VITAM RUN - Eveil+Poussins (1.320 kms) - 01 Juin 2014 - L

ORØ
NYT
Nr. 135 juni 2010 15,- kr.
Udgivet af Orø Beboerforening
Aftenskolen FO Orø
Har du en ide til fag og
emne, så kom med den
Aftenskolen er ved at planlægge
kurser og studiekreds til vintersæsonen 2010-2011. Vi vil meget
gerne høre fra dig, hvis du har
ønsker til kommende hold, som
kunne have din interesse. Vi
modtager gerne ideer til gavn og
glæde for dig og for Orø.
Ideer kan du aflevere på Orø
Kontoret
Du kan også kontakte:
Lilian Petersen, Orø Kontorets
bestyrelse på tlf. 24463078
———————-
Kræftens Bekæmpelse
Indsamling
Igen i år var vi 10 indsamlere ude
med indsamlingsbøsserne d. 11.
april, og igen satte vi rekord.
Vi indsamlede 14.323,50 kr.
Orø hører under distrikt Holbæk,
hvor det indsamlede beløb blev
516.000 kr.
også rekord.
Et stor TAK til bidragsydere og indsamlere.
Med venlig hilsen
Ruth Jensen
Vandring i Dyrehaven ved Klampenborg
Fredag d. 30. april - St. Bededag tog vi fra Adventureklanen afsted til Eremitagen.
En tur for dem der ville vandre blandt krondyr, nyde naturen i lidt fremmede omgivelser, lade ungerne undres, nyde årets første anemoner, ha' lidt historie med
fra Chr. d. 5.'s tid i slutningen af 1600-tallet.
Vi startede fra P-pladsen ved Orøhallen kl.10.00 - fyldte bilerne op og kørte de ca.
70 km til Klampenborg, og vi var hjemme igen ved 16.00-tiden - efter en herlig dag
i en fantastisk natur, dog også med nogle regnbyger.
Flere havde spurgt til, hvor langt vi skulle gå, men det bestemte man selv.
Vi planlagde en rute på ca. 6 km og en rute på godt 8 km. Terrænet er fint og
stiller ikke store krav til fodtøj.
Vi havde foreslået, at man, som passager, betaler 50 øre pr. km i kørepenge. Dvs.
at transporten kommer til at koste ca. 70 kr. + færge - utroligt billigt.
Hjertesti på Orø
Hjerteforeningens lokalkomiteer og motionsklubber har oprettet hjertestier rundt
om i hele landet. Hjertestierne er markeret med skilte med markering på hvor
langt man går.
Hjertestien på Orø blev åbnet den 1.maj. Flere deltagere fra Adventureklanen
(www.adventureklanen.dk) var blandt de første der gik på den nye Hjertesti. Den
starter ved campingpladsen, går ad trampestierne mod vest ned til vindmøllerne,
op langs skellet til Landbrugsmuseet, og til Nørrestængevej, og tilbage til campingpladsen. Turen er på 4,27 km. og varer 1-2 timer. Men afse tid til også at se Landbrugsmuseet undervejs.
Etableringen af Hjertestien kom i stand i et samarbejde mellem Henrik fra campingpladsen og Hjerteforeningens lokalkomite i Holbæk. Formålet er jo at få motion, og nu har alle en god mulighed for at gå en overkommelig afmærket rute, samtidig med at man kan nyde den smukke natur omkring Orø, og den smukke udsigt
mod Hundested, Lynæs, Rørvig, Lammefjorden og Tuse Næs.
Læs mere på www.hjerteforeningen.dk
Her under ses Hjertestiskiltet og kort over Hjertestien på Orø.
ORØ
NYT
Udgives af Orø Beboerforening
Ansvarshavende redaktør og
layout
Heidi Nielsen
Tlf. 30424564
[email protected]
Annonceredaktør
Steen Parkel
Tlf. 46730142
[email protected]
Tryk
Ø-kontoret, Orø
Oplag og distribution
700 eksemplarer der omdeles til
alle helårs husstande på Orø og
udenøs medlemmer.
Næste nummer
Udkommer uge 30 2010.
Deadline for stof 3. juli 2010.
Artikler og læserbreve
Har du et læserbrev eller en idé
til en artikel, hører vi gerne fra
dig. Kontakt redaktionen for at
høre, om der er plads i næste
blad.
Annoncepriser
Pr. nummer:
Helside, 17,5x25,5 cm, kr. 1.100,1/2 side, 17,5x12,5 cm, kr. 600,1/4 side, 8,5x12,5 cm, kr. 350,1/8 side, 8,5x6 cm, kr. 200,10 % rabat på gentagelse
Farvetillæg 700,- kr.
* * * Ø-MARKED * * *
Orøkontoret inviterer hermed til Ø-kræmmermarked hver lørdag i hele
juli måned samt den 1. første lørdag i august fra kl. 10.00 – 14.00.
Der vil selvfølgelig være levende musik, kolde fadøl og sodavand samt
grillpølser, kræmmerboder og lotteri og ikke mindst en masse glade
mennesker.
Har du en ”kræmmer” i maven, så har vi pladsen. Medbring selv bord,
parasol eller andet til din stadeplads. Prisen er kr. 40,00.
Mød op og få et par hyggelige timer i et godt selskab.
OBS! Vi tyvstarter sæsonen søndag den 6. juni til åben Ødagen, hvor Hans spiller op.
På gensyn
Orøkontoret
Orø Beboerforening
www.oroenyt.dk
Steen Uja Pedersen, formand
Brøndevej 53
Telefon 40730693
[email protected]
Erik Fuchs, bestyrelsesmedlem
Syvvejen 7
Telefon 44992905
[email protected]
Annette Tannebæk, næstformand
Bygaden 9
[email protected]
Arne Katholm, bestyrelsesmedlem
Harestien 15
Telefon 59470568
[email protected]
Steen Parkel, kasserer
Nørrestængevej 25
Telefon 46730142
[email protected]
Berit Tannebæk, sekretær
Bygaden 9
Telefon 59470314
[email protected]
2
Annette Boldt, bestyrelsesmedlem
Bygaden 3B
Telefon 22131200
[email protected]
Jens Andersen, suppleant
Bygaden 70
Telefon 59470288
Dialogudvalget på Orø
Agnete Dreier, Formand
Jørgen Topsøe Jensen
Agnete Dreier (F), Jernløse
Led. psykolog
Mørkøvvej 1, Undløse
4340 Tølløse
privat: 59 18 98 13
mobil: 7236 6090
e-mail: [email protected]
Jørgen Topsøe Jensen (A)
Pensionist
Ewalds Have 86
4300 Holbæk
Telefon: 72 36 87 40
E-mail: [email protected]
Christian Ahlefeldt-Laurvig
Bjarne B. Hansen
Bjarne B. Hansen (C)
Malermester
Ewalds Have 58
4300 Holbæk
Telefon: 72 36 86 90
E-mail: [email protected]
Christian Ahlefeldt-Laurvig (V)
Godsejer
Eriksholmvej 32, 4390 Vipperød
privat: 59 45 21 50
arbejde: 59 18 23 25
mobil: 72 36 60 30
e-mail: [email protected]
Jens Kristiansen
Finn Martensen
Jens Güthler Kristiansen (A)
Indkøber
Tuse Byvej 39
4300 Holbæk
Telefon: 72 36 87 30
E-mail: [email protected]
Finn Martensen (A)
Skoleleder
Slagelsevej 5
4450 Jyderup
Telefon: 72 36 87 60
E-mail: [email protected]
Jorden rundt – på Orø skole
Læs om Orø Skoles cirkusprojekt
på side 13
3
Orø Havkajak – Maj 2010
Havkajakaktiviteter sommeren 2010
Projektet Orø Havkajak skrider frem. Vi har i foråret
modtaget første rate af projektmidlerne fra Ministeriet for Fødevarer og erhverv 89.139 kr. som skal bruges til uddannelse, udstyr og i det hele taget færdiggørelse af projektet.
