Kort Langeland A3 2012

Gu l db org s u n d 2 011
Å b n e At e l i e r d ør e
MARIANNE HENRIKSEN, Væggerløse - Medlem af Kunstnergruppen +2
VELKOMMEN til min verden af LIVSGLADE FARVER
Jeg maler med akryl, og mine malerier bliver bygget op lag på lag gennem intuition,
fornemmelse og spontanitet med særlig vægt på koloristisk balance.
Motiverne er ofte ekspressionistiske med et strejf af noget figurativt.
www.mariannehenriksen.dk
Tlf. +45 2330 7871
13 . - 14 . augu s t
k l . 10 - 17
1
i n dl e d n i n g
I mange år har Åbne Atelierdøre Nordfalster været et godt
og velbesøgt arrangement, som nu i år breder sig ud til hele
kommunen og vil kunne besøges rigtig mange steder i august. I
hele Guldborgsund Kommune åbner kunstnere og kunsthåndværkere deres atelierer og viser produktionen frem! Her vil
være noget for enhver smag, uanset hvad man er til.
Skabertrangen er en helt central menneskelig drift, og her på
sydhavsøerne kan vi sagtens være med. Den meget forskellige
kunst, vi kan se på ateliererne i år, er med til at skabe sammenhængskraft og identitet for alle os, der elsker vores egn og vores
motivverden her langt fra de store kunstmetropoler. Vi håber
i Kultur- og Fritidsudvalget, at der næste år vil være endnu
flere, der har lyst til at åbne deres døre for publikum og melde
sig til arrangementet.
2
Å b n e A t e l i e r d ø r e G u l d b o r g s u n d 2 0 11
Et arrangement som Åbne Atelierdøre er meget vigtigt for at
fremme og udvikle det boblende kreative lag af lokale kunstnere, der bor og arbejder her.
Og til alle jer, som elsker at blive overraskede og betagede, kør
ud i sommerlandet 2. weekend i august og nyd kunsten!
Venlig hilsen og god fornøjelse
Poul-Henrik Pedersen
Formand Kultur- og Fritidsudvalget
N Y KØBI NG - OM R Å DET
3
1
2
4
Anne Vibeke Plenge
3
A n n e t t e L e hma n n
4
Medie: Maleri
Kontakt: mail: [email protected]
Hjemmeside: www.annevibekesbilleder.dk
Udstillingssted: Bispegade 5, kælderen, 4800 Nykøbing F
Medie: Maleri
Udstillingssted: Bispegade 5, kælderen, 4800 Nykøbing F
Å b n e A t e l i e r d ø r e G u l d b o r g s u n d 2 0 11
B e g i t t a B l ahau t
Medie: Maleri
Kontakt: Tlf. 20 21 47 30
Hjemmeside: www.klovnekaravanen.dk, www.lattercoach.dk
Udstillingssted: Bispegade 5, kælderen, 4800 Nykøbing F
Kirsten Mikkelsen
Medie: Maleri/Foto
Kontakt: Colbjørnsensvej 6, 4800 Nykøbing F,
mail: [email protected]
Udstillingssted: Bispegade 5, kælderen, 4800 Nykøbing F
Jeg maler med akryl, og mine malerier bliver bygget op lag på lag gennem intuition,
fornemmelse og spontanitet med særlig vægt på koloristisk balance.
Motiverne er ofte ekspressionistiske med et strejf af noget figurativt.
