DAPUC-Produktark nye 2015.indd

Førstehjælp er den hjælp, der ydes af de personer der er til stede når pludselig tilskadekomst eller sygdom opstår.
Samtidig får du nogle kompetencer i førstehjælp der gør at du kan reagere hurtigt og korrekt, når
pludselig sygdom eller tilskadekomst opstår på jobbet, i trafikken, fritiden eller hjemmet.
Førstehjælpskursus - mellem niveau
Hjerte-Lunge-Redning (HLR)
Førstehjælp ved tilskadekomst
Info om kurset:
Livreddende førstehjælp
Førstehjælp ved sygdomme
Kurset indeholder:
Er at du et teoretisk og praktisk kendskab til
førstehjælp således, at du er i stand til at hjælpe ved
almindeligt forekommende ulykker og ved
pludselige sygdomme.
Derudover lære dig at genoplive personer der er
kommet til skade efter en ulykke eller en pludselig
sygdom er opstået, samt holde dem i live indtil
autoriseret redningsmandskab kommer.
Kurset varer 12 timer
Kurserne afholdes primært i Storkøbenhavn.
Max. antal deltagere 16 personer.
Der udstedes kursusbevis efter endt kursus.
Pris kr. 8.000,-
Tjek www.breathoflife.dk
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Førstehjælp i situationer der kan føre til
bevidstløshed, herunder slag mod hovedet og
nedsat eller standset vejrtrækning
Trinvis førstehjælp til bevidstløse - herunder
kunstigt åndedræt og udvendig hjertemassage
Førstehjælp i situationer der kan medføre
shock - herunder blødninger og blodstandsning,
knoglebrud og ledskader, indre
læsioner, forbrændinger, forfrysninger og
ætsninger
Førstehjælp til tilskadekomne der både kan
være bevidstløse og/eller shocktruede efter elulykker, temperaturpåvirkning af kroppen og
forgiftninger.
Førstehjælp til pludseligt syge, psykisk
førstehjælp, førstehjælp ved småskader og
førstehjælp til børn
Kontakt
Helle Elisabeth Seifert
[email protected]
Mobil 26 18 05 80