plakat shakespeare 2015.pdf - Børne

09-12-2011
KIRKEGÅRDSTAKSTER 2012
Aabenraa Provsti
1
09-12-2011
Metode





Regneark fra kirkeministeriet
Beregningsprincipperne er lavet i samarbejde med
min kollega fra provstiudvalget i Vejle provsti.
Vores beregningsprincipper er fuldstændig ens.
Vi har i det omfang der har været usikkerhed på
kirkeministeriets holdning og vejledning, korrigeret
omkostningerne nedad til fordel for kunderne.
En tak til gravere og menighedsrådsmedlemmer der
har medvirket til arbejdet og til provstiudvalget.
2
09-12-2011
Datamateriale



Budget 2011
Besøg på kirkegårdene med gravere og
kirkeværger.
Besøg på alle provstiets kirkegårde. Alle
menighedsråd får en kopi af beregningerne.
3
09-12-2011
Renholdelse og vedligeholdelse årligt




Renholdelse enkelt kistegravsted årligt incl. moms
764 kr
Renholdelse dobbelt kistegravsted årligt incl. moms
1097 kr
Renholdelse tillæg pr. enkeltfag incl. moms
167 kr
Renholdelse urnegravsted årligt incl. Moms
652 kr.
4
09-12-2011
Renholdelse og vedligeholdelse årligt

Renholdelse enkelt kistegravsted årligt incl. moms
764 kr
Sogne
Renholdelse enkelt
kistegravsted årligt incl.
moms
Hellevad
kr.
773,59
Bov-Kollund
kr.
740,40
Burkal
kr.
699,09
Bylderup
kr.
602,25
Egvad
kr.
790,35
Genner
kr.
721,93
Hjortkær
kr.
765,08
Holbøl
kr.
873,39
Kliplev
kr.
725,88
Løjt
kr.
726,46
Øster Løgum
kr.
716,68
Ravsted
kr.
821,59
Tinglev
kr.
713,73
Rise
kr.
674,00
Aabenraa
kr.
794,61
Varnæs
kr.
983,05
Felsted
kr.
666,36
Ensted
kr.
729,83
Uge-Bjolderup
kr.
996,81
gennemsnit
kr.
763,95
5
09-12-2011
Renholdelse og vedligeholdelse årligt

Renholdelse dobbelt kistegravsted årligt incl. moms
1097 kr
Sogne
Renholdelse
dobbeltgravsted årligt
incl. moms
Hellevad
kr. 1.093,69
Bov-Kollund
kr. 1.082,13
Burkal
kr. 1.021,75
Bylderup
kr.
Egvad
kr. 1.117,39
Genner
kr. 1.020,66
Hjortkær
kr. 1.081,67
Holbøl
kr. 1.234,79
Kliplev
kr. 1.060,90
Løjt
kr. 1.027,07
Øster Løgum
kr. 1.047,46
Ravsted
kr. 1.161,55
Tinglev
kr. 1.043,15
Rise
kr.
Aabenraa
kr. 1.161,36
Varnæs
kr. 1.389,83
Felsted
kr.
Ensted
kr. 1.066,68
Uge-Bjolderup
kr. 1.409,28
gennemsnit
kr. 1.097,34
903,38
952,89
973,91
6
09-12-2011
Renholdelse og vedligeholdelse årligt

Renholdelse tillæg pr. enkeltfag incl. moms
167 kr.
Sogne
Hellevad
renholdelse tillæg
pr. enkeltfag incl.
moms
kr. 160,05
Bov-Kollund
Burkal
Bylderup
Egvad
Genner
Hjortkær
Holbøl
Kliplev
Løjt
kr. 170,86
kr. 161,33
kr. 150,56
kr. 163,52
kr. 149,36
kr. 158,29
kr. 180,70
kr. 167,51
kr. 150,30
Øster Løgum
Ravsted
Tinglev
Rise
Aabenraa
Varnæs
Felsted
Ensted
kr. 165,39
kr. 169,88
kr. 164,71
kr. 139,45
kr. 183,37
kr. 203,39
kr. 153,77
kr. 168,42
Uge-Bjolderup
kr. 206,24
gennemsnit
kr. 166,69
7
09-12-2011
Renholdelse og vedligeholdelse årligt

