Pilvipalvelut yrityskäytössä

Pilvipalvelut
yrityskäytössä
Pikaopas pilvipalvelua harkitseville
yrityksille
Sisällysluettelo
Lukijalle3
Mitä pilvipalvelut ovat?
4
Pilvipalvelut ovat jalkautumassa yrityksiin
5
Pilvipalveluiden ominaisuuksia
9
Pilvipalveluiden yleisiä käyttötarkoituksia
10
Yrityskommunikaatio pilvessä
11
Miksi yrityksen siirtämistä pilveen kannattaa harkita?
12
Pilvipalveluiden arviointia
15
Missä tilanteessa pilvipalvelut kannattaa ottaa käyttöön?
16
Mitä mieltä markkinatoimijat ovat pilvipalveluista?
18
Johtopäätös19
Lähdeluettelo20
Tarvitsetko lisää tietoa?
21
Visma Software Oy
22
Pilvipalvelut yrityskäytössä – sivu 2
Lukijalle
Pilvipalveluiden yleinen tietous kehittyy koko ajan, mutta sen määrittelyyn
käytettävät termit ja konseptit voivat olla epäselviä. Paljosta puheesta huolimatta, vain harvat tietävät, mitä pilvipalvelut tuovat mukanaan tai mitä ne
edustavat.
Gartnerin suorittama tutkimus osoittaa, että pilvipalveluiden
yrityskäyttö enemmän kuin kaksinkertaistuu vuoteen 2016 mennessä.
Tässä oppaassa esitellään pilvipalveluiden perusteita, kerrotaan mitä ne ovat,
kuinka käytämme niitä ja mitä tahoja niiden takana on. Tarkastelemme myös
siirtymää yksityisestä pilvipalveluiden käytöstä ammatilliseen käyttöön ja
kerromme, kuinka pilvipalvelut ovat muuttaneet ja yksinkertaistaneet yksityiselämäämme sekä työskentelytapojamme.
Matka pilveen on täydessä käynnissä, ja monille innovatiivisille pk-yrityksille
se on jo pitkällä. Tämä dokumentti tarjoaakin syvällisempää tietoa aiheesta
auttaakseen yritystänne pilvipohjaisiin ratkaisuihin liittyvässä päätöksenteossa kertomalla niiden hyödyistä ja haasteista.
Antoisia lukuhetkiä toivottaa,
Visma Software Oy
Pilvipalvelut yrityskäytössä – sivu 3
Mitä pilvipalvelut ovat?
Pilvipalvelu on internetin kautta tapahtuvaa laitteiden, ohjelmistojen ja mui-
Software-as-a-Service (SaaS) on yksi pilvipalvelun muodoista, jota monet yri-
den resurssien käyttöä. Pilvi on tämän päivän koko ajan kehittyvän teknolo-
tykset käyttävät halutessaan maksaa vain niistä sovelluksista, joita tarvitse-
gian eturintamassa eikä se ole vain muotioikku.
vat. Kun pilvipalveluiden toimittaja huolehtii it-asioista, niin yritys voi keskittyä käyttämään vain tarvitsemaansa palvelua tai palveluita, joiden ylläpidosta
Me kaikki käytämme pilvipalveluita, joko tietoisesti tai tietämättämme; henki-
suoritetaan kuukausittainen maksu.
lökohtaiset tiedostomme on tallennettu pilveen, ylläpidämme ystävyyssuhteitamme pilvisovellusten kautta ja monet yritykset siirtävät tietonsa pilvipohjaisiin ratkaisuihin. Erityisesti verkko-pankkia käytetään monissa yrityksissä
- se toimii pilvipalveluna.
Sen sijaan että rahaa ja aikaa käytettäisiin perinteisiin yritystoiminnan hoita-
IT-visionääri Nicholas Carrin mukaan tulevaisuuden IT-resurssit
ovat saatavissa vain Internetin kautta.
miseen tarvittaviin laitteistoihin, ohjelmistoihin ja infrastruktuuriin, miksipä
ei annettaisi asiantuntijoiden huolehtia niistä? Pilvipalveluiden avulla voitte
tehdä juuri näin.
