Urheilijatietolomake 2015 - Pohjois

POHJOIS‐HAAGAN YHTEISKOULU, Pietari Hannikaisen tie 6, 00400 HELSINKI, www.phyk.fi
LIITE 1. HAKULOMAKE URHEILUOPPILAITOKSEEN 2015/ HAKIJAN TIEDOT sivu 1(2)
PALAUTETTAVA 17.3.2015 MENNESSÄ POHJOIS‐HAAGAN YHTEISKOULUUN
Ohjeeksi
Lue huolella!
Hakijan henkilötiedot
Toimita tämä hakulomake täytettynä hakijatiedoilla, liikunnanopettajan, oman valmentajan ja seuran lausunnolla 17.3.2015 mennessä Pohjois‐Haagan yhteiskouluun. Kirjoita kuoreen tunnus "Urheiluoppilaitoshaku". Liitä mukaan kopio yhteishaun hakemuksesta (sähköisen haun opintopolku.fi ‐tuloste), esitteemme valkoinen taustatietoja ‐lomake sekä kopio viimeisimmästä todistuksestasi. PHYK toimittaa palautetut lomakkeet lajiliittoihin, jotka antavat oman pisteytyksensä suoraan koululle. Mikäli tila ei riitä, käytä erillisiä liitteitä ja lähetä ne hakulomakkeen mukana. Mikäli harrastat kahta lajia, täytä molemmista oma lomake. Voit halutessasi lähettää lomakkeen liitteineen myös sähköpostilla ([email protected]) tai faxilla (09 4777 5310).
Sukunimi
Etunimet
Syntymäaika
Hakemuksen numero (Opintopolku.fi ‐tulosteesta)
Lähiosoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Sukupuoli (ympyröi)
Puhelin
PHYK:n urheilulukion hakusija (ympyröi)
1. 2. 3. 4. 5.
Sähköposti
Peruskoulu
Kaikkien aineiden keskiarvo viimeisimmästä todistuksesta
tarkasti!
Liikunnan arvosana
Lukuaineiden keskiarvo viimeisimmästä todistuksesta
Urheilu
Päälaji
Sivulaji
Kaudella 2014/2015
Seura
Lajiliitto (päälaji)
Nainen Mies
Opinnot
Täytä mahdollisimman Täytä sivulajista oma lomake!
Urheilusaavutukset
Parhaat saavutukset kolmena
viimeksi kuluneena kautena,
merkitse ikäryhmä/sarja.
Kaudella 2013/2014
Merkitse tähän myös
ennätystulokset, pelipaikka,
rooli joukkueessa tai muu lajin
Kaudella 2012/2013
kannalta olennainen tieto. Tarvittaessa lisäliite.
Valmennusryhmä
Liitto/maajoukkue
Piiri
Alue
Seura (ryhmä tai joukkue, jossa urheilet)
Kuulutko johonkin seuraavista
valmennusryhmistä?
Mistä alkaen?
Harjoittelutiedot
Kirjaa kuinka monta kertaa ja kuinka monta tuntia harjoittelet
ja liikut keskimäärin viikossa.
Muulla liikunnalla tarkoitetaan
sivulajien harjoittelua, koululii‐
kuntaa, koulu‐/treenimatkoja ja muita yli 10min kertasuorituksia.
Tavoitteet
Montako vuotta olet harjoitellut säännöllisesti?
Nykyinen kokonaisharjoittelumäärä viikossa
Päälajin ohjattuja harjoituksia:
Päälajin omatoimisia harjoituksia:
Muuta liikuntaa/harjoittelua (ks. ohje):
Yhteensä:
Pidän harjoituspäiväkirjaa ( ) sähköisenä
Nukun keskimäärin __ tuntia/yö
Opiskelussa
Harjoituskertoja/vko
vuotta
Tunteja/vko
( ) paperiversiona ( ) en pidä Käyn nukkumaan yleensä klo ____
Urheilussa
Asenne
(Kääntöpuolella)
Mitä olet valmis tekemään saavuttaaksesi tavoitteesi? Nimeä kolme tärkeää asiaa!
