Staldkost med kunststofbørste

Teknisk frigivelse
BERNER FS GPG STØBEMASSE
Artikel-nr. / Article No.:
168763, 176026
Sprog / Languages:
da
Version / Version:
1.0
BERNER_70914.pdf
2012-12-06
FS GPG STØBEMASSE
Tekniske data:
Mekanisk
Trykstyrke
Indvendigtrykstyrke:
- Cylinder / diameter
- Cylinder / diameter
(M Pa): 8 (80kg/cm2)
Ø20 mm (M Pa):
Ø40 mm (M Pa):
13 (Seneste: 4kn)
11 (Seneste: 15 kN)
20 ° C (J / kg ° C):
v/1000 ° C (J / kg ° C):
575 (0,14 kcal / kg ° C)
986 (0,25 kcal / kg ° C)
Flygtige faststoffer
20 ° C (W
ved 100 °
V/500 ° C
V/600 ° C
0,19 (0,22 kcal / m ° Ch)
0,15 (0,13 kcal / m ° Ch)
0,17 (0,15 kcal / m ° Ch)
0,18
Max anvendelses temp.
700° C
Thermal
Specifik varme
Varmeledningsevne
/ m ° C):
C (W / m ° C):
(W / m ° C):
(vægt%):
Brand
Brandbart (i henhold til ISO 1182 og NT Fire 001) : Ikke brændbart materiale
Røgudvikling
: Nej
Korrusive brandgasser
: Nej
Giftig fraspaltingsprodukter
: Nej
Fysisk
Massefylde (vægtfylde)
(G/cm3)
: 0,8-0,9
Volumenforøgelse ved hærdning (ingen eksplosive magt) (Vol%)
Hærdning (Dage)
: 1-3
overbelastes tidligste efter 21 dage
Kemisk
Resistent mod:
Vand
Olie / gas / organisk opløsningsmiddel
Acids
Baser
Indholdet af chlor, fluor eller brom (Vægt%)
:
:
:
:
:
God
God
God
God
0
Aldringsbestandighed
Er ikke omfattet af aldrende nedbrydning
Ingen reduktion af ejendomme over tid.
Diverse
Farve
Vedhæftning/beton (M Pa)
: 1,1
: Beige
:1.0 (10 kg/cm2)
Byg & Auto
Vedhæftning/stål (M Pa)
:0,35 (3,5 kg/cm2)
Eksplosions bestandighed (10 cm tyk beton separation) (Bar)
:> 7
Luft og gaspermabilitetskoeffisient (10-14 m2)
Lyd (DB)
: 3,5 (som beton)
: Meget godt (10 cm: 50 dB) (15 cm: 65 dB)
Beskrivelse:
FS GPG STØBEMASSE er et pulver, som består af gips, perlit og fiberglas, som ved
tilsætning med vand, bliver til en hvid støbt mørtel i flydende eller stiv konsistens. FS
GPG STØBEMASSE er en gipsbaseret brand tætningsmiddel med god mekanisk styrke
og god isoleringsevne. FS GPG STØBEMASSE har en god termisk ledningsevne, selv i
små tykkelser omkring alle tekniske installationer, der gør det isolerer mod varme.
FS GPG STØBEMASSE er volumeøgende ved hærdning med god klæbeevne på alle
byggmaterialer. FS GPG STØBEMASSE anvendes primært til at brandisolere store eller
små huller og åbninger omkring industrianlæg, såsom kabel, rør og ventilation
gennemføringer og tomme åbninger i vægge, plader og tage af mursten / beton eller
gips vægge med brandmodstandsevne op til 240 minutter med tykkelser som angivet i
oversigten.
Fordele
• Brandsikre kabelgennembrydninger
• Brandsikre rørgennemføringer
• Brandtætning omkring ventilationskanalerne
• Brandsikring af bjælker og søjler
• Brandforsegling mellem brandadskillelser
Brugsanvisning:
Tilsæt FS GPG STØBEMASSE i en spand fyldt med vand i bunden, bland med
murske eller piskeris, i ca ½ minut, med en boremaskine, indtil den ønskede konsistens
er opnået. Hærdetider kan variere fra ca 20 til 50 minutter afhængigt af hvordan man
blander. Stiv blanding laves med 4 dele FS GPG STØBEMASSE og 1 del vand. Flydende
blanding laves med 2 dele FS GPG STØBEMASSE og 1 del vand.
Udskæringer skal renses for støv og snavs før brandsikring. Metalrør skal altid rust
beskyttes før forsegling udføres. Det skal tapes omkring udskæringer med
afdækningstape for en pæn slutresultatet.
Brugerinformation:
Dette dokument indeholder oplysninger fra vore tests og forventninger. Oplysningerne
er vor bedste viden og er beregnet til vejledning af vores kunder. De gælder dog kun
som uforpligtende henvisninger. Der må tages hensyn til rettighedsbeskyttede
tredjemænd/tredjeparter. Informationen erstatter på ingen måde en forudgående test
inden arbejdet påbegyndes. Det bør også undersøges i hvert enkelt tilfælde, om
produktet opfylder de gældende lovbestemmelser
Berner Info