Pilvipalvelut yrityskäytössä – sivu 4
Pilvipalvelut ovat jalkautumassa yrityksiin
“Olemme muuttaneet tapaamme työskennellä ja kaikki odottivat vallankumousta Internetin ympärillä vuonna 2000. Vallankumousta ei tapahtunut, mutta
“Pilvilpalvelu on enemmän evoluutiota kuin revoluutiota”.
kehitys on ollut erittäin vahvaa siitä lähtien. Se kuinka käytämme palveluita
Morten Strand, operatiivinen johtaja, Visma Software
Internetin kautta, kuinka sosiaalinen media ja sosiaaliset verkot rakentuvat,
on vain alkusoittoa”.
– Morten Strand, Visma Softwaren operatiivinen johtaja (2013).
Kun uudet digitaaliset työkalut yleistyvät, henkinen lähestymistapamme
yritysteknologiaan ja tapamme työskennellä ja kommunikoida muuttuvat.
Työskente-lemme aina vain enemmän tien päällä - lentokentillä, muissa toimistoissa, kotona, junassa - joten olemme joustavampia, mitä fyysiseen läsnäoloon tulee.
Kiitos teknologian, toimisto ensisijaisena työskentely-paikkanamme ei ole
enää itsestäänselvyys emmekä enää ole sidoksissa työpöytäämme puhelimen
ääressä. Tarve työskennellä eri paikoissa, eri aikoina ja erilaisilla laitteilla
lisääntyy ja modernit toimistot muuttuvat ja mukautuvat tähän trendiin.
Uuden sukupolven yritysjohtajat kannattavat tätä kehitystä ja tuovat mukanaan tietoa ja ymmärrystä paremmasta teknologiasta, joka voi muuttaa tapaamme työskennellä. Monissa yrityksissä ymmärretään, että työntekijöiden
varustaminen uusimmalla teknologialla lisää tuottavuutta ja tehokkuutta.
Pilvipalvelut yrityskäytössä – sivu 5
Pilvipalvelut ovat jalkautumassa yrityksiin
Uusi sukupolvi tulee työpaikoille erilaisine ideoineen ja arvoineen. He ovat
yleensä tottuneet teknologiaan ja sosiaaliseen mediaan olennaisena osana
elämäänsä. He eivät niinkään lokeroi elämäänsä eri osiin työn ja vapaa-ajan
suhteen ja heidän tapansa leviävät muillekin sukupolville.
Tämän muutoksen myötä yritysten haasteena on kyky sopeuttaa uusi tekno-
”En tarvitse koneellani kovalevyä, jos pääsen palvelimelle nopeammin… verkkoyhteydettömien koneiden kanniskelu on aivan
turhan hankalaa.”
– Steve Jobs,
Applen entinen johtaja (1997).
logia osaksi organisaatiota. Yritykset, jotka mahdollistavat läpinäkyvämmän
työn ja vapaa-ajan tasapainon joustavan työskentelyn kautta, muodostavat
todennäköisemmin oikean ympäristön näihin haasteisiin vastaamiseen: se lisää innostusta, luovuutta ja innovatiivisuutta. Se edellyttää muutosta johdon
lähestymistavassa kontrollista luottamukseen ja läsnäolosta saavutettuihin
tuloksiin.
Pilvipalvelut yrityskäytössä – sivu 6
Pilvipalvelut ovat jalkautumassa yrityksiin
Siirtyminen perinteisistä ohjelmistomalleista pilvipalvelu-malliin on tasaisesti
kasvattanut vauhtiaan kuluneen 10 vuoden aikana. Pilvipalveluiden seuraava
vuosikymmen lupaa uusia tapoja tehdä yhteistyötä.
IDC:n tutkimus osoittaa, että SaaS-ratkaisujen ennustetaan kasvavan kuusi
kertaa nopeammin kuin muiden ohjelmistojen. Kasvun odotetaan olevan noin
26% vuoteen 2014 mennessä (1).
