PARKERINGSFORHOLD LøRDAG 25. MAJ I øRESTAD CITY I

Påskelørdag og -søndag
4. og 5. april, kl. 10-17
HOU
Houv
ej
Hou Fyrvej
Uglebjergvej
Østergade
LOHALS
Hou
vej
Søn
derg
a de
Bastemosevej
1
Østerh
usevej
STOENSE
2
3
Benedicte Volf Sørensen
Galleri Benedicte
maleri
Snødevej 9, 5953 Tranekær
tlf. 62 55 10 03
7
Henni Starup
maleri
Korsebøllevej 7
5953 Tranekær
tlf. 62 59 15 66
dev
ej
Snø
LEJBØLLE
Sletøvej
Heletoft
evej
Korsebøllevej
8
Stran
9
Aa
sø
vej
dbyv
ej
10
Botofte
Søv
ej
TRANEKÆR
Tevle
Lan
Jytte Lynge Nielsen
maleri, Galleri Nielsens Kunst
Pilegårdsvej 3, Botofte
5953 Tranekær
tlf. 65 32 50 02
eller 30 59 19 80
Sletøvej
gade
gesø
vej
7
j
Strandve
Botofte Strandvej
11
Pilegårdsvej
VEND KORTET
BOTOFTE
Sponsorer:
Klavsebøllevej
Lism
osev
ej
12
Klavs
ebø
vej lle-
TULLEBØLLE
Bregnemosevej
13
Skolevej
Nordre
Løkkebyvej
j
ve
de
ga
en
St
6
med eksempler på
“Åbne Døre”deltagernes værker på
Langelands Museum,
Østergade 25,
Rudkøbing.
29. marts – 17. april
Åbningstider:
Alle dage inkl. helligdage 10 -16
Søndag d. 12.04. lukket
Rudkøbing
© ATELIER WERNER 62572316
Snød
Stine Læntver
keramiske skulpturer og unika
Hesselbjergvej 12, 5953 Tranekær
tlf. 31 68 91 44
11
Nielsen og Wöldike
NoWhuset, glaskunst
Skolevej 8 -10
Tullebølle
5953 Tranekær
tlf. 29 29 17 42
Jette Søgaard H.
maleri
Slotsgade 59, 5953 Tranekær
tlf. 62 59 17 16
KUNSTUDSTILLING
BØSTRUP
Slots
5
Lauge Voigt
skulptur
Snøde Bygade 2
5953 Tranekær
tlf. 25 70 36 63
10
13
6
Mogens Sjøgård
maleri
Lismosevej 31
5953 Tranekær
tlf. 62 51 19 80
eller 40 87 00 76
Fre
lle
sv
igv
ej
4
Jørgen Eggers
Galleri 89, maleri
Snødevej 89, 5953 Tranekær
tlf. 62 55 19 72
Poul Erik Eliasen
keramik
Strandbyvej 3,
5953 Tranekær,
tlf. 62591559
12
DAGELØKKE
Løkk
ebyve
j
3
9
Kasseb
øllevej
Potteriet
keramik
Stoensevej 17/Stoense
5953 Tranekær, tlf. 30481507
Jan Axel Starup
maleri
Strandbyvej 4
5953 Tranekær
tlf. 62591232
j
2
8
e
rgv
Povl Christophersen
maleri
Bastemosevej 22, Lohals
5953 Tranekær, tlf. 62 55 14 57
bje
1
5
sel
www.aabnedoere-langeland.dk
SNØDE
Hes
e Byg
ade
4
Hu
mb
lev
ej
Spod
sbjer
gvej
j
vej
slev
Bø
ge
ha
ve
ve
j
Hennetvedvej
g
je r
eb
28
HENNETVED
Hannebjergvej
j
Højetofte
vej
30
30
HUMBLE
31
Ristingevej
HESSELBJERG
Nordenbro
Skolestræde
32
Broholm
MAGLEBY
evej
Røjl
SØNDENBRO
Her er “Hatifnatter” og en forfriskning
34
Østerg
ade
Sabine Majus
smykker, billeder og skulpturer
Fotoserie med H.C. Ørstedsprisen “Sommerfuglen”
Livemusik: Påskelørdag, kl. 16-17,
3 bands med swing, folk og latin
35
en
ing
mn
Dæ
BAGENKOP
Fredmosevej
svej
by
Kirke
Elene Nielsen, Atelier 222
Spodsbjergvej 222, Spodsbjerg
5900 Rudkøbing, tlf. 50 47 17 10
Jette Welling
maleri, tegning og skulptur
Snaremosevej 12, Snaremose
5900 Rudkøbing, tlf. 50 327 326
Bøsseløkk
evej
Keld Nielsen
maleri
Kædebyvej 59, Kædeby
5932 Humble
tlf. 20 32 10 46
33
Lars Calmar
skulpturer
Helsnedvej 11 A
5932 Humble
tlf. 31 95 30 68
Jytte Nielsen
Finurlige malerier
Klinten 18
5932 Humble
tlf. 62 50 18 96
mobil 29 29 75 21
Birthe Marie Fyrst
maleri
Broholmsvej 6
Nordenbro
5932 Humble
tlf. 40 11 56 86
33
Gitte Buch
maleri/unika på papir