Renholdelse urnegravsted årligt incl. Moms
652 kr.
Sogne
Hellevad
Renholdelse
urnegravsted
årligt incl. moms
kr. 650,88
Bov-Kollund
Burkal
Bylderup
Egvad
Genner
Hjortkær
Holbøl
Kliplev
Løjt
kr. 598,02
kr. 656,07
kr. 451,69
kr. 664,98
kr. 607,42
kr. 643,72
kr. 734,85
kr. 681,21
kr. 611,23
Øster Løgum
Ravsted
Tinglev
Rise
Aabenraa
Varnæs
Felsted
Ensted
kr. 633,09
kr. 691,27
kr. 669,81
kr. 453,67
kr. 745,72
kr. 827,12
kr. 589,47
kr. 645,62
Uge-Bjolderup
kr. 838,69
gennemsnit
kr. 652,34
8
09-12-2011
Gran og Blomster priser excl. moms
1 sæt Stedmoder (8,84 kr) & Isbegonia (12,10 kr) incl.
Lægning og affaldshåndtering 20,94 kr.
 Grandækning pr. kg er incl. lægning og
affaldshåndtering .
Prisen på grandækning varierer fra kirkegård til
kirkegård afhængig af hvor meget gran, man lægger
det enkelte sted samt af timekostprisen.
Prisen pr. år kan eksempelvis være:
 Grandækning urnegrav 210,81 kr.
 Gran enkel kistegrav 364,65 kr.
 Gran dobbelt kistegrav 495,91 kr.

9
09-12-2011
Gravning og begravelser


Kistegravning m.v. 3587 kr.
Urnenedsættelse 786 kr.
10
09-12-2011
Gravning og begravelser

Kistegravning m.v. 3587 kr
Sogne
Gravning
kistegrav
Hellevad
kr. 3.488,89
Bov-Kollund
kr. 3.397,11
Burkal
kr. 3.835,32
Bylderup
kr. 3.027,21
Egvad
kr. 3.547,15
Genner
kr. 3.309,33
Hjortkær
kr. 3.459,32
Holbøl
kr. 3.835,77
Kliplev
kr. 3.614,18
Løjt
kr. 3.325,09
Øster Løgum
kr. 3.578,53
Ravsted
kr. 3.655,72
Tinglev
kr. 3.567,08
Rise
kr. 3.142,72
Aabenraa
kr. 3.880,66
Varnæs
kr. 4.216,95
Felsted
kr. 3.383,42
Ensted
kr. 3.629,51
UgeBjolderup
kr. 4.264,76
gennemsnit
kr. 3.587,30
11
09-12-2011
Gravning og begravelser

Urnenedsættelse 786 kr
Sogne
Urnenedsættelse
Hellevad
kr. 768,25
Bov-Kollund
kr. 546,76
Burkal
kr. 774,38
Bylderup
kr. 722,70
Egvad
kr. 784,90
Genner
kr. 716,95
Hjortkær
kr. 759,81
Holbøl
kr. 867,36
Kliplev
kr. 804,05
Løjt
kr. 721,45
Øster Løgum
kr. 793,86
Ravsted
kr. 815,92
Tinglev
kr. 790,59
Rise
kr. 669,35
Aabenraa
kr. 880,19
Varnæs
kr. 976,27
Felsted
kr. 738,12
Ensted
kr. 808,43
Uge-Bjolderup
kr. 989,93
gennemsnit
kr. 785,75
12
09-12-2011
Gravstedsleje



Enkelt kistegrav 25 år
3554 kr.
Dobbelt kistegrav 25 år
7192 kr.
Urnegrav 10 år 544 kr.
13
09-12-2011
Gravstedsleje

