Model Streamline · Design by Jens Juul Eilersen

Afskrift af materiale fra Jens Ove Vester
Homaa
Jordebog eller Matrikelekstrakt over Hessel gods 1752
Ejere
mat. Nr.
brugere
tdr
skp
fdk
alb
Hessel
1
Rasmus Østergaard
6
5
3
2
Hessel
Hessel
Hessel
Hessel
Hessel
Hessel
Hessel
Hessel
Hessel
Hessel
Hessel
Hessel
Hessel
Hessel
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Jens Andersen
Jens Christensen
Jens Krop
Søren Vindelbo
Terkild Andersen
Jens Hjulmand
Anders Winther
Jens Pedersen
Søren Nielsen
Jens Hougaard
Jørgen Katholm
Michel Greve
Olle Grevsen
Niels Bjerre
6
6
6
6
6
6
6
6
7
6
7
6
6
6
4
6
4
4
3
4
5
6
0
5
0
6
5
4
3
0
1
3
3
0
0
2
0
2
0
3
3
1
1
0
2
0
1
0
2
2
0
1
0
0
0
0
2
1
1
2
2
2
1
0
1
1
0
2
2
Husmænd
Hessel
Hessel
Hessel
Hessel
Hessel
Hessel
Hessel
Hessel
Hessel
Af mat. 10
Af mat. 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Niels Bødker
Peder Kudsk
Søren Hougaard
Søren Andersen
Christen Krop
Rasmus Krarup
Hans Molbo
Peder Hjulmand
Rasmus Vinther
Søren Katholm
Anders Bierre
2
1
1
1
1
1
Homaa
Jordebog eller Matrikelekstrakt over Hessel gods 1778
Ejere
mat. Nr.
brugere
tdr
Hessel
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Anders Hjulmand
Jens Graabech
Jens Sørensen
Rasmus Jørgensen
Søren Sørensen
Jens Bierre
Christen Jørgensen
Christen Vinther
Jens Pedersen
Jens Therkildsen
Søren Hougaard
Jørgen Ingvorsen
Rasmus Krarup
Christen Greve
Peder Sørensen
skp
fdk
alb
6
5
alle hartkorn er ens
2
0
6
2
0
5
Husmænd
Hessel
Af mat. 10
Af mat. 12
Rasmus Vinther
Anders Jensen
Christen Jensen
Rasmus Bødker
Hr. Leutenant Leben
Hans Jørgen Franch
Hans Bierre
Rasmus Krarup’s enke
Søren Katholm
Jens Hougaard
Christen Smed
Rasmus Michelsen
Niels Vinther
Søren Pedersen
Jørgen Poel
1
alle hartkorn er ens
1 1/15
Homaa
Jordebog eller Matrikelekstrakt over Hessel gods 1794
Ejere
Hessel
mat. Nr.
brugere
tdr
skp
Hans Konge
Peder Dam
Jens Graabek
Jens Hofman
Hans Skomager
Jens Poulsen
Peder Jensen
Christen Vinter
Jørgen Katholm
Jacob Jensen
Niels Jensen
Søren Jensen
Hans Pedersen
Niels Nyehuus
Søren Kok
6
5
alle hartkorn er ens
fdk
alb
2
0
1
1
Husmand
Niels Morten
Peder Hougaard
Jens Hougaard
Christen Morten
Niels og Rasmus Vinther
Søren Mortens datter
Jens Smed
Rasmus Mikkelsen
Rasmus Bødker
Jens Kok
Rasmus Blok
Peder Juul
Jens Christensen
Hans Bierre
0
0
alle harthorn er ens
Høbjerg
Matriklen 1688
tdr
Ejere
mat. Nr.
