REFERAT af bestyrelsesmøde i grundejerforenigen onsdag, den 15

Januar
Med le msbl ad for
Dansk Li m o usi n e Fo re ni ng
Januar 2014 · nr. 172
side 3
Dansk Limousine Forening byder velkommen
til 62 nye medlemmer
side 6
Ung sønderjyde blev Dansk
Limousine Forenings
medlem nummer 900
side 19
Din nye avlstyr skal
købes på foreningens
nye online auktion
side 21
Åbent Hus på Ålestrup
Avlsstation
Louises
Limousinebøffer
blev landskendte
Side 35-37
www.dansklimousine.dk
FORMANDENS HJØRNE
Flere nye medlemmer
Flere nye medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
 Af Søren Grunnet
Dansk Limousine Forening byder velkommen til 62 nye medlemmer. . . . . . . 3
Dansk Limousine Forening er stolte over at byde velkommen til 62
nye medlemmer i Danmarks suveræn største og bedste kødkvægs
forening. Vi håber at de i alt 293 nye medlemmer, som er kommet
ind i løbet af året, vil føle sig velkomne i Dansk Limousine Forening,
og blive tilfredse med medlemsskabet. Med de mange nye medlemmer har foreningen fået medlem nr. 900 hvilket er det højeste antal
medlemmer nogensinde. Læs mere om medlem nr. 900 på side 6.
For at påskønne den kæmpe-store frivillige indsats, som det bliver
lavet i Dansk Limousine Forening, var hele koordinationsudvalget
med ledsagere inviteret til en hygge- og inspirationsdag. Læs mere
om det på side 12.
Den 25. januar er der åbent hus på Ålestrup Avlsstation, og der er
salgsklare limousine-tyre, som skal sælges på internetauktion. Læs
mere om det nye spændende tiltag på side 18-21. Vi ses på Ålestrup
Avlsstation den 25. januar.
Tusind tak for året der går på hæld, til alle som har ydet en indsats
for Dansk Limousine Forening, og rigtig godt nytår til alle læsere af
Limousine Nyt.
Limousine Boden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KALENDEREN
Limousine kalenderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Åbent Hus 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nyt fra salgsformidlingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ung sønderjyde blev Dansk Limousine Forenings medlem nummer 900 . . . .6
Limousine auktion på Landsskuet 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Omrødemøde i øst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kørekort til Kødkvæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Efterårsmødet 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Til 30 års jubilæum hos den Finske Limousine Forening. . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Limousinedag ved Hopballe Mølle og Blue Horse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kødfulde Limousiner i England & Skotland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15
Kønssorteret sæd i kombination med sæd af kødracer . . . . . . . . . . . . . . . 16-17
Vil du være med til at bidrage til et seriøst avlsarbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Din nye avlstyr skal købes på foreningens nye online auktion. . . . . . . . . . . . 19
Erfaring med brug af individafprøvede tyre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21
Åbent Hus på Ålestrup Avlsstation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ålestrup resultater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23
Kørekort til kødkvæg (kursus)
Åbent hus på Aalestrup & opstart internetauktion
Åbent hus i udvalgte Limousine besætninger i Nord,
Syd og Fyn
24.-25. februar:Kvægkongres
27. februar:
Områdemøde -ØST
1. marts:
Åbent hus i udvalgte Limousine besætninger i Midt
og Øst
12. marts:
Områdemøde - MIDT
13. marts:
Områdemøde - SYD
18. marts: Områdemøde - FYN
28. marts:
Områdemøde - NORD
5. april:
Generalforsamling i Dansk Limousine Forening
10. maj:
Kødkvægets Dag
Aktuelle insemineringstyre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27
Fotograf forside: Lene Tingleff
Avler annoncer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-47
24. januar:
25. januar:
22. februar:
Dansk Limousine Forening
Agro Food Park 15 · Skejby · 8200 Aarhus N
Tlf. 87 40 52 63
Dansk Limousine Forenings bestyrelse:
Formand: Søren Grunnet
Elkjærhøjevej 10 · 7190 Billund
mobil 22 33 62 12
e-mail: [email protected]
Næstformand: Ivar Nielsen
Fristrupvej 148 · 9760 Vrå
Tlf. 9897 4027 ·mobil 4018 2582
e-mail: [email protected]
Torben Eg Østergaard
Sønder Hedevej 8 · 7960 Karby · tlf. 24 66 61 51
e-mail: [email protected]
Jane Kofod
Grevinge Bakker 7 · 4571 Grevinge
Tlf. 5965 9872 · mobil 2872 0712
e-mail: [email protected]
Limousine nyt 2013
2
INDHOLDSFORTEGNELSE
Susanne Brandt
Balløjvej 2 · 6500 Vojens
Tlf. 74 87 15 61 · mobil 24 49 83 54
e-mail: [email protected]
Sekretariatet
Jørgen Skov Nielsen, tlf. 8740 5263
e-mail: [email protected]
Agro Food Park 15 · Skejby · 8200 Aarhus N
Aktuelle importtyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-30
Nytårs-ønske fra Limousine Unik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kimbrerskuet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Trainee i Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-33
Louises Limousine bøffer blev landskendte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35-37
Kødtransport - nemt og lovligt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Brug din bedste græsensilage til slagtekalvene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Mineraler og vitaminer til kødkvæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Skal din dyr ind eller ud? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Fodring med kornstivelse giver større kalve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Billigt foder denne vinter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Avlskonsulent
Jens Christian Holgaard
Tlf. 7228 6417 · e-mail: [email protected]
Salgsformidler:
Mogens Hymøller, tlf. 2080 3856
Udvalgsansvarlige:
Avlsudvalget:
Iver Nielsen, tlf. 40 18 25 82
Aktivitets- og PR-udvalget:
Jane Kofod, tlf. 2872 0712
Information- og redaktionsudvalget:
Søren Grunnet, tlf. 2233 6212
Landskonsulent:
Jørgen Skov Nielsen · Dansk Kødkvæg
Agro Food Park 15 · Skejby · 8200 Århus N
Tlf. 87 40 52 63 · e-mail: [email protected]
Individprøvestation:
Tilmelding til individprøve:
Linda Kristensen, Viking Danmark, 76 60 30 83
e-mail: [email protected]
Frilands-Landmandskontakt:
Jens Peter Nannerup · tlf. 89 19 27 62
Udstillingsmateriale
Palle Skovborg
Pinnebjergvej 2 · 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 61 76 · e-mail: [email protected]
Limousineboden
Ingrid Christiansen · Rude Havvej 117 · 8300 Odder
Tlf. 8655 8005 · mobil: 2191 8146
Foreningens formål er at varetage
Limou­sineavlens og Limousineavlernes interesse.
Redaktion:
Henvendelser vedrørende det redaktionelle indhold rettes
til redaktøren: Søren Grunnet · Elkjærhøjevej 10
7190 Billund · mobil 22 33 62 12
e-mail: [email protected]
Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis b­ ladets
synspunkter. Bladet påtager sig intet ansvar for priser
i annoncer med videre.
Limousine-nyt udkommer i starten af følgende måneder:
Januar, marts, maj, juli, september samt november.
Sidste frist for indlevering af tekst og annoncer