•
•
•
Projektets mål er at nå 50 medlemmer i 2010 og at
der en en velfungerende havkajakklub her på Orø.
Projektet afsluttes januar 2011, hvilket betyder vi kan
færdiggøre hele 2010 som en fuld sæson, samle op på
viden og erfaring inden for projektets økonomi og
tidsramme. 2011 bliver således første sæson med
ordinær drift i foreningen. Instruktørerne er klar til
sæsonstart, de har været på uddannelse, trænet og
de fortsætter på uddannelse året igennem.
Aktiviteter for medlemmer
Onsdagsroning med start den 5. maj kl. 18.30
Roskole maj / juni – er fuldt booket
Klubfest – sæsonafslutning i efteråret
Åbent Kursus
Havkajakkursus for begyndere i uge 31
Åbne arrangementer i 2010
• Vandsportsdag, Orø Dagen 6. juni
Havkajakdage for børn, den 19. juli og 20. juli, sommerferieaktivitet for børn i Holbæk Kommune
Vil du vide mere om Orø Havkajak klub kan Uffe
Steen-Nielsen tlf. 50906089
eller Lilian Petersen tlf. 24463078 kontaktes.
Eller send en mail til [email protected]
www.oroehavkajakklub.dk
Hjemmesiden www.oroehavkajakklub.dk er klar.
Det skal være en levende hjemmeside primært for
medlemmer og for de som finder vej til Orø for at
ro havkajak. Der vil være et åbent område tilgængelig
for alle og et medlemsområde. Du kan på vores
hjemmeside læse om vores aktiviteter.
Vi ses på vandet ...
På vegne af projektgruppen
Lilian Petersen
4
Nyt fra Hestebedgård
Hestebedgårds Venneforening afholdte generalforsamling den 20. april 2010. Der var ændringer i bestyrelsen idet familiens repræsentant, Jens Jørn Jensen, Flenøgård, havde ønsket at udtræde af bestyrelsen. Jens
Jørn Jensen ydede et godt arbejde i foreningens opstartsfase, og ved delingen af gården overtog han landbrugsjorden, medens foreningen overtog landbrugsbygningerne med mindestuer. Britt Larsen trådte ind i hans sted
som familierepræsentant, og Lotte Nielsen indtrådte i bestyrelsen i Britts sted. Axel Dolleris og Bent Møller
blev genvalgt. Som suppleanter genvalgtes Grethe Kokholm og nyvalgtes Jens Johan Dahlkild.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således: Formand Carsten Roug, næstformand Ole Nielsen, kasserer Axel Dolleris, sekretær Ester Lauersen, familierepræsentant Britt Larsen og bestyrelsesmedlemmer Lotte
Nielsen og Bent Møller,
På generalforsamling blev det besluttet at danne Den Selvejende Institution Hestebedgård. Valgt til bestyrelsen blev Margit Christiansen som familiens repræsentant, Gitte Busk-Clausen, Lisbeth Iversen, Ole Nielsen og Carsten Roug. Grethe Kokholm og Annette Boldt blev valgt som suppleanter. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således: Formand Carsten Roug, næstformand Ole Nielsen, Kasserer Lisbeth Iversen, sekretær Gitte Busk-Clausen, familierepræsentant Margit Christiansen.
Der var debat om advokatens forslag om fremtidige vedtægter for Venneforeningen. Det drejede sig om de
fremtidige valg af bestyrelse til Den Selvejende Institution. Dette spørgsmål vil blive taget op på et følgende
møde med advokaten.
Åbningstiderne forsætter uforandret lørdag kl. 10.00-12.00 og onsdag kl. 14.00-16.00.
Entre 20 kroner. Gratis entre for børn under 12 år og medlemmer af foreningen.
Renoveringen er fortsat ikke helt færdig, men det synger på sidste vers. Herefter skal der laves en evaluering af
projektet og sendes ansøgning om udbetaling af de sidste midler fra FødevareErhverv.
Udstillingen om Brugsen ”Før, Nu og i Fremtiden” kan fortsat ses i udstillingslokalet i kostalden. Temaet for en
ny udstilling er ikke endelig fastlagt.
Hestebedgård deltager i Orødagen søndag den 6. juni 2010 hvor der, som sidste år, planlægges at være åbent
fra 10.00-16.00 med besøg af folkedanserne kl. 11.30 og gratis adgang.
5
6
Sælges!
Yamaha XS 850
Årg. 1981
Kørt 77.182 km.
Pris 15.000,- kr.
Henvendelse til:
Aase Pedersen
Østre Strandvej 32,
Orø
4300 Holbæk.
Tlf. nr. 60763183.
e-mail adresse: [email protected]
Med venlig hilsen
Aase Pedersen.
7
To mærkedage afholdt på en dag i Orø Brugsforening
Af Berit Tannebæk
Den 27. maj kl. 14 blev der hejst krans til rejsegilde over
den nye Brugs. Kransen blev lavet af Lotte Nielsen, som
en gave til brugsen. Lotte var tidligere en af de smilende
piger i kassen.
Ved rejsegildet blev der holdt flere taler bl.a. af formanden
for brugsforeningen Erik Fuchs.
Erik Fuchs sagde: ”På Orø brugsforenings vegne bydes alle
håndværkere, byggeledelse, leverandører, bankforbindelser, FDB ansatte og alle andre, der har bidraget til byggeriet af Orø’s nye Dagli’Brugs velkommen til dette rejsegilde.
Oprindelig startede forberedelserne af byggeriet af den
tidligere bestyrelse for ca. 2 år siden.
For et år siden blev den nuværende bestyrelse valgt og vi
følte, at vores vigtigste og største opgave var at fuldende
byggeplanerne, så vi gik straks i gang med dette.
Den 24. november kunne vi fejre 90 års dag for Orø
Brugsforening, det var den dag vi fik gravetilladelse fra
Holbæk Kommune og det var den dag vi foretog det første spadestik til den nye Brugs.
Og så gik det stærkt, der blev gravet, der blev støbt - og
alt var i den skønneste orden.
Der blev holdt klimatopmøde i København, og alle troede
at kloden snart smeltede væk, - men nej, ”Kong Vinter”
kom til landet og til Orø. Den 19. december væltede sneen ned og frosten satte ind. Det betød at vores byggeri lå
stille i 3 måneder.
Den 22. marts var frosten lettet så meget, at byggeriet
igen kunne komme i gang, og nu den 27. april, kun en måned efter, kan vi holde rejsegilde.”
