TRYK her for hele programmet

INTERN
REVISION
- FOKUS PÅ
VIRKSOMHEDENS
RISICI
g på
i
d
eld .dk/
m
l
i
T
fyi
.
w
ww ir
KONFERENCE DEN
30. - 31. OKTOBER 2012
KØBENHAVN – RADISSON BLU
SCANDINAVIA HOTEL
ASES:
NORDISKE Cverige
S
Folksam, , Norge
Gjensidige
Bemærk konferencen opfylder
kvalitetskravene for efteruddannelse for revisorer
> DAG 1: REVISION I FORHOLD TIL FORRETNINGSMÆSSIGE RISICI
• Krav og forventninger fra stakeholders til intern revision
• Hvordan reviderer vi i relation til bestyrelsens fokus på forretningsrisici?
• Samarbejdet med ledelsen og risk management-funktionen
> DAG 2: FOKUS PÅ DEN FINANSIELLE SEKTOR
• Finanstilsynets perspektiv på intern revision og ledelsesbekendtgørelsen
• R
evision af risikomodeller, likviditetsstyring og foranstaltninger
mod hvidvask
I samarbejde
med:
Hør talere fra:
A.P. Møller – Mærsk
Danfoss
Deloitte
Folksam
Novo Nordisk
Finanstilsynet
ATP
Nordea
PwC
Gjensidige
Saxo Bank
Det voksende fokus på intern revisions rolle i forhold til corporate
governance medfører øgede krav og
forventninger fra bestyrelsen, revisionsudvalget og ledelsen til intern revisions arbejde. På konferencens dag
1 får du en stakeholders perspektiv
på intern revision og hører praktiske
erfaringer med revision i forbindelse
med specifikke forretningsrisici samt
samarbejdet med ledelsen og risk
management-funktionen.
På dag 2 er fokus på intern revision
i den finansielle sektor, hvor vi bl.a.
går i dybden med intern revisions
arbejde i forhold til ledelsesbekendtgørelsen (§71) samt tilgangen til
revision af risikomodeller, likviditetsstyring og forebyggende foranstaltninger mod hvidvask.
Jeg glæder mig til at byde dig og
dine kolleger velkommen den 30. og
31. oktober 2012.
Med venlig hilsen
Mia Sang Jørnø
Senior projektleder
FYI Events
INTERN REVISION
KONFERENCE DEN 30. - 31. OKTOBER 2012
13.00
KØBENHAVN - RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL
DAG 1 – TIRSDAG DEN 30. OKTOBER
REVISION I FORHOLD TIL
FORRETNINGSMÆSSIGE RISICI
8:30Registrering
Kaffe/te og morgenbrød
9:00
Åbning af konferencens første dag
Mia Sang Jørnø, Senior projektleder, FYI Events
Ordstyrer: Johan Bogentoft, Director, PwC
9:05
CASE: Bestyrelsens og revisionsudvalgets krav
til intern revision
• Hvilke krav og forventninger har bestyrelsen
til intern revision?
• Hvilken rolle bør intern revision have i forhold
til forretningens risici?
• Intern revision i fremtiden - hvor ser vi de største udfordringer?
Anne Rømer, Director, A.P. Møller – Mærsk
and Audit Committee Member, Nordea Bank
9:55Pause
10:10
CASE: Sådan reviderer vi i relation til bestyrelsens fokus på forretningsrisici
• Stigende fokus på revision af forretningsrisici
• Revision af konkrete risici såsom efterlevelse
af etikstandarder og -lovgivning, IP-beskyttelse, finansiel gearing, mv.
• Samarbejde og udfordringer i forhold til ledelsen, bestyrelsen og revisionsudvalget
Kristian Bollerup, Head of Internal Audit
Danfoss
11:00
Pause med kaffe/te og frugt
11:15
Intern revision i den globale koncern - fokus på
besvigelser i emerging markets
• UK Bribery Act og FCPA
• Risk assessment og planlægning
• Typiske problemområder
• Udvidet compliance audit
• Rapportering og eskalering
Morten Egelund, Partner
Deloitte
12:00Frokost
2/ Tilmeld dig nu! www.fyi.dk/ir | [email protected] | Telefon: +45 7027 1737
PANEL: Hvordan kan intern revision bidrage
med at give assurance til virksomhedens væsentligste forretningsrisici?