Dobbelt kistegrav 25 år
7192 kr.
sogne
Pris for dobbeltkistegravsted i
en fredningstid
Hellevad
kr. 5.439,00
Bov-Kollund
kr. 5.500,00 30 år
Burkal
kr. 6.369,25
Bylderup
kr. 9.268,11
Egvad
kr. 5.931,00
Genner
kr. 9.837,00
Hjortkær
kr. 8.960,00
Holbøl
kr. 6.733,00
Kliplev
kr. 6.944,00
Løjt
kr. 4.777,00
Øster
Løgum
kr. 6.222,00
Ravsted
kr. 7.804,00
Rise
kr. 6.223,50
Aabenraa
kr. 8.321,15
Tinglev
kr. 9.205,98 30 år
Varnæs
kr. 6.767,50
Felsted
kr. 8.348,34
Ensted
kr. 7.846,42
UgeBjolderup
kr. 6.135,50
gennemsnit
kr. 7.191,20
14
09-12-2011
Gravstedsleje enkelt kistegrav

Enkelt kistegrav 25 år
3554 kr.
sogne
Pris for
enkeltkistegravsted i en
fredningstid
Hellevad
kr. 1.958,43
BovKollund
kr. 2.750,00 * 30 år
Burkal
kr. 3.184,63
Bylderup
kr. 4.634,05
Egvad
kr. 2.965,50
Genner
kr. 4.918,68
Hjortkær
kr. 4.480,00
Holbøl
kr. 3.366,00
Kliplev
kr. 3.400,00
Løjt
kr. 2.387,00
Øster
Løgum
kr. 3.112,00
Ravsted
kr. 3.902,00
Tinglev
kr. 4.602,99
Rise
kr. 3.111,75
Aabenraa
kr. 4.160,57
Varnæs
kr. 3.383,75
Felsted
kr. 4.174,17
Ensted
kr. 3.923,21
UgeBjolderup
kr. 3.103,80
gennemsni
t
kr. 3.553,61
15
09-12-2011
Gravstedsleje urnegrave
Urnegrav 10 år 544 kr
sogne
Pris for en
urnegravsted i en
fredningstid
Hellevad
kr. 362,64
BovKollund
kr. 366,67
Burkal
kr. 424,62
Bylderup
kr. 570,35
Egvad
kr. 395,40
Genner
kr. 983,00
Hjortkær
kr. 597,33
Holbøl
kr. 538,00
Kliplev
kr. 562,64
Løjt
kr. 573,00
Øster
Løgum
ved 10
kr. 498,00 år
Ravsted
kr. 624,00
Tinglev
kr. 740,33
Rise
kr. 474,00
Aabenraa kr. 570,89
Varnæs
kr. 541,40
Felsted
kr. 556,96
Ensted
kr. 482,86
UgeBjolderup kr. 474,67
gennems
nit kr. 544,04
16
09-12-2011
Kvadratmeter pris gravsteder

Kvadratmeter lejepris årlig 50,17 kr.
sogne
kvadratmeter
pris årligt
Hellevad
kr. 36,25
Bov-Kollund
kr. 36,67
Burkal
kr. 42,46
Bylderup
kr. 57,03
Egvad
kr. 39,54
Genner
kr. 66,00
Hjortkær
kr. 59,73
Holbøl
kr. 53,87
kliplev
kr. 51,02
Løjt
kr. 38,20
Øster
Løgum
kr. 49,81
Ravsted
kr. 62,44
Tinglev
kr. 49,34
Rise
kr. 49,79
Aabenraa
kr. 55,47
Varnæs
kr. 54,14
Felsted
kr. 55,66
Ensted
kr. 48,29
UgeBjolderup
kr. 47,47
gennemsnit
kr. 50,17
17
09-12-2011
Timekostprisen
Timekostprisen er meget svingende og
årsagerne er flere:
Nogle sogne har større anskaffelser med i
deres driftsbudget for kirkegårdens andre
omkostninger og andre har dem med som
anlægsudgifter.
Alternativt ligger årsagen i budgetskemaet,
hvor det enkelte sogn har skrevet procent
og timer ud for kirkegård og gravhandling.
Det kan også skyldes variation i lønniveau.
•
Bov: 273,38
Tinglev 263,53
Ensted 269,48
Felsted: 246,04
Bjolderup-Uge: 330,00
Burkal: 258,13
Varnæs: 325,42
Rise: 265,14
Bylderup: 240,90
Kliplev: 268,02
Ravsted: 271,97
Aabenraa: 293,40
Øster Løgum: 264,62
Løjt: 240,48
Holbøl: 289,12
Hjortkær: 253,27
Hellevad: 256,08
Genner: 238,98
Egvad: 261,63
Gennemsnits timekostprisen
er 268,93 kr excl. Moms.
18
09-12-2011
Hække vedligeholdelse incl. moms