Monet suuret organisaatiot ja hallituselimet ovat jo trendissä mukana ja siirtäneet tietojensa hallinnan pilveen. He ymmärtävät sen mukanaan tuomat
edut, kuten sen, että tiedot ovat käytettävissä reaaliajassa nettiselaimen
kautta kaikkialla maailmassa.
Kuva 1: Ohjelmistojen käyttö ja kehitys pilvessä
Pilvipalvelut yrityskäytössä – sivu 7
“Pilvipalvelut tuovat lisämahdollisuuksia, kun kuka tahansa,
missä päin maailmaa tahansa, voi Internet-yhteyden ja luottokortin avulla käyttää sovelluksia huipputason konesalien kautta; yritykset jotka hyödyntävät pilvipalveluita, voivat innovoida
edullisemmin ja nopeammin.”
Jamal Mazhar,
perustaja ja toimitusjohtaja – Kaavo
Pilvipalvelut yrityskäytössä – sivu 8
Pilvipalveluiden ominaisuuksia
Esimerkkejä huomattavista pilvipalveluita toimittavista yrityksistä
Ominaisuudet:
• Palvelusta maksetaan käytön mukaan
Google – sähköposti, dokumenttisovellukset, tekstikäännökset ja kartat ovat
vain muutamia esimerkkejä Googlen tarjoamista palveluista.
• Se on käytettävissä aina ja kaikkialla verkkoselaimen kautta
• Tietojen varmuuskopioinnit ja päivitykset hoituvat automaattisesti
Microsoft – toimittaa Microsoft SharePointin. Sen toimistosovellukset ovat
• Skaalautuvuus - palvelu mukautuu yrityksen liiketoiminnan
muuttuessa
käytettävissä myös pilvessä.
Pilvipalvelut yrityskäytössä – sivu 9
Pilvipalveluiden yleisiä käyttötarkoituksia
Pilvipalveluiden käyttötarkoituksia:
Sähköposti – oman sähköpostipalvelimen ylläpito vie paljon
aikaa ja IT-resursseja. Pilven sähköpostijärjestelmät tarjoavat
samanlaiset toiminnallisuudet, mutta helpommalla. Esimerkkeinä Hotmail, Gmail ja Yahoo.
Tiedostojen säilytys – tiedostojen säilytys pilvessä on joustavaa
ja tiedot ovat käytettävissä kaikilta tietokoneilta ja monilta muiltakin laitteilta. Käytössänne ovat siis aina oikeat tiedot, ajasta,
paikasta ja laitteesta riippumatta. Esimerkkinä Skydrive.
CRM – mahdollistaa yhteyden asiakkaisiin uudella tavalla. Esimerkkinä Visma.net SuperOffice CRM.
HR – kattaa HR:n tarpeet pilvessä. Saatte OnDemand-ratkaisun,
joka on käytettävissä aina, kaikkialla ja kaikilla laitteilla. Esimerkkinä Visma.net Expense.
ERP – yhdistää tiedot myynnistä, asiakkaista ja toimittajista ja
antaa yleiskuvan yrityksenne prosesseista ja prospekteista pilvessä. Esimerkkinä Visma.net.
Varmuuskopiot – pilven varmuuskopiointipalvelut varmuuskopioivat tietonne automaattisesti turvalliseen paikkaan, joten
täysistä levyistä tai vioittuneista tiedostoista ei tarvitse murehtia. Tämä vähentää IT-henkilöstön taakkaa. Esimerkkinä iCloud.
Kirjanpito – pilven kirjanpitopalvelu mahdollistaa päivittäisten
tapahtumien tehokkaan käsittelyn ja antaa käyttäjille etäkäyttömahdollisuuden. Esimerkkinä Visma eAccounting.
Pilvipalvelut yrityskäytössä – sivu 10
Yrityskommunikaatio pilvessä
Vaikka pilvipalveluiden alkuperäinen kohderyhmä ovat olleet henkilöasiakkaat, ne tarjoavat myös yrityksille joustavuutta, alempia kuluja ja uudistavat
“Pilvi on sitä, kuinka työt tehdään, ei sitä, missä ne tehdään”.
teollisuus-yritysten perustavanlaatuisia IT-tarpeita.
