Uutislehti 1/2011 - Takaisin Elämään ry

ERITYISNUORISOJÄRJESTÖ
Elämään
Elämä on arvokasta • Muutos on mahdollista • Jokainen on tärkeä
keSÄ 2011
uutislehti
Loistavat kevätterveiset kaikille!
Kevät on ruusujen aikaa...
K
evät on juuri puhkeamassa kukkaan pitkän ja lumisen talven jälkeen. Maa on uinunut syväjäässä ja levännyt juuri tätä hetkeä
varten. Uusi tulee jälleen esiin.
Valtiona olemme myös suuren muutoksen kynnyksellä. Tätä kirjoittaessani on viimeinen eduskuntavaaliviikko ja seuraavan viikonlopun
ratkaisut tulevat näyttämään suuntaa, mihin päin Suomea johdetaan.
Toivomme, että tätä maata johdetaan totuudessa ja Jumalan Sanan
linjassa eikä pelkästään ihmisjärjen viitoittamaa tietä. Suomen kansa
on pelastettu monelta ahdingolta ja kansalliselta orjuudelta rukousten
ja Jumalalta saadun viisauden ja ratkaisujen kautta. Koko maan perustuslakihan on pystytetty Jumalan vankkumattomalle Sanalle.
Maailmalla kuohuu, kun pimeys paljastuu ja diktatuurit kaatuvat
yksi toisensa jälkeen. Maanjäristykset ja käsittämättömät luonnonmullistukset ovat reaaliajassa kaikkien tiedossa. Mikään ei olekaan
niin itsestään selvää ja ihmisten kontrollissa.
Herramme Jeesus mainitsee Matteuksen evankeliumissa 24:6-14:
”Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa,
ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä
loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa
vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta
kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Silloin teidät annetaan vaivaan,
ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun
nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa
alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sentähden, että laittomuus pääsee
valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.”
Toisessa kohdassa sanotaan, että kun kuulette tästä niin nostakaa
päänne, sillä vapautuksen päivä on lähellä. Ennen näitä päiviä tämä
ei olisi ollut mahdollista, mutta nyt kun uutiset ovat samalla hetkellä
joka paikassa yhtä aikaa, niin jokainen on tietoinen asioista. Maailman yhdentymisessä on tietysti se hyvä puoli, että Hyvä Sanoma kiirii
nopeasti eteenpäin, mutta samalla myös roska virtaa samassa kanavassa.
Kehoitus on siis, ettette eksyisi totuudesta. Ihmiset monesti etsivät totuutta vääristä lähteistä, eksyen yhä syvempään pimeyteen.
Mikä tai kuka on totuus?
Jeesus sanoo itsestään, että Hän on Tie, Totuus ja Elämä eikä kukaan
tule Isän luo muutoin kuin Hänen kauttaan. ”Tuomas sanoi hänelle:
’Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme
tien?’ Jeesus sanoi hänelle: ’Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni; tästä lähin te tunnette
hänet, ja te olette nähneet hänet.’ Filippus sanoi hänelle: ’Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme.’ Jeesus sanoi hänelle: ’Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus!
Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: ‘Näytä
meille Isä’? Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa?
Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä,
joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Uskokaa minua, että
minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa
itse tekojen tähden. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo
minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö ja mitä
hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.’”
Totuus tarkoittaa totista todellisuutta, pelkkää valkeutta. Siksi totuus tekee vapaaksi. Hän itse on tie takaisin Isän yhteyteen. Kun totuus tekee vapaaksi, niin todellinen Elämä alkaa, joka on Isän Jumalan antamaa uutta elämää Hänessä. Jeesus tuli osoittamaan Isän rakkauden ja kaipuun olla alkuperäisessä yhteydessä ihmisten kanssa.
Suurin ilosanoma on, että meidät on jo sovitettu ja lunastettu, kaikki
on täytetty ja ennalleenasetettu Jeesuksen ristinuhrin tähden.
Ihmiskunta huokailee väärien taakkojen alla ja tuntee olonsa hylätyksi, petetyksi ja loukatuksi. Ainoa tie vapauteen on tuo, mitä Paavali ilmaisee ”rakkauden luvussa” 1. Kor. 13:13: ”Niin pysyvät nyt usko,
toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.” Kun uskot, niin toivo herää ja rakkaus saa vallata sinut. Ainoastaan Isän ylitsevuotava, ehdoton ja varaukseton rakkaus muuttaa ihmisen.
