Alfabetisk oversigt over kommuner i Danmark

August 2012
Tilskud til befordring i skoleåret 2012/13
For elever indskrevet på BK den 5. september 2012 er ansøgningsfristen den 1.
december 2012. Beregningen er med udgangspunkt i elevens folkeregisteradresse.
Afstandsmålingen foregår alene efter de principper som Fordelingssekretariatet
afstandsmålingsprogram bruger.
Den enkelte elev er befordringsberettiget, når følgende kriterier er opfyldt for afstanden fra
hjem til BK:
Minimumafstand
Maksimumafstand
Beg. kl. – 3. kl.
2,5 km
12,5 km
4. kl. – 6. kl.
6,0 km
16,0 km
7. kl. – 9. kl.
7,0 km
16,0 km
10. kl.
9,0 km
17,0 km
Der skal købes buskort, klippekort, døgnkort etc. hos Movia/DSB. Kortets antal zoner skal
svare til afstanden fra hjemmet til BK.
Alle ansøgere vil efter behandling af den indsendte ansøgning modtage et brev om,
hvorvidt man er berettiget. Dette brev skal gemmes og returneres sammen med
dokumentation for udlæg, senest medio august 2013.
Elever, der har søgt om befordringstilskud og er berettigede, skal ved skoleårets slutning
eller senest medio august 2013 aflevere en kuvert med elevens navn og ”mærket”
BEFORDRINGSTILSKUD:
-
Kopi af stamkort med billede (Movia/DSB).
Originale værdiindlæg for perioden 13. august 2012 – 28. juni 2013.
OBS: Stamkort og værdiindlæg skal have samme 7-cifret nr.
Brev der bekræfter man er berettiget til tilskud.
Afregningsblanket fremsendes af BK ultimo september 2013. Konto nr. skal anføres og
sendes retur til BK, og derefter indsættes det beregnede tilskud på det anførte konto nr.
PS. Vi gør opmærksom på, at der er få midler til fordeling, så man skal langt fra forvente at
få dækket sine udlæg 100 %. Dækningsprocenten vil afhænge af antallet af ansøgere.
Med venlig hilsen
Jimmy Burnett Nielsen
rektor
Helle Brinch
afdelingsinspektør
Befordringsansøgning
skoleåret 2012/2013
Ansøgningsfrist: 1. december 2012
for elever indskrevet på Bagsværd Kostskole og Gymnasium den 5.9.2012
Elevens navn:
Cpr.nr:
Folkeregister adresse pr. 05.09.2012 :
Postnr/By:
Bopælskommune:
Klassetrin i skoleåret 2012/13:
Befordring i zonerne:
Ansøgningsdato:
Underskrift:
For berettigede elever gælder:
 Døgnkortet købes hos Movia/DSB. Kortets antal zoner skal svare til afstanden fra
hjemmet til BK.
 Brev der bekræfter man er berettiget til tilskud, kopi af stamkortet og de originale
værdiindlæg sendes til BK slut skoleåret 2012/13 og senest medio august 2013.
OBS: Stamkort og værdiindlæg skal have samme 7-cifret nr.
 Afregningsblanket fremsendes af BK ultimo september 2013. Konto nr. skal
anføres og sendes retur til BK derefter indsættes det beregnede tilskud på det
anførte konto nr.