Siveys Siveys

Siveys
T
aivaallinen Isäsi rakastaa sinua ja haluaa, että olet
onnellinen nyt ja ikuisesti. Hän on antanut pro-
feettojensa kautta sinulle avuksi neuvoja ja käskyjä. Yksi
käsky, joka on tärkeä rauhasi ja onnesi kannalta, koskee
sukupuolista puhtautta. Sitä sanotaan siveyden laiksi.
Herra antoi tämän lain jo aivan alussa, ja Hän tähdensi
profeetta Joseph Smithille, että se on tärkeä osa palautettua Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Tämän
käskyn noudattaminen on kasteen edellytyksenä
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkkoon.
3
Mikä on siveyden laki?
Aviomiehen ja vaimon fyysinen suhde on kaunis ja pyhä
osa Jumalan suunnitelmaa lapsiaan varten. Se on rakkauden ilmaisu avioliitossa, ja sen avulla mies ja vaimo
voivat olla mukana luomassa elä-
Siveyden laki edellyttää, että sukupuolisuhteet rajoitetaan vain
miehen ja naisen väliseen avioliittoon.
mää. Jumala on antanut käskyn,
että tätä pyhää voimaa saavat
käyttää vain laillisesti avioliittoon
vihityt mies ja vaimo. Siveyden
laki koskee sekä miehiä että naisia.
Siveyden lakiin sisältyy ehdoton
pidättäytyminen sukupuoli-
suhteista ennen avioliittoa ja täydellinen uskollisuus
ja lojaalisuus puolisolle avioliiton solmimisen jälkeen.
Sen lisäksi että rajoitamme sukupuolisuhteet vain avioliittoon, me noudatamme siveyden lakia hallitsemalla
ajatuksiamme, sanojamme ja tekojamme. Jeesus Kristus
opetti: ”Teille on opetettu tämä käsky: ’Älä tee aviorikosta.’ Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo
naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo
tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan.” (Matt. 5:27–28.)
4
Miksi minun pitäisi noudattaa
siveyden lakia?
Taivaallinen Isäsi on antanut siveyden lain suojelemaan
ja siunaamaan sinua. Sukupuolisuhteissa, kuten kaikissa
pyhissä asioissa, on elettävä Jumalan ohjeiden mukaan.
Kun noudatat siveyden lakia, koet onnea ja rauhaa ja
kunnioitat itseäsi. Nautit luottamusta perheessäsi, ja
sinua siunataan itsehillinnällä. Koet
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin
siunauksia Pyhän Hengen vaikutuksen kautta.
Saatana saa ihmiset uskomaan, että
avioliiton ulkopuoliset sukupuolisuhteet ovat hyväksyttäviä ja jopa
toivottavia. Mutta ne ovat vakava
synti; Jumala on opettanut aina, että
Hänen lastensa on oltava hyveellisiä
ja siveellisiä (ks. 2. Moos. 20:14 ja
Kun elät siveyden
lain mukaan, sinä
• kutsut Pyhän Hengen
elämääsi
• opit kunnioittamaan
enemmän itseäsi
hillitessäsi itsesi
• olet luottavaisempi
ihmissuhteissasi
• rakastat enemmän
ympärilläsi olevia
ihmisiä.
Alma 39:3–5). Tämä periaate on
iankaikkinen.
Ihminen, joka rikkoo siveyden lakia, käyttää väärin
voimia, jotka Jumala on antanut elämän luomiseen. Se
osoittaa piittaamattomuutta Hänestä ja Hänen lapsistaan. Se turruttaa hengellisyyden ja johtaa usein katkeruuteen, murheeseen, avioeroon, tauteihin ja aborttiin.
7
Ne, jotka rikkovat tätä lakia, jäävät Saatanan suuremman vaikutuksen valtaan. Tämä synti vaikuttaa myös
vakavasti perheenjäseniin ja muihin.
Kuinka minä voin noudattaa
siveyden lakia?