Pysähdy hetkeksi toteamaan, kuinka ihmeellisesti kaikki onkaan
luotu ja kuinka taitavasti ja täydellisesti sinutkin on tehty. Olet Jumalan silmissä ainutlaatuinen, kallisarvoinen ja äärimmäisen rakas.
Älä lakkaa ikinä ihmettelemästä Isän Jumalan suuruutta ja kaikkivoipaisuutta.
Ole iloisella mielellä, kaikki on taivaan Isän hyvissä käsissä.
Sinua kaikessa siunaten,
Tapio •
Kuva Takaisin Elämään -arkisto
Toiminnanjohtajan sydämeltä
KuvaT JAKE BONSDORFF
Elämä on arvokasta
MIKA NIIKKO
– nuorisojärjestön
johtajasta
kansanedustajaksi
M
ika Niikko on aktiivinen, pioneerihenkinen vaikuttaja. Hän on
aikaansaava toiminnan ihminen. Nyt hän on siirtymässä Takaisin Elämään ry:n toiminnanjohtajan tehtävistä Suomen Eduskuntaan
kansanedustajaksi. Viime vuodet hän on toiminut myös kunnanvaltuutettuna Vantaalla. Mikan kotijoukkoihin kuuluu vaimo Sarita ja
kolme pientä lasta. Vanhin poika asuu jo
omillaan.
Pakko kysyä Mika, miltä nyt tuntuu?
Tuntuu erinomaiselta. Koskaan ei ole ollut niin jännittävää kuin vaalivalvojaisissa. Ihmeellistä oli, että sen kaiken hulinan
ja jännityksen keskellä oli valtava rauha.
Vaimokin sanoi valvojaisiin tullessaan, että oli erikoinen rauha sisimmässä.
Mikä sai sinut hakeutumaan (politiikkaan ja) kansanedustajaksi?
Perussuomalaisten johtaja Timo Soini haastoi minut mukaan politiikkaan edellisten kunnallisvaalien aikana. Tarkoitukseni oli haastaa Soinia auttamaan järjestöjä tehtävissään. Timo kuitenkin vakuutteli, etteivät asiat muutu ellei niitä itse lähde
ajamaan.
Kunnallispolitiikassa huomasin, että
aktiivinen ihminen pystyy vaikuttamaan
lähimmäisen hyväksi paljonkin. Esim.
kahdeksan vuotta olin yrittänyt saada
nuorille skeittipuiston Vantaalle siinä
onnistumatta. Kaupunginvaltuustossa ja
kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenenä sain puolessatoista vuodessa aikaan
”Oman selviytymiseni
johdosta näen muutoksen
mahdollisuuden
jokaisessa nuoressa.”
Takaisin Elämään ry:n toiminta-ajatus
>
>
>
>
Kokonaisvaltaisen erityisnuorisotyön lähtökohtana ovat kristilliset arvot.
Korjaava erityisnuorisotyö sisältää tukiohjelmia ja tukihenkilötyötä mm. vankilan,
päihdekuntoutus- tai muun hoitojakson jälkeen arkeen palaamisen helpottamiseksi.
Etsivään ja ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön kuuluu katupartiointia, palveluohjausta,
nuorisokahvilatoimintaa sekä elintarvikeapu.
Yhdistys tekee lisäksi maahanmuuttajatyötä ja humanitääristä avustustyötä.
TAKAISIN ELÄMÄÄN
kohdattiin katutyössä, saisivat kokonaisvaltaisen avun. Heitä ohjattaisiin päihdehoitoon ja hoidon jälkeen heidät taas
otettaisiin vastaan, järjestettäisiin asunto
ja arkeen tarvittavaa apua.
Millaisena näet yhdistyksen nyt 11
vuoden jälkeen? Onko näkysi toteutunut?
Yhdistyksen työ on vakiintunut. Olemme
saaneet auttaa satoja nuoria. Toivon kovasti, että työ menee eteenpäin. Toivon,
”Uskon uudessa tehtävässä pystyväni
laajemmin vaikuttamaan nuorten
hyvinvointiin Suomessa.”
että saamme työntekijöitä, joilla on näky nuorista. Ilman sitä työ on kuin autolla
ajaminen pimeässä puolilla valoilla.
päätöksen, että Vantaalle rakennetaan neljäs skeittipuisto ja skeittihalli.