brugere
Katholm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Rasmus Laursen
Peder Rasmussen
Olluf Michelsen
Christen Broeg
Hans Rasmussen oldermand
Niels Joensen
Anders Jensen
Christen Gødesen
Peder Klemmensen
Anders Pedersen
Ivar Christensen
Rasmus Michelsen
Jens Thomesen
Niels Knudsen
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
skp
fdk
alb
7
7
6
6
7
6
6
5
5
6
5
5
4
5
0
1
2
3
0
0
0
3
2
1
2
2
3
2
0
0
0
0
0
1
2
1
1
2
1
0
0
0
5
0
0
0
0
0
1
3
3
2
1
1
1
1
1
1
2
1
Husmænd
1
2
3
4
5
6
Anders Rasmussen
Søren Jørgensen
Rasmus Thoresen
Søren Frandsen
Rasmus Cheristensen
Jeppe Blok
0
0
0
0
0
0
Høbjerg
Ejere
mat. Nr.
Katholm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Jordebog fra Rosenørn’s skøde til Katholm 1724
brugere
tdr
skp
Niels Rasmussen
Peder Rasmussen
Rasmus Jensen Ladekarl
Niels Block
(Niels Nielsen Broge)
Peder Ollufsen
Peder Nielsen
Søren Michelsen
Hans Christensen
Niels Joensen
Hans Andersen
Peder Jensen
Rasmus Nielsen
Peder Andersen
Anders Madsen
fdk
alb
6
6
6
6
7
7
6
6
0
1
2
3
0
0
0
0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
6
6
5
5
6
5
5
4
5
0
0
0
3
2
1
2
2
3
0
0
1
2
1
1
2
1
0
0
0
5
0
0
0
1
3
3
2
1
1
1
1
0
0
1
1
2
1
7
1
2
Husmænd
1
2
3
4
5
6
Søren kudsk
0
Hans Christiansen
0
Niels Pedersen
0
Jens Smed
0
Bysmed ingen hoveri
Peder Thygesen
0
Søren Block
0
Peder Sørensen birkeskriver jordløs
Aalsø
Magister Buch
Jord til Vejlby kirke
0
Høbjerg
Jordebog eller Matrikelekstrakt over Katholm gods 1751
Ejere
mat. Nr.
brugere
tdr
skp
fdk
alb
Katholm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Niels Terkildsen
Jens Nielsen Murmand
Rasmus Ladekarl
Jens Rasmussen Skaaning
Jacob Pedersen
Hans Jørgensen
Niels Jørgensen
Christen Hansen
Anders Sørensen
Rasmus Skriver
Peder Jensen
Jacob Jørgensen
Peder Andersen
Claus Nielsen Murmand
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
6
6
7
6
6
5
5
6
5
5
4
5
0
1
2
3
0
0
0
3
2
1
2
2
3
2
0
0
0
0
0
7
2
1
1
2
1
0
0
0
5
0
0
0
0
0
7
1
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
Husmænd
1
2
3
4
5
6
Niels Murmand
Hans Bødker
Hans Jensen
Søren Jensen
Christen Bødker
Peder Nielsen
Peder Smed
Af nr. 3 i Fuglsang
0
0
0
0
0
0
0
Høbjerg
Jordebog eller Matrikelekstrakt over Katholm gods 1761
Ejere
mat. Nr.
brugere
tdr
skp
fdk
alb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Niels Terkildsen
Jens Murmand
Jens Ladekarl
Niels Jensen
Jacob Pedersen
Jacob Jørgensen
Hans Pedersen
Niels Jørgensen
Christen Hansen
Anders Sørensen
Peder Jensen
Claus Nielsen Murmand
Anders Andersen
Anders Hansen
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
6
6
7
5
6
6
5
6
5
5
4
5
0
1
2
3
0
2
1
0
2
1
2
2
3
2
0
0
0
0
0
0
1
2
1
2
1
0
0
0
5
0
0
0
0
0
2
1
3
3
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
0
Husmænd
1
2
3
4
5
6
7
Niels Murmester
Hans Bødker
Hans Jensen
Søren Jensen
Christen Bødker
Peder Nielsen
Peder Smed
0
0
0
0
0
0
0
Høbjerg
Jordebog eller Matrikelekstrakt over Katholm gods 1778
Ejere
mat. Nr.
