Juha Himanka - Tiedeliitto

VIISAUS, FILOSOFIA JA
ANKARA TIEDE
Länsimaiden tähänastiset viisaat: Sokrates, Hegel ja
Kojéve
[email protected]
VIISAUS ANTIIKIN
FILOSOFIASSA
Alexandre Kojéve (1902–1968): ”Tajusin,
että Kreikassa oli tapahtunut jotakin
kaksituhatta vuotta sitten. Kaiken avain
ja lähde oli siellä. Lauseen alku lausuttiin
siellä.”
”olen viisain kaikista” (Apologia 21a)
viisas, sofos
tietää, ettei tiedä (Sokrates): on viisaampi
luulee tietävänsä, olevansa viisas
Stoalaiset: ”Tieto kohdistuu siis maailmaan
kokonaisuutena ja sitä voi olla vain sellaisella viisaalla,
joka tietää kaiken tiedettävissä olevan.” (Sihvola, 85)
ARISTOTELES
Metafysiikka I
sofia
epistémé
tekhné
empeiria
aisthésis
(nús, fronésis)
tietää mitä tekee
KUKA ON VIISAS?
teoreettinen ja käytännöllinen aspekti
Sokrates
stoalaiset
Herakles
KUKA ON VIISAS?
teoreettinen ja käytännöllinen aspekti
Platon/Aristoteles
Aleksanteri Suuri
”Miten on mahdollista, että perinnöllinen monarkki suostui lähtemään kotimaastaan ja tahtoi sulauttaa synnyinmaansa voittoisan aatelin kukistamiinsa
kansoihin? Sen sijaan, että olisi tehnyt omasta rodustaan ylivertaisen ja isänmaastaan koko muun maailman hallitsijan, hän teki kaikkensa hävittääkseen
rotunsa ja lakkauttaakseen isänmaansa poliittisesti.” (Historian loppu, 121–2). (Sonderling)
KUKA ON VIISAS?
teoreettinen ja käytännöllinen aspekti
Napoleon
Hegel
Kojéve: ”Hegelin
filosofia on Napoleonin
tulemista
tietoiseksi.” (HL, 51)
Jena 1806
ONKO KUKAAN YRITTÄNYT MOLEMPIA?
”Yhtäältä filosofin korkein
päämäärä on viisauden tai
totuuden etsiminen ja
tämän etsimisen, jota
filosofi ei määritelmänsä
mukaisesti koskaan saa
päätökseen, sen
oletetaan vievän kaiken
hänen aikansa.” (HL111–
2).
”Toisaalta myös
valtion hallitsemiseen
tarvitaan aikaa, itse
asiassa paljon aikaa,
vaikka valtio olisi
kuinka pieni. Totta
puhuen myös valtion
hallitseminen vie
ihmisen kaiken ajan.”
”Yritin lukea Hegeliä. Luin koko Hengen
fenomenologian neljä kertaa. Yritin rajusti, mutten
ymmärtänyt kirjasta sanaakaan. Sitten – tämä
tapahtui Pariisissa – en tehnyt mitään, opiskelin
vain, mutta juustoa myyvä setäni kuoli ja jäin
rahattomaksi. Eräänä päivänä vuonna 1933 Hegelkursseja pitänyt Koyré joutui keskeyttämään
kurssinsa ja pyysi minua jatkamaan. Hyväksyin
ehdotuksen. Luin Hengen fenomenologian
uudelleen ja kun pääsin neljänteen lukuun,
ymmärsin mitä Napoleon merkitsi. Aloitin kurssin.
En valmistellut mitään etukäteen, luin ja
kommentoin, mutta kaikki mitä Hegel sanoi näytti
täysin selvältä. Tunsin tosiaankin harvinaislaatuista
älyllistä mielihyvää.” (HL, 75)
Raymond Aron,
Georges Bataille,
Andre Breton,
Pierre Klossowski,
Jacques Lacan,
Emmanuel Levinas,
Maurice Merleau-Ponty,
Jean-Paul Sartre.
Vuoden 1938–1939 kurssi:
Filosofia ja viisaus
Hengen fenomenologian lopussa Hegel siirtyy
filosofiasta viisauteen.
”Viisaan määritelmästä kaikki filosofit ovat samaa
mieltä. Ensinnäkin se on erittäin yksinkertainen ja
voidaan ilmaista yhdellä lauseella: viisas on ihminen,
joka pystyy vastaamaan ymmärrettävästi, peräti
tyydyttävästi kaikkiin kysymyksiin, joita hänelle voidaan
esittää hänen teoistaan, ja vastata niin, että hänen
vastauksiensa kokonaisuudesta muodostuu
johdonmukaista puhetta. Tai mikä on sama asia, viisas
on täysin ja täydellisesti itsestään tietoinen
ihminen.” (JHL, 257)
Hegelillä oli rohkeutta myöntää: hän saavutti tämän.
VIISAS ON
kaikkitietävä
täydellisen
täysin tyytyväinen
itsetietoinen (Platon,
moraalisesti täydellinen
Fénelon, Snellman jne.)
Hengen fenomenologian päätelmä on täydellinen (261). –
Mikäli hyväksyy Hegelin premissit, ei voi esittää mitään
vastaväitteitä johtopäätöksille. (262)
”Oli miten oli, toistaiseksi en ole kuullut puhuttavan
ainoastakaan vakavasta tämäntyyppisestä
vastaväitteestä.” (262)
PhG:n PREMISSI
premissi: itsetietoisuus (joka pyrkii laajenemaan)
Platon: sama premissi, mutta viisautta
(täydellistä itsetietoisuutta) ei ehdi
ihmiselämässä saavuttaa.
Hegel: vastaa osoittamalla tosiasian: minä
olen täydellisen itsetietoinen (263)
Hegelistä voi olla välittämättä (hindut:
turian ehdoton yö; Nietzschen
kiinalainen), mutta jos käy keskusteluun,
on jakanut premissin.
VASTAVÄITTEET
Nauru (”ei vakavia
vastaväitteitä”)
(G. Bataille)
S. Kierkekaard: Hegelin järjestelmässä enemmän
saksalaisia dosentteja kuin kiinalaisia ylipäänsä
”Sodan jälkeen siirryin talouteen. ... Rakastan tätä työtä. Intellektuelli ei
niinkään onnistu vaan menestyy. Hän kirjoittaa kirjan, se menestyy, siinä
kaikki. Täällä on toisin. Täällä voi kokea todellisia onnistumisia. Mainitsin
jo, millaista mielihyvää tunsin kun tullijärjestelmäni hyväksyttiin. Tämä on
eräänlaista korkeampaa peliä. Voi matkustella ja kuulua kansainväliseen
eliittiin, siihen, joka on korvannut aristokratian. Lisäksi tapaan merkittäviä
ihmisiä.” (HL, 76)
OLIKO KOJÉVE VIISAS/JUMALA?
Laajasti sivistynyt: ”jokaisen filosofin on perehdyttävä aikansa
fysiikkaan” (tensorilaskenta); osasi saskriittiä, tiibettiä; matkusti
laajasti, julkaisi taiteentut. (Kandinsky) ... ja sain paljon aikaan.
”On totta, että viisauteen voi tarttua, vain jos kykenee
uskomaan omaan jumaluuteensa.”, viisas tunnistaa itsensä
jumalassaan
Perusongelma: Kojéve kuoli sydänkohtaukseen 4.6.1968
hérós theos? - vai psykopaatti