Færdig instruktørrolle.pdf

Gældende bestemmelser
Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed
Revideret
Maj 2010
1 af 16
Gældende bestemmelser
Indledning
Brugshunderådet tilbyder følgende kurser:
Træner- og figurantkurser
Disse kurser retter sig mod kredsenes trænere, figuranter og hundeførere. Medlemmer af
andre specialklubber under DKK kan også deltage, dog til forhøjet gebyr. Kurserne er
baseret på generelle indlæringsprincipper og træningsmetoder samt på problemstillinger i
forhold til at skulle instruere kredsenes medlemmer, altså en vekslen mellem
instruktørteknik og undervisning i praksis. Kurserne er tilrettelagt som faste forløb, hvor
der startes med Grundkursus, hvorefter der sker en specialisering i henholdsvis
sporarbejde, lydighedstræning, beskyttelsesarbejde samt klikkertræning. Instruktører på
kurserne er Brugshunderådets autoriserede instruktører. Kursusbeskrivelser fremgår af de
følgende sider.
Særlige kurser
Herunder arrangeres kurser for prøvefiguranter, prøveledere og kredsenes BRK
(Brugshunderådets kontaktperson) og sporlæggere og evt. øvrige medlemmer.
Instruktører på kurserne er Brugshunderådets autoriserede instruktører eller
brugshunderådsmedlemmer. Kursusbeskrivelser fremgår af de følgende sider.
Kursusarrangør
Kurserne kan arrangeres af Brugshunderådet i samarbejde med en enkelt kreds, flere
kredse sammen eller en landsdel. Efter at der er indgået en aftale med en af
Brugshunderådet kontaktperson, indføjes og aktiveres kurset i kalenderen på
hjemmesiden. Se endvidere afsnittet om kursusplanlægning.
Tilmelding
Tilmelding er bindende og foregår via hjemmesiden (www.schaeferhund.dk). 1. prioritet
har trænere i Schæferhundeklubben for Danmark. 2. Prioritet har medlemmer i
Schæferhundeklubben for Danmark. 3. Prioritet har medlemmer af andre specialklubber
under DKK. Dette underforstået at tilmelding samt betaling er foretaget rettidigt, hvilket vil
sige senest 3 uger før kursets afholdelse og ellers samme dag som sidste tilmeldingsfrist.
Kursusgebyret overføres til Schæferhundeklubben for Danmark’s kursuskonto.
Deltagerbetaling
For deltagelse på kurserne opkræves en deltagerbetaling.
Framelding/afbud
Ved framelding/afbud mere end 3 uger før kursets afholdelse, refunderes det fulde
kursusgebyr.
Ved framelding/afbud senere end 3 uger før kursets afholdelse, skal det fulde kursusgebyr
betales.
BHR kan give tilladelse til at kredsen sender en anden deltager ved et evt. afbud.
Revideret
Maj 2010
2 af 16
Gældende bestemmelser
KURSER FOR TRÆNERE, FIGURANTER SAMT MEDLEMMER
GENERELLE OPLYSNINGER
Kursushæfte
Kursushæfte udstedes af kredsens BRK. Kursushæfte skal medbringes som dokumentation
for tidligere gennemførte kurser. Det er arrangøren af det enkelte kursus, der er ansvarlig
for, at deltagerne opfylder forudsætningerne for af deltage.
Varighed
Hvis andet ikke er anført har kurset en varighed på 1 dag, almindeligvis fra kl. 9 til kl. 16.
Instruktører
Brugshunderådets autoriserede instruktører.
Kursus: GRUNDKURSUS
Formål
At give deltagerne den grundlæggende forståelse og viden, der er forudsætningen for
arbejdet som træner eller figurant i kredsene.
Indhold
•
•
•
•
•
Kort gennemgang af klubbens formål, opbygning og aktiviteter.
Hundens psyke, adfærd og instinkter.
Hundens kropssprog og mimik.
Indlæringspsykologi.
Instruktørteknik.
Deltagere
• Alle
Forudsætninger
Ingen.
Særlige opl.
Deltagerne skal ikke medbringe hund på dette kursus.
Kurset er et ½-dagskursus, hvilket vil sige ca. 4 timer.