brugere
tdr
skp
Katholm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Rasmus Terkildsen
Jens Martinusen
Jens Rasmussen
Niels Jensen
Niels Sørensen
Søren Iversen
Jørgen Ingvarsen
Christen Hansen
Rasmus Pedersen
Søren Hansen
Søren Rasmussen Bødker
Anders Jacobsen
Rasmus Hjort
Rasmus Clausen
6
6
alle hartkorn ens
fdk
alb
0
1
1
3
3
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
0
Husmænd
1
2
3
4
5
6
Jochum Nielsen
Niels Christensen
Rasmus Pedersen
Rasmus Sørensen
Christen Hansen
Peder Nielsen
Smeden i Høbjerg
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
2
Høbjerg
Jordebog eller Matrikelekstrakt over Katholm gods 1788
Ejere
mat. Nr.
brugere
tdr
skp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Peder Møller
Jens Martinusen
Thomas Hjort
Niels Tækker
Jens Tækker
Jørgen Højfeldt
Jørgen Ingvarsen
Jørgen Jacobsen
Anders Fjeldbonde
Peder Andersen Præst
Niels Væver
Anders Jacobsen
Rasmus Hjort
Rasmus Clausen
6
6
alle hartkorn er ens
fdk
alb
0
1
1
3
3
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
0
Husmænd
1
2
3
4
5
6
Jocum Nielsen
Niels Broge
Rasmus Smed
Rasmus Mortensen
Kristian Bødker
Madamme Hjort
Smeden
0
0
0
0
0
0
0
Jordløse
Jens Slot
Jacob Pedersen
5
0
0
0
0
0
2
Høbjerg
Jordebog eller Matrikelekstrakt over Katholm gods 1807
Ejere
mat. Nr.
brugere
tdr
skp
Katholm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Peder Møller
Martinus Jensen
Christian Nielsen Tækker
Jens Nielsen Tækker
Anders Jacobsen
Jacob Andersen
Rasmus Terkildsen
Søren Rasmussen
Peder Andersen Præst
Niels Munk
Anders Andersen Præst
Rasmus Clausen
Thomas Hjort
Niels Væver
6
6
alle hartkorn er ens
fdk
alb
0
1
Husmænd
1
2
3
4
5
6
7
Peder Murmester
Og Niels Østerborg
Kristian Mikkelsen
Claus Nielsen
Rasmus Jensen
Jens Huusmand
Søren Terkildsen
Kristen Smed
0
5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
3
2
1
1
2
1
1
1
2
1
0
Vejlby
Ejere
mat. Nr.
4
6
8
10
Jordebog fra Rosenørn’s skøde til Katholm 1724
brugere
tdr
skp
Jens Pedersen
5
Søren Hjulmand og
9
Peder Sørensen
Niels Jensen
5
Mads Egelund
5
Niels Greve
Jens Andersen
0
Jord til Aalsø kirke på Revn mark
Rasmus Schriver jord til Vejlby kirke
Jens Andersen og
0
Rasmus Schriver Revn mark en kirkejord
Peder Sørens øde avl
0
fdk
alb
5
1
1
3
2
2
5
2
1
2
1
0
2
5
3
5
3
0
2
5
2
0
1
0
3
1
2
0
0
1½
0
1
2
6
1
2
Lille mølle
Terkild Vernersen
0
Allelev
Peder Rasmussen
1
Grenaa mølle
Lauritz Christensen
0
Vejlby
Jordebog eller Matrikelekstrakt over Katholm og Hessel gods 1751
Ejere
mat. Nr.
