Indgang til akkrediterede laboratorier indenfor

Geometrisk opmåling
Trescal A/S er Danmarks førende leverandør af kalibrering, uddannelse og rådgivning indenfor test og måleteknik. Vores totalkoncept
omfatter blandt andet et komplet program for akkrediteret geometrisk kalibrering.
Alle kalibreringer ved Trescal udføres i 100% overenstemmelse med
gældende nationale og internationale standarder.
Optimale opmålingsfaciliteter
> Alle opmålinger foretages under akkrediterede laboratorie
konditioner
> Tastopmåling på DEA-Global C
> Måleområde op til 1500/900/800 mm (som standard)
> Tastopmåling på Zeiss Accura
> Måleområde op til 900/700/500 mm
> Optisk opmåling på Demeet maskiner
> Profiludstyr til friformsmålinger/Ruhedsmålinger på Mahr
> Måleusikkerheder ned til 3 my (som standard)
> Åben styringsplatform med direkte interface til førende
CAD-programmering
Kalibrering • Opmåling • Reparation
Trescal er i dag en del af Trescal koncernen.
Trescal servicerer hvert år mere end 25.000
kunder. Med over 1500 medarbejdere
fordelt på 60 laboratorier i 16 lande herunder 5 laboratorier i USA - er Trescal
verdens største leverandør af kalibreringsydelser.
Trescal A/S er DANAK-akkrediteret på alle
elektriske parametre, geometri, temperatur,
fugt, moment og masse.
Trescal A/S er Dansk National Reference
Laboratorium på elektrisk energi RF og
Primær Laboratorium på AC transfer.
Laboratorie opmålinger
• Medarbejdere med lang og bred praktisk opmålingserfaring
• Medarbejdere med specialviden indenfor 3D-SW
• Specialister i usikkerhedsberegning og rapportering
Effektivt koncept
• One-Stop-Shop: Alle værktøjer bliver kalibreret i vores
laboratorie eller on-site hos kunden
• TEMS - Trescal Equipment Management Service online database over alt kundens udstyr
Et samarbejde med vores kompetencecenter for geometrisk
opmåling kan omfatte alle opgaver omkring opmåling:
uddannelse af operatører, konsulentopgaver og faglig
sparring, SW-udvikling, standardopmåling, specialopmåling,
kalibrering af koordinatmålemaskiner.
Kontakt Trescal for at høre, hvordan vi bedst kan hjælpe
med at løse dine måletekniske opgaver.
Trescal A/S
Mads Clausens vej 12
8600 Silkeborg
Tlf. 45 8720 6969
Fax 45 8681 2654
Trescal A/S
Nordborgvej 81, L7/N7
6430 Nordborg
Tlf. 45 8720 6969
Fax 45 8681 2654
www.trescal.dk