Paul Maritz, Vmwaren toimitusjohtaja
Pilvipohjaisten palveluiden avulla yritykset voivat liittää yritysratkaisuihinsa kuten ERP-järjestelmään - etäkäyttötoimintoja, jolloin niitä voidaan käyttää
esimerkiksi älypuhelinten kautta.
Kun ajantasaiset tiedot ovat käytettävissä myös toimiston ulkopuolella ja liiketoiminnan kannalta kriittisiä päätöksiä voidaan tehdä missä maailman kolkassa tahansa, yritykset voivat parantaa tuottavuuttaan.
Pilvipalvelut yrityskäytössä – sivu 11
Miksi yrityksen siirtämistä pilveen kannattaa harkita?
Ei ohjelmisto- eikä laiteasennuksia
Parasta pilvipalveluissa on niiden helppo käyttöönotto ja ylläpito. Ei palvelimelle asennettavia ohjelmistoja, ei laitteita eikä infrastruktuurin tai ylläpidon
kuluja. Yrityksenne tekniset resurssit voivat näin ollen keskittyä arvoa lisääviin toimenpiteisiin, kun toimittaja huolehtii näistä asioista osana palveluaan.
Pilvipohjainen yritysratkaisu on nopeampi ja helpompi ottaa käyttöön, koska
ratkaisu on yleensä vähemmän monimutkainen. Koska ratkaisua ei asenneta
paikallisesti, se saadaan toimimaan murto-osassa siitä ajasta kuin perinteiset
ohjelmistoratkaisut, mikä tarkoittaa vähemmän keskeytyksiä työhön ja ratkaisun nopeamman omaksumisen. Lisäksi päivitykset jäävät historiaan, sillä
toimittaja huolehtii siitä, että käytössänne on aina uusin versio.
Pilvipalvelut yrityskäytössä – sivu 12
Miksi yrityksen siirtämistä pilveen kannattaa harkita?
Ohjelmisto helposti saatavilla
Pilvipalvelut mahdollistavat käyttäjien pääsyn yrityksen tietoihin maailmanlaajuisesti missä tahansa, koska tahansa ja millä laitteella tahansa ilman
asennuksia ja päivityksiä niiden työpöydälle. Kaikki mitä tarvitaan, on internet-yhteys. Koska työskentely tien päällä lisääntyy koko ajan, saatavuudesta
on tulossa aina vain tärkeämpää. Pilvipalvelut vastaavat tähän tarpeeseen ja
tukevat älykkäämpiä työskentelytapoja.
Uusimmat tutkimukset osoittavat, että pilven tarjoamaan parempaan käytettävyyteen ja joustavuuteen on todellinen tarve; 73 % työntekijöistä Euroopassa uskoo, että heidän elämänsä parantuisi merkittävästi, jos heidän työskentelynsä olisi joustavampaa - kuitenkin vain kolmannes yrityksistä tarjoaa
tämän mahdollisuuden (9). Tilanne on esitelty oheisessa kuvassa 2.
Kuva 2: Parempi saatavuus ja joustavuus, jotka pilvi tarjoaa.
Pilvipalvelut yrityskäytössä – sivu 13
Miksi yrityksen siirtämistä pilveen kannattaa harkita?
Lisää skaalautuvuutta, joka pitää ketteränä Integroidut ja automatisoidut yrityspalvelut
Pilviratkaisut tarjoavat joustavan tilausperusteisen rakenteen, jossa palve-
Pilviratkaisut automatisoivat yrityksenne prosessit ja palvelut toimitetaan
lu voidaan helposti mukauttaa oman yrityksen tarpeisiin. Sen avulla voidaan
täysin integroituna ratkaisuna. Voitte esimerkiksi ajastaa järjestelmänne
vastata markkinoiden muutoksiin ja pitää yritys ketteränä sekä hyödyntää ti-
lähettämään ja vastaanottamaan tapahtumia automaattisesti liike-toimin-
laisuuksia sitä mukaa, kun niitä ilmenee.
takumppaneidenne järjestelmistä. Manuaaliset prosessit ovat paitsi hitaita,
myös virhealttiita.
