tilbehørs-prisliste til suzuki swift 2014

2014
JERES BEHOV
VORES LØSNING
IKADAN – TRADITION FOR
AT TÆNKE FREMADRETTET
Navnet Ikadan er en sammentrækning af Ikast og Danmark. Vi holder stædigt
fast i vores innovation, udvikling, kundekontakt, salg og højteknologiske plastproduktion fra basen i midtjyske Ikast. Siden 1984 har vi udviklet og fremstillet
gulv- og indretningssystemer til moderne svineproduktion i mere end 40 lande.
Med Ikadan får du maksimal kvalitet til pengene, hurtig leveringstid og en tæt
dialog med vores konsulenter, der har stort kendskab til moderne svineproduktion og optimal indretning af moderne staldanlæg. Vi tænker fremadrettet i
forhold til branchens behov og kan fleksibelt indrette produktionen af sprøjtestøbte emner efter de nyeste krav omkring gulvudformning, indretning, fodring
og dyrevelfærd.
Hos Ikadan udvikler vi løbende vores program inden for moderne gulv- og
staldindretningssystemer, og højteknologisk, automatiseret plastproduktion
sikrer global konkurrenceevne.
2
INDHOLD:
Ikadan Ultraflex Gulvsystem
Modulgulve Ristesystem
Risteclips
Betonindsats
Gummiindsats Smågriseriste Varmepladeindsats Lukket element Selvbærende plast- og støbejernsriste
side 4-5
side 6
side 6
side 7
side 7
side 8
side 9
side 9
side 10
Ikadan Multiflex Panelsystem
Multiflex cellepaneler i plast Løstgående drægtige søer Faresti Multiflex faresti Rustfrit stisystem Smågrisestier Frats- og slagtesvinestier side 19 - 21
side 19
side 20
side 21
Ikadan Beskæftigelsesmateriale
Bite Rite Funbar træstokke Funbar halmpilleautomat til smågrise og slagtesvin
Funbar halmautomat til farestier
side 11 - 18
side 11
side 12
side 13
side 14-15
side 16
side 17
side 18
Ikadan Fodertildeling
Vådfodervæg Foderautomater Foderautomater: Smågrise, frats og slagtesvin side 4 - 10
side 22 - 26
side 22
side 23
side 24-25
side 26
Ikadan Fastgørelsesbeslag og Gummimåtter side 27
Smart Fastener QuickLock
Gummimåtter
side 27
side 27
side 27
Ikadan Idekatalog / Ikadan Adresser
Gratis byggemappe
side 28
3
side 28
Ultraflex gulvsystem
ULTRAFLEX
NYE TIDER
NYE KRAV
Modulgulve er
fremtidssikret
Igennem mere end 25 år har Ikadan leveret gulvsystemer i plast- og støbejernsmoduler. Plast har vist
sig at holde til det hårde staldmiljø i modsætning til
en række andre materialer.
Igennem de senere år har det i Danmark været kutyme at støbe et leje i beton og drænere den bagerste
del af stien. En konstruktion, der ikke er uden problemer, idet det er vanskeligt at støbe et gulv, der kan
tåle den hårde belastning ved rengøring og almindelig brug. En del af gulvudformningen i dag er således
ikke begrundet i driftsmæssige forhold, men tager
alene udgangspunkt i, hvordan man rent praktisk,
hurtigst og mest effektivt fra byggefirmaet kan støbe
et gulv.
Der stilles konstant nye krav til sti- og gulvindretning. Derfor går udviklingen hos Ikadan i retning af
en række special­moduler, der betyder, at man med
et byggeklodssystem kan opbygge det ønskede gulvsystem og derved let kan ombygge gulvet, såfremt
der fremkommer nye krav eller ønsker om sti- eller
gulvindretning.
4
Ultraflex gulvsystem
Ikadan Ultraflex gulv til faresti med kombinationsriste i plast, støbejern samt varmeplade.
Ikadan Ultraflex gulv til faresti med delvis
ristegulv. Støbejern- og plastelementer.
