rør med tilslutningssæt til Vitovent 300-F (EPP)..........................47
– Taggennemføring (lakeret stålplade)............................................49
– Taggennemføring (rustfrit stål)......................................................48
– Udbygning til ude- og afkastluft.....................................................54
– Udeluftfilterkasse..........................................................................39
– Viklet falsrør..................................................................................45
– Ydervægsgennemføring med fuglebeskyttelsesgitter...................52
– Ydervægsgennemføring med vejrbeskyttelsesgitter.....................51
Trådløs betjeningskontakt..........................................................32, 38
Trådløs modtager.............................................................................32
T-stykke................................................................................33, 34, 45
T-stykke med reduktion....................................................................46
Tørretumbler....................................................................................74
Tør vandlås................................................................................32, 38
5619 255 DK
R
Radialblæser....................................................................9, 14, 20, 28
Reduceret drift..................................................................................93
Reduktionsstykke.................................................................33, 34, 46
Reduktionsstykke DN 180/160.........................................................46
Regulering
– Vitovent 300-C/300-W...................................................................90
– Vitovent 300-F...............................................................................92
Reguleringsparameter......................................................................25
Rumkøling........................................................................................72
Rumluftafhængig fyringsenhed........................................................74
Rumtemperatur................................................................................92
Rørføring........................................................................58, 61, 65, 79
– Rørsystem (fladt), kunststof..........................................................77
– Rørsystem (fladt), metal................................................................78
Rør med forbindelsesmuffe........................................................42, 88
Rørsystem............................................................................24, 72, 77
Rørsystem (fladt), kunststof.............................................................57
Rørsystem (rundt)............................................................................40
S
Samlet udeluftvolumenstrøm.....................................................85, 90
Solar-Divicon..........................................................................7, 12, 18
Solkollektor...................................................................................7, 12
Sommer-/vintertidsomstilling......................................................91, 93
Sommerbypass....................................................................13, 19, 27
Sommerkassette..................................................................32, 37, 88
Stilbare sokkelben............................................................................60
Strømningsstøj.................................................................................79
Styreledning...............................................................................58, 62
Støjdannelse....................................................................................73
Systemkombination..........................................................................27
Systemopbygning
– Friskluft/afkastluft....................................................................87, 89
Sænket ventilation......................................................................90, 96
100
VIESMANN
VITOVENT
Stikordsregister
5619 255 DK
U
Udblæsningsåbning.........................................................................79
Udbygningssæt til blandeventil..................................................70, 71
Udbygning til ude- og afkastluft............................................33, 53, 79
Udeluft............................................................................10, 16, 30, 96
Udeluftfilter...........................................................................13, 19, 26
Udeluftfilterkasse..................................................................32, 39, 88
Udeluftsfilter...............................................................................14, 20
Udeluftsforsyning.............................................................................79
Udeluftvolumenstrøm, anvendelsesenhed.......................................90
Udeluftåbninger................................................................................47
Ude- og afkastluftsåbning................................................................33
Udluftning.......................................................................10, 16, 30, 96
Udluftningsfilter............................................13, 14, 19, 20, 26, 32, 35
Udluftningsrør...................................................................................79
Udluftningstemperatur ved rumopvarmning.....................................93
Udluftningsventil.............................................................34, 81, 82, 96
– Loftsmontering..............................................................................82
– Vægmontering........................................................................81, 82
Udluftningsåbning......................................................................81, 96
Udstyrskarakteristikker.....................................................................30
Udstyrstilslutningsboks.....................................................................65
Udvidet menu...................................................................................92
Ugeprogram.....................................................................................93
Undgåelse af strømningsstøj...........................................................74
Universal taginddækning..................................................................50
Y
Ydervægsgennemføring...........................7, 12, 18, 24, 33, 50, 52, 88
Å
Åben forbindelse mellem rummene.................................................81
Årligt opvarmningsbehov....................................................................6
V
Valg af ventilationsapparat...............................................................86
Valg af Vitovent................................................................................86
Varmebehov...............................................................................69, 72
Varmegennemgangskoefficient........................................................73
Varmegenvinding.......................................................9, 14, 20, 28, 96
– Vitovent 300/300-W......................................................................61
– Vitovent 300-C........................................................................64, 65
– Vitovent 300-F...............................................................................68
Varmegenvindingsgrad....................................8, 9, 13, 14, 19, 20, 28
Varmekredspumpe.....................................................................70, 71
Varmekreds uden blandeventil A1.......................................70, 71, 72
Varmepumperegulering....................................................................92
– Betjeningsenhed...........................................................................92
– Funktioner.....................................................................................92
– Grundmodul..................................................................................92
– Opbygning.....................................................................................92
– Printplader.....................................................................................92
– Sprog............................................................................................93
Varmetab......................................................................................6, 79
Vendestykke.........................................................................34, 35, 81
Ventilationstrin......................................................................91, 92, 93
– Indstillinger fra fabrikken...............................................................91
Ventilationsvarmebehov...............................................................6, 96
Ventilationsvarmekreds..................................................69, 71, 72, 94
Ventilatorkarakteristikker
– Vitovent 300..................................................................................10
– Vitovent 300-C..............................................................................22
– Vitovent 300-W.............................................................................16
Ventiltilslutning.................................................................................34
Ventiltilslutning, lige....................................................................77, 82
Vibrationsdæmper......................................................................60, 64
Viklet falsrør...............................................................................32, 88
Vinduesventilation............................................................................96
Vitotronic 200, type WO1C...............................................................92
Volumenstrøm
– Grundventilation................................................................14, 20, 28
– Intensiv ventilation........................................................9, 14, 20, 28
– Nom. ventilation................................................................14, 20, 28
– Nominel ventilation..........................................................................9
– Sænket ventilation........................................................9, 14, 20, 28
Volumenstrømregulering..................................................7, 12, 19, 25
Væggennembrydning til ydervægsgennemføring............................79
VITOVENT
VIESMANN
101
102
VIESMANN
VITOVENT
5619 255 DK
VITOVENT
VIESMANN
103
Der tages forbehold for tekniske ændringer!
104
VIESMANN
5619 255 DK
Viessmann A/S
2640 Hedehusene
Telefon:46 55 95 10
Telefax:46 59 03 22
www.viessmann.dk
VITOVENT