Käyttö pilvessä tarjoaa vakaamman ympäristön, jossa yritys voi lisätä sovellusten määrää ilman suuria lisäinvestointeja ja maksaa vain siitä, mitä tarvi-
ERP-ratkaisunne pilviversiolla voitte liittää ohjelmistonne kolmansien osa-
taan. Pilven tarjoama joustavuus ja skaalautuvuus alentavat yrityksen kus-
puolien ratkaisuihin ja ehdottaa omille asiakkaillennekin näitä lisäpalveluja.
tannuksia ja ratkaisu voi kasvaa yhdessä yrityksen mukana. Tämä puolestaan
auttaa yritystä pysymään askeleen edellä kilpailijoitaan.
Alhaisemmat ja ennustettavat kustannukset
Sovellusten käyttö pilvipalveluna on kustannustehokasta kaikille yrityksille
niiden koosta riippumatta. Se poistaa tarpeen ostaa laitteistoja ja paikallisesti
asennettavia ohjelmistoja inventointikuluineen, eikä vaadi päivityksiä. Yleiskustannukset, versiopäivitykset, ylläpito, järjestelmä-hallintokulut ja palvelinongelmat ovat pilven myötä menneisyyttä - niistä huolehtii pilvitoimittaja.Kun
sovelluksenne on pilvessä, IT-henkilöstönne ei enää tarvitse huolehtia palvelimista ja käyttöjärjestelmä-ohjelmistotuesta. Niistäkin huolehtii pilvitoimittaja.
Pilvipalvelut yrityskäytössä – sivu 14
Pilvipalveluiden arviointia
Hyötyjä:
Haasteita:
• Skaalautuvuus, jolla ratkaisua voidaan mukauttaa tarpeiden
muuttuessa
• Vakaa Internet-yhteys on pakollinen
• Käytössä aina uusin versio eikä päivityksistä tarvitse huolehtia
• Helposti käytettävissä aina, kaikkialla, kaikilla laitteilla
• Nopea käyttöönotto, koska ratkaisujen käyttöönotto on helppoa ja nopeaa
• Useimmat pilvitoimittajat ovat panostaneet vahvasti tietoturvaan ja varmuuskopioinnin infrastruktuuriin
• Pilvitoimittaja tarjoaa tekniset resurssit
• Online-työkalut parantavat yrityksen tehokkuutta
• Pilven tietoturva vaihtelee toimittajittain ja on oman hallinnan ulkopuolella
• Kaikki pilvitoimittajat eivät tarjoa tarvittavia räätälöintejä
• Jos pilvitoimittaja lopettaa toimintansa, järjestelmä ja data
eivät enää ole käytettävissä
• Uusin versio täytyy ottaa käyttöön jokaisen päivityksen jälkeen
• Toimittajan vaihtaminen ja tietojen siirto uuteen järjestelmään voi olla vaikeaa
• Maksut toimittajalle täytyy suorittaa ajallaan tai käyttöoikeus
järjestelmään voidaan menettää
Pilvipalvelut yrityskäytössä – sivu 15
Missä tilanteessa pilvipalvelut kannattaa ottaa käyttöön?
Ottaen huomioon oheiset it-järjestelmien kipupisteet, ei ole yllättävää, että
erityisesti aloittelevat pk-yritykset pitävät pilvipalveluita houkuttelevana vaih-
Pilveen siirtyminen perustuu yleensä seuraaviin kipupisteisiin:
toehtona. Kuitenkin myös kokeneempien pk-yritysten pitäisi harkita pilvipalveluita - eikä ainoastaan kulujen vähenemisen takia. Trendi näkyy kuvassa 3.
• Resurssien puute infrastruktuurin rakentamiseen
• Perinteiset ohjelmistolisenssikulut liian kalliit
Myös suuret organisaatiot voivat hyötyä pilvestä, heidän täytyy vain varmistaa, että valittu toimittaja vastaa juuri heidän yrityksensä tarpeisiin. Esimerkiksi yrityksen omalle palvelimelle asennetun Visman toiminnan-ohjausjärjestelmän voi siirtää helposti pilveen Visman tarjoaman Sovelluspalvelun avulla.
