maleri på møn - Torben Keramik

0-5 mm
Rist
Overkant frdigvej
Karm
Overkant stabilgrus
20-50 mm
min. 50 mm
Overkant sikringslag
40-60 mm
315 mm opfłringsrłr/kloakrłr
Gummiring
Reduktionsstykke af plast
Ttning med gummiring
450 mm plastbrłnd
Brłnden leveres uden tilslutninger.
Tilslutninger til brłnden max ł 160 mm
foretages ved boring af huller og
istning af gummiring.
E
Ptegnet belgningslag og diverse ml.
Produktnavne fjernet
10.08.2012
JN
DUC
MIAN
D
Generel revidering
05.03.2008
JKY
DUC
ANP
C
BRNDBUND M.M. ˘NDRET
09.03.05
ULH
AMN
ANP
Tegnet
Kontrol
Godkendt
Rettelse
Rev.
Aflłbsledningen fra brłnden skal placeres
med bundlłb mindst 500 mm over brłndbunden.
Dato
.
Ubenvnte ml er mm
V:\Data\Diverse\afv_type\26261.dgn
AFVANDING
TYPETEGNING
Plastnedlłbsbrłnd
Tt bund
med skv kegle af plast
1:10
Proj.
Tegnet
SCK
Kontrol.
LN
Godk.
SCK
Dato
SCK
Tegn. nr.
11.02.92
Rev.
26261
E