Jumala vaatii lapsiltaan korkeaa moraalista mittapuuta. Noudatat siveyden lakia, kun korvaat sopimattomat ajatukset, sanat ja teot
Hyve kaunistakoon
”
ajatuksiasi lakkaamatta;
silloin sinun luottamuksesi vahvistuu
Jumalan edessä”
OL 121:45.
sopivilla. Seuraavista periaatteista on apua:
Ajatukset.
Myönteiset ja rakentavat
ajatukset karkottavat kielteiset tai
moraalittomat ajatukset elämästäsi. Kun täytät elämäsi hyvillä
ajatuksilla ja toimilla, opit korvaamaan ja voittamaan kielteiset
ajatukset. Pyhien kirjoitusten lukeminen, perheesi palveleminen, ahkera työnteko ja osallistuminen tervehenkiseen virkistystoimintaan auttavat sinua hallitsemaan ajatuksiasi.
Vältä pornografiaa sen kaikissa muodoissa. Se on riippuvuutta aiheuttavaa ja tuhoisaa. Se vie sinulta itsekunnioituksen, etkä osaa enää arvostaa elämän ihanuutta. Älä anna ajatustesi askarrella säädyttömissä
8
tai moraalittomissa ajatuksissa tai kuvitelmissa. Älä
katsele, älä lue äläkä kuuntele mitään, mikä esittää
tai kuvaa ihmiskehoa tai sukupuolista käyttäytymistä
epäkunnioittavalla tavalla. Älä katsele muita ihmisiä
himokkain ajatuksin ja vältä vihjailevia ja suorasukaisia
elokuvia, televisio-ohjelmia, Internet-sivuja, musiikkia,
kirjoja, lehtiä ja toimintaa.
Sanat.
Kohota ja vahvista muita sanoillasi. Jätä puhees-
tasi pois halventavat, karkeat ja sukupuoliasioihin viittaavat sanat, vitsit ja aiheet.
Teot.
Kohtele aina muita kunnioittavasti. Pukeudu sää-
dyllisesti. Jos muistat, että jokainen ihminen on Jumalan
lapsi, ja jos pyrit kaikin tavoin auttamaan muita noudattamaan Jumalan suunnitelmaa, niin saat suuremman
halun noudattaa siveyden lakia.
Päätä nyt, ettet milloinkaan tee avioliiton ulkopuolella
mitään sellaista, mikä herättää niitä voimakkaita tunteita,
joita saa ilmaista vain avioliitossa. Älä herätä näitä tunteita toisessa henkilössä äläkä itsessäsi. Älä ole mukana
homoseksuaalisissa teoissa äläkä muussa moraalittomassa
toiminnassa. Korvaa toiminta, jossa saatat tuntea kiusausta rikkoa siveyden lakia, rakentavalla toiminnalla ja
harrastuksilla. Ole avioliitossasi ehdottoman uskollinen
puolisollesi ajatuksissa ja teoissa.
11
Koska siveyden lain mukaan eläminen tuo sinut lähemmäksi Jumalaa, Saatana houkuttelee sinua rikkomaan
tätä käskyä. Hän tietää, milloin olet yksinäinen, hämmentynyt tai masentunut, ja hän kiusaa sinua, kun olet
heikko. Rukoile apua taivaalliselta Isältäsi, niin Hän
antaa sinulle voimaa vastustaa kiusausta (ks. 1. Kor.
10:13). Kun turvaudut Häneen ja noudatat näitä periaatteita, voit voittaa kiusauksen.
Siveyden lain noudattamisen siunauksia
Kun elät siveyden lain mukaan, olet alttiimpi Pyhän
Hengen vaikutukselle. Pyhän Hengen johdatuksella saat
suurempaa viisautta, kohtaat koettelemukset rohkeammin, tunnet Jumalan tukea ja ohjausta elämässäsi ja olet
esimerkkinä perheellesi ja muille. Rakkautesi puolisoosi
ja rakkaisiisi syvenee, voimistuu ja muuttuu merkityksellisemmäksi. Koet suurempaa mielenrauhaa.