brugere
tdr
skp
fdk
alb
Katholm
Hessel
Hessel
4
5
6
5
6
9
5
5
1
1
1
3
2
0
2
Hessel
Katholm
Hessel
Katholm
7
8
9
10
Hans Christensen
Rasmus Jensen
Christen Hjulmand og
Peder Sørensen
Jens Skriver
Jens Nielsen
Lars Jonsen
Anders Madsen
6
5
7
5
4
5
4
2
1
1
0
2
0
1
0
0
7
5
0
2
2
0
3
2
1
2
0
2
3
1
2
Tolstrup
Hessel
Katholm
Hessel
Hessel
1
3
4
5
Niels Rebslaaer
Laurs Rasmussen
Hans Bruun
Jens Jensen Ladefoged
5
5
6
6
Lund by
Hessel
-
1
Poul Pedersen
5
2
3
4
5
Jørgen Houmand
Rasmus Michelsen
Peder Draaby
Rasmus Molbo
alla hartkorn er ens
Vejlby
Jordebog eller Matrikelekstrakt over Katholm og Hessel gods 1778
Ejere
mat. Nr.
brugere
tdr
skp
fdk
alb
Katholm
Hessel
Hessel
Hessel
Katholm
Hessel
Katholm
4
5
6
7
8
9
10
Anders Hansen
Hans Molboe
Peder Tambur
Jens Rasmussen
Povel Jensen
Jacob Draabye
Niels Rasmussen
5
7
7
7
5
7
6
5
3
3
3
5
3
4
1
3
3
3
1
3
0
2
1
1
1
1
1
1
7
5
0
2
2
0
3
2
1
2
0
2
Tolstrup
Hessel
Katholm
Hessel
Hessel
1
3
4
5
Arild Andersen
Lars Rasmussen
Rasmus Bruun
Jens Ladefoged
5
5
6
6
Lund by
Hessel
-
1
Anders Poulsen
6
6
2
¾
2
3
4
5
er delt mellem byens 4 mænd
Søren Lorentzen
6
Jens Hudeman
6
Jens Poulsen
6
6
6
6
2
2
2
¾
¾
¾
Vejlby
Jordebog eller Matrikelekstrakt over Hessel gods 1794 og Katholm 1807
Ejere
Katholm
Hessel
Hessel
Hessel
Katholm
Hessel
Katholm
mat. Nr.
brugere
tdr
skp
fdk
alb
Mads Ladefoged
Hans Molboe
Rasmus Snedker
Niels Jacobsen
Erik Hjort’s enke
Søren Andersen
Laurs Andersen
6
7
7
7
6
7
6
3
0
0
0
3
0
3
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
5
1
1
0
0
0
0
0
2
0
0
2
¾
Tolstrup
Hessel
Katholm
Hessel
Hessel
Niels Bjerre
Laurs Ingvar’s enke
Jacob Pedersen
Ingvar Jensen
6
5
6
6
Lund by
Hessel
Hessel
Hessel
Hessel
Rasmus Konge
Rasmus Hvitved
Anders Klausen
Peder Andersen
6
6
samme hartkorn for alle
Aalsø
Jordebog eller Matrikelekstrakt over Hessel gods 1688
Ejere
mat. Nr.
brugere
tdr
skp
fdk
alb
Hessel
-
1
2
3
4
5
6
7
8
Rasmus Sørensen
Jacob Rasmussen
Joen Rasmussen øde gaard
Anders Jensen Brøgger
Niels Knudsen
Rasmus Jensen
en øde gaard kaldes Helfide
Christen Joensen og
Rasmus Pedersen
Hr. Christen Nielsen
Ingvar Andersen
Michel Sørensen
Jens Rasmussen
7
7
6
6
6
6
6
6
0
2
7
7
4
7
5
5
1
0
1
3
1
3
3
1
0
1
0
0
0
0
1
1
8
6
6
6
7
7
6
4
1
1
0
0
0
2
2
0
0
2
3
0
0
2
5
1
5
0
2
0
2
1
0
Præstegaarden
Hessel
10
11
12
Fuglsang
Hessel
Hessel
1
2
Jacob Christensen
Jens Jørgensen
9
9
Husmænd
Hessel
Hessel
Hessel
1
2
3
Peder Pedersen
Laurids Nielsen
Jens Rasmussen og
Hieronimus
0
0
0
Aalsø
Jordebog eller Matrikelekstrakt over Hessel gods 1752
Ejere
mat. Nr.