www.mariannehenriksen.dk
Tlf. +45 2330 7871
5
6
Marianne Henriksen
7
G i t t e H . K e r am i k
8
Kontakt: Tlf. 23 30 78 71
Hjemmeside: www.mariannehenriksen.dk
Udstillingssted: Bispegade 5, kælderen, 4800 Nykøbing F
Kontakt: Tlf. 2346 7071, mail: [email protected]
Hjemmeside: www.gitteh-keramik.dk
Udstillingssted: Strandmarken 15, 4800 Nykøbing F
Birthe Green
Medie: Maleri
Udstillingssted: Bispegade 5, kælderen, 4800 Nykøbing F
Su z a n n e T o x v æ r d
Medie: Maleri
Kontakt: Næsbjergvej 6, 4873 Væggerløse, tlf. 22 78 96 00
Udstillingssted: Bispegade 5, kælderen, 4800 Nykøbing F
5
9
10
6
Tine Løwe
11
Connie Keller
12
Medie: Maleri
Kontakt: Tlf. 27 59 73 46, mail: [email protected]
Hjemmeside: www.tineløwe.dk
Udstillingssted: Bispegade 5, kælderen, 4800 Nykøbing F
Medie: Maleri, glaskunst og smykker
Kontakt: Kettingevej 108, 4892 Kettinge
Hjemmeside: www.keller-galleriet.dk, www.ctkdesign.dk
Udstillingssted: Bispegade 5, kælderen, 4800 Nykøbing F
Å b n e A t e l i e r d ø r e G u l d b o r g s u n d 2 0 11
Inge Munk
Medie: Maleri
Kontakt: Classsensgade 4, 4800 Nykøbing F,
tlf. 54 85 86 03 / 26 44 95 21, mail: [email protected]
Udstillingssted: Classsensgade 4, 4800 Nykøbing F
I da Ro s a N i e l s e n
Medie: Textil kunsthåndværk
Kontakt: Mail: [email protected], tlf. 28 72 58 41
Hjemmeside: www.idarosa-brugskunst.dk
Udstillingssted: Østerbrogade 16, 4800 Nykøbing F
13
14
Birgit Madsen
15
P a l l e Ru d C h r i s t o f f e r s e n
16
Medie: Maleri
Kontakt: Østerbrogade 64, 4800 Nykøbing F,
mail: [email protected], tlf. 54 85 62 21
Udstillingssted: Østerbrogade 64, 4800 Nykøbing F
Medie: Maleri, grafik, colage og skulptur, assemblage og tegning
Kontakt: Østerbrogade 64, 4800 Nykøbing F,
mail: [email protected], tlf. 54 85 62 21
Udstillingssted: Østerbrogade 64, 4800 Nykøbing F
I n g r i d La r s e n
Medie: Vævning
Kontakt: Slotsporten 10, 4800 Nykøbing F,
tlf. 20 66 86 33, mail: [email protected]
Udstillingssted: Grønsundsvej 167, Sønder Kirkeby,
4800 Nykøbing F
K i r s t e n L y n g g aa r d M a d s e n
Medie: Vævning
Kontakt: Grønsundsvej 167, Sdr. Kirkeby, 4800 Nykøbing F,
tlf. 54 14 80 72 / 21 25 13 68, mail: [email protected]
Udstillingssted: Grønsundsvej 167, Sønder Kirkeby,
4800 Nykøbing F
7
17
18
8
Su s a n n e Schm i d t
19
Y l va P e t t e r s s o n V o s o u g h i
20
Medie: Tegning
Kontakt: mail: [email protected]
Hjemmeside: www.susanneschmidt.dk