Dobbelt kistegrav 25 år
4295 kr.
sogne
Pris for
dobbeltkistegravsted i
en fredningstid incl.
hæk
Hellevad
kr. 4.048,00
BovKollund
kr. 5.334,00
Burkal
kr. 4.076,00
Bylderup
kr. 3.794,00
Egvad
kr. 4.124,00
Genner
kr. 3.818,00
Hjortkær
kr. 4.010,00
Holbøl
kr. 4.497,00
Kliplev
kr. 4.210,00
Løjt
kr. 3.836,00
Øster
Løgum
kr. 4.164,00
Ravsted
kr. 4.264,00
Rise
kr. 3.842,00
Aabenraa
kr. 4.555,00
Tinglev
kr. 4.979,86
Varnæs
kr. 4.991,23
Felsted
kr. 3.912,10
Ensted
kr. 4.101,95
UgeBjolderup
kr. 5.053,13
Tinglev, Bov og Kollund
Har 30 år
gennemsni
t kr. 4.295,28
19
09-12-2011
Hække vedligeholdelse incl. moms

Enkelt kistegrav 25 år
2831 kr.
sogne
Pris for en
enkeltkistegravsted i
en fredningsperiode.
hæk
Hellevad
kr. 2.758,00
Bov-Kollund
kr. 3.484,00 * 30 år
Burkal
kr. 2.776,00
Bylderup
kr. 2.589,00
Egvad
kr. 2.808,00
Genner
kr. 2.603,00
Hjortkær
kr. 2.733,00
Holbøl
kr. 3.053,00
Kliplev
kr. 2.866,00
Løjt
kr. 2.616,00
Øster Løgum
kr. 2.835,00
Ravsted
kr. 2.902,00
Tinglev
kr. 1.695,00
Rise
kr. 2.620,00
Aabenraa
kr. 3.096,00
Varnæs
kr. 3.386,65
Felsted
kr. 2.667,24
Ensted
kr. 2.879,63
Uge-Bjolderup kr. 3.427,92
gennemsnit kr. 2.831,34
20
09-12-2011
Hække vedligeholdelse incl. moms

Urne 10 år
527 kr.
sogne
Pris for urnegravsted
hæk
Hellevad
kr. 400,00
Bov-Kollund
kr. 516,00
Burkal
kr. 417,00
Bylderup
kr. 513,00
Egvad
kr. 510,00
Genner
kr. 471,00
Hjortkær
kr. 497,00
Holbøl
kr. 563,00
Kliplev
kr. 524,00
Løjt
kr. 473,00
Øster
Løgum
kr. 518,00
Ravsted
kr. 513,00
Rise
kr. 474,00
Aabenraa
kr. 570,00
Tinglev
kr. 774,21
Varnæs
kr. 629,61
Felsted
kr. 484,07
Ensted
kr. 527,04
UgeBjolderup
kr. 637,96
gennemsnit
kr. 526,94
21
09-12-2011
Hvad falder i øjnene?





Der er samlet set ikke tale om en stigning for urner, hvorimod for
kistepladser er der tale om en stigning på op til 40%. Større
stigninger på enkelte kirkegårde skyldes ,at man mindre end de
andre sogne har taget hensyn til omkostninger i prisen.
Vores timetakst 268 kr excl. moms er fornuftig i forhold til andre
sammenlignelige provstier, men ikke alle større sogne har
maskininvesteringer med i timeberegning.
Vores lejetakster er også lavere end i andre sammenlignelige
provstier selv om det er en voldsom stigning ved kister
Hækvedligeholdelse med op til 4295 kr, er en ny omkostning
samtidig med at gravstedslejen stiger fra ca. 300 kr. for en
fredningstid til 7192 kr. for en 2’er kistegrav
Gravkastning stiger op til 3587 kr for en kistebegravelse og er i en
del sogne en stor stigning (I Bov koster det pt.1808 kr.)
22
09-12-2011
Hvad så?


