Sommerudstilling

KUNSTNERNES
ÅBNE DØRE
PÅ LANGELAND
Påskelørdag og -søndag
7. og 8. april, kl. 10-16
2012
HOU
Houv
ej
Hou Fyrvej
Uglebjergvej
Østergade
1
LOHALS
2
Fredensvej
Hou
vej
Søn
derg
ade
Bastemosevej
STOENSE
3
4
e
rgv
j
6
Leif Kjøl
maleri, grafik, skulptur
Hesselbjergvej 12, 5953 Tranekær
tlf. 62 55 27 69 / 21 37 25 27
Michael Thierry
maleri
Hesselbjergvej 43, 5953 Tranekær
tlf. 62 55 26 22
7
Benedicte Volf Sørensen
Galleri Benedicte
maleri
Snødevej 9, 5953 Tranekær
tlf. 62 55 10 03
8
Henni Starup
maleri
Korsebøllevej 7, 5953 Tranekær
tlf. 62 59 15 66
Sletøvej
Heletoft
evej
Jette Søgaard H.
maleri
Slotsgade 59, 5953 Tranekær
tlf. 62 59 17 16
Korsebøllevej
8
TRANEKÆR
Aa
sø
vej
9
Stran
10
dbyv
ej
11
Tevle
Markan Christensen
grafik og skulptur
Botofte Strandvej 8
5953 Tranekær
tlf. 62 59 16 92
eller 22 15 27 66
Søv
ej
Sletøvej
gade
12
LEJBØLLE
j
Strandve
Botofte
Botofte Strandvej
12
VEND KORTET
BOTOFTE
Sponsorer:
Klavsebøllevej
Lism
osev
ej
13
Klavs
ebø
vej lle-
TULLEBØLLE
Bregnemosevej
14
Skolevej
Nordre
Løkkebyvej
j
ve
de
ga
en
St
6
11
Nielsen og Wöldike
Nowhuset, glaskunst
Skolevej 8-10, Tullebølle
5953 Tranekær
tlf. 29 29 17 42
Slots
5
Jørgen Eggers
Galleri 89, maleri
Snødevej 89, 5953 Tranekær
tlf. 62 55 19 72
Poul Erik Eliasen
keramik
Strandbyvej 3,
5953 Tranekær,
tlf. 62591559
SÆRUDSTILLING med
prøver af “Åbne Døre”deltagernes værker på
Langelands Museum,
afd. Østergade 25,
Rudkøbing.
1. april – 27. april
Åbningstider:
Hverdage 10 -16
5.-8. april 10 -15
Efterfølgende museets
alm. åbningstider.
BØSTRUP
gesø
vej
4
Potteriet
keramik
Stoensevej 17/Stoense
5953 Tranekær, tlf. 30481507
10
14
Mogens Sjøgård
maleri
Lismosevej 31
5953 Tranekær
tlf. 62 51 19 80
Lan
3
13
Fre
lle
sv
igv
ej
Povl Christophersen
maleri
Bastemosevej 22
5953 Tranekær, tlf. 62 55 14 57
Jan Axel Starup
maleri
Strandbyvej 4
5953 Tranekær
tlf. 62591232
Løkk
ebyve
j
2
9
Kasseb
øllevej
Marianne Vester, mob. 21757243
Alice Hansen, mob. 40981817
Anne-Margrethe Tved, mob. 40290684
Pileværksted
Østergade 77/Lohals, 5953 Tranekær
Snø
7
1
dev
ej
DAGELØKKE
Rudkøbing
© ATELIER WERNER 62572316
bje
Snød
sel
5
Hes
e Byg
ade
SNØDE
ge
s
Torvet
20
ve
j
Hu
SPODSBJERG
mb
lev
ej
Krog
sbjer
gvej
Jens
Winthersvej
Spod
sbjer
gvej
Spodsbjergvej
Øste
rgad
e
llevejen
Fuglsbø
Tina Gjersen-Sav
Guld og galleri, smykker
Peløkkevej 75, 5900 Rudkøbing
tlf. 63 55 00 73 og 20 28 38 09
26
24
Illebøllevej
25
Hanne Biben Mortensen
maleri og tegning
Grønnegade 17
5900 Rudkøbing
tlf. 62 51 53 41
Her
slev
vej
j
Illebølleve
vej
mose
HERSLEV
LINDELSE
j
29
eby
ve
Bø
ge
ha
ve
ve
j
rg
Vindeb
yvej
HENNETVED
Hannebjergvej
28
j
31
27
Højetofte
vej
gevej
Vindebyvej 59
5900 Rudkøbing
tlf. 27 32 85 20
HUMBLE
28
RISTINGE
Ristingevej
Henriette Lorentz
maleri
Sidsel Bagersgade 8
5900 Rudkøbing
tlf. 30228175
HESSELBJERG
ejen
Hedev
Sabine Majus
smykker, billeder og skulpturer
Livemusik:
Påskelørdag, kl. 16-17, musikskolens “Musikforsyning”,“Collage”
og “Tre til Tango” spiller livemusik
Herslevvej 25, Lindelse
5900 Rudkøbing
tlf. 20746600
Bøsseløkk
evej
by
Kirke
30
Lars Calmar
skulpturer
Helsnedvej 11 A
5932 Humble
tlf. 31 95 30 68
31
Gitte Buch
maleri og unikakort
Bøsseløkkevej 2
5935 Humble
tlf. 62 56 21 92 / 30 22 21 92
Begge dage kl. 11-11.20.
