Gæstesejlere - Sejlklubben Bugten

Skema A
Almen Bolig +
Ragnhildgade
KBH
Set fra Rovsingsgade
DOMEA - KAB - ALMEN BOLIG+
RAGNHILDGADE, KØBENHAVN
TEAM SKANDIBYG
ONV ARKITEKTER
21.04.10
Dette forslag indeholder 113 almenbolig+ boliger udført som rækkehuse
i 2 og 3 etager.Rækkehuse i 3 etager opføres med 1-plans
handicapvenlige boliger på terræn og med overliggende 2 etages
rækkehus med altan.
Placeringen af boligerne respekterer den gældende lokalplan og er
således øst-vest-vendt stokbebyggelse med gavle orienteret mod
Ragnhildsgade og mod parkeringsgaden mod vest. Boligerne fordeler
sig i 10 enheder placeret omkring to adgangsgivende bilfrie
boligstræder.
Ankomst i bil til bebyggelsen sker fra Rovsinggade, mens adgang for
bløde trafikanter også kan foregår via Ragnhildgade. Parkering er
samlet på parkeringsgaden langs grundens vestvendte skel, som
forestilles som et delvist grønt areal med træer samt anden beplantning.
Ved at samle parkering frigøres stræderne mellem boligstængerne til
bilfrie grønne stræder. Stræderne fungerer samtidig som bebyggelses
primære fællesarealer, hvor børn trygt kan lege og hvor mødet med
naboerne finder sted.
Boligstræderne fungerer som stiforbindelser på tværs af grunden, og en
stiforbindelse gennem stokkene skaber forbindelse på langs ad
grunden. Ankomsten til boligerne er orienteret omkring stræderne,
således at alle boligerne henvender sig mod et offentlig ankomstrum.
Boliger i stue-etagen har egen for- og baghave, mens boliger med
indgang fra 1. Salsplan, alle har ankomstbalkon og altan.
Gavlene mod Ragnhildgade bindes sammen af en havemur mod de
bagvedliggende private haver og skærmer for støj og indblik,.
Havemuren optager terrænspring fra have til gade og udføres i samme
materiale som facaderne.
Byggeriet opføres i rumstore volumenelementer - opført på fabrik og
tilkørt byggepladsen. Dette sikrer en optimal byggetid og økonomi og har
endvidere markante miljøgevinster, som minimalt materialespild og
optimalt arbejdsmiljø.
Udvendige facadematerialer vil være robuste aluplader i i lys tone , grå
tagpap på tag og galvaniserede ankomsttrapper og altaner . Skydbare
skodder sikrer mod overophedning, støj og indblik og giver et dynamisk
udtryk på facaden enkelte af disse udføres i kontrastfarver.
Til alle boliger vil der være tilknyttet et depotskur på terræn beklædt
med facademateriale og affaldsopsamling foretages i parkeringsgade.
Cykelparkering etableres på befæstede arealer ved indgange,
bygningens udkragning danner naturligt overdækning til cykler .
Set fra Ragnhildgade
Skema A Hovedide
DOMEA - KAB - ALMEN BOLIG+
RAGNHILDGADE, KØBENHAVN
TEAM SKANDIBYG
ONV ARKITEKTER
21.04.10
depotskur placeres alternativt i haveside
Skema A
Snitperspektiv af 104 m2 bolig - 2 etager
DOMEA - KAB - ALMEN BOLIG+
RAGNHILDGADE, KØBENHAVN
TEAM SKANDIBYG
ONV ARKITEKTER
21.04.10
Skema A Snitperspektiv af 90+5 og 104+5 m2 boliger - 3 etager
DOMEA - KAB - ALMEN BOLIG+
RAGNHILDGADE, KØBENHAVN
TEAM SKANDIBYG
ONV ARKITEKTER
21.04.10
Skema A
indre boliggade
DOMEA - KAB - ALMEN BOLIG+
RAGNHILDGADE, KØBENHAVN
TEAM SKANDIBYG
ONV ARKITEKTER
21.04.10
Skema A
boliger set fra parkeringsgade
DOMEA - KAB - ALMEN BOLIG+
RAGNHILDGADE, KØBENHAVN
TEAM SKANDIBYG
ONV ARKITEKTER
21.04.10
Skema A
boliger set fra rovsingsgade
DOMEA - KAB - ALMEN BOLIG+
RAGNHILDGADE, KØBENHAVN
TEAM SKANDIBYG
ONV ARKITEKTER
21.04.10
ETAPE 1 - Almen Bolig +
2 etager 104 m2
15 stk.
2 etager 85 m2
4 stk.
4 stk.
2 etager 125 m2
NOR
D
2-etagers rækkehus
torv og parkering
3- etagers rækkehus med etplanbolig i stue
og overliggende 2 etages boliger
1-plan
90+5 m2
2-plans 104+5 m2
2-plans 85+5 m2
2-plans 125+5 m2
Samlet grundareal
Samlet bruttoareal
P-pladser på terræn
30 stk.
30 stk.
15 stk.