Pris: 125 kr. (For ikke-medlemmer kr. 200)
Kursus: HVALPEKURSUS
Formål
At give deltagerne den forståelse og viden, der er forudsætning for at virke som træner på
et hvalpehold.
Revideret
Maj 2010
3 af 16
Gældende bestemmelser
Indhold
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Formålet med og principperne bag hvalpetræning.
Omgængelighed og social adfærd.
Samarbejde mellem fører og hund.
Hvalpens psykiske udvikling.
Drifter og instinkter – specielt byttedrift, flok- og socialdrift, spordrift.
Sanser – specielt sporsans.
Hundens kropssprog og mimik.
Grundlæggende indlæringsprincipper og træningsmetoder.
Indlæring af spor og lydighedsøvelser.
Træner-teknikker.
Deltagere
•
•
Kredsens trænere samt aspiranter hertil
Medlemmer med interesse for hvalpetræning.
Forudsætninger
Deltagerne skal have gennemført Grundkursus
Særlige opl.
Hvalpekurset er delt i to dele og afholdes over 2 dage. Den afholdende kreds stiller et
hvalpehold til rådighed. Der bør højest gå 4 uger mellem del 1 og del 2.
Pris: 450 kr. (For ikke-medlemmer kr. 650)
Kursus: GRUNDLÆGGENDE SPORKURSUS - A1
Formål
At give deltagerne den grundlæggende forståelse for sporarbejde fra hvalp til færdig
sporhund.
Indhold
•
•
•
Hundens psykiske udvikling set i relation til sporarbejde.
Grundlæggende indlæringsprincipper og træningsmetoder.
Praktik.
Deltagere
•
•
Kredsenes trænere samt aspiranter hertil.
Medlemmer med interesse for sportræning.
Forudsætninger
Deltagere skal have gennemført Grundkursus.
Revideret
Maj 2010
4 af 16
Gældende bestemmelser
Særlige opl.
Hver deltager skal medbringe mindst én hund.
Pris: 250 kr. (For ikke-medlemmer kr. 450)
Kursus: VIDEREGÅENDE SPORKURSUS - A2
Formål
At give deltagerne en indgående indsigt i og viden om sporarbejde.
Indhold
•
•
•
•
Indlæringsprincipper og træningsmetoder.
Praktik.
Problemløsning.
Forberedelse til prøvedeltagelse, herunder berøring af konkurrencetræning.
Deltagere
•
•
Kredsenes trænere samt aspiranter hertil.
Medlemmer med interesse for sportræning.
Forudsætninger
Deltagere skal have gennemført Grundkursus og Grundlæggende sporkursus A1.
Særlige opl.
Hver deltager skal medbringe mindst én hund.
Pris: 250 kr. (For ikke-medlemmer kr. 450)
Kursus: GRUNDLÆGGENDE LYDIGHEDSKURSUS - B1
Formål
At give deltagerne den grundlæggende forståelse for lydighedsarbejde fra hvalp til voksen
hund.
Indhold
•
•
•
•
•
Hundens psykiske udvikling et i relation til lydighedsarbejdet
Grundlæggende indlæringsprincipper og træningsmetoder
Indlæring af lydighedsøvelser
Trænerteknik
Praktik
Deltagere
•
•
Kredsenes trænere samt aspiranter hertil.
Medlemmer med interesse for lydighedstræning
Revideret
Maj 2010
5 af 16
Gældende bestemmelser
Forudsætninger
Deltagere skal have gennemført Grundkursus.
Særlige opl.
Hver deltager skal medbringe mindst én hund.
Pris: 250 kr. (For ikke-medlemmer kr. 450)
Kursus: VIDEREGÅENDE LYDIGHEDSKURSUS - B2
Formål
At give deltagerne en indgående indsigt i og viden om lydighedsarbejde.
Indhold
•
•
•
Indlæringsprincipper og træningsmetoder.
Praktik og problemløsning.
Forberedelse til prøvedeltagelse, herunder berøring af konkurrencetræning.
Deltagere
•
•
Kredsenes trænere samt aspiranter hertil.
Medlemmer med interesse for lydighedstræning
Forudsætninger
Deltagere skal have gennemført Grundkursus og Grundlæggende lydighedskursus B1.
Særlige opl.
Hver deltager skal medbringe mindst én hund.