Udstillingssted: Kulturforsyningen
Medie: Keramik og tegning
Kontakt: Stubbekøbingvej 54
Hjemmeside: www.ylvaart.dk
Udstillingssted: Kulturforsyningen
Å b n e A t e l i e r d ø r e G u l d b o r g s u n d 2 0 11
Eva K o b b e r ø d
Medie: Maleri
Kontakt: mail: [email protected], tlf. 51 26 30 74
Hjemmeside: www.evakobberroed.dk
Udstillingssted: Lollandsgade 3, 4800 Nykøbing F
Gitte Kjær Hansen
Medie: Pil og design
Kontakt: Østre alle 21, 4800 Nykøbing F, tlf. 25 78 82 93
Hjemmeside: www.pilogdesign.dk
Udstillingssted: Østre alle 21, 4800 Nykøbing F
21
22
Dorte K lingberg
23
Ba t o u l M e h d i g h l i
24
Medie: Maleri og tegning
Kontakt: Trættevejen 24, 4800 Nykøbing F, tlf. 54 45 15 65
Hjemmeside: www.dorteklingberg.dk
Udstillingssted: Trættevejen 24, 4800 Nykøbing F
Medie: Maleri
Udstillingssted: Strandgade 2, 4800 Nykøbing F
E l isa bet h Z dy b
Medie: Maleri
Kontakt: Sdr. Vedby Skovvej 43, 4800 Nykøbing F,
tlf. 54 82 99 27 /mob. 30 13 79 15
Udstillingssted: Sdr. Vedby Skovvej 43, 4800 Nykøbing F
Inge Lise Stenkjær
Medie: Maleri
Kontakt: Østrigsvej 28, 4800 Nykøbing F, tlf. 40 27 46 82
Udstillingssted: Østrigsvej 28, 4800 Nykøbing F
9
S Y DFALST E R / LOLLAND - OM R Å DET
10
Å b n e A t e l i e r d ø r e G u l d b o r g s u n d 2 0 11
25
26
E l s e b e t h Ga r r e t t Wa l t h e r
27
Birthe Simonsen
28
Medie: Maleri
Kontakt: Atelier Vognporten, Engestoftevej 148, 4930 Maribo,
tlf. 54 78 10 48
Hjemmeside: www.ateliervognporten.dk
Udstillingssted: Engestoftevej 148, 4930 Maribo
Medie: Maleri
Kontakt: Bøtø Ringvej 2, Marielyst, 4873 Væggerløse,
tlf. 2651 2925
Hjemmeside: www.birthesimonsen.dk
Udstillingssted: Bøtø Ringvej 2, Marielyst, 4873 Væggerløse
Lis Andreasen
Medie: Maleri
Kontakt: Sundby Alle 54, 4800 Nykøbing F, tlf. 31 23 57 47
Udstillingssted: Sundby Alle 54, 4800 Nykøbing F
H e n n i n g P.
Medie: Maleri
Kontakt: Hasseløvej 15 A, 4873 Væggerløse, tlf. 28 57 90 40
mail: [email protected]
Hjemmeside: www.henning-p.dk
Udstillingssted: Hasseløvej 15 A, 4873 Væggerløse
11
29
30
12
K i s N e l l e ma n n
Medie: Maleri/collage
Kontakt: Godstedvej 18, Godsted, 4894 Ø. Ulslev,
tlf: 54 86 56 41 / 20 62 08 80, mail: [email protected]
Hjemmeside: www.kisnellemann.dk
Udstillingssted: Godstedvej 18, Godsted, 4894 Ø. Ulslev
An ne-Marie HøeG
Kontakt: Gammel Landevej 53, Skelby, 4874 Gedser
Udstillingssted: Gammel Landevej 53, Skelby, 4874 Gedser
OBS: Der er kun åbent, hvis vejret er godt.