Til slut ønskede Erik Fuchs et stort tillykke og en tak til
alle der har bidraget til, at byggeriet af den nye brugs nu er
nået så langt og på så kort tid, at der nu kunne fejres rejsegilde. Der blev derefter udbragt et leve og hurra for den
nye Dagli’Brugs.
Desværre kom ”Kong Vinter” på tværs, og det bevirkede
et 3 måneders byggestop. Bestyrelsen valgte at standse
byggeriet helt, det ville have blevet alt for kostbart at fortsætte.
Byggestoppet giver en forsinkelse for butiksåbningen, vi
havde håbet at kunne åbne den nye butik til Pinse, men
det bliver nu i slutningen af sommeren.
Byggestoppet er en bestyrelsesbeslutning, for selv om vi
har et aktivt byggeudvalg, så er selve byggeriet den samlede bestyrelses ansvar.
På grund af byggeriet har vi holdt rigtig mange møder. Der
er blevet afholdt 16 bestyrelsesmøder, møder med tilbudsgiver, møder med banken, ekskursion til andre nybyggede brugser, første spadestik og i dag rejsegilde, så det
har været et travlt år for bestyrelsen.
Vi ser nu hen til åbningsdagen. Åbningsdagen vil blive markeret med nogle festligheder, mere om dette senere.
Angående forretningen Orø Dagli’ Brugsen har det været
et godt år. Brugsuddeler Stig Bay har nu været ansat 1 år
og han har sammen med sit personale forbedret driftsresultatet med 30 %, det ser vi gerne fortsætte i 2010.
Når vi nu flytter til den nye butik, bliver butikslokalerne i
den gamle tilovers. Vi forsøger at sælge hele bygningen
eller leje lokalerne ud. Benzintanken skal i første omgang
blive hvor den er.
Vores fremtidsmål er at udvide varesortimentet, at sælge
frisk brød fra egen ovn, at sælge friske fisk fra egen fiskevogn.
Vi skulle gerne have alle fastboende, sommerhusbeboerne
og andre der besøger vores ø, til at købe deres dagligvarer
i Orø’s nye Dagli’brugsen.”
Sluttelig sagde Erik Fuchs: ”For mit vedkommende har det
været en fornøjelse at deltage og lede disse møder. Alle
har deltaget aktivt og positivt, så jeg vil her benytte lejligheden til at takke den øvrige bestyrelse for det store arbejde, de har udført. Tak for det. Jeg håber det fortsætter i denne positive ånd i fremtiden, til gavn for vores
Dagli’brugsen.”
Beretningen blev enstemmig godkendt.
3. Brugsuddeler Stig Bay fremlagde årsrapport &
anvendelse af overskud.
Regnskab og årsrapport samt årets overskud blev vist og
gennemgået på et diasshow.
Der blev stillet spørgsmål om varesortiment i den nye
butik og om mulighed for Dankort automat. Spørgsmålene
tages op i den nye bestyrelse. Årsrapporten blev enstemmig godkendt.
4. Forslag fra bestyrelsen (Nye vedtægter)
Bestyrelsens forslag til nye vedtægter, blev gennemgået af
Tage Lund. Der blev stillet flere spørgsmål bl. a. om afskaffelse af 70 års reglen og reglen om, at kun medlemmer i
fremtiden har stemmeret og er valgbare, samt fremtidig
indbetaling af depositum. Vedtægterne blev vedtaget med
2/3 antal stemmer.
5. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen
forslag.
6. Valg til bestyrelse: På genvalg var Nicolai Nicolaisen
og Lars Foverskov. Nyopstillet var Sisse Strange Sejer.
Lars Foverskov og Sisse Strange Sejer blev valgt.
Valg af suppleant: Gitte Sejer er valgt som suppleant for
et år.
Generalforsamling
Samme dag, den 27. maj kl. 19, afholdt Orø Brugsforening
sin generalforsamling i Orø Hallen, der var mødt over 100
medlemmer op. Orø ungdomsklub stod for udsmykningen
og serveringen og det klarede de fint, der var ros fra forsamlingen.
REFERAT
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere: Tage Lund
(FDB) blev valgt som ordstyrer.
Ordstyreren konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og indkaldt efter vedtægterne.
Som stemmetællere valgtes, Hans Jacob Sørensen, Ole
Nielsen og John Weygaard.
2. Bestyrelsens beretning: Erik Fuchs fremlagde bestyrelsens beretning & fremtidsplaner:
Erik Fuchs sagde: ”For ca. et år siden blev denne bestyrelse valgt, vi overtog fra den tidligere bestyrelse byggeplaner
og lånetilbud til at bygge en ny butik.
Bestyrelsen tog straks ”arbejdstøjet” på og følte, at vores
største opgave var at færdiggøre byggeplanerne.
Vi valgte to bestyrelsesmedlemmer til at indgå i byggeudvalget (Jørn Bigum og Lars Foverskov), der foruden består
af vores byggestyrer og en fra firmaet MT – Højgård.
Bestyrelsen deltager aktivt i processen, men det er byggeudvalget, der står for det praktiske.
8
7. Eventuelt.
Tage Lund orienterede om det nye medlemskort.
Der blev stillet spørgsmål til den gamle butiks anvendelse,
hvad skal den bruges til? Ungdomsklubben, en håndværker
eller lignede. (Svar) Ejendomsmægleren er ved at kigge på
muligheder for udlejning samt mulighed for at lave ejerlejligheder. (Spørgsmål) Hvorfor er der ikke bankospil?
(Svar)Bestyrelsen besluttede ikke lave bankospil, da det er
meget dyrt.
Nicolai Nicolaisen takker for samarbejdet i de år han har
været med i bestyrelsen.
Formanden Erik Fuchs stillede forslag om, at der blev opstillet en kasse til indsamling af penge til en medlemsgave i
form af en sten med påskrift. Stenen kunne opstilles foran
den nye butik, dette syntes medlemmerne var en god ide.
Dirigenten takkede for god ro og orden og sluttede generalforsamlingen.
Formanden takkede dirigenten for hans glimrende ledelse
af generalforsamlingen.
Find det på www.oroenyt.dk
BESØGSPROGRAM FOR KUNSTNERE PÅ ORØ
Som på mange andre af de dejlige danske øer, er der
på Orø et pænt antal kunstnere. Hvor mange er der
vist ikke rigtig nogen der ved, men vi er i hvert fald
en del.
Derfor kunne man tænke sig, at vi iværksatte et
”besøgsprogram”, som skulle lokke nogle flere gæster til øen, og være med til at sikre omsætningen for
den nye brugs og andre aktive virksomheder, herunder også Orø Kirke, på hvis kirkegård blandt andet
salig Bent From (stor revykunstner) ligger begravet.
”Besøgsprogammet” skulle omfatte alle kunstnere på
øen, der meldte sig til med visse forpligtelser til at
være ”værter”, både for sig selv – og for øen – og
programmet skulle kunne gennemføres med meget
lidt administration, hvis vi gør det ”nedefra” – uden
dog at fravælge mulige reklamemuligheder i Turistforeningen osv.