Pris: 250 kr. (For ikke-medlemmer kr. 450)
Kursus: INTRODUKTION TIL BESKYTTELSESARBEJDE - C1
Formål
At introducere deltagerne for beskyttelsesarbejde samt anvendelse af figurantens
hjælpemidler og udstyr.
Indhold
Grundliggende orientering om indlæringsprincipper i beskyttelsesarbejde og anvendelse af
beskyttelsesudstyr.
Deltagere
•
•
Kredsenes figuranter samt aspiranter hertil - også gerne uden erfaring i
figurantarbejde.
Medlemmer med interesse for figurantarbejde.
Revideret
Maj 2010
6 af 16
Gældende bestemmelser
Forudsætninger
Deltagere skal have gennemført Grundkursus.
Særlige opl.
Hver deltager skal medbringe mindst én hund samt beskyttelsesudstyr.
Pris: 250 kr. (For ikke-medlemmer kr. 450)
Kursus: GRUNDLIGGENDE KURSUS I BESKYTTELSESARBEJDE - C2
Formål
At give deltagerne den grundliggende forståelse for beskyttelsesarbejde fra hvalp til
voksen hund.
Indhold
•
•
•
Hundens psykiske udvikling set i relation til beskyttelsesarbejde.
Grundlæggende indlæringsprincipper og træningsmetoder.
Praktik.
Deltagere
•
•
Kredsenes figuranter samt emner hertil.
Medlemmer med interesse for figurantarbejde.
Forudsætninger
Deltagere skal have gennemført Grundkursus og C1.
Særlige opl.
Hver deltager skal medbringe mindst én hund samt beskyttelsesudstyr.
Pris: 250 kr. (For ikke-medlemmer kr. 450)
Kursus: VIDEREGÅENDE KURSUS I BESKYTTELSESARBEJDE - C3
Formål
At give deltagerne en indgående indsigt i og viden om beskyttelsesarbejde.
Indhold
•
•
•
•
Indlæringsprincipper og træningsmetoder.
Praktik.
Problemløsning.
Forberedelse til prøvedeltagelse, herunder berøring af konkurrencetræning.
Revideret
Maj 2010
7 af 16
Gældende bestemmelser
Deltagere
•
•
Kredsenes figuranter samt aspiranter hertil.
Medlemmer med interesse for figurantarbejde.
Forudsætninger
Deltagere skal have gennemført Grundkursus og Grundliggende kursus i
beskyttelsesarbejde C2.
Særlige opl.
Hver deltager skal medbringe mindst én hund samt beskyttelsesudstyr.
Pris: 250 kr. (For ikke-medlemmer kr. 450)
Kursus: INTRODUKTION TIL KLIKKERTRÆNING – KLIK 1
Formål
At introducere deltagerne for klikkertræning.
Indhold
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klikkertræning
Træning med klikker & Traditionel træning
Indlæringsformer
Belønning og motivation
Straf
Stress
Shaping
Baglænskædning
Effektiv træning
Klikkertræning i A B C
Praktisk træning i B.
Deltagere
•
•
Kredsenes trænere samt aspiranter hertil.
Medlemmer med interesse for klikkertræning.
Forudsætninger
Deltagere skal have gennemført Grundkursus.
Særlige opl.
Hver deltager skal medbringe mindst én hund samt en klikker.
Pris: 250 kr. (For ikke-medlemmer kr. 450)
Revideret
Maj 2010
8 af 16
Gældende bestemmelser
Kursus: GRUNDLÆGGENDE KURSUS I KLIKKERTRÆNING – KLIK 2
Formål
At give deltagerne en grundlæggende forståelse for klikkertræning..
Indhold
Teori:
•
•
•
•
•
•
•
•
Grundlæggende Klikkertræning, opsummering
Shaping
Baglænskædning
Opdeling af øvelser
Target Stick
Signaler
Crossover hunde
Praktisk træning i B
Deltagere
•
•
Kredsenes trænere samt aspiranter hertil.
Medlemmer med interesse for klikkertræning.
Forudsætninger
Deltagere skal have gennemført Grundkursus og Introduktion til klikkertræning – KLIK 1.
Særlige opl.
Hver deltager skal medbringe mindst én hund samt en klikker.