Mihin asioihin haluat erityisesti vaikuttaa kansanedustajana?
Koko perheen hyvinvointi, vauvasta vaariin, on laiminlyöty monelta osin. Ennalta ehkäisevä työ perheiden osalta ajettiin alas 90-luvun laman seurauksena ja siihen tulee saada muutos. Nykyinen maahanmuuttopolitiikka, rikostuomioiden oikeudenmukaisuus, nuorison
pitkäaikaistyöttömyys sekä suomen Lähi-idän politiikka ovat asioita,
joissa tahdon vaikuttaa.
Miten päädyit aikanaan nuorisotyöhön?
Uskoon tultuani vuonna 1991 aloin vapaaehtoisesti toimia eri seurakunnissa nuorisotyössä. Kaduilla ja tapahtumissa kohtasin jatkuvasti
apua tarvitsevia nuoria. Sieltä kaikki alkoi.
Olit 11 vuotta sitten mukana perustamassa Takaisin Elämään
-yhdistystä. Miksi ja miten yhdistys sai alkunsa?
Samanaikaisesti kun tein vapaaehtoistyötä nuorten parissa, toimin
myös yrittäjänä. Vuosituhannen vaihteessa minulle tuli kuitenkin voimakas halu tehdä työtä kokopäiväisesti nuorten keskuudessa. Silloin
ajoin yritykseni alas ja perustin Takaisin Elämään -yhdistyksen.
Millainen oli sinun näkysi yhdistyksestä?
Halusin auttaa syrjäytyneitä ja sen riskissä olevia nuoria ”takaisin elämään”, mistä yhdistyksen nimikin tulee. Ajattelin, että nuoret joita
Millä mielellä olet nyt jättämässä
tehtäväsi Takaisin Elämään ry:n toiminnanjohtajana?
Hyvillä mielin siinä mielessä, että uskon uudessa tehtävässä pystyväni laajemmin vaikuttamaan nuorten hyvinvointiin Suomessa. Uskon
myös, että nuorten parissa tehtävä työ yhdistyksessä jatkuu ja kehittyy
uusien vastuunkantajien johdossa. Uudistuakseen ja eteenpäin mennäkseen jokaisen työmuodon täytyy ajoittain käydä läpi muutoksia.
Olet pioneerihenkinen vaikuttaja ja olet toiminut myös yrittäjänä. Mikä saa sinut tarttumaan aina uusiin haasteisiin? Mistä saat innon ja voiman ”puskea” eteenpäin, välillä kovassakin paineessa?
Kaiken pohjana on usko Jumalaan ja Jeesukseen. Uskon siihen, että kun vilpittömästi haluaa tehdä hyvää lähimmäiselleen ja rukoillen
kulkea, Jumala avaa uusia ovia ja antaa myös voiman toteuttaa Hänen tahtoansa. Kovassa paineessa ollessani henkilökohtainen ja seurakunnan rukous auttavat jatkamaan eteenpäin luovuttamatta.
Olen itse kokenut nuoruudessani paljon vastoinkäymisiä ja epäonnistumisia. Olen rikkonaisesta perheestä lähtöisin ja asunut myös
lastenkodissa ja inhimillisesti täysin tuomittu elämässä epäonnistumaan. Oman selviytymiseni johdosta näen muutoksen mahdollisuuden jokaisessa, kaikkein toivottomimmassakin nuoressa, kun mukana
on elävä Jumala.
Pirjo Ahvenainen •
Miksi nuori kaupallistaa
ruumiinsa ja on
väkivaltainen?
V
alitettavasti olemme joutuneet lukemaan viimeisen vuoden aikana eri lehdistä, kuinka nuoret tytöt myyvät itseään. Ilmiö on toistaiseksi keskittynyt pääkaupunkiseudun suuriin kauppakeskuksiin. Samaan aikaan poliisi on ollut huolissaan maahanmuuttajataustaisten
nuorten jengiytymisestä. Näillä ryhmillä on suuri riski muotoutua vaarallisiksi ja rikollisiksi katujengeiksi.