De deltagende kunstnere påtager sig at åbne deres
”værksted”, og give gæsterne et indblik i deres fag,
som ikke er almindelig kendt, altså en ”særlig oplevelse” eller et ”indblik” i hvordan man arbejder som
kunstner, hvad man har lavet og hvorfor.
Man forpligter sig desuden til at være ”værter” for
gæsterne og tage sig af dem, uden at der i dette ligger noget om at ”beværte” dem. Det må de selv betale. Også hvis de vil til bal på kroen!
Det kunne også kaldes: Besøg en kunstner på Orø!
Der skal etableres en form for kontaktgruppe for at
igangsætte og koordinere projektet, og jeg tager gerne imod tilmeldinger indtil en sådan er etableret, og
foreslår i øvrigt at vi snakker sammen om det på
Orø-dagen d. 6. juni.
Alle kunstnere på Orø kan deltage.
Og jeg forestiller mig, at det første der skal laves for
at iværksætte et sådant besøgsprogram, er et katalog,
hvor programmet introduceres og de deltagende
kunstnere får hver en side til at præsentere sig, incl.
kontaktoplysninger.
Dette vil så også kunne placeres på internettet.
Meningen er dels at give den pågældende kunstner
salg og PR, og dels at være et supplement til øens
øvrige turist-programmer, ved at introducere Orø på
en mere personlig måde. En måde der handler om at
”mennesker mødes, og sød musik opstår i hjertet”,
som salig Jens August Schade sagde det.
Arne Katholm, Harestien 15. Tlf: 59470568,
[email protected]
9
Tækkepartner Aps
Har du tjekket
TÆKKEMÆND:
dit stråtag for
Uffe SteenSteen-Nielsen
nyligt?
50 90 60 89
Få gratis råd og
vejledning!
Johnny Bertelsen
51 51 58 63
taekkepartner.dk
10
Søndag d. 6.juni 2010
Velkommen til Orødagen
Dagen hvor vi på Orø åbner vores døre, hjem og haver m.m. Hvor vi sætter alle sejl til, for at
vise vores gæster og hinanden, hvad vi har at tilbyde her på vores lille/store Ø.
Måske du kunne tænke dig, at slå dig ned på Orø? Det er ikke umuligt med 55 færgeafgange dagligt - hver vej. Eller trænger du bare til en tur ud i det grønne? Tag dine børn, hund, nabo, bedstemor og/eller madkurv under armen. Ta’ cyklen, rulleskøjterne og færgen.
Begge færger er gratis for gående og cyklister og øen er åben.
1) Orø skole og Børnehus kl. 10-14. Et godt sted at starte...
Rundstykker og kaffe til de morgenfriske. Sponsoreret af Brugsen.
På biblioteket er en fotoudstilling af skolens liv. Derudover udstiller vores lokale kunstnere.
I Børnehuset udstiller de små. Her vil være kaffe/te og friskbagte boller.
Se hele institutionen og få en snak med ledere og personale.
I skolegården kan man låne ethjulede cykler og få evt. lidt instruktion af et par af skolens børn, leg med
diabloer, på legepladsen mm. Nyd madpakken. Der serveres saftevand og popkorn.
Her vil også være diverse info om livet på Orø, boliger til salg mm.
2) Orø Kirke, gudstjeneste kl. 10 – Folkedanserne deltager og der er indlagt koncert af folkedansernes
spillemænd.
kl. 11-12 Kirkekaffe i Kirkehuset.
kl. 14 og kl. 15. Præsten viser kirken frem og fortæller om dens historie m.m.
3) Orø Museum, Bygaden 56. kl. 10-16, holder vi åbent, og vil fremvise museet og i øvrigt informere om
øen og dens seværdigheder. Hør bl.a. om Margrethe-korset.
11
4) Rideture for børn på Mayday og Effi, kl. 10.00-12.00 og kl. 14.00-16.00.
Udstilling og fremvisning af gamle knallerter og motorcykler kl. 10.00-16.00 Gå en tur i haven og
se skulpturer og nyd et glas kirsebærsaft. Ester og Osvald Laursen, Bygaden 67
5) Hoppeborg på Bygaden 26 (overfor Brugsen) kl. 11.30 -14.30.
Jens, Laurits og Sofie serverer kaffe, kage og saft.
6) Hestebedgård, Kattekærstræde, kl. 10.00-16.00.
Folkedanserne danser på gårdspladsen kl. 11.30-12.00. Der vil være mulighed for at bese gården, haven
og udstillingen i kostalden, få information om projektet med at gøre gården til mindestue og museum, samt
sidde i haven og spise sin madpakke. Kaffe og kage kan købes.
7) Orøkontoret, kl. 10.00-15.00. Vi holder åbent med turistinformation, kræmmermarked mens Hans
Knudsen spiller op. Der er mulighed for at købe kolde drikke og grillpølser. Leje af Ø-cykler.
8) Kling-Klang-Petanque kl. 11.00 – 14.00. På sportspladsen (overfor Forsamlingshuset)
Petanque er et spil for alle aldre og en god form for motion og socialt samvær. Kom og prøv på banerne. Der
kan lånes kugler, der er instruktør til stede. Der bydes på en kop kaffe.
9) Åbent hus i Orø Motionscenter, kl. 11.00-14.00. Der vil være instruktører til stede.
10) MC-Island Motorcykelklub kl. 10.00-17.00. Få en tur på motorcykel øen rundt.
Åben hus i klubhuset Brøndevej 49A.
11a) Orø Havkajak Klub kl. 10.00, 11.00, og 12.00. Vi inviterer på prøvetur i de nye kajakker. Med instruktører. Det vil være muligt at få en snak om klubbens arbejde og roskole. Børn og voksne kan deltage. Forbehold for aflysning ved for kraftig vind
11b) Bådelaugets sejladsudvalg tilbyder sejlture mellem kl. 10.00-14.00. Vi har redningsveste. Bare
mød op. Fri overnatning/havneleje i anledning af dagen
12) Orø Brandstation kl. 12.00-15.00. Kravl op i vores brandbil, se den nye redningsflåde, leg med
brandsprøjterne. Vi holder åbent hus på brandstationen.
13) ”Liv i Ræveskoven ” kl. 11.00. Fortælling for børn, 3-7 år, på Brøndevej 33.
Hængekøjer, trampolin, sandkasse og gode læsteder til madkurven. Liva serverer gulerødder og frisk vand fra
hanen. Haven er åben mellem 10.00-12.00.
14) På Børsbakkegård, Næsbyvej 3, kl.10.30-16.00. Udover brugskunstbutik og cafe er der mulighed for
at se veteranbiler af mærkerne Borgward, Hansa og Lloyd samt MC – Harley Davidson. Til børnene er der
trampolin, stangtennis, sandkasse mv. Info om kranie-sakral terapi, theta healing, fysiurgisk massage samt fremvisning af klinikken også her er man velkommen til at spise sin madpakke.
15) Marliese's Gårdcafé. Langdal 4. kl. 11.00-18.00.
Der serveres suppe m. hjemmebagt brød, kaffe & kage & vafler.
kl.12.00-15.00 spiller "Skeeter, Tødten og Dandanell" irsk, skotsk og dansk folkemusik.