Oplæg ved moderator efterfulgt af paneldiskussion
Moderator: Johan Bogentoft, Director, PwC
Paneldeltagere:
Anne Rømer, Director, A.P. Møller – Mærsk
and Audit Committee Member, Nordea Bank
Kristian Bollerup, Head of Internal Audit, Danfoss
Birgitte Rousing Svenningsen, Deputy Chief
Audit Executive, Saxo Bank
13:45Pause
14:00CASE: Internal Audit’s role in Risk Management
• Organization and cooperation between Internal Audit and Risk Management
• What are our processes and practical experiences?
• Where do we experience the biggest challenges and how do we handle these?
Inger Rost, Chief Audit Executive
Folksam
14:45
Pause med kaffe/te, frugt og kage
15:00
CASE: Intern revisions rolle - herunder i
relation til forretningsrisici
•Hvordan lever intern revision op til ledelsens
forventninger?
• Metode og tilgang i forhold til intern revisions
arbejde
• Intern revisions arbejde vedrørende forretningsrisici
• Hvordan arbejder intern revision proaktivt for
at give assurance til forretningsrisici fremover?
Kim Bundegaard, SVP of Business Assurance, Novo Nordisk
Jannie Holm, CVP of Group Internal Audit,
Novo Nordisk
15.50
Afrunding ved ordstyrer
16:00
Konferencens første dag slutter
DAG 2 – ONSDAG DEN 31. OKTOBER
FOKUS PÅ DEN FINANSIELLE SEKTOR
8:30
Kaffe/te og morgenbrød
9:00
Åbning af konferencens anden dag
Ordstyrer: Deloitte
9:05
I ntern revision og ledelsesbekendtgørelsen (§ 71
bekendtgørelsen)
Ledelsesbekendtgørelsen har efterhånden et par år
på bagen. I anledning af fødselsdagen ses der på:
• Hovedbudskaberne i ledelsesbekendtgørelsen
• Intern revisions rolle i forhold hertil herunder
erfaringer - gode som dårlige
• Udviklingstendenserne
Mads Mathiassen, Kontorchef for finansiel rapportering
Finanstilsynet
9.55Pause
10:10
CASE: Intern revisions rolle i revision af risikomodeller o.lign.
Indlægget vil være praktisk orienteret med generisk
indhold inspireret af overvejelser om revision af en intern model i relation til Solvency II (de specifikke
regler indgår ikke i indlægget).
• Kan intern revision udtale sig om områder, der
kræver specialviden?
• Hvor meget skal man vide om matematik/statistik?
• Hvordan anvender man ekspertbistand som
supplement til eget arbejde?
Peter Jochimsen, Revisionschef
ATP
11:00
13.00
CASE: Focus on auditing operational risks
• Internal audit’s role - differentiation and cooperation with other control/audit functions
• Prioritizing our efforts - has the annual audit
plan outlived its usefulness?
• The optimal audit team – how do we get the
mix right?
• So many stakeholders - reporting to whom
and how?
• Adding value
Martin Stevens, Corporate Auditor and President
of IIA Norway
Gjensidige
13:45Pause
14:00
CASE: Revisionseftersyn af likviditetsstyringen
• Gammelt og nyt om likviditetsstyring fra Basel
• Hvad er konsekvenserne af de nye likviditetsmål i CRD IV?
• Hvordan kan vi overholde målene?
• Risikovurdering og vinkler på revision
Lars Bo Jeppesen, Senior Audit Specialist
Nordea
14:50
Pause med kaffe/te, frugt og kage
15:05CASE: Revision af forebyggende foranstaltninger mod hvidvask
• Omverdenens øgede fokus på hvidvaskningsområdet
• Three lines of defence – Fordeling af ansvar
mellem linien, compliance og intern revision
• Erfaringer og faldgruber ved revision af forebyggende foranstaltninger
Birgitte Rousing Svenningsen, Deputy Chief
Audit Executive
Saxo Bank
Pause med kaffe/te og frugt
11:15
Sammenlægning af finansielle virksomheder
• Forretningsmæssige risici i forbindelse med
sammenlægninger
• Intern revisions rolle i sammenlægningsprocessen
• Efterfølgende risici og fokusområder
Benny Voss, Partner
Hans Christian Krogh, Partner
PwC
15:55
Afrunding ved ordstyrer
16:00
Konferencen slutter
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i
programmet.