Nämä molemmat ilmiöt ovat uusia maassamme eikä niihin ole
osattu varautua riittävällä vakavuudella. Poliisin puuttuessa tämänkaltaiseen rikolliseen toimintaan, nuoren elämässä on jo ehtinyt tapahtua suurta vahinkoa.
Nuorten arvomaailma
Erityisesti itsensä myymisen kohdalla on aiheellista kysyä, kuinka nuori on joutunut tällaiseen tilaan. Taustalta löytyy usein rikkinäisiä perheitä, koulu-, päihde- ja sosioekonomisia ongelmia. Yhteiskunnan arvomaailman muuttuminen kuitenkin vaikuttaa arvaamattoman paljon
nuoriin: kulutukseen keskittyvä yhteiskunta hämärtää käsityksen, millä hinnalla materiaalinen hyväksyntä voidaan hankkia. Tällöin oman
ruumiin kaupallistaminen ei enää ole maata järisyttävä ja normeja rikkova muutos nuoren arjessa.
Vuosia on puhuttu, kuinka nykynuori joutuu kasvamaan arvotyhjässä yhteiskunnassa. Hänen on itse luotava oma arvomaailmansa ilman siihen vaadittavaa kokemusmaailmaa. Puhutaan nuoren vastuuttamisesta ja jokaisen omasta kokemuksesta, mikä on oikein ja väärin.
Menneinä vuosikymmeninä vanhemmat, opettajat ja ympäröivä yhteiskunta välitti seuraavalle sukupolvelle myös tällä alueella tietotaitonsa ja osaamisensa. Nuori joutuu nyt hyvin vaikealle paikalle aivan
liian varhain. Hän joutuu tekemään valintoja, joihin hän ei ole vielä
valmis, jos hänelle ei ole välitetty menneiden sukupolvien osaamista.
Nykyajan arvoja on kutsuttu myös koviksi arvoiksi, jotka perustuvat enemmän ulkoiseen olemukseen ja menestykseen, kuin siihen millainen olen ihmisenä. Aikamme aikuisenkin täytyy olla kaunis, trendikäs ja menestynyt. Arkipäivän valintamme nousevat arvoistamme ja
välittyvät sanattomana viestinä nuorisollemme – halusimme sitä tai
emme.
Etsivätyö
Julkisuudessa on todettu, että Kamppi on Suomen suurin nuorisotila
ilman nuoriso-ohjaajia. Se on paikka, jossa lukuisat nuoret ”hengaile-
Kuva Takaisin Elämään -arkisto
Muutos on mahdollista
Kuvan ihmiset eivät liity artikkeliin.
vat” ilman suurempaa suuntaa päivän kululle. Takaisin Elämään ry on
halunnut vastata tähän haasteeseen ja mennyt Helsingin ydinkeskustaan, Kampin kauppakeskukseen ja asemalle eli ”steissille” etsimään
ja kohtaamaan syrjäytyneitä ja sen vaarassa olevia nuoria. Tätä ns. etsivätyötä toteutamme jalkautumalla alueelle vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Monille nuorille saatamme olla ainoat turvalliset aikuiset,
joille voi puhua. Nuoret tulevat tutuiksi toistuvien tapaamisten kautta
ja mahdollisuus vaikuttaa heidän elämäänsä kasvaa.
Toni Willo
Jukkis Matsi
Pekka Korhonen •
Kohtaaminen ”steissillä”
”Lauantai-iltana olimme partioimassa ”steissillä” yhdessä
työparini kanssa. Kiinnitimme huomiomme sekavalta vaikuttavaan tyttöön. Menimme kysymään häneltä, onko kaikki
ihan kunnossa. Hän oli yrittänyt soittaa äidilleen, mutta päihteiden takia hänen näkönsä oli hetkellisesti hävinnyt ja jalat
eivät olleet totelleet. Soitimme tytön äidille ja selvisi, että
tämä ei ollut juuri nyt Suomessa ja hän kehotti meitä pyytämään tytön isää hakemaan tyttärensä. Tavoitimme isän, joka
lupautuikin tulemaan hakemaan tytön luoksensa noin tunnin
sisällä. Taluttelimme tyttöä ympäri asemaa ja jututimme tätä
samalla. Selvisi, että hän oli 20-vuotias ja ettei hänellä ollut
vakituista asuntoa. Tytöllä oli vakavia ongelmia päihteiden
kanssa. Tunti kului. Soitimme isälle kysyäksemme, missä
päin hän oli tulossa, mutta isä ei ottanut puhelua vastaan.