Provstiudvalget har valgt at yde fuld tilskud til
gravhandling og erhvervelse af gravsted i en
fredningstid. (Forlængelser er til fuld pris).
Vedligeholdelse skal afregnes ud fra de reele
udgifter. Det har konsekvenser for vedligeholdelse
af gravsted incl. vedligeholdelse af hæk omkring
gravsteder. I runde tal svarer det til en stigning på
33% på normal vedligeholdelse i runde tal for
kister.
23
09-12-2011
Eksempel uden tilskud 2 personer
kistegravplads nu og før i 25 år

Leje 7192 kr.*

vedligehold 27425 kr.

hæk 4295 kr. obligatorisk

gravkastning 3587 kr. *

gran 15498 kr.

blomster 6250 kr. (8 st+8isbe.)

i alt 64247 kr ikke medlemmer


Minus tilskud
folkekirkemedlemmer
7192+3587=10779 kr.








53468 kr. medlemspris

Leje 630 kr.*
vedligehold 16492 kr.
hæk 0 kr. obligatorisk
gravkastning 1885 kr. *
gran 11800 kr.
blomster 6596 kr.
i alt 37393 kr.
Minus tilskud
folkekirkemedlemmer
630+(1885 kr)=2515 kr
34878 kr. for vedligeholdelse
24
09-12-2011
Eksempel uden tilskud 1 personer
kistegravplads nu og før i 25 år









Leje 3554 kr. kr.*
vedligehold 19100 kr.
hæk 2831 kr. obligatorisk
gravkastning 3587 kr. *
gran 11395 kr.
blomster 3125 kr. (5 st+5 isb)
i alt 43592 kr ikke
medlemmer
Minus tilskud
folkekirkemedlemmer
3554+3587=7141 kr.
36451 kr. medlemspris









Leje 328 kr.*
vedligehold 11625 kr.
hæk 0 kr. obligatorisk
gravkastning 1885 kr. *
gran 8750 kr.
blomster 5880 kr.
i alt kr. 28468
Minus tilskud
folkekirkemedlemmer
328+(1885 kr)=2213 kr
26255 kr. medlemspris
25
09-12-2011
Eksempel uden tilskud urnegravplads
nu og før i 10 år









Leje 544 kr.*
vedligehold 6520 kr.
hæk 527 kr. obligatorisk
gravkastning 786 kr. *
gran 2635 kr.
blomster 1250 kr.
i alt kr 12262
ikke medlemmer
Minus tilskud
folkekirkemedlemmer
544+786 kr. = 1330 kr.
10932 kr. medlemspris









Leje 143 kr.*
vedligehold 4947 kr.
hæk 0 kr. obligatorisk
gravkastning 466 kr. *
gran 3710 kr.
blomster 1979 kr.
i alt 12664 kr.
Minus tilskud
folkekirkemedlemmer
143+466= 609 kr
12055 kr. medlemspris
26
09-12-2011
Løsningsmodeller for medlemstilskud




Der ydes tilskud til gravkastning for
folkekirkemedlemmer.
Der ydes tilskud til gravstedserhvervelse for
folkelkiremedlemmer.
Der ydes ikke tilskud til forlængelse ud over
fredningstid
Gran og blomsterpriser er med forbehold mht. de
nuværende priser, da de varierer mht. mændge og stk.
Ovenstående aftale træder i kraft 1. juli 2012. Alle
aftaler der er indgået skriftlig før er til gammel pris,
alle efter 1. juli 2012 til ny pris.
27
09-12-2011
Idebank


I Bylderup sogn har de 1 persons kistepladser, der
kunne være et alternativ til en normal
kistegravplads, idet merprisen for 25 år incl.
vedligeholdelse kun er 2000 kr. dyrere end en
normal en kistegrav med hæk uden normal
vedligeholdelse.
Kunne man tilbyde gravpladser med hel eller delvis
granitkanter i stedet for hække, vil det kunne give
en besparelse for kunderne på ca. 3000 kr. i en
fredningstid også ved fuld brugerbetaling.
28
09-12-2011
Idebank fortsat


Hvis fællesarealer kan gøres mere plejelette holder
det taksterne nede.
I Kliplev havde de lavet en fin løsning med et
fællesareal, der var købt til kirkegårdudvidelse.
Det var udlånt til kommunen mod at de betalte
omkostninger for vedligeholdelse.
29