Å b n e A t e l i e r d ø r e G u l d b o r g s u n d 2 0 11
NOR dFALST E R- OM R Å DET
13
31
32
14
Su s a n n a H o l m g aa r d
33
L o n e La r s e n
34
Medie: Maleri, Akvarel og Tegning
Kontakt: Brarupvej 17, 4840 Nørre Alslev, tlf. 21 60 88 64,
mail:[email protected]
Hjemmeside: www.susannaholmgaard.com
Udstillingssted: Brarupvej 17, 4840 Nørre Alslev
Medie: Maleri
Kontakt: ”Springkilde”, Østervej 86, Vålse, 4840 Nørre Alslev,
tlf. 5443 1103, mail: [email protected]
Hjemmeside: www.springkilde.dk
Udstillingssted: Østervej 86, Vålse, 4840 Nørre Alslev
Å b n e A t e l i e r d ø r e G u l d b o r g s u n d 2 0 11
Marian ne N yberg Jensen
Medie: Malerier og smykker ”Weird Møbel Decoupage”
Kontakt: Vigvej 50, Nørre Vedby, 4840 Nørre Alslev,
tlf. 43 62 60 50, mail: [email protected]
Hjemmeside: www.gallerinyberg.eu
Udstillingssted: Vigvej 50, Nørre Vedby, 4840 Nørre Alslev
K e t t y E s t r up
Medie: Olie på Lærred, akvarel og Oliekridt
Kontakt: Nyskolevej 26, Orehoved, 4840 Nørre Alslev,
tlf. 54 44 60 66, mail: [email protected]
Hjemmeside: www.kettyestrupmaleri.dk
Udstillingssted: Nyskolevej 26, Orehoved, 4840 Nørre Alslev
35
B o d i l B r u n s g aa r d
Petersen
37
Medie: Maleri
Kontakt: Grønnevejen 4, Orehoved, 4840 Nørre Alslev,
tlf. 54 44 60 76, mail: [email protected]
Hjemmeside: www.bobart.dk
Udstillingssted: Grønnevejen 4, Orehoved, 4840 Nørre Alslev
36
Arne Skjelmose
Medie: Maleri
Kontakt: Gåbense Strandvej 61 F, 4840 Nørre Alslev,
tlf. 54 82 28 58, mail: [email protected]
Hjemmeside: www.skjelmose.org
Udstillingssted: Gåbense Strandvej 61 F, 4840 Nørre Alslev
38
H e n r ik Høy e r Skor á
Medie: Maleri
Kontakt: Gåbense Strandvej 61 G, 4840 Nørre Alslev,
tlf. 2164 1639, mail: [email protected]
Hjemmeside: www.skora.dk
Udstillingssted: Gåbense Strandvej 61 G, 4840 Nørre Alslev
S e r e n a Ga l l ach e r
Medie: Glas
Kontakt: Nørre Vedbyvej 26, Nørre Vedby, 4840 Nørre Alslev,
tlf. 54 44 68 72, mail: [email protected]
Hjemmeside: www.highseat.dk
Udstillingssted: Højsædegård Kunsthåndværk, Nørre Vedbyvej 26,
Nørre Vedby, 4840 Nørre Alslev
15
39
39
Gæst
16
H e l l e Bach
40
Jørg e n Øj e n holt
41
Medie: Keramik og Raku
Kontakt: Langesvej 7, 4840 Nørre Alslev,
tlf. 54 43 42 40/ 21 74 06 16, mail: [email protected]
Hjemmeside: www.bax-raku.dk
Udstillingssted: Langesvej 7, 4840 Nørre Alslev
Medie: Papmacheskulpturer
Udstillingssted: Langesvej 7, 4840 Nørre Alslev
Å b n e A t e l i e r d ø r e G u l d b o r g s u n d 2 0 11
Sa r ah S o f i a G r a n b o r g
Medie: Malerier, tegning, keramik, fotografi, skulptur
Kontakt: Ravnse Byvej 18, 4840 Nørre Alslev,
tlf. 64 80 14 18, mail: [email protected]
Hjemmeside: www.gallerigranborggaard.blogspot.com
Udstillingssted: Galleri Granborg Gaard, Ravnse Byvej 18,
4840 Nørre Alslev
Oda Jørg e n s e n
Medie: Maleri
Kontakt: Taarup Skovvej 20, 4850 Stubbekøbing,