Ikadan Ultraflex gulv til faresti med hævede støbejernsriste
under soen og plastriste i smågrisenes område.
Ikadan Ultraflex gulv til smågrise med miljøriste
og varmeplader.
5
Ultraflex gulvsystem
IKADAN IKADAN
ULTRAFLEX
ULTRAFLEX
CLIPS
Et særdeles fleksibelt ristesystem, hvor moduler i
plast eller støbejern kan sammensættes fuldstændigt
efter behov. Systemet kan således nemt tilpasses
den aktuelle produktion – fra faresti til slagtesvinesti. Derfor er Ikadan ULTRAFLEX den fremtidssikrede
løsning.
Ikadans risteclips til Ultraflex plastriste øger fleksibiliteten.
Øget hvileareal til smågrisene i farestien.
Et lukket areal ved foder eller halmautomater for at minimere spild.
6
ULTRAFLEX
BETON
GUMMI
For at sikre et mere skånsomt underlag for soens
skuldre i fare­stien, har vi udviklet en betonflise
som passer sammen med de øvrige komponenter i
Ultraflex programmet. Det allerede store udvalg af
moduler til farestibunde er yderligere udvidet.
Efter stor succes med at have solgt gummimåtter til
blot at lægge ovenpå stibunden, har vi nu også udviklet
en specialindsats med gummioverflade. Indsatsen på 60
x 40 cm passer sammen med de øvrige elementer og
kan derfor let monteres, også i bestående stier. Gummi
er et blødt materiale, og man skal derfor være opmærksom på, at gummimateriale har en begrænset levetid.
INDSATS
INDSATS
7
Ultraflex gulvsystem
ULTRAFLEX
Ultraflex gulvsystem
ULTRAFLEX
SMÅGRISE
RISTE
Plast
IKADAN ULTRAFLEX 120 x 60 cm plastriste.
120 x 60 risten leveres som åbent ristegulv,
med 10% åbning eller hel lukket overflade.
Plast
Ultraflex risten kan tilpasses de fleste kanalbredder.
Udskift dine rustne og tærede støbejernsriste med
plastriste.
Igennem de senere år er der importeret og solgt
støbejernsriste fra Kina, ofte med tolerancer, der ikke
nødvendigvis svarer til forventningerne, i tvivlsomme
stålkvaliteter med deraf manglende holdbarhed. Stål
ruster forholdsvis hurtigt. Igennem 25 år har Ikadan
solgt flere hundrede tusinde m2 plastristegulv. De
holder ikke evigt, men det har vist sig, at holdbarheden på plastriste er længere end andre materialer i
det hårde staldmiljø.
Plast
IKADAN ULTRAFLEX 40 x 60 cm støbejernsrist.
Nu også kombinationsløsning til 60 cm risten.
Et nyt 40 x 60 element kan indbygges sammen med
Ultraflex 120 x 60 cm ristemodulerne.
Støbejern
8
ULTRAFLEX
ULTRAFLEX
INDSATS
ELEMENT
Ikadan System har udviklet særlige varmeplademoduler til el- eller centralvarmebaseret varmetilførsel.
Varmeplader er en investering, der hurtigt tjener sig
ind gennem det bedst tænkelige miljø for smågrisene
og giver muligheden for bedre tilvækst.
Varmepladen til vand er fremstillet i plast eller i
polymerbeton, som er behageligt for dyrene at gå og
ligge på.
Varmepladen er i samme modulstørrelse som ristene
og kan sammenbygges efter behov. Alle fittings er i
plast og nemme at montere uden brug af værktøj.
Der er forskellige krav til gulvudformning fra land til
land. Ikadan leverer både risteelementer og lukkede elementer samt elementer med 10% åbningsareal i plast
samt et lukket element i støbejern.
9
Ultraflex gulvsystem
LUKKET
VARMEPLADE
Ultraflex gulvsystem
SELVBÆRENDE
SELVBÆRENDE
PLAST RISTE
RISTE
STØBEJERNS
Komplet program i støbejernsriste.