12:00Frokost
Tilmeld dig nu! www.fyi.dk/ir | [email protected] | Telefon: +45 7027 1737 /3
Dine kunder kommer
– gør du?
FYI’s erhvervskonferencer udgør eksklusive
mødepladser for en lang række attraktive
målgrupper. Vi tilbyder dig og din virksomhed en bred vifte af stærke muligheder for
at komme i dialog med din målgruppe både
før, under og efter konferencen.
Få adgang til:
• Nye leads
• Styrkelse af dine kunderelationer
• Produktlancering
• Virksomhedsprofilering
Kontakt salgschef Pernille Skat Larsen på
+45 2895 0770 eller [email protected]
for at høre mere om jeres mange mulig­
heder for at differentiere jer i markedet.
Bemærk konferencen opfylder
kvalitetskravene for efteruddannelse for revisorer
I samarbejde
med:
SES:
NORDISKE CAerige
Folksam, SvNorge
Gjensidige,
KØBENHAVN – RADISSON BLU – SCANDINAVIA HOTEL
KONFERENCE DEN 30. - 31. OKTOBER 2012
• Finanstilsynets perspektiv på intern
revision og ledelsesbekendtgørelsen
• Revision af risikomodeller,
likviditetsstyring og foranstaltninger
mod hvidvask
> DAG 2: FOKUS PÅ DEN
FINANSIELLE SEKTOR
•
•
•
Krav og forventninger fra
stakeholders til intern revision
Hvordan reviderer vi i relation til
bestyrelsens fokus på forretningsrisici?
Samarbejdet med ledelsen og risk
management-funktionen
> DAG 1: REVISION I FORHOLD TIL
FORRETNINGSMÆSSIGE RISICI
INTERN
REVISION
- FOKUS PÅ
VIRKSOMHEDENS
RISICI
Saxo Bank
Gjensidige
PwC
Nordea
ATP
Finanstilsynet
Novo Nordisk
Folksam
Deloitte
Danfoss
A.P. Møller – Mærsk
Hør talere fra:
å
ig p
eld d
/
Tilm .fyi.dk
www ir
Tilmeld dig på www.fyi.dk/ir
Praktisk information:
Dato og sted: Konferencen afholdes den 30. og 31. oktober 2012 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager
Boulevard 70, 2300 København S, +45 3396 5000
Overnatning: Dette er ikke inkluderet i konferenceprisen.
FYI Events henviser til Radisson Blu booking for bestilling
af hotelværelser. Bookingen kan kontaktes på +45 3815
6500.
Parkering og transport: Der er betalingsparkering ved
hotellet. FYI Events fralægger sig ansvaret for parkering
i forbindelse med arrangementet. Metro station ’Islands
Brygge’ er ca. 5 minutters gang væk, og bus 5A standser
tæt på hotellet.
Tilmelding: Tilmeld dig på: www.fyi.dk/ir eller på email:
[email protected] eller ring til os på +45 7027 1737. Tilmelding er bindende!
Afbestilling: Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling
indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10%.
Ved afbestilling mindre end 14 dage før afholdelsen tilbageholdes 50%. Ved afbestilling senere end to dage før afholdelsen betales fuld pris. Bliver du forhindret i at deltage, har
du mulighed for at overdrage din plads til en kollega.
Der tages forbehold for trykfejl.
Priser (angivet i DKK og ekskl. moms):
Tilmeld senest 14. sep.
Tilmeld efter 14. sep.
Konference – begge dage
9.995,-
10.995,Kun dag 1
5.995,-
6.495,Kun dag 2
5.995,-
6.495,Prisen inkluderer kaffe/te, morgenbrød, frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra talerne. Faktura og bekræftelse på din deltagelse fremsendes ved tilmelding.
FYI Events
Christiansborggade 2
1558 København V