Hetken päästä tytön äidiltä tuli viesti, että isä ei olekaan tulossa hakemaan tyttöä. Mitä ihmettä me nyt sitten teemme
tytön kanssa?”
Etsivän työn haasteet ovat nuorten erilaiset tilanteet ja mahdollisuudet heidän auttamisekseen akuutisti. Kyseisen tytön
tarina päättyi kuitenkin onnellisesti etsivän työn osalta. Hänelle löytyi turvallinen paikka tukihenkilöineen, joiden kanssa
yhteys edelleenkin jatkuu. •
TAKAISIN ELÄMÄÄN
Kuva Takaisin Elämään -arkisto
Vapaaehtoistyö
Takaisin Elämään ry:ssä
J
o yli kymmenen vuotta sitten vapaaehtoistyön pohjalta syntynyt
yhdistys toimii edelleen osittain vapaaehtoisten työntekijöiden
varassa. Yhdistys perustettiin tilanteessa, jossa katuevankelioinnin ja
erilaisten tapahtumien kautta kohdattiin joukoittain huume- ja saatananpalvontataustaisia nuoria, jotka
tulivat uskoon. Rikkinäiset asunnottomat nuoret tarvitsivat tukea enemmän
kuin vapaaehtoiset tukihenkilöt pystyivät antamaan. Perustettiin Takaisin
Elämään ry, jonka kautta kehitettiin
erilaisia ”tukiohjelmia” nuoren tueksi.
Erilaisten avustusten ja projektirahoitusten turvin vuosien aikana on pystytty palkkaamaan työntekijöitä kehittämään ja toteuttamaan työtä.
Vapaaehtoiset tukihenkilöt ovat tärkeä osa yksittäisen nuoren tukemisessa kohti päihteetöntä, tervettä arkea. Tukihenkilöt toimivat
yhteistyössä yhdistyksen työntekijöiden kanssa ja ovat mukana nuoren elämässä ystävänä ja kannustajana. Monet vapaaehtoisista toimivat myös vertaistukijoina.
Viikoittain noin kymmenen vapaaehtoista toimii Paalupaikka-nuorisokahvilailloissa ohjaajina ja valvojina. Kahtena iltana viikossa kahvilassa kohdataan 30-50 nuorta illassa.
EU-ruoka-avun jaossa neljä kertaa vuodessa vapaaehtoiset pakkaavat ja jakavat ruokakasseja vähävaraisille. Viime vuonna ruokakas-
seja jaettiin yhteensä 1268 kappaletta.
Yksi suurimpia vapaaehtoistyön muotoja yhdistyksessä vuosien
varrella on ollut etsivä työ. Etsivää työtä on tehty kaduilla ja tapahtumissa pääkaupunkiseudulla. Etsivän työn pisteitä on ollut Helsingin Rastilassa ja Sörnäisissä sekä Riihimäellä. Helsingin keskustassa ja Pihlajamäessä työtä on tehty teetupabussin kautta sekä jalkautumalla kaduille.
Työtä on tehty myös yhteistyössä Joosua Mission kanssa. Tässä työssä on
vuosien aikana ollut mukana satoja
vapaaehtoisia. Etsivää työtä on pyritty aina tekemään yhteistyössä seurakuntien kanssa. Liikkeellä on ollut nuoria, jotka ehkä itse ovat päässeet eroon
huumeista ja uskon kautta päässeet ”takaisin elämään”.
Vapaaehtoisia on toiminut myös erilaisissa yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa avustajina, toimistolla postitus-, siivous- ja muissa avustavissa töissä sekä rahankeruu- ja tiedottamistehtävissä.
Innostusta ja suurta kiitosta Jumalaa kohtaan yhdistyksen työntekijöiden keskuudessa on sytyttänyt, kun on saatu seurata monien apua
saaneiden nuorten vahvistumista ja löytäessä paikkansa myös muiden
tukemisessa jakaen eteenpäin sitä, mitä on itse saanut.