15 stk.
erhverv 1 etage
boliger 2.-6. etage
15
10773 m2
11.807 m2
79 + 6 HC pladser
erhverv 1 etage
taghave på 1 sal
14
adgang
for brandredning
13
Boliger i
maks 3
etager
12
Stiplet linie angiver
parkering i konstruktion
/ kælder
ialt ca 2200 m2 anslået 75 p- pladser
2 meter fortov
adgang
for brandredning
11
10
vendeplads
bus mv
landindspektørs
forslag til skel
ca 65 p-pladser
private haver
plejecenter 3 etager
torv/
leg
2 meter fortov
15
torv/
leg
parkering
private haver
adgang for
brandredning
14
boliger 4.5 etager
parkering i konstruktion
2 meter fortov
kørevej
for bus/ varer til
plejeboliger
affald
13
79 p-pladser + 6 HC
pladser
til almen bolig +
adgang for
brandredning
Stiplet linie angiver
parkering i konstruktion
/ kælder
ialt ca 2250 m2 anslået 75 p- pladser
På terræn
ca. 160 pladser
I konstruktion
ca. 150 pladser
Samlet antal p-pladser
ca. 310 pladser
Evt supplerende parkering i udlæg .
affald
12
6 p-pladser
plejecenter
Parkeringsoptælling -
11
Ejendommen matr nr 5457 Udenbys Klædebo Kvarter,
København
Grundareal : ca 35.500 m2
Fremtidigt anslået samlet br. etageareal : ca 38-39.000 m2
10
adgang fra rovsinggade
Skema A situationsplan
1.1000 - vist med ½ m koter
DOMEA - KAB - ALMEN BOLIG+
RAGNHILDGADE, KØBENHAVN
TEAM SKANDIBYG
ONV ARKITEKTER
21.04.10
ETAPE 1 - Almen Bolig +
2 etager 104 m2
15 stk.
2 etager 85 m2
4 stk.
4 stk.
2 etager 125 m2
NOR
D
2-etagers rækkehus
torv og parkering
3- etagers rækkehus med etplanbolig i stue
og overliggende 2 etages boliger
1-plan
90+5 m2
2-plans 104+5 m2
2-plans 85+5 m2
2-plans 125+5 m2
Samlet grundareal
Samlet bruttoareal
P-pladser på terræn
30 stk.
30 stk.
15 stk.
15 stk.
erhverv 1 etage
boliger 2.-6. etage
15
10773 m2
11.807 m2
79 + 6 HC pladser
erhverv 1 etage
taghave på 1 sal
14
adgang
for brandredning
13
Boliger i
maks 3
etager
12
Stiplet linie angiver
parkering i konstruktion
/ kælder
ialt ca 2200 m2 anslået 75 p- pladser
2 meter fortov
adgang
for brandredning
11
10
vendeplads
bus mv
landindspektørs
forslag til skel
ca 65 p-pladser
private haver
plejecenter 3 etager
torv/
leg
2 meter fortov
15
torv/
leg
parkering
private haver
adgang for
brandredning
14
boliger 4.5 etager
parkering i konstruktion
2 meter fortov
kørevej
for bus/ varer til
plejeboliger
affald
13
79 p-pladser + 6 HC
pladser
til almen bolig +
adgang for
brandredning
Stiplet linie angiver
parkering i konstruktion
/ kælder
ialt ca 2250 m2 anslået 75 p- pladser
På terræn
ca. 160 pladser
I konstruktion
ca. 150 pladser
Samlet antal p-pladser
ca. 310 pladser
Evt supplerende parkering i udlæg .
affald
12
6 p-pladser
plejecenter
Parkeringsoptælling -
11
Ejendommen matr nr 5457 Udenbys Klædebo Kvarter,
København
Grundareal : ca 35.500 m2
Fremtidigt anslået samlet br. etageareal : ca 38-39.000 m2
10
adgang fra rovsinggade
Skema A stueplan
1.1000 - vist med ½ m koter
DOMEA - KAB - ALMEN BOLIG+
RAGNHILDGADE, KØBENHAVN
TEAM SKANDIBYG
ONV ARKITEKTER
21.04.10
ETAPE 1 - Almen Bolig +
2 etager 104 m2
15 stk.
1.560 m2
2 etager 85 m2
4 stk.
4 stk.
340 m2
500 m2
2 etager 125 m2
NOR
D
2-etagers rækkehus
3- etagers rækkehus med etplanbolig i stue
og overliggende 2 etages boliger
1-plan
90+5 m2
2-plans 104+5 m2
2-plans 85+5 m2
2-plans 125+5 m2
30 stk.
30 stk.
15 stk.
15 stk.
2.850 m2
3.270 m2
1.350 m2
1.950 m2
15
14
13
12
11
10
torv/
leg
15
torv/
leg
4
10
4
10
l1
av
-g
-1
-g
l
av
1
.sa
-1
l
l
.sa
14
13
12
11
10
Skema A situationsplan 1. sal
- 1:1000 - vist med ½ m koter
DOMEA - KAB - ALMEN BOLIG+
RAGNHILDGADE, KØBENHAVN
TEAM SKANDIBYG
ONV ARKITEKTER
21.04.10
ETAPE 1 - Almen Bolig +
15 stk.