Pris: 250 kr. (For ikke-medlemmer kr. 450)
Kursus: GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTØRTEKNIK – INSTRUKTØR
Formål
At give deltagerne grundlæggende teoretisk viden om tilrettelæggelse af og
gennemførelse af en instruktionssituation
Indhold
Notat- og taleteknik
Almindelige undervisningsprincipper
Undervisningsformer
organisationsformer
Instruktionsteknik
Motivation
Indlæringsteori
Revideret
Maj 2010
9 af 16
Gældende bestemmelser
Deltagere
•
•
Kredsenes instruktører og figuranter.
Medlemmer med interesse for instruktørteknik.
Forudsætninger
Deltagerne skal have gennemført Grundkursus.
Særlige oplysninger
Deltagerne skal ikke medbringe hund.
Pris: 250 kr. (For ikke-medlemmer kr. 450)
Kursus: INSPIRATIONSKURSUS
Formål
At give kredsene og landsdelene mulighed for afholdelse af kurser efter lokalt behov.
Indhold
Aftales i hvert enkelt tilfælde.
Deltagere
•
•
Kredsenes trænere og/eller figuranter.
Medlemmer med interesse for det pågældende emne.
Forudsætninger: Deltagere skal have gennemført Grundkursus samt et eller flere af
specialkurserne inden for det område inspirationskurset omhandler.
Særlige opl.
Der kan medvirke en eller flere aut. instruktører på disse kurser, ligesom kursuslængden
kan
aftales i hvert enkelt tilfælde.
Hver deltager skal medbringe mindst én hund.
Pris: 250 kr. (For ikke-medlemmer kr. 450)
Revideret
Maj 2010
10 af 16
Gældende bestemmelser
SÆRLIGE KURSER
GENERELLE OPLYSNINGER
Varighed
Hvis andet ikke er anført har kurset en varighed på 1 dag, almindeligvis fra kl. 9 til kl. 16.
Instruktører
Brugshunderådets autoriserede instruktører hvis andet ikke er anført.
Kursus: C-INDLÆRING
Formål
At give deltagerne viden om og indsigt i indlæringsfigurantens arbejde.
Indhold
•
Indholdet aftales med instruktøren ved hvert enkelt kursus.
Deltagere
Kredsens indlæringsfiguranter.
Medlemmer med interesse for indlæringsfigurering.
Forudsætninger
Deltagerne skal have gennemført Grundkursus.
Erfaring med grp. C arbejde.
Særlige opl.
Hver deltager skal medbringe mindst én hund med et rimeligt uddannelsesniveau samt
beskyttelsessudstyr.
Pris: 250 kr.
Kursus: PRØVEFIGURANTKURSUS
Formål
At give deltagerne viden om og indsigt i prøvefigurantens arbejde. Kurset er samtidig en
forudsætning for at kunne indstilles til godkendelse som prøvefigurant.
Indhold
•
•
Gennemgang af prøveprogrammet set i forhold til prøvefigurantens arbejde.
Praktik.
Deltagere
Figuranter med ønske om at blive godkendt som prøvefigurant
Revideret
Maj 2010
11 af 16
Gældende bestemmelser
Forudsætninger
Deltagerne skal have gennemført Grundkursus.
Kendskab til prøveprogrammet samt erfaring i figurantarbejde
Særlige opl.
Kurset afholdes efter behov af figurantuddannelsesudvalgene. Hver deltager skal
medbringe mindst én hund med et rimeligt uddannelsesniveau samt beskyttelsessudstyr.
Pris: 250 kr.
Kursus: GODKENDELSE SOM PRØVEFIGURANT
Formål
At opnå godkendelse som prøvefigurant.
Indhold
Gennemgang af prøveprogrammet set i forhold til prøvefigurantens arbejde.
Selve godkendelse foregår ved udførelse af henholdsvis et BHP I-program og et BHP
III-program..
Deltagere
Figuranter der ønsker godkendelse som prøvefigurant
Forudsætninger
Deltagere skal via prøvefigurantkurset være indstillet til deltagelse i godkendelse.
Særlige opl.
Figurantgodkendelse afholdes efter behov af figurantuddannelsesudvalgene. Hver deltager
skal medbringe mindst én hund med et rimeligt uddannelsesniveau samt
beskyttelsesudstyr.