brugere
tdr
skp
fdk
alb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Knud Andersen
Rasmus Andersen
Søren Bjerre
Niels Skrædder
Christen Bjerre
Rasmus Skrædder
Søren Bloch
Peder Jacobsen
præstegaarden
Jens Nyemand
Niels Larsen
Christen Jensen
7
7
6
6
6
6
6
6
0
1
7
7
4
7
5
5
1
0
1
3
1
3
3
1
0
1
0
0
0
0
1
1
6
6
6
7
6
4
1
0
0
2
2
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
2
3
0
0
2
5
1
2
0
2
2
2
1
0
Husmænd
1
2
3
Peder Hougaard
Morten Sallingbo
Anders Pedersen
0
0
0
Fuglsang
1
2
Niels Nielsen
Christen Hansen
9
9
Husmænd
1
2
3
Christen Sallingbo
Jacob Kusk
Søren Zambo
0
0
0
Aalsø
Jordebog eller Matrikelekstrakt over Hessel gods 1778
Ejere
mat. Nr.
brugere
tdr
skp
fdk
alb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Rasmus Molboe
Michel Molboe
Søren Bierre
Ole Gregersen
Rasmus Pedersen
Anders Pedersen
Anders Bloch
Rasmus Christensen
S. Todberg (præsten)
Jens Krop
Lars Christensen
ingen navn
6
6
alle hartkorn er ens
2
1
2
2/3
0
2
3
0
0
2
3
3
3
0
0
0
0
0
0
Husmænd
1
2
3
Anders Andersen
Jens Daniel
Anders Bødker
0
0
alle hartkorn er ens
Fuglsang
1
2
Mads Sørensen
Christen Hansen
9
9
Husmænd
1
2
3
Hans Dolmer
Jens Fischer
Rasmus Dolmer
0
0
0
Aalsø
Jordebog eller Matrikelekstrakt over Hessel gods 1794
Ejere
mat. Nr.
brugere
tdr
skp
fdk
alb
Christen Sallingboe
Mikkel Molboe
Frederik Nielsen
Niels Andersen
Mikkel Andersen
Rasmus Andersen
Anders Pedersen
Peder Sørensen
Rasmus Christiansen
Peder Sørensen
Rasmus Hansen
6
6
alle hartkorn er ens
2
1
2
¾
0
2
3
0
0
2
6
3
0
0
0
0
Husmænd
Anders Andersen
Mads Christensen
Jens Christiansen
0
0
alle hartkorn er ens
Fuglsang
Rasmus Krarup
Jens Andersen
9
9
Husmænd
Rasmus Dolmer
Anders Hjulmand
0
0
Strandhuset
Claus Aagaard
Mikkel Sørensen Kanne
Hoed
Matriklen 1688
Ejere
mat. Nr.
Rugaard
1
Jens Jensen Rohe
Ebeltoft skole 3
Høgholm 0.3.2.0
Hoed Kirke 0.7.1.1
brugere
tdr
skp
fdk
alb
Mads Rasmussen
Tyge Jacobsen og
Jens Jørgensen
Anders Jacobsen selvejer
Annexgaarden til Hoed kirke
5
5
5
7
3
0
2
0
6
1
1
2
1
3
0
1
0
2
2
1
0
3
2
3
1
3
1
1
2
1
1
0
3
1
3
1
3
0
2
0
0
1
0
1
Husmænd
Katholm
1
Katholm
2
Ebeltoft skole 3
Høgholm
4
Katholm
5
Ebeltoft skole 6
Rugaard
7
Rugaard
8
Hessel og Jens 9
Jensen Rohe
Rasmus Jensen
Jens Rasmussen Snedker
Jens Skomager
Peder Møller
Søren Michelsen
Rasmus Rasmussen
Peder Hjulmand
Peder Rasmussen
Peder Sørensen
0
1
0
0
hartkorn ikke oplyst
0
5
0
0
0
4
0
4
0
0
0
0
Østerballe
Katholm
Katholm
Katholm
Katholm
Katholm
Katholm
1
2
3
4
5
6
Jens Nielsen selvejer
Laurs Jørgensen selvejer
Andreas Jensen
Peder Michelsen øde gaard
Rasmus Pedersen
Peder Rasmussen
5
6
5
2
0
0
3
1
2
1
4
4
Glatved
Matriklen 1688
Ejere
mat. Nr.