Vapaaehtoiset tukihenkilöt
ovat tärkeä osa yksittäisen
nuoren tukemisessa kohti
päihteetöntä, tervettä arkea.
Pirjo Ahvenainen •
Kuva SHUTTERSTOCK
Jokainen on tärkeä
Tukiperheenä tukea tarvitsevalle
”Tuntuu kuin olisimme
aina tunteneet toisemme”
T
akaisin Elämään ry:ssä on ollut käynnissä RAY:n tukema Ydin Perheessä -projekti vuodesta 2009 lähtien. Projektin tarkoituksena
on tukea pääkaupunkiseudun alueen nuoria perheitä vanhemmuudessa ja luoda uudenlainen tukiperhe-toimintamalli, jossa perhettä tuetaan kokonaisvaltaisesti. Uuden mallin tarkoituksena on nostaa ystäväperheitä tukea tarvitsevien rinnalle jakamaan arjen kokemukset
ja antamaan vertaistukea vanhemmuuteen. Jukka ja Liisa Huttunen
ovat erinomainen esimerkki tällaisesta tukiperhetoiminnasta, vaikka
he itse asiassa toimivat tukiperheenä jo ennen kuin he tulivat
mukaan tähän projektiin.
Huttuset on tavallinen keski-ikäinen suomalainen pariskunta, jonka lapset ovat jo
nuoria aikuisia. Ajatus tukiperheenä toimimisesta oli ollut heidän mielessään jo parin vuoden
ajan, kunnes se jälleen pompahti voimakkaasti heidän ajatuksiinsa vuonna 2009. Liisa kertoi sanoneensa Jukalle, että olisipa
kiva antaa aikaa jollekin pienelle lapselle. Tästä toiveesta kului pari
päivää ja heidän kotiseurakuntansa pastori soittaa ja kysyy, olisivatko he halukkaita ryhtymään tukiperheeksi pienelle Netta-tytölle, joka
äitinsä kanssa käy samassa seurakunnassa. Äidin sosiaalityöntekijä
oli rohkeasti ottanut yhteyttä seurakuntaan, jossa tiesi äidin ahkerasti
käyvän ja kysynyt, voisiko seurakunnasta löytyä perheelle tukiperhettä. Huttuset olivat heti valmiita tarttumaan haasteeseen ja tapaamisista sovittiin. Liisa antoi ensimmäisellä tapaamiskerralla Netalle kissapehmolelun, josta tulikin mieluinen unilelu. Kissa kulki aina muka-
na, kun Netta tuli tukiperheeseen yöksi.
Alkuun ajatuksena oli, että Huttuset olisivat tukiperheenä Nettatytölle, mutta tytön kautta Huttuset ystävystyivät myös äidin kanssa.
He kertovat Netan äidistä tulleen kuin oma tytär tai sisko heille. Pikku Netta alkoi myös melko nopeasti kutsua Jukkaa ja Liisaa ukiksi ja
mummiksi. Huttuset kertovat, että he haluavat olla perheen arjessa ja
elämässä mukana, mutta eivät halua liikaa ohjailla tai määräillä heidän elämänsä suuntaa. Päätökset ja vastuu kuuluvat perheelle itselleen ja sitä täytyy osata kunnioittaa. Perhettä tuetaan heidän
ehdoillaan.
Huttuset ovat olleet nyt
kaksi vuotta tukiperheenä ja
heillä ei ole mitään muuta kuin
positiivista sanottavaa tukiperheenä toimimisesta. Ongelmana ei ole edes ollut ajan löytäminen, vaikka Jukka opiskelee
ahkerasti ja Liisa on työelämässä. He sanovat, että parasta tässä on aito palaute, joka tulee lapsen
suusta. Se, että lapsi halaa ja sanoo, että tykkää. Tämän kahden vuoden aikana Huttuset ovat tutustuneet myös muuhun sukuun; äidin sisaruksiin ja vanhempiin. Netan serkkutytöt ovatkin nyt välillä mukana
yhteisillä retkillä. Huttuset ihmettelevät, miten helppoa kaikki on loppujen lopuksi ollut. ”Tuntuu kuin olisimme aina tunteneet toisemme”,
he kertovat.
