Målfastsættelse og evaluering efter stjernemodellen

Cellist søges til
Storstrøms Kammerensemble
I basisensemblet, Storstrøms Kammerensemble, er stillingen som
cellist ledig. Ensemblet består af 8 fuldtids fastansatte musikere:
fløjte, klarinet, fagot, harpe, klaver, violin, bratsch og cello.
Som musiker i Storstrøms Kammerensemble har man til opgave at
udøve kammermusik på højeste kunstneriske niveau, undervise og
formidle, samarbejde med andre kunstneriske genrer samt
jævnligt lave indspilninger og turnere.
Aktivitetsniveauet er højt, og de alsidige opgaver kræver høje
kunstneriske ambitioner, fleksibilitet og gode samarbejdsevner af
de ansatte musikere.
Se nærmere stillingsbeskrivelse på ensemblets hjemmeside
www.chamberplayers.dk.
Der afholdes prøvespil for et mindre antal indkaldte ansøgere
onsdag den 18/9 og
torsdag den 19/9 2013.
Tilmeldingsfrist: 28/7 2013
Prøvespillet vil blive afviklet i én runde med følgende repertoire:
• Ludwig v. Beethoven, ét af følgende tre værker efter eget valg:
Cellosonate g-mol op. 5 nr. 2, 1. sats (Adagio & Allegro),
Cellosonate A-dur op. 69, 1. sats, eller
Cellosonate C-dur op. 102 nr. 1 (hele sonaten)
• Gabriel Pierné: Voyage au Pays du Tendre
• Naji Hakim:
Kammerkoncert nr. 1 ”Solen skinner altid på Beirut” (i uddrag)
Beethoven spilles med egen eller tilstillet pianist. De øvrige værker
spilles med medlemmer af Storstrøms Kammerensemble.
Stemmer og partitur til Hakim og Pierné tilsendes ved
henvendelse til kontoret.
Tilmelding skal ske på et særligt skema, som kan downloades på
ensemblets hjemmeside eller fås ved henvendelse til ensemblets
kontor. Ansøgningen skal vedlægges CD af nyere dato med
repertoire efter eget valg. Videodokumentation er velkommen.
Konkurrencen afholdes på ensemblets hjemsted: herregården
Fuglsang ved Nykøbing Falster.
Der stilles akkompagnatør til rådighed på konkurrencedagen, men
ansøgeren afholder selv rejse- og opholdsudgifter.
Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst for
landsdelsorkestermusikere inkl. 1. solotillæg.
Yderligere oplysninger, noder og tilmelding hos:
Storstrøms Kammerensemble, Fuglsang Herregård,
Nystedvej 73, 4891 Toreby L.
Tlf. 54 87 44 48,
[email protected], www.chamberplayers.dk