Kort foredrag: ”Fra inspiration
til billede” - om arbejdsproces
med nye Maltabilleder
32
Birgitte Gjøtz Petersen
skulpturel keramik
Søndenbro 17
5935 Bagenkop
tlf. 30 22 84 17 og
62 56 25 19
33
Ulla Pedersen
keramik
Dæmningen 1
5935 Bagenkop
tlf. 62 56 12 98
34
Marit Højgaard Sørensen
Kim Bo H. Sørensen
maleri, skulptur & paper art
Værkstedsgalleriet TUSINDKUNST
Østergade 28
5935 Bagenkop
tlf. 23 65 06 83 / 29 31 98 08
MAGLEBY
evej
SØNDENBRO
Søndenbro
Røjl
32
Østerg 34
ade
BAGENKOP
33
en
ing
mn
Dæ
23
Keld Nielsen
maleri
Kædebyvej 59,
Kædeby
5932 Humble
tlf. 62 56 20 32
Fredmosevej
Lotte Engelbreckt
grafik og akvarel
Jens Winthersvej 15
5900 Rudkøbing
tlf. 30 22 19 65
Tage Svenning Andersen
maleri og skulptur
Jens Winthersvej 19
5900 Rudkøbing
tlf. 62 51 52 50
Hans Kjær
maleri og skulptur
Kågården
Kågårdsvej 3,
Hennetved
5900 Rudkøbing
tlf. 20 92 72 99
29
TRYGGELEV
Alfio Bonanno
maleri, skulptur, foto, tegninger
Østergade 10
5900 Rudkøbing
tlf. 62 51 32 93
Livemusik:
Påskesøndag, kl. 15.00-15.30, blokfløjtevirtuosen Leif Ramløv Svendsen
spiller barokmusik for blokfløjtesolo
22
Britt Smelvær
maleri - grafik - objekter
KÆDEBY
30
Blandebjerg 5, Lindelse
5900 Rudkøbing
tlf. 62 57 23 16
27
Kågårdsvej
Hennetved
vej
ve
eby
Kæd
je
eb
Hennetvedvej
bølle
vej
vej
årds
terg
Ves
Lissi og Leif
Larsen
keramik/væv
Sidsel Bagersgade 10
5900 Rudkøbing
tlf. 62 51 41 53
B l an Blandebj.
d
Haug
Romie og Manfred Werner
Det Lille Kunstværksted
Kunsthåndværk, smykker,
skulpturer og billeder.
Livemusik:
Påskesøndag, 14.00. Musikjam:
Chilenske Romie Romero, guitar og
sang, jammer med en special guest
26
Ristin
21
Jens Kappel
møbler, maleri
Kildemosevej 2, Illebølle,
5900 Rudkøbing
tlf. 62 57 21 48
23
Halevejen
20
25
ILLEBØLLE
Hels
nedv
ej
19
Jørgen Krog
maleri
Illebøllevej 17, Illebølle
5900 Rudkøbing
tlf. 62 57 29 28
Hersle
vvej
Jette Høgh
Galleri Kobolt, maleri
Gåsetorvet 4
5900 Rudkøbing
tlf. 62 51 26 16
Kæd
18
Skovsbovej
Vesterby
Stræde
Kilde
17
24
Vesterbyvej
Under Åbne Døre udstilles en mindre samling af ejendommelige
insekter (smykkeinsekter) i ædelmetal, inspireret af Horncikader
16
Drejet
Søvejen
Hav
gaa
rdsv
ej
vej
Torpe
15
© ATELIER WERNER 62572316
j
Spangev
ej
Grøn
nega
de
rgv
e
gels
evej
an
Ny
Sp
od
sb
jer
gv
ej
Lon
sL
18
19
e
sgad
ager
ad
vet
el B
M
16
tor
rga
de
Sids
se
N
SIMMERBØLLE
ebro
Nørr
Spodsbje
21
22
e
Ørstedsgad
lde
17
KULEPILE
Ringvejen
h
ms
Ra
Vin
kæ
jen
Nordre Landevej
ed
err
de
ega
ør r
ndve
kke
vej
Kule
pilev
ej
RUDKØBING
de
ega
vn
Ha
Gå
Stra
15
Bro
vej
n
Pel
ø
nep
Hav
se
lad
SÆRUDSTILLING
med prøver af “Åbne Døre”- deltagernes værker på
Langelands Museum, afd. Østergade 25, Rudkøbing
1. april – 27. april
Åbningstider:
Hverdage 10 -16
5.-8. april 10 -15
Efterfølgende museets alm. åbningstider.
Sponsorer:
Rudkøbing