Ikadans selvbærende plastristeløsning gør det nemt at
udskifte de gamle riste i eksempelvis støbejern. Derved
undgåes rustne riste i svinestalden. Plastriste fra Ikadan
er særdeles formstabile, sikre og komfortable for både
søer og smågrise. Ophængsbeslaget er tilpasset falsen
i betonen eller fundamentet i andre materialer. De
selvbærende plastriste er naturligvis udviklet og fremstillet i Danmark, og matcher derfor kravene i de danske
svinestalde. Sidst, men ikke mindst, er prisen konkurrencedygtig og lønsom i det lange løb.
10
MULTIFLEX
CELLE
En 100 % rustfri indretningsløsning
Elementerne er støbt som plader med en celleopdeling på bagsiden. Efterfølgende svejses pladerne
sammen celle mod celle. Overfladen bliver således
lukket på begge sider, samtidig med at den indvendige sandwichkonstruktion gør panelet stærkt og
selvbærende. Derved skal der ikke anvendes stolper.
Ikadan Multiflex Panelsystem leveres som lukket
panel, med plastgitter øverst, eller med helt åbent
plastgitter. De meget åbne, ellipseformede gittermoduler i plast sikrer optimal ventilation af stien.
Kravet til fremtidens sti-indretning er funktionalitet, rustfrie materialer, hurtig og let montage, ligesom der stilles større og større krav til hygiejne og
arbejdsmiljø.
Vores fuldautomatiske produktionsanlæg i Ikast, hvor
alle arbejdsgange er automatiseret, sikrer at Ikadan
Multiflex kan leveres til absolut konkurrencedygtige
priser.
Ikadan Multiflex Panelsystem leveres i 35 mm og
50 mm bredde. Desuden er alle monterings- og
lågebeslag både til 35 mm og 50 mm udført i plast.
Fodbeslag er dog udført i rustfrit stål.
11
Multiflex Panelsystem
PANELER I PLAST
INDRETNING
LØSTGÅENDE
Multiflex Panelsystem
DRÆGTIGE
SØER
Fordele:
●
Minimalt arealkrav
●
Forholdsvis lav investering
●
Nem at indpasse i eksisterende stalde
●
Fleksibel på gruppestørrelse
●
Ideel
til sohold med løbekontrolstald med søerne i individuelle bokse
Ulemper:
●
Fungerer bedst med stabile grupper
●
Fungerer
bedst med søerne opdelt efter størrelse / alder
●
Fungerer
bedst hvis de to ovennævnte punkter
Dette system kan nemt indpasses i eksisterende drægtighedsstalde.
kan opfyldes
●
Individuel fodring vanskelig
●
Huldstyring
derfor vanskeligere i dette system end i ESF og enkelt bokse
●
Vigtigt
med aflastningsstier i umiddelbar nærhed
12
FARESTIEN
– VI HAR TAGET
UDFORDRINGEN OP
Multiflex Panelsystem
Gennem de sidste 10 år er soens gennemsnitsvægt
øget betydeligt. Søerne er blevet længere og de får
flere grise. Større søer, flere pattegrise og krav om
højest mulig tilvækst og optimal mulighed for at
fravænne flest mulige smågrise stiller nye krav til
farestien.
Ikadan har taget udfordringen op og har fremstillet
en faresti med mere plads til soen, så den bedre kan
rejse og lægge sig. Den specielle højde på støtterøret samt udformningen sikrer optimal beskyttelse
for smågrisene, når soen lægger sig. De ekstra lange
formbukkede fingre giver støtte til soen og mere
plads til smågrisene under diegivningen. De optimale
forhold for so og smågrise giver mulighed for en
højere smågrisevægt ved fravænning.
13
Multiflex Panelsystem
MULTIFLEX
FARESTIEN
Baglåge til fareboksen
Et optimeret arbejdsmiljø har været i fokus i forbindelse med udviklingen af baglågen. En føring sikrer,
at lågen er hurtig og let at lukke. Ingen løse stænger
skal lirkes på plads. Stængerne er i stedet forsynet
med et plasthåndtag, der er monteret i en behagelig
arbejdshøjde. Således skal håndtaget blot slippes, når
lågen er på plads i føringen. Der er fire justeringsmuligheder i bredden.