Pris: 100 kr.
Kursus: PRØVELEDERKURSUS – PL
Formål
-
At give deltagerne en viden om planlægning og afholdelse af prøver, således at
deltagerne er i stand til at fungere som prøveleder.
Indhold
-
Prøvelederens opgaver og ansvar før, under og efter en prøve, herunder
gennemgang af papirarbejdet i forbindelse med prøven.
Revideret
Maj 2010
12 af 16
Gældende bestemmelser
Deltagere
Medlemmer med interesse, kredsens prøveledere samt –føl.
Forudsætninger
Deltagerne skal gennemført Grundkursus.
Særlige opl.
Kurset er et ½-dagskursus, hvilket vil sige ca. 4 timer.
Pris:150 kr. (For ikke-medlemmer kr. 250)
Kursus: SPORLÆGGERKURSUS
Formål
-
-
At give deltagerne en viden om planlægning og afviklingen af spordelen ved prøver
og konkurrencer, således at deltagerne er i stand til at fungere som
sporlægger/sporansvarlig.
At give deltagerne en praktisk træning i sporlægning.
Indhold
-
Den sporansvarliges opgaver og ansvar før, under og efter en prøve eller
konkurrence
Sporlæggerens ansvar ifm. Prøver og konkurrencer
Tilrettelæggelse af sporlægningen
Praktisk sporlægning jf. prøveprogrammet
Deltagere
•
•
Kredsens sporlæggere samt sporansvarlige
Medlemmer med interesse for sporlægning
Forudsætninger
Ingen
Pris: 250 kr. (For ikke-medlemmer kr. 450)
Revideret
Maj 2010
13 af 16
Gældende bestemmelser
HUNDEFØRERKURSER
GENERELLE OPLYSNINGER
Hundeførerkurserne er baseret på deltagernes egen viden og erfaring med hovedvægten
lagt på det praktiske arbejde.
Varighed
Hvis andet ikke er anført har kurset en varighed på 1 dag, almindeligvis fra kl. 9 til kl. 16.
Instruktører
Brugshunderådets autoriserede instruktører eller andre personer med erfaring der
autoriseres hertil af Brugshunderådet.
Pris: 1.500 kr. pr. kursus. Antallet af kursister aftales indbyrdes mellem arrangør og
instruktør.
Hundeførerkurser kan rekvireres af en kreds eller flere kredse i fællesskab.
Schæferhundeklubben tilbyder hundeførerkurser i hhv. spor, lydighed og forsvarsarbejde.
Den arrangerende kreds aftaler med instruktøren indholdet på dagen og oplyser om
niveau på de deltagende hundeførere, så instruktøren kan afpasse kurset derefter.
Aftale om et hundeførerkursus indgås mellem den arrangerende kreds og instruktøren.
Når aftalen er på plads gives besked til Brugshunderådets kursusansvarlige. Indbetaling af
kursusafgiften skal være Brugshunderådets kursusansvarlige i hænde senest 1 måned før
kursets afholdelse.
Kursusplanlægning
Bekræftelse på kursusgodkendelse
Brugshunderådets kursusansvarlige planlægger kurser i samarbejde med instruktører og
værtskredse. BHR’s kursusansvarlige sender pr. e-mail godkendelsen af et kursus til
værtskredsen (kredsen hvor kurset afholdes) og til den aut. instruktør.
Alle kurser offentliggøres på klubbens hjemmeside, medmindre det er et kursus specielt
arrangeret for en enkelt kreds
Tilmelding til kurser
Det er BRK’ens opgave at tilmelde kredsens instruktører/-føl. Tilmelding kan foregå på
klubbens hjemmeside og skal ske senest 3 uger før kursets afholdelse. Hvis denne måde
ikke anvendes skal kredsen sende tilmelding med angivelse af kursistens medlemsnr.,
navn, adresse, tlf.nr. og tidligere kurser til den kursusansvarlige i Brugshunderådet samt
indbetale kursusgebyret.
Revideret
Maj 2010
14 af 16
Gældende bestemmelser
Kursusafgiften kan overføres elektronisk til kontonr.: reg. 0913 konto.
4357095395.