16) Orø Urtehave kl 11.00-16.00.
Kom og få en havesnak, hør om B&B ”bo-i-haven”, prøv vore cremer og salver.
Snapsesmagning af Urtehavens snapse kl. 14.00.
17) Lene Asbjørn udstiller sine malerier i Næsby kl 12.00-16.00.
18) Orø Minigolf har åben fra kl. 10.00–22.00. Øens eneste Bland-selv-slik-sted, mange varianter. Gratis
kaffe hele dagen, Halv pris på Slush Ice, Tag madkurven med (drikkevarer købes hos Minigolfen).
Orø Røgeri. Smagsprøver på lækre røgvarer kl. 11.00-15.00.
19) Pandekagehuset i Næsby, Næsbygade 6, kl. 12.00-18.00. Pandekager og Næsbyvand.
12
20) Skulptør og billedkunstner i Næsby kl. 10.00-16.00. Til højre på hjørnet.
Her er I velkommen til at kigge ind i Steens værksted.
21) Landbrugsmuseet Nørrestængevej 17, kl. 10.00-16.00. Knud Erik Jensen viser sin store samling af
gamle ting fra Orø frem og fortæller om gamle dage på øen.
22) Gamløsegård kl. 12.00-15.00. Kostalden på Næsbyvej vil være åben for besøgende.
Ophold på eget ansvar. Børn er velkomne ifølge med voksne.
23) Orø Forsamlingshus kl. 10.00- 22.00. Sandwich fra 10,- til 20,- kr, kaffe/drømmekage 20,- kr.
Øens softice m/valgfrit tilbehør 20,- kr. Derudover dagens ret og menu.
24) Orøstrand Dyrepark kl. 10.00-16.00. Gratis adgang i anledning af dagen. Biolog og naturvejleder vil
være til stede og fortælle om dyrene. Savannetur tilbydes.
25) Sandslotskonkurrence på stranden kl. 16.00-16.30.
Slut dagen på stranden. Her mødes børn og voksne i alle aldre og dyster om at blive sommerens sandslotsbaron. Her er spande og skovle. Præmien er en Orøvaffel fra campingpladsens kiosk.
Rideklubben lufter hestene. Mød dem på vejen og få en snak om Orø Rideklub.
Orø – for hele familien
Lej en Ø-cykel. 40 kr/dag – henvendelse på Orøkontoret
Fri havneleje fra lørdag til søndag.
Gratis færger for gående og cyklister
Brugsen har åbent kl 7.30 - 16.00
Kærlig hilsen Orøboerne og teamet bag Orødagen
([email protected])
Jorden rundt – på Orø skole
I april måned arbejdede børnene på Orø skole med emnet, der skulle munde ud i den traditionelle skolefest.
I år blev det en cirkusforestilling i telt, som vi havde lejet af Søspejderne med støtte fra Orø Bådlaug.
Og temaet for cirkusforestillingen var Jules Vernes berømte bog: ”Jorden Rundt i 80 dage”, som hos os blev
”Jorden rundt på 80 minutter”.
I tre uger trænede børnene med ethjulede cykler, med linedans, jongleren med tallerkner og bolde, balancekunst, en ægte levende slange, ægyptisk mavedans, sumobrydere og meget, meget mere. Alt for at illustrere
rejsen rundt i de forskellige lande: England, Ægypten, Indien, Kina, Japan, USA og hjem igen.
Generalprøven foregik onsdag, og publikum var Børnehuset, som var et begejstret publikum.
Selve aftenen blev forestillingen vist for forældre og andre familiemedlemmer, og selvom det var temmelig køligt og regnen på et tidspunkt regnede ned i hovedet på de stakkels forældre gennem revnen, hvor to telte var
sat sammen, tog de det med godt humør og var et begejstret og engageret publikum.
Det var stolte og glade børn, der bagefter kunne fortælle, at de trods sceneskræk og premierenerver alle følte,
at de havde gjort en god indsats.
I den skriftlige evaluering, som børnene i ugen efter skrev, kunne de alle fortælle, at de syntes, de havde lært
ting, de ikke kunne før.
Lærere og pædagoger ved Orø skole
13
14
SE HER!
Er du medlem af Orø Beboerforening
kan du og din familie få 20% rabat på indgangsbilletter til Andelslandsbyen Nyvang.
Har du lyst til at benytte sig af dette tilbud, skal
du blot henvende dig til bestyrelsesmedlem
Steen Parkel, for at få udleveret en rekvisition.
Andelslandsbyen Nyvang’s folder med aktivitetskalender for 2010 kan hentes gratis på
Økontoret og på biblioteket.
Brandteknisk
Rådgivning
Har du tænkt på din sikkerhed, hvis du
kommer til skade eller hvis der opstår
brand?
Her kan du få råd og vejledning (gratis).
Kontakt mig på tlf. 40 92 71 16 eller
[email protected]
10% rabat på førstehjælpstaske og
brandslukningsmateriel for beboere på
Orø (også for sommerhusbeboere). Gælder både erhverv og private.
Med venlig hilsen
Jørgen Larsen
Brandteknisk Rådgivning
Vinkelvej 17 Orø
4300 Holbæk
www.brandteknisk-raadgivning.dk
15
Nyt fra Orø Lokalforum 4305
Vi har netop gjort status på workshoppen her 3 måneder efter, og dette er et lille udsnit af gruppernes nuværende ståsted.
Adventureklanen er etableret, og der er afholdt de først 4 aktiviteter, med stor succes. Der er 53 deltagere,
og hjemmesiden er oppe at køre. Kultur og fritidsudvalget er blevet ansøgt om penge til oprettelse af hjemmesiden og penge til en fysioterapeut, der skal være med til at udarbejde en sundhedsprofil for Adventureklanens
deltagere. Der er siden hen holdt møde med Kultur og fritidsudvalget, som var meget positive, men pengene er
ikke givet endnu.
Energigruppen har indgået samarbejde med Hallen om eventuel udskiftning af el til jordvarme.
Trafiksaneringsgruppen har haft travlt med at gøre politikkerne opmærksomme på den uholdbare løsning
med busdriften på Orø. Både Beboerforeningen og private har været med til aktivt at presse politikkerne. Der
er dog stadig ikke fundet nogen ordentlig løsning, men der er stadig dialog med politikkerne. Det er til gengæld
lykkedes gruppen at få lovning på en kaffeautomat må færgen.
Turistgruppen har arbejdet på fuld tryk, og der kommer snart en aktivitetsplan for sommer. Mange af de aktiviteter der blev taget initiativ til på workshoppen, er at finde på denne kalender. Der er også et arbejde i gang
med info/radio standere og flere ø-cykler.
Ø-dags gruppen har arrangeret flotte plakater og dagens program er lavet og tryk.
Orø Lokalforums 4305 formål er, et åbent og ligeværdigt samarbejdsforum for lokale kræfter
Det betyder, at Orø Lokalforum 4305 er åbent for alle lokale kræfter: borgere, foreninger, organisationer,
virksomheder, brugerråd og lokale institutionsledere. Orø Lokalforum holder normalt møde første onsdag i
måneden, og to gange om året holdes dialogmøder. Orø Lokalforum 4305 udgør en naturlig høringspartner i
forhold til beslutninger og sager, der vedrører lokalområdet, og er kommunens kontakt til lokalområdet.