tlf. 54 43 32 15, mail: [email protected]
Udstillingssted: Taarup Skovvej 20, 4850 Stubbekøbing
42
43
Poul Esting
44
Gr ete Jørgensen
45
Medie: Maleri og Skulptur
Kontakt: Apothekstræde 1 B, 4850 Stubbekøbing,
tlf. 6066 1809, mail: [email protected]
Hjemmeside: www.poulesting.dk
Udstillingssted: Apothekstræde 1 B, indgang i gården,
4850 Stubbekøbing
Medie: Smykker
Kontakt: Vestergade 4 B, 4850 Stubbekøbing,
tlf. 54 44 14 22, mail: [email protected]
Hjemmeside: www.bangogjoergensen.dk
Udstillingssted: Vestergade 4 B, 4850 Stubbekøbing
V iv ia n Høx bro
Medie: Strik-design
Kontakt: Farverstræde 6, 4850 Stubbekøbing
tlf. 54 44 04 75, mail: [email protected]
Hjemmeside: www.viv.dk
Udstillingssted: Farverstræde 6, 4850 Stubbekøbing
Finn Otte Møller
Medie: Maleri
Kontakt: Stangerupgade 1, 4850 Stubbekøbing,
tlf. 54 85 06 55, mail: [email protected]
Udstillingssted: Stangerupgade 1, 4850 Stubbekøbing
17
46
46
Gæst
18
G i t t e Suh r
46
Dorthe Sørensen
46
Medie: Poesi og Maleri
Kontakt: Gravergårdsvej 2, Vejringe, 4850 Stubbekøbing,
tlf. 60 70 10 57, mail: [email protected]
Hjemmeside: www.galleripoesiogmaleri.dk
Udstillingssted: Gravergårdsvej 2, Vejringe, 4850 Stubbekøbing
Medie: Akrylmaleri
Udstillingssted: Gravergårdsvej 2, Vejringe, 4850 Stubbekøbing
Å b n e A t e l i e r d ø r e G u l d b o r g s u n d 2 0 11
Gæst
Gæst
Anne Andersen
Medie: Akrylmaleri
Udstillingssted: Gravergårdsvej 2, Vejringe, 4850 Stubbekøbing
Birgit Møller
Medie: Smykker
Udstillingssted: Gravergårdsvej 2, Vejringe, 4850 Stubbekøbing
47
47
Gæst
Lis Friberg
47
Eva C a s t b e r g
48
Medie: Akvarel og Glas
Kontakt: Skippergårdsvej 3, Moseby, 4871 Horbelev,
tlf. 54 44 43 86, mail: [email protected]
Hjemmeside: www.stendyssen-falster.dk
Udstillingssted: Skippergårdsvej 3, Moseby, 4871 Horbelev
Medie: Silke og Glas
Kontakt: mail: [email protected]
Hjemmeside: www.evacastberg.dk
Udstillingssted: Skippergårdsvej 3, Moseby, 4871 Horbelev
Gæst
R i ta St r a nge J e nse n
Medie: Patchwork og Foto
Kontakt: mail: [email protected]
Hjemmeside: www.ritastrangejensen.dk
Udstillingssted: Skippergårdsvej 3, Moseby, 4871 Horbelev
La i l a J . B e n n i c k e
Medie: Maleri
Kontakt: Lyremosen 4, Moseby, 4871 Horbelev,
tlf. 51 36 56 20, mail: [email protected]
Hjemmeside: www.kunst-natur.dk
Udstillingssted: Lyremosen 4, Moseby, 4871 Horbelev
19
49
50
20
Allan Axelsen
50
Vif Dissing
50
Medie: Maleri
Kontakt: Hesnæsvej 28, Moseby, 4871 Horbelev,
tlf. 28 60 97 71, mail: [email protected]
Hjemmeside: www.palaur.dk/allan
Udstillingssted: Hesnæsvej 28, Moseby, 4871 Horbelev
Medie: Tegning, Liv og Lyst
Kontakt: Hesnæsvej 65, 4850 Stubbekøbing, tlf. 54 44 54 26
Udstillingssted: Hesnæsvej 65, 4850 Stubbekøbing
Å b n e A t e l i e r d ø r e G u l d b o r g s u n d 2 0 11
Gæst
Gæst
A n n e G y r i t e Sch ü t t
Medie: Tegning, Liv og Lyst
Kontakt: mail: [email protected]
