Teknisk Salgssupport

Medlemsmøde i Århus
Klimatilpasning og skybrud
Det voldsomme vejr med blandt andet uventede og kraftige skybrud stiller FM-eren overfor nye
udfordringer. Det voldsomme vejr medfører også store omkostninger. Både i form af
bygningsskader og i form af driftstab, når det rigtig går galt.
På medlemsmødet får du
- præsenteret konkrete cases
- orientering om nogle af de muligheder der er, for at klimasikre ejendommene
- orientering om, hvad der kan gøre i større skala
Program:
Kl. 14.30-14.40 Velkomst v/Eva Kartholm, DFM netværk
Kl. 14.40-15.10 Gennemgang af ejendommen eller porteføljen, skybrudsrapporter mv.
Konkrete eksempler på afhjælpning
v/Jan Crone Foster, Dansk Skybrudrådgivning ApS
Kl. 15.10-16.00 Klimatilpasning af større ejendomsporteføljer
Caseeksempler: blandt andet Hedensted, Brøndby, Vallensbæk og Hillerød
kommuners klimatilpasningsarbejde og Novo Nordisk klimasikring af 400.000
etagemeter
v/Morten Størup, NIRAS
Kl. 16.00-16.15 Pause
Kl. 16.15-16.45 Klimaberedskab på regionalt niveau
Beredskabsstyrelsen fortæller om regionale initiativer for forebyggelse og om
konkrete akutindsatser
v/Beredskabsstyrelsen Midtjylland
Kl. 16.45
Arrangementet slutter – mulighed for netværk
Det praktiske:
Dato:
Tid:
Sted:
Onsdag den12. november 2014
Kl. 14:30 – ca. 17.15
NIRAS, Åboulevarden 80, 8000 Århus C
Arrangementet er gratis for DFM netværks medlemmer,
men tilmelding er nødvendig via hjemmesiden