Formand
Erik Fuchs
Syvvejen 7
44 99 29 05
30 25 06 00
[email protected]
Næstformand
Annette Boldt
Bygaden 33
59 47 07 67
22 13 12 00
[email protected]
Sekretær
Sissel G.Steen-Nielsen
Syvvejen 22
59 46 46 58
21 24 07 29
[email protected]
Medlem
Steen Dalsgaard
Salvigvej 3
59 47 06 80
40 54 14 84
[email protected]
Medlem
John Haukohl
Bakkevej 38
59 47 00 64
Orø Beboerforening
Steen Parkel
Nørrestængevej 25
46 73 01 42
[email protected]
40 74 82 00
[email protected]
Sommerstrik i Marlieses Gårdcafe
Marliese og Lilian er gået sammen om Cafe Sommerstrik. Vi inviterer strikkere til at mødes, få inspiration og ny viden til
bæredygtig strik. Ideen opstod i vinter da Lilian havde undervist skolens børn i strik og i forbindelse med Lokalforums
workshop i turistgruppen, hvor sommerens aktiviteter blev drøftet.
Gårdcafeen er en perfekt ramme, hvor Orøs gæster beboere kan mødes, snakke sammen og inspirere hinanden.
Der serveres Marlieses bagværk og god kaffe/te, altsammen økologisk.
Mandag den 5. juli kommer indehaveren af Butik Strik i Hillerød og præsenterer garn, økoloisk og fairtrade mærket, som
hun selv importerer. Der knytter sig en fin fortælling til garnernes produktion i Peru. Det vil være muligt at købe et strikkekit til en babytrøje eller et sommerhalstørklæde, begge af bomuld. Medbring gerne dit eget strikketøj.
Marliese serverer god kaffe og bagværk, økologisk.
Kontaktperson:
Lilian Petersen 24463078
Dato/tid:
mandage 5.7, 12.7 og 19.7 kl. 10.00 – 13.00. Vælg den dag du ønsker.
Mødested:
Marlieses Gårdcafe, Langdal 4, Orø
Pris 60,- kr pr. gang, inkl. kaffe og bagværk
Læs mere på www.marliesesgaardcafe.dk
16
STØT ORØ NYT
BLIV MEDLEM AF
ORØ BEBOERFORENING
Orø - 4300 Holbæk
telefon 40 46 70 13
Hverdage afg. fra Orø
kl. 05.30 - 18.50 hvert 20. minut
kl. 18.50 - 24.00 efter behov.
Afgang Hammerbakker 10 minutter senere
Lørdag & Søn- og Helligdage sejles efter behov
fra 6.00 - 07.50 og fra 18.50 - 24.00. I mellemliggende tidsrum sejles som på hverdage hvert 20.
min. Natsejlads bestilles inden kl. 22.00
e-mail. [email protected]
17
18
LÆSERBREV
Tænk!
ORØ!
At have fundet et smørhul i en times afstand fra Rådhuspladsen.
En ø, der opfylder alle forventninger fra landlig idyl
til moderne bekvemmeligheder: natur, trampestier,
badestrand, lave ejendomsskatter, en rimelig dækning af offentlige institutioner, et godt socialt miljø, ø
-kontor, Dagli’brugs, motionscenter, god internetdækning o.m.a.
Ja, tæt på alt hvad jeg kunne ønske.
STOR var min forbavselse, da jeg en dag ville købe
billet på Østre Færge og betale med mit Dankort. Et
fuldt anerkendt betalingsmiddel. Det kunne ikke lade
sig gøre. Østre Færge tager kun imod kontanter.
Sådan! Et sted, hvor det 21. århundrede ikke er slået
igennem. Det sker forhåbentlig snart til glæde for
alle, både fastboende og besøgende uden kontanter
på lommen.
En glad ø-bo
Jonna Møller
19
Dialogmøde og Lokalområdebog
kontanthjælp, turister og erhvervsdrivende, som ikke
kan komme frem og tilbage uden bil. Der var tilkendegivelser om, at kommunen har svigtet. Den nye
ordning er uretfærdig og ufleksibel. Eksempelvis er
der kun bus til Næsby om tirsdagen, og telefonbestilling dagen i forvejen gør ordningen ufleksibel. Til
sammenligning blev nævnt en god ordning på Sejerø,
og her er Movia også inde over. Der blev også efterlyst en taxa på øen i lighed med tidligere.
Svar: Baggrunden for den opståede situation er et
lovkrav om udbud iflg. EU-reglerne og Movia har ikke
ønsket at overlade kørselen til kommunen. Det ikke
er en optimal ordning, og det er ikke en ordning, vi
er stolte af. Vi ved godt, at ordningen ikke imødekommer de lokale ønsker fuldt ud, men ordningen vil
blive fulgt tæt op i den kommende tid. Vi vil opfordre
udvalget for Klima og Miljø til at se på sagen igen.
Klima- og Miljø Udvalget har på mødet den 4. maj
vurderet kørselsordningen på Orø, baseret på erfaringstallene i april. KMU vil på grundlag heraf, og inden for budgettets rammer, forsøge at skabe mulighed for, at kørselsordningen udvides til også at omfatte aften og evt. weekend. Sagen genoptages på juni
mødet.
Af Erik Fuchs formand for Orø Lokalforum
Den 18. marts 2010 afholdt Orø Lokalforum dialogmøde i Hallen. Der var mødt over 100 øboer op, et
rigtig godt møde. Her var der mulighed for at få luftet ønsker og ideer over for politikerne fra Holbæk.
De ønsker og ideer der kommer fra os øboer, er
blevet skrevet ned i lokalområdebogen, den er blevet
forvaltnings behandlet og forelagt byrådet og deres
svar er skrevet ned i lokalområdebogen. Hele Lokalområdebogen kan bestilles på nettet på denne adresse [email protected]
Her er ønskerne og svarerne fra politikerne.
Ønske: Campingpladsen. 1.Udvidelse af antal pladser
fra 70 til 81. Henrik fra campingpladsen har en kamp
med Miljøcenter Roskilde, om at få dispensation fra
strandbeskyttelsesloven. 2. Beachvolley på stranden
3. Badebro, evt. flytbar. En borger gjorde opmærksom på, at den ødelagte badebro nu har ligget på
stranden i tre år og bør fjernes.
Svar: Byrådet er fortsat positiv overfor ønsket om
en udvidelse af antallet af pladser. Lokalplanarbejdets
iværksættelse vil indgå i økonomiudvalgets prioritering af lokalplaner og forudsætter, at udvidelsen sker
inden for gældende lovgivning. 2. og 3. Byrådet er
fortsat positiv overfor ønsket om beachvolley og en
badebro uden kommunal medfinansiering.
Ønske: Ungdomsklubben redegjorde for ungdomsklubbens lokalesituation og ønsker om, at få deres
eget sted at være. feks. den gamle genbrugsplads.
Svar: Vi vil rose jer for det store arbejde og den
gode energi, der bliver vist fra både unge og voksne.