Huttuset tiedostavat, että kaikki tukiperheet eivät suinkaan ole niin
onnekkaita kuin he ovat olleet. He sanovatkin, että jos perheen äiti ei
olisi uskossa ja menossa kovaa vauhtia eheytymisessään eteenpäin,
”Parasta tässä on aito
palaute, joka tulee lapsen
suusta. Se, että lapsi halaa
ja sanoo, että tykkää.”
TAKAISIN ELÄMÄÄN
Palautus:
Takaisin Elämään ry
PL 70, 01451 Vantaa
Y-tunnus: 1611377-1
Rek.nro: 179.822
HUOM! Muista ilmoittaa meille uusi osoitteesi!
OLETKO NUORI PERHE JA TARVITSET
TUKEA ARJEN HALLINTAAN?
Ole rohkea ja ota meihin yhteyttä ja katsotaan, voisimmeko
auttaa perhettäsi eteenpäin.
YHTEYSTIEDOT
Ydin Perheessä -projekti
Takaisin Elämään ry
Rasinkatu 10, Vantaa
asiat voisivat olla paljon monimutkaisemmat ja vaikeammat. Perheitä
kuitenkin yhdistää yhteinen usko Jumalaan ja sama seurakunta. Perheen äiti on myös tehnyt tapaamiset ja Netan hoitopäivät helpoiksi
ilmoittamalla niistä aina mahdollisimman hyvissä ajoin. Äidin positiivisen asenteen kautta myös muu suku on uskaltanut alkaa luottamaan
tukiperheeseen ja sitä kautta Huttusista on tullut ystäväperhe muillekin suvun jäsenille.
HALUATKO TOIMIA
TUKIPERHEENÄ?
Projektipäällikkö:
Pirjo Ahvenainen
Puh. 045 263 1556
Projektityöntekijä:
Silja Matsi
Puh. 044 287 5557
Huttusilta kysyttiin, minkälainen perhe on hyvä tukiperheeksi. He vastasivat, että mahdollisimman tavallinen perhe, joka on aidosti kiinnostunut toisista ihmisistä ja heidän auttamisestaan.
Jos mietit tukiperheeksi ryhtymistä, niin ota rohkeasti meihin yhteyttä. Kaikki halukkaat haastatellaan ja heiltä vaaditaan rikosrekisteriote. Tukiperheenä toimimisessa huomioidaan jokaisen perheen omat
resurssit.
Email: [email protected]
Silja Matsi •
JULKAISIJA
Takaisin Elämään ry
PAINOPAIKKA
Skyprint Oy, Leväsjoki
INTERNET
www.takaisinelamaan.fi
TOIMINNANJOHTAJA
Tapio Helistên
Puh. 0500 773 817
[email protected]
ILMOITUSMYYNTI
Tapio Helistên
Puh. 0500 773 817
[email protected]
(ilmoitushinnat alkaen 60 euroa)
SÄHKÖPOSTI
[email protected]
(henkilökohtainen)
[email protected]
TAITTO JA ULKOASU
Design Jani Pellikka Tmi
[email protected]
TOIMIPISTEET
Kontaktipiste – Paalupaikka
Rasinkatu 10, Vantaa (Koivukylä)
Puh. (09) 823 2433
POSTIOSOITE
PL 70, 01451 Vantaa
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare
Maksaja
Betalare
Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä
Från konto nr
Sampo 800019-70938982
Takaisin Elämään ry
PL 70, 01451 Vantaa, puh. (09) 823 2433
Y-tunnus 1611377-1
TILISIIRTO
GIRERING
Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling
Kannatusjäsenmaksu 2011 (20 €)
KERÄYSLUPAHAKEMUS POLIISIN RUUHKASSA
Rahankeräyslupahakemusten käsittely on siirtynyt lääninhallitukselta
poliisille ja käsittelyaika on pidentynyt ruuhkien takia useilla kuukausilla.
Tämän vuoksi edellinen lupamme on ehtinyt päättyä uutta odotellessa.
Emme voi vedota lukijoihin lahjoitusten saamiseksi, mutta vapaaehtoisella kannatusjäsenmaksulla työtä voi edelleen tukea.
Kiitos kannatuksesta!
Viitenro
Ref.nr
16117
Eräpäivä
Förf.dag
Euro