1.560 m2
2 etager 85 m2
4 stk.
4 stk.
340 m2
500 m2
2 etager 125 m2
NOR
D
2-etagers rækkehus
2 etager 104 m2
3- etagers rækkehus med etplanbolig i stue
og overliggende 2 etages boliger
1-plan
90+5 m2
2-plans 104+5 m2
2-plans 85+5 m2
2-plans 125+5 m2
30 stk.
30 stk.
15 stk.
15 stk.
2.850 m2
3.270 m2
1.350 m2
1.950 m2
15
14
13
12
11
10
torv/
leg
15
torv/
leg
14
13
12
11
10
Skema A situationsplan 2. sal
- 1:1000 - vist med ½ m koter
DOMEA - KAB - ALMEN BOLIG+
RAGNHILDGADE, KØBENHAVN
TEAM SKANDIBYG
ONV ARKITEKTER
21.04.10
15
14
13
12
11
10
landindspektørs
forslag til skel
15
14
13,5
12
11
Skema A eksisterende forhold
1.1000 - vist med 20 cm koter
DOMEA - KAB - ALMEN BOLIG+
RAGNHILDGADE, KØBENHAVN
TEAM SKANDIBYG
ONV ARKITEKTER
21.04.10
Boligtype 125+5 m2
indgang fra 1. sal
Ankomstbalkon
ankomsttrappe - tilvalg
1. sals plan
BAGHAVE
125 - st
Boligtype 125 m2
stueplan
2. sals plan
125 - 1.sal
ankomsttrappe - tilvalg
85 - 1.sal
Boligtype 85+5 m2
Ankomstbalkon
1. sals plan
indgang fra 1. sal
1. sals plan
BAGHAVE
85 - st
Boligtype 85 m2
stueplan
2. sals plan
ankomsttrappe - tilvalg
Boligtype 104+5 m2
type 104 + 5 - 1. sal
1. sals plan 1.100
BAGHAVE
indgang fra 1. sal
1. sals plan
104 - st
Boligtype 104 m2
stueplan
Basisboliger - 2 etager - rækkehuse
ankomsttrappe til 1 sal
- tilvalg
90+5 - st
BAGHAVE
Boligtype 90+5 m2
etplans bolig,
stueplan
Skema A Boligtyper 1:200 - planvarationer
DOMEA - KAB - ALMEN BOLIG+
RAGNHILDGADE, KØBENHAVN
Boligtyper - 3 etager
TEAM SKANDIBYG
ONV ARKITEKTER
21.04.10
Basisbolig
type 104 m2 møblerings- og indretningsforslag
skakt
forslag 01
forsænket
niche
toilet
forslag 02
skakt
2 værelser og bad på
1 sal
BAD
VÆRELSE
SOVEVÆRELSE
VÆRELSE
3 værelser
og bad på
1 sal
SOVEVÆRELSE
ovenlys
tilvalg
ovenlys
tilvalg
VÆRELSE
DISP REPOS
DISP REPOS
1 sals plan 1.100
1 sals plan 1.100
BAD
BAD
skydbar skodde
tilvalg
skydbar skodde
tilvalg
ANKOMST
træterrasse
tilvalg
ANKOMST
hv
trappe
OPHOLD
hv
KØKKEN
SPIS
træterrasse
tilvalg
KØKKEN
OPHOLD
suplerende køkken - brugertilvalg
SPIS
suplerende køkken - brugertilvalg
stueplan 1.100
stueplan 1.100
skakt
forslag 03
skakt
basisbolig
ingen skillevægge
1 værelse i stue
og værelse, ophol d
og depot på 1 sal
DEPOT
VÆRELSE
SOVEAFDELING
ovenlys
tilvalg
DISP REPOS
VÆRELSESDEL
OPHOLD
1 sals plan 1.100
ovenlys
tilvalg
1 sals plan 1.100
skakt
evt depot
tilvalg
toilet
BAD
BAD
skydbar skodde
tilvalg
skydbar skodde
tilvalg
ANKOMST
ANKOMST
hv
trappe
SOVEVÆRELSE
SPIS
træterrasse
tilvalg
OPHOLD
KØKKEN
træterrasse
tilvalg
suplerende køkken - brugertilvalg
stueplan 1.100
KØKKEN
SPIS
suplerende køkken - brugertilvalg
stueplan 1.100
Skema A
DOMEA - KAB - ALMEN BOLIG+
RAGNHILDGADE, KØBENHAVN
TEAM SKANDIBYG
ONV ARKITEKTER
21.04.10
Bilfrit gårdrum
- Kvistgård - tegnestuen Vandkunsten
Karens Minde
- interiør - ONV Arkitekter
A
KarensSkema
Minde - interiør
Karens Minde
- forhave / indgang - ONV Arkitekter
Aluminium facadebeklædning - X´TU architects
Karens Minde
referencer
- forhave mv - ONV Arkitekter
- ONV Arkitekter
DOMEA - KAB - ALMEN BOLIG+
RAGNHILDGADE, KØBENHAVN
TEAM SKANDIBYG
ONV ARKITEKTER
21.04.10