Det er godt gået. Sidste svar: Klubbens ønske om at
benytte bygningen på den gamle containerplads er
ikke muligt. Jura og ejendom har besigtiget bygningen,
og tilbagemeldingen har været, at det vil være for
bekosteligt at istandsætte bygningen, så den efterlever de gældende krav i lovgivningen.
Ønske: En borger efterlyste lejeboliger i lav bebyggelse til ældre. VAB-sagen med ca. 12 lejeboliger må
ikke stoppes. Der er virkelig stort behov for os ældre, der bor i eget hus.
Svar: Iværksættelse af socialt boligbyggeri vil bl.a.
være betinget af en aktuel venteliste og en investor,
som vil stå for finansieringen. Ønsket vil blive taget
med i drøftelserne i Voksenudvalget.
Ønske: Lokalforum håber at få ændret tildelingsmodellen, så vi får et fast grundbeløb og herefter et beløb pr. borger. Der blev henvist til et forslag, som er
udarbejdet i samarbejde med andre lokalområder,
med henblik på udvikling og forbedring af demokratimodellen. Vi vil også gerne have en demokratipulje
hvor de 17 lokalområder kan søge om mindre midler
til mindre projekter.
Svar; Byrådet vil tage stilling til tildelingsmodel m.m.,
når der foreligger resultat af arbejdet i den nedsatte
arbejdsgruppe vedr. udvikling af demokratimodellen.
Ønske: Lokalforum fremsatte ønske om, at der udarbejdes en visions- og handleplan for Orø med
hjælp fra konsulenter fra Holbæk kommune.
Svar: Før Byrådet tager stilling til forslaget, skal der
foreligge en formålsbeskrivelse med plan for proces,
budget og medvirkende aktører.
Ønske: Der var et stort ønske blandt de fremmødte
om at få en busordning på Orø, der giver mulighed
for offentlig transport både i dag- og aftentimerne
samt i weekenden. Flere gav udtryk for, at den nye
ordning ikke svarer til de ordninger, der eksisterer i
den øvrige del af kommunen. Den nye ordning betyder dårligere service til dyrere penge. Ordningen
betyder, at man ikke kan komme rundt på øen uden
egen bil. Det er uheldigt for rigtig mange på øen. Det
er særlig uheldigt for børn, unge og ældre, som bliver
afskåret fra deres sociale kontakter, lægebesøg, sport
etc. Det er også en ulempe for borgere på kontant-
Ønske: Der blev spurgt til bevillingen i 2009, som
var afsat til trafikdæmpning på Nørre Stængevej.
Svar: Byrådet vil arbejde på at finde penge til projektet i 2010.Teknik og Miljø bedes undersøge mulighederne i budgettet.
Ønske: Lokalforum havde forslag om, at der opsættes en kaffe/kakaoautomat/ på færgen, så der bliver
Fortsættes næste side
20
mulighed for at købe kaffe/ kakao under overfarten.
aktiviteter, f.eks. inden for kultur- og fritidsområdet.
Svar: Byrådet anerkender ønsket om en kaffe/
kakaoautomat og opfordrer lokalforum til at arbejde videre med en udgiftsneutral ordning i samarbejde med Orø
Færgen.
Sluttelig blev der orienteret om en frivillig gruppe AdventureKlanen, som laver ture og arrangementer. Aktiviteterne har et sundhedsformål og skal give borgerne gode og
sunde oplevelser. Det er planen at følge op med en sundhedsprofil.
Ønske: Lokalforum stillede forslag om, at øen får en pulje, så der kan tildeles midler til frivillige aktiviteter, f.eks.
Adventure og Ø-dagen.
Svar: Byrådet kan ikke imødekomme forslag om særskilt
pulje til Orø, men henviser til muligheden for at søge fra
de puljer, som Byrådet har afsat i budgettet til forskellige
Dialogudvalget sluttede med at rose og give en stor anerkendelse for øens mange aktiviteter og Lokalforums indstilling til egen indsats. Vi vil som politikere arbejde for, at
de grundlæggende ting på øen er i orden.
Orø Lokalforum – workshop den 7. februar 2010
Arbejdsgruppe Infrastruktur på Orø (Lene Asbjørn, Erik Fuchs, Winnie Kislov)
Følgende emner blev diskuteret:
1. Taxa- /buskørsel
2. Skiltning
3. Gadebelysning
4. Trafiksanering
5. Cykelsti til færgen
1. Kontakten til kommunen er etableret. I forlængelse af anmodning om aktindsigt, (hvilket Erik Fucks har begæret i januar måned) inviterer Holbæk Kommune til et statusmøde. Vi har nu nævnt tre mulige tidspunkter i
februar til et møde, i øjeblikket venter vi på svar fra den ansvarshavende i planafdelingen, arkitekt Mads Næsgård-Schmidt.
2. Vi vil ta’ en tur rundt på Øen for at bese skiltningen; det gælder byskilte, henvisningsskilte og færdselsskilte.
Vi venter på lidt bedre egnet vejr.
3. Igen igen blev der taget fat i gadebelysning. Fra Næsby er der begæret nye gadelamper, passende til landsbyen. Ønsket blev af kommunen i første linie modtaget positivt, men senere alligevel droppet. Vi vil sætte ind på
at få ens belysning på hele Orø.
4. Flere veje på Øen bliver især i sommermånederne brugt til rally-kørsel, så som Nørrestængevej, Næsbyvej
og Snavevej, sidstnævnte helt ud til det gamle færgeleje. For at modvirke dette, kunne hastighedsbegrænsende
foranstaltninger være en mulighed. Vi vil undersøge mulighederne herfor.
5. På lokalplanen skulle der allerede eksistere en ide til en cykelsti fra færgen til skolen. Vi vil prøve at bevirke
at denne plan bliver realiseret.
Bestyrelsen har ordet
Vi er på vores første møder blevet enige om, at koncentrere vores arbejde om nogle få opgaver i løbet af året.
Det vil også betyde, at du kære læser/medlem har en større mulighed for at få indblik i vores arbejde, ligesom
vi håber, at du vil ta’ del i vores arbejde gennem indlæg i dit og mit blad.
Vi vil helt sikkert også lave opsøgende arbejde, og hvem ved - en dag bli’r du måske kontaktet med henblik på
at høre din mening.
De 2 arbejdsområder, som bestyrelsen vil dykke ned i, er:
- en hvidbog omkring Orø
- ungdommen på Orø
To store områder.
Vi er ikke kommet så langt endnu, men vi vil selvfølgelig hele tiden holde dig underrettet gennem Orø Nyt.
Heidi Nielsen er fraflyttet Orø, og er dermed ikke længere bestyrelsesmedlem. Annette Boldt er indtrådt i
bestyrelsen i stedet for Heidi, der dog vil fortsætte med arbejdet som redaktør og layouter på Orø Nyt.
Hilsen Bestyrelsen v/ Steen Uja
21
Mødested i det åbne rum – interview med Annette Boldt
Af Berit Tannebæk – Fotos: Steen Uja Pedersen
Hvor synes du, sådan et mødested bedst kan placeres?
Annette, jeg ved at du har nogle planer om at etablere et
mødested i det åbne rum. Kan du fortælle lidt om, hvad
planerne går ud på?