Katholm
1
Høgholm
2
Rugaard
3
Katholm
4
Jens Jensen Rohde
Selvejer strøgods
Rektor i Ebeltoft
Rugaard
8
Katholm
9
Katholm
Rugaard
Høgholm
10
11
12
brugere
tdr
Christen Gadekier
4
Inger Slottes ejendomsgaard 11
Søren Obbesen
4
Christen Michelsen
4
Peder Nielsen
3
Christen Knudsen
2
Peder Joensen
2
Christen Høg
2
Peder Rasmussen og
4
Rasmus Christensen
Jens Pedersen Bak
5
Niels Sørensen Kong
3
Maren Andersdatter selvejer 7
skp
fdk
alb
5
1
5
6
6
3
1
1
3
2
2
2
0
2
3
3
2
3
2
2
1
2
1
1
1
0
2
2
5
6
3
0
2
1
2
2
0
0
0
0
0
2
3
2
3
3
1
1
0
1
0
Husmænd
Katholm
Katholm
Katholm
Katholm
Katholm
1
2
3
4
5
Laurs Sørensen
Jens Nielsen
Bodil Sørensdatter
Peder rasmussen
Rasmus Michelsen
0
0
0
0
0
Østerballe
Ejere
mat. Nr.
1
2
3
Jordebog fra Rosenørn’s skøde til Katholm 1724
brugere
tdr
skp
Rasmus Nielsen Rousing selvejer
5
Et hus på dens grund
0
Rasmus Laursen Rousing selvejer
6
Jens Lauersen og
5
Anders Marek
fdk
alb
3
0
3
3
2
2
1
2
1
3
0
0
0
1
4
1
1
0
1
0
1
5
6
3
2
2
0
3
3
2
2
2
1
Husmænd
5
6
Rasmus Nielsen
jord til Hoed kirke
Laurits Pedersen Hjort
0
0
0
Glatved
1
4
9
10
Peder Hjort
Jens Christensen
Rasmus Hjort
Rasmus Skomagers enke og
Søn Christen Rasmussen
4
4
4
5
Husmænd
1
2
3
4
5
Rasmus Øjsen
0
0
2
Søren Andersen
0
0
3
Andreas Clausen
0
0
2
Jens Rasmussen
0
0
3
Lydder Jensen – Detlev Clausen og Christen Sørensen jord til Hoed kirke
Lydder Jensen
0
0
3
1
1
0
1
0
Hoed
1
5
Detlev Clausen
Christen Sørensen
0
0
1
0
0
3
2
1
5
0
2
Tolstrup
3
Peder Jørgensen
5
Glatved
Jordebog eller Matrikelekstrakt over Katholm gods 1751
Ejere
mat. Nr.