• Nykyiset järjestelmät eivät ole integroituja keskenään
• Ohjelmistojen ylläpitoresurssien puute, erityisesti IT
• Teknisen osaamisen puute IT-järjestelmän hyötyjen maksimoimiseksi
Pilvipalvelut yrityskäytössä – sivu 16
Kuva 3: Miksi pk-yritykset haluavat ERP-ratkaisun pilvessä
Pilvipalvelut yrityskäytössä – sivu 17
Mitä mieltä markkinatoimijat ovat pilvipalveluista?
IDG Enterprisen julkaisema tutkimus (10) pilvipalveluiden avaintrendeistä:
• 49 % suorittavan tason johdosta näkee pilvipalveluiden
vaikuttavan liiketoimintastrategioidensa muutokseen. 40 %
kertoo IT-henkilöstönsä tutkivan pilvipalveluiden tarjoamia
hyötyjä yritykselleen, 5 % ei pidä sitä vaihtoehtona ja 6 % ei
ole varmoja.
• Tutkimukseen osallistuneiden mielestä Amazon (32
%), Microsoft MSFT +0. 3 % (23 %) ja Google GOOG -0.1
% (20 %) ovat pilvipalveluiden mielipidejohtajia.
• Neljä pääsyytä sijoittaa pilvipalveluihin ovat yritystoiminnan
jatkuvuuden mahdollistaminen (43 %), suurempi joustavuus
muuttuviin markkinaoloihin reagoinnissa (40 %), käyttöönoton nopeus (39 %) ja parempi asiakastuki ja palvelut (38
%). Liikearvon nopeampi kasvu tarjoamalla pääsy kriittiseen
yritysdataan ja sovelluksiin (56 %); IT-innovaatioiden käynnistäjänä toimiminen (56 %); parempi yhteistyö työntekijöiden
välillä (54 %); ja IT:n ketteryystason parantaminen (54 %)
ovat neljä pääetua, jotka yritykset näkevät saavan pilvipohjaisten sovellusten kautta. • Talousalan palveluyrityksillä ja korkean teknologian yrityksillä on tutkimuksen mukaan suurimmat pilvilaskentabudjetit.
Yritysten odotetaan sijoittavan noin 1,5 miljoonaa dollaria
pilvipohjaisiin palveluihin vuosien 2013 – 2014 aikana. Suurten yritysten odotetaan sijoittavan 2,8 miljoonaa dollaria ja
pk-yritysten keskimäärin 486 000 dollaria.
• Kolme tärkeintä tekijää pilvisovellustarjoajan valinnassa ovat
mahdollisuus konfiguroida ja räätälöidä pilvisovellus yrityksen omiin tarpeisiin (40 %), pilvipalvelun suorituskyvyn ja
saatavuuden varmuus (38 %) ja palveluntarjoajan tietoturvavarmuus ja -käytännöt (34 %).
• 61 %:lla yrityksistä on nykyään käytössään ainakin yksi pilvipohjainen sovellus. Luku on noussut 57 % vuodesta 2012.
24 % yrityksistä suunnittelee pilvisovellusten käyttöönottoa
seuraavan vuoden sisällä ja 15 % 1-3 vuoden sisällä.
Pilvipalvelut yrityskäytössä – sivu 18
Johtopäätös
Kilpailullinen etu saadaan uusimman pilviteknologian älykkäästä käytöstä.
Päätökset tehdään tarkkojen ja ajantasaisten tietojen perusteella, jotka ovat
kaikkialla käytettävissä, ja asiakkaille voidaan vastata ja raportit lähettää
vaikkapa tien päältä. Tämä taas kasvattaa yrityksen tehokkuutta ja pitää yrityksenne askeleen edellä kilpailijoitanne.
