PRODUKTOVERSIGT - Brenntag Disinfection

Manual til udskiftning af frontliste på Slim Gemini/Changing the front panel on Slim Gemini
1- Fjern de to skruer på undersiden af udtrækspanelet / Remove the 2 screws under the extractable
panel.
2- Aftag de to metal filtre / Detach the steel filters.
3- Aftag det hvide panel omkring reguleringen / Detach the white panel from under the hood.
4- Fjern de 2 skruer der holder reguleringen fra modsatte side af udtræksdelen / Remove the two
screws holding the control panel from the opposite side.
5- Reguleringen kan nu fjernes / Detach control panel
6- Fjern de tre skruer der holder frontlisten / Remove the three screws behind the front panel
7- Tag herefter forsigtigt frontlisten af og erstat med ny. / Carefully remove the front panel and
install the new one. Reverse process.