Udstillingssted: Hesnæsvej 65, 4850 Stubbekøbing
K i r s t e n T o r p Ra s mu s s e n
Medie: Nunofilt
Kontakt: mail [email protected]
Udstillingssted: Hesnæsvej 65, 4850 Stubbekøbing
52
52
Gæst
Lene Vinstrand
53
Ra n d i C a r l s e n
54
Medie: Maleri
Kontakt: Halskovvej 7, 4871 Horbelev, tlf. 61 30 12 48,
mail: [email protected]
Udstillingssted: Halskovvej 7, 4871 Horbelev
Medie: Maleri
Kontakt: mail: [email protected]
Udstillingssted: Halskovvej 7, 4871 Horbelev
Marianne Gregersen
Medie: Keramik og Maleri
Kontakt: Jannes stentøj og malerier, Ahrendtsgade 14,
4871 Horbelev, tlf. 43 45 71 62 / 20 95 13 68, mail: [email protected]
Hjemmeside: www.janneskunst.blogspot.com
Udstillingssted: Ahrendtsgade 14, 4871 Horbelev
Gu l l e v i A n d r e a s e n
Medie: Tegning - Maleri Akvarel/Pastelkridt
Kontakt: Grønsundsvej 279, Karleby, 4800 Nykøbing F,
tlf. 23 96 92 12, mail: [email protected]
Udstillingssted: Grønsundsvej 279, Karleby, 4800 Nykøbing F
21
55
55
Gæst
22
Dirk Zimling
55
L is S øage r
56
Medie: Maleri i olie, akryl, collage, foto, computergrafik,
lydcollage
Kontakt: tlf. 54 44 00 95, mail: [email protected]
Hjemmeside: www.galleriz.dk
Udstillingssted: Tunderup Strandvej 12, Karleby,
4800 Nykøbing F
Medie: Akvarel, Maleri, Tegning
Kontakt: mail: [email protected]
Udstillingssted: Tunderup Strandvej 12, Karleby, 4800 Nykøbing F
Å b n e A t e l i e r d ø r e G u l d b o r g s u n d 2 0 11
Gæst
Søren Poulsen
Medie: Akvarel, Maleri
Udstillingssted: Tunderup Strandvej 12, Karleby, 4800 Nykøbing F
Elna Zølner
Medie: akryl på lærred, grafik, collage og billedvæv, blandteknik
Kontakt: Sdr. Alslev Kystvej 50, 4800 Nykøbing F,
Tlf. 54 14 90 01
Udstillingssted: Sdr. Alslev Kystvej 50, 4800 Nykøbing F
57
58
Ann-Kerstina Nielsen
59
Ka r i n Ka l t o f t
60
Medie: Grafik gallei, fokus på miljø og genbrug
Kontakt: Særslev Øster 14, 4871 Horbelev, tlf. 20 70 78 38
Hjemmeside: www.ann-kerstina.dk
Udstillingssted: Særslev Øster 14, 4871 Horbelev
Medie: maleri
Kontakt: Storstrømsvej 15, 4862 Guldborg,
Tlf. 55 70 01 44 / 53 33 53 15, mail: [email protected]
Hjemmeside: www.karinkgalleri.blogspot.com
Udstillingssted: Storstrømsvej 15, 4862 Guldborg
Inge Ekelund
Medie: maleri
Kontakt: Ingefærvej 15, 4840 Nørre Alslev,
tlf. 54 85 46 86 / 29 36 48 20, mail: [email protected]
Hjemmeside: www.inge-ekelund.dk
Udstillingssted: Ingefærvej 15, 4840 Nørre Alslev
Su s a n O d b o r g
Medie: keramik
Kontakt: Strandvænget 12, 4862 Guldborg,
tlf 24 25 62 57, mail: [email protected]
Hjemmeside: www.susan-odborg.dk
Udstillingssted: Strandvænget 12, 4862 Guldborg
23
Åbne Atelierdøre 2011 er blevet til i samarbejde mellem den lille turisme,
Guldborgsund Kommune samt Foreningen Nordfalster Atelierdøre.
Arrangementet er støttet at
Guldborgsund Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg
24
Å b n e A t e l i e r d ø r e G u l d b o r g s u n d 2 0 11