14
Smågrisehulen
Smågrisehulen er designet så træk undgås. Den er
udført i støbt plast med åbning for montering af en
varmelampe. Med hulen leveres et låg, der blot drejes på plads. Hulen er udført med rengøringsvenlige
overflader og afrundede hjørner. Der kan også leveres
en spærreplade med såkaldt ”hundehusåbning”, der
kan åbnes og lukkes efter behov.
Krybben
Multiflex Panelsystem
Plastkrybbens rumindhold er 22 liter og den kan
forsynes med sokkel, så der ikke skal foretages fordyrende opstøbning under den. Smågrisehulen kan
føres helt over til krybbesiden. Samtidig minimeres
risikoen for klemte grise eller et uhygiejnisk område
under og ved siden af krybben.
Stisider
Stisiderne er udført i Ikadans Multiflex celleplader
eller ekstruderede profiler samt plaststolper med
fodplader.
Låge
Den kendte renseåbning i Ikadan Ultraflex gulve gør
det let at fjerne evt. ophobet gødning og minimerer
risikoen for opbygning af gødning langs stiens
baglåge. Stisidernes udformning gør, at baglågen
kan skråtstilles og dermed dække renseåbningen ved
faring. Baglågen er udført i Ikadan Multiflex celleplader eller ekstruderede profiler, og er forsynet med
håndtag i siderne og midtpå, så man med en hånd
kan betjene den meget lette låge.
15
RUSTFRIT
Multiflex Panelsystem
STISYSTEM
Plastmaterialer vinder større indpas ved indretning af
moderne svinestalde. Derfor er Ikadan Multiflex det
naturlige valg, idet vi råder over et komplet program
med indretning til løstgående søer, farestier samt
smågrise, frats- og slagtesvinestier, hvor størstedelen
er udført i plast.
16
STI
SMÅGRISE
Multiflex Panelsystem
Smågrisesti med
EasyLock eller HS låge
Ikadan Multiflex stisystem i 35 mm benyttes til smågrisestalde. Panelerne kan leveres med hel- eller halvåbent gitter, som sikrer optimal ventilation i stierne.
Panelet benyttes også som overdækning, som derved
bevirker en let og rengøringsvenlig overdækning af
smågrisenes lejeareal.
Låger kan leveres både som hæve/sænke låge eller
bred låge, der kan åbnes i begge sider.
Optimeret klima –
Multiflex frontplade
Ved at etablere en 35 mm Multiflex frontplade med
en lille åbning midt på pladen, placeret forrest under
overdækningen i 2 klimastier, kan der skabes et optimeret klima for de mindste og svageste grise i de
første uger efter fravænning.
Multiflex pladen er let at rengøre og kan leveres med
håndtag og U-profiler til fastgørelse.
17
FRATS-OG
SLAGTE
Multiflex Panelsystem
SVINESTI
Slagtesvinesti med
HS låge
Ikadan Multiflex stisystem i 50 mm benyttes til fratsog slagtesvinestalde. Også her kan paneler med hel
eller ­delvis åbent gitter tilpasses helt efter kundens
ønsker.
Ikadan Multiflex er derfor det naturlige valg både
ved nybyg og ­renovering af bestående stalde. Alle
inventardele er produceret på vores fuldautomatiske
fabrik i Ikast og kan d
­ erved let tilpasses alle stimål til
konkurrencedygtige priser.
Udført i 50 mm Multiflex panel.
18
VÅDFODER
Foder tildeling
VÆG
Leveres til alle stityper
uanset fabrikat
Ikadan Multiflex vådfodervæg leveres med 50 mm
integreret udfodringsrør i væggen. Rørene er placeret
med 45° hældning, hvilket sikrer let og hurtig udfodring. Samtidig sikrer hældningen en god fordeling af
foderet i hele krybben, hvilket mindsker aggressioner
og uro under udfodring.