Organisaatiot, jotka parhaiten pystyvät mukauttamaan liiketoimintamallejaan, infrastruktuuriaan ja kulttuuriaan, saavat eniten irti teknologiasta ja
työntekijöillä on parhaat mahdollisuudet vastata tulevaisuuden haasteisiin ja
lisätä tuottavuuttaan.
Pilviteknologia ratkaisee monia ongelmia, joita nykypäivän aina vain monimutkaisempi ja kehittyvämpi liiketoimintaympäristö tuo mukanaan. Se helpottaa myös yritysten paineita tehdä työt nopeammin, tehokkaammin ja taloudellisemmin, paremmassa yhteistyössä ja dynaamisemmin. Pilviteknologian
mukanaan tuomat edut ja uudet tavat työskennellä ovat loputtomia.
Pilvipalvelut yrityskäytössä – sivu 19
Lähdeluettelo
1. NetSuite
8. FinancialForce.com
The benefits of running your business software in the cloud
Benefits of cloud accounting
2. Salesforce
9. Microsoft
What is cloud computing?
The new world of work
3. IMA
10. Forbes
Is cloud computing right for you?
IDG Cloud Computing Survey: Security, Integration Challenge Growth10 Quotes on cloud computing that really say it all
4. Booz & Company
ERP in the cloud
11. Sage
Gain the cloud advantage
5. GFI Software
On-premise vs. cloud-based solutions
12. Cloud Provider
USA5 quotes explaining cloud computing
6. Dialogic
Introduction to cloud computing
13. T-Systems
Alternative sourcing strategy for business ICT¨
7. Accumatica
Are you in the cloud? 5 reasons you should beHow cloud ERP software can
14. Visma
benefit your businessCloud ERP
Cloud computing er førsteprioriteten til innovative ledere
Pilvipalvelut yrityskäytössä – sivu 20
Tarvitsetko lisää tietoa?
Yritysohjelmiston valinta on aina strateginen päätös. Mitä huolellisemmin asiaan perehtyy, sitä helpompaa on valita juuri oman yrityksen tarpeisiin sopiva
ohjelmisto. Asiaan perehtyminen nopeuttaa myös ohjelmiston käyttöönottoa.
Visma Software Oy on koostanut tietopankin, johon on koostettu erilaisia asiantuntijamateriaaleja, joiden tehtävä on auttaa erilaisten yritysohjelmistojen
valinnassa ja niiden käyttöönoton suunnittelussa.
Tietopankista löytyy niin artikkeleita, oppaita ja webinaareja, jotka ovat käytössäsi täysin maksutta.
Tutustu Visman tietopankkiin tästä.
Pilvipalvelut yrityskäytössä – sivu 21
Visma Software Oy
Visma Software Oy on osa Visma konsernia, joka on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen ja
-palveluiden tarjoaja. Palvelemme suomalaisia yrityksiä kansainvälisellä ammattitaidolla huomioiden
kuitenkin aina suomalaisten yritysten ja toimialojen erityispiirteet.
Meidän tehtävämme on varmistaa asiakasyritystemme menestys. Teemme sen toteuttamalla heille
ohjelmistopalveluita, jotka aidosti mahdollistavat yrityksen eri toimintojen automatisoinnin ja integroinnin. Kun työtä tehdään viisaasti, liiketoiminnan teho saadaan kääntymään kasvuun.
Vahvuutenamme Vismassa on kokemus ja ymmärrys useilta eri liiketoiminta-alueilta. Tiedämme, että
hyvä suunnitelma ja projektiin sitoutuminen ovat avainasioita onnistuneessa ohjelmistoprojektissa.
Visma konserni
Visma Suomessa
• Työntekijöinä yli 5500 eri osa-alueiden asiantuntijaa
• 8 tytäryhtiötä
• Palvelemme noin 340 000 yritysasiakasta
• Työllistää noin 1000 ammattilaista
• Toimimme 330 000 asiakkaan hosting-kumppanina
• Palvelee yli 50 000 asiakasta
• Liikevaihto noin 800 miljoonaa EUR (2013)
Visma Software Oy
www.visma.fi
Pilvipalvelut yrityskäytössä – sivu 22