Det ville være rigtig godt, hvis turister der kommer
til øen, kan gå ind på Ø-kontoret og få brochurer
over de steder, som de kunne tænke sig at besøge –
og så kunne sætte sig udenfor og læse om det. Så det
ville være rigtig godt, hvis det kunne blive på den
gamle Brugs’ parkeringsplads. Det er jo også et godt
centralt sted, hvor øen kunne vise nogle af sine dygtige kunstneres arbejder frem for gæster.
Jeg tænker, når man kommer her til øen som turist –
eller når man går tur med sine børn, eller bare møder nogen man kender, og har lyst til at snakke med
– så mangler der et sted, hvor man kan sidde og
snakke.
Hvordan skal sådan et mødested indrettes?
Nu er der jo ingen, der endnu ved, hvad der kommer til
at ske med den gamle Brugs – eller med dens parkeringsplads. Har du en ”plan B”, hvis Brugsens P-plads
ikke kan komme i spil?
Jeg synes, der skal være borde og bænke, men ikke
en egentlig legeplads med gynger og vipper. Hellere
noget natur, som man kan kikke på, og børnene kan
lege på og med – og meget gerne noget kunst fra
nogle af vores lokale kunstnere.
Måske var Ø-kontorets udearealer en mulighed….
Eller det lille stykke mark over for Hestebedgård
(men jeg ved ikke, hvem der ejer det). Eller hjørnet
ved Hestebedgård, under det store kastanietræ.
Jeg var på en vandretur langs vandet med nogle fra
Adventureklanen, og der gik vi forbi en gård, hvor
der ligger nogle store gamle træstammer. ”Her ligger
bænkene til vores møderum” tænkte jeg… men
Steen Uja sagde, at ”her ligger et par hvaler”. Det er
altså helt op til fantasien, hvad man kunne få ud af
sådan nogle stammer. Måske kunne en af vores lokale kunstnere udforme dem, så de både kunne bruges
til at sidde på og som ”natur-kunstværker”.
De skal selvfølgelig behandles, så de kan stå for vind,
vejr og slitage.
Uanset hvor mødestedet måtte ende med at blive
placeret, så skal det være et sted, hvor der er rart og
trygt at komme for alle – børn, unge og ældre – og
det ikke er en ide til politikerne om et nyt ungdomsklublokale.
Jeg håber, det på langt sigt kan blive en fælles opgave
at holde stedet rent og pænt, så alle tager ansvar for,
at det er et rart sted at komme.
22
Søndag den 6. juni
Orødag.
Åbningstider
Tirsdag den 15. juni
Pensionistforeningen afholder forårstur til Gavnø Slot
og til Enø.
Orøkontoret og Borgersevice
Tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 15.00
Lørdag
kl. 10.00 - 13.00
Tlf. Orøkontoret: 59 47 08 70
Tlf. Borgerservice: 72 36 36 19
Lørdag den 3. juli
Orøkontoret afholder Ø-marked kl. 10.00-14.00.
Postbutikken
Lørdag den 10. juli
Orøkontoret afholder Ø-marked kl. 10.00-14.00.
Mandag – fredag kl. 12.00 - 15.00
Lørdag
kl. 10.00 - 13.00
Telefon butik
59470870
Orø postomdeling træffes hver morgen
mandag til lørdag kl. 8.30 - 9.00
Telefon omdeling 33611690
Onsdag den 14. juli
Vinaften i Marliese's Gårdcafé kl. 19.30.
Lørdag den 17. juli
Orøkontoret afholder Ø-marked kl. 10.00-14.00.
Brugsen
Onsdag den 21. juli
Vinaften i Marliese's Gårdcafé kl. 19.30.
Mandag-fredag
Lørdag-søndag
Telefon
Lørdag den 24. juli
Orøkontoret afholder Ø-marked kl. 10.00-14.00.
07.30 - 19.00
07.30 - 16.00
59470053
Biblioteket
Tirsdag
Torsdag
Onsdag den 28. juli
Vinaften i Marliese's Gårdcafé kl. 19.30.
11.00 -12.00
11.00 -12.00 og 16.00 -18.30
Læge
Lørdag den 31. juli
Orøkontoret afholder Ø-marked kl. 10.00-14.00.
Læge Carsten Roug
Telefonkonsultation
Telefon
Konsultation
Åben konsultation
Tidsbestilling
Onsdag den 4. august
Vinaften i Marliese's Gårdcafé kl. 19.30.
Lørdag den 7. august
Orøkontoret afholder Ø-marked kl. 10.00-14.00.
8.00 - 9.00
59470225
Efter aftale
9.00 - 10.00
8.00 - 9.00
Forsamlingshuset
Onsdag den 11. august
Vinaften i Marliese's Gårdcafé kl. 19.30.
Alle dage
Køkken åbent
Telefon
Onsdag den 18. august
Vinaften i Marliese's Gårdcafé kl. 19.30.
12.00 - 22.00, søndag dog 21.00
12.00 - 20.00
59470050
Hotel Orø Kro
Lørdag den 4. september
Orø Pensionistforening afholder banko i Forsamlingshuset kl. 14.30.
Åben hver dag fra 1. maj til 1. oktober.
Telefon
59470006
Østre Færge
Mandag den 6. september
Orø Pensionistforening afholder 5-dages ferietur til
Østharzen.
Afgange fra Orø
Første afg. hverdag
Sidste afg. hverdag
Første afg. lør/søn
Sidste afg. lør/søn
Telefon til færgen
Tirsdag den 21. september
Orø Pensionistforening afholder foredrag,
”Luxusvagabonden” med Lis Ingemann kl. 14.00.
05.30
24.00
06.00
24.00
40467013
Containerpladsen
Orø Kalender
1. april - 31. oktober:
Onsdag
13.00 -15.30
Lørdag
08.00 -12.00
Vil du med i kalenderen?
Send os en mail om dit
arrangement.
Så kommer det i kalenderen.
1. november - 31. marts:
Lørdag
10.00 - 12.00
23
Som gæst og fotomand på en ”udedag” med Orø Skole og Bente og Uffe
Indlæg og fotos af Steen Uja
Fredag d. 7. maj var der blæst til udedag hos Boblerne på Orø Skole. En kølig og overskyet dag, men de gæve
lærere havde på forhånd uddelt råd og vejledning om beklædning til forældrene.
Turen gik til ”Ræveskoven”, hvor skolen har fået lov til at nyde lejrlivet.
Man havde på forhånd gjort bålpladsen klar, og da den halvsøvnige fotomand nærmede sig lejrpladsen blandede
lyden af brændehugning sig med lyden af et knitrende bål.
Med undtagelse af nogle enkelte børn, der ikke magtede fornemmelsen af den ”virkelige virkelighed”, var der
gang i alle. Nogle huggede brænde, andre byggede trefødder, som skulle benyttes som skelet til minitelt, andre
igen var ude efter rafter til den store tipi, der blev drukket te, stegt sild og rødspætter - en fantastisk dag for
en gammel lærer, der tror på, at jeres kære unger har godt af masser af frisk luft og, at de i naturen får respekten for naturen og, at de i øvrigt lærer en masse, som ikke kan læres i et klasseværelse.
Super arbejde Bente og Uffe.
24