Bagte kartofler med rejefyld

BioCrop Møldrup
færdigFormuleret til kartofler
En færdigformuleret, højkvalitets
næringsstofopløsning, som indeholder samtlige
essentielle mikronæringsstoffer og sporstoffer
BioCrop møldrup - til kartofler
En færdigformuleret, højkvalitets næringsstofopløsning som inde­
holder samtlige essentielle mikronæringsstoffer og spor­stoffer. Der­
udover indeholder BioCrop Møldrup en mindre mængde kvælstof
(N) og kalium (K). - Se venligst deklarationen.
ikke påtager os ansvar for blan­ding med andre gødninger eller med
pesticider.
Anvendelse:
BioCrop Møldrup anvendes til kartofler, som en forebyggende be­
handling mod næringsstofmangel.
Er der mistanke om eller erfaring for manganmangel i plan­terne kan
effekten mod manganmangel forstærkes ved at tilføre yderligere
mangan. Vi anbefaler blanding med en valgfri mængde BioMangan
180 NS +S eller BioMangan 150 NS + Mg. Alternativt kan BioCrop
Møldrup blandes med mangansulfat. Vi gør opmærksom på, at vi
BioCrop Møldrup - til kartofler udbringes i en vilkårlig vandmængde.
Da produktet optages gennem bladene, er det en fordel med et godt
plantedække.
Dosering:
Vejledende doseres 5-15 l/ha. Mængden kan varieres efter behov.
Håndtering og opbevaring
BioCrop Møldrup skal opbevares frostfri og opbevares
utilgængeligt for børn. Ved håndte­ring skal an­vendes
gummihandsker og ansigtsskærm.
Vægtprocent
Total N
CO(NH2)2
K
S
MgO
Fe
Mn
Cu
Zn
B
1,70
1,70
0,09
5,64
5,50
1,00
0,80
0,025
0,02
0,10
Mo
0,01
Vf 1,27 - pH. 3,06
Gram pr. liter
Total N
CO(NH2)2
K
S
MgO
Fe
Mn
Cu
Zn
B
Mo
21,59
21,59
1,14
71,63
69,85
12,70
10,16
0,25
0,25
1,27
0,13
Vf 1,27 - pH. 3,06
Kvalitet koster ikke - det betaler sig!
Administration: BioNutria Danmark ApS · Glagården, Glava Glasbruk · 67020 Glava · Sverige · Telefon +46 (0) 570 411 90 · Fax +46 (0) 570 411 91
Produceres af: BioNutria Danmark ApS · Europavej 6 · 8990 Fårup · Danmark · Telefon +45 86 45 28 88 · Fax +45 86 45 28 14
www.bionutria.dk
·
[email protected]