Husk at kursusafgiften skal være betalt senest 3 uger før kursets afholdelse
BRK-en har ansvar for, at kredsens kursister bliver informeret om hvor og hvornår kurset
afholdes. Informationerne kan ses på klubbens hjemmeside.
Menige medlemmer kan tilmelde sig kurser efter ovenstående retningslinier.
De ledige pladser på kurserne tildeles efter følgende prioritering:
1. Medlemmer af Schæferhundeklubben.
2. Medlemmer af andre brugshundespecialklubber under DKK.
Naturligvis under forudsætning af, at tilmelding samt betaling er foretaget rettidigt.
BRK-ens forpligtelser
Det er kredsen pligt at kontrollere
1: at kursisten er medlem af schæferhundeklubben for Danmark og
2: at kursisten har taget det/de adgangsgivende kursus/kurser.
Instruktørens opgaver
BHR’s kursusansvarlige fremsender en deltagerliste senest 2 uger før kursets afholdelse.
Instruktøren skal give BHR’s kursusansvarlige besked om, hvilken af følgende procedurer,
de ønsker at følge:
1. Instruktøren får tilsendt en kasse kursusmapper + evalueringsskemaer
svarende til de kurser, instruktøren kan undervise i. Efterhånden som
materialerne bruges, er det instruktørens ansvar at sørge for at bestille
flere materialer hos sekretariatet.
2. Instruktøren får senest 1 uge før kursets afholdelse tilsendt materialer
tilsvarende det aktuelle kursus + ca. 25%.
Instruktøren skal hurtigst muligt efter kursets afholdelse udfylde og sende et evt.
udgiftsbilag til BHR’s kursusansvarlige, som checker at bilaget er korrekt udfyldt og
derefter sender det videre til sekretariatet.
Sekretariatets opgaver
Vælger en instruktør ”procedure 2” (se ovenfor), fremsender sekretariatet senest 1 uge
før kursets afholdelse, kursusmapper + evalueringsskemaer svarende til kurset + ca. 25%
til instruktøren.
BHR’s kursusansvarlige fremsender senest 2 uger før kursets afholdelse en deltagerliste til
sekretariatet.
Revideret
Maj 2010
15 af 16
Gældende bestemmelser
Værtskredsens opgaver
BHR’s kursusansvarlige fremsender en deltagerliste senest 2 uger før kursets afholdelse.
Værtskredsen kontakter senest 2 uger før kurset skal finde sted den aut. instruktør for at
træffe aftale om hjælpemidler, kørselsvejledning samt om instruktøren ønsker, at
værtskredsen (hvis muligt) skaffer et antal hundeførere til brug på dagen.
Værtskredsen stiller et uforstyrret lokale til rådighed
Værtskredsen stiller en fungerende overheadprojektor til rådighed
Flytning af kursus
Bliver et kursus flyttet til en anden dato end den i kursusplanen offentliggjorte, er
tilmeldingerne til kurset ikke længere bindende for kredsen.
Bliver et kursus flyttet til en anden kreds, er tilmeldingerne bindende for kredsen.
Aflysning af kursus
Bliver et kursus aflyst efter at der er indbetalt kursusafgift vil denne blive returneret til
kredsen.
Andre instruktørkurser
Ønsker en kreds at arrangere instruktørkurser ud over de i kursusplanen udbudte, skal
kredsen selv træffe aftale med instruktøren og anmelde kurset til sekretariatet. Det skal
bemærkes, at ingen af Brugshunderådets autoriserede instruktør kan aftale
kurser med kredse før kursusplanen er fastlagt.
Instruktørerne afleverer hvert år senest 1. april og 1. oktober datoer for hvornår de ønsker
at afholde kurser i den efterfølgende sæson, til BHR's kursusansvarlige.
Minimumsdeltagerantal
Der er som udgangspunkt fastsat et minimums deltagerantal på 8 på kurserne. På Ckurserne dog 6.
BHR's udgifter
Brugshunderådet afholder kørselsudgifter til den aut. Instruktør, samt evt. overnatning
efter aftale med BHR's kursusansvarlige.
Værtskredsens udgifter
Værtskredsen afholder udgifter til forplejning til instruktøren og instruktøraspiranten
såfremt en sådan deltager.
Revideret
Maj 2010
16 af 16