1. 2.
3.
Miksi haet urheiluoppilaitokseen?
□ valmentaja/seura lähettää sivulla 2/2 pyydetyt lausunnot erillisenä
Päiväys: _________________ ____ / ____ 2015 ______________________________
Hakijan allekirjoitus
LIITE 1. HAKULOMAKE URHEILUOPPILAITOKSEEN/LAUSUNNOT HAKIJASTA sivu 2(2)
PALAUTETTAVA 17.3.2015 MENNESSÄ POHJOIS‐HAAGAN YHTEISKOULUUN
Hakija Sukunimi:
Etunimi:
Liikunnanopettaja
Sukunimi:
Etunimi:
Puhelin:
Sähköposti:
Oppilaan liikunnallisuus ja monipuolisuus:
Oppilaan asenne, suhtautuminen pitkäjänteiseen työskentelyyn ja suhde toisiin oppilaisiin:
Henkilökohtainen valmentaja
Päiväys: _________________ ____ / ____ 2015 ______________________________
Liikunnanopettajan allekirjoitus
Sukunimi
Etunimi
Lähiosoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Puhelin
Sähköposti
Miksi valmennettavasi pitäisi päästä urheiluoppilaitokseen?
Onko urheilijalle laadittu vuosisuunnitelma?
Kyllä_____ Ei ______
(Rastita)
Kuinka usein viikossa olet mukana urheilijan harjoituksissa/kilpailuissa? ____ krt/vko
Hyödynnätkö urheilijan pitämää harjoituspäiväkirjaa harjoittelun suunnittelussa ja seurannassa? Jatkuvasti ____ Satunnaisesti ____ Harvoin/en lainkaan ____ Urheilija ei pidä harjoituspäiväkirjaa_____
Oletko valmis tekemään yhteistyötä koulun lajivalmentajan kanssa harjoittelun
toteuttamisessa? Miten yhteistyötä mielestäsi voisi/pitäisi käytännössä toteuttaa, jotta se
tukisi urheilijan urheilu‐uraa ja opiskelua parhaalla mahdollisella tavalla? Valmentaja
tai seura täyttää
Lausunnon antaja (jos joku muu kuin henkilökohtainen valmentaja)
Nimi
Asema seurassa
Puhelin
Sähköposti
Urheilijan sijoitus valtakunnassa ikäryhmässään (ympyröi):
Yksilöurheilijat
1 ‐ 3. 4 ‐ 8. 9.‐16
17 ‐ 20. 21 ‐>
Joukkueurheilijat
A = maajoukkueessa B = maajoukkueleirityksessä
D = aluejoukkueleirityksessä E = seuran parhaita
C =aluejoukkueessa
F =seurapelaaja
HUOM! Lajiliitto asettaa hakijat paremmuusjärjestykseen eri listalla!
Arvioi hakijan potentiaalia ja asennetta seuraavissa kohdissa asteikolla 1‐5
1=paljon kehitettävää 2= melko hyvä 3= hyvä 4=erinomainen 5= huippulahjakkuus
Lajitaidot 1 2 3 4 5 Yleinen liikunnallisuus 1 2 3 4 5 Fyysiset valmiudet 1 2 3 4 5 Motivaatio, innokkuus
1 2 3 4 5 Onnistuminen kilpailuissa/peleissä 1 2 3 4 5 Urheilullinen elämäntapa
1 2 3 4 5 Asenne harjoitteluun 1 2 3 4 5 Asenne kilpailemiseen
1 2 3 4 5 Lisäselvitys (kerro esim. urheilijan potentiaalista ja asenteesta, suhtautumisesta koulunkäyntiin
ja muihin siviiliasioihin, oppimiskyvystä ja halusta, kodin ja muun lähipiirin tuesta jne.):
Päiväys: ______________ ____ /____2015
______________________________
Valmentajan allekirjoitus
Päiväys: ______________ ____ /____2015 ______________________________
Lausunnonantajan allekirjoitus (jos muu kuin valmentaja)