ttc STANDARD BOX KØLE/VARMEFLADER FRA LAGER

Friheden Gruppen A/S
Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre
Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12
www.frihedengruppen.dk
LEJEPROSPEKT
Gennemgribende istandsat erhvervspark i Herlev
Moderne kontorer/showroom/lager/én gros salg
Marielundvej 45C, 2730 Herlev
Sag MARI-45C
 Meget velordnede omgivelser med store frie parkeringsarealer
 Godt lysindfald, stor fleksibilitet
 Yderligere kontorarealer kan etableres
Friheden Gruppen A/S
LEJEMÅLET I HOVEDTRÆK
BELIGGENHED:
Adresse
Matr.nr.
Marielundvej 45C
2730 Herlev
3 AE Herlev
KOMMUNE:
Herlev
ANVENDELSE:
Lejemålstype
Mulig anvendelse
Nuværende / tidligere anvendelse
Kontor
Kontor
Showroom / kontor / lager / én gros salg
AREALER m.m.:
Opførelsesår / ombygningsår
Etageareal
1972 / 2008
2
930 m
19.068 m
Grundareal
P-pladser
2
Ja, fælles
SPECIFIKATION AREALER:
Kontor
Showroom / lager
230
700
2
m á kr.
2
m á kr.
650
450
INSTALLATIONER m.m.:
Varme
Vand
Elforsyning
Porte antal
Fjernvarme
Offentlig
DONG
1 stk. Herudover 1 indvendig port.
PLAN- / OFFENTLIGE FORHOLD:
Zonestatus
Vejforhold
Lokal-/kommuneplan
Områdebetegnelse
Skiltningsregler
Byzone
Offentlig
Lokalplannr. 53
Erhvervsområde
Jf. udlejers anvisning og off. myndighed
ENERGIMÆRKNING:
Energimærkning påkrævet
FORSIKRINGSFORHOLD:
Dækning / bemærkninger
Ja
Gyldigt energimærke foreligger, dateret 04.07.2013 med
energiklassifikation: B
Udlejer tegner og opretholder alm. bygnings- og
brandforsikring.
Det påhviler lejer ved egen foranstaltning at tegne forsikringer
vedr. lejers risiko, herunder for evt. driftstab, varelagre m.m.
samt at tegne forsikring for glas- og kumme.
Sag MARI-45C - Marielundvej 45C, 2730 Herlev
Side 2 af 13
Friheden Gruppen A/S
LEJEVILKÅR
LEJE / DEPOSITUM:
Årlig leje
Depositum
Depositum
Momsregistrering
Kr.
464.500
Kr.
232.250
Svarende til 6 måneders leje
Ja
FORBRUGSUDGIFTER:
Varme a´conto
Vand a´conto
Forbrugsudgifter i alt
Kr.
Kr.
Kr.
46.500
10.695
57.195
DRIFTSUDGIFTER:
Fællesudgifter
Driftsudgifter i alt
Kr.
Kr.
112.437
112.437
Lejemålet er momsregistreret. Samtlige beløb er angivet ekskl.
moms.
REGULERING:
Lejeregulering
Regulering stigning skatter/afgifter
Regulering stigning forsikringspræmie
Regulering depositum
Regulering P-plads leje / depositum
OVERTAGELSE/OPSIGELSE:
Ledigt pr.
Lejen reguleres hver den 1. januar med stigningen i
nettoprisindekset, dog min. 3 %.
Ja
Ja
Ja
Nej
Opsigelsesvarsel udlejer
Opsigelsesvarsel lejer
Uopsigelighed udlejer
Uopsigelighed lejer
1. april 2014.
Lejemålet kan formodentlig frigøres i december/januar
6 mdr.
6 mdr.