Ikadan Multiflex vådfodervæg leveres færdigmonteret og fuldsvejst, dvs. uden samlinger og stolper, som
kan danne grobund for bakterier.
Leveres med krybbe i plast eller rustfri stål.
19
IKADAN IKAMATIC+
FODER
AUTOMATER
Ikamatic+ som tørfodervæg i
Ikadan Multiflex paneler.
Foder tildeling
TIL SMÅGRISE OG SLAGTESVIN
Ikamatic+ er udført med tragt og låg i rengøringsvenligt plast samt rustfri krybbe med plateau til
foderet under doseringsenheden og drikkekar i begge
sider under drikkeventilerne. Låget er forsynet med 3
foderindløb. Vandtilførslen består af slanger og føres
ned i truget med rustfrie rør. Doseringsenheden over
plateauet i krybben aktiveres af grisen og doserer
den indstillede fodermængde. Justeringsenheden er
placeret over låget og sikrer let betjening ved indstilling af automaten samt et hurtigt overblik over
indstillingen.
20
IKADAN IKAMATIC+
FODER
AUTOMATER
Ikamatic+ smågriseautomat til tørfoder,
indbygget i skillerum
eller som fritstående.
TIL SMÅGRISE OG SLAGTESVIN
Foder tildeling
Ikamatic+ frats eller slagtesvineautomat til tørfodervæg , indbygget i skillerum eller som fritstående.
21
BITE
RITE
BESKÆFTIGELSES
MATERIALE
Beskæftigelsesmateriale
Bite-Rite er et enkelt og effektivt produkt, der aktiverer smågrise og slagtesvin, så uhensigtsmæssig
adfærd som halebid, flankepufning og øresutning
forebygges og begrænses.
Den danske lovgivning vedr. EU-direktivet om rodeog beskæftigelsesmateriale er nu på plads. Den kræver, at rodemateriale skal bestå af naturmaterialer,
der kan bearbejdes og røre gulvet. Da Sisal-reb er et
godkendt og samtidig virkningsfuldt materiale, tilbyder Ikadan en praktisk rebholder til Bite-Rite.
Ikadan Bite-Rite kan også fås med træstav som
tilbehør. Der findes 2 forskellige modeller - en til
smågrise og en til slagtesvin.
22
IKADAN
FUNBAR TIL
TRÆSTOKKE
Diameter øget i henhold til ny vejledning
Beskæftigelsesmateriale
Leveres som modulopbygget enhed.
Funbar 2 består af et enkelt U-formet plastprofil
beregnet til en træstok og monteret på stivæggen 25
cm over gulvet. Ønskes 2 eller flere pr. sti kan Funbar 2
udbygges efter behov.
Udover at dreje træstokken rundt, og skubbe den vertikalt og horisontalt, bider grisen i træet. Efterhånden
som træet bides i stykker, falder stokken længere ned
i profilet. Der skal ikke længere bruges tid, værktøj og
besvær med at skifte materiale midt i et hold.
Tilstrækkeligt og friskt hele tiden.
Funbar 2 gør arbejdet med tildeling af friskt rode- og
beskæftigelsesmateriale overflødigt for staldpersonalet. Ingen skal mere tænke på, om der er tilstrækkeligt rode- og beskæftigelsesmateriale i stierne. Det
er der bare.
23
FUNBAR TIL
HALMPILLER
Beskæftigelsesmateriale
Smågrise og slagtesvin
En nyudviklet doseringsenhed til Funbar sikrer grisene adgang til beskæftigelses- og rodemateriale og
leveres både med og uden krybbe. Er der vådfodring
i langtrug i stien, kan halmpilleautomaten placeres
over krybben, og grisene kan selv dosere halmpillerne. Alternativt leveres automaten med krybbe og låg.
Låget er koblet til doseringsenheden, således grisene
skal løfte låget for at halmpillerne doseres i krybben.
