Tilmeldingsblanket

NAVN: ____________________________________________
Stakbogladen
Birk
Tlf 9721.6612
Fax 9720.8414
[email protected]
Birk Centerpark 15
7400 Herning
HD, 7.semester 2014 (HD-A, HD-O, HD-R)
Bog- og bestillingsliste til efteråret 2014
Antal
Forfatter
(Der vil i flere fag blive anvist yderligere litteratur i studieforløbet)
Titel/Forlag/Udgave
Pris
Ledelse og organisationsadfærd:
_____
Sinding, K/ Waldstrom,C.
Organisational Behaviour
McGraw-Hill – nyeste udg.
Organisationsteori og –design:
_____
Daft, R.L./Murphy, J. &
Willmott, Hugh
Organization Therory and Design
Cengage – nyeste udg.
_____
Sørensen, Henrik
Virksomheders strukturer og processer
Riscord - nyeste udg.
Markedsføring på det professionelle marked (B2B:
_____
Hutt, M.D./
Speh, T.W.:
_____
Business marketing Management
A strategic view of industrial and organizational markets
Harcourt. Int.ed. – nyeste udg.
Kompendium for segmentering og relationsteori
Markedsføring på forbrugermarkedet (B2C):
_____
Kotler, Philip/
Keller, Kevin:
Marketing Management
Prentice Hall. European ed.. nyeste udg.
_____
Solomon, Bamossy,
Askegaard, Hogg:
Consumer Behaviour. A European Perspective
Printice Hall. Nyeste udg.
Eksternt regnskab:
_____
Elling, J.O.:
Finansiel rapportering – teori og regulering
Gjellerup. Seneste udg.
Koncernregnskab:
_____
Møller, Peder Fredslund:
Introduktion til koncernregnskaber
Gjellerup. Seneste udg.
Til orientering: Revisorhåndbogen 2014 udkommer i 2 bind:
_____
Revisionsdelen og
Regnskabsdelen
KG – ny udg. primo 2014
Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder (IFRS)
KG
_____
Supplerende Litteratur:
_____
Sørensen, Ole:
Regnskabsanalyse og værdiansættelse –
En praktisk tilgang. Gjellerup.
Strategisk ledelse:
_____
Johnson & Scholes
Exploring Strategy
Regnskabsdelen (obligatorisk)
.
Økonomistyring i ledelsesperspektiv.
_____
Kaplan & Atkinson:
Management Accounting. Information for Decision-Making and Strategy
Execution. Prentice-Hall – nyeste udg.
_____
Melander, Preben:
Lean med lederskab.
Jurist- og økonomforbundets Forlag.
Seneste udg.
Virksomhedsanalyse:
Sørensen, Ole:
Regnskabsanalyse og værdiansættelse –
En praktisk tilgang. Gjellerup. Nyeste udg.
Petersen, Christian Vriborg/
Plenborg, Thomas:
Financial statement analysis
Pearson. – Nyeste udg.
_____
_____
Corporate Finance:
_____
Brealey & Myers:
Fundamentals of Corporate Finance
McGraw-Hill. Seneste udg.
Ledelse og organisationspsykologi:
Alsted, J. & Haslund, D.
_____
Ledelse og medarbejdere
Samfundslitteratur – Nyeste udgave
Materialesamling til ”Ledelse og organisationspsykologi”
AU Herning, 2014
_____
Lederen som forandringsagent:
_____
Jacobsen, Dag Ingvar:
Organisationsændringer og forandringsledelse
Samfundslitteratur – Nyeste udgave
Artikelsamling, AU Herning 2014
_____
Pensionsøkonomi:
_____
Andersen, Mads Bryde
Dansk Pensionsret
Gjellerups Forlag – nyeste udg.
_____
Forsikringsakademiets lovkompendium
_____
Sociale ydelser 2014
Sæt kryds eller skriv antal ud for de titler, der ønskes til semesterstart 2014.
Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for fejl og prisændringer.
På bøger der betales ved afhentningen ydes der -10 % studierabat i Stakbogladen Birk – eller –
Bøgerne kan tilsendes mod tillæg af forsendelse efter gældende takster – ingen rabat – betaling 14 dage netto.
Sæt kryds:
____Jeg ønsker at afhente de bestilte bøger
Ovenfor angivne titler bestilles hermed af undertegnede:
Navn:
Evt. firmanavn:
Forsendelsesadresse
privat:
____Jeg ønsker de bestilte bøger tilsendt
Postnummer:
By:
Postnummer:
By:
eller
Forsendelsesadresse
firma
Tlf.(privat)
Offentlig institution
EAN nr.
Mail adresse:
Underskrift:
Firmatlf.:
Bestillingssedlen sendes Stakbogladen Birk, Birk Centerpark 15, 7400 Herning, fax 97 20 84 14, eller mail:
[email protected] snarest muligt, så bøgerne kan være klar til semesterstart.