til Limousine Nyt nr. 173 er den 1. februar.
Medlemskontingent:
Medlemskontingent pr. år Kr. 1.000 + moms
Aktiv ægtefælle (med stemmeret) kr. 500 + moms
Juniormedlem indtil det fyldte 25 år Kr. 500 + moms
Grafisk tilrettelæggelse/produktion:
Give Grafisk A/S · Østergade 3-5 · 7323 Give
Tlf. 75 73 22 00 · www.give-avis.dk
Eftertryk kun tilladt med nøjagtig kildeangivelse
foreningen
Dansk Limousine Forening byder velkommen til 62 nye medlemmer
Adresse
Hallelevvej 8
Køberupvej 33
Studehavevej 2
Slettens Landevej 63
Farsbøllevej 9
Østermarkvej 26
Bovlund Bjergvej 10
Hyrupvej 8
Røddingvej 8
Gelballevej 53
Midtgårdsvej 10, Stenderup
Mølleskovvej 1
Tanderupvej 18
Askærgårdvej 92
Kvong Langhedevej 51
Midtgårdsvej 9
Kvongvej 91
Skærhejselvej 6 Ribersvej 3
Herregårdsvej 10
Burvej 16
Remmerstrandvej 9
Hornstrupvej 19
Klatmøllevej 21
Snedstedvej 61
Skyumbjergevej 9
Vestervigvej 21
Ettrupvej 7
Mollerupvej 26
Møllemarken 1
Sønderskovvej 10
Oddervej 139
Boesvej 11
Hobro Landevej 50
Hobrovej 49
Gullev Byvej 51
Øksendalvej 19
Mjels Brovej 75
Vokslevvej 50
Kelddalvej 17, Kelddalgårde
Højrisvej 17
Bustedvej 4
Vesterkorupvej 13
Thorupholmevej 83
Holmevej 22
Bjergsmøllevej 7
Arvidsgård Spannarp 199
Darupvej 240
Skovbækvej 1
Brunbjergvej 64
Vestervej 33
Gl. Århusvej 55, Assendrup
Bolundvej 12
Elbækvej 3
Jacob Dams Vej 121
Øls Kirkevej 6
Industrivej 26
Lyngslet 11, Bodum
Valsømaglevej 24
Storskovvej 11
Skamstrupvej 82
Krænkerupvej 34
Postnr 4200 4700 4895 5400 5471 6230 6535 6541 6580 6640 6683 6690 6760 6800 6800 6818 6830 7182 7200 7200 7500 7620 7700 7700 7752 7752 7755 7760 7860 8400 8560 8660 8660 8830 8830 8850 8860 9230 9240 9240 9240 9541 9575 9690 5683 8740 43277 4000 4773 7200 7760 8732 8740 8920 9480 9500 8766 6200 4100 9339 4440 4200
By
Slagelse
Næstved
Errindlev Bogense
Søndersø
Rødekro
Branderup J
Bevtoft
Vamdrup
Lunderskov
Føvling
Gørding
Ribe
Varde
Varde
Årre
Nørre Nebel
Bredsten
Grindsted
Grindsted
Holstebro
Lemvig
Thisted
Thisted
Snedsted
Snedsted
Bedsted Thy
Hurup Thy
Spøttrup
Ebeltoft
Kolind
Skanderborg
Skanderborg
Tjele
Tjele
Bjerringbro
Ulstrup
Svenstrup J
Nibe
Nibe
Nibe
Suldrup
Terndrup
Fjerritslev
Haarby
Brædstrup
Tvååker SVERIGE
Roskilde
Stensved
Grindsted
Hurup Thy
Hovedgård
Brædstrup
Randers NV
Løkken
Hobro Nørre Snede
Aabenraa
Ringsted
Dronninglund
Mørkøv
Slagelse
Limousine nyt 2014
Navn
Michel Lihn Mikkelsen
Søren S. Thielsen
Lars Pedersen
Christian Jeppesen
Leif Baunkilde
Christian Kjer Jensen
Benny Aaskoven
Kevin Sjælland
Holtgård v/Svend Randrup
Jørgen Eriksen
I/S Midtgård v/Eske Eskesen
Aksel Johnsen
Vestergård v/Jan Paulsen
Søren Haltrup
Svend Aage Andersen
Martin Bitsch Sølbeck
Benny V. Jensen
Højgård v/Karl Olesen
Davidsen Landbrug I/S
Poul Henrichsen
Ida Kirstine H. Jørgensen
Klaus Noe
Troels Bedsted Smed
Ole Enevold Sørensen
Erik Alstrup Munkholm
Jørgen Christian Pedersen
Kristian Malle Larsen
Hugo Yde Sørensen
Peder Kjældsen
Svend Ravn
Niels Henrik K. Sørensen
Pedersborg v/Lone Marschall
Tina Thybo
Hans Dejbjerg
Søren Bondgaard
Niels Vestergaard
Svend Erik Jensen
Poul Kristian Nielsen
Thomas Pedersen
Lund Drejer
Hans Peter Søndergaard
Jørgen Damm
Terndrup Markservice ApS
Ejvind Engelbret Nielsen
Mathias Nymann Olsen
Anders Thomsen
Peter Pettersson
Poul Knakkergaard Møller
Torben Leinum
Finn Bjerregaard Nielsen
Carsten Smed Sørensen
Frede Mathiasen
Michael Jørgensen
Søren Jørgensen
Poul Hylgaard Pedersen
Marie Kjeldsen
Søren Kejlstrup
Lars Hübschmann
Arne Bjerregaard
Jens Jacob Krog Jensen
Niels Frimann Pedersen
Hans Kristian Hansen
3