Aftales nærmere
Aftales nærmere, dog min. 2 år
AFSTÅELSE / FREMLEJE:
Afståelsesret
Fremlejeret
Fremlejemål
Tidsbestemt lejemål
Nej
Nej
Nej
Nej
VEDLIGEHOLDELSE:
Udvendig vedligeholdelse
Udvendig renholdelse
Vintervedligeholdelse/snerydning
Indvendig vedligeholdelse
Renovationsforpligtelse
Udlejer
Udlejer
Udlejer
Lejer
Lejer
Sag MARI-45C - Marielundvej 45C, 2730 Herlev
Side 3 af 13
Friheden Gruppen A/S
GENEREL BESKRIVELSE
BESKRIVELSE AF LEJEMÅLET:
Flot lyst lejemål indrettet med lounge, kontorafsnit med store kontorenheder, mødelokale, kundeområde samt
dejligt spisekøkken. Hvide nedhængte lofter med belysning. Laminat trægulve i mørk mahogni.
Stort showroom / lager med epoxygulv. Overdækket indgangsparti med glasdøre. Stor el-hejst port med dør
ved varemodtagelsen. Herudover toilet- og badefaciliteter.
Et meget præsentabelt up-to-date lejemål, hvor der kan indrettes yderligere kontor ifølge nærmere aftale.
Lokalerne overdrages nyistandsat.
BESKRIVELSE AF OMRÅDET:
Ejendommen er beliggende i et velfungerende erhvervskvarter i Herlev med gode trafikale forbindelser, 700
meter fra Ring 3 og 1 km fra Herlev Station.
Ejendommen har gennem de senere år gennemgået en omfattende renovering, og fremstår i dag særdeles
tidssvarende og funktionel. Erhvervsparken består af flere separate bygninger, opført i perioden 1949 - 1988,
der nu er indrettet til moderne kontor/showroom efter lejers behov.
Alle bygningerne er fuldt udlejede til firmaer som eksempelvis Rovsing Dynamic A/S, Buch & Holm A/S,
DanZafe A/S, Johannes Fog A/S m.fl.
ANVENDELSE:
Jf. lokalplan nr. 53 kan ejendommen anvendes til virksomheder indenfor kontor, service, håndværk, industri,
showroom, laboratorier, undervisning, restaurant, hotel og liberalt erhverv.
PARKERING / OMRÅDE:
På ejendommens asfalterede udenomsareal er etableret i alt ca. 200 parkeringspladser.
Ejendommens udenomsarealer fremtræder velordnede med grønne områder og er fuldt renoverede.
PLAN-/OFFENTLIGE FORHOLD:
Ejendommen er beliggende i erhvervsområdet ved Marielundvej, som hører under lokalplan nr. 53 fra 28.
november 2006. Ejendommen er beliggende i lokalplanens delområde 2.1.
DRIFTSUDGIFTER:
Ud over lejen betales en andel af ejendommens driftsudgifter samt eget forbrug af el og varme anslået til:



Driftsudgifter kr. 120,90 pr. m2
Fælles el/vand kr. 11,50 pr. m2
Varme kr. 50,00 pr. m2
VEDLIGEHOLDELSE:
Udvendig renholdelse, vintervedligeholdelse/snerydning, græsslåning m.m. udføres ved udlejers
foranstaltning og udgiften medtages via ejendomsregnskabet.
BILAG:
Billed- og tegningsmateriale.
Sag MARI-45C - Marielundvej 45C, 2730 Herlev
Side 4 af 13
Friheden Gruppen A/S
BILLEDER - KORTBILAG
Sag MARI-45C - Marielundvej 45C, 2730 Herlev
Side 5 af 13
Friheden Gruppen A/S
Sag MARI-45C - Marielundvej 45C, 2730 Herlev
Side 6 af 13
Friheden Gruppen A/S
Sag MARI-45C - Marielundvej 45C, 2730 Herlev
Side 7 af 13
Friheden Gruppen A/S
Sag MARI-45C - Marielundvej 45C, 2730 Herlev
Side 8 af 13
Friheden Gruppen A/S
Sag MARI-45C - Marielundvej 45C, 2730 Herlev
Side 9 af 13
Friheden Gruppen A/S
Sag MARI-45C - Marielundvej 45C, 2730 Herlev
Side 10 af 13
Friheden Gruppen A/S
Sag MARI-45C - Marielundvej 45C, 2730 Herlev
Side 11 af 13
Friheden Gruppen A/S
Sag MARI-45C - Marielundvej 45C, 2730 Herlev
Side 12 af 13
Friheden Gruppen A/S
Sag MARI-45C - Marielundvej 45C, 2730 Herlev
Side 13 af 13