Pyhistä kirjoituksista me opimme, että todellinen onni
tulee siitä, että on kuuliainen Jumalan käskyille (ks.
Moosia 2:41), ja että ”jumalattomuus ei ole koskaan
ollut onnea” (Alma 41:10).
Jos olet rikkonut siveyden lakia, Jumala on antanut sinulle
mahdollisuuden tehdä parannus ja tulla jälleen puhtaaksi.
12
Tee nyt parannus kaikista aikaisem-
Riippumatta siitä,
mitä olet tehnyt men-
mään tämän pyhän lain mukaan.
neisyydessä, voit saada
Jeesuksen Kristuksen sovituksen
suuria siunauksia, jos
alat nyt elää siveyden
lain mukaan.
14
mista rikkomuksista ja sitoudu elä-
ja todellisen parannuksen avulla
voit saada anteeksi ja tuntea
rauhaa.
LISÄTUTKITTAVAA
Seuraavat kysymykset ja pyhien kirjoitusten kohdat auttavat
sinua oppimaan enemmän tässä lehtisessä olevista periaatteista.
Pyhien kirjoitusten alaviitteistä ja rinnakkaisviitteistä löydät
lisää kohtia ja aineistoa näistä periaatteista.
Mitä siveyden lain noudattaminen tarkoittaa?
Miksi tämä laki on niin tärkeä?
2. Moos. 20:14 (Raamattu, Vanha testamentti)
Sananl. 6:27–32 (Raamattu, Vanha testamentti)
Tit. 2:11–12 (Raamattu, Uusi testamentti)
Alma 39:3–5 (Mormonin kirja, s. 361)
3. Nefi 12:27–30 (Mormonin kirja, s. 515;
ks. myös Matt. 5:27–30, Uusi testamentti)
”Perhe – julistus maailmalle” (Lähetyssaarnaajat tai joku kirkon jäsen voivat auttaa sinua hankkimaan tämän julistuksen sekä julkaisut Lujana uskossa ja Nuorten voimaksi, jotka
on lueteltu jäljempänä. Ne ovat myös Internetissä osoitteessa
www.mormon.org/fin.)
”Siveys”, Lujana uskossa
Kuinka voin saada voimaa, jota tarvitsen siveyden
lain noudattamiseen?
1. Kor. 10:13 (Raamattu, Uusi testamentti)
Moosia 4:29–30 (Mormonin kirja, s. 181)
Alma 38:12 (Mormonin kirja, s. 360)
Nuorten voimaksi -kirjanen
15
Mitä minun pitäisi tehdä?
• Jatka Mormonin kirjan lukemista.
Lukuehdotuksia:
• Elä siveyden lain mukaan. Rukoile apua tämän
käskyn noudattamiseen.
• Käy kirkossa tänä sunnuntaina.
• Jatka kasteeseen valmistautumista.
Kastepäivä:
• Opi lisää Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkosta tutustumalla sivustoon www.mormon.org/fin.
• Opi lisää palautetusta evankeliumista jatkamalla tapaamisia
lähetyssaarnaajien kanssa.
Seuraava tapaaminen:
Lähetyssaarnaajien nimet ja puhelinnumero:
www.mormon.org/fin
FINNISH
Kuvia koskevat tiedot
Etukansi, yksityiskohta Simon Deweyn teoksesta Kuule Häntä. © Simon Dewey.
Sivu 6, Del Parsonin teos Vapahtaja. © Del Parson.
Sivujen 2, 5, 9, 10 ja 13 valokuvat Jan Friis. © Henrik Als
© 2007 Intellectual Reserve, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Printed in the USA. Hyväksytty englanniksi: 2/06.
Hyväksytty käännettäväksi: 2/06. Alkuperäisjulkaisun nimi: Chastity. Finnish
4
02011 31130
01131 130
2