Bøsseløkkevej 2
5935 Humble
tlf. 30 22 21 92
34
Kim Bo H. Sørensen
maleri, skulptur & paper art
Værkstedsgalleriet TUSINDKUNST
Østergade 28
5935 Bagenkop
tlf. 23 65 06 83 / 29 31 98 08
35
Ulla Pedersen
keramik
Dæmningen 1
5935 Bagenkop
tlf. 62 56 12 98
36
Peter Holmegaard
Andersen
PH-Atelier
Søgårdsvej 16
5935 Bagenkop
tlf. 24 90 86 28
www.aabnedoere-langeland.dk
KUNSTUDSTILLING
med eksempler på “Åbne Døre”- deltagernes værker på
Langelands Museum, Østergade 25, Rudkøbing
29. marts – 17. april
Åbningstider:
Alle dage inkl. helligdage 10 -16
Søndag d. 12.04. lukket
Søgårdsvej
36
© ATELIER WERNER 62572316
29
32
TRYGGELEV
Hedevejen
Hans Kjær
Maleri/grafik/skulptur
Jens Winthersvej 16,
5900 Rudkøbing, tlf. 20 92 72 99
Carsten Friager
naturfotografi
Vindebyvej 20, Vindeby
5900 Rudkøbing
tlf. 49 21 66 01 og 23 74 96 69
Vindeb
yvej
KÆDEBY
Søndenbro
22
28
Kågårdsvej
Hennetved
vej
Kæd
eby
ve
Lotte Engelbreckt
grafik og akvarel
Jens Winthersvej 15
5900 Rudk., tlf. 30 22 19 65
Herslevvej 25, Lindelse
j
Illebølleve
RISTINGE
Tage Svenning Andersen
maleri og skulptur
Jens Winthersvej 19
5900 Rudkøbing, tlf. 29 12 61 37
25
bølle
vej
vej
årds
terg
Ves
vej
eby
29
B l an Blandebj.
d
Haug
Henriette Lorentz, maleri
Sidsel Bagersgade 8,
5900 Rudkøbing
tlf. 30228175
21
24
26
27
gevej
Ristin
23
Illebøllevej
Her
LINDELSE
Halevejen
20
Blandebjerg 5, Lindelse
5900 Rudkøbing
tlf. 62 57 23 16
Illeb
HERSLEV
Lizzi og Leif Larsen, keramik/væv
Sidsel Bagersgade 10
5900 Rudkøbing
tlf. 62 51 41 53
Chresten Kruchov
Fotogalleri Vognporten
Jens Winthersvej 3
5900 Rudkøbing
tlf. 21 15 39 07
Livemusik:
Påskesøndag, kl. 14.30. Musikjam:
Chilenske Romie Romero, guitar og
sang, jammer med en special guest
ølle
vej
Hersle
vvej
25
Jette Høgh, maleri
Gåsetorvet 4, 5900 Rudkøbing
tlf. 40 15 26 16
Klinten
24
ILLEBØLLE
Romie og Manfred Werner
Det Lille Kunstværksted
Kunsthåndværk, smykker,
skulpturer og billeder.
Bønneløkkevej
Snare
mosev
ej
Susanne Søgård, tXtil-huset
Ramsherred 9, 5900 Rudkøbing
tlf. 23 63 93 97
31
Snare
mose
vej
Vesterby
Stræde
Sko
vsb
Vesterbyvej
ove
j
llevejen
Fuglsbø
Birgitte Gjøtz Petersen,
skulpturel keramik og tegning
Peløkkevej 75, 5900 Rudkøbing
tlf. 30 22 84 17
27
Hav
gaa
rdsv
ej
ve
Torpe
Søvejen
Lon
Rue
Hels
nedv
ej
19
Jens Kappel
Langelands- &
møbelkunstværksted
Kildemosevej 2, Illebølle,
5900 Rudkøbing,
tlf. 62 57 21 48
Drejet
gels
evej
Øste
rgad
e
K æd
18
26
Spodsbjergvej
vej
mose
17
23
Kilde
16
SPODSBJERG
j
Søndag mellem 11 og 12: Joakim og Knud Sandberg
spiller Bach og Beriot for 2 violiner –
Marcipanværksted for børn: Lav dit eget lille kunstværk lige til at spise (50 kr. pr. barn) –
Espresso/kaffe og kage kan købes.
15
Ny
Sp
od
sb
jer
gv
ej
rgv
e
Spangev
ej
Jens
Winthersvej
ebro
Nørr
Spodsbje
de
j
ve
s
ge
an
sL
ad
M
14
Torvet
19
20
22 21
e
Ru
e
Ørstedsgad
vet
17
18
Ruestræde
tor
Grøn
nega
de
se
rga
de
sga
ager
el B
Gå
lde
Sids
16
Vin
kæ
SIMMERBØLLE
Krog
sbjer
gvej
Ringvejen
h
ms
Ra
15
KULEPILE
Nordre Landevej
ed
err
e
gad
rre
Nø
dveje
n
kke
vej
Kule
pilev
ej
RUDKØBING
de
ega
vn
Ha
Stra
n
14
Bro
vej
n
Pel
ø
nep
Hav
se
lad
Sponsorer:
Rudkøbing