brugere
tdr
skp
fdk
alb
1
4
9
10
Jens Kjær
Søren Joensen
Rasmus Hjort
Mikkel Hjort
4
4
4
5
5
6
3
2
2
0
3
3
2
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
2
3
3
1
1
0
1
0
0
0,
1
0
0
3
2
1
4
1
6
6
3
1
0
0
1
0
½
½
5
4
0
0
1
1
Husmænd
1
2
3
4
5
Søren Friis
Peder kjær
Rasmus Rusk
Søren Terkildsen
Lydder Jensen
Hoed
1
5
Jens Hemmesen
Peder Bach
Østerballe
1
2
3
4
Rasmus Nielsen selvejer
Laurs Rasmussen selvejer
Peder andersen
Jacob Rasmussen
5
6
3
3
Husmænd
1
6
Søren Jensen
Peder Hansen
0
0
Glatved
Jordebog eller Matrikelekstrakt over Katholm gods 1761
Ejere
mat. Nr.
brugere
tdr
skp
fdk
alb
1
4
9
10
Jens Hemmesen
Søren Hansen
Jacob Pedersen
Mikkel Hjort
4
4
4
5
5
6
3
2
2
0
3
3
2
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
3
3
1
0
1
0
0
0
1
0
0
3
2
1
4
1
0
3
1
0
1
0
0
5
4
0
0
1
1
Husmænd
2
3
Søren Hjort
Peder Dammand
Niels Skrædder
Frederik Jensen
Hoed
1
5
Jens Kjær
Christen Sørensen
Østerballe
1
2
3
Rasmus Nielsen
Rasmus Joensen
Peder Andersen og
Jacob Rasmussen
5
6
7
Husmænd
1
2
Rasmus Jørgensen
Søren Hansen Smed
0
0
Glatved
Jordebog eller Matrikelekstrakt over Katholm gods 1778
Ejere
mat. Nr.
brugere
tdr
skp
fdk
alb
1
4
9
10
Rasmus Hemmesen
Peder Hemmesen
Peder Jacobsen
Michel Rasmussen
4
4
4
5
5
6
3
2
2
0
3
3
2
2
2
1
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
3
3
1
0
1
0
0
0
1
0
0
3
2
1
4
1
6
6
3
1
0
0
1
0
0
0
5
4
0
0
1
1
Husmænd
1
2
3
4
5
selvejerjord bruges af
Rasmus Joensen i Østerballe
Christen Jacobsen
Christopher Hansen
Anders Iversen
Ludvig Jensen’s enke
Hoed
1
5
Rasmus Hjort
Søren Smed
Østerballe
1
2
3
4
selvejer Niels Jensen
selvejer Rasmus Johnsen
Rasmus Pedersen
Søren Jacobsen
5
6
3
3
Husmænd
1
6
Rasmus Jørgensen
Rasmus Rasmussen
0
0
Glatved
Jordebog eller Matrikelekstrakt over Katholm gods 1788
Ejere
mat. Nr.
brugere
tdr
skp
fdk
alb
Rasmus Hemmesen
Peder hemmesen
Peder Jacobsen
Christen Hemmesen
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
2
1
4
1
0
3
1
0
1
0
0
5
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
Husmænd
Kristen Jacobsen
Kristoffer Hansen
Anders Iversen
Anders Bloch
Hans Nielsen
Hoed
Rasmus Hjort
Søren Smed
Østerballe
Niels Jensen
Rasmus Johnsen
Søren Rusk
5
6
7
Husmænd
Rasmus Jørgensen
Kristen Smed
Peder Johnsen
Rasmus Rasmussen
0
0
0
0
Glatved
Jordebog eller Matrikelekstrakt over Katholm gods 1807
Ejere
mat. Nr.
brugere
tdr
skp
fdk
alb
Mikkel Sørensen
Morten Jensen
Mads ?
Rasmus Jensen
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
1
2
2
4
1
0
3
1
0
1
0
0
0
3
3
0
0
0
1
0
0
Husmænd
Kristen Skolemester
Kristoffer Hansen
Anders Iversen
Søren Friis
Anders Jepsen
Hoed
Rasmus Hjort
Hans Hansen Hjort
Østerballe
Niels Jensen
Jørgen Rasmussen
Anders Nielsen
5
6
7
Husmænd
Peder Bødker
Jacob Jensen
Jørgen Smed
1
0
0