Låget minimerer
samtidig risikoen for
svineri i krybben.
Selve doseringsenheden kan også monteres på Ikadans Funbar
til træstokke.
Halmpilleautomat til
dosering på gulv eller
vådfodringskrybbe.
Halmpilleautomat over
vådfodringskrybbe.
Funbar til halmbriket
24
FUNBAR TIL
HALM
Funbar til træstokke
monteret på farestier
Beskæftigelsesmateriale
Undersøgelser har vist sig, at tildelingen af strøelse samt rode- og beskæftigelsesmaterialer beroliger søerne før og efter faring. Funbar dispenseren
til halmstrøelse samt rode- og beskæftigelsesmaterialer leveres i to versioner:
Til snittet halm (se billede side 26) eller langhalm.
I begge versioner kan dispenseren, uden brug af
værktøj, omstilles til at bruge træstokke en uge
efter faring.
25
FUNBAR HALM
FARESTIER
Redebygningsmateriale
Beskæftigelsesmateriale
Beskæftigelses- og
rodemateriale
Funbar er videreudviklet til også at kunne håndtere
fintsnittet halm, så det er let at tildele soen redebygningsmateriale samt beskæftigelses- og rodemateriale. Når soen skubber doseringsenheden opad,
doseres halmen i forhold til den indstillede mængde.
Soen beskæftiges ved at aktivere doseringsenheden
og får redebygnings- og rodemateriale i form af
halmen. Funbar halm kan ændres til træstokke uden
brug af værktøj ved at fjerne doseringsenheden.
Lovgivningen i EU stiller krav om, at soen altid
skal have adgang til redebygningsmateriale i den
første uge indtil faring samt efterfølgende have
adgang til rode- og beskæftigelsesmateriale.
26
SMART
QUICK LOCK
FASTGØRELSES
FASTENER
BESLAG
GUMMIMÅTTE
Spar tid med
Ikadan Smart Fastener
Ikadan QuickLock og Ikadans gummimåtte gør det lettere at forebygge begyndende skuldersår i farestien.
Med Ikadan Smart Fastener er det muligt uden
brug af holdeværktøjer “ovenfra” at montere fastgørelsesbeslag i riste, når inventar og andet udstyr skal
monteres. Derved spares der masser af tid i forbindelse med montagearbejdet.
Ikadan Smart Fastener består af en møtrik indstøbt
i armeret plast, som udgør ankeret. Ikadan Smart
Fastener leveres med rustfri skive og rundhovedet
bolt.
Ikadan Smart Fastener for plastriste kræver 10 mm
spalteåbning.
Med Ikadan QuickLock kan måtten monteres og fjernes
på mindre end 1 minut pr. sti.
QuickLock fastgørelsesbeslag kan med fordel benyttes et
utal af andre steder:
●
●
Fastgørelsesbeslag og gummimåtter
●
fastgørelse af plader i lejeareal
fastgørelse af beskyttelsesmåtter
fastgørelse af plader ved foderkrybber
27
USA
Salgskontor
Ikadan System USA Inc.
150 Cabin Creek Lane
Clinton, NC 28328
Tel. +1 910 590 3550
Email: [email protected]
Rekvirer gratis Ikadans
idekatalog og byggemappe.
Her har du alle vore produktinformationer og skitser over mange
forskellige indretningsforslag.
Administration
Ikadan System USA Inc.
1860 Renaissance Blvd.
Sturtevant, WI 53177
Tel. +1 414 884 4577
UKRAINE
Administration og lager
Ikadan Ukraine LLC
Sholom-Aleykhem Street 11
79007 Lviv
Tel. +380 322 971 447
Salgskontor og showroom
Ikadan Ukraine LLC
Kiev
Tel. +380 505 493 448
Email: [email protected]
DANMARK
Salgskontor, administration,
produktion, lager og showroom
Ikadan System A/S
Højris Allé 89
7430 Ikast
Tel. +45 9660 6400
Fax +45 9660 6436
Email: [email protected]
www.ikadan.dk